LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
shamyrah
Berichten: 395
Lid geworden op: 11 mei 2004 22:52

Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door shamyrah »

Dit is een origineel persbericht.

De vereniging Payback heeft, namens haar leden, aangifte gedaan bij de Afdeling Economie
& Milieu van het Arrondissementsparket te Arnhem voor het schenden van de zorgplicht
door Dexia en tegen de AFM wegens het houden van onvoldoende toezicht.

De AFM heeft in haar hoedanigheid van de waakhondfunctie de wettelijke plicht toezicht te
houden op de regels betreffende uitgifte en openbaar bod op effecten, melding zeggenschap
in beursgenoteerde ondernemingen en de verstrekking van de financiële bijsluiter.
Voor controle op de naleving van de bij of krachtens de Wte (Wet toezicht effectenverkeer)
1995 gestelde regels heeft de AFM de bevoegdheid inlichtingen in te winnen die nodig zijn
voor het vervullen van de haar opgedragen taak. Deze bevoegdheid strekt zich ondermeer
uit tot effecten uitgevende instellingen, bieders (openbaar bod), de
effecteninstellingen, houders van een gekwalificeerde deelneming, degenen die deel
uitmaken van een groep waartoe ook een effecteninstelling behoort en houders van een
effectenbeurs. Op de AFM rust immers het gedragstoezicht, waaronder het verstrekken van
toezichtinformatie aan opsporingsinstanties in het kader van een aangifte en
consumentenbescherming.

Payback stelt, dat Dexia in haar hoedanigheid van effecteninstelling (zij bood de
effectenleaseovereenkomsten aan en voerde deze ook uit) zich te houden heeft aan de
daarvoor door de wet gestelde regels. Het niet naleven van de gestelde regels van de Wte
is een strafbaar feit dat wordt gesanctioneerd door de Wet op de Economische Delicten
(WED).

Overtreding van de in de WED opgesomde strafbepalingen leveren strafbare feiten op. Op
grond van de Wte en de daarop door delegatie gebaseerde bepalingen heeft Dexia als bank
een bijzondere zorgplicht jegens haar cliënten. De zorgplicht betekent ondermeer het
inwinnen van informatie bij de klant teneinde te voorkomen dat zij risico s en
verplichtingen aangaan die zij zelf niet kunnen overzien. Het raadplegen van het
BKR-register is nog geen inhoud geven aan zorgplicht. Ook de DSI stelt in haar uitspraak
van 5 februari 2004 dat Dexia ten onrechte niet heeft onderzocht of haar klanten wel
reserves hadden of wilden opbrengen om een mogelijk verlies te dragen.

Payback is dan ook de mening toegedaan dat Dexia minimaal had moeten waarschuwen toen er
op de effectenleaseovereenkomsten een negatief saldo ontstond. Dexia had toen om
aanvullende zekerheden moeten vragen en als die niet gegeven konden worden had Dexia
terstond tot liquidatie van de portefeuilles en beëindiging van de overeenkomsten
moeten overgaan.

Ook de commissie Oosting heeft zich op het standpunt gesteld dat latere koersverliezen
voorkomen hadden kunnen worden bij de naleving van de saldo-bewakingsplicht. De AFM kan
op grond van artikel 48 Wetboek van Strafrecht medeplichtigheid door nalaten worden
verweten. Op de AFM rustte immers de verplichting tot gedragstoezicht en de bevoegdheid
tot openbaarmaking van overtredingen krachtens de wet.

Toen Dexia op een laakbare wijze producten aan de man bracht had de AFM handelend tegen
Dexia moeten optreden. De AFM heeft nagelaten waarschuwingen uit te brengen aan
consumenten over de aard en reikwijdte van de diverse door Dexia in de markt gebrachte
effectenlease-overeenkomsten en de daaraan verbonden risico s. Van deze
consumentenbescherming is, voor zover het door Dexia in de markt gebrachte producten
betreft, bitter weinig terecht gekomen.
De AFM is op grond van haar wettelijke taak strafrechtelijk verantwoordelijk te houden
voor het niet althans het onvoldoende uitvoeren van haar wettelijke taak. Dit valt de AFM
te verwijten.

Op grond van de inmiddels in de civiele zaken gewezen vonnissen en arresten betreffende de
schending van zorgplicht door Dexia meent de vereniging Payback dat deze schending bewezen
kan worden en dat Dexia en in haar verlengstuk de AFM wegens het houden van onvoldoende
toezicht strafbaar zijn.

De volledige tekst van de aangifte is opvraagbaar bij de vereniging Payback.

Groetjes A3

shamyrah
Berichten: 395
Lid geworden op: 11 mei 2004 22:52

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door shamyrah »

Hoe is't mogelijk !!

Het hof heeft als deskundige benoemd de Afm.

Nou, dit kan dan nog ff leuk worden.

