LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Procesvoerder
Berichten: 689
Lid geworden op: 12 jul 2006 12:26

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Procesvoerder »

Google maar naar: wettelijke rente.

shamyrah
Berichten: 395
Lid geworden op: 11 mei 2004 22:52

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door shamyrah »

De klant kan bijna niet winnen van onwillige bank

ANALYSE, Merijn Rengers (Volkskrant)
gepubliceerd op 29 januari 2008 02:46, bijgewerkt op 02:46

Het rechtsysteem biedt banken meer mogelijkheden dan ontevreden klanten, zo leert de Dexia-zaak. De klok tikt in het voordeel van de bank.
De rechtspraak is niet altijd even eerlijk. Met een combinatie van bluf, agressie, duur briefpapier en dito advocaten heeft de Belgische bank Dexia zich waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s bespaard. Duizenden echtparen die via de bank met geleend geld op de beurs actief waren, hadden op grond van fouten van de bank al hun geld kunnen terug eisen, maar ze gingen veelal akkoord met lagere uitkeringen.
Vrijdag stuurde de procureur-generaal een advies naar de Hoge Raad. Kern daarvan: de aandelenleasecontracten die getrouwde stellen in de jaren negentig afsloten bij Dexia zijn ongeldig als zij niet door beide partners zijn ondertekend.
Als de Hoge Raad – zoals gebruikelijk – dit advies overneemt, dan valt een belangrijke verdedigingslinie van Dexia in de juridische strijd met haar klanten weg. Dexia heeft naar buiten toe altijd volgehouden dat de twee handtekeningen niet nodig waren, en dat het in zijn recht stond om de vaak grote verliezen op de beleggingscontracten bij klanten te innen.
Intern hield de bank er al langer rekening mee dat de (hoogste) rechter op dit onderdeel de kant van de beleggers zou kiezen. In de door oud-bankpresident Wim Duisenberg uitgedachte schikking tussen Dexia en haar klanten kregen beleggende echtparen bijvoorbeeld meer terug van de bank dan ‘gewone’ klanten die vonden dat zij waren misleid.
De procureur-generaal adviseert nu dat echtparen die niet beiden hebben getekend hun totale inleg plus rente moeten terugkrijgen van Dexia. In de Duisenberg-schikking kregen echtparen alleen de schuld die zij overhielden aan hun beleggingen bij Dexia vergoed.
Kort en goed: wat er ook gezegd is over het opportunisme van de beleggers die met geleend geld op de beurs actief waren, Dexia heeft fouten gemaakt en is daarvoor volledig verantwoordelijk.
Voor de meeste beleggers komt het advies als mosterd na de maaltijd. Zij gingen in veel gevallen al akkoord met de Duisenberg-regeling omdat de Consumentenbond of de beleggersorganisatie VEB hen dat adviseerde.
De klanten die nog tegen Dexia procederen, zullen merken dat de bank nog meer troeven in handen heeft. Zo is het – juridisch gezien – de vraag of zij wel op tijd hebben gemeld dat Dexia fout zat in de handtekeningenkwestie.
Dexia heeft nog meer juridische mogelijkheden om rechtzaken met de resterende klanten te rekken. De bank heeft – in tegenstelling tot veel klanten – veel tijd en een bataljon bekwame advocaten.
Bezorgd om imagoschade is Dexia al lang niet meer. Het Nederlandse avontuur van de Belgen is grotendeels mislukt, en de afwikkeling van de leasecontracten is voor hen een financiële kwestie. Om die reden hebben veel teleurgestelde klanten het vertrouwen in de rechtspraak verloren. Zij zijn evenmin overtuigd van de nobele motieven van de overheid, de centrale bank of de consumentenorganisaties, die de Duisenberg-regeling steunden.
Het is niet terecht dit wantrouwen als pure kinnesinne van de hand te doen, zeker nu is gebleken dat Dexia erin is geslaagd veel klanten een magere schikking te laten ondertekenen, terwijl zij recht hadden op meer.
Dat is een belangrijke les voor het volgende juridische gevecht in de financiële sector. Het is nu nog vooral minister Bos die met de verzekeraars knokt over het onderzoek naar woekerpolissen en de kosten van de beleggingshypotheken. Als het onderzoek klaar is, ergens dit voorjaar, wordt de vraag ‘moet ik procederen of schikken met de bank’ voor tienduizenden klanten opnieuw actueel.

