LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Leaseproces

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
jannieuw
Berichten: 5
Lid geworden op: 02 nov 2008 11:08

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door jannieuw » 14 nov 2008 14:21

Raas:
op 6 nov. j.l. schreef ik:
Aangezien LP tot nu toe niet reageert op mijn verzoek om het schikkingsvoorstel van 8 juni j.l. aan mij (n.b. de klant!) te tonen, ga ik Dexia nu vragen mij een kopie te sturen om zelf een beoordeling te kunnen maken.

Wordt vervolgd.
Jan
de ontwikkelingen gaan nu snel. Op 10 november ontving ik van Dexia een kopie van het schikkingsvoorstel. Dit zag er goed uit, wel wat kleine verschillen van enkele tientallen euros m.b.t. inleg, dividenden en wettelijke rente, maar in totaal niet de moeite waard om het hierop af te laten ketsen.

Daarna gebeld met Leaseproces (.45 per minuut) en na 9 minuten wachten in 1 minuut afgesproken dat ik het voorstel aan LP zou faxen.
Binnen een dag kreeg ik een telefoontje van LP dat ook zij geen gekke dingen in het voorstel zagen en dus het advies gaven om akkoord te gaan.

Ik moet eerlijk zeggen dat de juridische medewerker van LP mij met vakkennis te woord stond en snel reageerde op mijn verzoek. Hij was zelfs blij met min aanbod om het te faxen, omdat hij niet wist of en zo ja waar het document bij LP lag.

Het wachten is nu op de storting van Dexia en daarna op de factuur van LP.
Ik houd niet van verrassingen, dus ik heb aan LP een email verstuurd met de naar mijn mening correcte inhoud van de komende factuur.
Als LP daarover nog iets bijzonders te melden heeft, dan meld ik dat weer.
Jan

verhoeffbert
Berichten: 2
Lid geworden op: 18 nov 2008 20:14

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door verhoeffbert » 18 nov 2008 20:29

Geldt de 100% kwijtschelding van restschuld ook voor de eegaleaser die zijn contract niet binnen de contractduur (3 jaar) heeft beeindigd maar binnen de 3 jaar vanaf het moment waarop de eega op de hoogte werd gesteld?

Groet Bert

jannieuw
Berichten: 5
Lid geworden op: 02 nov 2008 11:08

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door jannieuw » 21 nov 2008 21:25

Het wachten is nu op de storting van Dexia en daarna op de factuur van LP.
Ik houd niet van verrassingen, dus ik heb aan LP een email verstuurd met de naar mijn mening correcte inhoud van de komende factuur.
Als LP daarover nog iets bijzonders te melden heeft, dan meld ik dat weer.
Dexia heeft tot onze verbazing binnen 4 dagen na acceptatie van het schikkingsvoorstel alles betaald en Leaseproces heeft inmiddels haar factuur gestuurd. Zij meent dat ook over de Dexia-bijdrage in de proceskosten van € 500 haar percentage mag worden berekend. Daar ga ik nog over in discussie, want dat lijkt mij niet de bedoeling. De proceskostenvergoeding is juist om LP te kunnen betalen.

Wat ook discutabel is, door LP wordt de restschuld berekend aan de hand van de eindafrekeningen per contract. Die eindafrekeningen zijn door allerlei andere, niet relevante posten hoger dan de Duisenbergberekening zoals je die op de website van Dexia kunt genereren en dus in het voordeel van LP. Ook hierover ga ik nog even de discussie aan en ik zal hier de uitkomst melden. Wie weet is het ook voor sommigen van u van belang.

Groet,
Jan

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 22 nov 2008 10:23

jannieuw:

Ik zei toch dat je beter zelf in actie kon komen en niet wachten op LP.
Mooi dat het nu vervolgens zo snel is gegaan.
Wat die 500 euro betreft.... Contractueel mag LP een percentage berekenen over AL het meerdere t.o.v. de Duisenbergregeling. Daar hoort die 500 euro ook bij....Ik ben benieuwd.

Wat dat andere betreft heb je groot gelijk. Restschuld is ALLEEN het zuivere koersverlies op de contracten en niet allerlei andere zaken. In (eind)afrekeningen zijn vaak ook andere posten betrokken. Het gaat dus puur om de restschuld en niet om de toevallige bedragen op de (eind)afrekeningen.

OK. Laat maar horen hoe het verder gaat....

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 22 nov 2008 10:29

Geldt de 100% kwijtschelding van restschuld ook voor de eegaleaser die zijn contract niet binnen de contractduur (3 jaar) heeft beeindigd maar binnen de 3 jaar vanaf het moment waarop de eega op de hoogte werd gesteld?
Binnen drie jaar na begin van contract is altijd goed.
Er zijn advocaten die beweren dat 3 jaar na bekendwording met... ook goed zou zijn. Of dat echt zo is, weet ik niet. 3 jaar is al best lang en ik vermoed dat dat nu juist zo gekozen is omdat dat een redelijke termijn is voor de partner om het te kunnen weten.

