LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dexia Aanbod

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
justice man 007
Berichten: 1484
Lid geworden op: 21 mar 2004 20:41

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door justice man 007 » 14 jul 2006 23:13

Cornelis,

Wat de heer Mol zegt klopt wel dat vernietigen en erna accepteren van de regeling niet echt samenhangt.
Wat het verhaal complex maakt is dat u 2 maal een overeenkomst bent aangegaan zonder medeweten van uw partner.
In uw geval is het moment van vernietigen van de eaga alles beslissend.
Was dit voor het Dexia Aanbod te ondertekenen of erna?

Wellicht ontspringt u de dans doordat uw eaga ook niet het Dexia Aanbod heeft mede- ondertekend, maar voor tienduizenden overige mensen die geen partner hadden of waarbij de partner het Dexia Aanbod heeft mede- ondertekend zijn de kansen gewoon nihil.

Over uw eigen situatie, doordat uw partner niet heeft mede- ondertekend geef ik u een goede kans alhoewel de rechter zeker zal meenemen dat het hoogst opmerkelijk is dat u twee keer een overeenkomst aangaat zonder uw partner op de hoogte te stellen.

Ik ben niet uit op leedvermaak maar laten we mekaar niks wijsmaken.

Dexia geeft u een hand met inhoud voor een andere hand, en niemand kan mij wijsmaken dat die niet wist dat die afzag van zijn rechten door acceptatie van het Dexia Aanbod.
Dat je moest afzien van je rechten was overduidelijk te lezen en te begrijpen.
Als op deze manier ook de originele contracten waren opgesteld dan waren er van de 600.000 leasers denk ik nog geen 100.000 over gegaan tot het leasen van aandelen.

M.v.g. justice man

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door cornelis » 15 jul 2006 00:47

Hallo,justice man 007.

Bedankt voor je reactie,Op de vraag of er eerst is vernietigd door mijn eega ,voordat ik het aanbod accepteerde kan ik zeggen dat er éérst is vernietigd en daarna alléén door mij het aanbod is ondertekend,onder grote druk van de zijde van dexia
Er staat dus slechts één handtekening op het aanbodformulier van dexia.
Ik heb het aanbod ondertekend om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule,maar die hardheidsclausule is echt een lachertje,telefonisch werden er ,zoals we gewend zijn van dexia beloftes gedaan die absoluut niet na werden gekomen door dexia.
Ik kwam wel in aan merking voor de hardheidsclausule maar heb daar van afgezien,omdat ik dan alsnog € 21000 aan dexia moest voldoen.
Ik/mijn eega, heb/ben dus besloten om alsnog te gaan procederen.
Ik kan dan volgens sommigen weinig kans maken, maar mijn eega heeft niets ondertekend.
Voor alle duidelijkheid. ik heb dus geen nieuwe overeenkomst met dexia gesloten door niet gebruik te maken van de hardheidsclaosule.

Ik had al meer dan een jaar niets meer betaald aan dexia,en had geen registratie bij het BKR in Tiel,waar toch mee werd gedreigd.
Ik weet dan ook voor 100% zeker dat dexia heeft gewacht met die registratie totdat ik gebruik zou gaan maken van de hardheidsclausule
en eventueel zonder problemen een lening zou kunnen afsluiten van €21000 en vervolgens dexia dat bedrag te voldoen.


Toen het dexia duidelijk was dat ik geen gebruik wenste te maken van de hardheidsclausule had ik na verloop van tijd wél een registratie bij het BKR.

In de tijd dat dit alles afspeelde ben ik diverse malen gebeld door dexia om alles in een stroomversnelling te brengen,zodat ik toch gebruik zou gaan maken van de hardheidsclausule.

Volgens mijn advokaat hebben we een zeer sterke zaak.

Ik heb het aanbod ondertekend maar verder geen beslissingen genomen zoals gespreide betalingen of renetloze lening niets van dat alles,heb daarna ook niets meer van dexia vernomen.
Want één ding weet ik zeker ik onderteken niets meer wat met deia heeft te maken.
Ik ben ddor het onderteken van het aanbod geen nieuwe overeenkomst met dexia aangegaan,en zal dat ook niet doen.

