LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Barsten in het Hofmodel

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Beland je hier via Twitter of Facebook, dan kom je standaard terecht op de oudste berichten. De jongste bijdrage vind je dan op de laatste pagina onderaan.

Hoewel het in de media totaal geen aandacht meer krijgt, komen er steeds meer barsten in het vermaledijde Hofmodel van gerechtshof Amsterdam, met een voormalig advocaat van AEGON als raadsheer.

Aandelenlease is vaak tot stand gekomen na persoonlijk advies, al dan niet als productcombinatie of als combinatieproduct met financieringen. Nadat rechtbank Zeeland-West-Brabant op 17 april 2013 in afwijking van het Hofmodel 100% schadevergoeding had toegekend, heeft nu in hoger beroep gerechtshof 's-Hertogenbosch op 17 juni 2014 de schadeverdeling op 80/20 vastgesteld, mits gedupeerde kan aantonen dat Dexia wist dat tussenpersoon Spaar Select hem gericht persoonlijk advies gaf:
4.16.26 (...) Alles tegen elkaar afwegend en met in achtneming van de hiervoor in 4.16.19 en 4.16.23 vermelde rechtspraak, is het hof van oordeel dat op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 20% van de nadelige gevolgen (de betaalde inleg en de restschuld) voor rekening van [geïntimeerde] dient te blijven. De verplichting tot schadevergoeding van Dexia bedraagt aldus 80% van deze nadelige financiële gevolgen.
Dat aantonen lijkt lastiger dan het in werkelijkheid is. Op de website van Platform Aandelen Lease is een waslijst aan brochures en folders te vinden. En bijvoorbeeld een Pensioen Effect van Spaar Select samen met Labouchere sluit je echt niet af zonder (ogenschijnlijk) gedegen persoonlijk pensioenadvies...
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 14 nov 2016 15:13, 3 keer totaal gewijzigd.

Josephien12
Berichten: 716
Lid geworden op: 01 sep 2010 18:39

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Josephien12 »

ClaimConcept schreef: ....mits gedupeerde kan aantonen dat Dexia wist dat tussenpersoon Spaar Select hem gericht persoonlijk advies gaf
Dat lijkt mij anders niet echt gemakkelijk

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Dat aantonen lijkt lastiger dan het in werkelijkheid is. Op de website van Platform Aandelen Lease is een waslijst aan brochures en folders te vinden. En bijvoorbeeld een Pensioen Effect van Spaar Select samen met Labouchere sluit je echt niet af zonder (ogenschijnlijk) gedegen persoonlijk pensioenadvies...

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan »

Het aantonen is minder eenvoudig dan Claimconcept doet voorkomen. Het Hof heeft namelijk overwogen dat uit de in de procedure overgelegde brochures en zelf een schriftelijke verklaring van de toenmalige directeur van Spaar Select (waarin wordt verklaard dat Dexia wekelijks over de vloer kwam) niet voldoende is. Ook een overeenkomst tussen Dexia en SS waarin deze als adviseur wordt aangeduid is niet voldoende.

Er zal dus veel meer in stelling gebracht moeten worden, waaronder getuigen en meer schriftelijk bewijs.

Vandaar mijn oproep:
Stuurt u mij a.u.b een privébericht:
- Als u documenten in bezit heeft waaruit blijkt dat Dexia wist van de handelswijze/verkoopmethoden van Spaar Select;
- Als u een persoon bent of kent die bij Dexia/Labouchere of Spaar Select heeft gewerkt en die een verklaring af kan en wil leggen m.b.t. de wetenschap van Dexia over de handelswijze van Spaar Select.
Laatst gewijzigd door N0lan op 24 jun 2014 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

N0lan schreef:Het aantonen is minder eenvoudig dan Claimconcept doet voorkomen.
Valt wel mee, gewoon nagaan waar de brochures gedrukt zijn.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door peewee »

Op de website van PAL zijn verschillende documenten te vinden over Spaar Select. Volgens één van die berichten zou Spaar Select niet minder dan 50.000 klanten hebben (gehad) met een Dexia/Legio aandelenlease contract.
Ook de curatorverslagen (Mr. Huisman te Enschede) in het faillissement van Spaar Select zullen wellicht interessante inkijkjes geven.