Anders zou het na 10 jaar ook nog kunnen... omdat de partner het niet eerder wist... Dan lijkt mij het einde zoek.
Maar vraag het na bij een goede jurist.

aert0001
Berichten: 2173
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:00

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door aert0001 » 23 nov 2008 00:31

vaak krijg ik een deja vu gevoel, maar hier is het artikel 1 : 88 b.w. nog maar eens


--------------------------------------------------------------------------------
Aan een ieder,

Artikel 88

1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:
a. overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van een door de echtgenoten tezamen of door de andere echtgenoot alleen bewoonde woning of van zaken die bij een zodanige woning of tot de inboedel daarvan behoren;

b. giften, met uitzondering van de gebruikelijke, van de niet bovenmatige en van die waarvoor tijdens zijn leven niets aan zijn vermogen wordt onttrokken;

c. overeenkomsten die ertoe strekken dat hij, anders dan in de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de derde verbindt;

d. overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken welke kennelijk uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn beroep of bedrijf strekken.
2. De echtgenoot behoeft de toestemming niet, indien hij tot het verrichten der rechtshandeling is verplicht op grond van de wet of op grond van een voorafgaande rechtshandeling waarvoor die toestemming is verleend of niet was vereist.

3. De toestemming moet schriftelijk worden verleend, indien de wet voor het verrichten van de rechtshandeling een vorm voorschrijft. 4.


Toestemming voor een rechtshandeling als bedoeld in lid 1 onder c, is niet vereist, indien zij wordt verricht door een bestuurder van een naamloze vennootschap of van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die daarvan alleen of met zijn medebestuurders de meerderheid der aandelen houdt en mits zij geschiedt ten behoeve van de normale uitoefening van het bedrijf van die vennootschap.

5. Indien de andere echtgenoot door afwezigheid of een andere oorzaak in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te verklaren of zijn toestemming niet verleent, kan de beslissing van de kantonrechter worden ingeroepen.

Artikel 89

1. Een rechtshandeling die een echtgenoot in strijd met het vorige artikel heeft verricht, is vernietigbaar; slechts de andere echtgenoot kan een beroep op de vernietigingsgrond doen.

2. Het vorige lid geldt niet voor een andere handeling dan een gift, indien de wederpartij te goeder trouw was.

3. Het einde van het huwelijk en scheiding van tafel en bed hebben geen invloed op de bevoegdheid om ter vernietiging van een rechtshandeling van een echtgenoot een beroep op de vernietigingsgrond te doen, die voordien was ontstaan. Indien de andere echtgenoot dientengevolge schuldenaar uit die rechtshandeling wordt, geldt artikel 51 lid 3 van Boek 3 voor hem slechts, zolang de termijn van artikel 52 lid 1 van Boek 3 niet is verstreken.

4. De verklaring of rechtsvordering tot vernietiging behoeft in afwijking van de artikelen 50 lid 1 en 51 lid 2 van Boek 3 niet mede te worden gericht tot de echtgenoot die de handeling heeft verricht.

5. De echtgenoot die een beroep op de vernietingsgrond heeft gedaan, kan tevens alle uit de nietigheid voortvloeiende rechtsvorderingen instellen.

Naar boven

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 17 jan 2009 16:31

Aan iedereen die mij kan helpen. Ik heb het hele forum doorgelezen maar kom er toch niet goed uit!

Ik kreeg een eindafrekening in onze eega-lease zaak van Leaseproces. Hierin de volgende rekensom

uitbetaling door Dexia conform voorstel 8.4.85,57 euro
Kwijtgescholden restschuld 4.806,72 euro
resultaat 13.292,29 euro. Te betalen aan L.P 3.857,46 (30% over de eerste 10.000 en 20% over de rest)

Vraag: is het niet zo dat bij de Duisenbergregeling bij een eega leasezaak 100% vrijstelling van de restschuld wordt gegeven ?,Dan kan Leaseproces toch geen recht hebben op een percentage van de kwijtgescholden restschuld? Immers het percentage zou toch betrekking hebben op het verschil met de Duisenbergregeling ! De advocaat die ik van LP sprak bij de intake heeft het mij in elk geval wel zo uitgelegd! Ik heb haar aantekeningen en berekeningen nog!.Daarin is duidelijk dat de kwijtschelding buiten de berekening blijft!
Mijn protest bij LP heeft niets uitgehaald. Ze koen met een lullig briefje waarbij ze weer beide bedragen optellen (vergoeding en kwijtgescholden restschuld en dezelfde nota) Ik snap er inmiddels niets meer van, behalve dat ik nu iets meer dan 50% van wat ik ooit betaald heb aan Dexia nu mag afdragen aan L.P. Als ze er recht op hebben : geen punt. Dan kan ik ze alleen bedanken voor hun misleidende informatie vooraf! Dezelfde misleiding waarmee ik ook ooit bij dexia ben ingestapt! Ik overweeg dan toch weer juridiche stappen, maar dan tegen L.P. Wat een wereld!

Graag een reactie zodat ik weet of ik mijn rechtbijstandsverzekering kan inseinen.!

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 18 jan 2009 15:26

Beste Tonline,

Zoals je had kunnen lezen in de voorgaande berichten krijgen NIET alle eagaleasers 100% kwijtschelding van restschuld.

Grofweg zijn er twee varianten:

A. Er is geen sprake van andere (eerdere) contracten (= contracten met Legiolease of Dexia die geen deel uitmaken van de huidige schikking) waarop u koerswinst heeft behaald. Dan krijgen erkende eagaleasers 100% kwijtschelding van de restschuld.

Hoort u beslist tot categorie A dan kan LP deze kwijtschelding van restschuld dus niet claimen als door hen behaald resultaat en deze uiteraard ook niet in rekening brengen. ( geen percentage betalen over die 4800 euro dus!)

B. Is er wel sprake van andere (eerdere) contracten waarop koerswinst is behaald. Dan zou in de Duisenbergregeling (DR) ook eagaleasers dit moeten verrekenen met de restschuld en vindt er dus GEEN 100% kwijtschelding van de restschuld plaats.
Omdat er nu met de schikking wel 100% kwijtschelding plaats vindt, is dat dus beter dan DR en kan LP dus deze kwijtschelding (deels) als resultaat claimen en een percentage in rekening brengen.

