LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Papieren overwinning voor gedupeerden?

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Bak Bruinmeel
Berichten: 7
Lid geworden op: 29 mei 2008 18:23

Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Bak Bruinmeel »

Vandaag vernomen van mijn advocatenbureau dat Dexia via het gerechtshof in hoger beroep tot dusver alle rechtszaken heeft gewonnen en de zorgplicht en het categorie model(inkomsten) door de heren rechters van tafel wordt geveegd. (tenminste de niet Eega zaken)Het gerechtshof zo is de strekking ziet de betaalde inleg(rente) namelijk niet als schade en de uitkomsten van de hogere beroepsprocedure's liggen op één met de Duitenbergregeling. Dus hebben wij ons al die tijd blij gemaakt met een dode mus?In mijn geval namelijk( het gaat om een groot bedrag) de comparisatie moet overigens nog plaatsvinden zal Dexia met grote zekerheid in beroep gaan als er voor mij een gunstige uitspraak in de bus valt.Uiteindelijk zal dus de Hoge Raad een bindend oordeel moeten vellen,waar ik eerlijk gezegd weinig vertrouwen in geniet.

groet Bak Bruinmeel

PP
Berichten: 153
Lid geworden op: 17 nov 2003 21:17

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door PP »

Goh, en laat mij nou denken dat we min of meer bevrijd waren van alle trollen op dit forum!

Groetjes,

pp

Bak Bruinmeel
Berichten: 7
Lid geworden op: 29 mei 2008 18:23

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Bak Bruinmeel »

Ben 100% trollvrij en bloedserieus. :roll:

frits41
Berichten: 2
Lid geworden op: 19 nov 2003 11:33

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door frits41 »

Bak,

Zaaknummer en datum waarbij er in hoger beroep door Dexia is gewonnen en de categorie modellen van tafel zijn geveegd want dit is wel erg kort door de bocht "ik heb vernomen van"

in afwachting van je reactie

Fred

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

Ik lees graag, zoals al aangegeven, de uitspraken die in het bezit zijn van de topicstarter.

De printer staat al aan !!

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Janny »

Ik kan het bevestigen. helaas waar.

Bron: advocaten kantoor.
Dexia gaat volgens onze advocaat regelmatig in Hoger beroep en wint.
Deze berichten zullen binnenkort zeker bevestigd worden door nog te publiceren uitslagen. Ze gaan nl niet accoord met het categorie model(inkomsten) Er zitten rechters die mee verantwoordelijk waren voor de Duisenberg Regeling.

Janny

Hiawathaatje
Berichten: 151
Lid geworden op: 19 nov 2007 10:56

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Hiawathaatje »

is er ook nog een wat heldere bronvermelding?

Slecht nieuws als dit waar mag zijn :(

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Janny »

Haiwattha,
Ik wil de bron graag buiten het nieuws houden. Vind het niet correct om die vrij te geven.
Heb het bericht zelf vanmorgen per post gekregen. en ben er van geschrokken, omdat Bak bruinmeel als trol werd weggezet, terwijl we dezelfde info herkennen, wilde ik dit toch bevestigen.

Het is zeker een onverwachtte wending, er werd echter zeer overtuigend over gesproken. Mocht het allemaal zo gaan, dan is het goed er op voorbereid te zijn. Dus bij dezen. Sterkte voor allen die hier mee geconfronteerd gaan worden.
Janny

bromtol
Berichten: 648
Lid geworden op: 22 mei 2005 16:29

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door bromtol »

We weten toch in het najaar of inleg schade is. Daarover loopt een cassatiezaak.

De hoge raad laat zich echt niet foppen. Daar hebben ze echt wel door dat als Dexia normen niet naleeft met als doel om rentetermijnen binnen te harken, dat die rente termijnen daardoor juist schade zijn. Als je door iemand te besodemieteren iets afneemt, dan kun je immers toch niet beweren dat die ander geen schade heeft!!! Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te begrijpen.

