Koolmees: alert zijn op inkomenspositie gepensioneerden

koolmees-opletpunt-16-08-2019.jpg

De inkomenspositie van gepensioneerden is een 'opletpunt' voor iedereen. Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) zei dat voor aanvang van de ministerraad. Hij heeft 'zorgen' over de pensioenfondsen, die de dupe zijn van de lage rentestand. Daardoor moeten ze mogelijk korten op hun pensioenen.

Koolmees wilde niet inhoudelijk ingaan op de ontwikkeling van de koopkracht van ouderen en andere groepen. Het kabinet gaat daar de komende weken over beraadslagen en presenteert op Prinsjesdag zijn maatregelen. Ook wilde hij niets zeggen over de oproep van de FNV om de AOW te verhogen als compensatie voor de dreigende kortingen bij veel pensioenfondsen.

Lees meer: Korting twee grootste pensioenfondsen lijkt onvermijdelijk

Positieve cijfers

Net als minister Wopke Hoekstra (Financiën) wees hij wel op de 'redelijk positieve' cijfers van het Centraal Planbureau over de Nederlandse economie. Koolmees en Hoekstra wezen erop dat Nederland nog weinig te lijden heeft van de teruggang die zich in Duitsland en elders aftekent.

Duidelijkheid in december

Ook premier Mark Rutte liet zich in zijn wekelijkse persconferentie behoedzaam uit over de pensioenproblematiek. Hij onderstreepte dat pas in december duidelijk wordt of de fondsen moeten korten.

Bron: ANP