Groetjes

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Navarre » 15 jul 2006 01:02

voordat ik het aanbod accepteerde kan ik zeggen dat er éérst is vernietigd en daarna alléén door mij het aanbod is ondertekend,onder grote druk van de zijde van dexia
Waaruit bestond die grote druk van Dexia?

Het Dexia aanbod geaccepteerd zonder dat je eega ervan afwist?

justice man 007
Berichten: 1484
Lid geworden op: 21 mar 2004 20:41

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door justice man 007 » 15 jul 2006 12:28

Hallo Cornelis,

Wat Navarre bedoelt is dat het hoogst opmerkelijk is dat je gezien je benarde gezinssituatie wel het Dexia Aanbod ogenschijnlijk onder grote druk aanvaardde, maar dat je vrouw van niks afwist.
Lijkt me moeilijk verdedigbaar, ik zeg niet onmogelijk maar een rechter zal zich ook afvragen of de vrouw die gezinsdruk niet heeft gemerkt, en er toen ook niet bij haar een “lichtje” is gaan branden. Van partner: hoe komt het dat we er financieel nu zo slecht voorstaan, en waarvan zijn al die telefoontjes en brieven van Dexia voor??

Maar zo lang ze de zaken rekken kun je mooi een verhaal bedenken mocht jou zaak voor de rechter komen.

Ik ben niet negatief over je zaak, maar ben wel van mening dat je door het aanvaarden van het Dexia Aanbod je wel in een lastig(er) pakket hebt begeven, ondanks de overige gronden waarop je mogelijk een beroep kunt doen, denk hierbij aan WcK, zorgplicht etc.

Voordat je reageert, stel je dan s.v.p. eens de vraag wist je partner 3 jaar na afsluiten van het originele contract, dus in 2003 moment van acceptatie Dexia Aanbod niet dat je een geldlening bent aangegaan waarvan ze (fictief?) aandelen hebben aangekocht op jou naam?

m.v.g. justice man

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Janny » 15 jul 2006 14:05

Hier gaat het om. niet of je iets gezien hebt.

Bron: http://wetboek.net/nl/BW1/89.html
Artikel 88 | BW1, Boek 1, Titel 6
1.
Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:

a.
overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;

b.
giften, met uitzondering van de gebruikelijke, niet bovenmatige;

c.
overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;

d.
overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.

2.
De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend of niet was vereist.

3.
De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft.

4.
In afwijking van lid 1, onder b, is geen toestemming vereist voor giften welke de strekking hebben dat zij pas zullen worden uitgevoerd na het overlijden van degene die de gift doet, en niet reeds tijdens diens leven worden uitgevoerd. Bestaat de gift in de aanwijzing van een begunstigde bij een sommenverzekering die tijdens het leven van de verzekeringnemer is aanvaard of kan worden aanvaard, dan is daarvoor wel toestemming vereist.

5.
Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

6.
Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.
Artikel 89 | BW1, Boek 1, Titel 6
1.
Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.

2.
Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.

3.
Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3 niet is verstreken.

4.
De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.

5.
De echtgenoot die een beroep op de vernietingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.

Willems
Berichten: 1979
Lid geworden op: 27 jan 2004 17:58

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Willems » 15 jul 2006 14:09

Deze soort discussie op het forum is zeer pijnlijk, omdat er voorheen zeer breed, ernstig en onomwonden gewaarschuwd werd voor Dexia vergiftigd Aanbod. Er werd gesmeekt, indien men toch zou willen overgaan tot het aanvaarden ervan om toch nog eerst contact te willen nemen om rustig en vrij te kunnen overwegen, omdat geheel deze lease affaire, wees op Dexia meedogenloosheid, leep- en onbetrouwbaarheid. (Idaho paradepaardje)
Desalniettemin hebben mensen zich een beeld van vertrouwen gevormd met alle gevolgen daarvan: bijzonder triest en nog triester, nu zij zelf overtuigd zijn van het bedrog en zelf inzien en moeten ondergaan.
Dubbel zo triestig voor Cornelis, immers op de keper beschouwd, heeft Dexia praktisch niets in handen, dan het hangen en wurgen om de buit te kunnen behouden. Alleen medeplichtigheid en collaboratie van bovenuit kan Dexia nog op het been houden!
Men is allang riskant bezig aan het zoeken en tasten om een clean uitweg voor Dexia te vinden uit de drekoceaan . Zelfs de tijd, die normaal gewillig is om lijk en stank te verbergen, lijkt uit gefunctioneerd te zijn: “het gerecht zal haar geloofwaardigheid en waardigheid flink op prijs stellen, indien zij bereid blijven, het koekoeksei van Dexia perse willen uitbroeden.”
In soort gelijke gevallen in de Verenigde Staten, wist men de boze Wolf direct te vangen, Grootmoeder uit zijn pens redden en vervolgens met keien gevuld en gedumpt in de rivier. Laat dit maar tenslotte een strak voorbeeld zijn, i.p.v. de eeuwige Europese gesold met vrije burgers in een zogenaamde democratische rechtsstaat.
Voetsporen zijn onverbiddelijk, voor wie in de sneeuw loopt.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Piet » 19 jul 2006 19:30