M.i. doet de HR dit simpel af. zonder normovertreding geen contrect en zonder contract geen rente termijnen, ergo..... c.s.q.n. verband.

Dit nog los van het gegeven dat hier financiele veiligheidsnormen zijn overtreden. Dan is schade toerekenbaar ongeacht de verschijningsvorm (natronloogarrest, Versluisarrest, bussluisarrest). Bovendien geldt het causaalverband (en de schuld) als gegeven, zie het arrest Dicky trading, Visser/Engelen etc.

B17
Berichten: 959
Lid geworden op: 23 okt 2006 11:22

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door B17 »

Bij Hypotheekbanken wordt de zorgplicht vooraf zorgvuldig in acht genomen, leasebanken denken daarvan verschoond te zijn, dit
wordt een ernstige misrekening voor alle leaseaanbieders, die zoveel
winst aan de gedupeerden hebben beloofd, en er geen donder van terecht hebben gebracht, dan enkel bedreigingen uit te voeren.

b17

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Piet »

Er zijn door het gerechtshof Amsterdam diverse uitspraken gedaan over Dexia zorgplicht zaken en andere vergelijkbare banken (Levob en Fortis).

De eerste over Dexia is van 1 maart 2007, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ9722

De rechter schrijft o.a.:
Hierbij is mede van betekenis dat [A] – naar zij bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep heeft toegelicht – een academische studie Nederlands heeft genoten en een communicatieadviesbureau heeft gehad, zodat haar opleidings- en werkniveau zowel een zorgvuldige lezing van de overeenkomst als een beter begrip daarvan hebben toegelaten. De vermindering van de vergoedingsplicht van [X] en Dexia behoort, naar evenredigheid van de mate waarin de aan ieder van hen en aan [A] toe te rekenen omstandigheden tot de gestelde schade hebben bijgedragen, aldus te worden bepaald dat geen verplichting bestaat tot vergoeding van het door [A] ingelegde bedrag (de vooruitbetaalde rente) en dat van een eventuele restschuld éénderde deel voor rekening van [A] zelf blijft, zodat de aansprakelijkheid van [X] en Dexia tot tweederde van die restschuld beperkt blijft. Hiertoe is mede van belang dat [A] – blijkens haar brieven aan [X] van 30 mei 2002 (“k zou in het ergste geval al mijn geld verliezen”) en 10 juli 2002 (“verlies van de hele aankoopsom – dit als ‘worst case scenario’”) – ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bekend was met de mogelijkheid dat zij het door haar in te leggen bedrag zou verliezen.


De wetenschap dat de inleg kon worden kwijtgeraakt en de hoge opleiding waren doorslaggevend in deze zaak. De uitspraak is vergelijkbaar met cat 3 van het rechtbank model.
Er wordt nergens gesproken dat de inleg (rente) in het algemeen niet als schade wordt beschouwd.
Dexia zoekt heel slim die zaken uit waarin dit soort dingen spelen om zodoende bewust een bepaalde jurisprudentie te creëren.

Op 29 november 2007 heeft het Hof een einduitspraak gedaan in de zaak van 1 maart 2007, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB9064

Dit is dus geen aparte zaak.

Op 24 mei 2007 is er door het Hof een uitspraak gedaan in een Levob Hefboom zaak , hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BA5684

De rechter schrijft o.a.:

De schade van de belegger bestaat uit de in maandelijkse termijnen betaalde rente (minus ontvangen dividend) en de restschuld. Onder de omstandigheden van het onderhavige geval komt 60% van de (gehele) schade voor rekening van de bank en blijft 40% voor rekening van de belegger.


De inleg wordt dus gewoon als schade meegerekend door het Hof.

