LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Fraude bij Kifid

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De klachtafwijzing bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening neemt inmiddels zulke groteske vormen aan, dat gerust kan worden gesproken van fraude. Nadat ik kortgeleden met een afwijkende strategie meer dan 10 langlopende zaken glansrijk had gewonnen en diverse schikkingen kon treffen, is Kifid gaan draaien en sjoemelen ten opzichte van diens eerdere lijn op basis van arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009.

Lijnrecht tegen die eerdere lijn en recente jurisprudentie in, kiest Kifid geheel onverwacht inmiddels opzichtig de kant van de aangesloten instellingen als AEGON, Achmea en Dexia. Verdraaiing van feiten, weglaten van bewijsmateriaal, gesjoemel met termijnen, valsheid in geschriften en akten: het komt allemaal voorbij.

De jongste affaires zijn de druppels die de emmer doet overlopen. Zo bereikte uitspraak GC-2014-417 ons per post aantoonbaar pas op 17 januari 2015. Meteen daarop is op 19 januari 2015 beroep ingesteld, maar wat schrijft de secretaris van de Commissie van Beroep vandaag?
De uitspraak van de Geschillencommissie is gedateerd op 25 november 2014. Dit betekent dat de beroepstermijn eindigde op 7 januari 2015. Het beroep is derhalve niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak van de Geschillencommissie ingesteld.
Een secretaris bij Kifid waartegen eind vorig jaar al aangifte bij Justitie was gedaan wegens valsheid in geschrifte, maar die nog steeds volop in functie mag blijven!

Inmiddels hebben meer gedupeerden aangifte bij Justitie gedaan tegen (medewerkers en commissieleden van) Kifid en de betrokken financiële instellingen, onderzoek moet uitwijzen welke malversaties onder welke noemer zijn te rangschikken.

Oplichting, het is er in vele gradaties. Heeft de koerswijziging mogelijk met de affaires Woekerpolis en Renteswaps te maken? Het zou zomaar kunnen.

arvandongen
Berichten: 1219
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

claimconcept schreef:Zo bereikte uitspraak GC-2014-417 ons per post aantoonbaar pas op 17 januari 2015.
Een beetje flauw van het KiFiD om beroep zondermeer af te wijzen. Hij heeft wel gelijk per KiFiD-HB reglement, waarin gesproken wordt van "binnen 6 weken na verzenddatum"

Dat wordt een verzoekje aan de Voorzitter van de Commissie van Beroep.
Was de eerste versie niet aangetekend verstuurd? Per ontvangsttheorie is het aan het KiFiD te bewijzen dat deze uitspraak door jou ontvangen zou zijn op de datum die het KiFiD stelt. De GC verstuurt uitspraken (soms?) aangetekend.
Het reglement van HB geeft een oplossing:
Reglement KiFiD-HB, artikel 6.4 schreef:6.4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift blijft niet- ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien de Voorzitter van oordeel is dat de indiener redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest.
Onafhankelijkheid van de volledige stichting, dus ook de Commissies en ook het secretariaat, staat beschreven in de statuten van het KiFiD artikel 3.3. Dat er een adequate bureauorganisatie moet zijn staat in artikel 3.2.

De oplossing is:
Reglement KiFiD-HB, artikel 3.3 schreef:3.3 Het Bestuur kan, de Voorzitter gehoord, de Secretaris van diens functie ontheffen.
Laatst gewijzigd door arvandongen op 16 mar 2015 09:21, 1 keer totaal gewijzigd.

16again
Berichten: 12399
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door 16again »

ClaimConcept schreef:De uitspraak van de Geschillencommissie is gedateerd op 25 november 2014. Dit betekent dat de beroepstermijn eindigde op 7 januari 2015. Het beroep is derhalve niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak van de Geschillencommissie ingesteld.
Kun je die uitspraken dan niet bijwonen? Of kun je alleen op afstand afwachten wat men uit de hoge hoed tovert?

arvandongen
Berichten: 1219
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Tijdens de zitting doet de GC geen uitspraak.
De uitspraak wordt per post aan je opgestuurd. Tussen zitting en uitspraak kan wel 1 tot 9 maanden zitten. Soms nog meer tijd.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Uitspraak uitspraak GC-2014-416 deelt hetzelfde lot als uitspraak GC-2014-417: aantoonbaar pas op 17 januari 2015 ontvangen en meteen op 19 januari 2015 beroep ingesteld.

