Radar

toggle menu

Geen vergoeding hernia-operatie

Wat te doen als de pijn van een hernia je leven letterlijk op pauze zet? Dan grijp je alles aan om weer gezond te worden, ook als dat een dure ingreep in een privékliniek betreft. Of je in zo’n geval ook op je zorgverzekeraar kunt vertrouwen is echter een tweede.

Wie de pijn van deze zware rugaandoening heeft meegemaakt weet wat een opluchting het is als een behandeling die pijn snel en probleemloos wegneemt.Maar wat te doen wanneer de behandeling die uitweg biedt uit die pijn, door de zorgverzekeraar wordt geweigerd? 

80.000 hernia's
In Nederland krijgen naar schatting zo’n 80-duizend mensen per jaar een hernia in de onderrug. Een breuk in de tussenwervelschijf zorgt ervoor dat de zachte kern tegen de zenuwbaan aan komt te liggen. Het gevolg: zware pijn en zelfs verlammingsverschijnselen.

PTED-techniek
De meeste hernia’s genezen vanzelf, maar bij een kwart moet er worden geopereerd. 
Er zijn verschillende technieken om een hernia te opereren. De standaard is de open techniek, waarbij via een grote snee in de rug de hernia wordt verwijderd. De afgelopen jaren zijn daar endoscopische technieken zoals de MED en de MTD bijgekomen. Bij deze ingrepen wordt met een camera door een klein gaatje in de rug geopereerd. Bij de PTED techniek gaat dit via de zij. Hierdoor hoeft er niet gesneden te worden in belangrijke spieren en zijn ook moeilijk bereikbare - zogenoemde foraminale - hernia makkelijker te opereren. Fors nadeel van deze techniek is dat het flink duurder is dan de standaard operatie.

De PTED techniek wordt slechts door enkele chirurgen in Nederland uitgevoerd. Dat komt omdat deze techniek niet wordt vergoed in Nederland. Een groep patiënten, onder leiding van Hans Zwetsloot, is in actie gekomen om deze operatie techniek wel vergoed te krijgen.

Geen vergoeding PTED
Zwetsloot probeert er bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) achter te komen, waarom deze techniek niet vergoed wordt. Deze instantie bepaalt welke operaties in het basispakket voor zorgverzekeringen opgenomen worden.

Zwetsloot krijgt van het CVZ geen bevredigend antwoord. Het CVZ kan volgens Zwetsloot niet uitleggen waarom andere endoscopische technieken wel worden vergoed en PTED niet. Hij besluit daarom naar de Nationale Ombudsman te gaan. De Ombudsman geeft Zwetsloot gelijk. Het CVZ heeft de schijn van willekeur, waarom PTED niet, maar andere endoscopische technieken MED en MTD wel worden vergoed, niet heeft weggenomen.

Onbewezen volgens CVZ
Volgens het CVZ moet een operatie voldoen aan eisen om opgenomen te worden in het basispakket. In dit protocol staat dat er minimaal twee dubbelblinde studies nodig zijn om een behandeling “conform de stand van de wetenschap en de praktijkµ te beschouwen. In het geval van de PTED is er slechts één zo’n studie. Onvoldoende, aldus het CVZ. Onbegrijpelijk, zeggen patiënten die nota bene op medische indicatie bij de PTED techniek uitkomen.

Het standpunt van het CVZ lijkt helder. Onbewezen betekent niet vergoed. Maar volgens Zwetsloot meet het CVZ met twee maten. De wetenschappelijke verantwoording wordt niet gebruikt om hen in bescherming te nemen, maar om de kosten voor verzekeraars te drukken, aldus Zwetsloot. Volgens hem is het geen kwestie van kunnen, maar vooral van willen. “Naar mijn mening is het gewoon een geldkwestie geweest. Ze vonden PTED relatief duur.µ

Het nieuwe zorgstelsel
PTED werd voor 2006 wel gewoon vergoed door de zorgverzekering, maar na de invoering van het nieuwe zorgstelsel is de definitie aangepast waaraan operaties moeten voldoen om vergoed te worden. Waar eerder ‘internationaal gebruikelijk’ voldeed was dit in 2006 niet meer voldoende. PTED werd niet langer meer vergoed, omdat er onvoldoende bewijs was dat de techniek beter zou zijn dan de standaard. Andere endoscopische technieken werden nog wel vergoed. Volgens Zwetsloot zit juist daar het pijnpunt. Voor de andere technieken waren ook niet voldoende bewijzen, waarom dan toch vergoeden?

Het CVZ wil niet in onze uitzending reageren, maar stuurt ons een schriftelijke reactie. Hierin erkennen ze fouten te hebben gemaakt, zowel in de besluitvorming als de communicatie. Over het advies uit 2002 zegt het CVZ:

 “De destijds getrokken conclusie was niet gebaseerd op vergelijkend klinisch onderzoek van goede methodologische kwaliteit […] Achteraf, moeten we concluderen dat het positieve oordeel uit 2002 mede onder druk van de publieke opinie tot stand is gekomen.µ

Te licht bevonden
Het CVZ erkent dat de andere endoscopische technieken destijds ook beoordeeld hadden moeten worden, maar dit laat volgens het college onverlet dat de PTED in 2008 te licht is bevonden. Het college ziet daarom geen reden om het standpunt te herzien.

De reactie kent wel een grote verrassing. Wanneer we vragen waarom de andere endoscopische technieken dan wel worden vergoed, krijgen we te horen dat dit wat betreft het CVZ ongewenst is en dat ze zich beraadt op een nieuw standpunt. Dat zou dus betekenen dat patiënten zich alleen maar met de oude, zeer ingrijpende operatiemethode kunnen laten opereren.

Lees ook

Reacties

Op de vernieuwde Radar website kan er nog niet worden gereageerd op artikelen.

Ook interessant