Op 6 december 2007 heeft het Hof een uitspraak gedaan in een Dexia zaak, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BB9552

De rechter schrijft o.a.:

4.14 Artikel 3:51, derde lid, Burgerlijk Wetboek bepaalt met zoveel woorden dat een beroep in rechte op een vernietigingsgrond “te allen tijde” kan worden gedaan ter afwering van een vordering die steunt op de rechtshandeling waarop dat beroep betrekking heeft. Dit geval doet zich hier voor: de vorderingen tot betaling van de restschulden die zijn voortgesproten uit de onder 3.c en 3.d genoemde overeenkomsten, steunen immers op dezelfde rechtshandelingen, namelijk die overeenkomsten, als ten aanzien waarvan [appellant 1] en [appellant 2] thans in rechte een beroep doen op het bestaan van een vernietigingsgrond, namelijk het ontbreken van de wettelijk vereiste toestemming van de andere echtgenoot.

Dit alles brengt mee dat het beroep op de vernietigingsgrond als verweer tegen de vorderingen van Dexia tot betaling van de restschulden voortvloeiend uit de onder 3.c en 3.d genoemde overeenkomsten, slaagt, zodat die vorderingen niet toewijsbaar zijn.


Over het feit of inleg (rente) ook schade is wordt hier niet besproken.
Er werd wel een hoorzitting gelast om te kijken of een schikking mogelijk is.

Op 28 februari heeft het hof een uitspraak gedaan in een Fortis Defam zaak, hier de link:
http://www.platformaandelenlease.nl/Uit ... 2008HB.htm
De rechter schrijft o.a.:

4.4 Het hof stelt voorts vast dat indien ervan moet worden uitgegaan dat Defam uitsluitend is tekortgeschoten in haar plicht tot waarschuwing voor het risico van een "restschuld", hetgeen het geval is als Defam zich vóór het aangaan van de ƒ effectenlease-overeenkomst afdoende in de financiële positie van [X c.s.] heeft verdiept zoals zij heeft aangevoerd, het vonnis waarvan beroep in ieder geval op één punt niet verenigbaar is met de onder 4.2 bedoelde eerdere oordelen van het hof. in dat geval namelijk volgt uit die eerdere oordelen dat geen grond bestaat voor het aannemen van een verplichting van de betrokken financiële instelling tot vergoeding van de rente die de betrokken leasebeleggers gedurende de looptijd van de effectenlease-overeenkomst aan die instelling hadden betaald, hetzij omdat schade in de vorm van betaalde rente - in aanmerking genomen dat de beleggers redelijkerwijs hadden moeten begrijpen dat zij een lening aangingen waarover zij rente waren verschuldigd - niet in een zodanig verband staat met de tekortkoming van de financiële instelling in de nakoming van haar bijzondere
zorgplicht dat zij als een gevolg van die tekortkoming heeft te gelden, hetzij omdat de betaalde rente op grond van artikel 6:101, eerste lid. Burgerlijk Wetboek voor rekening van de beleggers dient te blijven. Het hof acht geen gronden aanwezig om in de thans voorliggende zaak anders te oordelen.


In deze zaak is de rechter van mening dat de inleg (rente) niet als schade mag worden gezien.

Op 17 april 2008 heeft het Hof een uitspraak gedaan in een Dexia zaak, hier de link:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=BC9788

Helaas is het tussenarrest van 8 september 2005 niet in ons bezit.
Ik kan niet veel vinden over de stelling dat de inleg(rente) geen schade is.

