LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
ClaimConcept
Berichten: 1630
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 02 jan 2014 12:47

Dit topic is gestart door ph2/Payback/Zinloos Betalen met een heus persbericht en heeft als onderwerp de nota "Salaris gemachtigde" van het failliete Beursklacht.

Het protest tegen deze nota krijgt echter een ranzig randje, op moment dat nota bene de uitvinder van de post "Salaris gemachtigde" zich als ridder op het witte paard (van Troje?) presenteert.

Na het faillissement van Beursklacht hebben ook een aantal (driedubbel) gedupeerden zich bij ClaimConcept gemeld. Uit die dossiers zijn inmiddels een aantal bewijzen voor onze stelling opgedoken.

De voorlopige hoogtepunten, alle van nog lopende klachten:

Nota van augustus 2010 over "Prestatieloon en Salaris gemachtigde" voor Duisenberg met restschuld

Afwijzing van juli 2011 van een klacht over "Prestatieloon en Salaris gemachtigde", Sprintplan met 20% fooi

Afwijzing van augustus 2011 over "Prestatieloon en Salarisgematigde", Sprintplan zonder enige vergoeding

Vooral de laatste brief van Beursklacht uit de periode geeft een helder antwoord op de vragen uit het persbericht anno 2013:
..dat wanneer wij aan onze prestatieverplichting hebben voldaan, wij recht hebben op de kosten voor prestatieloon en salarisgemachtigde.
Voor uw dossier hebben wij aan deze verplichting voldaan doordat wij diverse gesprekken hebben gehad met Aegon en een verzoek hebben gedaan tot een minnelijke regeling, tevens hebben wij de draagkrachtberekening voor u opgesteld.

No cure, toch pay. Maar er is hoop!

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 06 jan 2014 13:40

Payback schreef:Verzoek tot vonnis wijzing is afgewezen. Vonnis wijzing is wederom uitgesteld en wel tot 3 januari 2014.
Nog geen vonnis geveld?? Het begint nu toch wel erg op een soap te gaan lijken. Voor zover alle bovenvermelde informatie juist is blijkt dat dit de zesde maal is dat de vonniswijzing is uitgesteld.
De indruk kan worden gewekt dat Payback deze zaak aanhangig heeft gemaakt. Dat is echter niet het geval. Uit deze posting blijkt dat PrepareConncepts deze zaak is begonnen.
Merkwaardig is dat Payback enkel op dit forum daarover informatie geeft en totaal niets daarover op de site van Payback of Zinloos Betalen is terug te lezen. Kennelijk niet van belang voor de eigen leden van Payback of aangeslotenen bij Zinloos Betalen terwijl toch zeker zo'n 80% van de aangeslotenen bij Beursklacht dit hebben gedaan op aanraden van Payback/Zinloos Betalen.

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 08 jan 2014 13:06

Omdat nu plots op beide sites van de betreffende belangenbehartigers een melding staat dat wederom vonniswijzing van 'salaris gemachtigde' is uitgesteld en nu dit ineens door de betrokken persoon hier niet op dit forum is geplaatst, bij deze de melding hiervan.
Het begint inderdaad op een volslagen en onbegrijpelijke soap te gelijken nu voor de zevende maal vonniswijzing wederom is uitgesteld.
Indien op de nieuwe aangegeven datum - als deze wederom niet wordt uitgesteld - inderdaad vonnis zou worden gewezen dan loopt deze zaak, op een enkele maand na, al een jaar. Gezien de ook al niet vlotte afhandeling van het faillissement van Beursklacht staan de gedupeerden van het faillissement van Beursklacht wel héél erg in de kou en kunnen ook niet veel zelf doen zolang dit faillissement nog niet is afgewikkeld.
Wellicht voor Payback/Zinloos Betalen een extra reden om alle 'hens aan dek' te roepen en zich volledig te richten op een zo snel mogelijke afhandeling gedupeerden van dit faillissement. Ik breng maar even in herinnering de eerder oproep van Payback/Zinloos Betalen waarbij geadviseerd werd tot aansluiting bij Beursklacht. Het heeft er alleen maar toe geleid dat gedupeerden 'van de regen in de drup' zijn gekomen en daardoor rust op Payback/Zinloos Betalen de morele verplichting om de gedupeerden van het faillissement van Beursklacht zo goed mogelijk en met extra aandacht en voorrang te helpen!!!

