toggle menu

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen?

De afgelopen week kwam een einde aan de onzekerheid rond SNS Reaal. De bank is ‘gered’ door de Nederlandse staat. De top is met ontslag. Betaalrekeningen en spaargeld zijn veilig. Maar is daarmee de kous af?

Helaas niet, want wie draait op voor de kosten? Ik vrees dat wij dat zijn: jij en ik. De kosten van deze operatie worden geraamd op 3,7 miljard euro, oftewel € 220 per Nederlander. Dat gaan we betalen via extra belastingen, meer bezuinigingen, inhoudingen en kortingen. Het is toch eigenlijk van de gekke dat dit iedere keer gebeurt. Eerst ING, Fortis en ABN Amro en nu dus SNS Reaal inclusief ASN Bank en RegioBank.

Aanpakken? We zijn boos, we twitteren wat af, maar wat doen we er eigenlijk aan? Misschien zijn we een beetje murw, want het is alom kommer en kwel: in de bouw, het onroerend goed, bij woningbouwcorporaties, in de zorg en bij het voetbal, niet te vergeten. Overal lijken gokken en corruptie gemeengoed te zijn. Laatst zei econoom Sweder van Wijnsbergen bij DWDD, dat het er niet om ging de schuldigen (bij SNS Reaal in dit geval) aan te pakken, maar dat we er ‘samen voor moeten zorgen dat “zoiets” voortaan niet meer kan gebeuren.’ Dat is toch idioot? Zeker als er duidelijke verantwoordelijken zijn aan te wijzen.

Als ik aangifte doe van een inbraak in mijn huis waarbij waardevolle spullen zijn gestolen, zou ik het echt niet pikken als de politie zei: ‘Laten we het daar niet meer over hebben, maar er samen voor zorgen dat uw buren voortaan niet bestolen worden.’ 

Toch blijven we sparen

Misschien is het ook ijdele hoop dat we er wat aan kunnen doen. We blijven in ieder geval braaf ons geld naar al die banken brengen. Recent onderzoek van MoneYou Spaarmonitor wijst uit dat Nederlanders over de gehele linie meer sparen. Het meest zelfs jongeren: bijna de helft tussen 18 en 29 jaar heeft nu meer spaargeld dan een half jaar geleden. Dat de spaarrentes op het laagste niveau sinds 10 jaar staan, doet daar blijkbaar niets aan af. Op een spaarrekening zonder voorwaarden is momenteel niet meer dan 2,25% rente te krijgen, minder dan de inflatie. Alleen deposito’s verslaan die nog met rentes tot net boven de 4%.

Maar waar zet je je spaargeld? Miljarden euro’s zijn inmiddels bij de SNS Reaal spaarbanken weggehaald en ondergebracht bij banken die momenteel blijkbaar meer vertrouwen wekken: WestlandUtrecht (een dochter van ING), MoneYou (dochter van ABN Amro) en Centraal Beheer, die momenteel de hoogste rentes bieden: 2,20 en 2,25% op spaarrekeningen zonder voorwaarden.

Maar er is meer waarop je kan letten als je op zoek bent naar een ‘goede’ bank. Blijft die rente wel hoog? Of worden lokrentes gehanteerd? Eerst - met veel reclame  - een aantrekkelijke rente bieden, maar als eenmaal genoeg spaarders zijn binnengehaald, gauw die rente verlagen, in de wetenschap dat de meeste spaarders toch wel blijven hangen.

Bewust kiezen

In de gisteren gepubliceerde Spaarbank-meter krijgen alle Nederlandse spaarbanken rapportcijfers voor hun spaarrentebeleid. Bij de grote banken moet je niet zijn, want die krijgen zware onvoldoendes: alledrie onder de vier!

Maar niet alleen zijn ze beoordeeld op de huidige rentes. Ook de ontwikkeling ervan gedurende de afgelopen achttien maanden is bekeken. Daardoor wordt duidelijk welke banken lokrentes hanteren, zoals Delta Lloyd Bank, Ohra, DHB Bank en The Economy Bank.

Daarnaast krijgen alle spaarbanken een rapportcijfer voor gehanteerde waarden en normen, gebaseerd op onderzoek van Eerlijke Bankwijzer. Zeker het bekijken waard, als je er belang aan hecht dat geen kinderarbeid, oorlogstuig of vervuilende energie wordt gefinancierd met je spaargeld.

Aan jou de keus!

Rob van Eeden

Ook interessant