LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aandelen Lease contracten nietig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Simone
Je kan in ieder geval met de WCK-Wet in de hand aantonen
dat de afgesloten contract op veelal op gespannen voet staan met de financiele ( draagkracht ) zorgplicht staat.

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Jos
Volgens mij zijn er een aantal punten aan de orde
bij jouw betoog.
a) Huurkoop ( leasing )
b) WCK-Wet
Voordat ik hier op inga eerst de oude wetten erbij
halen.
Huurkoop viel onder WAS daarbij was het noodzakelijk
om toestemming van de echtgenoot te hebben om een
huurkoop overeenkomst af te sluiten. Met uitzondering
van huurkopen die onder een productiefkrediet vielen.
Onder productiefkrediet kan worden verstaan een
auto voor een vertegenwoordiger of kapitaalgoederen
voor een onderneming. ( Daar waar het geld gebruikt werd om de inkomstenbron zeker te stellen) Arbeidsinkomsten.
Bij de WCGK was het niet noodzakelijk dat de partners
gemeenschappelijk het contract moesten ondertekenen
mits het krediet niet gebruikt werd voor de gemeen-schappelijk huishouding. Het kopen van een auto was in principe niet voor de gemeenschappelijke huishouding.
Echter waren de krediet verschaffers hier heel voorzichtig
mee omdat rechters daar wel eens anders over konden denkken.
Vandaar dat in de WCGK was toegestaand als onderpand
ABC-Kredieten Auto Boot en Caravan. Dit laatste zat
heel dicht bij huurkoop dus tweehandtekeningen.
Omdat de auto alleen mocht overgedragen worden met
toestemming van de echtgenoot.
Deze twee wetten zijn samengevoegd tot de WCK-Wet
en daarin staat nergens dat samenwonende partners
mee moeten tekenen.
Hopelijk heb ik je hiermee geholpen met je vraag.
Je zou aan Dexia moeten vragen ontbinding opgrond
van de WCK-Wet en dan eens kijken wat hun antwoord
is met groeten.( Mits het bedrag beneden de ƒ 90.000
netto verstrekt krediet blijft.
Met groeten.
Arnoud

jos_smid

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door jos_smid »

Arnoud.

Dank voor deze toelichting, ik begrijp uit jouw betoog dat wij of ik of mijn vrouw behalve een beroep op art 88/89 ook een beroep kunnen doen op ontbinding rechtens hetgeen gesteld is in de wkc wet. Ik ben geen rechtskundige maar ik begrijp dus ook dat art 88/89 geen onderdeel uitmaakt van de WKCwet. Zover is alles duidelijk.
Nu het volgende. Dexia cq legio reageert niet meer, sterker nog aangetekende brieven werden tot op eergisteren niet in ontvangst genomen. En op het antwoord van het beroep op art 88 moesten wij ook twee maanden wachten. wij hebben nog tot juni de tijd, maar heeft de rest van dit forum dit ook?

Jos.

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

jos_smid
Je geeft een gerechtsdeurwaarde de opdracht om deze brieven
getikt door de deurwaarde af te geven.
Dan heb je het bewijs dat jij aan jouw verplichting hebt
voldaan.
Dit kost natuurlijk wel geld maar dan heb je later
wel een sluitend bewijs dat het ontvangen is met
de juiste of corecte tekst.
Arnoud.

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Zie ook de topic Ega's en aangetekende brieven
Arnoud

omhoog

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door omhoog »

Even omhoog halen

Zorgplicht

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Zorgplicht »

Zie topic onder het kopje.
Zorgplicht bij overstanden ook van toepassing op
beleggen met geleend geld AFM, augustus 2002.
.
De WCK-Wet berust op de zorgplicht om overcreditering
tegen te gaan

Yvonne

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Yvonne »

Wellicht heb je de meeste reacties op je vraag.
Van harte gefeliciteerd.

Een nadeel: duurt erg lang om te downloaden.

Wie heeft er nog meer reacties gekregen?

