LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Dreigbrief EDR incasso

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
jll
Berichten: 453
Lid geworden op: 10 feb 2004 21:34
Contacteer:

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door jll » 23 apr 2008 23:32

Buitengerechtelijke vernietiging
Zodra de leasebelegger de (krediet)overeenkomst buitengerechtelijk vernietigt wordt de overeenkomst geacht nooit te hebben bestaan.

Een buitengerechtelijke vernietiging is een eenzijdige rechtshandeling. Uit art. 3:53 BW volgt dat de vernietiging terugwerkt tot het tijdstip waarop de rechtshandeling is verricht. Partijen dienen elkaar na vernietiging in de (vermogens)toestand te brengen zoals die was ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst.

Buitengerechtelijke vernietiging is een zogenaamde lekendaad. De vernietiging werkt onmiddellijk nadat zij is uitgebracht. Indien de bank niet berust in de rechtsgevolgen van de vernietiging, dient zij zich tot de rechter te wenden om aan de vernietiging haar werking te ontzeggen.

De vernietiging geldt totdat de rechter een andersluidende uitspraak heeft gedaan. Tot die tijd dienen partijen zich naar de vernietiging te gedragen.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Janny » 24 apr 2008 09:45

Jill,

Bijna helemaal mee eens.
Echter en dat komt niet duidelijk naar voren. De gedupeerde moet, wanneer de verzekeringsmaatschappij de vernietiging niet erkend. actie gaan ondernemen. Vernietigen is 1. actie ondernemen is 2. en dat mag niet tijden gaan duren. Vaak wordt ook in de vernietigingsbrief een termijn gesteld waarin de maatschappij moet reageren of accepteren. De verzekerings-maatschappij zal zoals altijd is gebeurd meedelen de vernietiging niet te erkennen. Op dat moment is de gedupeerde weer aan zet. Wanneer dus die termijn verstreken is, en u reageerd niet staat u minder sterk omdat u niet doet wat u zegd.

Dit is vaak vergeten. Omdat men denkt : ik heb toch vernietigd! ja, maar de tegenpartij heeft weer uw vernietiging teniet gedaan.
U zult dus actie moeten ondernemen en niet gaan afwachten wat er verder gebeurt. Actie in de vorm van Procederen. De tegenpartij zal nadat zij de vernietiging ontkend hebben verder gaan met hun zienswijze van de zaak. namelijk; Invorderen , omdat er geen rechterlijke uitspraak is die de buitengerechterlijke vernietiging heeft bekrachtigd, en u bent gaan afwachten. Dus na vernietiging van het contract altijd actie van de benadeelde in de vorm van een procedure die door de benadeelde is gestart.
Er is teveel geroepen wacht maar af. Dat was het meest mislijdende advies wat geklonken heeft. Niets afwachten, actie ondernemen om terug te halen wat van u is.
Janny

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door aert0001 » 24 apr 2008 18:20

Beste Janny,

bij mijn weten "staat" de buiterechtelijke vernietiging zodra deze is ingeroepen, de tegenpartij kan deze enkel ongedaan maken door naar de rechter te gaan,

Ton

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door bromtol » 24 apr 2008 18:55

nou. dat ligt iets gecompliceerder. Als de vernietiging is geslaagd "staat" hij en dan is hij ook door de rechter niet ongedaan te maken. De partij kan zelf wel afstand van recht doen. De rechter is met betrekking tot de buitengerechtelijke vernietiging slechts bevoegd om vast te stellen dat vernietiging wel of niet geslaagd is. Het vonnis heet dan declaratoir.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 24 apr 2008 19:59

In deze topic gaat het over gedupeerden de m.i. op het ogenblik vrijwel juridisch kansloos zijn.
Dexia heeft alleen maar die vorderingen verkocht van gedupeerden die het Dexia Aanbod, Duisenberg regeling of een andere schikking hebben aanvaard en gedupeerden die geen opt out verklaring hebben opingediend.
Al deze gedupeerden hebben hiermee afgezien van al hun rechten tegen Dexia.
Niet betalen en het laten komen tot een rechtszaak is m.i. niet verstandig.
Als er een rechtszaak komt dan wordt deze m.i. verloren en komen er nog extra kosten bij.
Natuurlijk zijn er uitzonderingen en zijn er mensen die wél kunnen procederen omdat zij niet in deze groep vallen, maar wel door EDR zijn benaderd.
Dit is aantoonbaar en EDR zal dan moeten beslissen wat zij gaan doen.
Daarnaast moeten deze mensen wel eens gaan beslissen of zij willen gaan procederen of niet.
De verjaring met als gevolg het niet meer kunnen procederen slaat toe.