Rekenvoorbeeld van situatie B:

I. Stel Tonline heeft op een eerder (ouder) contract bij legiolease of Dexia een koerswinst behaald van 3000 euro.
En op latere contracten een restschuld van 4800 euro. Volgens DR zou hij een kwijtschelding krijgen van 4800 - 3000 = 1800 euro.

(Dus GEEN 100% kwijtschelding van 4800 euro.... maar "slechts 1800 euro. Nu er met de schikking wel 100% kwijtschelding plaats vindt, zou LP in dit geval het verschil met DR = 3000 euro als behaald resultaat kunnen claimen en in rekening brengen)

II. Stel Tonline heeft op eerdere (oudere) contracten bij Legiolease of Dexia een koerswinst behaald van meer dan 4800 euro.
Omdat de eerdere koerswinst meer is dan de restschuld op de latere contracten, wordt deze latere restschuld NIET kwijtgescholden in de DR.
In de huidige chikking vindt wel 100% kwijtschelding plaats en dus claimt LP het in dat geval terecht als behaald resultaat en brengt het ook in rekening.

Tonline: Gezien de factuur van LP , plaatsen ze jouw in categorie B EN gaan ze er vanuit dat je eerder koerswinst hebt behaald van tenminste 4.806,72 euro.
Of dat terecht is, is zeer de vraag. Uit dit forum blijkt dat LP veel te gemakkelijk een percentage over de restschuld claimt, ook in gevallen waarin dat helemaal niet terecht is. Ze baseren zich daarbij vaak op onjuiste en onvolledige gegevens van Dexia.
Het is op zijn minst erg opvallend dat elke puntje van twijfel altijd in het voordeel van LP berekend wordt.

Tonline: Als je echt hoort tot categorie A, trap dan niet in deze doorzichtige truc. Betaal gewoon 2.545,67 euro (30% van 8.485,57) en stuur ze een briefje waarin je aangeeft niet eerder koerswinst behaald te hebben op eerdere contracten en dus in DR 100% kwijtschelding van de restschuld zou hebben gekregen.

(Ben benieuwd hoeveel LP op deze manier al onterecht geincasseerd heeft van hun klanten.... In feite is dit gewoonweg oplichting)

Bedenk: LP moet aantonen dat het anders is en dat DR in jouw geval geen kwijtschelding zou geven. Zij moeten met de bewijslast komen en niet andersom.

Tonline: laat je even weten of jij tot A of B behoort en wat de uitkomst is met LP?

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 18 jan 2009 21:51

Beste Raas


Ik was erg blij met je bericht!

Ik val volgens mijn mening duidelijk onder categorie A. Ik heb alleen maar een contract gesloten (Korting Kado) Dit deed ik nadat ik keer op keer gebeld was met de mededeling dat in een dief was van mijn eigen portemonnee en dat ik mezelf te kort deed, er was gen risico etc. Ik kocht een contract van ons spaargeld. Mijn vrouw wist van niets. het zou een verrassing zijn en ... dat werd het !. Het contract viel destijds duidelijk onder de eegalease norm. We we hebben het contract dan ook op tijd vernietigd en zijn met leaseverlies en Eegalease in zee gegaan. Die hebben de zaak toen in mijn ogen 'verkwanseld" aan de Duisenbergregeling. Dus verder met leaseproces. Ik ontving daarop een Eindafrekening van Dexia (ik was gestopt met betalen op advies van L.P. In die eindafrekening werd gesteld dat ik nog 9.350,48 euro zou moeten betalen.

Op 22-02-2007 kreeg ik een Duisenbergregeling met 66.67 % kwijtschelding (geen 100% eegalease berekening vanwege verkeerde indeling? ) in dit overzicht kreeg ik een kwijtschelding van 3.029,32 euro diende ik nog 6.303,91 betalen aan Dexia. Ik heb daarop de zaak van de niet goede indeling in de Eegalease procedure verder door L.P. laten verwerken die een OPT-OUTregeling hebben aangevraagd.

Uiteindelijk kreeg ik een nieuw Dexia-aanbod dat uitging van 100% kwijtschelding. De terugbetaling van Dexia betrof een bedrag van 8.035,57 euro plus 450 euro tegemoetkoming in de proceskosten.

Ik denk dan ook dat L.P. recht heeft op en deel van die 8.035,57 euro . Of de 450 euro erbij moet weet ik niet. Dan is er tenslotte nog de kwestie van de 196 euro griffierechten ze mij ook keurig in rekening brengen.Wat ik nu echt moet betalen is mij echter niet helder mede door het antwoord dat ik kreeg op mijn uitgebreide klachtenbrief aan L.P. Ik citeer:

" Uit de offerte blijkt dat wij u een percentage in rekening zouden brengen dat uitgaat van het resultaat ten opzichte van de Duisenbergregeling. De Duisenbergregeling bood in uw geval een vergoeding van 4.543,76 euro! dus 100% van het negatief koersresultaat."

Einde citaat.

Mijn commentaar: Dit is dus de bedoelde 100% kwijtschelding! ze erkennen dt de zaak onder de eegaregeling valt (wat natuurlijk ook zo is, tenzij men dankzij de opt-out denk: lekker Puh nu ziet ie er niet in en kan ie lekker dokken!)

