LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aandelen Lease contracten nietig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
hans

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door hans »

Dat van die actie van Consument & Geldzaken tegen Spaarbeleg/SprintPlan is al een week of twee bekend op dit forum. Zie elders op dit forum. Echter de journalist van Assurantie Magazine die dit stukje schreef is blijkbaar niet juridisch geschoold, tenzij hij alleen doelt op schikkingsbesprekingen tussen de Vereniging Consument & Geldzaken en Spaarbeleg. Bij schikkingen kan deze belangenorganisatie wel een compensatie in geld voor de aangesloten gedupeerden vragen. Zodra het op een rechtzaak aankomt is dit niet meer mogelijk. Artikel 305 a lid 3 BW verhindert het voor een belangenorganisatie (ook de Consumentenbond heeft dit in het verleden herhaaldelijk ondervonden) om een schadevergoeding in geld te vorderen in een rechtzaak. Vandaat ook de eis van de Stichting Leaseverlies die een zg. 'verklaring voor recht'' vordert in de procedure tegen Dexia. Zo'n verklaring voor recht is een zeer indirecte weg om voor de belangen van de gedupeerden op te komen, maar het recht heeft soms zijn beperkingen.

Arnoud

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Hans
Je hebt met deze stelling volledig gelijk.
.
Hoewel een laatste uitspraak over Boven Karpel m.b.t.
de Legionelle-besmetting volgens mij een ander
interpretatie weergeeft.
.
Met groeten
Arnoud

Chris G
Berichten: 911
Lid geworden op: 21 aug 2003 14:13

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Chris G »

Een oude topic maar gezien de ontwikkelingen nu weer bijzonder actueel!

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Joshua »

Ik zag dat Door AFM een speciale voorwaarde V11 voor Dexia is opgenomen.
AFSCHRIFT PER 13-07-2004 VAN HET REGISTER BEDOELD IN ARTIKEL 20, EERSTE LID, VAN DE WET OP HET CONSUMENTENKREDIET (WCK)
De vergunning is alleen van toepassing op de renteloze lening als bedoeld in het Dexia Aanbod, welke wordt aangeboden ten einde de restschuld ontstaan uit effectenleasecontracten afgesloten bij Dexia Bank nederland N.V. en of Bank Labouche N.V. in termijnen te voldoen.

Is dit bewust sinds kort toegevoegd? 13 juli 2004?

Ruikt Dexia problemen door de renteloze lening wel onder de WCK te schuiven?
Hoe staat het verder met de criteria om de contracten onder de WCK te laten vallen.
Moeten we wachten tot de uitspraak nu Nijhuis de procedure verwijst naar de rol van 25 augustus 2004?

Betekent dit dat de AFM geen toepassing van een lening voorziet voor reeds lopende kredit verstrekkingen?
Opnieuw de vraag wie van de gedupeerden heeft WCK nietig verklaring naast de zaak in Arnhem ingebracht (met of zonder advocaat)?

Er is intussen een actueel topic WCK
http://www.trosradar.nl/forum/viewtopic.php?t=18913
Het nieuwe inzicht biedt de mogelijkheid de kern van de zaak aan te pakken
nl. Het was de AANBIEDER enkel te doen om winst op een geldverstrekking.
De aanbieder had enkel belang bij een slecht beurs ontwikkeling want dan pas kunnen zij op een maximale looptijd reken en dus de meeste winst.
Dat het product slechter resultaat geeft is voor Dexia juist een goede zaak.
Hoe krom kan een product zijn!

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Joshua »

Lease Wel Of Niet HUURKOOP?
1. De numerus clausus
Traditioneel zegt men : “geen voorrecht zonder wet” (pas de privilège sans texte), maar dat is een misleidende formule. Zoals verder moge blijken, zijn er in ons recht wel degelijk zakelijke zekerheidsrechten in gevallen die niet uitdrukkelijk door de wet zijn bepaald. Wel is
het zo dat partijen bij overeenkomst of rechtshandeling slechts de zakelijke zekerheden kunnen scheppen die door ons recht erkend worden. Het adagium zegt dus nauwelijks iets meer dan het beginsel van de numerus clausus van zakelijke rechten.

