toggle menu

Stemmen, maar waarop?

Stemmen, maar waarop?

Een honkvaste kiezer ben ik nooit geweest. Bij elke verkiezing zijn er bijna altijd wel twee of drie partijen die wat lijken en de keuze daartussen maak ik - eerlijk gezegd - nogal intuïtief op basis van een debat, een bepaalde kandidaat of een goeie affiche. Deze keer wil ik het anders doen.

Hanneke en ik maken ons al jaren druk om spaarbanken die te lage spaarrentes uitkeren, hun klanten slecht informeren enzovoorts. Sinds de kredietcrisis is de kritiek op banken alleen maar toegenomen. In onze columns hier hebben we daar vele malen over geschreven. En uit uw (honderden) reacties weten we dat we niet alleen staan. Sterker nog, onze stellige indruk is dat het overgrote deel van de Nederlanders nog steeds - en terecht - woedend is op wat banken en andere financiële instellingen ons hebben aangedaan.

Stemwijzer en Kieskompas helpen niet

Daarom leek het een goed idee om na te gaan wat politieke partijen van plan zijn aan al die ellende te doen. De kredietcrisis duurt nu zo’n vijf jaar en heeft wereldwijd economische teruggang, meer werkloosheid, meer armoede, meer honger en… meer rijken opgeleverd.

Maar is er inmiddels iets veranderd in de bankenwereld? Nee! Ze verhandelen nog steeds speculatieve producten, manipuleren rentetarieven, betalen zichzelf riante salarissen en bonussen uit. Banken maken weer vette winsten, terwijl meer en meer bedrijven in andere sectoren failliet gaan, met alle gevolgen van dien.

Voordat ik er echt indook, deed ik de Kieswijzer en het Stemkompas, maar bij alle vragen die je daar moet beantwoorden komt de kredietcrisis, of de aanpak van banken, nauwelijks aan de orde. Hoe is dat mogelijk, dacht ik. Dat is toch een van de grootste problemen van onze tijd?

Politieke partijen langs de meetlat

Als ik erachter wilde komen wat de politieke partijen over de kredietcrisis te melden hebben, zat er niets anders op de partijprogramma’s en standpunten zelf grondig onder de loep te nemen. Nog steeds, naïef misschien, verwachtte ik dat de meeste partijen degelijke, uitgewerkte maatregelen en voorstellen hadden om de crisis aan te pakken en vooral ook om om komende crisissen zoveel mogelijk te voorkomen. Het tegendeel bleek waar.

Van de elf partijen (waarvan te verwachten is dat ze minstens een of meer zetels in de kamer krijgen) vlooide ik de websites helemaal door en vond... bitter weinig. Het was een schokkende ontdekking. Bij het merendeel is nauwelijks iets steekhoudends te vinden. Wel allerlei vage praat: banken moeten transparanter worden, meer klantgericht, beter gecontroleerd, efficiëntere marktwerking, meer financiële stabiliteit. Daar schieten we niets mee op.

Het merendeel van de politici kiest er blijkbaar voor om allerlei proefballonnetjes op te laten en tweets rond te sturen over van alles en nog wat. Om de kiezer te paaien, maar over één van de belangrijkste zaken hoor je ze nauwelijks.

Als de aanpak van de kredietcrisis voor u wel belangrijk is, dan zijn dit de conclusies van die uitgebreide vergelijking die op Verhuis je geld! te vinden is:

  • Het treurigst is het gesteld met het CDA, dat op geen enkel van de onderzochte punten een helder standpunt heeft. Ook PVV, SGP en 50Plus hebben nauwelijks ter zake doende en concrete voorstellen.
  • De VVD, CU en PvvD doen het niet veel beter, en hebben maar op enkele onderdelen voorstellen.
  • Slechts vier partijen hebben een min of meer samenhangende visie op de crisis en bankensector. Dat zijn SP, PvdA, GL en D66 (in willekeurige volgorde). Weinig keus, ik geef het toe.

Daarom is het misschien nog belangrijker (dan alleen maar stemmen) dat we alle politici en politieke partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Hoe kun je de komende jaren serieus politiek bedrijven als je niet weet hoe de kredietcrisis aangepakt moet worden?

Rob van Eeden

Ook interessant