Ik citeer verder:

" Echter zoals u kunt zien is het bedrag op uw eindafrekening vele malen hoger namelijk 9.350,48. Dit verschil had u nog moeten betalen aan Dexia als u de Duisenbergregeling had geaccepteerd! Omdat dit verschil nu bij het voorstel niet hoeft te betalen betreft het dus wel degelijk een voordeel ten opzichten van de Duisenberg regeling en mogen wij over dit bedrag ons percentage berekenen."

Einde citaat

Mijn commentaar: Bulshit, dit betrof namelijk de eindafrekening voor de verkoop van mijn pakket aandelen omdat ik geen betalingen meer deed. Het betrof dus mijn totale schuld!. De Duisenbergregeling kwam pas later! en had dus een eindafrekening die er heel anders uitzag. L.P. telt notabene de twee bedragen( restschuld en kwijtschelding) bij elkaar op voor hun percentage!)
De Duisenbergregeling sprak van een restschuld van 9333,23 euro Als ik daar de 100% kwijtschelding aftrek ad. 4.543,76 euro resteert 4.789.47 euro.Dit is dan m.i. mijn voordeel t.o.v. Duisenberg. En 30% daarvan is m.i 1436,84 en het bedrag dat ik aan LP moet betalen.


Beste Raas, en eventueel anderen: graag nog een reactie of ik goed denk en hoe het met die 450 euro bijdrage in de rechtskosten en de griffierechten zit en wellicht advies hoe ik met L.P. om moet gaan. Zij hebben immers een leuke voorraad juristen die het waarschijnlijk nog lang vol kunnen houden!

Vriendelijke groet Tonline

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 19 jan 2009 00:09

BESTE RAAS EN ANDEREN.
Heb ik in mijn voorgaande stukje waarschijlijk wel een flinke denkfout gemaakt.
Ik zie dus eigenlijk door de bomen het bos niet meer:

Ik begin nu te begrijpen dat L.P het stuk extra kwijtschelding (tussen koersverlies een 100% meeneemt als hun resultaat!

Wat is nu de definitie van de Duisenberg regeling in eegalease zaken c.q. de uitgangspositie voor het bepalen van het L.P. resultaat?. Is dat nu 100% kwijtschelding van de restschuld, of gaat het om 100% kwijtschelding van het Koersverlies zoals L.P zegt. Daar zit natuurlijk een levensgroot verschil in!

Als deze laatste interpretatie klopt zal de rekening zeker veel hoger uitvallen. Blijft dat dit nooit zo in hun voorlichting en brieven is gemeld.

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 19 jan 2009 11:46

Tonline: Die eerdere indeling in DR-tarief van 67%, komt omdat je toen blijkbaar nog niet als eegaleaser "erkend" was. Meestal ontbrak er nog iets in je dossier. In veel gevallen ging dat om een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie. Voor eegaleasers was het dan ook meestal een kwestie van het ontbrekende document opsturen om wel in 100% tarief te vallen. Ook bij jou was dat blijkbaar zo.

Maar nu de echte kwestie. Ik realiseer me eigenlijk nu pas dat jij (en waarschijnlijk diverse anderen) een foute definitie hanteert van restschuld.

In DR is restschuld gedefinieerd als = aankoop aandelenpakket - verkoop aandelenpakket. Dus inderdaad restschuld = koersverlies. Daar heeft LP dus helemaal gelijk in!

Blijkbaar hanteer jij (en sommige anderen) als restschuld het bedrag dat je contractueel nog zou moeten betalen op het moment van in gaan van de DR. Dat is dus zeker niet juist. De DR gaat NOOIT over maandtermijnen, niet reeds betaalde, niet achterstallige én niet de maandtermijnen die nog tot het einde van de looptijd betaald zouden moeten worden. In elke DR zouden die (ook door eegaleasers) gewoon betaald moeten worden volgens contract.
Als het contract voor einde looptijd beëindigd wordt dan geldt voor veel contracten dat je toch (een deel) van de resterende maandtermijnen moest betalen (contant gemaakte maandtermijnen). Dit staat in het contract!

Zonder DR zou je bij voortijdige beëindiging van Dexia een vette rekening krijgen voor het koersverlies (=restschuld) PLUS alle contractueel nog te betalen maandtermijnen.

Met DR zou je als eegaleasers dat koersverlies niet hoeven te betalen , maar wel alle contractueel nog te betalen maandtermijnen. Dus geen kwijtschelding van alle schuld, maar alleen van het koersverlies! Dus bij beëindiging van contract voor einde looptijd nog steeds een vette rekening van Dexia.

NU met de schikking krijg je kwijtschelding van het koersverlies + kwijtschelding van alle maandtermijnen die nog niet betaald waren + terugbetaling van reeds betaalde maandtermijnen.
Het zal duidelijk zijn dat de 2 laatstgenoemde factoren allemaal winst zijn t.o.v. de DR en dus als resultaat door LP geclaimd (en in rekening gebracht!) kunnen worden.

Ik ben bang dat uit deze gegevens blijkt dat LP wel degelijk gelijk heeft met hun berekening.
Met de DR had je niet alleen die 8.485,57 niet teruggekregen, maar ook nog alle niet betaalde maandtermijnen moeten betalen.
Dus is het verschil met DR inderdaad die 8.485,57 PLUS zo'n 4800 euro.

Tonline: Jouw situatie lijkt erg op die van AVK. Kijk nog eens naar zijn bijdrage op pag 5 en 6 van deze thread.

