LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
TwinCamDude
Berichten: 107
Lid geworden op: 17 apr 2006 21:58

Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door TwinCamDude »

Ik stel deze vraag n.a.v. onderstaand verhaal:

In het afgelopen jaar profileerde Leaseproces zich als de ‘Robin Hood’ die voor de gedupeerden van de aandelenlease-affaire ten strijde trekt tegen ‘het grote onrecht’ van de Duisenberg-Regeling. Zij zouden (een groot deel van) hun geld terugkrijgen. Een kritische beschouwing leert echter dat er zeker kanttekeningen te plaatsen zijn bij Leaseproces.

Geen no cure no pay
De wijze van adverteren om gedupeerden op te roepen zich bij Leaseproces aan te melden, lijkt bijna op de gewraakte campagnes van Legio Lease. Advertenties in landelijke dagbladen en tv- en radiospotjes wekken sterk de indruk dat procederen via Leaseproces meer zal opleveren dan de Duisenberg-Regeling.

In diverse advertenties is aangegeven dat wordt geprocedeerd op basis van ‘no cure, no pay’. Maar daar is geen sprake van. Op de website van Leaseproces staan twee mogelijkheden beschreven: 1) een belegger betaalt 125 euro aan (onderzoeks)kosten, als zijn zaak wordt aangenomen en 2) een belegger betaalt 895 euro aan kosten. Als zijn zaak winnend afgesloten wordt, moet de belegger in de tweede optie een lager percentage aan Leaseproces betalen dan in de eerste optie.

Kosten hoger beroep
Leaseproces gaat er gemakshalve van uit dat zij de procedures wint. De website vermeldt dat “het theoretisch mogelijk is dat u de procedure verliest”. Leaseproces acht de kans daarop “zeer gering”. Zij leidt dat af uit “honderden recente uitspraken”. Deze informatie is op meerdere punten niet correct. De kans dat de procedure verloren wordt is wel degelijk aanwezig. Dit geldt zeker voor de groep beleggers die op voorhand kansloos is, maar toch door Leaseproces wordt meegenomen. Zoals beleggers die al een onderlinge regeling met hun bank hebben getroffen, bijvoorbeeld het Dexia-aanbod of de vaststellingsovereenkomst naar aanleiding van de Duisenberg-Regeling. Het ondertekenen van deze overeenkomsten is tegen finale kwijting, wat inhoudt dat men niet opnieuw kan procederen over datgene waarover men nu juist overeenstemming heeft bereikt.

De verwijzing van Leaseproces naar “honderden recente uitspraken” is eveneens onjuist. Allereerst zijn er onlangs geen honderden uitspraken gedaan, aangezien de rechters in het dossier Dexia, toch de grootste aanbieder van leaseproducten, alle procedures al enige tijd hebben stilgelegd. De uitspraken van voor die tijd geven een wisselend beeld: individuele zaken zijn zowel verloren als gewonnen.

Wordt een procedure verloren, dan loopt de belegger die zich bij Leaseproces heeft aangemeld het risico veroordeeld te worden in de proceskosten van enkele honderden tot zelfs duizenden euro’s, afhankelijk van de hoogte van de vordering. Deze kosten neemt Leaseproces niet voor haar rekening. Wordt de procedure gewonnen, dan zal de belegger zeer waarschijnlijk geconfronteerd worden met nog eens een kostenbijdrage van 150 euro voor het hoger beroep. Leaseproces meent dat “het theoretisch mogelijk is dat de banken in hoger beroep gaan”, maar dat “die kans in de praktijk zeer gering” is. Volgens de VEB is de kans echter zeer reëel dat de bank in hoger beroep gaat. Al is het maar om andere beleggers te ontmoedigen om over te gaan tot het voeren van lange procedures.

Geen jaarverslag 2004
De VEB heeft geprobeerd de financiële positie van Leaseproces te achterhalen om daarmee mogelijke risico’s voor huidige en toekomstige aangeslotenen te signaleren. Tot onze verbazing heeft Leaseproces de jaarrekening over 2004 nog steeds niet gedeponeerd (stand van zaken 3 april 2006). Zo is niet na te gaan hoe de opgehaalde gelden zijn besteed, terwijl behoorlijke onkosten gemaakt moeten worden voor de uitgebreide reclamecampagne en vier kantoren door heel Nederland waar tientallen juristen werkzaam zijn.

