LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wie is PAL?

Hier kan je jouw opmerkingen en klachten kwijt over LegioLease.
croosjes
Berichten: 2816
Lid geworden op: 03 jul 2003 14:25

Wie is PAL?

Ongelezen bericht door croosjes »

Weet waar u aan begint om u te laten begeleiden door deze praatgroep PAL

De praat/club pal(piet) geeft gratis advies, maar met dat advies onttrekken ze zich van elke verplichting die daaraan verbonden zijn, hoe zit dit in elkaar. De praatgroep PAL is geen geregistreerde organisatie dus de fouten die er gemaakt worden zijn niet te claimen op deze praatgroep. Volgende probleem dat de aangesloten leden een wild groei is van leden van andere organisaties waar het altijd/meestal fout georganiseerd werd door geen goede aansturing en beleidsvoering van verwilderde leden elders. Verder er wordt gesproken door leden/aangeslotenen die zeggen dat ze er niets mee te maken hebben dus ondoorzichtig en zeer misleidend voor nieuwe gedupeerden. Deze praatgroep PAL met onder steunende leden maken andere vereniging, stichting en organisaties voor van alles uit met beschuldigingen van zwartmakerij en misleidende voorstellingen, gericht om andere belangen organisaties de grond in te boren zonder enige bewijs van stukken. Pal is daarom een slecht georganiseerde praatgroep waar gedupeerden zich heel goed op de hoogte moet stellen voor ze hiermee in zee gaan. Leest u het gedrag op het forum van verschillende forum schrijvers en aanhang.

Daarom sluit u aan bij een degelijke vereniging lees hieronder:


Vrgr.Vereniging Schadeloosstelling WWW.SCHADELOOS-STELLING.NL
In samenwerking met http://www.meijeradvocaten.nl/

Ikwaseenbeetjedom
Berichten: 2956
Lid geworden op: 20 nov 2003 11:33

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door Ikwaseenbeetjedom »

Het is weer zover, opent gelijk weer een nieuw topic.

Samen staan we sterk?

Maar dan toch niet met croosjes, want die is al maaaaanden bezig om andere verenigingen zwart te maken en zijn eigen Telefoonmaatschappij
te promoten en zijn eigen advocaatje (heeft heeeeeel lang geduurd voordat ie er ééntje gevonden had) naar voren te schuiven, terwijl dat toch echt niet in het belang is van de dexia-slachtoffers maar enkel het balang van croosjes zelf en van zijn advocaatje Petra.

Bah croosjes, bah..!!!

villa_cees
Berichten: 313
Lid geworden op: 02 okt 2003 18:14

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door villa_cees »

daar is-tie weer!!!


Beter even kijken op www.platformaandelenlease.nl.

Deze mensen helpen je gratis!

(Of kijk maar even op beide sites, dan zie je zelf wel wat ik bedoel!)

vr.gr.Cees

Piet
Berichten: 4389
Lid geworden op: 02 jul 2003 21:20

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door Piet »

Croosjes, er zijn grenzen.
Ik weet niet door wie je nu weer opgefokt wordt om dit soort onzin te plaatsen.
Je bent nu al tweeëneenhalf jaar bezig mij en mijn werk op een belachelijke en leugenachtige manier te ondermijnen.
Ik heb inmiddels al meer als 6000 e-mails verstuurd om gedupeerden die om hulp vroegen, advies te geven en te helpen.
Meer zal ik hierover nu niet over zeggen.

Sinds je weer terug bent van je verbanning ben je er weer in geslaagd om goede topics op slot te krijgen, je kraamt de grootste onzin uit en bent de grootste verzieker op dit forum.
Ik zal de web redactie vragen hier maatregelen tegen te ondernemen en ik roep iedereen op dit ook te doen.
Mail naar [email protected] en geef je mening waarom Croosjes van dit forum moet verdwijnen.

Er zijn grenzen, niet alleen voor Dexia maar ook voor Croosjes

Groeten,
Piet

villa_cees
Berichten: 313
Lid geworden op: 02 okt 2003 18:14

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door villa_cees »

Heel goed Piet,
mailtje is onderweg!

vr.gr.Cees

pluutje
Berichten: 2669
Lid geworden op: 04 aug 2004 00:01

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door pluutje »

Croosjes,

Waar ben jij mee bezig! Je bent te ver gegaan!

Is dit nu jou ''systeem''?

Je hebt daarnet je eigen glazen ingegooid!

Reken er maar op dat van af nu geen enkele klant meer kunt strikken voor je ''schadeloosstelling''als dit al ooit gelukt is.