Degene die het Dexia Aanbod hebben getekend en waarbij de echtgenoot/echtgenote niet op het contract en Dexia Aanbod heeft meegetekend hebben zelf tot op heden geen poot om op te staan, de vordering is terecht.
Alleen de niet meegetekende partner kan nog iets doen en ik denk dat dit nu moet gebeuren.
Deze partner moet m.i. z.s.m. een rechtszaak tegen Dexia beginnen en vernietiging van het contract eisen.
Wacht je af tot Varde/ EDR gaat procederen dan kom je in een ingewikkelde situatie terecht.
Varde/EDR begint een procedure tegen de contractant en vordert de restschuld.
De niet meegetekende partner moet dan gevoegd worden in de zaak.
Het gaat dan alleen om het kwijtschelden van de restschuld.
Daarnaast zal Dexia erbij betrokken moeten worden als ook de inleg gevorderd wordt door de partner.
Al met al een ingewikkelde situatie die je kunt voorkomen door zelf Dexia te dagvaarden.

Degene die samen het Dexia Aanbod hebben getekend of alleen zijn en alleen hebben getekend zijn m.i. nog steeds kansloos, net als degene die een andere schikking zoals de Duisenberg regeling hebben aanvaard.

Een laatste strohalm voor de Dexia Aanbod gedupeerden is het hoger beroep bij het gerechtshof Amsterdam maar dan kan nog wel even duren voor hier een uitspraak over is.

Groeten,
Piet

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door aert0001 » 25 apr 2008 00:13

nou. dat ligt iets gecompliceerder. Als de vernietiging is geslaagd "staat" hij en dan is hij ook door de rechter niet ongedaan te maken. De partij kan zelf wel afstand van recht doen. De rechter is met betrekking tot de buitengerechtelijke vernietiging slechts bevoegd om vast te stellen dat vernietiging wel of niet geslaagd is. Het vonnis heet dan declaratoir.


Ik neem even aan dat je doelt op artikel 6:278, een vernietiging op oneigelijke gronden? dat zal dan wel eerst moeten worden bewezen door Dexia.
Maar dat is een discussie die jaren geleden reeds heeft plaats gevonden.

Ton

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Janny » 25 apr 2008 09:51

Beste mensen,

Ik schreef niet om een oude discussie over te doen,
Maar om de mensen opmerkzaam te houden,
Vernietigen is 1.
procederen is 2.

Achter de geraniums gaan zitten wachten op de postbode is geen optie.
Je moet na een vernietiging verder. En de regie zelf in handen nemen , en niet aan Dexia de eer geven van het bepalen van de tijds limiet,
Er is verschrikkelijk veel fout gegaan doordat we te afwachtend zijn geweest. We moeten zelf handelen en niet wachten op een ander.
Veel mensen zijn buiten de boot gevallen doordat ze afwachten op. ja waarop?of er ergens actie wordt ondernomen, en dat is een verkeerde houding, je moet zelf iets doen.
Dexia vraagt,nee eist! betaling. en aanval is de beste verdediging.
Janny

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Okerene » 25 apr 2008 12:25

Nuttige artikelen met juridische bespreking over aandelenlease

http://www.jurofoon.nl/aandelenlease/index.asp
scrol naar beneden voor lijst met linken Juridisch Nieuws

Enkele onderwerpen betreffende de kansen bij Dexia-aanbod:

09-04-08 Dexia lijdt nederlaag bij Hoge Raad over kwestie dubbele handtekening
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=3026

17-01-08 Hof: ontbrekende handtekening geldig verweer tegen restschuld ondanks verjaring
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2896

04-06-07 BKR gaat negatieve registratie Dexia-gedupeerden (deels) schrappen
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2763

15-03-07 Over de verjaringstermijn bij vernietiging van een aandelenlease-overeenkomst door de partner
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2727

19-07-06 Bezwaren tegen Dexia-aanbod verworpen
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2672

27-01-06 Dexia en het recht op inzage van persoonsgegevens
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2280

16-01-06 Gedupeerde door Dexia-aanbod wederom de dupe
http://www.jurofoon.nl/nieuws/weblog.asp?id=2273


[opmerking uit "16-01-06 Gedupeerde door Dexia-aanbod wederom de dupe"]
"Aanvechten Dexia-aanbod
Onderdeel van het Dexia-aanbod is dat de gedupeerde "afstand van recht" doet. Een rechter zal niet zomaar een dergelijke getekende verklaring ongeldig verklaren, daar zal de gedupeerde goede argumenten voor moeten aandragen. Een aantal juridische argumenten die eventueel in een procedure gebruikt kunnen worden:

