Radar

toggle menu

Reclame na een rouwadvertentie. Mag dat?

Radar ontving de afgelopen weken diverse signalen dat nabestaanden na het zetten van een rouwadvertentie allerlei vervelende poststukken ontvangen. Via deze post proberen bedrijven een slaatje te slaan uit de trieste gebeurtenis. Reclame voor urnen, gedenktekens of andere post, daar zit je natuurlijk niet op te wachten na een sterfgeval.

Radar heeft de proef op de som genomen en heeft zelf een rouwadvertentie geplaatst voor de redactiegoudvis Wimpie, die gelukkig niet echt overleden is. En ja hoor, we ontving diverse reclamefolders over grafstenen.
Bedrijven

De bedrijven die reclamefolders sturen naar nabestaanden geven toe dat ze de adresgegevens en informatie uit rouwadvertenties halen. Het is een van de manieren waarop deze bedrijven geld verdienen. Er is veel concurrentie tussen de bedrijven en zij voelen zich genoodzaakt om reclamefolders te sturen omdat zij anders inkomsten mis lopen.Internet

Het blijkt dat de rouwadvertentie uit de krant automatisch ook op een website te lezen zijn. Hier wordt tevens ook een ‘gratis’ condoleanceregister geopend. Veel nabestaanden weten hier niets van. De prijs voor een link zit standaard in de prijs inbegrepen. Het doel hiervan is volgens de krant een extra service voor de omgeving van de overledene, voor informatie over de uitvaart en om een berichtje achter te laten voor de familie.Mag dit zomaar?  Wij vragen het mr. Van Eeckhoutte, advocaat te Amersfoort gespecialiseerd in ICT en auteursrecht.

Mogen bedrijven ongevraagd reclamestukken versturen naar de nabestaanden over grafstenen en dergelijke?Dit mag in principe niet, onder andere omdat de nabestaanden daartoe niet ondubbelzinnig toestemming voor hebben gegeven. Mocht u toch lastig gevallen worden dan kan men zich op verschillende manieren afmelden voor ongewenste reclame door bedrijven. Via Stichting Postfilter kan een particulier zich kosteloos afmelden voor een groot aantal reclamebenaderingen. Hij/zij zich via www.postfilter.nl afmelden voor reclame per post, telemarketing of telefonisch marktonderzoek. Postfilter.nl biedt echter geen garantie, omdat bedrijven niet verplicht zijn om het Post Register van postfilter.nl te consulteren. Deelname aan Postfilter gebeurt namelijk op vrijwillige basis; Postfilter is een zelfreguleringsinitiatief.Mag de rouwadvertentie ongevraagd op het internet gezet worden?

Nee, in principe niet. Indien er sprake is van het verzamelen van persoonsgegevens van nabestaanden, geldt dat dat alleen mag voor een bepaald doel waartoe het belang van het bedrijf redelijkerwijs aanleiding geeft. De nabestaanden hebben middels het plaatsen van een advertentie in de kranten zelf de publiciteit gezocht. Daarbij zal hen echter niet voor ogen hebben gestaan, dat de gegevens van de overledene vervolgens via internet beschikbaar zouden komen en evenmin dat zij naar aanleiding daarvan zouden worden benaderd met een mailing. Hiermee behoefden de nabestaanden ook geenszins rekening te houden.

Overigens heeft de Reclame Code Commissie dergelijke handelwijze in strijd geacht met de goede smaak en fatsoen. Dit werd enerzijds gebaseerd op het feit dat het desbetreffende bedrijf binnen twee weken na het overlijden een mailing aan de nabestaanden deed toekomen, en anderzijds op het feit dat dat bedrijf ongevraagd de betreffende gegevens van de overledenen in het rouwregister had geplaatst.

Wil het desbetreffende bedrijf in de toekomst de nabestaanden haar diensten aanbieden, dan verdient het de voorkeur hen daarop niet door middel van een mailing, maar door tussenkomst van begrafenisondernemers te attenderen. Daardoor worden de nabestaanden niet geconfronteerd met een brief naar aanleiding van een rouwadvertentie, maar komt haar aanbod hen onder ogen nadat de nabestaanden voor een begrafenisondernemer hebben gekozen en op dat moment voor de keuze staan welke wijze van publicatie hen passend lijkt. Zodra iemand overlijdt komen de nabestaanden immers doorgaans in contact met een begrafenisondernemer. 

Lees ook

Reacties (*)

Op de vernieuwde Radar website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.

Ook interessant