Uitspraken worden bij Kifid anoniem gepubliceerd. Beide uitspraken bevatten kenmerken waarin ik mijn klachten meende te herkennen. Ik heb hierover eind december 2014 zowel de voorzitter Geschillencommissie als de voorzitter van Bestuur Kifid persoonlijk gesproken en voorshands beroep aangekondigd, indien het inderdaad mijn klanten zou betreffen. Onderzoek bij PostNL wees vervolgens uit dat bij de eerste aangetekende zending mijn handtekening ontbrak. Kifid heeft er vervolgens voor gekozen om op 16 januari 2015 de uitspraken alsnog toe te zenden en geen nader onderzoek bij PostNL te vragen.

En dan nu dit. Bezwaar kan, binnen twee weken en tegen betaling van 2x € 500, met grote kans dat het standpunt hetzelfde blijft. Daarna kunnen we weer jarenlang procederen bij de civiele rechter. Het belang? Ruim € 30.000 per persoon...

Er zijn legio voorbeelden waarin Kifid opzichtig naar afwijzing toewerkt, zoals bij dit ANWB LeenEffect, een productcombinatie van een krediet bij ANWB Unigarant die met Effectenlease bij AEGON moest worden afgelost. Lees en huiver, hoe een bijklussende raadsheer van de Hoge Raad met zijn eigen fantasie op de loop gaat. Bewust.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Kifid kan worden opgeheven

Ik ben het spuugzat. Via bovenstaande link kunt u mijn klacht aan Minister Dijsselbloem lezen, met cc aan Tweede Kamer en Justitie. De Minister is politiek verantwoordelijk voor benoemingen van bestuursleden en samen met de Tweede Kamer tevens voor de Ombudsman.

Justitie dient beschuldigingen van strafbare feiten nadrukkelijk te onderzoeken, desnoods via een artikel 12 procedure. Of mij aanklagen wegens valse aangifte, dan gaat het in ieder geval wat sneller.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door B17 »

Kifid wil ook niet die renteswaps behanden wat heeft het voor een zin om een dergelijk instituut in leven te houden

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

19 maart 2015, ClaimConcept schreef:Kifid kan worden opgeheven

Ik ben het spuugzat. Via bovenstaande link kunt u mijn klacht aan Minister Dijsselbloem lezen, met cc aan Tweede Kamer en Justitie. De Minister is politiek verantwoordelijk voor benoemingen van bestuursleden en samen met de Tweede Kamer tevens voor de Ombudsman.

Justitie dient beschuldigingen van strafbare feiten nadrukkelijk te onderzoeken, desnoods via een artikel 12 procedure. Of mij aanklagen wegens valse aangifte, dan gaat het in ieder geval wat sneller.

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra
22 april 2015, ClaimConcept schreef:Na de voor velen verrassende nederlaag van Vereniging Consument & Geldzaken bij het Gerechtshof Amsterdam over SprintPlan van AEGON, kunnen slachtoffers alleen nog individueel hun recht halen. Dat kon tot voor kort nog bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid, maar daar gaat de deur nu gewoon op slot.

Waar Kifid tot herfst 2014 een inkomenstoets achteraf volslagen onzin vond, is nu juist dat inkomen bij aanvang de eerste en voornaamste drempel! Met een flink aantal Amsterdamse rechters in de gelederen volgt Kifid sinds kort uitsluitend de lijn van Gerechtshof Amsterdam, waarbij voor inlegvergoeding alleen bijstandsmoeders nog een kleine kans maken.

Ook ClaimConcept heeft hiermee een gevoelige nederlaag geleden, met uitspraken GC-2015-120 en GC-2015-121 op 15 april 2015. De strijd is echter nog niet gestreden, want wij kunnen aantonen dat valsheid in geschrifte is gepleegd door Kifid.

Dit betekent dat ook over deze uitspraken aangifte bij Justitie zal worden gedaan, zoals eerder al over de uitspraken 2014-032, 2014-033 en 2014-034. Merkwaardig genoeg worden deze nu doodleuk als jurisprudentie opgevoerd, terwijl die nog lopende aangiftes gewoon bekend zijn bij de Geschillencommissie, directie en bestuur Kifid.