Leaseproces claimt in haar publicaties dat zich 40.000 personen hebben aangesloten. Als die allemaal 125 euro hebben betaald, heeft Leaseproces 5 miljoen euro geïncasseerd. De rechter heeft onlangs bepaald dat inzake de 24 dagvaardingen van in totaal slechts 1.000 eisers die door Leaseproces zijn uitgebracht, het griffierecht van 196 euro verschuldigd is per eiser en niet per dagvaarding omdat er te weinig samenhang zit tussen (vorderingen van) de individuen van de groep. Een eenvoudige rekensom leert dat het voor Leaseproces dan lastig wordt om zich financieel staande te houden.

De enige manier om de financiering op de lange termijn te garanderen is een aanwas van nieuwe aangeslotenen. Maar die poel om uit te vissen wordt steeds kleiner. Initiatiefnemer Van Dijk van Leaseproces heeft in de media aangegeven dat er financiers op de achtergrond zijn, die hij nu nog niet bekend wil maken. Het is, zeker als je gedupeerden aanbeveelt niet met de Duisenberg-Regeling in te stemmen, wel zo correct om de namen van deze financiers vrij te geven en het geboden alternatief transparant te maken.

Duisenberg-Regeling
Is de VEB nu tegen het voeren van een procedure tegen Dexia of een van de aanbieders? Het antwoord daarop is ontkennend. De VEB heeft altijd aangegeven dat het een generieke regeling betreft die niet voor alle 300.000 betrokkenen een faire uitkomst oplevert. In sommige gevallen kan het derhalve lonend zijn om naar de rechter te stappen.

De VEB is en blijft evenwel van mening dat de Duisenberg-Regeling een goede en evenwichtige oplossing is, waar de overgrote meerderheid van de gedupeerden baat bij heeft. De Duisenberg-Regeling wordt breed gedragen, onder meer door de Consumentenbond, het Ministerie van Financiën en de VEB, maar ook - en dat is nog belangrijker - door vele gedupeerden. Van de achterban van Eegalease en Leaseverlies stemde maar liefst 76,8 respectievelijk 80,9 procent voor de regeling. De VEB heeft evenzo benadrukt dat de betrokkenen zelf moeten bepalen of zij van de Duisenberg-Regeling gebruik willen maken. In sommige individuele gevallen kan men - vanwege het specifieke dossier (correspondentie) of de omvang van de schade - overwegen om (door) te procederen. Naar het oordeel van de VEB is dat voor de meeste gedupeerden geen aantrekkelijke optie.

In het licht van het bovenstaande is het begrijpelijk, zelfs wenselijk, dat advocaten hun diensten aanbieden aan (voormalige) houders van aandelenleaseproducten. Daarbij is wel van belang dat een redelijke inschatting wordt gegeven van kosten en proceskansen. Bij Leaseproces is de VEB echter gestuit op nogal eenzijdige informatievoorziening, waardoor de aangeslotenen wellicht opnieuw een verkeerde keuze maken en nog eens honderden euro’s betalen, waarvan ze mogelijk niets meer terug zien.

Inmiddels hebben ruim 50.000 gedupeerden die samen meer dan 100.000 contracten vertegenwoordigen, de vaststellingsovereenkomst gesloten, zodat zij het dossier kunnen sluiten. Vanwege het grote draagvlak en het succes van de vaststellings-overeenkomsten zullen de rechters in toekomstige procedures de Duisenberg-Regeling waarschijnlijk als maatstaf gaan hanteren en daarvan alleen afwijken als daarvoor in een individueel geval duidelijke juridische of feitelijke gronden zijn.

Michel de Wit
Peter Paul de VriesWat is jullie ervaring met Leaseproces tot dusver? Ik heb enkele dagen geleden een gesprek gehad en de plannen liggen er voor het aanspannen van het proces. Nu ik bovenstaand zo lees begin ik eerlijk gezegd een beetje te twijfelen aan de feel-goodverhalen van Leaseproces.

