LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Er is eigenlijk nog steeds niets bekend over de rechtszaken die Varde heeft aangespannen tegen Dexia gedupeerden die weigeren te betalen.
De rechtbank Den Haag is de eerste die iets laat publiceren in deze kwestie.
Het zijn geen vonnissen maar een beslissing over een ingediend incident.
Hier een korte samenvatting van het eerste incident:
Vonnis in bevoegdheidsincident. De vordering in de hoofdzaak vindt haar oorsprong in met (een rechtsvoorganger van Dexia) gesloten effectenlease-overeenkomst(en) en is gebaseerd op de zogenaamde Duisenberg-regeling. In de jurisprudentie is één en andermaal beslist dat effectenlease-overeenkomsten huurkoopovereenkomsten zijn. Vorderingen met betrekking tot een huurkoopovereenkomst behoren tot de absolute bevoegdheid van de kantonrechter. Dat brengt mee dat de kantonrechter ook absoluut bevoegd is tot kennisneming van een vordering die - zoals in het onderhavige geval - haar oorsprong vindt in een huurkoopovereenkomst, waarvan de gevolgen nader geregeld zijn in een vaststellingsovereenkomst.
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG5030

In het tweede incident zegt de rechter:
Vonnis in incident tot voeging en tussenkomst. Effectenlease-contract. Echtgenote vordert zich te mogen voegen aan de zijde van haar echtgenoot, dan wel tussen te komen, daar zij zich in rechte wenst te beroepen op de buitengerechtelijke vernietiging van de effectenlease-overeenkomst. Volgens echtgenote heeft zij het contract per brief van 20 februari 2006 vernietigd. Na algemeen verbindend verklaring van de WCAM-overeenkomst (Duisenberg-regeling) op 25 januari 2007 heeft echtgenoot niet uiterlijk voor 31 juli 2007 een opt-outverklaring afgelegd. Ook echtgenote heeft geen opt-outverklaring afgelegd. Daarom is zij gebonden aan de WCAM-overeenkomst. 'Eega-brief' (vernietigingingsverklaring door Eega afgelegd) niet binnen de daarvoor in de overeenkomst genoemde termijn door Dexia ontvangen.
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BG5035

Groeten,
Piet

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door peewee »

In de jurisprudentie is één en andermaal beslist dat effectenlease-overeenkomsten huurkoopovereenkomsten zijn.
Dit standpunt van de Rechtbank is wel erg ''kort door de bocht''. Lang niet alle effectenlease-producten kwalificeren als huurkoop. Het zou mooi/eenvoudiger zijn als dit anders was, maar helaas. Zo is het Sprintplan (Aegon/Spaarbeleg; 120.000 afgesloten contracten) géén huurkoop. Ook een deel van de producten van andere (kleinere) aanbieders (SNS Bank; Ohra, Fortis/Groeivermogen; Delta Lloyd) vermoedelijk niet.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Er zijn nog geen officiële uitspraken gepubliceerd van zaken die Varde heeft aangespannen tegen weerbarstige betalers na de overname van de vorderingen van Dexia, behalve de 2 incidenten bij de rechtbank Den Haag.
Dat Varde ook zaken kan verliezen blijkt uit de uitspraak van afgelopen maandag door de rechtbank Middelburg.
In een zaak die Varde aanspande tegen een gedupeerde die het Dexia Aanbod had geaccepteerd en 22.500 euro eiste van de gedupeerde vonniste de rechter echter in het voordeel van de gedupeerde en wees de eis van Varde af.

De uitspraak van 24 november 2008 is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 112008.htm
Een mooi resultaat voor een gedupeerde die zonder advocaat heeft geprocedeerd en een gelukwens waardig.
Gefeliciteerd!

Groeten,
Piet

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Janny »

Oke, Varda is niet in het gelijkgesteld, maar!!! hoe is de afwerking van het ouden contract, want daarover lees ik niets!
En om van elkaar af te zijn, moet er wel een scheidingsakte zijn die de zaken regels. Hier is alleen gesteld dat Varda niets krijgt , en nu, hoe verder!!!

Janny

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door bromtol »

Vordering afgewezen en einde verhaal als de hoger beroepstemijn voorbij is. Zo eenvoudig is dat

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Janny »

het wordt dus gewoon geseponeerd.

De vordering die er was is niet toegewezen aan Varde.Oke zover duidelijk.
Toch heeft de gedupeerde alleen een niet afgewerkt contract. dus niets terug.