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 18 jan 2014 23:13

Op 30 december 2013 om 18:13 Gerard Burggraeve1 schreef:daarnaast is het temeer opmerkelijk dat de aansprakelijkstelling door de curator per mail gericht is aan de vakantie [email protected] terwijl in het eerste verslag werd vermeld dat het domein was overgenomen door LC.
Met bovenvermelde informatie geeft de plaatser van dit bericht aan dat hij als (voormalige)bestuurder van Beursklacht door de curator schriftelijk op de hoogte is gesteld en hij en zijn mede bestuurder op grond van bestuurdersaansprakelijkheid hen daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk stelt i.v.m. het faillissement van Beursklacht zoals dit is weergegeven in punt 7 van het laatste (6e) faillissementsverslag van de curator van Beursklacht.
7. Rechtmatigheid

7.0 Algemeen:
In onderzoek. De curator rekent het de (voormalig) bestuurders van Beursklacht (stichtingen en vennootschap) ernstig aan dat zij een groot deel van de klanten van Beursklacht ernstig gedupeerd hebben. Naar de mening van de curator kwalificeert het handelen van het bestuur als bestuurdersaansprakelijkheid. De curator heeft betrokkenen inmiddels schriftelijk van zijn standpunt op de hoogte gesteld. De kwestie is verder in onderzoek.
Daarmee is het voor betreffende persoon volstrekt onmogelijk geworden om te ontkennen dat hij deze schriftelijke bestuurdersaansprakelijkheid nooit zou hebben ontvangen want hoe zou hij dan kunnen weten dat 'vakantie [email protected]' het emailadres was waarop de andere bestuurder van Beursklacht de aanzegging kreeg van de 'bestuurdersaansprakelijkheid'. Het lijkt mij aannemelijk dat deze informatie juist is want anders zou deze voormalige bestuurder een grote fantast zijn als deze informatie uit zijn duim zou zijn gezogen!!!
Uit informatie, die ik kreeg toegezonden via PM van een aantal gebruikers van dit forum, bleek dat het bestuur van Payback/Zinloos Betalen de mening is toegedaan dat betreffend voormalige bestuurder geen enkele blaam of schuld zou hebben m.b.t. het faillissement van Beursklacht. Deze stelling is schijnbaar door het bestuur van Payback/Zinloos Betalen gebaseerd op het feit dat betreffende voormalige bestuurder van Beursklacht op 14 november 2011 terug is getreden als zijnde bestuurder van Beursklacht. Dit zijn maar krap acht maanden voordat het faillissement is uitgesproken. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat de teloorgang van Beursklacht pas in gang is gezet nadat de betreffende bestuurder zich had teruggetrokken van Beursklacht!!!
Dit wordt nog eens bevestigt in nieuwsbrief 42 van Payback/Zinloos Betalen net boven punt 6.
Het vertrouwen in een oplossingsgerichte aanpak in samenwerking met de Stichting Zinloos Betalen en in
samenwerking met de heer Burggraeve, bestaat nog steeds. De vereniging Payback blijft aan het roer staan
en de voortgang nauwlettend controleren.
Hier wordt onvoorwaardelijk het vertrouwen uitgesproken door Payback/Zinloos Betalen in de betreffende voormalige bestuurder van Beursklacht, nu dus bestuurslid van Zinloos Betalen, dit in schril contrast met de conclusie van de curator onder punt 7 van het laatste (6e) faillissementsverslag van Beursklacht.
Deze voormalige bestuurder heeft kennelijk met geen woord gesproken over de deplorabele financiële toestand toen hij Beursklacht verliet. Wellicht had hij een hoop ellende kunnen voorkomen als hij dit wel had gedaan.
Ik vrees dat deze opstelling van Payback/Zinloos Betalen voor de gedupeerden van het faillissement van Beursklacht weinig verwacht mag worden dat beide belangenbehartigers deze voormalige bestuurder van Beursklacht zullen aanpakken daarbij ook nog eens refererend aan de fraude die is gepleegd met de Derdengelden van Beursklacht waar € 337.368,67 op had moeten staan maar die volledig was geplunderd en niets meer op stond.

