LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door Piet »

Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

De Hoge Raad heeft vandaag een uitspraak gedaan omtrent de weigering van Dexia om persoongegevens ter beschikking te stellen ondanks dat Dexia hiertoe verplicht is volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Het persbericht van de Hoge Raad hierover is hier te lezen:
http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Hog ... aliteiten/
Uitspraken+over+reikwijdte+van+art.+35+van+de+Wet+bescherming+persoonsgegevens.htm
Hierin staat o.a.:
De Hoge Raad is, in overeenstemming met de conclusies van advocaat-generaal mr. D.W.F. Verkade, van oordeel dat de betrokkenen daarop in beginsel recht hebben. Het is de meest effectieve wijze waarop voldaan kan worden aan de verplichting desgevraagd zo volledig en duidelijk mogelijk informatie te verschaffen aan de hand waarvan de rechtmatigheid en juistheid van de gegevens kan worden gecontroleerd. Van dit recht mag uiteraard geen misbruik worden gemaakt en uitoefening ervan mag ook niet leiden tot een disproportionele belasting van de verantwoordelijke bank of tot aantasting van de rechten of belangen van derden.
Aan het recht op inzage en afschriften op grond van art. 35 Wet bescherming persoonsgegevens wordt door de Hoge Raad een ruime uitleg gegeven.
De volledige uitspraken zijn hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ4663
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AZ4664

De Hoge Raad heeft deze zaken behandeld n.a.v. een door Dexia ingediende cassatie omtrent de uitspraken van het gerechtshof Den Bosch in twee door Dexia ingestelde hoger beroepzaken.
Op 16 januari 2006 heeft het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in de hoger beroepzaak van Dexia tegen de beschikking van de rechtbank Den Bosch van 13 april 2005 omtrent de weigering inzage persoonsgegevens conform de WBP door Dexia.
De uitspraak van het hof is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AV0012
Belangrijkste punten van het gerechtshof waardoor Dexia in cassatie is gegaan zijn m.i.:
4.10.8. Gelet op de vragen die [A.] in zijn verweerschrift heeft gesteld, wil het hof schriftelijk de volgende informatie van Dexia ontvangen:
1) Zijn er nog andere stukken dan de lease-overeenkomst van december 2000 aanwezig in het dossier van [A.] waarin zijn persoonsgegevens zijn opgenomen? Zo ja, wilt u daarvan kopieën overleggen?
2) Op welke plaatsen in de administratie van Dexia komen de NAW-gegevens van [A.] en/of zijn contractnummer voor?
3) Beschikt u over een aanvraagformulier van [A.]? Indien dat het geval is, dient u daarvan een kopie te verstrekken aan het hof.
4) Heeft Dexia destijds een cliëntenprofiel van [A.] gemaakt en/of een inventarisatie van zijn kredietwaardigheid? In het bevestigende geval dient Dexia afschriften te verstrekken van dit profiel en/of deze inventarisatie.
5) Zijn er aankopen van en/of pandrechten op aandelen die op de een of andere wijze zijn gekoppeld aan de naam van [A.]? Zo ja, wilt u daarvan afschriften overleggen?
6) Zijn er dividenduitkeringen die op de een of andere wijze zijn gekoppeld aan de naam van [A.]? Zo ja, wilt u daarvan afschriften overleggen?
7) Beschikt Dexia over (bijkomende) informatie over de herkomst van de persoonsgegevens van [A.]? Zo ja, wilt u deze informatie verstrekken aan het hof?
8) Aan welke ontvangers of categorieën van ontvangers heeft Dexia persoonsgegevens van [A.] daadwerkelijk verstrekt?
9) Voor welk concreet doel of welke concrete doeleinden heeft Dexia de persoonsgegevens van [A.] verwerkt?
10) Heeft er destijds een zogenaamde BKR-toetsing plaatsgevonden en zo ja, zit daarvan nog een aantekening zit in het dossier van [A.]? Indien dat laatste het geval is, dan dient Dexia tevens een afschrift van deze aantekening in te zenden.
11) Zijn er overigens nog gegevens die op de een of andere wijze zijn gekoppeld aan de naam van [A.], en zo ja, welke gegevens zijn dat?