• Dexia heeft misbruik gemaakt van de omstandigheden.
• Afstand doen van alle rechten is een onredelijk beding in een consumentenovereenkomst, strijd met Europees recht.
• De nietigheid van oorspronkelijke overeenkomst wegens de ontbrekende WCK-vergunning wordt door ondertekening van het Aanbod niet ongedaan gemaakt.
• Nietigheid verlenging (dit is één van de opties van het aanbod) omdat hierbij niet de renteloze lening hoort waarvoor Dexia wél een WCK-vergunning heeft gekregen.
• Een overeenkomst die buitengerechtelijk is vernietigd wegens de ontbrekende handtekening van de partner krijgt door ondertekening van het Dexia-aanbod niet opnieuw zijn geldigheid terug.
• Dwaling (verkeerde voorstelling van zaken).
• Beperking rechtsgevolgen op grond van de redelijkheid en billijkheid.
• Schending zorgplicht bij Dexia-aanbod gezien de verstrekkende gevolgden die aanvaarding heeft.
• Het Dexia-aanbod is niet geldig wanneer de partner het aanbod niet heeft mede-ondertekend.
Vooralsnog is nog volstrekt onbekend hoe rechters het Dexia-aanbod zullen beoordelen. Nu het proefproces nog steeds geen uitspraak heeft opgeleverd en het feit dat Dexia lopende zaken laat schorsen, valt helaas op korte termijn geen duidelijkheid te verwachten.

[inmiddels is dit proces in eerste aanleg verloren maar zijn er nog argumenten onbesproken gebleven en/of niet goed ingebracht]

Publicatiedatum: 16 januari 2006 "
[zo valt er te lezen in “19-07-06 Bezwaren tegen Dexia-aanbod verworpen”]
"Hoe nu verder?

De uitspraak is een tegenslag voor gedupeerden met een Dexia-aanbod die nu met lede ogen zien hoe andere gedupeerden gebruik kunnen maken van de ruimere Duisenberg-regeling of met via de rechter een nog beter resultaat boeken. Over het Dexia-aanbod zijn tot nu toe slechts een handvol uitspraken gedaan, helaas alle negatief voor de gedupeerden. Er zijn in theorie nog wel juridische mogelijkheden, maar we willen direct daaraan toevoegen dat gedupeerden met een Dexia-aanbod geen hooggespannen verwachtingen moeten koesteren.

Het blijft natuurlijk wrang dat veel gedupeerden die na afloop van het aandelenlease-contract verrast werden door een direct opeisbare restschuld en vervolgens ten einde raad het Dexia-aanbod tekenden, nu niet meer kunnen procederen. En dat terwijl Dexia (mede)verantwoordelijk is te houden voor het feit dat de gedupeerden in die ongelukkige positie terecht kwamen. Vele rechters hebben immers geoordeeld dat Dexia de risico's van de producten heeft verdoezeld, niet heeft geïnformeerd naar de financiële positie en doelstellingen van klanten, niet vroeg om een handtekening van de partner en zelfs niet de verplichte vergunning had om dergelijke producten aan te bieden.

De pogingen om het Dexia-aanbod wegens bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden opzij te stellen, waren bij voorbaat niet erg kansrijk. Deze gronden hebben tot nu toe in gewone aandelenlease-zaken ook nog nooit tot enig resultaat geleid. Wellicht hadden zij een beroep op dwaling kunnen doen, maar ook deze grond is zelden reden tot vernietiging van de overeenkomst. Het mag zo zijn dat de gedupeerden met de rug tegen de muur stonden toen ze tekenden, Dexia heeft ze - in juridische zin - geen mes op de keel gezet.

[Het volgende is voor velen misschien toch nog belangrijk] Het punt van misbruik van omstandigheden kan beter naar voren gebracht worden door te stellen dat Dexia wist of had behoren te weten dat de gedupeerden in een financiële noodtoestand verkeerden, voor welke toestand Dexia (mede-)verantwoordelijk is. Dexia was niet op de hoogte van de financiële toestand van haar klanten, maar had dit wel moeten zijn. Hier valt een parallel te trekken met de schending van de zorgplicht bij aangaan van de aandelenlease-overeenkomst. Rechters hebben het als onrechtmatig beoordeeld dat Dexia geen informatie inwon over de financiële mogelijkheden en doelstellingen van (aspirant-)beleggers. Hierdoor werden producten verkocht aan mensen die nooit een restschuld volgens contract direct zouden kunnen aflossen. Ook valt te betogen dat Dexia, gezien de grote financiële consequenties van het Dexia-aanbod wederom gebonden is aan de bijzondere zorgplicht jegens particuliere, onervaren beleggers.
[toen men door beantwoording van de vragen van bv een coulanceregeling de situatie eenmaal wel goed konden beoordelen heeft men soms een onacceptabel bedrag voorgesteld en maakte men wederom misbruik van omstandigheden]