Voor de enkeling die nog de moed heeft te procederen, hebben we gelukkig nog de vele kantonrechters overal in den lande die de oude lijn Kifid hanteren, gesteund door onder meer Gerechtshof 's-Hertogenbosch. Wij zijn er klaar voor!
Hetzelfde geldt voor uitspraken over AEGON Vliegwiel, GC-2015-118 en GC-2015-119

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Met een flink aantal Amsterdamse rechters in de gelederen, volgt Kifid sinds kort alleen nog het Hofmodel Amsterdam met uitsluitend een inkomenstoets achteraf "omdat ook Kifid de overheidsrechter moet volgen, met een formule die door enkele gerechtshoven is ontwikkeld". Diezelfde overheidsrechters die meer en meer de oude lijn Kifid en Hoge Raad hanteren, zoals Gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zomer van 2014 in de rechtsoverwegingen 4.15.20 t/m 4.15.23: geen onaanvaardbaar zware last, maar wel een vergoeding van 80% van de inleg!
Indien de tussenpersoon het product heeft geadviseerd en Dexia dit wist, of althans behoorde te weten, ligt de verantwoordelijkheid voor deze zonder vergunning verrichte effectendienst, en daarmee de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, dan eveneens bij Dexia.
"wist, of althans behoorde te weten": probeer daar als AEGON maar eens onderuit te komen als eindelijk eens de originele Samenwerkingsovereenkomst boven water komt:
6. AEGON zal nimmer zonder toestemming van Intermediair, bedoelde relatie van Intermediair rechtstreeks benaderen, teneinde een wijziging van intermediair, dan wel een commerciële rechtstreekse relatie met deze relaties te bewerkstelligen of te bevorderen.
Op grond van de Wte 1995 mocht AEGON juist uitsluitend een rechtstreekse relatie met de klant onderhouden, de tussenpersoon mocht alleen adresgegevens doorgeven! Of beter nog, de Interne Logistiek Aanvragen Vliegwiel-producten:
De eerstvolgende werkdag wordt het contract verzonden naar de cliëntenremisier (...)
Voor de beëindiging wordt een pro forma berekening naar de cliëntenremisier gestuurd
Zou (de advocaat van) het slachtoffer uit uitspraak GC-2015-118 over AEGON Vliegwiel zich willen melden? Grote kans dat u gewoon bent genept, dit kan alleen bewezen worden door uw en ons dossier naast elkaar te leggen!

Met vriendelijke groet,
Jelle Terpstra

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Benoeming raadsheren in de Hoge Raad
Nieuwsbericht | 24-04-2015

In de Hoge Raad der Nederlanden worden vijf nieuwe raadsheren benoemd. Mevrouw mr. A.L.J. van Strien, mevrouw mr. E.F. Faase en de heer prof. mr. M.J. Borgers worden benoemd in de Strafkamer. Mevrouw mr. M.E. van Hilten wordt benoemd in de Belastingkamer en de heer prof. mr. C.E. du Perron in de Civiele Kamer. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie mee ingestemd hen voor te dragen voor benoeming.
(...)
De heer Du Perron (1965) begint 1 april 2016 in de Civiele Kamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en decaan aan de juridische faculteit.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:Afab weigert deze fraaie overwinning bij Kifid uit te voeren, dus is Interbank gevraagd om € 20.000 doorlopende provisie van deze nog steeds actieve tussenpersoon te blokkeren. Tevergeefs, dus toch maar het beroep tegen Interbank doorzetten?
De grootbanken moeten kennelijk koste wat kost beschermd worden, getuige deze Afwijzing Beroep op 8 mei 2015:
De uitspraak van de Geschillencommissie is op 28 oktober 2014 aan partijen verzonden. Tegen de uitspraak kon op grond van artikel 6.1 van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening binnen zes weken na 28 oktober 2014 beroep worden ingesteld. Het beroep kon derhalve uiterlijk op 9 december 2014 worden ingediend.
Zo op het eerste gezicht wordt het beroep terecht niet-ontvankelijk verklaard, want met de ontvangst op 16 december 2014 is het beroep gewoon te laat ingesteld, toch? Het wordt al wat vreemder met het Verweer van InterBank in het geding:
Uit de door u overgelegde stukken maakt InterBank op dat de heer [X] op 8 december 2014 in beroep is gegaan tegen het vonnis van 28 oktober 2014 van de Geschillencommissie. Onder verwijzing naar artikel 6.1 van het Reglement Commissie van Beroep Financiële Dienstverlening is InterBank de mening toegedaan dat [X] niet-ontvankelijk moet worden verklaard in zijn klacht, nu het beroep niet binnen een termijn van zes weken is ingesteld.
Vanwaar dan niet-ontvankelijk? Daarvoor moeten we weer bij de Secretaris zijn. Vanwege de aangifte wegens valsheid in geschrifte, is het beroepschrift naar directie Kifid gestuurd. Maar uitgerekend de Secretaris die sinds eind november 2014 reeds in meerdere dossiers is aangeklaagd, stuurt op 13 januari 2015 de ontvangstbevestiging:
Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw beroep d.d. 8 december 2014, ingekomen 16 december 2014. De termijn voor het instellen van beroep eindigt op 10 december 2014
Ondanks deze datumfraude laat de moegestreden klager het erbij zitten, omdat tegelijk de trukendoos wordt opengetrokken door de behandelkosten op 2 x € 500 te stellen. Uiteraard hebben wij nog wel geklaagd bij de Klachtencoördinator Kifid, directie Kifid en bij de voorzitter van Bestuur Kifid. Zonder reactie, of het moet deze brief van 13 februari 2015 van alweer die Secretaris zijn geweest:
Uw beroepschriften zijn doorgezonden naar Interbank N.V. en Defam B.V. met het verzoek verweer te voeren. De mondelinge behandeling zal plaatsvinden op 30 maart 2015
Of toch niet, want op 20 februari 2015 krabbelt deze net zo hard weer terug, case closed:
U dient mijn brief van 13 februari 2015 als niet verzonden te beschouwen. Hierbij bevestig ik u dat de zaak is ingetrokken. Ik ging inmiddels over tot sluiting van het dossier
Of toch weer wel, want na betaling van € 500 behandelkosten, volgt het eerder vermelde Verweer van InterBank en een heuse hoorzitting. En dan dus deze koude douche. Bescherming bankwezen, of zou er nog iets anders meespelen?