Alleen heeft de rechter, mr. Cortenraad, in deze zaak de volgende mening over het Defam contract
De rechter zegt o.a.:

2.4 Het verweer faalt. Ervan uitgaande dat van [appellant] vóór het aangaan van de overeenkomst tot effectenlease mocht worden verwacht dat hij zich redelijke inspanningen getroostte teneinde de betekenis van het in de overeenkomst bepaalde te doorgronden en de voor hem uit de overeenkomst volgende verplichtingen te begrijpen, had hij behoren te begrijpen dat deze voorzag in een rentedragende lening aan hem, die hij na verloop van tijd moest terugbetalen en waarmee effecten zouden worden aangekocht. De overeenkomst voorziet immers uitdrukkelijk in de aankoop van aandelen (“waarden”) in een drietal bij naam genoemde ondernemingen, de aankoopsom daarvan was niet uit het eigen vermogen van [appellant] afkomstig maar werd, naar uit de bewoordingen van de overeenkomst voldoende duidelijk blijkt, door Dexia beschikbaar gesteld, tegen een rentevergoeding, en het bestaan van een (terug)betalingsverplichting voor [appellant] ter zake van die aankoopsom en de rente blijkt eveneens voldoende duidelijk uit de overeenkomst (in het bijzonder uit de artikelen 1, 3 en 4). De inhoud van de brochure die Dexia als productie 2 bij de memorie van antwoord heeft overgelegd, maakt het vorenstaande niet anders.

In aanmerking genomen het belang van de in acht te nemen zorgplicht, de ernst van het tekortschieten door Dexia en de verdere omstandigheden van het geval is het naar de genoemde maatstaven onaanvaardbaar indien [appellant] meer dan één derde deel van de zojuist bedoelde restschuld zou moeten voldoen, zodat zijn betalingsverplichting dient te worden beperkt tot één derde deel van het desbetreffende bedrag. Voor een verdere beperking, laat staan voor het geheel buiten toepassing laten, van die verplichting is geen grond, nu – zoals onder 2.4 overwogen – voor [appellant] kenbaar is geweest dat hij door de overeenkomst tot effectenlease een geldlening aanging, tot terugbetaling waarvan hij na verloop van tijd was gehouden, zodat op zichzelf de aanwezigheid van een betalingsverplichting voor hem kenbaar was en hem in zoverre ook zelf blaam treft.


Meer uitspraken kon ik niet zo gauw vinden.
De hoger beroepzaken over het Sprintplan door het Hof Amsterdam heb ik hier niet in verwerkt
Aanvullingen zijn welkom.

Dus die angstaanjagende ontwikkeling bij het Hof Amsterdam kan ik niet terugvinden in de enkele uitspraak die is gedaan.

Hopelijk komen er snel nieuwe uitspraken van het gerechtshof Amsterdam zodat er een beter beeld is te krijgen.
Nu zijn het m.i. individuele zaken en individuele beslissingen en geen maatgevende vaste mening door het Hof (Cortenraad) of de inleg (rente) wel of geen schade is.
Dexia wil natuurlijk graag zien dat zij hun gelijk krijgen maar of dit juridisch correct is en zal gebeuren, is wat anders.
De rechtbank Amsterdam en de rechtbank Utrecht laten zeer duidelijk weten dat zij van mening zijn dat betaalde inleg(rente) wel onder schade valt.

En de Hoge Raad?
Dexia doet zijn uiterste best om de hele rechtsgang zo traag mogelijk te laten verlopen en krijgt helaas medewerking van ons rechtssysteem zodat versnelde uitspraken niet te verwachten zijn.
De aangekondigde cassatie zaak n.a.v. de uitspraak van het gerechtshof Arnhem is vertraagd.

Zolang wij samen blijven knokken ben ik er van overtuigd dat wij een langere adem hebben als Dexia.
Juist door onze krachten te bundelen zijn wij zover gekomen als we nu zijn.
En we zullen doorgaan.