4.10.9. Verder wil het hof in verband met hetgeen tijdens de mondelinge behandeling nog aan de orde is gekomen, de volgende informatie van Dexia ontvangen:
12) Staan er in het dossier van [A.] gegevens waaruit blijkt hoe Dexia destijds de naam van [A.] en zijn - geheime - telefoonnummer is gekomen? Zo ja, wilt u deze gegevens dan aan het hof verstrekken? In het bijzonder dient Dexia de vraag te beantwoorden of zij het telefoonnummer van [A.], of andere hem betreffende persoonsgegevens, heeft verkregen van FiscAlert.
13) Heeft Dexia in het dossier van [A.] geregistreerd dat, en zo ja welke brochure zij destijds naar [A.] heeft gestuurd? Zo ja, om welke brochure gaat het hier?
14) Is het contract van [A.] gescand door Dexia?
15) Heeft Dexia persoonsgegevens van [A.] doorgegeven aan creditcardorganisaties, en zo ja waarom?
16) Heeft Dexia telefoonnotities gemaakt van de telefoongesprekken die zij heeft gevoerd met [A.]? In het bevestigende geval dient Dexia kopieën van deze notities over te leggen.
17) Kunt u uiteenzetten in hoeverre Dexia aandelen heeft geregistreerd op het contractnummer van [A.]?
18) Wilt u bij de beantwoording van alle voorgaande vragen steeds specificeren of de betreffende persoonsgegevens van [A.] zich bevinden in zijn papieren en/of elektronisch dossier, of dat deze gegevens (tevens) op andere wijze zijn opgeslagen door Dexia.

Volledigheidshalve merkt het hof op dat bovenstaande vragen ook zien op het geval dat de betreffende gegevens zijn verwerkt door de rechtsvoorganger(s) van Dexia, maar zich thans bevinden in het onder Dexia berustende dossier van [A.].
Tegelijkertijd is door het gerechtshof Den Bosch een uitspraak gedaan in een gelijksoortige zaak.
Deze uitspraak is hier te lezen:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage ... ljn=AV0011

Terug naar de uitspraken van de Hoge Raad.
De Hoge Raad is heel duidelijk over art 35 van de WBP over het opvragen van persoonsgegevens:
De betrokkene kan bij het vragen van deze informatie volstaan met een verwijzing naar art. 35 Wbp en behoeft geen nadere redenen op te geven. Hij mag verwachten dat de vervolgens aan te reiken informatie transparant en volledig zal zijn. Daarom kan Dexia niet het verzoek van [verweerder] afwijzen
De beslissing van de Hoge Raad in de eerste zaak:
4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Dexia in de kosten van het geding in cassatie
De beslissing van de Hoge Raad in de tweede zaak:
4. Beslissing

De Hoge Raad:
vernietigt de beschikking van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch;
verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt [verweerder] in de kosten van het geding in cassatie
Deze zaak wordt dus terugverwezen naar een gerechtshof en dat is niet Den Bosch maar Arnhem.

De eerste zaak is een grote overwinning voor de gedupeerde die zelf zijn zaak bij de rechtbank en gerechtshof heeft gevoerd.
Dexia moet dus nu met de billen bloot en doen wat het gerechtshof in de punten 4.10.8 en 4.10.9 heeft gevraagd.

Groeten,
Piet

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door Okerene »

Cassatie-uitspraak Hoge Raad over juiste toepassing en naleving WBP

We mogen de persoon in kwestie niet alleen van harte feliciteren met deze “calimero”–overwinning, maar beslist ook dankbaar zijn dat hij de moed bezat om vol te houden tegen zo’n gigant als Dexia met haar vele 'geleerde' advocaten.

Het is niet niks dat er nu door zijn toedoen rechtsgeschiedenis is geschreven inzake toepassing van de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Dexia dacht oppermachtig te zijn en schoffeerde alles en iedereen door niet met de gevraagde gegevens over de brug te komen.

Net als iedereen zocht onze medegedupeerde gerechtigheid en heeft die uiteindelijk ook gekregen. Het zag er soms niet naar uit dat de eindstreep zou worden behaald, maar hij is toch door blijven knokken. Een geweldige opsteker voor ons allemaal.

Wat sommige advocaten niet aan zouden durven heeft hij toch maar even gedaan. Mijn sympathie heeft hij ook door in het belang van alle gedupeerden te vechten. (Dat geldt ook voor de andere persoon die er niet in is geslaagd zijn zaak tot een goed einde te brengen). Van u toch ook? Ook al zullen velen de reikweidte nog niet ten volle beseffen. Nogmaals bedankt en proficiat!