De numerus clausus, zoals door de rechtspraak uitgelegd, houdt meer bepaald in dat ons recht geen “zekerheidseigendom” erkent, maar enkel volwaardige eigendom enerzijds, en pand- of
hypotheekrecht
(of een soortgelijk recht) anderzijds. Dit wordt nader besproken bij de bespreking bij de afzonderlijke zekerheden. De niet-erkenning van zoiets als “zekerheidseigendom” is geen probleem van “nietigheid”, maar van het ontbreken van zakelijke werking. Wel rijst de vraag of een overeenkomst tot (onbestaande) zekerheidseigendom niet moet worden “geconverteerd” in een overeenkomst tot vestiging van een (wel erkend) beperkter zakelijk recht.
De numerus clausus impliceert ook een niet-erkenning van Etikettenschwindel: men (Dexia) ontsnapt niet aan dwingende vereisten en bepalingen door de zekerheid enkel maar bij overeenkomst een andere naam te geven. Soms wordt dit gezien als een “verbod van wetsontduiking”74, maar het gaat er veeleer om dat het zakenrecht de objectieve grenzen aangeeft van elk erkend zakelijk recht, en partijen daarvan gewoon niet kunnen afwijken (in die zin valt er gewoon niets te ontduiken).

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Joshua »

Bron en jaar: Ondernemersbrief, 2000
Het toestemmingsvereiste van artikel 1:88 BW
http://www.cmsderks.nl/index.asp?strUrl ... atie%3D244

In artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek is een wetsbepaling opgenomen waarin is bepaald dat een echtgenoot voor het verrichten van bepaalde rechtshandelingen de toestemming nodig heeft van zijn of haar echtgeno(o)t(e). Op het eerste gezicht lijkt dit artikel misschien slechts werking te hebben in huiselijke kring, maar dit is niet zo: ook in het ondernemingsrecht is deze bepaling regelmatig van belang, met name op het gebied van borgstellingen. Als de vereiste toestemming van de echtgenoot niet is verkregen, kan een rechtshandeling als genoemd in dit wetsartikel, door de andere echtgenoot worden vernietigd, wat vervelende gevolgen kan hebben.
Hoewel in het artikel verschillende groepen van rechtshandelingen worden genoemd waarvoor toestemming van de echtgeno(o)t(e) vereist is, zal in het hierna volgende alleen de borgstelling worden besproken. Deze rechtsfiguur komt namelijk in de ondernemingsrechtelijke praktijk het meest voor.

Artikel 1:88 BW bepaalt, voor zover hier van belang:

“1. Een echtgenoot behoeft de toestemming van de andere echtgenoot voor de volgende rechtshandelingen:


Goede trouw
Tenslotte kan op de regeling van artikel 1:88 BW geen beroep worden gedaan als de wederpartij te goeder trouw was bij het aangaan van de rechtshandeling. Kortom: als de wederpartij niet wist dat de echtgenoot voor de rechtshandeling toestemming van de andere echtgenoot nodig had, en dit ook niet hoefde te weten, kan de vernietiging van de rechtshandeling niet worden ingeroepen. Dit kan een rol spelen als zaken wordt gedaan met een buitenlandse wederpartij. In veel van de ons omringende landen bestaat een artikel als artikel 1:88 BW namelijk niet, zodat wederpartijen uit die landen op het bestaan van dit artikel in het Nederlandse recht niet altijd bedacht (hoeven) zijn. Of het artikel in dat soort gevallen al dan niet kan worden ingeroepen, is afhankelijk van de omstandigheden.

Conclusie
Bij het aangaan van overeenkomsten waarbij iemand zich borg stelt of een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de voldoening van een schuld aanvaardt, is het van belang na te gaan of toestemming moet worden gevraagd van de echtgenoot van deze borg. Als deze toestemming niet wordt gevraagd (en gegeven) is het mogelijk dat de echtgenoot de borgstelling of aanvaarding van hoofdelijke aansprakelijkheid achteraf vernietigt, zodat daarmee de zekerheid wegvalt. Het is niet altijd nodig deze toestemming te krijgen, maar in geval van twijfel is het aan te raden de toestemming van de echtgenoot te vragen om problemen achteraf te voorkomen.