Er zijn nog vele onbeantwoorde rechtsvragen met betrekking tot het Dexia-aanbod. Zo heeft de rechter niets gezegd over de geldigheid wanneer het oorspronkelijke aandelenlease-contract nietig of vernietigd is. Door het ontbreken van de WCK-vergunning zijn de meeste aandelenlease-contracten altijd al nietig geweest, door een beroep op de ontbrekende partnerhandtekening wordt het contract vernietigd. In beide situaties moeten de partijen in beginsel worden teruggebracht in de staat waarin zij voor het aangaan van de aandelenlease-overeenkomst verkeerden. Ondertekening van het Dexia-aanbod maakt die ongeldige contracten niet opeens weer geldig, zo is onze mening. Maar uiteindelijk zal de rechter een oordeel moeten vellen. En hoe zit het met gedupeerden die hebben gekozen voor verlenging tegen een lager rentetarief? Dexia heeft in 2003 alleen een WCK-vergunning gekregen voor de renteloze lening die bij het Dexia-aanbod hoort, niet voor de verlenging tegen lage rente. ..."
Een argument kan dus zijn dat Dexia-aanbod voortbouwt op reeds vernietigde contracten (door echtegenote) en opnieuw misbruik van omstandigheden maakt bij het aanbieden van hun Aanbod en/of Coulanceregeling(en). Of mogelijk zelfs bij verlenging van een contract.

Voor een advocaat is het dus zaak deze dingen uit te buiten. Laat niets aan het toeval over anders red je het niet. Ik weet dat het een vreselijke klus is om alles uit te zoeken en wens allen die ermee te maken hebben heel veel sterkte.

Met vriendelijke groet,

Okerene

Julika
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 nov 2003 18:50

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Julika » 25 apr 2008 13:50

De verjaring met als gevolg het niet meer kunnen procederen slaat toe.
@ Piet

Piet ik wou graag voor de deudelijkheid nog een keer weten wanneer
spreken wij van verjaring.Telt de laatste dreigbrief van het incassobureau of telt de brief van de eerste herinnering tot betaling van Dexia.groetjes Julika

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 28 apr 2008 10:35

Hallo Julika,

Met die verjaring bedoel ik b.v. iemand wiens contract vóór mei 2003 was afgelopen en waarbij de eindafrekening is betaald.
Als deze gedupeerde geen klachtbrief of aansprakelijkheidsbrief heeft gestuurd naar Dexia is zijn recht om te procederen verjaard. De 5 jaar waarbinnen hij had moet reageren zijn voorbij dus is er sprake van verjaring.
Het is ook andersom van toepassing.
Als Dexia na de eindafrekening nooit heeft gereageerd op een betalingsachterstand of een klacht/aansprakelijkheidsbrief dan is er sprake van verjaring bij Dexia en kan Dexia niet meer procederen.
Is er wel een brief gestuurd (b.v. een vernietigingsbrief) dan is deze 5 jaar geldig, dus moet je zorgen dat voor de 5 jaar voorbij zijn er een stuitingsbrief moet worden gestuurd om de verjaring te stuiten (tegen te houden).
Deze stuitingsbrief is ook weer 5 jaar geldig.
Daarom krijgt men ook regelmatig een betalingsherinnering van Dexia of een incasso bureau.
Dit is om o.a. de verjaring van de claim te stuiten.

Voorbeeld
Er zijn gedupeerden die vóór mei 2003 een vernietigingsbrief hebben verstuurd maar daarna niets meer hebben gedaan (behalve misschien de opt out verklaring, maar dat is een brief aan een notaris en heeft geen invloed op de verjaringstermijn).
Voor deze mensen is de vernietiging verjaard en zullen zij niet meer kunnen procederen om hun inleg terug te vorderen.
Heeft degene die wel op het contract heeft getekend nooit een stuitingsbrief verstuurd dan kan ook deze partner niet meer procederen

Ik heb geprobeerd het makkelijk leesbaar te houden anders wordt het erg juridisch.

Groeten,
Piet
Laatst gewijzigd door Piet op 28 apr 2008 22:14, 1 keer totaal gewijzigd.

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door bromtol » 28 apr 2008 13:18

Piet,

Wellicht is een rechtstudie wat voor je, want hier klopt echt niets van. Je hoeft maar één keer te vernietigen.

Als die vernietiging slaagt dan wordt het contract nooit geacht te hebben bestaan. Dat is dan voor altijd.

Als je echter zonder contract rente termijnen hebt voldaan, dan zijn die (achteraf gezien) onverschuldigd geweest. Voor die vordering tot terugbetaling geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Die termijn kan/moet worden gestuit.

Maar als er bijvoorbeeld na 10 jaar een afrekening Korting Kado komt, kan je je nog gewoon beroepen op de eerdere vernieting, ook als zou je niet hebben gestuit.

Daarnaast kan je verjaarde vorderingen altijd blijven verrekenen met nog niet verjaarde vorderingen.

Een buitengrechtelijke vernieting slaagt door tijdige ontvangst van de mededeling (zie artikel 3:37 lid 3 BW). Meer is er niet voor nodig.

