Hoe rechtsgeldig is een e-mail of een WhatsAppje? 6 tips om onduidelijkheid te voorkomen

Hoe rechtsgeldig is een e-mail of een WhatsAppje? 6 tips om onduidelijkheid te voorkomen

Kun je van je sportschoolabonnement af per e-mail? Moet een ingebrekestelling per se via de post? En kun je een huur- of arbeidsovereenkomst beëindigen via WhatsApp? Oftewel, hoe zit het met de rechtsgeldigheid van e-mail en WhatsApp?

Zelf heb ik wel eens een mobiel abonnement afgesloten via de chatservice op de website van de telecomaanbieder. De bevestiging en het contract kreeg ik per e-mail. Ging allemaal heel snel en makkelijk!

Mondelinge overeenkomst? Vraag een bevestiging

Net zoals je in een winkel iets koopt, kun je overeenkomsten ook per e-mail sluiten. Een e-mail is dan gewoon rechtsgeldig. In de wet staat namelijk niet hoe de vorm moet zijn van het sluiten van een overeenkomst. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij het kopen van een huis (dat moet per notariële akte).

Zoals je 'mondeling' iets kunt kopen, zo kan dat dus ook per mail. Het probleem met mondeling is alleen dat het lastig te bewijzen is. Dus het is slimmer om dingen zwart-op-wit vast te leggen.

Vraag na een mondelinge overeenkomst (aan de telefoon) dan ook even om een bevestiging ervan per mail. Dat doe ik bijvoorbeeld met afspraken met mijn aannemer.

Er wordt wel gezegd dat e-mail makkelijk te vervalsen is, maar als het tot een rechtszaak komt, moet je wel kunnen bewijzen dat de mail vervalst is. De rechter vindt een verdenking van vervalsing niet voldoende als bewijs.

Ingebrekestelling per mail

Soms heeft de wet een 'schriftelijkheidsvereiste'. Stel dat je iets hebt besteld bij een webshop en er is na een bepaalde tijd (nog) niets geleverd. Dan moet je de webshop hierop aanspreken.

Dat kan volgens de wet door een schriftelijke ingebrekestelling. Je geeft de webshop dan een redelijke termijn om alsnog zijn levering na te komen. Gebeurt dat niet, dan wil je de koop ontbinden en je geld terug. Mag dit per e-mail?

Jurist Isa Kriens zegt hierover: 'Ja, dit mag per e-mail. Wel geldt volgens de wet de zogenoemde ''ontvangsttheorie'' dat de ingebrekestelling pas werking heeft als deze e-mail de geadresseerde heeft bereikt. Als de webshop ontkent dat de ingebrekestelling is ontvangen, zal jij moeten bewijzen dat de e-mail tóch is ontvangen.'

Vraag dus om een bevestiging. Als de belangen groot zijn, kun je beter kiezen voor een aangetekende brief.

Je (sportschool)abonnement per e-mail opzeggen? Let op!

Ik sprak een dame die haar sportschoolabonnement per e-mail had opgezegd. Maanden later kwam ze erachter dat ze nog steeds betaalde voor haar abonnement. De sportschool ontkende de opzegging, want die was niet schriftelijk gedaan. Ze had een brief moeten sturen, zo stond het namelijk in de algemene voorwaarden en die had mevrouw ondertekend bij het aangaan van haar abonnement.

Mag een sportschool dit doen? Kriens: 'Ja, een sportschool mag dit in haar algemene voorwaarden opnemen. Dat betekent dat je in beginsel netjes de overeenkomst moet opzeggen zoals het in de algemene voorwaarden staat voorgeschreven. Een e-mail wordt onder bepaalde omstandigheden gelijkgesteld aan een geschrift, maar toch neem je een groot risico als je een e-mail stuurt in plaats van een brief.'

Algemene voorwaarden: lees ze!

Let daarop, want het kan dus zijn dat één van de partijen van tevoren eist (bijvoorbeeld via de algemene of aanvullende voorwaarden) dat er via een bepaald kanaal gecommuniceerd wordt. Daar moet de wederpartij zich dan aan houden.

Er is wel een uitzondering, aldus Kriens: 'Volgens de “Wet van Dam” mag je de overeenkomst opzeggen op dezelfde manier waarop de overeenkomst is gesloten. Als een overeenkomst elektronisch is gesloten, mag je dus gewoon per e-mail opzeggen - ook als de algemene voorwaarden iets anders voorschrijven.'

WhatsApp: een serieus communicatiemiddel

En dan is er nog WhatsApp. Hoe zit het met de rechtsgeldigheid daarvan?

In principe kunnen gesprekken in WhatsApp in rechtszaken gebruikt worden. De rechter is in Nederland in civiele zaken namelijk vrij in het waarderen van bewijsmiddelen.

Uit eerdere rechtszaken blijkt dat het  mogelijk is om bijvoorbeeld een huurovereenkomsten of arbeidsovereenkomsten op te zeggen via WhatsApp, zolang er maar ondubbelzinning en duidelijk over gecommuniceerd en/of mee ingestemd wordt.

Mocht jou dit overkomen (bijvoorbeeld: je werkgever benadert je ineens via WhatsApp), denk dan niet dat het allemaal niets betekent omdat het via WhatsApp gaat! WhatsApp wordt tegenwoordig gezien als een serieus communicatiemiddel.

Voorkom onduidelijkheid met deze zes tips

  1. Let bij contracten op wat er in de algemene voorwaarden staat! Zo kan erin staan dat beëindiging van de overeenkomst alleen per brief mag (en niet per e-mail). Uitzondering: heb je het contract digitaal afgesloten, dan mag je het ook digitaal opzeggen.
  2. Je kunt prima mondeling afspraken maken, maar zet deze nog even in de mail ('we hebben via de telefoon afgesproken dat...') en vraag om een bevestiging in een reply. Zo zijn de afspraken voor beide partijen duidelijk en bovendien terug te vinden.
  3. Leesbevestiging: je kunt om een leesbevestiging vragen als je een e-mail verstuurt. Dan verschijnt er een pop-up met de vraag of de ontvanger de mail gelezen heeft. De ontvanger kan op 'ja' klikken (maar kan de pop-up natuurlijk ook wegklikken). Het hangt wel van je e-mailanbieder af of deze instelling beschikbaar is.
  4. Je kunt (dan) gewoon om een simpele reply vragen. Ik doe dat zelf altijd als ik zeker wil weten dat degene aan wie ik het stuur mijn mail gelezen heeft. ('Kun je via reply bevestigen dat je deze mail gelezen hebt? Dank!')
  5. De twee vinkjes in WhatsApp zijn (óók voor de rechter) een bevestiging dat het bericht ontvangen is (en de blauwe vinkjes geven aan dat het ook nog eens gelezen is door ontvanger). Als je dus zeker wil weten dat iemand jouw WhatApp leest, zet de vinkjes dan aan. (Extra tip: als je met je vinger het door jou getypte bericht aanraakt en even 'ingedrukt' houdt, verschijnt bovenin je scherm een 'i'. Als je daarop tikt, zie je wat extra info, zoals tijdstip van lezen. Dit geldt ook voor groepsberichten. Superhandig! Want zo kun je zien wie uit de groep jouw bericht al gelezen heeft en wie nog niet.)
  6. Wil je zeker weten dat je brief aankomt, ga dan over op de ouderwetse post, en kies daarbij voor de aangetekende brief! Dit doe je alleen als de belangen groot (genoeg) zijn, want het is niet goedkoop.

Iris Böhm

Ook interessant