Met vriendelijke groet,

Okerene
Laatst gewijzigd door Okerene op 01 jul 2007 16:26, 3 keer totaal gewijzigd.

henkgeluk
Berichten: 302
Lid geworden op: 29 apr 2005 20:05

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door henkgeluk »

inderdaad okerene, deze uitspraak is verstrekkender dan wij denken.
dat kan wel eens de doorbraak zijn.

ook gezien in het licht van de aangifte van PAL tegen dexia ivm aankoop bewijs aandelen.

mi kan nu iedere advocaat in iedere zaak dit eisen voor zijn client!
dit werpt een ander licht op vele zaken cq uitspraken.
maw even gauw geconcludeerd, zal ieder voor zich,zich moeten beraden
om in zijn /haar zaak deze uitspraak mee te wegen en zich op te beroepen!

ook in het licht of de aandelen zijn gekocht.risico profiel ,navraag bkr ,etc etc .dus alle punten uit de uitspraak!!

de zomer kan nog lang duren voor dexia !!

vrgr

henk geluk

Belegger+
Berichten: 699
Lid geworden op: 24 jun 2005 15:54

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door Belegger+ »

dat kan wel eens de doorbraak zijn.
Dat lees ik hier al jaren. Elke dag een nieuwe doorbraak.
't is toch wat.

B+

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door pluutje »

Geplaatst op 29 Jun 2007 19:39 door Belegger+
-------------------------------------------------------------------------------
Quote:
dat kan wel eens de doorbraak zijn.

Dat lees ik hier al jaren. Elke dag een nieuwe doorbraak.
't is toch wat.

B+

Maar bovenstaand bericht van jou is beslist een doorbraak na al die jaren! :roll:

:D

CvdH
Berichten: 177
Lid geworden op: 23 okt 2006 19:42

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door CvdH »

Pluutje wederom bedankt voor deze scherpe annaliesje :lol:

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door pluutje »

Dat wel natuurlijk! :roll:

:lol: :wink:

gerrit dekzeil
Berichten: 110
Lid geworden op: 04 jun 2006 21:40

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door gerrit dekzeil »

Geregistreerd op: 3-8-2004
Totaal berichten: 2649[0.45% van het totaal / 2.50 berichten per dag]
Zoek naar alle berichten van pluutje
Notoire klager of iemand die niets beters te doen heeft en de fora bezoekt als ware het een chatbox voor eenzame zielen.
De redactie van Tros Radar is kennelijk toch vatbaat om forse bedragen te incasseren in ruil voor het chatgedrag van dit figuur.
Zou deze persoon niet doorhebben hoe belachelijk hij of zij zich maakt :?:

Martinvdm

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door Martinvdm »

Zou deze persoon niet doorhebben hoe belachelijk hij of zij zich maakt
Heb jij dat dan wel door, gezien bovenstaande uitspraak..?

gerrit dekzeil
Berichten: 110
Lid geworden op: 04 jun 2006 21:40

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door gerrit dekzeil »

En ja hoor, zoals verwacht de eerste reactie, dat kon niet uitblijven. :lol: Wel grappig eigenlijk dat men zo reageert, je zou haast denken dat er slechts een persoon onder verschillende aliassen actief is op dit forum. :lol:

*
Berichten: 287
Lid geworden op: 29 jan 2005 10:02

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door * »

Pas op!
Belangrijk nieuws.....................................

Dus de afleidings-tactiek wordt weer ingezet.

Laat jullie niet afleiden van het onderwerp!

gerrit dekzeil
Berichten: 110
Lid geworden op: 04 jun 2006 21:40

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door gerrit dekzeil »

Pas op!
Belangrijk nieuws.....................................

Dus de afleidings-tactiek wordt weer ingezet
Waar gaat dit over ? Dit is toch een ordinaire chatbox blijkens de onzintopics van ene pluutje :lol:
Laatst gewijzigd door gerrit dekzeil op 29 jun 2007 23:32, 1 keer totaal gewijzigd.

