LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door Hans2 »

Vandaag is er een conclusie gepubliceerd waar de Hoge Raad om had verzocht. In vogelvlucht even enkele citaten uit deze conclusie aann de HR.

De HR kreeg twee vragen voorgelegd:
(...)
1.2 In de rechtspraak is twijfel gerezen over de vraag, kort gezegd, of bedingen in de algemene voorwaarden die Dexia toestaan om de toekomstige rentetermijnen in rekening te brengen, oneerlijk zijn in de zin van Richtlijn 1993/13/EG (hierna: de Richtlijn) en daarmee onredelijk bezwarend en dus vernietigbaar in de zin van art. 6:233 sub a BW. HR 10 juli 2015 ([…]/Dexia) oordeelde dat de rechter deze kwestie zo nodig ambtshalve moet onderzoeken.3 Het gerechtshof Amsterdam legt die vraag thans voor ten aanzien van art. 6 Bijzondere Voorwaarden en betrekt daarbij mede of het voor de beoordeling van de (on)eerlijkheid van de bedingen uitmaakt of de overeenkomst voor de afnemer een onaanvaardbaar zware financiële last vormt. 4 Zijn vragen luiden:

“1. is art. 6 Bijzondere voorwaarden in samenhang met art. 15 Bijzondere voorwaarden en gelet op de wettelijke regeling van huurkoop, de aard van de goederen, de omstandigheden rondom de sluiting van de overeenkomst en de omstandigheid dat gedurende de looptijd niet wordt afgelost op het aankoopbedrag, een beding dat op grond van Richtlijn 93/13 als oneerlijk moet worden beschouwd?;

2. maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag uit of de verplichtingen uit de overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legden?”
(...)
Hieronder het gegeven advies in deze conclusie.
(...)
6.9 Nu art. 7A:1576c BW ter bescherming van de huurkoper dwingendrechtelijk grenzen stelt aan een beding van vervroegde opeisbaarheid, kan deze zich in voorkomende gevallen beroepen op de vernietigbaarheid van een dergelijk beding (art. 3:40 lid 2 BW). [A] zou zich dus kunnen beroepen op de vernietigbaarheid (in zoverre) van art. 6 Bijzondere Voorwaarden indien deze bepaling door Dexia zou worden toegepast op een moment waarop niet aan de drempel van art. 7A:1576c BW is voldaan. In dit opzicht is relevant de stelling, dat [A] zich er niet over heeft beklaagd dat de overeenkomsten tussentijds zijn beëindigd.

6.10 Voor het overige gaan partijen er terecht van uit dat art. 7A:1576c BW één van de elementen is om te beoordelen of art. 6 Bijzondere Voorwaarden een oneerlijk beding is in de zin van art. 3 lid 1 van de Richtlijn.
[A] ziet hierin een reden om art. 6 Bijzondere Voorwaarden oneerlijk te achten omdat het vervroegde opeising toestaat wanneer de wanprestatie nog niet ernstig genoeg is (SO nrs. 42 en 51-53, Reactie op SO Dexia nr. 12). Dexia (SO nr. 51) ziet hierin een bevestiging dat vervroegde opeisbaarheid als zodanig is toegestaan mits de niet-nakoming door de afnemer, in de woorden van het HvJEU, "voldoende ernstig is in vergelijking met de looptijd en het bedrag van de lening".39
Het gegeven dat art. 6 Bijzondere Voorwaarden geen rekening houdt met de drempel van art. 7A:1576c BW en daarmee de mogelijkheid openlaat dat de overeenkomst op de voet van dit beding wordt beëindigd en de resterende leasesom vervroegd opeisbaar wordt, ook wanneer de betalingsachterstand nog niet groot genoeg is, wijst als zodanig in de richting van oneerlijkheid (zie het arrest Aziz). Naar mijn mening kan niet reeds om die reden worden geconcludeerd dat art. 6 Bijzondere Voorwaarden een oneerlijk beding is, omdat niet alleen het moment van vervroegde opeisbaarheid van de toekomstige termijnen moet worden beoordeeld, maar ook de gevolgen daarvan. Dat laatste punt wordt met name aan de orde gesteld met de vraag of de vervroegde opeisbaarheid tot een ‘onevenredige’ schadevergoeding leidt.
(...)

ClaimConcept
Berichten: 1877
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Niet alleen de conclusie is gepubliceerd, maar ook de uitspraak van de Hoge Raad zelf: ECLI:NL:HR:2017:773
De prejudiciële vragen en de relevante bedingen
3.4.1 In laatstgenoemd arrest heeft het hof de navolgende prejudiciële vragen gesteld:

“1. Is art. 6 Bijzondere voorwaarden in samenhang met art. 15 Bijzondere voorwaarden en gelet op de wettelijke regeling van huurkoop, de aard van de goederen, de omstandigheden rondom de sluiting van de overeenkomst en de omstandigheid dat gedurende de looptijd niet wordt afgelost op het aankoopbedrag, een beding dat op grond van Richtlijn 93/13 als oneerlijk moet worden beschouwd?

2. Maakt het voor de beantwoording van de eerste vraag uit of de verplichtingen uit de overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legden?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
3.9.1
Het antwoord op de eerste vraag luidt dus bevestigend. Dat betekent dat de rechter gehouden is het beding van art. 6 Bijzondere voorwaarden op grond van art. 6:233 BW te vernietigen voor zover dit betrekking heeft op de rentetermijnen die ten tijde van de beëindiging op grond van die bepaling nog toekomstig waren. Op die rentetermijnen kan dus niet op grond van art. 6 Bijzondere voorwaarden aanspraak worden gemaakt.