De uitspraak van de rechter op 12 juli in de rechtszaak over het Dexia Aanbod is een tegenvaller voor de vele gedupeerden die het Dexia Aanbod hebben getekend.
Het is echter niet de doodsteek zoals Dexia ons wil laten geloven.
Al eerder (september 2005) heeft de rechter in Amsterdam een negatief oordeel geveld omtrent het Dexia Aanbod en de eis van de gedupeerde niet ontvankelijk verklaart.
Tegen deze uitspraak loopt een hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam.
Ook tegen de uitspraak van 12 juli zal waarschijnlijk hoger beroep worden aangetekend.
Meer hierover en de brief die Dexia heeft gestuurd aan vele gedupeerden die het Dexia Aanbod hebben aanvaard is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/Del ... keling.htm

Groeten,
Piet

Janneke52
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 feb 2004 09:19

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Janneke52 » 19 jul 2006 19:33

Wat een stelletje.................. zeg. Ze weten dondersgoed dat er een hoger beroep loopt.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Oom Dagobert » 19 jul 2006 20:56

Wij willen graag, net als u, deze vervelende periode afsluiten. Vandaar dat Dexia bereid is u een vergoeding te geven voor uw aanmeldingskosten bij Leaseproces B.V, indien u uw opdracht intrekt Vul het bijgevoegde formulier in en stuur het (zonder postzegel) terug naar ons. Dit aanbod is geldig tot drie weken na dagtekening van deze brief.
Je zou bij het lezen van genoemde brief haast gaan denken dat die door een grappenmaker is opgesteld.
Het is toch niet te geloven dat zoiets door Dexia is bedacht?
Het doet denken aan de €40 retour als je op Duisenbergschikking reageerde.
Wat is geval?
DExia laat iemand tekenen om af te zien van procederen, de persoon in kwestie gaat kosten maken om onder de handtekening uit te komen, verliest het proces, en vervolgens gaat Dexia ongevraagd de gemaakte kosten vergoeden op voorwaarde dat gedupeerde voor geen 2de keer het ondertekende aanbod zal aanvechten. De genoemde vervelende periode heeft de gedupeerde toch zelf op zijn hals gehaald?
Hun hoofdstuk met Dexia was wat Dexia betreft toch al gesloten?
Er is nu maar 1 conclussie te trekken, nl dat Dexia wil voorkomen dat de gedupeerden Leaseproces gaan verzoeken in hoger beroep te gaan.
En dat zou dan weer beteken dat Dexia toch niet helemaal op het verkregen gelijk gerust is.
Je kunt ook denken dat Dexia nog heel veel verborgen houdt en voor het geval dat allemaal aan het licht komt zoveel mogelijk gedupeerden monddood gemaakt moeten worden.
Tijdens mijn corrspondentie met Dexia is nooit geblijken dat Dexia ook maar enig medeleven met de gedupeerde had. Het was altijd in de trant van eigen schuld dikke bult, contract is contract, betalen tot aan de laatste cent, geen schijn van kans om te winnen en de deurwaarde staat al klaar, u krijgt nog 6 weken, u krijgt nog 10 dagen en dan zijn de consequenties voor u, dit is de allerlaatste waarschuwing en dan gaan wij onaangekondigd tot actie over, verdere correspondentie van u beschouwen wij als niet ontvangen zijnde enz. enz. enz.
Ik denk dat iedereen hier wel over mee kan praten.
Dexia is echt niet zo poeslief als ze in genoemde brief doet voorkomen.
Trap er niet in, vertrouw DExia sowieso NOOIT, zij opereert niet als een gedegen bank open en eerlijk maar als een gemene sluwe geldwolf die ten koste van haar "client" voor zichzelf zoveel mogelijk geld wilt besparen/verdienen.

gr. OD.
Laatst gewijzigd door Oom Dagobert op 20 jul 2006 07:12, 2 keer totaal gewijzigd.

