Effectenlease anno nu

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1404
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 12 jun 2018 13:44

Heerlijk, deze uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2018:2423 van gerechtshof 's-Hertogenbosch op 5 juni 2018
3.4.4 Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] bij een juiste voorstelling van zaken door Dexia de overeenkomst niet zou hebben gesloten. [geïntimeerde] wilde immers sparen voor haar oudedagvoorziening, zodat zij haar financiële toekomst kon veiligstellen. Gelet op de forse koersdalingen van de fondsen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst paste het product daarom niet in de doelstelling van [geïntimeerde] . In de gegeven omstandigheden blijft de dwaling op grond van de verkeersopvatting niet voor rekening van [geïntimeerde] . Het hof komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter, namelijk dat het beroep op dwaling slaagt.

juwita
Berichten: 865
Lid geworden op: 01 aug 2008 13:46

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door juwita » 24 jul 2018 09:03

Een mooi arrest voor de betrokken gedupeerde, maar tevens een blamage voor grote delen van de civiele rechtspraak in Nederland

Over soortgelijke/vergelijkbare dwalingsgevallen is in de jaren tussen circa 2004 en 2014 ook door tal van rechters/rechtbanken/Gerechtshoven geoordeeld en toen werden dwalingsclaims massaal door de betrokken rechters afgewezen. Rara hoe kon dit toch ? !

ClaimConcept
Berichten: 1404
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 08 nov 2018 12:20

Gedupeerden van Aandelenlease hebben meer kans dan ooit op volledige schadeloosstelling! Kom in actie, nu het nog kan!
ClaimConcept schreef:
12 jun 2018 13:44
Heerlijk, deze uitspraak ECLI:NL:GHSHE:2018:2423 van gerechtshof 's-Hertogenbosch op 5 juni 2018
3.4.4 Het hof is van oordeel dat [geïntimeerde] bij een juiste voorstelling van zaken door Dexia de overeenkomst niet zou hebben gesloten. [geïntimeerde] wilde immers sparen voor haar oudedagvoorziening, zodat zij haar financiële toekomst kon veiligstellen. Gelet op de forse koersdalingen van de fondsen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst paste het product daarom niet in de doelstelling van [geïntimeerde] . In de gegeven omstandigheden blijft de dwaling op grond van de verkeersopvatting niet voor rekening van [geïntimeerde] . Het hof komt tot dezelfde conclusie als de kantonrechter, namelijk dat het beroep op dwaling slaagt.

Het bestreden vonnis in eerste aanleg komt van kantonrechter Klarenbeek van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 29-04-2013:
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2013:3338

Maar ook de arresten van de Hoge Raad op 2 september 2016 gaan in eerste aanleg over vonnissen uit 2013 van deze held!
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... 2013:11301

De Hoge Raad heeft deze visie tot de zijne gemaakt, waar Klarenbeek op zijn beurt anno 2018 naar verwijst: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2018:6193
Dexia is volledig aansprakelijk te houden voor de schade als gevolg van het contract. De kantonrechter volgt ter zake het arrest van de Hoge Raad van 2 september 2016 ECLI:NL:HR:2016:2012: r.o.5.6 en 5.7: de redelijkheid en billijkheid vereist dat de vergoedingsplicht van Dexia geheel in stand blijft omdat zij niet heeft geweigerd met een particuliere belegger te contracteren, terwijl zij wist of had behoren te weten dat de tussenpersoon, de beleggingsadviseur een cliëntenremisier is die zonder vergunning beleggingsadviezen heeft verstrekt.

De aanhouder wint!
Jelle Terpstra ( Het ClaimConcept ® sinds 2011)

ClaimConcept
Berichten: 1404
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 28 nov 2018 08:32

In arrest HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn eerdere visie uit arrest HR:2016:2012 van 2 september 2016 verduidelijkt en het standaard door Aegon/Dexia geciteerde arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 vernietigd.