Groeten,
Piet

hupo
Berichten: 36
Lid geworden op: 31 aug 2007 19:57

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door hupo »

Als je door iemand te besodemieteren iets afneemt, dan kun je immers toch niet beweren dat die ander geen schade heeft!!! Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om dat te begrijpen.
Een waarheid als een koe :oops:

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Er zitten rechters die mee verantwoordelijk waren voor de Duisenberg Regeling.
Klopt, maar diezelfde rechters die de egaaleasers volgens de DR de inleg NIET terug gaven zijn daar later in het HB op teruggekomen.
En de HR heeft de afwijzing van de DR voor deze groep bevestigd.
HB, met als inzet onzerzijds de geschonden zorgplicht over de inleg, is dus niet bij voorbaat geheel kansloos al zal het m.i. voor de lichtere gevallen een zware dobber worden.
Over het Hof las ik nog eens ten tijde van toepassing WCAM het volgende:
Het Hof legt de oorzaak van de massale schade niet alleen bij Dexia neer. De beleggers hadden, misschien met moeite, kunnen begrijpen hoe de effectenlease in elkaar stak. In elk geval hadden de beleggers kunnen begrijpen dat zij belegden met geleend geld, dat zij rente op de lening moesten betalen en dat de lening moest worden afgelost, aldus het Hof. Daarbij plaatst het Hof de opmerking dat de beleggers zélf de beslissing hebben genomen om de lease-overeenkomst(en) af te sluiten.
In ons voordeel staat er:
Het Hof stelt wel vast dat op Dexia als professionele financiële dienstverlener een bijzondere zorgplicht rust tegenover particuliere beleggers. Dexia had deze beleggers moeten waarschuwen voor het risico dat zij bij een ongunstige koersontwikkeling met een schuld konden blijven zitten.
Voor mij is de hamvraag of het Hof honderdduizende DR-accepteerders in hun hemd durft te zetten.
Dan het Hof bij de toepassing WCAM moeten zeggen:
"Als je snel schikt krijg je van mij heel weinig (DR), als je Dexia gaat aanklagen geef ik je bij hoger beroep van Dexia heel veel (Categoriemodel)".
En dat heb ik helaas nergens gelezen.
Overigens zal Dexia garen spinnen bij deze discussie.
Nog even en de tijd is rijp dat iedereen alsnog buiten de rechtbank om van Dexia de DR vermeerderd met een fooitje aangeboden krijgt en graag zal accepteren uit angst voor minder.
Als het zover komt dan moeten we echter niet vergeten dat angst is nog steeds de slechtste adviseur is.
We zouden bij de rechters van het Hof, op hun werk of thuis, afluisterapparatuur moeten kunnen aanleggen voor het geval dat Dexia inderdaad met schikkingen gaat beginnen.
Ik kan de aanschaf van de microfoontjes wel voorschieten uit mijn "papieren" overwinning.
Nu nog een dame die wil infiltreren door zich bv. als interieurverzorgster bij het Hof aan te melden en ze dan te plaatsen.
Heb al een sociaal bewogen actief, energiek, strijdvaardig, voortvarend en doortastend iemand in gedachte , begint met een J.
OD

Janny
Berichten: 2094
Lid geworden op: 27 aug 2003 21:15

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Janny »

Helaas OD.
zal ik de mij toebedachte Job vanwege lichamelijke uitschakeling niet kunnen accepteren 8) Maar bedankt voor de toegedachte kwaliteiten.
Groet Janny

en mocht ik ze mij toebedacht hebben, maar niet toegedacht zijn, dan mijn verontschuldiging.
Janny :oops:

PP
Berichten: 153
Lid geworden op: 17 nov 2003 21:17

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door PP »

Mijn oprechte excuses aan Bak Bruinmeel! Gezien eerdere ontwikkelingen op dit forum dacht ik echt weer dat een of ander gestoord individu hier weer bezig was maar helaas was dit (weer) de nederlandse rechtspraak!