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan »

Bedankt, peewee.. Heb je misschien een link naar de curatorverslagen? Deze kan ik niet zo gauw vinden.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Hangt ervan af welke Spaar Select je zoekt. Iedere vestiging was een zelfstandige B.V., een aantal is in de loop der jaren onder andere namen voortgezet.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door peewee »

Merk op hoe het Gerechtshof Den Bosch in R.O. 4.10.3 resp. R.O.4.8. van de beide appelvonnissen door middel van een a-contrarioredenering de zorgplicht(schendings)angel voor de leasebanken eruit haalt cq deze bananenschil voor leasebanken opzijschuift. De rechtspraak als mijnenruimer en probleemoplosser voor de financiële sector. Laakbaar !

De kwestie rondom tussenpersoon/pseudo remisier SpaarSelect wordt vervolgens een beetje een (moeizaam; want vaak lastig bewijsbaar) ''doekje-voor-het- bloeden''.

peewee
Berichten: 2195
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door peewee »

Ook het Gerechtshof Den Haag had in een eerder arrest van 15 mei al eens bepaald dat een ''tussenpersoon'' -afhankelijk van de omstandigheden- gewoon als hulppersoon van de bank of verzekeraar heeft te gelden.

http://uitspraken.rechtspraak.nl/inzien ... l+adviseur

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan »

Heel interessant arrest, peewee!
Helaas is dit arrest niet 1 op 1 bruikbaar in de Spaar Select situatie omdat in de situatie waar het arrest op ziet, de tussenpersoon uitvoering geeft aan de verbintenis, zie ro. 7.
Het argument waarop het hulppersoon-argument altijd wordt afgewezen is dat Spaar Select e.d. uitsluiten optreden in de precontractuele fase en dus geen uitvoering geven aan de verbintenis. Zie bijvoorbeeld ro 4.14.1. van het Arrest van Den Bosch van 17 juni.
In laatstgenoemd arrest wordt (net als hof A'dam doet) m.i. te veel naar de letter van de wet geoordeeld en te weinig naar de geest van de wet.
Het DSI oordeelde overigens in 2006 al dat 6:76 analoog moest worden toegepast voor de precontractuele fase. Het hof Amsterdam oordeelde op gelijke wijze tot 2008, waarna dit hof "gedraaid" is om redenen die zich laten raden.
Laatst gewijzigd door N0lan op 03 jul 2014 16:12, 3 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Even verder lezen, N0lan!
8. Bij beantwoording van de vraag van welke partij Qua Rendum als hulppersoon moet worden beschouwd, neemt het hof in aanmerking dat [geïntimeerden] voor het verkrijgen van een offerte en de totstandkoming van de overeenkomst van geldlening met WUB genoodzaakt waren zich tot een van de door WUB geselecteerde tussenpersonen te wenden.

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan »

[quote="ClaimConcept"]Even verder lezen, N0lan![quote]

Aan het arrest vallen zeker argumenten te ontlenen, alleen is er niet helemaal sprake van dezelfde situatie.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

In navolging van de Geschillencommissie Kifid, heeft de Hoge Raad in zijn arrest van 6 september 2013 (ECLI:NL:HR:2013:CA1725, onder 3.4.2) geoordeeld dat wanneer sprake is geweest van advies van de tussenpersoon met betrekking tot een effectendienst, de tekortkoming bij het aangaan van de overeenkomst van een zodanig ernstige aard is, dat een aanmerkelijk deel moet worden vergoeden van het nadeel dat klager ten gevolge van het aangaan van de overeenkomst heeft geleden. Het te vergoeden nadeel kan in dat geval niet beperkt worden tot (een deel van) de restschuld, maar dan behoort ook de inleg (de rente) die klager uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald tot de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen.

De tussenpersoon heeft hierbij te gelden als professionele en bij uitstek deskundige dienstverlener, terwijl bij de cliënt doorgaans een zodanige professionaliteit en deskundigheid ontbreken. Dit brengt mee dat de cliënt in beginsel ervan mag uitgaan dat de dienstverlener de zorgplicht jegens hem naleeft (vgl. HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4600, onder 4.3.1 en 4.3.2). Hieruit volgt dat de cliënt bij een door die dienstverlener geadviseerde constructie minder snel bedacht hoeft te zijn op en zich minder snel eigener beweging behoeft te verdiepen in niet vermelde risico’s dan degene die zich rechtstreeks wendt tot een aanbieder van een effectenlease-product als bedoeld in de arresten HR 5 juni 2009, LJN:BH2811 en LJN:BH2815. Dit is ook van belang bij de causaliteitsafweging op de voet van art. 6:101 BW.

Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

In tegenstelling tot de standaard 40-60 verdeling van Kifid of de 1/3-2/3 verdeling van hof Amsterdam, is dit hof van oordeel dat op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW slechts 20% van de nadelige gevolgen (de betaalde inleg en de restschuld) voor rekening van klager dient te blijven. De verplichting tot schadevergoeding van de aanbieder bedraagt aldus 80% van deze nadelige financiële gevolgen.

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!

N0lan
Berichten: 25
Lid geworden op: 07 mei 2014 10:04

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door N0lan »

De kantonrechter te Leeuwarden volgt de lijn die door het hof te 's-Hertogenbosch is ingezet ten aanzien van aandelenleaseproducten van Aegon die door een tussenpersoon zijn geadviseerd.

De kantonrechter acht reeds bewezen dat Aegon wist dat de tussenpersoon deze producten adviseerde.
Aegon dient 80% van de schade te vergoeden.

Dit verhaal gaat potentieel op voor alle Aegon-vliegwiel producten!

http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 092014.htm

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

N0lan schreef:De kantonrechter te Leeuwarden volgt de lijn die door het hof te 's-Hertogenbosch is ingezet ten aanzien van aandelenleaseproducten van Aegon die door een tussenpersoon zijn geadviseerd.

De kantonrechter acht reeds bewezen dat Aegon wist dat de tussenpersoon deze producten adviseerde.
Aegon dient 80% van de schade te vergoeden.
5.13. Ten aanzien van de vraag of Aegon wist of behoorde te weten dat cliëntenremisiers als De Hypotheekgevers aandelenleaseovereenkomsten adviseerden, heeft [X] naar het oordeel van de kantonrechter terecht verwezen naar het interview gehouden met de directeur Particulieren van Aegon, Evert Lekkerkerker, bij de lancering van de Vliegwielproducten, zoals gepubliceerd in het AssurantieMagazine (nr. 13 van 1997).
Hier het artikel uit AssurantieMagazine nr. 13 van 1997

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kifid Jaarverslag 2014:
MONSTER: ‘Je handen in de lucht gooien onder het mom van: ik was uitgeleverd aan de adviseur, dat gaat niet op. Wat je niet snapt, moet je niet doen.
Wat je niet snapt, moet je niet zeggen:
op 11 aug 2014, ClaimConcept schreef:In navolging van de Geschillencommissie Kifid, heeft de Hoge Raad in zijn arrest (ECLI:NL:HR:2013:CA1725, onder 3.4.2) van 6 september 2013 geoordeeld dat wanneer sprake is geweest van advies van de tussenpersoon met betrekking tot een effectendienst, de tekortkoming bij het aangaan van de overeenkomst van een zodanig ernstige aard is, dat een aanmerkelijk deel moet worden vergoeden van het nadeel dat klager ten gevolge van het aangaan van de overeenkomst heeft geleden. Het te vergoeden nadeel kan in dat geval niet beperkt worden tot (een deel van) de restschuld, maar dan behoort ook de inleg (de rente) die klager uit hoofde van de overeenkomst heeft betaald tot de aan de tekortkoming toe te rekenen gevolgen.

Evenals eerder het Kifid, heeft dus ook gerechtshof ’s-Hertogenbosch aansluiting gezocht bij deze zienswijze van de Hoge Raad, niet alleen in eerder genoemd arrest van 17 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1775, onder 4.16.26), maar ook in een arrest van 10 juni 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:1736, onder 4.14.22) en van 8 juli 2014 (ECLI:NL:GHSHE:2014:2077, onder 4.15.23).

