Radar

toggle menu

Reactie Pro-Assist

Pro-Assist liet ons desgevraagd het volgende weten.

 1. Verband tussen abonnement en Verzekering
  De verzekeringen waar wij bij betrokken zijn, zijn zuiver gericht op de hardware en kunnen worden afgesloten op zowel toestellen die met abonnement zijn aangeschaft als op toestellen die zonder abonnement zijn aangeschaft.

  Ook als een verzekerde over zou stappen naar een andere telefoon aanbieder met behoud van dezelfde telefoon, blijft het toestel verzekerd. Er is geen directe link tussen het abonnement voor de mobiele telefoon en de verzekering.

  Eventueel aanwezige abonnementsvormen zijn voor de verzekeraar ook niet zichtbaar en de administratieve stromen (facturen en incasso) voor mobiele telefoon abonnementen en onze verzekeringen zijn dan ook van elkaar gescheiden. De verzekerde is, gelijk iedere andere verzekering, verplicht zelf de verzekering te beëindigen indien gewenst.

  Uit de uitkomst van uw enquête komt naar voren dat het niet voor alle klanten duidelijk is dat verzekering en mobiel abonnement van elkaar gescheiden zijn. We zullen dit per direct extra benadrukken in de welkomstbrief die alle klanten na het aangaan van de verzekering ontvangen.

 2. Stilzwijgende verlenging
  De polissen waar wij bij betrokken zijn kennen looptijden van 1 tot 3 maanden met stilzwijgende verlenging. Polissen zijn per maand en per kwartaal opzegbaar. Een klant die tot de ontdekking komt dat hij of zij een ‘verlenging’ over het hoofd heeft gezien kan dus binnen 1 tot 3 maanden alsnog de polis beëindigen. Gezien de korte looptijd is het ook praktisch/financieel onhaalbaar om maandelijks een verlengingsvoorstel aan de klant te doen toekomen.

 3. Dekking
  U maakte mij er op attent dat er klanten zijn met een verzekering waarvan bepaalde schades niet zijn uitgekeerd. Voor zover ik uw verhaal telefonisch heb kunnen beoordelen zou dit niet moeten kunnen immers, alle vormen van schade en/of defect zijn gedekt, met uitzondering van opzettelijk toegebrachte schade.

  Een probleem zou zich voor kunnen doen wanneer verzekerde klanten hun telefoon rechtstreeks bij een T-shop insturen voor reparatie zonder hierbij kenbaar te maken dat het toestel verzekerd is. Op dat moment zal het toestel door de aangewezen reparateur worden beschouwd als ieder ander toestel en is de verzekeraar überhaupt niet op de hoogte. Van alle claims die wij als verzekeraar ontvangen keren wij meer dan 95% uit.

 4. Verbond van verzekeraars
  De verzekeringen van T-Mobile zijn ondergebracht bij HDI-Gerling en de tussenpersoon is DSV Assurantiën, beide gerenommeerde partijen in de markt. HDI-Gerling is wel degelijk lid van het verbond van verzekeraars. ProAssist treedt in deze op als Administrator van HDI en natuurlijk als de verlener van logistieke service aan de verzekerden.

  ProAssist is ook betrokken bij de helft van de BelCompany verzekeringen. De andere helft wordt uitgevoerd door Conner & Davis met als verzekeraar Fidelidade.

  De BelCompany producten waar ProAssist bij betrokken is zijn verzekerd bij Taurus. Taurus is een verzekeraar die zich volledig toelegt op het verzekeren van Mobiele telefoons en laptops. Zij doen dit voor verschillende operatoren en andere partijen in de Benelux, Duitsland en Engeland. Daarnaast treden zij op als herzekeraar voor verschillende grote Europese verzekeraars die geen specialisme hebben in dit soort verzekeringen.

  Taurus voldoet ruimschoots aan alle Europese regelgeving en is geregistreerd bij de van toepassing zijnde autoriteiten in die landen waar zij actief is, waaronder de AFM (Nederland), BAFIN (Duitsland) en CBFA (Belgie). Inmiddels heeft Taurus ons geïnformeerd dat zij zich aansluiten bij het Verbond van Verzekeraars.

Het nut van verzekeren
U gaf aan dat het programma ook gaat over de zin en de onzin van verzekeren. Hierover zou ik het volgende willen meegeven. Een mobiele telefoon is vandaag de dag volledig geïntegreerd als gebruiksvoorwerp en onderhevig aan veel invloeden van buitenaf. Uiteraard heeft de eigenaar recht op garantie maar deze garantie dekt geen onheil van buitenaf, zoals waterschade, val- en stootschade en diefstal. Meer dan 45% van onze klanten doet gedurende de looptijd van hun polis een beroep op de verzekering.

Een veel gehoord argument is verder dat een telefoon toch niets kost, je krijgt hem immers gratis bij een abonnement. Eenieder moet zich echter wel beseffen dat de aanschafkosten van een telefoon in de abonnementskosten zijn opgenomen en dat deze gewoon doorlopen, ook wanneer het toestel defect is. De klant heeft dan ook de verplichting om het abonnement gewoon uit te dienen. Om vervolgens gebruik te blijven maken van het telefoon abonnement zal de klant over een toestel moeten beschikken welke alsnog tegen de normale prijs aangeschaft zal moeten worden.

Directie Pro-Assist

Lees ook

Reacties (*)

Op de vernieuwde Radar website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.

Ook interessant