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door cornelis » 19 jul 2006 21:49

Toch vind ik dat het aanbod bewust en misleidend en onder valse voorwaarden is gedaan door dexia.

Dexia heeft in het interne scholings formulier al erkent dat het om huurkoop zou gaan dus kon dexia toen al weten dat het fout zou gaan omdat vele gedupeerden geen tweede handtekening onder het contract hadden gezet.

En er is wel degelijk gedreigd om maar op het aanbod in te gaan,maar zie dat maar eens te bewijzen.

Martinvdm

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Martinvdm » 19 jul 2006 22:00

En er is wel degelijk gedreigd om maar op het aanbod in te gaan,maar zie dat maar eens te bewijzen.
Ik denk zelf aan een BKR Notering of de deurwaarder...

Wat versta jij onder bedreiging...?

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door cornelis » 19 jul 2006 22:37

[quote]Wat versta jij onder bedreiging...?[/quote

Laat dexia de telefoontjes die ik heb gehad met die heren van dexia maar eens bij de rechter laten horen,dan zal de rechter anders oordelen.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Piet » 20 jul 2006 14:19

JurpFoon heeft een artikel gepubliceerd waarin ze uitgebreid ingaan op de teleurstellende uitspraak van 12 juli 2006 over het Dexia Aanbod.

Bezwaren tegen Dexia-aanbod verworpen
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2672

Groeten,
Piet

sorrrrygast
Berichten: 44
Lid geworden op: 30 apr 2006 14:25

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door sorrrrygast » 20 jul 2006 15:35

Wat is geval?
Dexia laat iemand tekenen om af te zien van procederen, de persoon in kwestie gaat kosten maken om onder de handtekening uit te komen, verliest het proces, en vervolgens gaat Dexia ongevraagd de gemaakte kosten vergoeden op voorwaarde dat gedupeerde voor geen 2de keer het ondertekende aanbod zal aanvechten
WAAROM DOET DEXIA DIT VOOR DE 2E MAAL?????

antwoorden:
OMDAT DEXIA VOOR DEZE GEDUPEERDEN HELEMAAL GEEN AANDELEN OP DE BEWUSTE DATUM EN OP NAAM VAN GEDUPPERDEN HEEFT GEKOCHT.
OOK GEEN PANDRECHT HEEFT GEVESTIGD,
OOK GEEN VERPLICHTE BIJSCHRIJVING HEEFT GEDAAN CONFORM WGE (hiermee handelend in strijd met art. 17 Wge ,het nalaten aandelen bij te schrijven op naam van de cliënt),
OOK GEEN VERPLICHTE KENNISGEVING HEEFT DOEN UITGAAN NAAR GEDUPEERDEN
(daarbij het niet terstond verstrekken van een kennisgeving zoals bedoeld in art. 25 lid 1 Wge ,waarbij geen juiste uitvoering gegeven is aan de Wge)
OMDAT DEXIA HELEMAAL GEEN VERPLICHTE VERGUNNING IN HUIS HAD CONFORM DE WCK.

Dexia tracht met alle middelen het kamp van gedupeerden te splitsen te verdelen en uit te dunnen, terwijl PIET met succes ( meer dan 5000 aanmeldingen) de boel probeert bij elkaar te houden.

Het wordt de hoogste tijd dat onze zuiderburen eens op de hoogte worden gesteld van de geweldige ( inmiddels gebleken) mentaliteit van deze DEXIA BANK.