NB: in beide zaken (onder 4.7.5 resp. 4.8.2) was tussen partijen niet in geschil dat de financiële positie van klager ten tijde van het aangaan van de overeenkomst toereikend was om zijn betalingsverplichtingen uit die overeenkomst, waaronder de mogelijke (maximale) restschuld, na te komen!
Kifid Jaarverslag 2014:
SALOMONS: ‘Misschien mag ik dan noemen dat de Commissie van Beroep in effectenlease-zaken een einde heeft gemaakt aan de benadering van de Geschillencommissie om, bij de bepaling van de schadevergoeding, de financiële draagkracht van de consument buiten beschouwing te laten. Deze aanpak week af van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Zo hebben we de discrepantie tussen beslissingen van Kifid en die van de gewone rechter weggenomen.’
Pardon? Discrepantie? Afwijken van de gewone rechter? Hof Amsterdam, of Hof Den Bosch ?

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Kifid Jaarverslag 2014:
MONSTER: ‘Je handen in de lucht gooien onder het mom van: ik was uitgeleverd aan de adviseur, dat gaat niet op. Wat je niet snapt, moet je niet doen.
SALOMONS: ‘Misschien mag ik dan noemen dat de Commissie van Beroep in effectenlease-zaken een einde heeft gemaakt aan de benadering van de Geschillencommissie om, bij de bepaling van de schadevergoeding, de financiële draagkracht van de consument buiten beschouwing te laten. Deze aanpak week af van de jurisprudentie van de Hoge Raad. Zo hebben we de discrepantie tussen beslissingen van Kifid en die van de gewone rechter weggenomen.’
Pardon? Discrepantie? Afwijken van 'de gewone rechter ' ? Hof Amsterdam, of Hof Den Bosch ?
Ook 'de gewone rechter ' Gelderland (Arnhem) volgt gewoon Hof Den Bosch:
4.43 Indien sprake is van een situatie waarin zowel de waarschuwingsplicht als de onderzoeksplicht is geschonden, terwijl de financiële verplichtingen uit de overeenkomst voor de afnemer een onaanvaardbaar zware financiële last vormden, zoals bij de eerste lease-overeenkomst het geval is, dient op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 20% van de nadelige gevolgen (de restschuld en het saldo van de inleg) voor rekening van [gedaagde partij] te blijven en bedraagt de verplichting tot schadevergoeding van Dexia dus 80% van die nadelige gevolgen.
Met een klein snufje 'Kifid-oud ' (tot herfst 2014):
Indien sprake is van een schending van de waarschuwingsplicht, terwijl vast staat dat bij onderzoek zou zijn gebleken dat de financiële positie van [gedaagde partij] naar redelijke verwachting toereikend was de betalingsverplichtingen uit de lease-overeenkomst, waaronder de rente en aflossing, te voldoen, dient op grond van het bepaalde in artikel 6:101 BW 40% van de nadelige gevolgen (de restschuld en het saldo van de inleg) voor rekening van [gedaagde partij] te blijven en bedraagt de verplichting tot schadevergoeding van Dexia dus 60% van die nadelige gevolgen.

ClaimConcept
Berichten: 1711
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Ook rechtbank Tilburg volgt Hof Den Bosch (of Kifid bij ClaimConcept, tot de coup van 2014)

De rechter achtte niet alleen voorshands bewezen dat de tussenpersoon heeft geadviseerd het Aegon Vliegwiel aan te gaan, maar ook dat Aegon haar tussenpersonen met de Samenwerkingsovereenkomst heeft gestimuleerd specifiek haar effectenlease product Vliegwiel bij de potentiële afnemer aan te prijzen. In strijd met artikel 41 NR 1999.

Een oordeel wat in de einduitspraak op 9 september 2015 in stand blijft: Aegon moet 80% van de inleg vergoeden.
Plus de wettelijke rente hierover vanaf de dag der betaling tot de dag der vergoeding.
Plus juridische kosten.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Barsten in het Hofmodel

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

@ClaimConcept,

Moet dan de afnemer ook 20% van de restschuld betalen?
Stel, de restschuld is 25.000 en de door de afnemer betaalde rente en kosten 4.000.

Hoeveel krijgt de afnemer dan na salderen netto betaald van Aegon Financiele Diensten B.V.?

Indien de overeenkomst Vliegwiel is aangegaan rond augustus 2000 en geeindigd rond maart 2003, dan zijn de aandelen ruim 70% in waarde gedaald, toch?

Gesloten