Janny

de rammer
Berichten: 4
Lid geworden op: 24 mar 2008 21:18

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door de rammer »

Janny, ik had precies dezelfde vraag!
Maar het is wel een gedupeerde die het aanbod heeft getekend dus die tot nu toe geen enkel recht had behalve betalen.
Dus al zullen de gedupeerde die het aanbod hebben getekend niets terug krijgen zouden zij er al heel veel mee op schieten als zij niets hoeven te betalen, of zie ik dit verkeerd?

Ik vraag me dan ook meteen af of dit een doorbraak is voor de gedupeerde die het aanbod hebben getekend? Kan iemand hier duidelijkheid over geven?

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Heeft dexia die kat in de zak, waar ze later ook nog eens mee gefraudeerd hebben, toch nog weten door te verkopen.
Er is haast geen bank meer te vinden die nu nog een andere bank vertrouwt, raar hè...

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 11 februari 2009 heeft de rechtbank Groningen een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak
De vordering van Varde wordt toegewezen behalve de € 5.157,86 aan incasso kosten die Varde had gevorderd.
De rechter geeft als reden:
13. De gevorderde buitengerechtelijke kosten zullen evenwel worden afgewezen. Uitgangspunt is namelijk dat de buitengerechtelijke werkzaamheden meer moeten omvatten dan een enkele (eventueel herhaalde) aanmaning. Nu hiervan niet is gebleken, dienen deze werkzaamheden te worden aangemerkt als zijnde ter voorbereiding van de processtukken en instructie van de zaak.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 022009.htm

Groeten,
Piet

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Jammer dat [X] heeft de juistheid van het bedrag niet gemotiveerd heeft weersproken (zie punt 12 in het vonnis). Het bedrag is nl. niet juist, want dan zouden er op zijn minst aandelen gekocht moeten zijn t.b.v. X en op zijn naam. Nu moet X opdraaien voor de fraude die gepleegd is door Dexia die deze fraude heeft doorverkocht aan Varde.

Nogmaals:
Er zijn NOOIT aandelen geweest, dus betalen is (sorry) stom!

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 17 december 2008 heeft de rechtbank Maastricht een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak
De gedupeerde had geen advocaat ingeschakeld en heeft summier verweer gevoerd.
Dit soort zaken zijn bij voorbaat al verloren.
Het enige pluspunt is dat elke keer de rechter Varde/EDR corrigeert in de berekende incassokosten:
De vordering wordt derhalve toegewezen, met dien verstande dat het bedrag aan buitengerechtelijke kosten zal worden beperkt tot € 700,- conform het liquidatietarief. Voorts wordt de vordering ter zake van nakosten afgewezen. Voor vergoeding van nakosten dient immers de weg van artikel 237, lid 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te worden gevolgd.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 122008.htm

Heb jij ook brieven van EDR gekregen over een vordering en weet je niet wat te doen, neem dan contact op met PAL, [email protected]
Laat het niet aankomen op een rechtszaak maar probeer een betalingsregeling te treffen met EDR om erger te voorkomen.
In de meeste gevallen heb je juridisch geen enkele mogelijkheid om een rechtszaak te winnen.
Je komt alleen maar voor hogere kosten te staan en je riskeert b.v. beslaglegging op je loon als je blijft weigeren om te betalen.
Slechts in een enkele uitzondering is het te overwegen het op een rechtszaak te laten komen.
Maar neem dan wel een goede advocaat om je juridisch te laten bijstaan.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 3 maart 2009 heeft de rechtbank Zwolle een uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak waarin de opt out verklaring werd betwist door Varde.
Dexia en EDR liggen wel vaker dwars bij Leaseproces zaken en zo ook bij deze zaak waarin Dexia en Varde beweren dat de manier van opt outen zoals Leaseproces deze hanteert, niet rechtsgeldig is.
Gevolg is dat gedupeerden nodeloos heen en weer worden geslingerd en soms een extra procedure moeten voeren om hun gelijk te halen.
En dat gelijk kreeg Leaseproces en de gedupeerde bij de rechtbank Zwolle vorige week op 3 maart.
4.11
Zaakwaameming kan het verrichten van rechtshandelingen betreffen, zoals het afleggen van de opt-outverklaring. Een zaakwaarnemer kan in naam van de belanghebbende optreden, zoals in het onderhavige geval is gebeurd. Mr. Rebel heeft immers in naam van [X] de verklaring gedaan. Indien een gevolmachtigde meende tot het verrichten van een handeling bevoegd te zijn, maar de volmacht die handeling niet omvat, kan de gevolmachtigde met betrekking tot die handeling als zaakwaarnemer zijn opgetreden.
4.12
De zaakwaarneming-is onmiskenbaar willens en wetens verricht, omdat daaraan de aanstelling van mr. Rebel tot gevolmachtigde van [X] en de (kennelijke) aanvaarding van die aanstelling voorafging. Daarna heeft mr. Rebel de verklaring afgelegd. Bij hem was de wil aanwezig (ook) het belang van [X] te behartigen.
4.15
Uit het vorenstaande volgt dat aan alle eisen voor zaakwaarneming is voldaan. Dit betekent dat de opt-outverklaring rechtsgeldig is gedaan en dat de Duisenbergregeling niet op [X] van toepassing is.
De vordering van Varde gaat van die toepasselijkheid uit zodat de vordering in beginsel dient te worden afgewezen.
Nu hier duidelijkheid over is kan de procedure worden vervolgd :
4.16
Of, en zo ja, welke consequentie het oordeel van de kantonrechter heeft in relatie tot de cessie van de vordering van Dexia op [X] aan Varde, nu die vordering is blijven bestaan, zij het niet op grond van de Duisenbergregeling maar op grond van de aandelenleaseovereenkomsten, is onduidelijk. Partijen hebben zich hierover namelijk niet uitgelaten.
Ook is het debat russen partijen over (de totstandkoming van) de aandelenleaseovereenkomsten nog niet voltooid, omdat dat debat vanwege de vraag naar de volmacht en de zaakwaarmeming naar de achtergrond is gedrongen.
De zaak zal naar de rol worden verwezen voor uitlating van partijen, eerst aan de kant van Varde.
Het tussenvonnis is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 032009.htm