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door willem S »

Joshua,
Lees de juridische voorwaarden van het dexia aanbod maar eens goed....
Hierin worden namelijk OTC opties aangeboden. Volgens Dexia zijn hierop de regels van toepassing uit NR99. Maar gedurende een aantal rechtszaken verweren ze zich dat OTC opties geen opties zijn en dat daarom de NR99 niet van toepassing is. Dit is wel grappig, want volgens mij moet of NR99 van toepassing zijn, of de WCK. Het wordt dus altijd bingo denk ik zo. Dit wordt door hun zelf aangehaald tijdens een verweer, want zij verschuilen zich achter een uitspraak van de MINFIN van destijds, die zei zoiets dat een effectenbelening niet onder de WCK valt omdat het al gedekt wordt door de NR99
Groet
Willem

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Joshua »

Vraag
Zijn effectenbemiddelaars vrijgesteld van de verplichting tot het voor of bij het sluiten van een overeenkomst beschikbaar stellen van de Financiële Bijsluiter?


Antwoord
Een effectenbemiddelaar is vrijgesteld van de verplichting tot het voor of bij het sluiten van een overeenkomst beschikbaar stellen van de financiële bijsluiter, voor zover de effectenbemiddelaar bemiddelt bij het op de beurs aankopen van een (aangewezen) complex product van een andere aanbieder.

De vrijstelling betekent dat bij complexe producten die concreet worden aangeboden via de effectenbeurs, en welke de afnemer bij een transactie verwerft via de effectenbeurs (middels een effectenbemiddelaar), de effectenbemiddelaar vrijgesteld is van het ter beschikking hebben en kosteloos ter beschikking stellen van de financiële bijsluiter.

Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor de concrete transactie via een effectenbeurs. Degene die het product oorspronkelijk op de markt heeft gebracht, is niet vrijgesteld van de plicht de financiële bijsluiter ter beschikking te houden zodat deze op aanvraag van de afnemer kan worden verstrekt. Omdat die instelling aanbieder is, kan immers een ieder direct de instelling benaderen om informatie op te vragen over het aangeboden product. (Artikel 8.25 lid 1, onder b Nadere Regeling '99 en artikel 25 lid 1, onder b van de Regels Financiële Bijsluiter).

Mijn doel is de incasso door Dexia terug te vorderen. (inleg)
Oplossingen die de restschuld kunnen beperken is een zaak die op dit moment voor ons niet spelen.
Toch is het goed dit traject te onderzoeken. Voor velen al dit nog vele vragen en moeilijke beslissingen opleveren.
bedankt voor je aanvulling Willems

tobbe019
Berichten: 1
Lid geworden op: 11 aug 2004 18:32

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door tobbe019 »

ik zit ook met een lease contract die maar door een persoon is ondertekent.
Hoe en wat moet ik nu doen om juridiche stappen te onder nemen?

justice man 007
Berichten: 1484
Lid geworden op: 21 mar 2004 20:41

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door justice man 007 »

Zo snel mogelijk laten bij staan door een advocaat liefst met aandelenlease ervaring.

Groetend justice man

Janneke52
Berichten: 2591
Lid geworden op: 10 feb 2004 09:19

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Janneke52 »

tobbe 019 kijk eens op www.eegalease.nl

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door willem S »

Joshua,
dit is lastig voer.... Je hebt namelijk geen zaken gedaan met de beurs. Let wel! OTC opties die dexia heeft gebruikt zijn bij een derde gekocht. Dit was naar alle waarschijnlijkheid CDC Labouchere Securities Services. Zie volgend artikel uit de DfT.