ClaimConcept
Berichten: 1630
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 20 jan 2014 15:15

Chris G schreef:Uit informatie, die ik kreeg toegezonden via PM van een aantal gebruikers van dit forum, bleek dat het bestuur van Payback/Zinloos Betalen de mening is toegedaan dat betreffend voormalige bestuurder geen enkele blaam of schuld zou hebben m.b.t. het faillissement van Beursklacht.
(...) refererend aan de fraude die is gepleegd met de Derdengelden van Beursklacht waar € 337.368,67 op had moeten staan maar die volledig was geplunderd en niets meer op stond.
De curator hoeft alleen maar de kasstromen te volgen van Stichting Derdengelden. Het kan ook geen kwaad te onderzoeken in hoeverre bestuurders van Payback/Zinloos Betalen op de hoogte waren van deze onttrekkingen.

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 20 jan 2014 20:19

ClaimConcept schreef:De curator hoeft alleen maar de kasstromen te volgen van Stichting Derdengelden. Het kan ook geen kwaad te onderzoeken in hoeverre bestuurders van Payback/Zinloos Betalen op de hoogte waren van deze onttrekkingen.
Het lijkt mij dat het volgen van de kasstromen door de curator erg moeilijk zo niet onmogelijk wordt althans in alle faillissementsverslagen van de curator over Beursklacht wordt onder punt 0 melding gemaakt van:
0. De curator rapporteert op de voet van art. 73a Fw. gecombineerd in de faillissement van Beursklacht B.V., Stichting Beursklacht en Stichting Derdengelden Beursklacht. De Stichtingen werden volledig beheerst door Beursklacht B.V. De werkzaamheden in de respectieve faillissementen zijn niet van elkaar te scheiden. De entiteiten zijn volledig met elkaar verweven.
Hiermee wil de curator kennelijk aangeven dat zaken die onafhankelijk van elkaar hadden moeten worden uitgevoerd helemaal zijn opgeslokt door Beursklacht B.V. en daardoor schijnbaar een onontwarbare kluwen waren geworden.
Vooral de Derdenrekening, waarvoor een aparte stichting was opgericht, had in principe totaal niets te maken met zowel Beursklacht B.V. als de stichting Beursklacht en was alleen een rekening waar gelden die toebehoorden aan klanten van Beursklacht even daarop werden geplaatst om daarna aan de betreffende klanten konden worden uitbetaald. Daar had Beursklacht met zijn vingers van af moeten blijven want deze behoorden toe aan de betreffende klanten van Beursklacht.
Dat door de curator beide (voormalige)bestuurders hoogst kwalijk wordt genomen dat op deze Derdenrekening niets meer stond blijkt doordat hij beide bestuurders schriftelijk heeft laten weten dat hij hun aansprakelijk stelt wegens bestuurdersaansprakelijkheid.
Kortom kunnen we hier wel stellen dat, zoals de curator heeft weergegeven in de verschenen faillissementsverslagen, het organisatorisch een zooitje was bij Beursklacht!!!