Moeilijk, moeilijk, moeilijk......

TCD

peus306
Berichten: 64
Lid geworden op: 18 okt 2004 22:51

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door peus306 »

Waarom zou de VEB zo achter Leaseproces aanzitten???

Omdat de VEB, als medeverantwoordelijke voor de Duisenbergregeling, wil dat de WCAM doorgaat.....

Dus weer een gekleurd stukje van de Duisenberg-aanhangers.

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Navarre »

Iedereen preekt voor eigen parochie, probeer nu niet roomser te zijn dan de paus.
De verhalen alhier zijn net zo gekleurd als de stukjes van Dexia cs en allemaal moeten ze zgn de rechters beinvloeden.
Iedereen mag blij zijn als die uitspraak omtrent de WCAM er is, dan kan het verhaal eindelijk z'n laatste hoofdstuk in gaan.

Aukje
Berichten: 23
Lid geworden op: 15 apr 2006 16:40

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Aukje »

In 2004 bestond Leaseproces nog niet, vandaar dat er geen jaarverslag is.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Hans2 »

Bekijk de Web-site van leaseproces.

Wat op valt is de proffesionele wijze waarop deze samengesteld.
Over de inhoud.
Het is maar uit welke optiek je deze site bekijkt.
Bruneel heeft ooit in een intervieuw gezegd dat hij deze club wantrouwt maar ook bevreest voor ze is

http://www.leaseproces.nl/

Voor gedupeerden een duidelijk signaal.

(Bruneel is de oud directeur van Dexia)

Navarre
Berichten: 663
Lid geworden op: 26 apr 2006 16:21

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Navarre »

Bekijk de Web-site van leaseproces.

Wat op valt is de proffesionele wijze waarop deze samengesteld
Een mooie website bouwen is een kwestie van de juiste mensen inhuren het zegt niks over de kwaliteit van het bedrijf wat op die website geprezen wordt.

Leaseproces bestaat volgens mij uit een groep jonge hongerige juristen, niks mis mee. Of ze zaligmakend zijn zal de toekomst uitwijzen. Zoniet, dan hebben ze in ieder geval een stukje ervaring opgedaan die ze kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun verdere carriere.

wreker
Berichten: 951
Lid geworden op: 25 jun 2005 23:59

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door wreker »

Er zullen nog veel meer financieele schandalen aan het licht komen, Leasesproces heeft volgens mij de komende 10 jaar nog genoeg (eerder te veel) werk.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Hans2 »

(Of ze zaligmakend zijn zal de toekomst uitwijzen.
Zoniet, dan hebben ze in ieder geval een stukje ervaring opgedaan die ze kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van hun verdere carriere.)


Zowel
dan hebben zij een voor zichzelf en voor veel mensen die niet geloven in deze byzarre bank de hoofdprijs binnengehaald.
Inleg terug +rente+vergoeding terug voor leaseproces.
Wat nog in het vat zit(het niet bezitten van de aankoopbewijzen van aandelen dit wordt door de bank" een broodje aap " genoemd..tja) maar daar gaan wij binnenkort meer van horen en zien.

Het Dexia circus gaat volgende week beginnen!

Daarna mogen de jongelui van Laeseproces in dienst van van Dijk laten zien hoeveel kennis zij daar bezitten om de bank onder uit tehalen.
Ik ga niet uit van een- zoniet optie- in dit hele gebeuren maar zie deze bank nog verder in de modder zakken.

Een kapitein(bruneel) heeft het zinkende schip al verlaten

Nog nooit hebben wij zo'n soapserie met een bank in Nederland mee gemaakt.

Hans2
Berichten: 617
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Hans2 »

En zoals voorspelt:


Hof laat aandelenkoop door Dexia onderzoeken

Gepubliceerd op vrijdag 19 mei 2006

AMSTERDAM (ANP) - Het gerechtshof in Amsterdam laat onderzoek doen naar aandelentransacties van Dexia. Het onderzoek moet uitwijzen of de bank daadwerkelijk aandelen heeft gekocht voor zijn klanten met een contract voor aandelenlease.