Sorry!

pp

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

Ik denk dat het er straks om zal gaan of de inleg als schade gezien gaat worden in Hoger Beroep ja of nee.
Om de zorgplicht voor onverwachtse verliezen zoals de restschuld, daar zullen ook de rechters van het HB niet omheen kunnen, dus die schadeverdeling komt er dan wel.
Ze kunnen dus zeggen dat de inleg betaald is, achter de rug, we hebben er voor gekozen maandelijks dat bedrag af te staan.
Rest dan nog de verdeling van de restschuld.
Bij Duisenberg was dat 1/3-2/3
Als de rechters in HB gul zijn wordt het maximaal 50-50.
Daarom is het goed als zij goed geconfontreerd worden met gedupeerden die een torenhoge 2de hypotheek op aanraden van de tussenpersoon hebben afgesloten.
Die hypotheek is niet achter de rug, die schuld is er nog steeds en de maandlasten daarover lopen ook nog steeds.
Voor die groep moet er normaal gesproken in het hoger beroep van Dexia meer inzitten dan de DR.
Wat ik me afvraag is of het niet gunstig is dat de rechters van het Hof waar het hoger beroep plaats vindt nooit een signaal hebben afgegeven toen ze het ontstaan en de toepassing van de categorie-modellen zagen plaatsvinden. Het zou toch logisch zijn als zij de lagere rechters zouden hebben ingefluisterd dat inleg echt geen schade is in hun ogen?
Of zijn de rechters zo onafhankelijk en zelfstandig dat zij bij de ander onnodig werk laten plaats vinden (modelvonnissen).
War ik naar toe wil is dat het geen papieren overwinning is geweest maar dat die in hoger beroep wordt bevestigd.
(Operatie "J" is inmiddels wegens lichamelijke uitschakeling helaas afgeblazen). :wink:
OD.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door peewee »

Het punt dat in dit forumitem speelt heb ik al veel eerder aangekaart in het subforumitem: Hof Amsterdam op ramkoers met leasebeleggers.
Wat het Hof Amsterdam doet is de zorgplicht van leasebanken heel ENG interpreteren. Volgens het Hof Amsterdam bestaat die zorgplicht praktisch bezien alleen uit de plicht om te moeten waarschuwen tegen het ontstaan van een restschuld. Wanneer een leaseproduct niet in een restschuld kan eindigen (maar de deelnemer kan wel zijn volledige inleg kwijtraken) dan is er -volgens het Hof- geen sprake van een zorgplicht die geschonden kan zijn.

Naar mijn oordeel is het vrijwel ondenkbaar dat de interpretatie van de zorgplicht van het Hof ongeschonden langs de Hoge Raad komt. De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat er op banken een bijzondere zorgplicht rust die de strekking heeft beleggers te beschermen tegen lichtvaardigheid en gebrek aan inzicht in het desbetreffende product. Ook vloeit uit 7:401 BW en uit de Algemene Bankvoorwaarden een zorgplicht voort voor de bank om de belangen van de klant te beschermen. Die elementen van de zorgplicht wordt door het Hof Amsterdam volledige genegeerd.

Het Hof slaat dus de plank mis, maar handelt intussen wel laakbaar door de bestaande jurisprudentie met voeten te treden. Mij dunkt een bewuste keuze voor een ramkoers met leasedeelnemers. Ook het Hof Amsterdam zal de jurisprudentie van de Hoge Raad goed kennen en kiest er (blijkbaar) bewust voor om hier van af te wijken. Gezien de opstelling van het Hof Amsterdam (met name raadsheer Cortenraad) in aandelenleasezaken die bij aan het Hof Amsterdam zijn voorgelegd (Wet CAM en appelzaken) kan ik mij niet meer aan de indruk onttrekken dat hieraan ''goed doordacht'' beleid ten grondslag ligt.
Laatst gewijzigd door peewee op 02 jun 2008 13:40, 2 keer totaal gewijzigd.