Wat het laatste deel van de quote betreft heb ik daar al eens eerder een posting aan gewijd op dit forum. Hieraan zou ik willen toevoegen dat ik absoluut niet geloof dat niemand bij Payback/Zinloos Betalen zou hebben geweten dat Beursklacht failliet zou gaan als je notabene één van de eigenaren/directeuren/bestuurders van Beursklacht als voorzitter van de stichting Zinloos Betalen in je midden hebt. Dit zijn sprookjes want niemand in Nederland gelooft dat de teloorgang van Beursklacht pas in gang is gezet nadat de betreffende bestuurder een krappe 8 maanden voor het failliet van Beursklacht was vertrokken bij deze organisatie.

zinloos-betalen
Berichten: 16
Lid geworden op: 01 mei 2013 23:58

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door zinloos-betalen » 23 jan 2014 16:19

Vandaag ontving de Stichting het vonnis met zaaknummer: 200195 1 1 CV EXPL 13-6530

PrepareConcepts h.o.d.n. LeagalConcepts is in het ongelijk gesteld.
De gedaagde (lid vereniging en cliënt van en bijgestaan door de stichting) heeft de zaak glansrijk gewonnen.

Dit vonnis heeft reflexwerking naar alle cliënten die een rekening Salaris gemachtigde van PrepareConcepts hebben gekregen.
Cliënten die het bedrag voor Salarisgemachtigde hebben betaald kunnen dit succesvol terugvorderen. Cliënten die het niet hebben betaald behoeven de rekening niet te betalen.

Het vonnis is hier te raadplegen http://www.zinloosbetalen.nl/informatie ... htigde/325

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 23 jan 2014 17:15

'zinloos-betalen' vermeld:
zinloos-betalen schreef:De gedaagde (lid vereniging en cliënt van en bijgestaan door de stichting)...
Echter in het vonnis staat
tegen

X,
wonende te Schiedatn,
gedaagde,
gemachtigde: mr. M.J. Meijer te Haarlem.
Er is totaal niets te terug te vinden dat de stichting Zinloos Betalen cliënt als gemachtigde heeft bijgestaan of dat de genoemde advocaat dat namens de stichting heeft gedaan. Betreffende advocaat heeft al vele processen m.b.t. aandelenlease gevoerd.
Als ik zoal het vonnis lees dan kan ik alléén maar concluderen dat Beursklacht voor het faillissement volledig buiten zijn boekje is gegaan en dat LC daar nu de wrange vruchten van plukt doordat men alle openstaande tegoeden hebben overgenomen maar dat Beursklacht - zoals hier op het forum al diverse keren is gemeld - de veroorzaker is van deze voor LC verloren zaak.
Indien Beursklacht niet failliet zou zijn gegaan dan had ongetwijfeld ook iemand anders een proces aangespannen tegen Beursklacht en zou ook dan onder dezelfde motivatie als nu van de rechtbank in het ongelijk zijn gesteld.
Dus de lichtelijke euforische stemming zoals 'zinloos-betalen' dat hier meldt begrijp ik niet helemaal. De bedenker van deze 'salaris gemachtigde' die zit nu toch als bestuurslid in de stichting Zinloos Betalen??!!!

zinloos-betalen
Berichten: 16
Lid geworden op: 01 mei 2013 23:58

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door zinloos-betalen » 23 jan 2014 20:07

Chris G schreef:(..)
Er is totaal niets te terug te vinden dat de stichting Zinloos Betalen cliënt als gemachtigde heeft bijgestaan of dat de genoemde advocaat dat namens de stichting heeft gedaan. (..)
Voor uw informatie.
De gedaagde heeft zich gemeld bij de Vereniging. De Vereniging heeft de opdracht aan de Stichting gegeven de gedaagde bij te staan. De Stichting huurt of besteed zaken regelmatig uit aan Meijer & Sarin advocaten. Conclusie van antwoord en dupliek is opgesteld door de oprichters van HBO-Advanced bv onder supervisie van Meijer & Sarin advocaten.