Groetjes A3
Ver. Payback

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

Dexia heeft nog meer juridische mogelijkheden om rechtzaken met de resterende klanten te rekken. De bank heeft – in tegenstelling tot veel klanten – veel tijd en een bataljon bekwame advocaten.
Ach, wij hebben ook tijd, het doorlopen van de wettelijke rente en -last but not least- Ger :wink:

Ook de kop van bovenstaand artikel roept vraagtekens op bij mij

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door B17 »

Het bericht in de volkskrant geeft precies weer wat wij van de Dexia Groep vinden, een zeer inhalige intimiderende aasgier, sorry betrouwbare bank.

Er komt nu niet voor niets een tsunami opzetten, jammer dan, u wil oorlog, dan krijgt u oorlog.

Er is overduidelijk gerotzooid met het eegaverweer, zorgplicht en wettelijke regels effectenverkeer.

Een bataljon aan advocaten is bezig deze Groep ter verantwoording te roepen voor een volledige schadevergoeding.

Je moet niet aan geld van Jan met de Pet komen, dan weten wij je wel te vinden.

b17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Piet »

Dexia spaart miljoenen uit
29 januari 2008 | Het Financieele Dagblad

Hoge Raad-arrest aandelenlease lijkt voordelen van schikken te bewijzen voor Dexia

Vasco van der Boon

Amsterdam

Dexia Bank Nederland heeft een groot bedrag uitgespaard door met ontevreden aandelenleaseklanten massaal te schikken in plaats van het oordeel van de rechter af te wachten. Het hoogste rechtscollege van Nederland is namelijk op weg naar een uitspraak die Dexia-klanten beduidend meer schadevergoeding kan opleveren dan de zogeheten Duisenberg-regeling van twee jaar terug.

Het verschil in kosten voor Dexia tussen het te verwachten Hoge Raad-arrest en de Duisenberg-schikking bedraagt netto naar schatting minstens euro 0,5 mrd à euro 1,5 mrd, volgens berekeningen door deze krant. Daarbij is gebruikgemaakt van publicaties van onder meer Dexia, AFM, het Amsterdamse gerechtshof en Dexia's opponent Leaseproces.

Bij deze berekening is de gemiddelde waarde van een leasecontract op grond van onder meer AFM-publicaties op euro 10.000 gesteld. Dexia verkocht 700.000 leasecontracten. Uit de verdeling van aangeslotenen bij de aanvankelijke Dexia-criticasters Leaseverlies en Eegalease blijkt dat in 25% van de contracten een vereiste tweede handtekening ontbreekt. Leaseproces zegt zelfs dat uit haar bestand van 22.000 doorprocederende Dexia-klanten blijkt dat 40% van de leasecontracten een vereiste tweede handtekening ontbeert.

Rekening houdend met de euro 1 mrd die de Duisenberg-schikking Dexia al kostte en met de euro 150 mln die de te verwachten Hoge Raad-uitspraak Dexia nog zou kunnen kosten, heeft Dexia per saldo dus minstens euro 0,5 mrd bespaard door met een groot deel van de ontevreden klanten te schikken. Degenen die schikten, kunnen geen aanspraak maken op de hogere schadevergoeding die voort kan vloeien uit de te verwachten Hoge Raad-uitspraak. In de berekeningen van deze krant is geen rekening gehouden met restschulden, proceskosten of wettelijke verplichte rentevergoeding die Dexia wellicht had moeten uitkeren als er niet was geschikt. De met schikken gerealiseerde besparing valt dan nog veel hoger uit.

Aanleiding om het voordeel van schikken boven procederen voor Dexia te berekenen is de conclusie van de plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, C.L. de Vries Lentsch-Kostense. Zij adviseert de Hoge Raad om de stelling van Dexia te verwerpen dat aandelenlease geen huurkoop is en slechts één handtekening behoeft.

De plaatsvervangend procureur-generaal oordeelt dat aandelenlease wel huurkoop is. Daarom zijn twee handtekeningen onder een aandelenleasecontract vereist, aldus de plaatsvervangend procureur-generaal. Haar functie werd in de zaterdageditie van deze krant overigens abusievelijk aangeduid als de lager in de justitiële hiërarchie gerangschikte functie van advocaat-generaal.

Als de Hoge Raad het advies overneemt, wat veelal het geval is, zijn aandelenleasecontracten zonder de vereiste twee handtekeningen vernietigbaar. Dan moet Dexia de restschuld van het contract kwijtschelden en de hele inleg met rente terugbetalen. De Duisenberg-schikking scheldt voor contracten zonder de vereiste tweede handtekening alleen de restschuld kwijt, maar de inleg van de klant mag Dexia behouden.

