Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 17 mar 2020 19:45

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat deze actie volgt op de weigering van Kifid om Dexia te veroordelen:
ClaimConcept schreef:
02 dec 2019 13:31
Voor een tiental klachten heeft Dexia na jarenlange onderhandelingen begin 2012 nieuwe voorstellen gedaan via Zettel Mediation. Nog steeds volstrekt onvoldoende, dus meteen geklaagd bij Kifid. Waar nu eind 2019 een onverbeterlijke Secretaris dus domweg geen zin heeft om onze klachten verder uit te werken en ze door de Geschillencommissie inhoudelijk te laten beoordelen...
ClaimConcept schreef:
03 dec 2019 14:39
Het Klachteninstituut als instantie is onafhankelijk en onpartijdig, maar dat geldt niet voor ieder individu en zeker niet voor een aantal secretarissen. Zo zit daar een voormalig advocaat van Aegon en het voormalige hoofd Afwijzingen van Dexia, ex-collega van de huidige senior-jurist van Aegon. Kifid zal het nooit toegeven en ze zolang mogelijk steunen, maar er zijn de afgelopen jaren al wel een paar via de achterdeur vertrokken. Als we die extra drempel maar eenmaal voorbij zijn, dan trekken we de zaak vaak alsnog naar ons toe.

Helaas te vaak (voor klachten met een belang vanaf € 25.000,--) pas bij de Commissie van Beroep, maar 3x is dan wel scheepsrecht!

Let wel: ClaimConcept heeft van deze gedupeerden nog steeds een volledige volmacht richting Dexia, sinds 2010!

ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 19 mar 2020 11:12

ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 15:44
ClaimConcept schreef:
24 jan 2020 11:45
Radar blikt terug op de grootste financiële schandalen
(..)
Stef Smit zegt: (..) En op 13 maart 2020 doet de Hoge Raad uitspraak in de Dexia-zaak en wordt duidelijk wie er compensatie krijgt.

Op de website van Leaseproces niets hierover, maar het zou zomaar kunnen gaan om deze conclusie ECLI:NL:PHR: 2019:1203 van de procureur-generaal bij de Hoge Raad, over "Stelplicht- en bewijslast. Buitengerechtelijke kosten. Advisering door tussenpersoon? Handelde tussenpersoon als orderremisier?"

Taal noch teken van Leaseproces, maar de uitspraak van de Hoge Raad is vooralsnog uitgesteld tot 24 april 2020.
Niet vanwege Corona, maar eerder door aanvullende informatie over de aankoopprocedure bij Aegon/Dexia
ClaimConcept schreef:
09 mar 2020 13:35
Klapperrrrrrr van de week! Onze visie wordt meer en meer gedeeld door de gewone rechter, zoals nu eindelijk eens tegen woekerpoliskampioen Aegon, bij rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817

ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 24 apr 2020 12:14

De Hoge Raad heeft op 24 april 2020 in ECLI:NL:HR: 2020:809 het bestreden arrest ECLI:NL:GHARL: 2018:6551 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 17 juli 2018 vernietigd en doorverwezen naar gerechtshof ’s-Hertogenbosch:
2.1 Deze uitspraak gaat over de vraag of het inzenden van een aanvraagformulier voor een effectenleaseproduct door een tussenpersoon kan worden beschouwd als het ‘doorgeven van een order’ in de zin van de effectenwetgeving.
3.5.2 Of een aanvraagformulier voor het sluiten van een effectenleaseovereenkomst bij toepassing van het hiervoor in 3.4.2 genoemde criterium kan worden beschouwd als een ‘order’, zal de feitenrechter moeten beoordelen aan de hand van de omstandigheden van het geval.