En Ton, dit heeft niets met 6:278 te maken

Julika
Berichten: 403
Lid geworden op: 30 nov 2003 18:50

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Julika » 28 apr 2008 16:48

Als die vernietiging slaagt dan wordt het contract nooit geacht te hebben bestaan. Dat is dan voor altijd.


@ bromtol

Ik kan nergens vinden of de vernietigingsbrief (eega) gestuit moet worden.
Wel de aanmaningen van een vordering na 5 jaar.
Hier nog een posting van Pieter


Geplaatst op 14-11-2004 00:15 door Pieter


--------------------------------------------------------------------------------
Zolang een rechter niet heeft beslist dat uw contract ongeldig is, moet u er van uitgaan dat uw contract wel geldig is.
Aanvulling voor nieuwkomers;
Bovenstaande uitleg kan verkeerd opgevat worden.
Indien een contract "buiten rechte" vernietigd is, bv eegalease, blijft het contract vernietigd, totdat een rechter anders beslist.
Mvg Pieter

Het blijft interessant, of nu wel de vernietingsbrief moet zijn gestuit, omdat Dexia deze in het verleden niet geaccepteerd heeft.

groetjes Julika

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 28 apr 2008 22:32

Hallo Bromtol,

Wat ik probeer te zeggen in begrijpbare taal die wij verstaan zeg jij in juridische taal :
Als je echter zonder contract rente termijnen hebt voldaan, dan zijn die (achteraf gezien) onverschuldigd geweest. Voor die vordering tot terugbetaling geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Die termijn kan/moet worden gestuit.
Voor al die mensen die geen rechtenstudie hebben gevolgd en graag in gewone taal willen weten wat hun te doen en te wachten staat is dit de vrije vertaling:
Er zijn gedupeerden die vóór mei 2003 een vernietigingsbrief hebben verstuurd maar daarna niets meer hebben gedaan (behalve misschien de opt out verklaring, maar dat is een brief aan een notaris en heeft geen invloed op de verjaringstermijn).
Voor deze mensen is de vernietiging verjaard en zullen zij niet meer kunnen procederen om hun inleg terug te vorderen.
De zin tussen haakjes heb ik weggehaald, die klopte inderdaad niet.
In jouw juridische ogen wellicht geen juiste vertaling , maar wel begrijpbaar voor ons, gewone mensen.
Uiteraard zal je hier commentaar op hebben, maar waar het om gaat is dat wij snappen waar het om gaat en niet moeten afhaken door de juridische taal die je regelmatig gebruikt, waardoor je boodschap vaak niet overkomt.
Hetgeen je schrijft klopt zeker wel, daar gaat het niet om, het gaat om de vertaling die wij nodig hebben om het te snappen.
Oftewel, vertaal je juridische boodschap in Jip en Janneke taal en velen zullen je hier dankbaar voor zijn.

Groeten,
Piet

Stuitingsbrieven voor de diverse situaties, zoals de vernietigingsbrief, en de diverse banken zijn aan te vragen bij [email protected]

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door bromtol » 29 apr 2008 11:44

tja, recht is nu eenmaal geen jip en janneke aangelegenheid.

Maar mijn boodschap is dat mensen die na vernietiging niet hebben gestuit, niet alle rechten kwijt zijn. Die kunnen zich blijven verweren tegen afrekeningen en die kunnen ook blijven verrekenen.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 04 jun 2008 20:21

Maffia praktijken door EDR incasso

EDR incasso blijft maar doorgaan met hun praktijken om zo de nominatie te krijgen voor de grootste maffia instelling in Nederland.

Een normaal gesprek voeren met deze botte en onbeschofte figuren lijkt meestal een onbegonnen zaak.

Zelfs een artikel hierover op de voorpagina van het Financieele Dagblad en aandacht op BNR radio lijkt deze onbeschofte organisatie niet te deren.
De grootste en grove dreigementen worden geuit als er geprobeerd wordt om een regeling te treffen, mensen worden behandeld als oud vuil.
Dreigementen zijn tot op heden echter niet waargemaakt door EDR.
Gedupeerden hebben slapeloze nachten en weten vaak niet wat ze moeten doen.
PAL krijgt dagelijks e-mails, telefoontjes en brieven hierover.

EDR heeft juist de maand mei (vakantiegeld!) en juni gekozen voor een groot offensief door vele gedupeerden te bellen.
Je hebt toch vakantiegeld gehad, dus kun je dit gebruiken om een stukje van je schuld aan ons terug te betalen!
Doe je dit niet dan wordt er hel en verdoemis beloofd, want jij bent immers een wetontduiker, dus een crimineel en moet jij je schuld betalen of anders.....
Of ligt het toch anders?

Heb je juridisch geen poot om op te staan dan kun je om een redelijke afbetalingsregeling vragen.
Weigeren ze dit dan kun je beginnen met voor jou betaalbare maandelijkse termijnen om je goede wil te tonen.