Een groep ontevreden klanten meent dat Dexia Bank Nederland de effecten voor leasecontracten nooit heeft gekocht.

Het gerechtshof besloot vrijdag om een onafhankelijke deskundige onderzoek te laten doen naar de aandelenhandel. Voorzitter J. Chorus van de meervoudige kamer wil het resultaat van dat onderzoek afwachten voordat hij besluit of de Duisenberg-regeling wordt opgelegd aan alle klanten van Dexia.

Het hof nam die beslissing aan het einde van vier dagen van hoorzittingen. Tijdens die openbare zittingen konden voor- en tegenstanders van de schikking aangeven waarom de regeling al dan niet verbindend moet worden verklaard.

Dexia is er nog lang niet na dit circus van 4 dagen!!!

Vandaag trouwen een brief ontvangen:
gedateerd 18 mei.

Betreft : Herinnering persoonlijk voorstel van Dexia.

CC: Eventueel advocaat/ gemachtigde.

Leasproces moet dus de CC van deze aan mij gerichtte brief hebben ontvangen.

Mijn advies: niet reageren op deze brief van de nieuwe kapitein van het zinkende schip Dexia een zekere B.F.M. Knuppe.

Hans2

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door aert0001 »

Nog nooit hebben wij zo'n soapserie met een bank in Nederland mee gemaakt.
het begint inderdaad genant te worden!
Mijn advies: niet reageren op deze brief van de nieuwe kapitein van het zinkende schip Dexia een zekere B.F.M. Knuppe.
persoonlijk vind ik het onprofessioneel zoniet onbehoorlijk dat Dexia steede opnieuw, individueel met iedereen steeds contact zoekt.

Ton

faeks
Berichten: 958
Lid geworden op: 08 nov 2005 22:47

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door faeks »

Betreft : Herinnering persoonlijk voorstel van Dexia.
Ik wilde maar dat Dexia mij zo'n brief stuurde :cry:
Onprofessioneel Ton? Met wie heeft Dexia contracten afgesloten?

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door aert0001 »

Ik wilde maar dat Dexia mij zo'n brief stuurde
Onprofessioneel Ton? Met wie heeft Dexia contracten afgesloten?
Goedemorgen! waar heb ik dit meer gehoord? kom op faeks, niet provoceren Dexia kan gewoon contact opnemen met de raadhere/dames, deze zoeken vervolgens contact met HUN clieenten.

Maar los hiervan, de feiten liggen allemaal vast, wetten zijn geschonden en overtreden, Dexia is schuldig aan dit verschrikkelijke schandaal, nooit had deze rommel op de markt mogen komen, nooit hadden bestaande regelgeving zo aan de laars mogen worden gelapt, enfin, de feiten spreken voor zich,
verdere discussie lijkt mij niet echt zinvol,
ik ga eerst om een ijsje, doei.

T :( n

Hans A
Berichten: 1019
Lid geworden op: 05 sep 2003 21:31

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Hans A »

Ook ik heb deze brief ontvangen.
Dexia wil e.e.a. zo snel mogelijk ondertekend terug ontvangen.
Nou, mijn contracten zijn vernietigd en zoals de valg er nu bij hangt is dat rechtsgeldig.
Denkt Knuppe nou echt dat ie nog iets in de pap te brokkelen te heeft?
Ik heb zo langzamerhand toch echt wel het gevoel dat ik degene ben die iets van Dexia verlangt. Het Knuppelclubje is uitgspeeld, de rollen zijn allang omgekeerd.

Gr Hans A

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Elias »

Voorzitter J. Chorus van de meervoudige kamer wil het resultaat van dat onderzoek afwachten voordat hij besluit of de Duisenberg-regeling wordt opgelegd aan alle klanten van Dexia.
Aldus het ANP.

Tja, wordt hier door de pers ( zoals gebruikelijk ) een onjuiste weergave gedaan van de werkelijkheid of wordt hier weer gemanipuleerd.