Groeten,
Piet

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Mensen, indien u nog niet klaar bent in de dexia fraude zaak, betwist dan in ieder geval bij de rechter de juistheid van het bedrag.

Er zullen op zijn minst aandelen gekocht moeten zijn op naam en weer verkocht.

Opdraaien voor de fraude die gepleegd is door Dexia die deze fraude heeft doorverkocht aan Varde is, sorry dat ik het zeg, gewoon stom.

Nogmaals:
Er zijn NOOIT aandelen geweest, dus betalen is (sorry) stom!

Laat Varde maar bewijzen dat het bedrag juist is, u hoeft toch niet op te draaien voor de door dexia verkochte kat in de zak.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

De rechtbank Den Haag heeft op 20 mei 2009 een uitspraak gedaan in een EDR/Varde zaak.

Het contract was afgesloten door iemand die minderjarig was.
EDR/Varde is van mening dat deze gedupeerde geen opt out heeft ingediend en daardoor de schuld moet betalen.
In deze zaak is de gedupeerde bijgestaan door Leaseproces.
Leaseproces voert aan dat minderjarigen uitgesloten zijn van de opt out regeling en de Wcam regeling en de rechter is het eens met Leaseproces.
11. [X] was dus minderjarig ten tijde van het aangaan van de overeenkomst en hij heeft -naar onweersproken vaststaat - tijdig en rechtsgeldig de vernietiging van de overeenkomst ingeroepen. Hij valt dus onder de categorie van artikel 2, aanhef en onder b, van de WCAM-overeenkomst en bij gevolg geen gerechtigde in de zin van de WCAM-overeenkomst. De verbindendverklaring van de WCAM-overeenkomst heeft voor [X] derhalve geen (rechts)gevolgen.

12. Aangezien Varde haar vordering baseert op gebondenheid van [X] aan de WCAM-overeenkomst en de verbindendverklaring daarvan in de WCAM-beschikking van het Hof Amsterdam, doch [X] daaraan blijkens het voorgaande niet gebonden is, dient de vordering van Varde te worden afgewezen.
De vordering van EDR/Varde wordt dan ook afgewezen waarbij de proceskosten voor rekening van EDR/Varde komt.

De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052009.htm

De volgende stap is een rechtszaak tegen Dexia om de inleg terug te vorderen.

Groeten,
Piet

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Op 27 mei 2009 heeft de rechtbank Alkmaar een goede uitspraak gedaan in een Varde/EDR zaak.
Dexia en EDR zijn van mening dat de opt out verklaringen die via Leaseproces en de advocaat Rebel zijn gedaan niet rechtsgeldig zijn.
Leaseproces is het hier uiteraard niet mee eens en is van mening dat deze opt out verklaringen wel rechtsgeldig zijn.
De rechter is het met Leaseproces eens en wijst vervolgens de vordering van Varde/EDR af.
Weer een goede overwinning van Leaseproces.
De uitspraak is hier te lezen:
http://www.platformaandelenlease.nl/uit ... 052009.htm

Groeten,
Piet

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Mensen, indien u nog niet klaar bent in de dexia fraude zaak, betwist dan in ieder geval bij de rechter de juistheid van het bedrag.