3.9.2
Uit het vorenstaande volgt dat het voor de beantwoording van de eerste vraag geen verschil maakt of de verplichtingen uit de overeenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware financiële last op de afnemer legden. Het antwoord op de tweede vraag luidt dus ontkennend.

N0lan
Berichten: 26
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door N0lan »

Een stukje duiding:

Dit arrest gaat over de post Resterende Termijnen op de eindafrekening. Volgens de Hoge Raad mogen die niet in rekening gebracht worden.

Dit speelt bij heel veel afnemers die (al dan niet op advies) gestopt zijn met betalen vanwege het feit dat hun aandelenleaseproduct een misdadige bodemloze put bleek te zijn.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

2002: effectenlease wordt een rel.
2005-2006: WCAM-overeenkomst met verbindendverklaring.
2009: hof Amsterdam: betalen zul je.
2011: HR geeft groen licht aan hof Cortenraad.

2016: wending naar 100% bij advies afsluiten door / zonder vergunning.
2017: 97% van alle afnemers ziet niets meer terug; dossiers reeds 'afgedaan' door Dexia en rechtsopvolgers en Dekmantel Leaseproces en dochters.

Waarom pas nu, na 15 (!) jaar juridische 'helderheid' ?

Dat kon toch in periode 2002 - 2003 al geschieden?

Hoe corrupt en machtsbedorven is NL?
Volkspartij Voor Detournement de Pouvoir?

felixbeijer
Berichten: 2295
Lid geworden op: 12 jun 2009 21:48

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door felixbeijer »

Isa(a)c le Maire schreef: Hoe corrupt en machtsbedorven is NL?
Volkspartij Voor Detournement de Pouvoir?
Isaac,
Hoe kom je erbij dat Nederland corrupt is?
De suggestie dat de VVD hier meer van weet kan ik ook niet plaatsen?

De lege huls kwestie had ik eind 2015 al aan de twee toezichthouders gemeld. Ik denk dat ze het doelbewust verzameld en er doelbewust niets mee gedaan hebben juist om zoveel mogelijk bewijs van kwade opzet te verzamelen om te gaan voor een veroordeling en een maximale schadecompensatie.

Wat er fout gaat bij AFM, DNB, en Ministeries is een totaal onbegrip van meetkundig rekenen en begrip van risico’s van beleggen en informatievoorziening. Het is uitermate complex, mijn uitleg was op dat moment denk ik nog gewoon te onduidelijk geweest. Tsja, communicatie zal nooit mijn sterkste punt zijn lees het dankwoord van mijn proefschrift maar eens. https://pure.tue.nl/ws/files/1483189/508563.pdf

Als er al betrokkenheid van de VVD zou zijn, kan ik er niet meer van maken dan Volkspartij voor Verlorenen en Domkoppen. Kijk een fout maken kan altijd gebeuren, maar hoe lang en hoeveel berichten ik al wel niet heb gestuurd? ‘k Ben de tel kwijt……..

terratop.six
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jul 2017 19:31
Contacteer:

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door terratop.six »

Isa(a)c le Maire schreef:
Waarom pas nu, na 15 (!) jaar juridische 'helderheid' ?

Dat kon toch in periode 2002 - 2003 al geschieden?

Hoe corrupt en machtsbedorven is NL?
Volkspartij Voor Detournement de Pouvoir?
je weeet t antwoord hierop wel.. in 15 jaar kan veel gebeuren... en dat doet t dus ook.. hierbij komt de teaching van de buddhas dat je niks persoonlijk
moet nemen en alles interrelated en interconnected is, en dat t simpelweg" de samenloop van omstandigheden was/is.. helaas gevoed door hebzucht.. en deceptie.. de 2 kernwoorden in dit hele gebeuren

dus is t niet iets nederlands specifiek... t zit in de mens zelf. De opgave is dat te transcenderen, to become a buddha.. what u truth-full y already are...

terratop.six
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jul 2017 19:31
Contacteer:

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door terratop.six »

een mogelijk belangrijke conclusie zal dus kunnen zijn; dat Dexia en al die andere instanties hun verlies nemen en ontmaskering toegeven, hn excuses aanbieden en "sportief" zijn, ipv die tegenwerkende kinderachtige sadistische attitude die men hanteert.
Het feit dat ze gelogen en bedra(o)gen hebben, want immers, als men precies en duidelijk was verteld dat men verlies kon maken, dan had je een keuze kunnen maken op waarheid en betrouwbaarheid, wat primair in zakendoen is. Erken, geef elkaar de hand en omhels elkaar.
laten we niet de fouten bij andere opzoeken maar bij onszelf.

terratop.six
Berichten: 4
Lid geworden op: 10 jul 2017 19:31
Contacteer:

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door terratop.six »

hoe moeilijk is het de waarheid te spreken en een ander geen leed te berokkenen..

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: HR krijgt wederom een belangrijke conclusie Aandelenlease

Ongelezen bericht door peewee »

[quoteWaarom pas nu, na 15 (!) jaar juridische 'helderheid' ?
][/quote]

Welke helderheid ?

Volgens mij is er slechts sprake van een ''tussenstand''.

Gesloten