Wat mij betreft is het antwoord al gegeven door rechtbank Den Haag op 4 maart 2020 in uitspraak ECLI:NL:RBDHA: 2020:1817
doorgeven order
4.25. Dat de tussenpersoon een order heeft doorgegeven en dat Aegon dit wist blijkt uit het volgende. Aegon hanteerde bij al haar aandelenleaseproducten de volgende werkwijze. Aegon bepaalt van te voren per product in welke fondsen wordt belegd. Zo wordt er bijvoorbeeld voor het product Vliegwiel Beleggen standaard (evenredig) belegd in de fondsen Aegon, ING, ABN Amro en Fortis. Dit is volgens een directeur van Aegon bewust zo opgezet door Aegon. Ook het aantal te kopen aandelen heeft Aegon van te voren vastgesteld. Op het aanvraagformulier staat een productcode en de naam van het product. Zodra de klant op het aanvraagformulier een bepaald bedrag aan inleg heeft aangekruist, stelt Aegon op basis daarvan – met inachtneming van de dagkoers van de aandelen – het aantal aan te kopen aandelen vast. Dit blijkt duidelijk uit het aanvraagformulier, de brochures en de overige in het geding gebrachte stukken. Zie ook het informatieblad “AEGON Vliegwiel Kapitaal Aankoopprocedure”:

“Het aanvraagformulier dat op een werkdag voor 12:00 uur door AEGON Financiële Diensten wordt ontvangen, wordt op de eerstvolgende beursdag verwerkt, waarna de aandelen worden aangekocht. Na aankoop van de aandelen wordt de Vliegwiel-overeenkomst tussen AEGON Financiële Diensten en de cliënt opgesteld. ”
Ook in dit geval wist Aegon na ontvangst van het aanvraagformulier precies welke aandelen zij voor Afnemer moest kopen. Ook Afnemer wist welke aandelen voor hem zouden worden gekocht. Dit bleek immers uit de brochure en andere informatie van Aegon. Aegon zorgde door het verstrekken van een lening voor voldoende saldo voor de aankoop. Daarna kocht Aegon de aandelen. Het is niet van belang dat de schriftelijke overeenkomst op het moment van het insturen van het aanvraagformulier niet is ondertekend. Afnemer geeft de opdracht om de overeenkomst op te stellen (inclusief het aankopen van de aandelen) in het aanvraagformulier. Deze opdracht wordt aanvaard door Aegon op het moment dat zij de aandelen koopt. In de overeenkomst staat dat de overeenkomst wordt aangegaan vanaf de datum van de aankoop van de aandelen. Dat Aegon achteraf de overeenkomst nog kan annuleren als Afnemer de schriftelijke overeenkomst niet ondertekent, maakt nog niet dat de overeenkomst tussen partijen pas bestaat op het moment van ondertekening. Zie ook de standaard welkomstbrieven van Aegon. Daarin schrijft Aegon aan haar klanten:

“Bedankt voor uw aanvraag voor een vliegwiel-overeenkomst. (…)

Op de overeenkomst staan de exacte aankoopkoersen van de aandelen, die voor u op de Amsterdamse Effectenbeurs zijn aangekocht. Dit pakket topklasse aandelen is vanaf de ingangsdatum van het contract direct voor u aan het werk”.
Dus: het insturen van het aanvraagformulier leidt direct tot de aankoop van een van te voren vaststaand pakket aandelen voor rekening en risico van Afnemer. Dat is precies wat een tussenpersoon zonder vergunning niet mag, namelijk het insturen van een order voor de aankoop van aandelen (zie ook de uitspraak van het gerechtshof Den Haag op 19 februari 2019). Aegon zegt dat dit een te ruime uitleg van 'het doorgeven van een order' is. Dat is niet zo. In dit geval is er immers een direct verband tussen het doorsturen van het aanvraagformulier en het kopen van de aandelen.

juwita
Berichten: 879
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door juwita » 26 apr 2020 11:13

Inderdaad een mooi arrest van vrijdag jl. door de Hoge Raad. Kan consequenties krijgen voor duizenden aandelenlease-gedupeerden die moeite hebben de advisering door een tussenpersoon te bewijzen. Hof Den Bosch kan er na de verwijzing mee aan de slag. Kan nog wel anderhalf tot twee jaar duren alvorens er duidelijkheid is. Recht halen in Nederland is geen sinecure.

Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.

Toch goed dat er individuen en organisaties in Nederland zijn die het niet lieten zitten bij de aanvankelijke wanprestatie door de rechtspraak (met name door het Gerechtshof Amsterdam !!!) en bleven en blijven vol houden !