Tot nu toe heb ik me redelijk afzijdig gehouden van jou postings maar dat is nu gedaan. :x :evil:
Laatst gewijzigd door pluutje op 04 mar 2005 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door peewee »

Wie is PAL ? De vraag stellen is hem direct al beantwoorden. PLATFORM Aandelen Lease. Een informatieplatform dat meehelpt al die 10.000-den gedupeerden de weg te wijzen . Een heel nuttige functie, vooral voor die duizenden die tot nu toe in hun spreekwoordelijke "luie stoel zijn blijven zitten" en nu pas (beter laat dan nooit) wakker beginnen te worden.

Truus2004
Berichten: 2377
Lid geworden op: 17 jun 2004 00:13

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door Truus2004 »

Croosjes, hier heb je wat leesvoer. Dan zijn we even van je verlost! Je mag nog even je mening over 14e komen geven!
DE NEDERLANDSE RECLAME CODE

Definitie Reclame (Art. 1)
Normen En Waarden (Art. 2 - 6)
Misleiding (Art. 7 - 12)
Minderjarigen (Art. 13)
Vergelijking (Art. 14)
Bewijs (Art. 15)
Denkbeelden (Art. 16)
Toepasselijkheid (Art. 17 - 18)

1. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van goederen, diensten, of denkbeelden (tezamen: producten). Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten. Toelichting

2. Reclame dient in overeenstemming te zijn met de wet, de waarheid, de goede smaak en het fatsoen.

3. Reclame mag niet strijdig zijn met het algemeen belang, de openbare orde of de goede zeden.

4. Reclame mag niet nodeloos kwetsend zijn, noch een bedreiging inhouden voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid.

5. Reclame behoort naar vorm en inhoud zodanig te zijn dat het vertrouwen in de reclame niet wordt geschaad.

6. Zonder te rechtvaardigen redenen mag reclame niet appelleren aan gevoelens van angst of bijgelovigheid.

7. Reclame mag niet misleidend, met name niet omtrent de prijs, de inhoud, de herkomst, de samenstelling, de eigenschappen of de doelmatigheid van de aangeboden producten. Reclame dient zo duidelijk en volledig mogelijk te zijn, mede gelet op haar aard en vorm en het publiek waarvoor zij is bestemd. Duidelijk behoort ook te zijn door wie de producten worden aangeboden.

8. In reclame gebruikte getuigschriften, attesten of verklaringen van deskundigen dienen op waarheid te berusten en in overeenstemming te zijn met recent aanvaarde wetenschappelijke inzichten.

9. In reclame, bestemd voor het grote publiek, behoren wetenschappelijke termen, statistieken en aanhalingen met grote omzichtigheid te worden gebruikt, teneinde begripsverwarring te voorkomen. Indien van statistieken met beperkte geldigheid gebruik wordt gemaakt, moet die beperking duidelijk blijken.
Het bezigen van vaktermen, beschrijvingen, afbeeldingen of beelden, die er kennelijk op gericht zijn om op quasi-wetenschappelijke of misleidende wijze het bestaan van niet aanwezige hoedanigheden van producten te suggereren, behoort achterwege te blijven.

10. Reclame dient duidelijk als zodanig herkenbaar te zijn, door opmaak, presentatie, inhoud of anderszins, mede gelet op het publiek waarvoor zij is bestemd.
Wat betreft reclame in (jeugd)bladen met een bereik van meer dan 25% bij kinderen tot en met 11 jaar dient boven iedere reclame (inclusief de zogenaamde advertorial) het woord advertentie in 12 puntsletters te worden gezet.
Het gebruik van subliminale technieken in audiovisuele reclame is verboden.
Ook is het gebruik van elementen uit een etherprogramma in reclame op radio en televisie verboden indien redelijkerwijs moet worden aangenomen dat daardoor kijkers of luisteraars worden misleid of in verwarring gebracht.
Het in reclame op radio en televisie optreden van personen die krachtens hun deelname aan etherprogramma's geacht kunnen worden gezag respectievelijk vertrouwen te hebben bij bepaalde publieksgroepen is verboden. Toelichting

11. Indien in reclame over "garantie" wordt gesproken, behoort de omvang, de inhoud en de tijdsduur van die garantie duidelijk te zijn, het desbetreffende medium in aanmerking genomen.

12. Het op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk nabootsen van andermans reclame, waardoor met name het publiek kan worden misleid of in verwarring gebracht omtrent het product en/of omtrent degene van wie de reclame afkomstig is, is verboden.

13. 1. Reclame die kennelijk geheel of gedeeltelijk tot kinderen - d.w.z. minderjarigen tot 12 jaar - wordt gericht, mag niets in woord, geluid of beeld bevatten waardoor kinderen op enigerlei wijze worden misleid over de mogelijkheid en eigenschappen van het aangeboden product. Toelichting

2. Reclame op televisie mag minderjarigen geen morele of fysieke schade berokkenen en moet daarom voor hun bescherming voldoen aan de volgende criteria:

a. zij mag minderjarigen niet tot de aankoop van een bepaald product aanzetten door te profiteren van hun onervarenheid of hun goedgelovigheid;

b. zij mag minderjarigen er niet rechtstreeks toe aanzetten hun ouders of anderen te overreden tot de aankoop van producten waarvoor reclame wordt gemaakt;

c. zij mag niet profiteren van het speciale vertrouwen dat minderjarigen hebben in ouders, leerkrachten of anderen;

d. zij mag minderjarigen niet zonder reden in gevaarlijke situaties tonen.

