Gezondheidsraad: '60-plussers en zieken als eerste vaccineren tegen coronavirus'

vaccin19-11-2020.jpg

Als er een vaccin tegen corona is, moeten 60-plussers en zieken als eersten worden gevaccineerd. Dat adviseert de Gezondheidsraad voorlopig aan het kabinet.

Er moet een keuze worden gemaakt omdat er niet meteen genoeg vaccin voor iedereen zal zijn. Daarom wil de raad voor alles inzetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus en moeten de mensen met de meeste kans daarop als eerste het vaccin krijgen. Het gaat om ongeveer 5 miljoen mensen.

Binnen groepen wordt ook een volgorde gemaakt

Jonge zestigers hebben al vier tot vijf keer zoveel kans dat corona tot hun dood leidt. Een voordeel bij senioren is dat huisartsen ze kunnen oproepen via het systeem voor de griepprik, aldus de raad.

Bij zieken die extra gevaar lopen wordt gedacht aan mensen met problemen aan hart, luchtwegen, longen, mensen die diabetes hebben of een niet goed functionerend afweersysteem en verder mensen met een verstandelijke handicap. Ook zij zijn meestal in beeld bij de zorg. Dat vaccineren toch maanden gaat duren, ligt aan het langzaam beschikbaar komen van het middel, denkt de raad.

Binnen de genoemde groepen kan dan ook nog een soort volgorde worden gemaakt, door te beginnen met de 60-plussers met een aandoening en van hen dan weer de oudste groep.

Mochten zieken niet kunnen worden gevaccineerd dan moeten verzorgers uit hun omgeving ook onder de eersten zijn die met het vaccin worden geprikt, aldus de raad.

'Zorgmedewerkers moeten ook vroeg in aanmerking komen voor prik'

Ook zorgmedewerkers met direct patiëntencontact moeten vroeg in aanmerking komen voor een prik, omdat zij meer risico hebben om besmet te raken. En als een zieke zelf niet gevaccineerd kan worden, zouden zijn of haar mantelzorger met voorrang een inenting kunnen krijgen om de zieke te beschermen. In totaal zou dat om ongeveer 1,5 miljoen verzorgenden gaan.

Het adviesorgaan zegt dat bij de uiteindelijke keuze ook andere zaken een rol kunnen spelen, zoals continuïteit van de zorg als geheel.

Vaccin moet ook beschermen tegen overdracht van ziekte

Er is gekeken naar wat er nu over de vaccins bekend is en en de aantallen besmettingen. Bij minder besmettingen kan het mogelijk beter zijn om vooral verspreiding van het virus verder te bestrijden. Dan komen ook andere groepen in aanmerking, aldus de raad. Daarbij is het van belang dat een vaccin niet alleen beschermt tegen de ziekte, maar ook tegen overdracht daarvan.

Het advies is voorlopig en kan nog veranderen als meer bekend is over geschiktheid voor verschillende groepen, zegt de raad. 

De raad stelde nog dat bij meerdere geschikte vaccins geregistreerd moet worden wie wat heeft toegediend heeft gekregen, al is het maar met het oog op mogelijke bijwerkingen.

Adviezen sluiten aan bij aanpak kabinet

De voorlopige voorstellen van de Gezondheidsraad voor groepen die als eersten moeten worden ingeënt tegen corona, sluiten aan bij de aanpak van het kabinet, namelijk kwetsbaren beschermen en de zorg niet overbelasten. Dat zei coronaminister Hugo de Jonge bij de aanbieding van het advies van de raad. Ze komen ook overeen met internationale ideeën hierover, gaf hij aan.

'Eerst onderzoeken hoe effectief een vaccin voor iemand is'

De bewindsman wees erop dat nog wel bezien moet worden hoe effectief welk vaccin is voor wie. Dan pas kunnen keuzes worden gemaakt en ook die worden niet in beton gegoten, omdat er nog allerlei ontwikkelingen kunnen volgen waarop telkens weer behendig moet kunnen worden ingesprongen.

Er zullen volgens hem altijd eerste en voorlopige keuzes worden gemaakt. 'We gaan een vaccin ook alleen gebruiken als het veilig is en effectief', benadrukte de bewindsman nog eens.

'Voorlopig advies van groot belang'

De Jonge noemde het voorlopige advies van groot belang, omdat een vaccin de beste troef is in de strijd tegen corona en er inmiddels uitgebreid inhoudelijk over allerlei strategieën is nagedacht. Het is een goede leidraad, maar het laatste woord is nog niet gezegd, zei De Jonge.

De minister hamerde ook op het belang van een goede teststrategie. Maar daarbij is een vaccin echt nodig om de crisis achter ons te laten.

Bron: ANP