Je zou deze aldus weergegeven uitlating uit kunnen leggen als dat de MK alleen op dat punt nog duidelijkheid behoeft en er geen andere twijfels of onduidelijkheden meer zijn, zelfs geen andere overwegingen om de D-R NIET op te leggen.....

Wat heeft de MK nu precies gezegd ???
Of lees ik dit verkeerd ?

faeks
Berichten: 958
Lid geworden op: 08 nov 2005 22:47

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door faeks »

nooit hadden bestaande regelgeving zo aan de laars mogen worden gelapt, enfin, de feiten spreken voor zich,
Klopt! Maar het gebeurt wel. En dat is een gegeven!
Hoop dat het ijsje lekker was, ik hou er niet van :wink:
Straciatella?

faeks
Berichten: 958
Lid geworden op: 08 nov 2005 22:47

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door faeks »

Wat heeft de MK nu precies gezegd ???
Of lees ik dit verkeerd ?
Dat zie je goed denk ik, maar de tijd zal leren hoe het bedoeld is.

CashDamageLeader
Berichten: 305
Lid geworden op: 04 mar 2005 11:45

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door CashDamageLeader »

Ik verwacht dat we vandaag of morgen eindelijk dit hoofdstuk kunnen afsluiten mede dat Dexia géén aandelen heeft gekocht voor hun particuliere klanten.

Er was/is alleen maar een papieren schuld zij het niet dat ze wel 15% rente willen ontvangen van onbestaande ongeldige contracten.

Aantonen van waardepapieren zal hen dus ook nooit niet lukken.

Mischien moeten ze de gehele AEX afhuren :?: Daar zijn ze toch zo goed in :?: :wink:

(Inhouse Matching kunnen ze ook al als de besten)
Ze leveren voor hun zelf een goede prestatie met hun BV/NV/LTD etc.
Dan kunnen ze ook wel netto 99% van hun winsten missen :!:

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door aert0001 »

2 bolletjes citroen,

T :wink: n

p.s. bekijk de zaken niet al te negatief,

Amsterdam_30
Berichten: 4
Lid geworden op: 01 nov 2009 02:14

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Amsterdam_30 »

Ivm Aegon Sprintplan fiasco heb ik in 2006 een procedure opgestart via Leaseproces op basis van "No Cure, No Pay" door EUR 960,- te betalen

De communicatie over de voortgang van de procedure is minimaal en de telefonische helpdesk van Leaseproces kan ook geen inhoudelijke informatie verschaffen. In bijna 4 jaar is er geen enkel resultaat of vooruitgang geboekt.

Ik heb Leaseproces meerdere malen schriftelijk naar de status van de procedure gevraagd, zonder enige reactie.

Omdat ik het vertrouwen heb verloren in Leaseproces heb ik schriftelijk de procedure geannuleerd en verzocht om op basis van "No Coure, No Pay", de betaalde kosten van EUR 960,- terug te storten.

Na 3 maanden en 3 aangetekende brieven heb ik tot dusver geen enkele reactie vernomen van Leaseproces.

Zijn er andere mensen die deze ervaring met Leaseproces delen? En hoe hebt u dit met Leaseproces opgelost?

Is leaseproces betrouwbaar? Maakt leaseproces zich schuldig aan oplichting? Waarom werkt Leaseproces op deze manier? Zijn er mensen die wel goede ervaring hebben met Leaseproces mbt Aegon Sprintplan?

Graag zou ik willen weten hoe anderen Leaseproces hebben ervaren. Ik heb in ieder geval geen vertrouwen meer in Leaseproces!

Ikke heel goed begrijp
Berichten: 16
Lid geworden op: 15 jun 2009 04:45

Re: Hoe betrouwbaar is Leaseproces?

Ongelezen bericht door Ikke heel goed begrijp »

Lijkt mij een minder slimme actie van u, om niet te zeggen dom-dom-dom!

Juist nu Mr. Ger van Dijk zaak na zaak wint van Dexia en Aegon en Aegon pas nog in Utrecht genadeloos op haar bek ging, haakt u af.

Heeft u soms echt een hekel aan uw geld?

Gesloten