Oom Dagobert
Berichten: 1701
Lid geworden op: 07 jul 2003 16:29

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Oom Dagobert »

peewee,
De eerste uitspraak van het Hof over het modelvonnis van de "lagere" rechters wordt dit najaar verwacht.
De 80 vergelijkbare gevallen van de st. LL komen voorjaar 2009 in het Hoger Beroep aan de beurt.
Door de "enge" benadering van het Hof is de kans dus groot dat Dexia in het gelijk wordt gesteld.
Het enige wat de gedupeerde dan nog kan doen is naar de Hoge Raad gaan, het hoogste orgaan in ons rechtssysteem.
Daar hebben we dan volgens jou nog een kans dat de uitspraak van het Hof teruggedraaid wordt. Mee eens?
En duurt het bij de HR ook weer een jaar?
Wat ik eigenlijk als simpele ziel niet begrijp is het volgende:
Waarom gaan de lagere rechters, het Hof en de HR niet gezamelijk om de tafel zitten om de verschillende zienswijzes over het probleem zorgplicht-inleg te bespreken zodat ze na afloop dezelfde mening hebben? Kost niet meer dan een paar dagen vergaderen.
Zo schiet het toch ook niet op en kost de staat alles.
Het verschil met uitspraken over andere geschillen is dat het hier om
duizenden vergelijkbare gevallen gaat.
Dan is het toch een lachertje als de rechters van de Dexiakamer de zaak op hun manier dachten op te lossen dmv de modelvonnissen, vervolgens door het Hof teruggefloten worden en het vonnis van het Hof vervolgens door de HR weer wordt teruggedraaid.
Dit moet toch in 1x goed aangepakt kunnen worden?
Kan het allemaal niet meer volgen.
OD

Bak Bruinmeel
Berichten: 7
Lid geworden op: 29 mei 2008 18:23

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door Bak Bruinmeel »

Ha PP je dacht waarschijnlijk zeker dat er weer een doemscenario opdook in de entree van Bak Bruimeel.Dit omdat narren in dienst van Dexia en nu blijkbaar op straat zijn gegooid als Navarre,Belegger+ en Dubio hier tot voor kort opzichtig probeerden gedupeerden op een dwaalspoor te brengen.Maar ik kan je bij deze geruststellen! Dat laat niet onverlet dat ik erg gescrokken ben van de (schriftelijke) uitlatingen van mijn advocatenbureau
:(

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Papieren overwinning voor gedupeerden?

Ongelezen bericht door peewee »

OD,

Uiteenlopende vonnissen (omdat rechters verschillend oordelen over bepaalde rechtsvragen) is iets van alle tijd. Rechters zijn onafhankelijk, maar rechters zouden aan die onafhankelijkheid niet altijd voorrang moeten geven. Bij massaclaims zoals de aandelenlease-affaire, spelen er inderdaad grote maatschappelijke belangen om een versneld eenduidig oordeel e krijgen over dit soort rechtsvragen. Vandaar dat advocaat Dommerholt er in het artikel in NRC/Handelsblad (zie elders op dit subforum) voor pleitte om een soort prejudiciele (snelle) beslissingsprocedure bij de Hoge Raad te creeren. Die is er tot nu toe niet. Het vergt een wetswijziging om die alsnog in te voeren. Gezien de zeer lange duur van wetsaanpassingen, valt een wetswijziging -als die er al komt- niet voor 2010 of 2011 te verwachten.

Positief is wel dat de Rechtbanken Amsterdam en Utrecht (rechtbanken waar veel aandelenleaserechtszaken lopen) het oordeel van het Hof Amsterdam tot nu toe gewoon passeren. Blijkbaar zien die Rechtbanken haarscherp dat het Hof Amsterdam fout oordeelt en blijkbaar bezig is haar eigen oordeel (WetCAM) in de Duisenberg-schikking te beschermen. Al met al maakt het Hof Amstedam zich uiterst kwetsbaar. Reken maar dat wanneer de Hoge Raad arresten van het Hof gaat vernietigen er publiekelijik een bak stront over het Hof Amsterdam wordt uitgestrooid. Een grove onderschatting bij ht Hof Amsterdam van het verschil tussen een gewone, doorsnee rechtszaak en een megazaak die groots in de media belangstelling staat.

Gesloten