Rechtbank Noord-Nederland volgt keurig met vonnis ECLI:NL:RBNNE:2018:4726 van 14 november 2018 :
5.41. Voorts volgt uit het arrest van de Hoge Raad van 12 oktober 2018 (ECLI:NL:HR:2018:1935) dat voor het antwoord op de vraag of Dexia onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld (alsmede voor de omvang van de schade) niet voorop staat of Dexia tekort is geschoten in haar zorgplicht (zoals hiervoor weergegeven in 5.40.), maar of zij heeft gecontracteerd in weerwil van het verbod van artikel 41 NR 1999, dat juist ertoe strekt om de afnemer te beschermen tegen het aangaan van een beleggingsovereenkomst na advies door een adviseur zonder de benodigde vergunning.
Bij effectenleaseovereenkomsten die tot stand zijn gekomen op een wijze als hier aan de orde, is voor het oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen door Dexia de inhoud van het advies niet relevant noch een eventueel eigen inzicht van de afnemer in het aan te schaffen product. Dexia had de afnemer op basis van art. 41 NR hoe dan ook moeten weigeren.

ClaimConcept
Berichten: 1404
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Effectenlease anno nu

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 14 dec 2018 13:02

ClaimConcept schreef:
28 nov 2018 08:32
In arrest HR:2018:1935 van 12 oktober 2018 heeft de Hoge Raad zijn eerdere visie uit arrest HR:2016:2012 van 2 september 2016 verduidelijkt en het standaard door Aegon/Dexia geciteerde arrest van gerechtshof Amsterdam van 1 augustus 2017 vernietigd.

Rechtbank Noord-Nederland volgt keurig met vonnis ECLI:NL:RBNNE:2018:4726 van 14 november 2018

Rechtbank Amsterdam probeert opnieuw de visie van de Hoge Raad in te perken, met uitspraak ECLI:NL:RBAMS:2018:8852
5.9. (..) In een in het arrest geciteerde beleidsbrief van 5 februari 2002 heeft de Stichting Toezicht Effectenverkeer (hierna: STE) zich uitgelaten over het verschil tussen werkzaamheden waarvoor wel en waarvoor niet een vergunning is vereist. De Hoge Raad heeft met betrekking tot deze brief vastgesteld dat de inhoud daarvan in overeenstemming is met hetgeen de Hoge Raad heeft overwogen (r.o. 4.6.4), zodat deze ook door de kantonrechter zal worden gevolgd. De STE heeft in genoemde brief verklaard, voor zover relevant:
(..)
"De cliëntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen.”
5.10. Van belang is of bij de totstandkoming van de onderhavige effectenlease-overeenkomst(en) door de tussenpersoon een op de persoon (en de financiële omstandigheden van) de afnemer gericht financieel advies is gegeven, althans een advies dat méér omvatte dan het doen van een algemene aanprijzing van het effectenlease product of het geven van informatie over de aard en inhoud van dat product.
5.11. Daarnaast is van belang of Dexia wist of behoorde te weten dat in dit individuele geval door de tussenpersoon een advies is gegeven als hiervoor bedoeld. Ook hier heeft te gelden dat het enkele feit, dat (de rechtsvoorganger van) Dexia wist dat de betreffende tussenpersoon in veel gevallen persoonlijk financieel advies gaf aan de afnemers, op zich zelf onvoldoende grond vormt voor de conclusie dat Dexia wist of behoorde te weten dat dit ook bij de totstandkoming van de onderhavige overeenkomst(en) het geval is geweest.
Dit omdat dezelfde tussenpersoon ook op andere wijzen, zonder persoonlijk financieel advies, effectenleaseproducten aanboden en verkochten.

Pardon? Ik ken ze niet. Een cliëntenremisier mocht in essentie alleen adresgegevens doorgeven, een gericht aanvraagformulier met alle relevante contractgegevens (geboortedatum, termijnbedrag, looptijd, bankrekeningnummer) is al een brug te ver.

Plaats reactie