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

WCK is nu ook onder gebracht bij de FMA

arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door arnoud »

Mischien kan hierover maandag gesproken worden?

Pieke

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieke »

Achteraf blijkt uit de meeste leasecontracten, dat ze een verkapte vorm van geldlening zijn tegen woekervoorwaarden.
1 - je kunt niet oversluiten (goedkoper)
2 - je krijgt geen voordeliger rentetarief
3 - je kunt niet vervroegd aflossen zonder boete
4 - je hebt niet het beheer over het onderpand (het leasepakket)wat dat betreft:
5 - kun je hun wanbeheer toeschrijven
6 - ze berekenen waarschijnlijk ook nog beheerskosten
7 - zeer waarschijnlijk verdienen ze nog aan het pakket anders kunnen ze niet (zoals bij het kortingkado)na 7 jaar geheel of gedeeltelijke vrijstelling van maandtermijnen beloven
8 - bij het nietigverklaren (brief Eegalease) zeggen ze zich niet aan het B.Wetboek te hoeven houden, omdat het aandelenpakket geen zaak is
Samenvattend heeft (nu) Dexia grote aantallen leningen verkocht (gemiddeld 10 jaar tegen bijna 13%)met een onderpand dat ze zelf in beheer houdt en daarvan waarschijnijk wel lusten heeft, maar alle lasten zijn voor de klant en ook alle eventuele verliezen.Het is trouwens toch een vreemde leaseconstructie waar de betaler (driedubbel blijkt nu) geen zeggenschap of beheer van het geleasde heeft.

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Pieke
Ik heb je argumenten gelezen.
Waar het volgens mij om gaat is of je kan aantonen dat
je uit was om vermogensgroei te creeren zoals Maarten
reeds eerder heeft aan gegeven. Danwel of Legio Lease
uit was om kredieten te verkopen met als subdoel
het verkopen van aandelen.
M.a.w. wordt door Legio Lease de omzet gemaakt door de
verkoop van aandelen of door het verkopen van Kredieten
die gebruikt worden voor het aankopen van aandelen.
Maarten heeft hier beschren dat het niet onder WCK zou vallen terwijl ik van mening ben dat het wel onder de WCK wet valt.
Mijn stelling berust op de volgende zaken:
a) Er wordt meer krediet verstrekt dan toegestaan van
75% van de effectenwaarde ( noodzakelijke onderpand )
b) In mijn visie is er dus minimaal 25 % WCK Krediet
verstrekt die zou vallen onder de WCK
Hopelijk kan je hier iets mee
Arnoud
voor het verstrekken van de lening

Jaap

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Jaap »

eerst contract goed lezen alvorens tot tekenen over te gaan bespaart je enorm veel speurwerk naar de betreffende wetsartikelen.

Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan ben je gbonden aan je contract.

Dexia zal in de tussentijd alle aansprakelijkheidsstellingen afwijzen.

met andere woorden:

je zult of moeten gaan betalen of er rijdt binnenkort een leuke vrachtwagen je erf op om je inboedel mee te nemen.

Ik zeg altijd zo:

bezint eer gij begint!

m.v.g. Jaap

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Jaap
Ik kan zo een aantal voorbeelden opschrijven waarbij
jouw stelling niet waar is.
Op het moment dat een kontrakt strijdig met de wet
is dan is deze reeds nietig. Wat jij bedoeld is dat
in sommige overeenkomsten vernietigbaarheid door een
rechtbank moet worden uitgesproken.
Arnoud

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Rechtbank moet zijn kantongerecht omdat het een financiering
betreft volgens de wet.