Het is al eerder gezegd in dit forum. Die DR stelde werkelijk niets voor en dus steekt de huidige schikking zo gunstig af t.o.v. deze regeling.
Het is dan natuurlijk niet eerlijk om verontwaardigt te zijn in de richting van LP omdat het resultaat nu zo veel beter is dan de DR. Een bedankje aan LP is dan meer op zijn plaats... Moet je eens nagaan hoeveel geld je was kwijt geweest als je gebruik had gemaakt van de DR.
(Wat wel knullig is van LP dat ze het steeds maar niet duidelijk uit kunnen leggen)

p.s.
Ik heb zelf nooit een "korting kado" gehad. Uit de gegevens van Tonline en eerder AVK maak ik op dat het om 10-jarige contracten ging waarbij er geen mogelijkheid was om kosteloos eerder te beëindigen.

Er zijn ook producten met een looptijd van 10 jaar waarbij het wel mogelijk was om eerder (b.v. na 5 jaar) kosteloos te beëindigen (b.v. de winstver10dubbelelaar). In zo'n geval hoeven ook in de DR natuurlijk geen resterende maandtermijnen meer betaald te worden bij voortijdige beëindiging (maar wel 5 jaar na de ingangsdatum).

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 19 jan 2009 19:50

Beste Raas ik dacht gisteren al dat er iets goed fout zat met mijn denkwijze. Door jouw verhaal weet ik nu dat L.P in principe gelijk heeft met haar rekening. Ik weet nu ook hoe het komt dat ik niet direct door het hele verhaal hen kon kijken.
In mijn eerste kontakt met L.P . heb ik de advocaat die de intake deed duidelijk gevraagd hoe het met hun nota zou zitten bij succes en wat het verschil tussen formule 1 en 2 voor verrekening zou zijn. Zij heeft mij toen een voorbeeld uitgewerkt zodat ik gefundeerd kon kiezen voor de formule 1 of 2. Deze berekening heeft ZIJ met pen op de achterkant van de overeenkomst opgetekend. Ze laat daarbij het verschil tussen de ene en andere formule zien gebaseerd op... mijn inleg. Een verschil dat maximaal 300 euro zou beslaan als zou kiezen voor formule 1. Ze rekende nota bene samen ook nog voor me uit dat ik direct moest stoppen met betalen omdat anders de rekening van L.P. hoger zou worden vanwege mijn gestegen inleg. Zij rept dus op geen moment over een hoger bedrag door meer kwijtschelding. Kortom ik rekende er ook niet op dat ik meer zou kunnen krijgen. Deze voorlichting was evenwel wel leidend bij mijn keuze voor formule 1. Als zij had gesteld zou hebben dat de vergoeding veel hoger zou uitvallen had ik zeker niet voor deze formule gekozen. Nu is het verschil in het te betalen bedrag aan L.P. immers meer dan 1000 euro ( in mijn nadeel). Voel ik me toch weer misleid c.q. c.q onvolledig voorgelicht. En dat voor de zoveelste keer, nu heb ik echter wel een bewijs... Of zie ik dat nu fout? Ik denk toch dat ik L.P deze visie ga voorleggen.

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 19 jan 2009 20:25

Beste Raas. Wat zitten er een boel kanten aan deze zaken!
jouw opmerking over kosteloze beëindiging deed mij nog even naar het contract kijken.

Hierin staat: Deze lease-overeenkomst wordt aangegaan voor een ononderbroken periode van 120 maanden. Lessee heeft het recht deze leaseovereeenkomst na verloop van drie jaar na aankoopdatum van de waarden dagelijks middels een schriftelijke mededeling aan Legiolease te beëindigen. In geval van een vervroegde beëindiging na drie jaar wordt een korting van 50% verleend op de resterende maandbedragen.

In mijn eind afrekening worden 53 resterende termijnen ad 136,80 euro meegenomen als nog te betalen. zijnde 6.509,17 euro. Begrijp ik nu goed dat dit een foute berekening is en dat hiervan dus door LP 50% van meegenomen had moeten worden. Mijn contract is immers door mij en mijn vrouw beëindigd!

In dat geval zou een nog te voldoen bedrag aan Dexia blijven staan van 9.350,48 - 3254,59- =6059,89 Minus kwijtschelding van 4543,76=1552,13. Dit zou dan resulteren in een rekening van LP die 800 euro lager uitvalt. klopt dit?

vriendelijke groet Tonline

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 19 jan 2009 22:42

Beste Raas als min vorige verhaal klopt, is dan mijn gedachte juist dat die 50% zou moeten ingaan vanaf het moment van nietigverklaring ( in mijn geval precies na drie jaar. Ik krijg dan de volgende berekening:
In mijn eind afrekening worden 53 resterende termijnen ad €136,80 meegenomen als nog te betalen te weten 6.509,17 euro. Het contract is evenwel tussentijds ontegenzeggelijk beëindigd en wel op 20-12-2003. Vanaf dat moment zouden (theoretisch) nog 84 termijnen ad €136,80 =€11491,20 /2 schuldig zijn geweest. Hiervan zijn er 31 geheel betaald ten bedrage van €4240,80 welke dus een waarde vertegenwoordigen van €2120,40 te veel betaalde termijngelden.
Ook de 53 niet betaalde termijnen zouden gewaardeerd tegen 50% een bedrag van €3254,59 vertegenwoordigen opgeteld €5374,59


In dat geval zou een nog te voldoen bedrag aan Dexia blijven staan van €9.350,48 - €5374,99 =€3975,49. Verminderd met de kwijtschelding van het koersverlies ad €4543,76 resteert -€568,27. Ergo LP kan geen aanspraak maken op de vermeende extra "winst"