Nietsdoen is altijd verliezen!!!!

Heb je goede juridische redenen om niet te betalen, doe het dan niet en laat ze maar een dure juridische procedure starten, maar zorg dan wel voor een goed advocaat om je bij te staan.

Ben je gedagvaard of wordt je gedreigd met beslaglegging, laat het ons weten op [email protected]
Er zijn grenzen voor onze tolerantie en buigzaamheid!

Erger jij je ook zo verschrikkelijk over dit soort praktijken, laat dit dan merken aan b.v. de media en onze “volksvertegenwoordigers” in Den Haag.
Adressen staan op onze website in Veelgestelde vragen en zijn ook op te vragen via ons e-mail adres.

Schrijf brieven en mail ze over jouw ervaring en mening over dit soort, in mijn ogen criminele, organisaties als EDR incasso.

Doe je niets dan worden jij en de andere lotgenoten vanzelf willoos slachtoffer van dit soort bendes en wordt je tot op de laatste cent leeggeroofd en uitgemolken.

Hoever laat jij je misbruiken en waar ligt jou grens ……

Groeten,
Piet

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Janny » 05 jun 2008 10:38

Piet,
Ik heb je stukje gelezen, sorry, maar sommige regels wil ik niet tot de mijne maken.

Want! laten we eerlijk wezen, als je een contract en situatie hebt waarin niet voorzien wordt door een rechterlijk vonnis dat je geld terug krijgt. Dan zul je moeten afwerken, en dat heet in gewoon Nederlands Betalen. Erg! maar waar. En dan is het niet geod om mensen die echt moeten betalen hoop geven op kwijtschelding. Daar helpen schelden en grote woorden niet bij. Bovendien, de handelwijze van de EDR incasso zal niet de schoonheidsprijs verdienen, maar hun werk is gewoon een negatieve bezigheid voor veel mensen, maar zij vechten ook voor een voor hun rechtvaardige zaak. Hoe ze het doen, daar zijn ze voor verantwoordelijk, maar dat ze het doen is eerlijk, ze mogen het doen omdat de Nederlandse wet dit voorschrijft. Gelden innen is geen pretje, maar als het nou eens jouw geld was, wat ze inden omdat ze jouw niet hadden betaald? Dan zei je ook het is mijn geld ja Toch!
De manier is moeilijk te verkroppen, maar de rechtvaardigheid ervan wil ik niet bestrijden.
Ik val je niet graag publiek af, omdat ik waardering voor je inzet heb, maar ik heb een gruwelijke hekel aan valse hoop wekken. En soms doe je dat. Onderscheid maken in wat wel of niet haalbaar is is mijn inziens noodzakelijk
Groet Janny

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 16 jun 2008 20:38

En EDR gaat gewoon door met hun terreur.
Geef je aan te willen betalen, maar niet die 30.000 euro in één keer te kunnen ophoesten, jouw probleem, een betalingsregeling doen we niet, we gaan je gewoon dagvaarden.
Dat gedupeerden een BKR registratie hebben en dus geen lening kunnen afsluiten om te betalen, jouw probleem.
Dat er daardoor extra kosten bijkomen die weer in de portemonnee van EDR verdwijnen, daar gaat het toch om!
EDR en Varde Investments willen grof verdienen aan deze handel.
De jacht op het groot wild (aandelenlease gedupeerden) is geopend door EDR incasso.
Heb je vakantiegeld gehad?
Bingo, begin dit al vast maar te storten voordat wij beslag gaan leggen op je spullen.

Zuid Amerika, de middeleeuwen?
Nee, Nederland juni 2008.

Ook Dexia doet hieraan mee.
Zij zijn degene die vorderingen verkopen aan een wazige buitenlandse maatschappij, Varde Investments, wetende wat de gevolgen zijn.
Heb je de opt out regeling ingediend, maar je bent één cijfer van je relatienummer vergeten te vermelden, bingo, opt out niet geldig volgens Dexia en de vordering verkocht aan EDR en zij staan al bijna aan je deur om je TV weg te halen, juist nu Nederland eens een keer weer goed voetbalt.
Het moet toch niet gekker worden!!!
En als je gedagvaard wordt door EDR wordt er nog geruststellend door EDR bijgezegd dat je niet bij de zitting aanwezig hoeft te zijn , hoor, dat geeft alleen maar extra spanning……..

Als kudde dieren op weg naar de slacht worden de gedupeerden behandeld.
Heb jij ook brieven en daarna telefoontjes of een dagvaarding gekregen van EDR?
Neem contact op met [email protected]
Wordt je ook kwaad als je dit soort dingen leest en wil je er bij zijn als er een rechtszaak is of als er een dreiging is dat een deurwaarder aan de deur komt van een gedupeerde om beslag te leggen?
Laat het weten aan [email protected]
Er zijn grenzen aan ons geduld, tolerantie en acceptatie.
Alleen kunnen we niets, maar samen kunnen we invloed uitoefenen.