Hopelijk gebeurt dit ook met de woekerpolis-affaire. Volharden loont (soms) voor de doorzetters

ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 27 apr 2020 12:52

juwita schreef:
26 apr 2020 11:13
Helaas komt dit soort uitspraken -straks twintig jaar na het losbarsten van de hele affaire- voor velen te laat, want inmiddels overleden of hun aandelenlease-debakel al jaren terug uit hun gedachten gebannen.
Ook nabestaanden kunnen belanghebbenden zijn die postuum alsnog hun recht kunnen halen

ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 01 mei 2020 14:07

ClaimConcept schreef:
19 apr 2017 15:31
Grote financiële instellingen als Aegon kunnen het rechtsverloop traineren als geen ander.
12 sep 2013, ClaimConcept schreef:Als bijvoorbeeld sprake is van een minderjarige op het contract, dan vergoedt AEGON uiteraard alle schade!? Maar waarom ligt er dan bij het secretariaat van de Geschillencommissie ook nog steeds een klacht over een Junior Vliegwiel? De klacht loopt dan ook nog maar pas sinds 2010...

Aegon erkende schadeplichtig te zijn, maar partijen verschillen tot op heden van mening over de hoogte van inleg, wettelijke rente en juridische kosten. Kifid verklaarde de klacht destijds echter niet-ontvankelijk, omdat er al een schikking zou zijn:
25 sep 2014, Kifid schreef:4.2 De omstandigheid dat de vaststellingsovereenkomst niet door beide partijen is getekend, is in dit geval geen reden om aan te nemen dat een geschil betreffende (de gevolgen van) de effectenleaseovereenkomst is blijven voortbestaan.
Anno 2016 had Aegon nog steeds niets vergoed, juist omdat het ondermaatse voorstel van Aegon niet door de klager (de moeder als ex-echtgenoot op grond van 1:88 BW) was getekend!

Een hernieuwde klacht over deze gang van zaken dit keer door de minderjarige contractant zelf met behulp van een heuse mediator mag niet baten, Kifid blijft onverbiddelijk
4 april 2017, Kifid schreef:4.2 (..) Nu de Bank nog steeds bereid is het door haar voorgestelde schikkingsbedrag (dat op 18 september 2014 opgehoogd is tot €10.500,-) uit te keren, welk voorstel op 12 februari 2013 is geaccepteerd door de toenmalige gemachtigde van Consument, is naar het oordeel van de Commissie op grond van art. 9.2 sub a van het Reglement de klacht derhalve niet behandelbaar, de klacht is immers al eerder behandeld door Kifid.

Anno 2017 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed, juist omdat het voorstel van Aegon door de gemachtigde van de minderjarige contractant nog niet is getekend!

Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...

ClaimConcept
Berichten: 1620
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 03 mei 2020 12:43

ClaimConcept schreef:
01 mei 2020 14:07
Anno 2020 heeft Aegon uiteraard nog steeds geen ene rooie rotcent vergoed. In de huidige gerechtelijke procedure komt Aegon nu weer met de drogreden dat de contractant sinds 2012 heeft verzuimd om een rekeningnummer op te geven en een kopie legitimatiebewijs aan te leveren, zodat Aegon het bedrag nog niet heeft kunnen overmaken...
Dit Vliegwiel was na de klacht in 2010 geëindigd met een positief saldo van € 1.842 wat Aegon nooit heeft uitgekeerd. Merkwaardig dat Aegon bij anderen een positief eindsaldo zonder meer uitkeert - op de bij Aegon bekende incassorekening:
Horen wij niets van u? Dan verkopen wij de aandelen en keren wij de opbrengst aan u uit. Wij maken die opbrengst over op uw rekeningnummer [bankrekening].
In vervolg op onze brief van 14 september 2017 delen wij u mede dat wij op 16 oktober jl. uw Vermogens Vliegwiel-extra overeenkomst met nummer [Vliegwielnummer] hebben beëindigd en de aandelen hebben verkocht tegen de koersen die golden op 16 oktober 2017.
In verband met de verkoop van de aandelen ontvangt u een bedrag groot € 2.900,37. Dit bedrag hebben wij inmiddels overgemaakt ten gunste van uw bankrekening met nummer [bankrekening]

Plaats reactie