Groet Tonline

Klopt deze gedachte

Wegmetdebank
Berichten: 31
Lid geworden op: 30 nov 2008 17:01

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Wegmetdebank » 20 jan 2009 01:03

Als je iets afspreekt met iets of iemand kom dan je betaalafspraken na.
Dan kun je iets afsluiten en voorkom dat je voor een paar centen
een oplichter wordt :shock:

Weg met alle oplichters is mijn motto :arrow:

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 20 jan 2009 12:27

Tonline- Je eerste reactie hierboven (van de 3 hierboven):

In feite is het zo mooi en simpel: Al het extra voordeel t.o.v. DR is behaald resultaat voor LP en daarover mogen ze het afgesproken percentage bereken.
Maar dan moet je wel weten wat die DR precies inhoudt. Dat veel klanten dat niet precies weten, is nog tot daar aan toe, maar als advocaten van LP het al niet weten... tja...
Terwijl het echt vrij simpel is:
zie http://www.eegalease.nl/brief/schema_site.pdf

Of dat de krabbels op de achterkant van je contract nu juridisch wat waard zijn, betwijfel ik (maar ik ben geen jurist). In het contract zelf staat het natuurlijk wel precies goed en daar ben je volgens mij aan gehouden.

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 20 jan 2009 13:40

Tonline- Antwoord op je tweede reactie hierboven:

Dat een korting kado 50% korting geeft op de resterende maandtermijnen bij beëindiging na 3 jaar is WEL heel relevant! Want dat betekent natuurlijk ook dat als je gebruik had gemaakt van de DR maar 50% van de resterende maandtermijnen had hoeven te betalen.

Met de schikking hoef je helemaal geen resterende maandtermijnen meer te betalen. Het voordeel t.o.v. DR is dus 50% en dat kan LP dus claimen.

Ik kan je berekeningen niet helemaal volgen/controleren (zo kom jij bij 53 * 136,80 uit op 6509,17 terwijl mijn rekenmachine toch echt op 7250,40 uit komt).
Maar hoe dan ook van die 53 resterende maandtermijnen mag LP natuurlijk maar 50% claimen.
Uit je postings haal ik dat je contract liep van 12-2000 tot 12-2010.

De DR is ingegaan op 1 juli 2005, dus dat is ook de datum waarop je er voor het eerst gebruik van kon maken. Dat is 55 maanden na ingang van je contract. Gebruikmaking van DR (per 1 juli 2005) zou automatisch ook meteen voortijdige beëindiging van je contract betekenen en dus naast kwijtschelding van koersverlies ook 50% kwijtschelding van resterende maandtermijnen (dat zouden dan nog 120-55 = 65 maandtermijnen zijn.

Samenvattend:
Met de DR (per 1-7-2005 = eerste mogelijkheid!) zou je dus kwijt zijn geweest:
1. tot 1-5-2005 betaalde maandtermijnen = 55 *136,80 = 7524
2. na 1-5-2005 50% van de resterende maandtermijnen = 4446
In totaal dus: 11970 euro. (koersverlies zou volledig kwijtgescholden zijn)

Met de huidige schikking hoef je dat allemaal niet te betalen, c.q. krijg je het betaalde geld terug.
Dat op een eindafrekening van Dexia weer andere bedragen voorkomen, is niet zo relevant en komt nu juist doordat je geen gebruik gemaakt hebt van de DR (op advies van LP!), dat je langer hebt doorbetaald, enz.

I.p.v. goochelen met allerlei bedragen op de afrekening van Dexia, zou LP veel beter bovenstaande berekening kunnen maken. Bereken gewoon wat DR in het gunstigste geval voor klant zou hebben opgeleverd (wat hij in totaal kwijt zou zijn geweest op het hele contract - zoals in bovenstaande berekening dus). Nu met de schikking is de klant dat niet kwijt (want hoeft niets meer te betalen en krijgt reeds betaalde bedragen terug). Dus de totale schade die het contract na toepassing van DR op zou hebben geleverd, is meteen het voordeel dat nu behaald is met de schikking.
Over de ontvangen rente van Dexia kun je dan nog redetwisten. Mijn stelling is dat LP de rente tot 1-7-2005 wel mag rekenen (ingang DR), maar daarna niet (die bedragen zou je immers ook nooit betaald hebben als je van DR gebruik gemaakt zou hebben).... Maar of het voor die rente echt de moeite loont om het op deze manier uit te rekenen is maar de vraag...

Ook al maakt LP soms onduidelijke berekeningen en is niet duidelijk is hoe ze de DR nu precies toegepast hebben (weten ze het zelf wel?); in het geval van Tonline komt men wel op ongeveer het juiste bedrag uit. Met een (deel) van de rente er nog bij kom je zeker ruim boven de 12.000 euro uit (zie berekening hierboven) en dat scheelt niet veel met die ruim 13.000 euro waar LP op uitkomt.

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 20 jan 2009 14:17

Tonline- Antwoord op je derde (laatste) reactie hierboven:

Nu vlieg je echt gierend uit de bocht.... Straks blijkt nog dat LP geld moet betalen aan jou!

Ten eerste is die nietigverklaring (door je vrouw) echt niet hetzelfde als een formele beëindiging van het contract door jou na een minimumlooptijd van 36 maanden (en dat is de voorwaarde om voor die 50% reductie op resterende maandtermijnen in aanmerking te komen). Bovendien (zo begrijp ik) ben je ook nog een tijd doorgegaan met het betalen van de maandtermijnen. Klink ook niet echt als beëindigd.