Er zullen op zijn minst aandelen gekocht moeten zijn op uw naam en weer verkocht.

Opdraaien voor de fraude die gepleegd is door Dexia die deze fraude heeft doorverkocht aan Varde is gewoon niet slim.

Nogmaals:
Er zijn NOOIT (voor iedereen) aandelen geweest, dus betalen is niet slim!

Laat Varde maar bewijzen dat het bedrag juist is, u hoeft toch niet op te draaien voor de door dexia verkochte kat in de zak.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door B17 »

Juist, en het verlies van de inleg is de schade voor de gedupeerde en
niet het 10-jarige gedraai en gekonkel van die boevenbank op de
Piet Hein KDE, laat hem morgen maar met een vleugel van een Fokker
spelen bij de luchtvaartschow in Lelystad,

aan illegale standwerkers hebben wij nu wel genoeg, die er alleen maar op uit zijn de gedupeerden te bedonderen en een poot nog uit te draaien.

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Piet »

Weer gaat Varde, eigenlijk EDR en Dexia, onderuit in een rechtszaak over het Dexia Aanbod.
De rechtbank Amsterdam stelt op 15 juli 2009 Varde in het ongelijk en wijst de vordering af.
De rechtbank oordeelt o.a.
3.7. [gedaagde] heeft gesteld dat Dexia is tekortgeschoten in de nakoming van de
Overeenkomst Dexia Aanbod. In plaats van de door [gedaagde] gewenste verlening van de overeenkomsten heeft zij de overeenkomsten beëindigd en de effecten verkocht. De kantonrechter stelt vast dat de Overeenkomst Dexia Aanbod zowel voor [gedaagde] als voor Dexia rechten en plichten met zich brengt. Op grond van die overeenkomst was Dexia verplicht om [gedaagde] in staat te stellen een keuze te maken uit de in de overeenkomst opgenomen mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid tot verlengen.
3.8. [gedaagde] stelt deze mogelijkheid niet te hebben gehad doordat Dexia, ondanks zijn keuze voor verlening, de overeenkomsten heeft beëindigd en de effecten heeft verkocht. Varde betwist de stelling van [gedaagde]. Volgens Varde heeft [gedaagde] weliswaar het aanmeldingsformulier ondertekend geretourneerd, maar het keuzeformulier is niet door Dexia ontvangen. De kantonrechter stelt voorop dat de partij, die in rechte een beroep doet op een aan de wederpartij verzonden formulier, zal moeten aantonen dat deze door de wederpartij is ontvangen. De ontvangst door de wederpartij kan onder meer worden aangetoond door een bericht van ontvangst bij verzenden van aangetekend schrijven. In het onderhavige geval heeft Dexia [gedaagde] echter geïnstrueerd om het ondertekende keuzeformulier in de bij het keuzeformulier gesloten retourenvelop te verzenden. Onder deze omstandigheden kan van [gedaagde] niet worden verwacht dat hij kan aantonen dat hij het keuzeformulier naar Dexia heeft gestuurd. Daarbij komt dat indien Dexia, zoals Varde stelt, het keuzeformulier niet tezamen met (dan wel kort na) het aanmeldingsformulier zou hebben ontvangen, het onder deze omstandigheden op de weg van Dexia had gelegen om bij [gedaagde] naar zijn keuze te informeren.
Beslissing

De kantonrechter:

I. wijst de vordering af;

II. veroordeelt Varde in de kosten van de procedure, aan de zijde van [gedaagde] gevallen, tot op heden begroot op € 600,00 een en ander, voor zover verschuldigd, inclusief btw;

III. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

IV. wijst af het meer of anders gevorderde
De uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BJ3330

Groeten,
Piet

slappehapjes

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door slappehapjes »

verkeerde forum.
Laatst gewijzigd door slappehapjes op 23 jul 2009 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.

Ikke heel goed begrijp
Berichten: 16
Lid geworden op: 15 jun 2009 04:45

Re: Nieuws en uitspraken in Varde rechtszaken

Ongelezen bericht door Ikke heel goed begrijp »

Commentaar niet meer van toepassing.
Laatst gewijzigd door Ikke heel goed begrijp op 23 jul 2009 11:08, 1 keer totaal gewijzigd.

Gesloten