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Elias » 23 jul 2006 13:55

Laat dexia de telefoontjes die ik heb gehad met die heren van dexia maar eens bij de rechter laten horen,dan zal de rechter anders oordelen.
Cornelis, helaas is er nimmer sprake van STRAFBARE bedreiging ingevolge Wetboek van Strafrecht.
Er wordt niet gedreigd met geweld etc., laat staan dat er sprake is van een begin van uitvoering waaruit eea zou blijken. Dreigen met een deurwaarder e.d. valt hier niet onder.
De rechter zal dus nimmer anders oordelen, laat staan de rechter in civiele zaken...

Martinvdm

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Martinvdm » 25 jul 2006 12:03

Ik dus ook...

Ik kan me niet voorstellen dat Dexia zelfs de rechtbank 'in zijn zak' heeft zitten...

De feiten van de afgelopen maanden/jaren liegen er niet om en ook de rechters kennen deze feiten.

Gr,
M

cornelis
Berichten: 880
Lid geworden op: 12 feb 2004 10:58

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door cornelis » 27 jul 2006 10:57

Als je een nieuwe overeenkomst tekend Aanbod of schikken is de wet de wet, en het was blijkbaar legitiem van dexia om te eisen om dan niet meer te rechten.

In deze gevallen denk ik dat de rechter blijft zeggen"afspraak is afspraak", en dat is niets anders dan een zakelijke.
Naar boven
Dan moet de wet ook de wet zijn wat betreft de eega als die heeft vernietigd.

Maar dan komt opeens een stuk eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken aldus de rechters.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Janny » 27 jul 2006 11:45

Wij hebben ook eigen verantwoordelijkheid.
Dat blijkt dus ook duidelijk doordat we zo massaal in het verweer zijn gekomen tegen de Dexia methode van zaken verdraaien en onduidelijkheid van de contracten.,
Vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, hebben we daarom ook daartegen geageerd, en zijn.processen begonnen.

Alleen wij zien die verantwoordelijkheid vanuit ons vertrekpunt.
Janny

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door Piet » 15 okt 2006 19:02

Op 12 juli heeft de rechtbank in Amsterdam uitspraak gedaan in een proefproces over het Dexia Aanbod aangespannen door 4 vrijwilligers, opgezet en persoonlijk ondersteund door ondergetekende.
Helaas is deze zaak verloren, maar na overleg met meerdere advocaten en de vrijwilligers is besloten om in hoger beroep te gaan.
De kosten hiervoor worden betaald door PAL.
Er zijn voldoende argumenten om het Dexia Aanbod, getekend met het mes op de keel, voor te leggen aan het gerechtshof in Amsterdam.
Afgelopen week is het hoger beroep aangebracht.

Eén van de 4 vrijwilligers heeft afgehaakt in het hoger beroep.
Meneer de B. is 75 jaar en onder dokters behandeling.
De aandelenlease affaire heeft hem gebroken.
In overleg met Dexia is hem een coulance regeling aangeboden, waar meneer de B. heel tevreden mee is en heeft geaccepteerd.
Hij kan nu eindelijk de Dexia ellende achter zich laten en zich richten op zijn oude dag.
Dexia heeft zich zeer coulant opgesteld en een schikking aangeboden die meneer B graag heeft geaccepteerd.

Zo zijn er voor mensen die in financiële, geestelijke of andere problemen zitten mogelijkheden om via de coulance regeling van Dexia tot een oplossing te komen die wederzijds als positief wordt ervaren en tot een oplossing kan leiden in het geschil met Dexia.

Zit je zelf ook in zo’n situatie, neem contact op met Dexia en vraag, vrijblijvend, om in aanmerking te komen voor de coulance regeling.
Meneer de B. is hier naar tevredenheid mee geholpen en zo zullen er meer mensen zijn die via de coulance regeling een eind kunnen maken aan een lange strijd met Dexia.

In de situatie van meneer de B. is mijn ervaring positief en voor anderen in een situatie als hierboven beschreven de moeite waard om de coulance regeling aan te vragen bij Dexia.

Groeten,
Piet

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Dexia Aanbod

Ongelezen bericht door pewi » 15 okt 2006 21:18

Ik ben reuze benieuwd hoe deze coulance regeling dan eruit zal zien. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in precieze cijfertjes, alleen in een globaal procentuele verdeling van inleg en restschuld.

Vrgr pewi

Gesloten