Dexia heeft zelf nooit een bedrag geopenbaard dat het met schikken gemoeide voordeel voor de bank kwantificeert. In reactie op de berekeningen van deze krant zegt de Dexia-woordvoerder dat getallen van Leaseproces ongeveer een derde te hoog zijn en afkomstig zijn van 'jokkebrokken'. Dexia zegt op 700.000 contracten zelf 54.000 brieven over een ontbrekende handtekening te hebben gekregen. Voor mogelijke schadevergoeding aan klanten zonder de vereiste tweede handtekening heeft de bank het derde kwartaal vorig jaar euro 32 mln opzijgezet. Een niet nader gekwantificeerd deel van de betrokkenen is namelijk te laat met zijn bezwaren.

Aegon zegt dat de verzekeraar 'tienduizenden' leasecontracten heeft verkocht waarbij 'mogelijkerwijs' de handtekeningenkwestie speelt. Het laatste contract is vijf jaar terug verkocht.

Copyright (c) 2008 Het Financieele Dagblad

http://www.platformaandelenlease.nl/Nie ... 2008-2.htm

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

32 miljoen is toch iets aan de lage kant

Ik kwam uit op 176 miljoen.

faeks
Berichten: 958
Lid geworden op: 08 nov 2005 22:47

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door faeks »

De klanten die nog tegen Dexia procederen, zullen merken dat de bank nog meer troeven in handen heeft. Zo is het – juridisch gezien – de vraag of zij wel op tijd hebben gemeld dat Dexia fout zat in de handtekeningenkwestie.
!!!!!!
(enne...sinds wanneer moet je hier een veiligheidscode intikken??)

Elias
Berichten: 1972
Lid geworden op: 09 mar 2005 00:10

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Elias »

Uit de toelichting/overweging van de procureur-generaal maakt ik op, dat de toenmalige minister BEWUST en andere betrokken rechtsgeleerden bij de wijzigingen in het BW, de vermogenscontracten zoals de onderhavige leasecontracten, onder de wettelijke bepalingen aangaande huurkoop hebben laten vallen.

Alsnog weer eens duidelijk, hoe Zalm, Donner, Bos, Consumentenbond, VEB, Stichting EegaLease en niet in de laatste plaats toezichthouder AFM en haar voorganger, maar ook wijlen Duisenberg, een belangrijke en grote groep slachtoffers verschrikkelijk heeft benadeeld en voor de zoveelste keer misleid.
Door niet te doen wat ze moesten doen en wat ze verdomd goed wisten, dit alleen maar in het (financiele) belang van Dexia en nog een paar van die machtige banken.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

In de periode van de onderhandelingen met de commissie Oosting zag Dexia ons nog als een stelletje onnozelen en wilde ze niets toegeven.
Al snel begon ze echter nattigheid te voelen, vooral bij de contracten met 1 handtekening.
En zwaargewicht Duisenberg heeft zich daarna, toen de gedupeerden steeds mondiger werden, de advocaten actiever werden, de publieke opinie omsloeg en de eerste rechters Dexia veroordeelden, voor haar karretje laten spannen. Haar laatste redmiddel.
Zijn schikking voor de egaaleasers zat heel doordacht in elkaar.
Door hen wat extra's te geven wist hij hen het gevoel te geven dat zij er in vergelijk met de anderen, de meerderheid, er het best van af kwamen.
En omdat Duisenberg niet over Wck sprak, tja, hij zou wel gelijk hebben.
En zo hapten de meeste egaaleasers toe, blij om met beperkte schade van alles af te zijn.
Maar Dexia was helemaal opgelucht.
De dreiging dat ze ALLE egaaleasers hun inleg + rente zou moeten terugbetalen was uit de lucht.
Dat er toch nog een aanzienlijk aantal, dankzij de publiciteit over de magere Duisenbergregeling, niet acoord zijn gegaan viel haar wel is waar goed tegen maar de schade was toch voor een groot deel ingedamd.

De hamvraag is nu of er een bepaalde instantie of persoon verantwoordelijk voor is dat er veel egaaleasers middels de Duisenbergregeling tekort is gedaan. Want dit had nooit mogen gebeuren.
Door de "eigen keuze" zal er helaas niets meer aan te doen zijn.
Maar dat men op hoog niveau minachtend met onze belangen en rechten is omgegaan staat voor mij vast.
Misschien zou het parlement een onderzoek moeten doen naar wat er
tijdens de schikking van Duisenberg allemaal bekend was over wck.
Maar wie heeft er in Den Haag nu nog zin om opnieuw in de beerput te gaan roeren?
De Dexia-affaire moet zo snel mogelijk van tafel en vergeten worden.
De betrouwbaarheid van de banken moet voor de kleine spaarders overeind blijven ten koste van de egaaleasers die nu hun wonden likken.