Ten tweede ga je wel erg goochelen met de bedragen... tot dat er niets overblijft... zelfs een negatief bedrag van -568,27 euro.

Het rammelt aan zoveel kanten dat het niet doenlijk is om daar allemaal op in te gaan.... Maar nogmaals het enige dat telt is hoeveel de huidige schikking gunstiger is dan wanneer je gebruik gemaakt zou hebben van de DR. Je wilt toch niet beweren dat dat voordeel er helemaal niet is... nee nog sterker dat de huidige schikking een nadeel heeft van -568,27 euro t.o.v. de DR?! Waarom had je dan niet gewoon van die DR gebruik gemaakt?

Kom, strooi ons en vooral jezelf geen zand in de ogen. Deze schikking valt in jouw geval ruim 12.000 euro gunstiger uit dan wanneer je gebruik gemaakt zou hebben van DR (zie berekening in bericht hierboven).
LP komt enkele honderden euro's hoger uit. Aan jou om hierover verder in discussie te gaan met LP
(Ik zou het niet echt de moeite waard vinden, mijn zegeningen tellen, betalen aan LP en er liefst nooit meer aan terug denken.)

Succes!

Tonline
Berichten: 10
Lid geworden op: 17 jan 2009 16:10

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Tonline » 20 jan 2009 22:26

Beste Raas, Ik zie dat ik gisteren doordraafde en dat ik weer met appels en peren zat te goochelen in mijn gedachten over wat " beëindiging" na drie jaar zou hebben betekend. Het leek alleen of er in dat geval geen restschuld zou zijn. Weet je, ik wil het nu gewoon helemaal snappen!

Natuurlijk is het niet zo dat ik L.P. niets gun. Verre van dat. Ze hebben gewoon recht op betaling van wat hun toekomt. Op een betaling van 30% van de Dexia uitbetaling ad 8.485,57 euro ( 2545,67 euro) is door mij gewoon gerekend!. Die had ik hun ook in mijn laatste (wat provocerende) berekening niet ontzegd!
Ik zal L.P. dus sowieso betalen.

Jouw verbazing over de berekening van de eindafrekening snap ik, ik was namelijk vergeten te melden dat Dexia de 53 resterende termijnen contant maakt tegen 5%! ( = 6.509,17 euro).
Jouw berekening is dus wel correct en ik moet zeggen dat ik jouw eindafrekening prefect volg en ook echt snap. Op de nota van L.P. staat alleen maar “Uitbetaald door Dexia”

Wat ik me nog wel afvraag is wat de gedachtegang is achter de redenering dat L.P. rekening moet houden met de afkoopregeling (in dit geval 50%) zijn daar al uitspraken over of reacties van L.P. op?
Ik moet er echter niet aan denken wat er gebeurt als ze de redenering van de vrijstelling gaan ontkennen en ook die 50% termijnen voor 100% gaan tellen.

Het klinkt echter logisch te stellen dat acceptatie van de DB regeling automatisch einde van het contract betekent en dus resterende termijnen tegen 50% gewaardeerd zouden moeten worden. De DB regeling spreekt hier echter niet over en Dexia neemt de resttermijnen voor 100% mee in de eindafrekening.

Ik kijk wel even hoe ik met mijn verwijt aan L.P. rond de voorlichting omga. Ik zal hen waarschijnlijk vragen of formule 2 toe te passen conform de berekening van de advocaat zodat ik afreken op basis van de regeling die ik bij goede voorlichting wel zou hebben gekozen, of formule 1 onverkort toe te passen over het hele voordeelbedrag.
Nogmaals ik ben niet bezig L.P. een poot uit te draaien, maar ben na Dexia wel overgevoelig op het punt van goede voorlichting, duidelijke afspraken, fair handelen en een correcte nota.
Als ik jouw beredenering hout snijdt (en daar ga ik vanuit) kom ik (voor mij) op de volgende opstelling: (nu dan hopelijk zonder appels en peren!)

Storting 36 termijnen ineens(10 % korting) 36 * 136,80 – 10% = € 4432,32
55-36=19 termijnen * 136,80 = € 2599,20
56 termijnen * 136,80 * 50% = €4446,00

Opgeteld: € 11477,52
Uitgekeerde bedragen: € 1492,81 -/-
Wettelijke rente: € 1367,21
Tegemoetkoming ProcesK. € 450,00
Totaal € 11801,92


Nota formule 2 = 3000+ 360,38 = 3360,38
Nota formule 1 = €770 + 1500 + 180,19= 2450,19

Toch een fors verschil met die formules!


Raas bedankt voor je geduld en alle lessen!

Raas
Berichten: 38
Lid geworden op: 20 okt 2008 16:50

Re: Leaseproces

Ongelezen bericht door Raas » 21 jan 2009 01:19

Beste Tonline.