16again
Berichten: 12399
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door 16again »

Is de ontvangsttheorie niet van toepassing voor de beroeptermijn?

arvandongen
Berichten: 1219
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

Je hebt het beroepsschrift toch wel per aangetekende post verstuurd?
Dan heb je onweerlegbaar bewijs van de verzenddatum (ook van de ontvangstdatum). Aangetekend is bovendien een vereiste per CvB reglement.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

16again schreef:Is de ontvangsttheorie niet van toepassing voor de beroeptermijn?
De brief aan Kifid is per gewone post verzonden, omdat het postkantoor al gesloten was en we tegen het eind van de termijn zaten. De reden daarvoor was dat we al die tijd hebben gewacht of Afab alsnog over de brug zou komen.

Dus ja, de bewijslast ligt bij ons en dat heeft de (enige) Secretaris van de Commissie van Beroep Kifid handig uit weten te spelen. En alles wordt tegenwoordig ingescand, maar de envelop met datumstempel is natuurlijk geheel per ongeluk bij het oud papier terechtgekomen. Voor de liefhebbers, onze pleitnota bij de hoorzitting op 30 maart 2015.

Ons beroep op artikel 6.4 Reglement komt in de uitspraak niet eens aan bod:
6.4 Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend beroepschrift blijft nietontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege indien de Voorzitter van oordeel is dat de indiener redelijkerwijs niet geacht kan worden in verzuim te zijn geweest

arvandongen
Berichten: 1219
Lid geworden op: 09 mar 2011 12:03

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door arvandongen »

"Datumfraude" van de secretaris lijkt mij hier (nog) niet bewezen.

Wat ik wel opvallend vindt is dat het KiFiD blijkbaar met verschillende maten meet. De consument moet op de dag nauwkeurig zijn verzending bewijzen. De datum op het briefhoofd wordt niet als bewijs gezien.

In mijn zaak (pensioenpolis), mocht de aangeslotene in de OM-fase en de GC-fase regelmatig verweren veel te laat inleveren, zonder toestemming van de commissie en zonder consequenties voor hen. Vergelijk ook de verschillende maten bij het accepteren van bewijslast: De GC-KiFiD neemt terloopse opmerkingen van aangeslotene als "feiten" op in de uitspraak. Zonder enig schriftelijk bewijsstuk. Richting de consument geldt dat onbestreden schriftelijke bewijsstukken alsnog niet meegewogen worden in het oordeel.