Groetjes A3
Ver.Payback

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door pewi »

Dan zou zo'n organisatie zichzelf moeten veroordelen :?:
Hebben zij ook niet liggen slapen?
Vreemde gang van zaken

Vrgr pewi

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Terwijl AFM jaren heeft zitten slapen?
Dan staat de uitkomst vast.
Dexia in haar eigen belang niet te veel afvallen en de gedupeerden zullen ook een beetje gelijk krijgen om te alten zien dat ze een serieuze club zijn geworden na de gemaakte blunders.
Nergens op rekenen dus.

OD.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Janny »

Dus een slager die zijn eigen vlees beoordeeld.

????????????????????????????????????????????

janny

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door pewi »

Rechtspraak.nl
Aan het slot van de mondelinge behandeling op 19 mei 2006 heeft het gerechtshof te kennen gegeven dat het naar aanleiding van het hierboven beschreven bezwaar, een onderzoek door een onafhankelijke deskundige wil naar de vraag of Dexia de door haar opgegeven aandelen ook inderdaad heeft verworven.
Onder een onafhakelijke deskundige versta ik iets anders.
Vrgr pewi

Marja3
Berichten: 97
Lid geworden op: 02 jul 2005 14:22

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Marja3 »

Nou dat het hof de afm heeft aangewezen vind ik wel weer een domper na al het goede nieuws van vandaag!
Mvg. Marja3

mali
Berichten: 230
Lid geworden op: 09 feb 2004 10:29

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door mali »

Werkelijk niet te geloven!!!

Uitgerekend een toezichthouder die moet gaan beoordelen of zij wel goed toezicht heeft gehouden wordt geacht een onafhankelijke deskundie te zijn!

Ik begin steeds meer en meer te geloven in de samenzeringsverhaleb die hier de ronde doen: dit is één en al doorgestoken kaart waarvan de iuitkomst door de hoge heren is vastgesteld en de gewone man volledig wordt uitgewrongen ten behoeve van het grootkapitaal ...

Nu al is te voorzien dat de AFM nooit en te nimmer zal concluderen dat Dexia niet de aandelen heeft gekocht die ze volgens haar contracten had moeten kopen .... want dan heft de AFM zelf boter op haar hoofd. De AFM zal concluderen dat alles is gegaan zoals wettelijk is voorgeschreven en dat dexia niets te verwijten valt. Daar zal de rechter dan genoegen mee nemen, er zal opnieuw niet duidelijk worden of die aandelen er wel zijn ....Wat een bananenrepubliek!

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door ad snoeren »

Eigenlijk was dit al te voorspellen.
Alles volgens het boekje.


En dexia weer in het voordeel door een ingefluisterd advies van Donner/Zalm.

Het netwerkje werkt verder.

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door bromtol »

De AFM hoeft niet te gaan beoordelen of de AFM voldoende toezicht heeft gehouden. De AFM moet gaan beoordelen of Dexia wel al die aandelen netjes heeft gekocht.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door ad snoeren »

De AFM hoeft niet te gaan beoordelen of de AFM voldoende toezicht heeft gehouden.
Oke, maar echt onpartijdig kun je dit toch niet noemen.

Onpartijdig is iemand of een instelling die in deze hele zaak nog geen partij is geweest lijkt mij.

Van Dalen

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Van Dalen »

Eerst even afwachten. De AFM zal in ieder geval met door derden controleerbare bewijsstukken moeten komen indien de conclusie van het onderzoek in het voordeel van Dexia zou uitvallen.

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Hans A »

Van de andere kant is Dexia inmiddels ook al verschillende keren door de AFM op de vingers getikt en ondermeer beboet voor misleiding.
Het wordt dus afwachten.

painter
Berichten: 383
Lid geworden op: 31 dec 2003 11:58

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door painter »

De AFM hoeft in feite niets meer uit te zoeken, want ze hebben dexia vorig jaar nog een aantal boetes gegeven.
Ze weet zelf het beste waarvoor ze de boetes heeft uitgedeeld en kan met een volgens mij simpele werkwijze de zaak oplossen, de administratie is op elk moment op te vragen er zal dan binnen de kortste keren duidelijk zijn dat de aandelen niet op naam zijn gekocht,

Een man die dat kan weten is directeur geweest van effectenhuis Stroeve, en die bevestigde dat de zaak met opties is afgedekt.

VR GR

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Geplaatst op 02 Jun 2006 18:57 door painter

Een man die dat kan weten is directeur geweest van effectenhuis Stroeve, en die bevestigde dat de zaak met opties is afgedekt.

en dan zou de schade dus veel minder groot zijn dan dexia iedereen wil doen geloven. Dat is nu precies wat de rechter wil weten.

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Navarre »

De AFM heeft nogal wat goed te maken, dus misschien wel een schot in de roos deze keuze.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door ad snoeren »

OEI!!!

Welke roos bedoel je nu dan?

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Navarre »

Niet die van jou Ad.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door ad snoeren »

Ik moet toegeven dat dit een scherpe is :)

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Aangifte Economisch Delict Tegen Dexia en AFM

Ongelezen bericht door Navarre »

Zorg jij er nu maar voor dat je ook scherp blijft!

Gesloten