3. Telewinkelen moet aan de in 13.2 genoemde eisen voldoen en mag daarenboven minderjarigen er niet toe aanzetten overeenkomsten te sluiten voor het kopen of huren van producten.

14. Onder vergelijkende reclame wordt verstaan elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.
Vergelijkende reclame is, wat de vergelijking betreft, geoorloofd op voorwaarde dat deze:

a. niet misleidend is;

b. goederen of diensten vergelijkt die in dezelfde behoeften voorzien of voor hetzelfde doel zijn bestemd;

c. op objectieve wijze een of meer wezenlijke, relevante, controleerbare en representatieve kenmerken van deze goederen of diensten, zoals de prijs vergelijkt;

d. er niet toe leidt dat op de markt de adverteerder wordt verward met een concurrent, of de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten van de adverteerder met die van een concurrent;

e. niet de goede naam schaadt van of zich niet kleinerend uitlaat over de merken, handelsnamen, andere onderscheidende kenmerken, goederen of diensten, activiteiten of omstandigheden van een concurrent;

f. voor producten met een benaming van oorsprong mede betrekking heeft op producten met dezelfde benaming;

g. geen oneerlijk voordeel oplevert ten gevolge van de bekendheid van een merk, handelsnaam of andere onderscheidende kenmerken van een concurrent dan wel van de oorsprongsbenamingen van concurrerende producten; en

h. niet goederen of diensten voorstelt als een imitatie of namaak van goederen of diensten met een beschermd merk of beschermde handelsnaam.

Elke vergelijking die verwijst naar een speciale aanbieding, moet duidelijk en ondubbelzinnig het einde en, zo de speciale aanbieding nog niet loopt, het begin aangeven van de periode gedurende welke de speciale prijs of andere specifieke voorwaarden gelden dan wel vermelden dat de speciale aanbieding loopt zo lang de voorraad strekt of de diensten kunnen worden verleend.

15. De adverteerder dient op verzoek van de Reclame Code Commissie c.q. het College van Beroep de juistheid van de reclame aannemelijk te maken, indien deze gemotiveerd wordt aangevochten.

16. Dit artikel is met ingang van 28 februari 1999 vervallen.

17. De Reclame Code dient niet alleen te worden toegepast naar de letter, maar ook naar de geest.

18. Bij Bijzondere Reclame Codes is het algemene gedeelte van de Reclame Code onverminderd van kracht.
Waar in deze codes wordt gesproken over reclame-uiting(en) wordt bedoeld reclame zoals gedefinieerd in artikel 1 van het Algemeen gedeelte van de Reclame Code.

TOELICHTING

Artikel 1
Reclame is: aanprijzen in het openbaar. Hieronder wordt onder meer begrepen een televisieprogramma waarin rechtstreekse aanbiedingen aan het publiek worden gedaan met het oog op de levering tegen betaling van producten (=telewinkelen).
Aanprijzingen, die niet in het openbaar plaatsvinden, vallen niet onder de definitie. Aankondigingen, die geen enkel aanprijzend element bevatten, ook niet. Te denken valt aan zuiver feitelijke mededelingen, zoals openingstijden, familieberichten en louter feitelijke informatie omtrent (gewijzigd) beleid van overheden of bedrijven.
Voor de beoordeling van het element aanprijzing speelt de totale uiting een rol. Het gaat niet alleen om de tekst, maar ook om grootte, opmaak, kleurgebruik en dergelijke. De enkele vermelding van een naam van de adverteerder kan immers reeds reclame zijn (bijvoorbeeld sponsorborden).
In de definitie is niet opgenomen dat de aanprijzing tegen betaling moet zijn geplaatst. Meestal zal dat wel het geval zijn, maar voor het publiek maakt het geen verschil of een reclame-uiting tegen betaling dan wel gratis is geplaatst.

Artikel 10
Onder subliminale technieken wordt verstaan: technieken, waarmee door ingevoegde beelden en/of geluiden van zeer korte duur getracht wordt kijkers of luisteraars - wellicht zonder dat zij zich daarvan bewust (kunnen) zijn - te beïnvloeden.