16again
Berichten: 12399
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door 16again »

ClaimConcept schreef:
16again schreef:Is de ontvangsttheorie niet van toepassing voor de beroeptermijn?
De brief aan Kifid is per gewone post verzonden, omdat het postkantoor al gesloten was en we tegen het eind van de termijn zaten. De reden daarvoor was dat we al die tijd hebben gewacht of Afab alsnog over de brug zou komen.
Ik dacht meer aan de ontvangstdatum van de kifid-uitspraak. Daar is ook je aantijging mbt fraude op van toepassing.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

16again schreef:Ik dacht meer aan de ontvangstdatum van de kifid-uitspraak. Daar is ook je aantijging mbt fraude op van toepassing.
Excuus voor de verwarring, maar dat betreft twee andere dossiers waar ik dit onderwerp mee ben gestart. Het gaat nu om de verzending van het beroepschrift. Wat het meten met verschillende maten betreft, de handelswijze staat haaks op de reactie van Kifid op de uitzending van 13 april 2015:
Binnen de mogelijkheden van zijn klachtenvoorziening heeft Kifid wel aandacht voor deze ongelijkheid. Er wordt bij de klachtenbehandeling rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door waar nodig de consument te helpen met het zo scherp mogelijk formuleren van zijn of haar klacht.
Geen daden maar woorden! Toch?

Niet dus, hier nog zo'n bizarre zaak bij Kifid. Evenals bij uitspraak GCHB 2014-035 over GC 2014-06 is van 2003 tot 2007 aantoonbaar doorlopend onderhandeld over schending zorgplicht, zo blijkt uit interne stukken van Achmea. Stukken die niet alleen door de Commissie Wortel volledig worden genegeerd, maar nu ook door de Beroepscommissie in uitspraak GCHB-2015-012! Dus maar gelijk aan de bel getrokken, want de klacht bij Kifid op 20 maart 2012 (rov. 3.1 vii) begon toch echt als volgt:
Op 17 januari jl. werd ik opgeschrikt door een brief van het ons totaal onbekende Fideaal met een spooknota van €18.600,34 (Bijlage 1). Een telefoontje leverde alleen de naam Levob op. Met datum 26-1-12 volgde een aanmaning van GGN (Bijlage 2), heb ik schriftelijk gevraagd om bewijs van de mij onbekende vordering en begin februari een summier dossier ontvangen met dossiernummers van Levob (Bijlage 3). Op basis hiervan heb ik een klacht ingediend bij Levob (Bijlage 4). Op 14-02-12 kwam per mail een redelijk uitgebreid antwoord (Bijlage 5), waarna ik mij op 26-2-12 opnieuw heb beklaagd (Bijlage 6). Op 5-2-12 volgde een definitief standpunt van Levob, voor zover ik begrijp met als voorstel kwijtschelding van de restschulden (Bijlage 7).
Toch vrij cruciale correspondentie, die in de feiten echter geen van alle worden genoemd! Vandaag kregen we de spreekwoordelijke middelvinger van de Secretaris.
Laatst gewijzigd door ClaimConcept op 14 mei 2015 09:38, 1 keer totaal gewijzigd.

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

11 mei 2015, ClaimConcept schreef:Toch vrij cruciale correspondentie, die in de feiten echter geen van alle worden genoemd! Vandaag kregen we de spreekwoordelijke middelvinger van de Secretaris.
Ook de uitspraak gepubliceerd als GCHB 2015-013 toont exact hetzelfde beeld, met een herstelverzoek op 1 mei 2015:
Inmiddels zijn wij verblijd met uitspraak CB-14-00071 inzake [naam] over Levob. In de eerst plaats blijft het mij verbazen dat deze gewoon weer wordt opgemaakt en ondertekend door uw secretaris Drijftholt. Dat Justitie geen haast maakt met de aangifte, maakt de beschuldiging er niet minder ernstig om.

Inhoudelijk is minstens net zo veel op de uitspraak aan te merken, de omissies zijn ook hier fnuikend. De klacht bij Kifid op 6 november 2012 (Feiten, x.) wordt namelijk ingeleid met een brief gedateerd 26 juli 2012 van de Bank.

Inzake tijdigheid van de klacht, is deze meest cruciale brief uit het hele dossier tussen Feiten vii. en viii. geheel onvermeld gelaten. Ik verzoek u de klachten alsnog ontvankelijk te verklaren voor inhoudelijke behandeling.
En Kifid? Die zwijgt in alle talen, van hoog tot laag. Tot op heden zelfs nog zonder middelvinger van de Secretaris.