"Dexia lijft CDC Labouchere volledig in

AMSTERDAM (DFT) - Dexia Bank neemt de aandelen van Caisse des Depots (CDC) in het samenwerkingsverband CDC Labouchere Securities Services over.
Labouchere werd in 2000 door Dexia ingelijft. Nu wordt ook het initiatief op het gebied van effectenafwikkelen, -bewaren en -lenen wordt een 100% dochteronderneming van Dexia Bank. De naam zal worden gewijzigd in Dexia Securities Services."

Deze opties zijn dus niet op de beurs verhandeld en als ik het zo bekijk vraag ik mij af of er uberhaupt aandelen zijn gekocht (optie uitgevoerd). Dit verheldert ook het standpunt van Dexia dat het niet hoeft te voldoen aan de NR99. Zij stellen dit dus ook in hun verweer. Alleen dan is er een kleinigheidje..... Het is en blijft dan een ordinaire lening, dus WCK!!!!! En dit gaan ze niet oplossen.

Groet
Willem S

EEE
Berichten: 67
Lid geworden op: 24 mei 2004 13:17

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door EEE »

Laten we het hopen.

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Bij deze de genoemde Hoge Raad uitspraak.
Nederlandse Jurisprudentie 1987 nrs. 985 - 986
zie vooral blz. 3420 rechtekolom boven aan.
Willem Arnoud

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Een onderneming kan borg staan voor iemand.
Bij een eenmanszaak ik de ondernemer dus een natuurlijke persoon.
Indien een natuurlijkpersoon borgstaat dan heeft deze de toestemming van de weder(echtgenoot) nodig.
M.a.w. de man heeft toestemming nodig om zich borg testellen van de
vrouw. Zelfs als de vrouw borg staat voor het zelfde krediet heeft deze
vrouw toestemming nodig van de man.
Dus als er een lening wordt verstrekt waarbij wederzijde borg wordt ingeroepen moeten bijde echtegenoten elkaars toestemming geven.
In mijn visie is dit alleen van toepassing op borgstelling van natuurlijke personen.
Indien er geen toestemming is verleend dan is de borgstelling nietig.
( man en vrouw wordt hier bedoel als voorbeeld het kan dus ook zijn
man en man en vrouw en vrouw )

Joshua
Berichten: 931
Lid geworden op: 01 mei 2004 11:29

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Joshua »

Dit is waar het om draait bij WAARBORG
met dank voor het opnieuw scherp onder de aandacht brengen arnoud.

Artikel uit

http://www.storme.be/zekerheden2003-4.pdf
(krediet waardigheid leasee!
1° Betreffende de (in)solvabiliteit van de hoofdschuldenaar.
In de belgische wetgeving schrijft men een aantal zaken iets anders op.
Mischien dat Dexia hierdoor aan het dwalen is.
Het is de borg die zich voor de borgstelling moet informeren over de solvabiliteit van de hoofdschuldenaar, de kredietverlener heeft daarover geen informatieplicht jegens de borg
11, en zou omwille van zijn geheimhoudingsplocht volgens sommigen die informatie zelfs niet mogen verstrekken. Het is slechts anders indien de kredietverlener bedrog zou plegen door verzwijging
12. Nochtans oordeelt de rechtspraak in vele andere Europese landen
dat de professionele kredietverlener wél een informatieplicht heeft ten aanzien van het risico voortvloeiend uit de financiële situatie van de schuldenaar, en dat de banken geen geheimhoudingsplicht hebben betreffende de hoofdschuldenaar jegens een door die hoofdschuldenaar zelf aangebrachte borg.

