Een schuldendieet voor doorzetters

Een schuldendieet voor doorzetters

Schulden wegwerken is net zo lastig als overtollige kilo’s kwijtraken. Terugbetalen belonend en begrijpelijk maken? Doe je voordeel met een slim schuldendieet.

Volgens economen en politici is de crisis voorbij, maar dat geldt niet voor mensen met probleemschulden. Dat aantal blijft maar stijgen, meldde de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) deze week.

Vorig jaar meldde een recordaantal van 89.000 probleemschuldenaren zich aan bij de NVVK, vijf procent meer dan het jaar ervoor. De omvang van hun schuld steeg ten opzichte van 2012 met gemiddeld zelfs dertien procent tot 37.700 euro.

Schuldhulp

Eén op de drie bij de NVVK aangemelde probleemschuldenaren blijkt ook bekend te zijn bij een andere hulpverlenende instantie, zoals Maatschappelijk Werk, de GGZ of een Centrum voor Jeugd en Gezin. Zo’n combinatie van sociale, financiële en psychische problematiek maakt het oplossen van schulden voor een groep van circa 17.000 mensen heel moeilijk, soms zelfs onmogelijk.

De overige 72.000 schuldenaren vormen een bont gezelschap van ondernemers, werknemers, zzp’ers en uitkeringsgerechtigden. Dankzij schuldhulp kunnen zij hun problemen op den duur mogelijk achter zich laten.

Nitwits in afbetalen

Een veel grotere groep Hollandse huishoudens heeft niet met schuldhulp te maken, maar loopt wel risico op problematische schulden. Vorig jaar bleek uit de studie ‘Huishoudens in de Rode Cijfers’ van het Ministerie van Sociale Zaken dat 1,3 miljoen huishoudens kans maken op problematische schulden of ze al hebben.

De problemen beginnen meestal met laconiek spenderen, gebrekkig financieel inzicht en/of een verslaving. Als dan het inkomen plots daalt, zijn de rapen gaar. Want schuldenaren zijn steengoed in lenen, maar nitwits in afbetalen. Wie nog niet té ver in de problemen zit, kan zich mogelijk op eigen kracht redden met het volgende een schuldendieet, dat terugbetalen begrijpelijk en belonend maakt.

Op schuldendieet

Zo’n dieet beschrijft de Amerikaan John Burley in zijn handleiding ‘Automatic Wealth’ (pdf). Met zijn stappenplan kun je schulden, inclusief de hypotheek, volgens hem aflossen in vijf tot tien jaar.

Natuurlijk gaat dat niet helemaal vanzelf. 

  • Stop eerst met creditcardbetalingen, tenzij je die schuld elke maand al (automatisch) geheel aflost.
  • Maak voorts een overzicht met vier kolommen. In kolom één staan je schulden onder elkaar, in de tweede het schuldbedrag, en in de derde het minimum dat je maandelijks moet afbetalen.
  • Deel nu kolom twee door kolom drie. Zet de uitkomst, het aantal maanden dat het duurt voor de schuld is afgelost, in kolom vier.
  • Je gaat nu beginnen met afbetalen op de schuld met de laagste uitkomst in kolom vier. Dat is de schuld die je het snelste kunt aflossen.

Tien procent extra aflossen

Tel nu de bedragen van kolom drie op. Die som moet je maandelijks minimaal afbetalen, bijvoorbeeld 500 euro. Van dit bedrag neem je 10 procent, dus 50 euro. Met die 50 euro ga je extra aflossen op de schuld met de laagste uitkomst in kolom vier. Kost die nu minimaal 150 euro, dan ga je 200 euro afbetalen tot de schuld weggesmolten is. Daarna mag je jezelf één maand met 200 euro verwennen.

Steeds sneller

De maand erna voeg je die 200 euro toe aan de minimale afbetaling op de nu snelst weg te werken schuld. Betaalde je daarop 50 euro, dan ga je nu 250 euro afbetalen. Is die schuld weg, dan mag je jezelf weer één maand verwennen, nu met maar liefst 250 euro!

De maand erop begin je aan de volgende snelst te vellen schuld. De minimale betaling verhoog je met 250 euro, waardoor je bijvoorbeeld op 500 euro komt. Zo blijf je maandelijks steeds totaal 550 euro afbetalen, terwijl je schulden steeds sneller verdwijnen.

Zijn ze allemaal weggewerkt, dan kun je jezelf élke maand verwennen met 550 euro. En dat allemaal door slechts tien procent méér af te lossen dan nu minimaal moet.

Erica Verdegaal

Ook interessant