Hans1

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Hans1 »

Graag een reactie van iemand die niet betaalt en een deurwaarder op z'n dak krijgt.
Of gebeurt dat nog niet als iemand niet betaalt????

arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door arnoud »

Hans1
Hopelijk begrijp ik je vraag goed.
a) Als er een duerwaarde is geweest en je wil niet voldoen
voldoen aan de gevraagde voorwaarden tot betaling wat er
dan gebeurd.
b) Je hebt niet voldaan aan de eis die deurwaarde heeft
gesteld?
Met betrekking tot a) dan is de deurwaarde op dat moment
een functionaris met een incasso opdracht. Eigelijk niet
anders dan een incassobureau.
Met betrekking tot b) dan zou de deurwaarde een dagvaarding
moeten (betekenen)afgeven voor het kantongerecht van je woonplaats.( omdat het een financiering is )
In het geval b) moet er dus een rechter bij het kantongerecht een uitspraak doen tot het nakomen van je
verplichtingen.
Voor zover mij bekend is dit nog niet gedaan aan een van
de deelnemers van Legio Lease.
Hopelijk heb ik je hiermee geholpen
Arnoud

JoopB

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door JoopB »

Ik wordt wel moe van steeds hetzelfde herhalen. SLV en eegalease hebben nu pas een rechtzaak aangespannen tegen DEXIA.
Dexia kan alleen dreigen met een INCASSOBUREAU en de bijkomende kosten, dit is GEEN deurwaarder. Een deurwaarder MAG NIET komen als er nog geen UITSPRAAK van de RECHTER is. Die is er voorlopig nog niet en derhalve komt er GEEN deurwaarder aan de deur. Dat er incassobureau's worden ingeschakeld is al erg genoeg.
Als er een UITSPRAAK komt en deze zou negatief voor de gedupeerden uitvallen, DAN zou er een deurwaarder KUNNEN komen. Deze komt de eerste keer om de zaak te betekenen, verder niets. Betekenen wil zeggen dat hij zich komt melden en wat stukken komt afgeven. Daar moet dan wel wat mee gebeuren anders zou er beslag gelegt kunnen worden op loon, huisraad en andere waardevormen.
Ik hoop dat er nu meer duidelijkheid is over de term DEURWAARDER

Groet,

JoopB

arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door arnoud »

Joop B.
Wij zijn het bijna met elkaar eens.
Als een deurwaarde een vordering probeert te incasseren
dan is zijn taak slechts het proces van incassobetaling
opgang brengen of houden identiek aan een incassobureau.
M.a.w. de deurwaaarder moet zich alszodanig voorsdtellen.
Daarna kan in overleg met zijn opdrachtgevers alsnog een
procedure gestart worden tot dagvaarding.
Het starten van zo'n procedure vangt aan met het betekenen
dat schuldenaar verwacht wordt te verschijnen op de rechtbank om zich eventueel te verweren.
Zodat hij/zij niet zonder kennisgevening bij verstek wordt
veroordeeld.
Nadat een gerechtelijke uitspraak is gedaan kan verder
akties volgen.
Met betrekking tot huurkoop is bepaald dat dit uitsluitend
via een kantongerecht mag lopen ondanks dat het bedrag
hoger kan zijn dan € 5000.--
(Dit is in de Wet opgenomen om de consument te beschermen)
Arnoud

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

geknipt uit het Assurantie Magaxine (www.amweb.nl)
.
AM. Jaargang: 2003, nummer: 09
.
Consument & Geldzaken klaagt over SprintPlan
.
Na twee particuliere stichtingen zegt nu ook de Vereniging Consument & Geldzaken geld te gaan eisen van Aegon-dochter Spaarbeleg. De vereniging eist schadeloosstelling voor deelnemers aan het aandelenleaseproduct SprintPlan.

Spaarbeleg zou vanaf 1999 ten onrechte geen risicoprofiel hebben opgesteld van klanten en daarmee onrechtmatig hebben gehandeld. Volgens Consument & Geldzaken heeft de toezichthouder eveneens gefaald, omdat er onvoldoende toezicht is gehouden op naleving van de Nadere Regeling Toezicht Effectenverkeer. "De meeste instellingen zijn de regels uit 1999 pas in 2002 daadwerkelijk gaan naleven", zo klaagt de vereniging.

Gesloten