Isa(a)c le Maire
Berichten: 294
Lid geworden op: 06 sep 2014 11:21

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door Isa(a)c le Maire »

@CC,

Hoe gaat het met uw complot, zoals in uw beleving gaande bij het KiFiD?

Het gaat toch maar om geld?

Dat goedje dat bij ongeveer 90% van de amorfe massa thans nog het enige "hogere" doel in het leven is.
Dat goedje dat bij mensen zonder eigen authentieke persoonlijkheid, zekerheid en status moet geven, in de hoop dat ze hoger op de apenrots mogen verkeren.

Of gaat het om heel veel geld, zeg maar 10, 11, 12 of nog meer nullen achter wat andere cijfers?

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_grote_getallen

Kent u dat verhaal, van de ezel, de stok en de wortel?

Dat drama dat menselijke evolutie heet...

ClaimConcept
Berichten: 1715
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Fraude bij Kifid

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Uitspraak GCHB 2014-021 op 1 juli 2014 van collega Juridico: nadat desbetreffende klacht 'niet-ontvankelijk' was verklaard en dus niet inhoudelijk werd beoordeeld, tot slot toch nog snel even deze sneaky 'overweging ten overvloede '
4.14.3 Partijen verschillen van mening in hoeverre Dexia gehouden is de door de consument gestelde schade te vergoeden. Bij de beoordeling van dit geschilpunt zijn leidend de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 en 29 april 2011.

Samengevat weergegeven komt het erop neer dat de consument in beginsel tweederde gedeelte van de restschuld voor haar rekening dient te nemen en dat de door de klant betaalde rente niet voor vergoeding in aanmerking komt, tenzij de aandelenleaseovereenkomst naar redelijke verwachting een onaanvaardbaar zware last op de klant legt.
In lijn met eerdere uitspraken van Kifid (en enkele van gerechtshof 's-Hertogenbosch) was bij onze hoorzittingen van 2 april en 26 mei 2014 die onaanvaardbaar zware last echter in het geheel niet behandeld, dus moest er een list worden verzonnen.

In Uitspraak GCHB 2014-042 wordt tussen de feiten 2.6 (viii) en 2.7 (x) bij de Geschillencommissie, door de Secretaris stiekem even het volgende gefrommeld:
(ix) De inkomens- en/of de vermogenspositie van belanghebbende was bij het aangaan van de overeenkomst naar redelijk verwachting toereikend om de rente en andere kosten te voldoen.
Het blijkt een voor afwijzing noodzakelijke aanscherping van het feit uit 1.6 dat gedurende de looptijd vrijwel alle maandinleg is betaald. De onverwachte restschuld niet, die pas na beëindiging aan de orde komt.

Op de andere hoorzittingen komt de specifieke inkomens- en vermogenspositie van desbetreffende klagers evenmin inhoudelijk aan de orde, mede omdat ook daar sowieso geen van allen de restschuld had kunnen betalen. Bovendien hebben zich gedurende de looptijd ook voor de maandelijkse betalingstermijnen meerdere malen betalingsproblemen voorgedaan, in GCHB 2014-032 zelfs zeer aanzienlijk en gewoon vermeld in de feiten onder 3.1:
(iii) De contractuele looptijd eindigde op 27 juli 2008. Belanghebbende heeft de automatische incasso van de maandtermijnen per december 2003 stopgezet. (vi) De betalingsachterstand van Belanghebbende was €23.681,92
En hoe verklaar je nu vijf jaar betalingsachterstand, terwijl Kifid nooit inkomensgegevens heeft gevraagd? Zo dus:
4.5.12 Belanghebbende heeft niet gesteld dat bij onderzoek destijds zou zijn gebleken dat zijn inkomens- en vermogenspositie ontoereikend was. De gemachtigde van Belanghebbende heeft voorts ter mondelinge behandeling in hoger beroep te kennen gegeven dat het aannemelijk is dat indien het bedoelde onderzoek destijds was uitgevoerd, de conclusie zou zijn geweest dat Belanghebbende aan de betalingsverplichtingen had kunnen voldoen
Leugens die je vervolgens in de andere uitspraken domweg letterlijk 1 op 1 kopieert: GCHB 2014-033 en GCHB 2014-034

Valsheid in akte dus, schrijnend zichtbaar als de uitspraken tot 1 document worden samengesmeed.

Gesloten