Artikel 13.1
In reclame gericht op kinderen dient rekening te worden gehouden met hun bevattingsvermogen en verwachtingspatroon, met name m.b.t. het speelplezier en de prestaties van het product.
Laatst gewijzigd door Truus2004 op 04 mar 2005 23:38, 1 keer totaal gewijzigd.

learner
Berichten: 343
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:59

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door learner »

croosjes,

totnogtoe kon ik om je lachen . . .

nu moet ik om je huilen . . .

mvg. learner . . . :cry:

JH
Berichten: 2919
Lid geworden op: 30 aug 2003 14:37

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door JH »

Piet, je motto samen staan we sterk geldt wel voor iedereen ongeacht of iemand nu bij Leaseleed, Leaseverlies Payback Pal aansluiting heeft gezocht. Uiteindelijk zal de oplossing er wel komen en het is goed dat er zoveel actiegroepen zijn. Gelukkig zijn mensen zelf wel zo verstandig om die groepering te kiezen. Het resultaat zal uiteindelijk bepalen welke stichting of vereniging uiteindelijk het beste resultaat heeft bereikt. Maar zo te lezen vanavond is het ook mogelijk om ook zonder advocaat te winnen. Dus ...

Verwijzen met links in topics naar oa PAL, PB of Schadeloosstelling heeft slechts een averechtse uitwerking. Het is net als ongewenst reclamedrukwerk in je brievenbus en die gaat bij mij al meteen bij de oudpapierbak.
Laatst gewijzigd door JH op 04 mar 2005 23:58, 1 keer totaal gewijzigd.

J. v. Remmerden
Berichten: 43
Lid geworden op: 27 feb 2005 17:17

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door J. v. Remmerden »

De enige echte Vereniging voor al uw effectenlease problemen.

www.payback.nl

Samen komen we er wel uit !!

pewi
Berichten: 679
Lid geworden op: 16 feb 2005 20:52

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door pewi »

Best Piet,
Wat croosjes, avondroden, bosbevruchtingen en ga zo maar door ook zeggen, denk er altijd aan dat je gesteund word door duizenden gedupeerden. Wat maakt die paar dwazen nu uit. Je bent voor ons van onschatbare waarde.

waltmans29
Berichten: 137
Lid geworden op: 30 aug 2003 23:05

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door waltmans29 »

ZEKER!! :lol: :lol:

zie dan ook WWW.PLATFORMAANDELENLEASE.nl

tevens u adres voor informatieavonden!!!

groetjes :wink:

J. v. Remmerden
Berichten: 43
Lid geworden op: 27 feb 2005 17:17

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door J. v. Remmerden »

Ook op deze markt is concurrentie geen probleem :

De enige echte Vereniging voor al uw effectenlease problemen.

www.payback.nl

Samen komen we er wel uit !!

waltmans29
Berichten: 137
Lid geworden op: 30 aug 2003 23:05

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door waltmans29 »

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

JE HEBT VOLKOMEN GELIJK :wink:

WWW.PLATFORMAANDELENLEASE.NL

J. v. Remmerden
Berichten: 43
Lid geworden op: 27 feb 2005 17:17

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door J. v. Remmerden »

De enige echte Vereniging voor al uw effectenlease problemen.

www.payback.nl

Samen komen we er wel uit !!

waltmans29
Berichten: 137
Lid geworden op: 30 aug 2003 23:05

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door waltmans29 »

een voor allen en allen voor een!!

WWW.PLATFORMAANDELENLEASE.NL

:wink: :wink: :lol:

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door impact »

Vanuit mijn "ballingschap" heb ik ook de oproep van Piet Koremans opgevolgd en die mail aan Radar gestuurd.
Aan PAL en Payback: probeer alsjeblieft de strijdbijl te begraven en
komen jullie s.v.p. weer in gesprek. Samen staan we sterker!

www.pay-back.nl samen met www.platformaandelenlease.nl is de nachtmerrie van Dexia!

Pieter
Berichten: 1874
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:06
Contacteer:

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door Pieter »

Aan alle,

Gaat het om wie het felste is, het scherpst van de tong, het gahaaist, meest gemotiveerd, het meest gehaat, of wat allemaal nog niet meer?

Of gaat het om een verenigigde vuist te maken zowel onder leden als organisatie onderling, met als doel gerechtigheid voor gedupeerde te verkrijgen?

Als we allemaal een keuze gemaakt hebben dan kunnen we of heerlijk onderling verder bekvechten of de aanbieders aanpakken.

Impact,
Bij PB is geen strijdbijl, nooit geweest ook. de deuren staan nog steeds open.

Mvg,
Pieter

By the way, iemand nog Hallo gelderland gezien vandaag?
Werd informatie verstrekt aangaande dexia problematiek en bemiddelingspoging.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie is PAL?

Ongelezen bericht door impact »

Pieter, ik ken alle ins en outs van de ruzie niet en wil die ook niet te weten komen.
Het enige dat ik graag zou willen zien is dat Payback en PAL weer samen door één deur zouden kunnen gaan.

Gesloten