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door anne_ »

Ik kom hier niet meer zo vaak, laten we vooral niet vergeten dat Sara Etty ( als student zijnde ) de eerste was die deze mogelijkheid aangereikt en aangekaart heeft. Zij heeft zich sterk gemaakt om art. 35 WBP onder de aandacht te brengen.

Daar worden nu de vruchten van geplukt door de volhouders.

Ik had vanavond contact met haar, zij was verguld met deze uitspraak, ze heeft haar doel bereikt.

Dank Sara.

Vr.gr.

Anne.

ad snoeren
Berichten: 2987
Lid geworden op: 06 jan 2004 21:38

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door ad snoeren »

Ja Sara is een kanjer waar we allen veel aan te danken hebben.
En dat mag ze weten!!!!!!!!

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door anne_ »

't Is een bijzonder kind en dat is het'

Citaat uit Dik Trom,

:wink: Anne.

CvdH
Berichten: 177
Lid geworden op: 23 okt 2006 19:42

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door CvdH »

Is dat een kantonrechter :?:

anne_
Berichten: 1469
Lid geworden op: 12 jan 2005 15:02

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door anne_ »

Is dat belangrijk wie of wat iemand is?????

Volgens mij niet, zij heeft die mogelijkheid onder de aandacht gebracht, niet meer en niet minder.

Martinvdm

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door Martinvdm »

En Dexia weer een tik op de vingers gegeven om eens met de billen bloot te moeten...

CashDamageLeader
Berichten: 305
Lid geworden op: 04 mar 2005 11:45

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door CashDamageLeader »

Hoge Raad dwingt banken klantendossier af te geven
Tegenvaller voor Dexia Bank enABN Amro in aandelenleaseaffaire en fraude tulpenbollenbeleggingsfonds

VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - Banken moeten hun klanten volledig inzage geven in hun eigen dossier. Dit heeft de Hoge Raad vrijdag tegelijkertijd uitgesproken in drie verschillende conflicten tussen banken en beleggers. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege van Nederland.

Het gaat om twee afzonderlijke rechtszaken van aandelenleasebeleggers tegen Dexia Bank Nederland. De derde procedure is van veertien beleggers in het door fraude geplaagde tulpenbollenbeleggingsfonds Novacap tegen ABN Amro-dochter Hollandse Bank-Unie (HBU), waarvan de veertien geld hebben geleend om in Novacap te beleggen.

In alle drie de zaken vragen de klanten van hun bank een volledig overzicht van de persoonsgegevens die de bank in zijn bestanden heeft verwerkt. Daarbij vragen de klanten in het bijzonder om kopieën van documenten waarop hun persoonsgegevens voorkomen, zoals formulieren, cliëntprofielen, contracten, aankoopbewijzen en transcripties van telefoongesprekken die de bank met hen heeft gevoerd.

De klanten beroepen zich met hun verzoek op artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat geeft mensen een inzagerecht in persoonsgegevens die instellingen over hen bijhouden. Lagere rechters hadden de klanten grotendeels gelijk gegeven. Dexia en HBU waren daartegen in cassatie gegaan bij de Hoge Raad.

De banken hebben een reeks bezwaren aangevoerd. Dexia vreest een grote administratieve lastendruk als de duizenden procederende aandelenleaseklanten het voorbeeld van de twee om inzage vragende klanten zouden volgen. HBU betoogt dat zijn recht op een eerlijk proces wordt geschonden als het zelf munitie aan tegen de bank procederende klanten moet verschaffen. Beide banken voeren ook aan dat de wet een begrijpelijke samenvatting van het klantendossier voldoende vindt om te laten zien.

De Hoge Raad benadrukt nu dat aan het wettelijke recht op inzage en afschriften 'een ruime uitleg' moet worden gegeven. Geen samenvatting maar inzage in originele documenten vindt het college daarvoor de meest effectieve wijze.

'Steun in de rug'

Stichting Verliespolis gaat tegenover verzekeraars 'vooralsnog' niet op grote schaal een beroep doen op het uitgebreide inzagerecht in klantendossiers dat de Hoge Raad heeft verordonneerd. Dit meldt woordvoerder Rob Okhuijsen van Verliespolis desgevraagd in een reactie op de uitspraken van de Hoge Raad.

Wel acht Verliespolis zich gesterkt door de ruime uitleg die de Hoge Raad geeft aan het inzagerecht van klanten van financiële instellingen. 'Het is natuurlijk wel een steun in de rug.'