OD.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Janny »

Zijn schikking voor de egaaleasers zat heel doordacht in elkaar.
Door hen wat extra's te geven wist hij hen het gevoel te geven dat zij er in vergelijk met de anderen, de meerderheid, er het best van af kwamen.
Oom Dagobert,

Wat ik in het hele verhaal mis is, Vele eegaleasers, die accepteerden, proocedeerden niet!!!!
En procederen kost geld, veel geld.
De winst afgezet tegen de advocaatkosten is in veel gevallen de reden van de beslissing geweest. en die kon naar twee kanten uitvallen.BV.:
A: Ik procedeer al, dus ik heb veel geld uitgeven aan de advocaat en het over te houden bedrag daardoor lager.
B: ik procedeer niet en ben nog geen geld aan een advocaat kwijt, wat ik terug krijg is schoon.
C: af willen van de BKR registratie.
Deze drie overwegingen hebben een hele grote rol gespeeld,in de beslissingen van Eegaleasers.

Het was dus afwegen wat is duurder ,in tijd, zenuwen en geld,
Want vergeet niet, op de stoel blijven zitten en niets doen, levert niets op.!!!!!!!!!
Je betaalde gelden krijg je ook nu alleen terug als je erom vraagt. En hoe vraag je, nee niet: Dexia mag ik dat en dat bedrag terug. Nee dat gaat via de rechterlijke macht en dat kost, juist, weer geld,!!!!!
Het zal niet even uitbetalen door Dexia worden
janny

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Okerene »

http://www.platformaandelenlease.nl/Nieuws/

29-01-2008 Dexia spaart miljoenen uit Het Financieele Dagblad
http://www.platformaandelenlease.nl/Nie ... 2008-2.htm

Lees hier het laatste gunstige nieuws over het advies van de plaatsvervangend Procureur Generaal (was abusievelijk vermeld als de lager in justitiele rangorde Advocaat Generaal) dat het bij aandelenlease om HUURKOOP gaat en bij deze vorm van afbetalingcontracten een tweede handtekening van de gehuwde (geregistreerde) partner vereist is

"De plaatsvervangend procureur-generaal oordeelt dat aandelenlease wel huurkoop is. Daarom zijn twee handtekeningen onder een aandelenleasecontract vereist, aldus de plaatsvervangend procureur-generaal. Haar functie werd in de zaterdageditie van deze krant overigens abusievelijk aangeduid als de lager in de justitiële hiërarchie gerangschikte functie van advocaat-generaal."

Met vriendelijke groet,

Okerene

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC2837
(het advies zelf )

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door B17 »

Dit berichtje hebben wij als zijnde van een poos geleden opgemerkt, waarbij de gedupeerden iedere maal bedenken wat worden onze rechten toch verkwanseld. En zingen elke dag "Pennies from Heaven"

Nergens worden klanten die geen kennis hebben van beleggen zo alles belabberd voor de gek gehouden.

Klanten van Dexia/Legio (Lease) extra de dupe.

Met lede ogen moesten ik en alle andere klanten van Dexia/Legio-(Lease), toezien op de steeds verslechterde resultaten van de contracten, vanwege de ‘slimme’ constructie van de contracten bij tegenvallende (alsmaar kelderende) koersen. Men heeft ons hiervoor niet (genoeg) gewaarschuwd (zie AFM rapport) en voelden (nu weten) ons bedrogen. Bovendien was en werd er geen voorzienig geboden om een verdere ramp te voorkomen. Een goede 'ontsnappingsclausule' was ook al niet in het contract opgenomen. We stonden met de rug tegen de muur.

De oorzaken van dalende koersen zijn algemeen bekend. Dit hebben de aandelenleaseaanbieders met als grootste koploper, nu Dexia geheten, vooraf al zien aankomen. Niettemin bleven zij met nog grotere inzet hun risicovolle aandelenleaseproducten aanbieden. Volgens hen waren er grote belastingvrije winsten te behalen. Geen wonder dat nu massaal hiertegen wordt geprotesteerd!


Okerene

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Jannie,
Dexia heeft geprobeerd er bij iedereen in te stampen dat de Duisenbergregeling ook door de rechters bij doorprocederen
nagevolgd zou worden.
De egaaleasers die vonden dat zij hun inleg ook terug behoorden te krijgen hebben het risico genomen dat het hun per saldo minder zou kunnen opleveren door de te maken proceskosten.
Zij hebben achteraf echter goed gegokt en de Duisenberginstemmers hebben zichzelf te kort gedaan.
De wettelijke rente + de inleg is vrijwel altijd meer dan de te maken advocaatkosten.