Wel kan de persoon die zich borg stelt voor een consument zich beroepen op art. 15 Wet consumentenkrediet (WCK), volgens hetwelk “de kredietgever slechts een kredietovereenkomst (mag) sluiten wanneer hij, gelet op de gegevens waarover hij beschikt
of zou moeten beschikken, onder meer op basis van de raadpleging geregeld door artikel 9 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren, en op basis van de informatie bedoeld in artikel 10, redelijkerwijze moet aannemen dat de
consument in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, na te komen”.

d. Gekwalificeerde benadeling, rechtsmisbruik, ongeoorloofde oorzaak e.d.m.!
De borgtocht kan vernietigd worden op grond van gekwalificeerde benadeling wanneer de nadelige borgtochtovereenkomst verkregen is door misbruik van omstandigheden. Dergelijk misbruik wordt wel eens aanvaard wanneer de kredietverlener krediet verleent aan een
hoofdschuldenaar waarvan hij zeker weet dat deze het nooit zal kunnen afbetalen. Indien er geen misbruik was, en de borg dus willens en wetens zich borg heeft gesteld, dan is de borgstelling geldig
14. Dit is anders in Consumentenkrediet, gezien art. 15 van de WCK. Ook de niet-professionele borg zelf zou zich daarop kunnen beroepen, indien de kredietverlener redelijkerwijze moest aannemene dat de borg-consument niet in staat zal zijn de verplichtingen voortvloeiend uit de (borgtocht)overeenkomst, na te komen.

Dit komt volgens mij er op neer dat de echtgenoot als niet-professionele borg zelf zou zich daarop kunnen beroepen
zie topic WcK Geplaatst op 10 Aug 2004 21:20 door Joshua
http://www.trosradar.nl/forum/viewtopic ... c&start=15

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Bij huurkoop is een tweede handtekening van de weder (echtgenoot )
verplicht bij particuliere zaken.
M.a.w. als je als natuurlijk persoon iets ondertekent.
In mijn visie is dit dus het geval als particulier tevens
als eigenaar van een eenmanszaak.
Dus niet als uitvoerder van een Rechtspersoon.
Borgstelling is een losdocument waarbij borgsteller zich
persoonlijk borg stelt voor het geval de krediet ontvangern niet
aan zijn of haar verplichting voldoet.
Wel moet eerst alle mogelijkheden op de krediet ontvanger zijn
uit geprocedeerd voordat de borg kan worden aangesproken.
Het vreemde is dat bij eenWCK lening de echtgenoot geen toestemming
hoeft te geven voor het aangaan van een krediet. Dat was wel het geval
bij het aangaan van een hhurkoop omdat goederen werden verpand.
Hopelijk wordt het hiermee wat duidelijker.
Willem Arnoud

libero
Berichten: 5
Lid geworden op: 20 sep 2004 11:02

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door libero »

Wanneer is uitspraak in Arnhem. Tussenvonnis is bekend, wanneer eindvonnis van deze rechtbank?[/b]

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Als de rechtbank de Hoge Raad uitspraakt volgt gebaseerd op
de WCG - Wet dan kan het snel gebeurd zijn.
Zie de uitspraak in Nederlandse Jurisprudentie 1987 nr. 986
Vooral de motivatie op blz. 3420
De tekst zal ik even weer geven van dit stukje.
Gezegd moet worden dat de wetgever er wel naar gestreefd heeft productieve kredieten van de WCG uit te sluiten, maar dat dit niet helemaal is gelukt. Uitsluiting zou tot bestedingscontrole leiden en ondanks aandrag van de Kamer wilde de regering daar niet aan.
Zij oordeelde dat een dergelijke niet allen onwenselijk, maar ook bijna onmogelijk bij de WCG.Vandaar dat er gekozen is voor een maximumbedrag van ƒ 40.000.-- ( nu E 42.000 ) waarin het onderscheid tussen productieve kredieten en consumptieve krediet als regel voldoende tot uitdrukking komt.
Dit houdt in dat iedere overeenkomst waarbij een kredietgever aan een kredietnemer onmiddelijk of middelijk gelden tot een bedrag ƒ 40.000
( nu E 42.000 ) ter beschikking stelt onder de verplichting gelde terug te geven, inbegindsel onder de WCG valt.

Arnoud
Berichten: 131
Lid geworden op: 06 sep 2003 22:16

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud »

Vervolg WcK beoordeling 22 september Rechtbank Arnhem!
Zie deze topic als aanvulling op mijn stelling.
Dat Aandelenlese onder de WCK valt.
Arnoud

Gesloten