Verliespolis is de grootste belangenbehartiger van klanten die menen door verzekeraars te zijn benadeeld met dure beleggingsverzekeringen. Verliespolis claimt tienduizenden klagers te vertegenwoordigen, waarmee de woekerpolisaffaire hard op weg is de opvolger te worden van de aandelenleaseaffaire.

Maar volgens Verliespolis is het niet nodig om het door Dexia -klanten afgedwongen uitgebreide inzagerecht voor duizenden woekerpolisgeschillen in te zetten. 'We merken dat de verzekeraars ons zeer serieus nemen en al bereid zijn de meeste gevraagde informatie aan ons te geven.'

CashDamageLeader
Berichten: 305
Lid geworden op: 04 mar 2005 11:45

Re: Uitspraak Hoge Raad over inzage persoonsgegevens

Ongelezen bericht door CashDamageLeader »

Financiële sector tempert dossiervrees
VASCO VAN DER BOON

AMSTERDAM - De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en het Verbond van Verzekeraars verwachten geen grote gevolgen van het uitgebreide inzagerecht van klanten in dossiers van financiële instellingen. De Hoge Raad heeft een ruime interpretatie van dat recht vrijdag in jurisprudentie vastgelegd. Twee NVB-leden, Dexia en ABN Amro , pleitten bij de Raad tevergeefs voor beperkte uitleg van dat inzagerecht van hun klanten.

NVB-adjunct-directeur Jan Schoemaker zegt dat 'het in het algemeen natuurlijk niet zo is dat we hier nu de vlag uithangen voor deze uitspraken van de Hoge Raad. Maar we denken ook weer niet dat deze uitspraken aanleiding zullen zijn voor bankklanten om massaal hun dossiers te gaan opvragen. Klanten van banken zijn doorgaans tevreden over hun bank.'

Schoemaker: 'De enkele keer dat er wel een meningsgeschil is, en de klant behoefte heeft aan zijn dossier, is de administratieve organisatie van de bank van zulke hoge kwaliteit dat het niet erg veel moeite kost om de klant van de gevraagde informatie te voorzien. Dit komt weinig tot betrekkelijk weinig voor.'

Volgens Schoemaker kan de administratieve lastendruk voor de bank wel plotseling verzwaard worden als er bijvoorbeeld een 'class action' van duizenden klanten dreigt, die allemaal hun volledige klantendossier zouden opvragen. 'Maar voor zulke denkbeeldige gevallen is van belang dat de Hoge Raad erkent dat de klanten geen misbruik van hun inzagerecht mogen maken en dat het proportioneel moet zijn.'

Ook Hennie Zoontjes van het Verbond van Verzekeraars vreest niet dat er nu een golf van dossieraanvragen van klanten van verzekeraars loskomt. 'Met deze uitspraken van de Hoge Raad is er voor verzekeraars niets nieuws onder de zon. We hebben in de sector een gedragscode die verzekeraars al voorschrijft dat zij hun klanten desgevraagd volledige inzage in het klantendossier moeten verschaffen, inclusief transcripties van de gevoerde telefoongesprekken. Uitgezonderd van deze inzage zijn hooguit zaken als persoonlijke notities van medewerkers van verzekeraars. Volledige transparantie staat voor ons voorop.'

Zowel Dexia Bank als ABN Amro waren vrijdag niet in staat om te reageren op de voor hen negatief uitgevallen uitspraken van de Hoge Raad. In het beleggingsconflict tussen ABN Amro-dochter HBU en zijn veertien procederende klanten betekent de uitspraak van de Hoge Raad dat HBU alle opgevraagde dossiers moet openen. De procederende klanten hopen daarmee aan te tonen dat HBU lichtvaardig en zonder toereikende kredietwaardigheidstoets geld aan hen heeft geleend om te beleggen in het door fraude omgevallen tulpenbeleggingsfonds Novacap. Ex-beheerders van dat fonds, die ook om deze reden procederen tegen HBU, waren vrijdag onbereikbaar.

In de aandelenleaseaffaire zal de uitspraak van de Hoge Raad niet leiden tot een massale vraag om dossiers, verwacht Piet Koremans van Payback. 'Maar Dexia moet nu wel aan- en verkoopbewijzen van aandelen laten zien aan de klant.'

Gesloten