Helemaal eens met je standpunt t.o.v. LP. Prima dat ze hun rechtmatige deel claimen. Maar dat moet dan wel juist en helder gebeuren en ze moeten niet te opzichtig te veel voordeel naar henzelf toerekenen. Dat gebeurt helaas toch regelmatig. Vooral bij contracten die beëindigd zijn voor einde looptijd en waarbij geen nooit een (correcte) DR-bereking door Dexia is gemaakt. Daar gaat LP opvallend vaak de mist is, waarbij steevast alle twijfel naar hun eigen voordeel toegerekend wordt.... Geloof me ik kan er over meepraten... In die gevallen niet toegeven en gewoon heldere en duidelijke tegenberekeningen maken, waar ze geen speld tussen kunnen krijgen. Ik durf wel te zeggen dat ik dat ondertussen beter doe dan LP.
Wat ik me nog wel afvraag is wat de gedachtegang is achter de redenering dat L.P. rekening moet houden met de afkoopregeling (in dit geval 50%) zijn daar al uitspraken over of reacties van L.P. op?
Als je het echt precies wilt weten. Men hanteert 3 manieren van beëindigen:
1. reguliere beëidiging (einde looptijd)
2. tussentijdse beëindiging = beëindiging na minimum looptijd (alleen voor die contracten die na een minimum looptijd KOSTENLOOS beëindigd konden worden. B.v. winstvertiendubbelaar: reguliere looptijd = 10 jaar, maar kon na een minimale looptijd beëindigd worden zonder dat er nog maandtermijnen verschuldigd waren.
3. voortijdige beëindiging = beëindiging voor minimum of reguliere looptijd verstreken is en waarbij er dus een boeteclausule is (b.v. nog 50% van resterende maandtermijnen besparen.

De DR was aanvankelijk bedoelt om toegepast te worden in geval van 1 en 2.

In mei 2006 heeft men dit gecorrigeerd en kwam ook voortijdige beëindiging (daar waar bij jou dus sprake van is) onder DR te vallen. Met terugwerkendekracht ! Dus ook eerdere contracten die voortijdig beëindigd waren konden gewoon van DR gebruik maken.
Dus als je van DR gebruik had willen maken, zou het precies gegaan zijn zoals ik je eerder zei. Je zou je contract voortijdig beëindigen, je zou nog 50% van resterende termijnen moeten betalen en DR zou je koersverlies ("restschuld") kwijtschelden. Nietemin zou de totale schade dus zijn geweest: alle reeds betaalde termijnen+ 50% van de resterende termijnen.

Blijkbaar heb jij toch ooit een berekening van Dexia (een DR-berekening?) ontvangen waar ze gewoon 100% rekenen. Heel vreemd en zeker fout! Heb je die misschien ontvangen tussen mei 2005 en mei 2006...? Want dan zou het net in de periode voor de aanpassing zijn.... en kan ik me het nog wel voorstellen.

Je berekening lijkt zo verder wel te kloppen (alleen waar je 56 termijnen hebt staan, moet 65 termijnen staan....je hebt wel met 65 gerekend, want resultaat klopt wel. Blijkbaar heb je ook eerste 3 jaar vooruit betaald en korting gekregen. Dan is het ook juist om het zo te doen.
Evenals het verrekenen van ontvangen uitkeringen (zeker dividenden of zo?)

Ik moet je wel waarschuwen dat LP niet zo rekent. Als er b.v. ooit een (foutieve!) DR-berekening is gemaakt door Dexia die nu voor LP gunstig uitpakt, dan schromen ze niet om daar tot vervelens toe mee op de proppen te komen.
LP gaat uit van de afrekening van dexia... wat op zich wel kan, maar vaak weinig helder is en soms ook uitgaat van verkeerde gegevens en aannames. Beter is mijn methode. Reken gewoon uit wat beëindiging (regulier of tussentijds of voortijdig) medio 1 juli 2005 gekost zou hebben (met toepassing van DR) en zie daar heb je de schade die voorkomen is door de schikking. tel er de rente bij op, trek uitgekeerde bedragen af... kortom doe het precies zoals jij nu gedaan hebt!

Wat cruciaal is dat je duidelijk maakt dat je het voordeel uitrekent t.o.v. DR per 1 juli 2005

Tegen mij zeiden ze... "Ja maar u hebt geen DR gekregen/gevraagd in 2005 bij Dexia."
Ja dat klopt, omdat ik toen bij jullie op kantoor zat en jullie mij een betere regeling beloofden en mij op het hart drukte vooral NIET op die DR in te gaan. Fijn dat de schiukking nu ook zinderdaad veel beter is, maar dan moet je nu niet doen alsof ik geen DR zou hebben gekregen als ik daar in 2005 om gevraagd zou hebben. Natuurlijk zou ik die als eegaleaser gekregen hebben, anders had ik nu de schikking ook niet ontvangen.

In mijn geval is het verschil overigens veel groter dan bij Tonline. Ik heb tot juni 2008 betaald op een contract waarop ik vanaf 2005 niets meer had hoeven betalen als ik van DR gebruik had gemaakt. Maar ik wilde geen DR (omdat ik dan alle reeds betaalde inleg kwijt zou zijn.... en die heb ik nu ook terug). LP probeert doodleuk die termijnen van 2005-2008 ook als behaald voordeel te claimen, maar met DR in 2005 had ik die never nooit betaald, dus is dat ook geen voordeel t.o.v. DR.

DUS ik reken voor ze uit wat de totale schade op het gehele contract geweest zou zijn voor mij als eegaleaser met toepassing van een fictieve DR in 2005! En dat is dus de behaalde winst met deze schikking (+ rente - uitgekeerde dividenden).
Dat is het! Basta! En niet anders.

Dat is nu al een half jaar geleden en heb sindsdien niets meer van ze gehoord... ook nog niets betaald, terwijl ze toch ruim 2500 euro van mij tegoed hebben (mijn berekening - LP kwam uit op meer dan 3500 euro). Ze hoeven maar te zeggen dat ze akkoord gaan en een juiste factuur te sturen en ik betaal het meteen. Net wat Tonline ook zegt. Geen enkel probleem om LP hun rechtmatig bedrag te betalen, maar ik vertik het om na legiolease en dexia me nog een keer een poot te laten uitdraaien.

Welterusten!

Gesloten