Mijn betoog ging echter niet over het afwegen van opbrengst en uitgaven maar meer over hoe een eerzame burger van bovenaf beinvloed kan worden om een beslissing in zijn eigen nadeel te nemen.

OD.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Piet »

De Consumentenbond reageert op de komende uitspraak van de Hoge Raad:
Het advies van de Advocaat Generaal van de Hoge Raad is een heel mooi advies voor de gedupeerden van de Dexia-zaak. De Consumentenbond is daar erg tevreden mee.

De Duisenbergregeling die drie jaar geleden werd getroffen is bedoeld voor de grote groep gedupeerden die een eenvoudige en snelle oplossing wilden. Voor de mensen die de regeling destijds niet toereikend vonden, was er de mogelijkheid een ‘opt-out’ verklaring te sturen en door te procederen. Voor hen die van de onzekerheid af wilden was de regeling een goede optie. De bond heeft echter niemand geadviseerd in het kiezen voor de Duisenbergregeling.

Consumentenbond
Dit doen zij op het forum Radar uitzendingen seizoen 2007-2008 in de topic Dexia zaak - aandelenlease

Hoe schijnheilig moet je zijn om zoiets te durven zeggen.
Juist de Consumentenbond heeft het gerechthof in Amsterdam gevraagd om de Duisenberg regeling VERPLICHT te stellen voor alle Dexia gedupeerden!

Groeten,
Piet

jeroenEUR
Berichten: 430
Lid geworden op: 10 mei 2007 22:24

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door jeroenEUR »

Mee eens. Aan de andere kant: wie voor de tweede keer zonder zelf na te denken op het advies van een ander afgaat, moet zich nu toch eens achter de oren gaan krabben. Ongeacht of dat nu de Consumentenbond is of niet.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Het probleem is dat er altijd mensen zijn die om wat voor reden dan ook
zelf niet alles kunnen overzien en het advies van anderen nodig hebben.
Dat je niet op politici af moet gaan is algemeen bekend.
Dat ook banken onbetrouwbaar kunnen zijn is inmiddels ook bekend.
Maar dat een consumentenvereniging ook bewust in je nadeel adviseert enkel omdat ze niet voor haar eigen fouten uit wil komen, dat ligt niet echt voor de hand om dat te denken.
En toch is het zo en is er hier vaak genoeg voor gewaarschuwd.
Ter herinnering: De consumentenbond stond samen met de stichting Leaseverlies achter het doordrukken van de toepassing WCAM op de Duisenbergregeling.
Waarom?
Omdat ze destijds publiceerde dat het leasen van aandelen een goede zaak voor de consumenten was.
Onbegrijpelijk dat ze nu nog commentaar durft te geven.
Voordat ik ooit weer lid van genoemde club wordt zal ze 2 dingen moeten toegeven:
1 - Dat zij net als de meeste consumenten niet doorhad dat het leasen te veel risico's met zich meebracht.
2 - Dat ze zich tegen de toepassing WCAM had moeten opstellen.
OD.

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Janny »

Oom Dagobert,
Dank voor je reactie. Je hebt gelijk,ook daaraan zijn twee kanten. Er was veel moed voor nodig om door te gaan,. Ik had de kosten gemaakt, en wilde er gewoon iets van terug. En de boosheid tegen het onrecht gaf me soms vleugels en soms viel ik door verdriet.. Maar we zijn er nog niet.
Het eindoordeel moet nog komen, en dan pas de afwikkeling, en die is ook vast niet in een zucht klaar.

Mensen we houden nog niet op ik zal blijven bemoedigen en wegen voor anderen te zoeken zodat ook zij het onrecht kunnen afschudden.

Groet janny

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door pewi »

Zowel Piet, Oom Dagobert en natuurlijk ook Janny hebben het bij het rechte eind. Ooit adviseerde de consumentenbond, vooral in te stemmen met de Duisenbergregeling. Dit was zeer tegen het zere been van de agerende dexia-slachtoffers. Massaal hebben we toen ons lidmaatschap bij de "consumenten"bond opgezegd.
Hoe schijnheilig kan men zijn.

Vrgr Pewi

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

Eens kijken of ik nog een artikeltje kan vinden hoe het ook alweer gesteld was met het advies van de Consumentenbond

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Hoge Raad : Dexia contracten huurkoop

Ongelezen bericht door pewi »


Gesloten