toggle menu

Kinderen leren omgaan met geld - een must!

Kinderen leren omgaan met geld - een must!

Kinderen opvoeden heeft niet alleen te maken met voeding, kleding en scholing, maar ook met grenzen stellen. Breng kinderen daarom ook de waarde van geld bij, niet alles is cadeau. Grenzeloos verwennen, niet consequent zijn en geen nee durven zeggen zijn slecht voor een kind en misschien wel net zo funest als verwaarlozing.

Mijn vader had een bloemenwinkel en ik moest, ook al was het rotweer, bestellingen lopend of per fiets bezorgen. De bloemen naar beneden, de stelen omhoog en daar ging ik, vaak met grote tegenzin. Soms stond er iets tegenover. Al snel leerde ik nog even bij de deur te blijven staan, alsof ik ergens op wachtte. Dan kreeg ik soms 10 cent of meer, een welkome aanvulling op het schaarse zakgeld.

Stukloon versus uurloon

Later hielp ik een tante die een kleine buurtbibliotheek begon, met het kaften van boeken. Per boek zou ik een dubbeltje krijgen. Tijdens het werk rekende ik me suf en bedacht een methode het vlugger te doen. Door voor boeken met gelijke grootte het papier niet stuk voor stuk maar in stapels te knippen lukte dat. Het tempo vloog vooruit, maar mijn tante betaalde me - toen ze doorhad hoe snel het opeens ging - geen dubbeltje meer, maar... een stuiver.

Haar vergoeding was berekend op een bepaalde hoeveelheid boeken per uur. Boos en verdrietig ging ik naar huis, geschokt door het ‘grote onrecht’ mij aangedaan. Een pijnlijke les over het verschil tussen stukloon en uurloon. Toch was ik blij en trots dat ik al jong geld verdiende.

Nee zeggen moeilijk(er)

In vergelijking met mijn jeugd is er nu sprake van overvloed. Dat maakt het voor ouders niet altijd gemakkelijk. Wij leerden het principe van op = op. Dat gold voor snoep en ook voor zakgeld. Dat was heel vanzelfsprekend, want mijn ouders hadden het niet breed. Nu is er in veel gezinnen geld genoeg om van alles te kopen en nee zeggen tegen een kind, en indien nodig de confrontatie aangaan, is nu eenmaal moeilijker dan toegeven. Kinderen de mogelijkheid bieden om thuis of bij anderen iets bij te ‘verdienen’ en leren goed met hun centjes om te gaan is enorm belangrijk.

Er zijn meer redenen dan ooit om de financiële opvoeding van kinderen serieus aan te pakken. Men voorspelt dat de kinderen en jongeren van nu het minder gemakkelijk zullen krijgen dan wij. Schoolgaan en studeren is al stukken duurder en zonder schulden maken bijna onmogelijk. Ze zullen ook langer moeten werken en hun pensioenen zijn waarschijnlijk minder dan de onze. Veel meer zul je voor je eigen oude dag moeten sparen, dan rekenen op de overheid.

Boek vol adviezen

Hoe je ze dat allemaal bij te brengen is niet eenvoudig. Daarom heeft het Nibud onlangs een aardig en vooral nuttig boek uitgegeven, geschreven door drie geld-deskundigen (tevens moeders) die veel adviezen, checklists en tips geven voor kinderen van 0 tot 12 én jongeren van 13 tot 18 jaar. Het heet Goed met Geld, Hoe Financiële Opvoeding Loont en is te koop in de boekwinkel of online te bestellen.

Hanneke van Veen

Ook interessant