ClaimConcept
Berichten: 1630
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 23 jan 2014 20:38

zinloos-betalen schreef:De gedaagde heeft zich gemeld bij de Vereniging. De Vereniging heeft de opdracht aan de Stichting gegeven de gedaagde bij te staan. De Stichting huurt of besteed zaken regelmatig uit aan Meijer & Sarin advocaten. Conclusie van antwoord en dupliek is opgesteld door de oprichters van HBO-Advanced bv onder supervisie van Meijer & Sarin advocaten.
De Vereniging? Payback?
De Stichting? Zinloos Betalen?
HBO-Advanced B.V.? Hezemans Burggraeve Onderneming of zoiets? Met Stichting Zinloos Betalen als enig aandeelhouder?
Is er soms ook nog een Stichting Derdengelden?

Het is een kantonzaak zonder verplichte procesvertegenwoordiging. Waarom zou je dan in vredesnaam nog een dure advocaat inhuren?

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 23 jan 2014 20:49

zinloos-betalen schreef:De Stichting huurt of besteed zaken regelmatig uit aan Meijer & Sarin advocaten. Conclusie van antwoord en dupliek is opgesteld door de oprichters van HBO-Advanced bv onder supervisie van Meijer & Sarin advocaten.
Ik begrijp totaal niet wat de private B.V. HBO-Advanced hier mee te maken heeft. Één van de oprichters van HBO-Advanced is de bedenker van het 'salaris gemachtigde' zie claimbrief en bovendien net als de andere oprichter vormen ze beide ook het bestuur van de stichting Zinloos Betalen. Hier worden dus stichtingsbelangen volkomen verweven met private belangen en ook nog eens de belangen van één van de personen die ook nog eens voormalig bestuurder was van Beursklacht. Meer verwevenheid dan genoemde functies van één persoon zijn bijna niet op te sommen. Dit is toch niet meer serieus te noemen!!!

zinloos-betalen
Berichten: 16
Lid geworden op: 01 mei 2013 23:58

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door zinloos-betalen » 23 jan 2014 21:23

ClaimConcept schreef:(..)
Het is een kantonzaak zonder verplichte procesvertegenwoordiging. Waarom zou je dan in vredesnaam nog een dure advocaat inhuren?
Het inhuren van expertise bij Meijer & Sarin advocaten is in de eerste plaats niet te categoriseren als een duur en onbetaalbare kantoor. Het kantoor hanteert uitermate betaalbare tarieven. Tarieven zijn onder meer te vinden op de website van de al eerder genoemde BV

Indien de kantonrechter een vonnis had geveld over de complexe materie die secundair zijn gesteld had dat automatisch geleid tot een hoger beroep van zowel eiser of gedaagde. De kantonrechter heeft deze argumentatie, na een lang beraad, onder punt 4.8 en 4.9 gepareerd. Nu deze argumentatie (nog) niet behandeld is de Vereniging en Stichting in beraad hier een voorbeeld proces voor aan te spannen zoald dit topic onderwerp in origine is opgestart.

"Gemachtigde salaris" is een gangbaar begrip in de rechtspraak en is geen uitvinding van een van de oprichters van eerder genoemde BV

Al met al is de gedaagde, de Stichting en Vereniging zeer tevreden met deze uitspraak. Deze uitspraak heeft een reflexwerking voor alle cliënten die te maken hebben gekregen met de onterecht geheven post "Salarisgemachtigde" waar geen vonnis en of schikking aan ten grondslag ligt.
Zie punt 4.7
Dat er uiteindelijk geen procedure is gevoerd en ook geen schikking tot stand is gekomen, maken nog niet dat Beursklacht daarmee recht heeft op gemachtigdensalaris

ClaimConcept
Berichten: 1630
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 23 jan 2014 22:02

zinloos-betalen schreef:"Gemachtigde salaris" is een gangbaar begrip in de rechtspraak en is geen uitvinding van een van de oprichters van eerder genoemde BV
Maar de nota van Beursklacht wel

riddert
Berichten: 1547
Lid geworden op: 22 okt 2010 08:52

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door riddert » 23 jan 2014 22:08

doet u uw werk gratis?


Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 23 jan 2014 23:12

Merkwaardig dat er totaal geen antwoord komt op mijn vraag wat HBO-Advanced B.V. als private onderneming doet in het verenigings en stichtings gebeuren en dan specifiek waarom deze onderneming is opgericht door de beide bestuursleden die ook al in het bestuur zitten van Zinloos Betalen.
Het gaat kennelijk niet zo goed met de vereniging Payback want op 28 juli 2013 op Facebook beklaagde de voorzitter van Payback en Zinloos Betalen over de weinige aanmeldingen van zowel Payback als ook bij Zinloos Betalen.
Merkwaardig genoeg kwam er totaal geen enkele respons op zijn beklag wat wellicht een gevolg is dat er een hoop zaken zoals, eerder vermeld, verweven zijn en er weinig tot geen verantwoording c.q. uitleg door beide organisaties hierover wordt gegeven.
Dan is het niet zo vreemd dat je dan als voorzitter van beide belangenorganisaties een 'roepende in de woestijn wordt'!!!

Gerard Burggraeve1
Berichten: 46
Lid geworden op: 25 feb 2013 17:42

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Gerard Burggraeve1 » 23 jan 2014 23:19

het is en blijft triest te zien dat de meningen en het winst bejag blijven prevaleren boven het belang van de gedupeerden.

On topic is deze uitspraak de bevestiging dat zonder vonnis of schikking het prestatieloon dan wel salaris gemachtigde onrechtmatig zijn. dat was en is het kern geweest van dit topic.

de concurrentie vervalsing brengt topics naar voren en documenten waarbij de discussie en het belang van de gedupeerde onder sneeuwt aan de mening van de schrijver.

Basic is dat de initiële overeenkomst met Beursklacht is dat als er een resultaat is er een eind afrekening volgt resultaat is een schikking dan wel vaststellingsovereenkomst. daar gaat dit topic over en niets meer.

ClaimConcept
Berichten: 1630
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45
Contacteer:

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door ClaimConcept » 24 jan 2014 08:47

Gerard Burggraeve1 schreef:het is en blijft triest te zien dat de meningen en het winst bejag blijven prevaleren boven het belang van de gedupeerden.
Winstbejag van Chris G? Deze legt gewoon de vinger op de zere plek:
Chris G schreef:Ik begrijp totaal niet wat de private B.V. HBO-Advanced hier mee te maken heeft. Één van de oprichters van HBO-Advanced is de bedenker van het 'salaris gemachtigde' zie claimbrief en bovendien net als de andere oprichter vormen ze beide ook het bestuur van de stichting Zinloos Betalen. Hier worden dus stichtingsbelangen volkomen verweven met private belangen en ook nog eens de belangen van één van de personen die ook nog eens voormalig bestuurder was van Beursklacht.
Dus @Gerard Burggraeve1, de klant van bovenvermelde brief kan gewoon € 386 salaris gemachtigde en € 350 prestatieloon bij u terugvorderen?
Gerard Burggraeve1 schreef:On topic is deze uitspraak de bevestiging dat zonder vonnis of schikking het prestatieloon dan wel salaris gemachtigde onrechtmatig zijn.

zinloos-betalen
Berichten: 16
Lid geworden op: 01 mei 2013 23:58

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door zinloos-betalen » 24 jan 2014 21:20

On topic
zinloos-betalen schreef:Vandaag ontving de Stichting het vonnis met zaaknummer: 200195 1 1 CV EXPL 13-6530

PrepareConcepts h.o.d.n. LeagalConcepts is in het ongelijk gesteld.
De gedaagde (lid vereniging en cliënt van en bijgestaan door de stichting) heeft de zaak glansrijk gewonnen.