Gedupeerden die willen betalen dienen normaal te worden behandeld door een incasso bureau.
Als er niet in één keer betaald kan worden, dan in termijnen en daarnaast moet er gekeken worden of hier de Coulance regeling toegepast kan worden.

Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door peewee » 17 jun 2008 12:30

Janny,

De kern van betoog van Piet is dat hij vindt dat lease gedupeerden zich minder als willoos slachtvee moeten laten behandelen. Gezien het toch uiterst succesvolle uitrookbeleid van Dexia, kan ik dit betoog van Piet voor de volle 100% onderschrijven.


Piet,

EDR is aangesloten bij de brancheorganisatie NVI en van zo'n brancheorganisatie zou men een gedragcode mogen verwachten met als strekking dat men op een nette wijze met schuldenaren of vermeende schuldenaren dient om te gaan. De voorzitter van die NVI, mevrouw Jet Creemers, was eerder actief in de wereld van de schuldhulpverlening. Mogelijk dat een brief op hoge poten aan die mevr. Creemer er toe kan leiden dat EDR wordt teruggefloten.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 19 jun 2008 10:10

Varde Investments is geen onbekende voor EDR incasso.
Op de website van EDR staat het volgende persbericht uit 2007:
EDR Credit Services en Värde samen marktleider
EDR Credit Services kiest internationale partner

Den Haag, 15 februari 2007 - EDR Credit Services (EDR), full service krediet management specialist en marktleider in het leveren van consumenteninformatie, kondigt een samenwerking aan met de internationale investeringspartner Värde voor het kopen van omvangrijke debiteurenportefeuilles van Nederlandse ondernemingen. Door deze samenwerking is EDR in staat grootschalig vorderingen op te kopen.

In navolging van de Verenigde Staten gaan steeds meer bedrijven in Nederland over tot het verkopen van hun vorderingen om sneller cashflow te genereren. Om tegemoet te komen aan deze groeiende trend en behoefte bij grote leveranciers, biedt EDR deze alternatieve incassomogelijkheid aan. Deze ondernemingen gaan steeds meer over tot het zogenaamde ‘forward flow principe’, waarbij periodiek vorderingen met een bepaalde ouderdom worden verkocht. Inmiddels is de Benelux markt goed voor 2 miljard aan vorderingen die met name voortkomen uit met name de mobiele telefonie, energie, consumentenkredieten en creditcardmarkt.

EDR Credit Services is sinds vorig jaar actief in het kopen van vorderingen en verwacht dat deze alternatieve vorm van incasso de komende jaren een belangrijk onderdeel van de incasso-omzet zal gaan uitmaken. Door de samenwerking met Värde krijgt EDR de gewenste additionele financiële ruimte om grotere aantallen omvangrijke portefeuilles structureel te financieren. Opdrachtgevers krijgen in het incassoproces veel meer financiële zekerheid doordat portefeuilles van enkele tot tientallen miljoenen gekocht kunnen worden.

“Wij willen de kredietrisico’s bij onze opdrachtgevers beheersbaar maken en verminderen. Door hun moeilijk inbare debiteuren te kopen, dragen wij direct bij aan een beter bedrijfsresultaat van deze ondernemingen. De samenwerking met Värde is daarbij voor ons van belang, omdat zij de financiële ondersteuning kunnen bieden die hiervoor noodzakelijk is. Daarnaast brengt Värde kennis en ervaring mee die zij hebben opgedaan in de Verenigde Staten waar jaarlijks zo’n 120 miljard dollar aan vorderingen wordt verkocht. Ondanks deze internationale samenwerking zal EDR zich blijven concentreren op de Nederlandse markt. Wel wordt met deze uitbreiding van diensten een completer pakket aangeboden,” aldus Robin Bodaan, algemeen directeur EDR Credit Services.

Jason Speath, CEO van Värde Partners, licht toe: “Wij zien deze ontwikkeling al enige tijd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn wij al een groot aantal jaar actief in dit vakgebied. Wij zijn verheugd over de samenwerking met EDR Credit Services in Nederland. EDR bezit een grote kennis van de Nederlandse markt en bovendien zijn zij al in gesprek met een aantal partijen.”

Over EDR Credit Services
EDR Credit Services is een full service credit management organisatie en marktleider in het leveren van consumenteninformatie. Als enige speler in Nederland levert EDR kredietinformatie op zowel bedrijven als consumenten. In elke fase van het debiteurenproces - van accepteren tot en met incasseren – heeft EDR innovatieve en hoogwaardige oplossingen ontwikkeld. De waardevolle data uit de omvangrijke EDR databank vormen hierbij steeds de basis. In 1992 zijn wij ontstaan en inmiddels werken wij in Nederland met 160 medewerkers voor ruim 1000 opdrachtgevers. Dit zijn kredietverstrekkers, telecom- en energiebedrijven, zorg- en overheidsinstellingen ent het MKB. www.edrcreditservices.nl
Over Värde Partners
Värde Partners is een internationale speler in distressed debt management en een private investment partner voor instellingen als stichtingen, pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele beleggers. Voor meer informatie bezoekt u www.varde.com.


Iedere vraag om een betalingsregeling dient behandeld en beantwoord te worden door EDR.
Laat je niet opnaaien door dreigbrieven en dreigtelefoontjes.
Een rechter zal het EDR niet in dank afnemen als er om een betalingsregeling wordt gevraagd en EDR toch een rechtszaak begint.
Veel gedupeerden wiens vordering is verkocht aan Varde staan juridisch zwak.
Voor deze groep is het beter een betalingregeling aan te vragen.
Dat kan via 070-7112700.
Is er een hoge vordering vergeleken met je inkomen, vraag dan ook om de Coulance regeling, EDR kan dan een gedeelte van de vordering kwijtschelden.
Niet geschoten is altijd mis.

Denk je juridisch wel sterk te staan en heb je een brief van EDR gekregen?
Mail naar [email protected]

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Dreigbrief EDR incasso

Ongelezen bericht door Piet » 23 jun 2008 11:33

Dexia-klanten belaagd door incassobureau EDR

door RIEN MEIJER

AMSTERDAM – Klanten van Dexia Bank, die zwaar het schip in zijn gegaan met de inmiddels beruchte aandelenleaseproducten, wordt het leven nu zuur gemaakt door het incassobureau EDR. Het bureau in Den Haag dreigt de gedupeerde beleggers met rechtszaken als zij hun restschuld van vaak vele tienduizenden euro’s niet snel volledig betalen.
„Het escaleert met de dag”, constateert Piet Koremans van het Platform Aandelen Lease (PAL), dat zich inzet voor gedupeerden. „EDR gaat de confrontatie aan met een grote groep mensen die wel willen betalen, maar dat niet kunnen.” Koremans zegt de afgelopen dagen door diverse slachtoffers te zijn benaderd die aangeven best een betalingsregeling te willen aangaan, maar onmogelijk de hele schuld in één keer kunnen voldoen. Om hoeveel gevallen het in totaal gaat, kan Koremans niet zeggen. Maar volgens hem heeft Dexia begin dit jaar vele duizenden vorderingen verkocht aan het Ierse Varde Investment, dat vervolgens EDR in de arm heeft genomen voor het incasso.
Een vrouw in Amsterdam, die niet met haar naam in de krant wil, is één van de gedupeerden. Aan haar ervaringen met aandelenlease – waarbij met geleend geld werd belegd – hield zij een schuld over van zo’n €26.000. Omdat zij enkele jaren later instemde met het zogenoemde Dexia-aanbod, deed ze afstand van het recht om verdere zaken tegen de van oorsprong Belgische bank aan te spannen. Dit jaar werd zij door EDR gemaand een bedrag van €32.435 – de restschuld plus door Dexia gemaakte kosten – binnen vier weken te betalen. „Maar dat geld heb ik niet. Ik heb toen gevraagd om een betalingsregeling. Dat was mogelijk, zei EDR, maar ze gingen wel proberen het geld via de rechter te krijgen. Ze zeiden er ook nog bij dat ik niet bij de zitting aanwezig hoef te zijn, maar dan word ik bij verstek veroordeeld en komen er dus ook nog eens proceskosten overheen.”

Haar zaak staat voor aanstaande woensdag op de rol. EDR laat in een reactie per email weten de gang naar de rechter te kiezen „voor die mensen die niet bereidwillig zijn te betalen en dus überhaupt geen betalingsregeling wensen aan te gaan. EDR heeft conform een nauwkeurige procedure iedereen ruimschoots de tijd gegeven te reageren om tot een oplossing te komen. EDR heeft zelfs een kortingsmogelijkheid op de schuld verleend indien in de minnelijke fase tot betaling wordt overgegaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, is de volgende stap de stap naar de rechter. EDR betreurt dat een dergelijke stap wordt genomen en wil die het liefst vermijden. Vooral in die gevallen waar mensen mogelijkerwijs door belangenvertegenwoordigers op het verkeerde been worden gezet om niet tot betaling over te gaan”.
Volgens het incassobureau zijn momenteel honderden dossiers overgedragen aan een advocaat. „Tevens wordt nu bij EDR beoordeeld hoeveel dossiers hier nog meer voor in aanmerking komen.”

© 1996-2008 Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V., Amsterdam. Alle rechten voorbehouden.

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/23062008.htm

Gesloten