Dit vonnis heeft reflexwerking naar alle cliënten die een rekening Salaris gemachtigde van PrepareConcepts hebben gekregen.
Cliënten die het bedrag voor Salarisgemachtigde hebben betaald kunnen dit succesvol terugvorderen. Cliënten die het niet hebben betaald behoeven de rekening niet te betalen.

Het vonnis is hier te raadplegen http://www.zinloosbetalen.nl/informatie ... htigde/325

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Klanten Sprintplan en Effectenlease driedubbel gepakt

Ongelezen bericht door Chris G » 24 jan 2014 23:05

cor-en-goor schreef:Wis en waarachtig wat is het toch weer prachtig hoe claimcultuur concurrenten de grond in worden geschreven.
Gevederde vriend van een Christelijk Genootschap prikt met zijn vingers zere plekken getuigen ook deze zoekopdracht. http://www.bing.com/search?q=bestuur+ge ... &sp=-1&sk=

Zo blijkt maar weer dat de stelling uit de WCAM PLEITNOTA MR L.C.J.M. SPIGT EN MR J.M.K.P. CORNEGOOR nog steeds valide is.
Enige tijd na de oprichting heeft de heer Koremans echter hooglopende ruzie gekregen met zijn medebestuurders, en sindsdien rollen Payback en PAL vechtend over straat. Zoals goede splintergroeperingen betaamt bestrijden zij in de eerste plaats elkaar, daarna de Belangenorganisaties en pas daarna Dexia.
Wat is dit toch een prachtige serie geworden.

Met een welgemeene groet,
CorNgoor
Als aangeslotene bij Payback/Zinloos Betalen kunt u dus met bovenstaande link persoonlijke en vertrouwelijke informatie te lezen krijgen om het even over welke persoon dat zou kunnen gaan. Maar het zou ook uw informatie kunnen zijn. Zo goed zijn kennelijk de persoonlijke en vertrouwelijke informatie bij Payback/Zinloos Betalen opgeslagen en beveiligt dat deze ongegeneerd op het forum van Radar worden getoond. Dat is uw belangenbehartiger als u daarbij aangesloten zou zijn. Het geeft wel te denken of je met deze twee belangenbehartigers nog wel verder wil gaan na deze schokkende en onrechtmatige publicatie via bovengenoemde link.
En waarom is deze informatie nu ineens gepubliceerd?? Het was volledig off-topic, negen jaar oud en persoonlijk gericht aan het bestuur.
Laten we eens onderzoeken wie er achter de verspreiding van deze informatie zit. Doordat de plaatser later op deze posting ook nog informatie bijplaatste over een discutabele uiting betreffende de heer Koremans was het niet zo moeilijk om via 'Google' en 'Bing' te zoeken naar deze informatie. Alleen via deze , deze en deze link werd een match gevonden, allen verwijzen naar het forum van Radar en verder was er totaal niets over te vinden. Zoals blijkt staan in alle drie de postings onderaan de persoon die deze namens Payback had geplaatst. Dat klopt ook wel want de link waar de betreffende informatie staat verwijst naar een aparte gedeelte van de server waar de site van Payback op draaid en die voor een leek volledig onbereikbaar is. Alleen mensen die uit de gelederen komen van Payback hebben kennis over deze linken.
De vraag die hier gesteld kan worden is dat de plaatser van deze link met informatie als bestuurslid van zowel Payback als Zinloos Betalen hier absoluut onrechtmatig heeft gehandeld door deze vertrouwelijke en persoonlijke informatie via deze link te publiceren. Daardoor moet het bestuur van Payback het betreffende bestuurlid onmiddelijk ontheffen van zijn bestuurfunctie wegens het ongeoorloofd beschikbaar stellen van vertrouwelijke en persoonlijke informatie.

Gesloten