LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Aandelen Lease contracten nietig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
jan

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door jan »

Vraag? is aandelenlease nu huurkoop of niet? Voor een gewone sterveling is dit forum moeilijk te volgen.

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Jan,
Deze vraag wordt hier ook niet besproken maar is in het verleden uitgebreid aan de orde geweest.
De meeste mensen stellen dat het inderdaad huurkoop is. Zo ook de stichting Leaseverlies (en ik ook). Dexia stelt echter dat het geen huurkoop is. Maar wat het volgens haar dan wel is blijft onduidelijk. Als argumentatie verwijst Dexia naar twee Hoogleraren Burgerlijk recht die volgens haar vinden dat aandelenlease geen huurkoop is. Welke hoogleraren dat dan zijn wordt helaas ook niet verteld.

groet Maarten

Andre

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Andre »

Kan iemand mij vertellen hoe ik aan de algemene voorwaarden kan komen van bank Labouchere N.V. Zij verwijzen hier namelijk naar in het Legio Contract.

Bij voorbaat dank voor reacties

jan

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door jan »

Bedankt voor de reactie.

Is het dan niet mogelijk dat er iemand -ik wil dat wel zijn- de zaak aan een rechter voor te leggen Mijn contract is afgesloten in maart 2000 Mijn echtgenote weet niets van contract af en is ook niet op de hoogte van betalingen aan dexia Ik heb 6 weken geleden dexia verzocht aangetekend mij duplicaat te doen toekomnen. niets meer gehoord

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Jan,
Gewoon aanmelden bij stichting Leaseverlies. Zij hebben nu een aparte stichting opgericht die apart voor gevallen waarbij de echtgenote niet heeft meegetekend gaat procederen. Waarom zou je voor de muziek uitlopen? De burgerlijke rechter zal denk ik, nu het zo precair is helemaal, van mening zijn dat de klacht in eerste instantie bij het DSI thuishoort. En daardoor mogelijk terughoudend zijn.(?) Het DSI zal voorlopig aan het behandelen van jouw individuele klacht niet toekomen.

Juist deze situatie, echtgenote heeft geen toestemming gegeven, is bij uitstek geschikt voor collectieve behandeling.

groet Maarten

JAN

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door JAN »

Ik heb vanmorgen de contracten ontvangen.
Ik heb persoonlijk een contract getekent en het contract van dat op naam staat mijn echtgenote ook zij was niet thuis en ik werd 4 tot mischien wel 6 maal gebeld door een verkoper dat ik de contracten moest terug sturen daar de aandelen al met 15 % gestegen waren en zo een mooie winst kon ik niet laten lopen Ik melde hem dat mijn vrouiw er niet was en dat ik overleg wilde plegen waarop hij vroeg of ik onder gemeenschap van goederen gehuwd was. Als dat zo is dan kunt u ook voor uw vrouw tekenen het geen ik gedaan heb want anders liep ik hfl. 7500 mis het was namelijk de laatste dag. Door omstandigheden had ik niet voldoende geld op de rekening staan waardoor een brief van een incasso bureau t.n.v. mijn vrouw komt je begrijpt wel wat er nu aan de hand is. Zij wist namelijk van niets.

Wat moet ik of mijn vrouw ondernemen?

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Jan,
Meld je aan bij de Stichting Leaseverlies. Je vrouw kan dan voor beide contracten vernietiging vorderen via de stichting Eegalease. Het contract waar jij namens je vrouw voor getekend hebt lijkt mij sowieso nietig omdat er nooit een wilsuiting van je vrouw is geweest. Maar wie is aansprakelijk voor de schade die uit die situatie is ontstaan? Reden temeer om je aan te melden.

groet Maarten

Arnoud Bosch

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud Bosch »

dhr.a de croos
Hoe is de inhoud van de brief bij je overgekomen?
Ik neem aan dat je boedoelde van de ARAG
Arnoud

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Mijne Heren,

Ik heb met intresse het forum gevolgd. We hebben ons inmiddels al aangemeld bij Leaseverlies en Pay-Back.
De nietigverklaring in ons geval gaat blijkbaar niet op. Wij zijn ruim 10 jaar samenwonend zonder enige contractuele vorm. Daarom zoek ik andere speerpunten.
Ik ben juridisch en beleggings technisch een leek en ben dus afhankelijk van de expertise van "vakmensen".

Ik heb een vraag of onderstaand verhaal kans van slagen heeft met betrekking tot het WCT, blanco krediet of iets dergelijks.

Mijn partner heeft medio 2000 een effecten lease contract getekend bij bank Labouchere via Spaar Select. Deze heeft ons opgebeld voor een persoonlijk financieel advies want hij had van een kennis gehoord dat wij een erfenis van €22.650,-op de bank hadden staan. Hij stelde voor om dit te beleggen bij bank Labouchere. Om een lang verhaal enigzins kort te houden ga ik nu niet in op de misleidende verkoop technieken van deze finaciele adviseur en het niet wijzen op de hoge risico graad van dergelijke constructies.

Hier de feiten;
Doelstelling van mijn partner gemeld aan de adviseur "Ik wil geen risico lopen dat het geld van mijn vader verloren gaat"
Inkomen partner nu en tentijde van afsluiting, uitkering €500,- per Maart 2003 €0,-
Eigen inleg €22.650,-
Hoofsom lenning, €42.552,43
Rente over 240 maanden €66.354,77
Totale overeengekoemen leasesom €108.907,20
Maandelijks bedrag uit de eigen inleg €453,-
Huidige waarde eigen inleg €673,-
Waarde effectendepot van hoofdsom lenning, wordt 1 keer per jaar ivm belasting aangifte bekend gemaakt.

Je raad het al mijn partner moet nu zelf van haar inkomen, die stopt in maart 2003, €453,- gaan betalen.

Ik verneem graag jullie visie.

mvg
Pieter

Arnoud Bosch

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud Bosch »

De vraag blijft staan of het onder de WCK-Wet valt?
Volgens Maarten in deze discussie niet en volgens mij
in deze discussie wel.
Maarten denkt dat het niet aan de vorm vereiste voldoet
terwijl ik van mening ben dat het wel een de vorm vereiste
voldoet.
Indien mijn stelling juist is dan voldoet dit contract aan
de WCK-Wet mits het kredietbedrag zonder rente niet hoger
is dan ƒ 90.000.
Echter zal een kantonrechter hierover een uitspraak moeten
doen over de WCK-Wet.
Verder blijkt uit uw beschrijving dat er geen inkomens analyse is gemaakt waardoor een eis van de WCK-Wet niet id voldaan. Verder kan nog gesteld worden dat er aan kredietcolportage is gedaan welke ook door de WCK-Wet is verboden.
M.a.w. in mijn visie zou u een beroep op nietigheid kunnen
doen. Aangenomen dat mijn stelling juist is dat het aangeboden contract binnen de WCK-Wet valt.
Arnoud

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Beste Willem Arnoud,

Bedankt voor je reactie.
Om onduidelijkheid te voorkomen. De adviseur heeft zelf opgebeld om een afspraak te maken om bij ons thuis te zaken te bespreken. In bovenstaande posting lijkt het erop dat het contract telefonisch is aangeboden. Kan het zijn dat hierdoor de eventuele kredietcolportage vervalt?

Is er al een proef proces over dit item "wel of geen WCK?"
Zoniet dan wil ik graag deze case daarvoor inzetten.

Mvg Pieter

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Alhoewel ik van mening ben dat de wck sowieso niet van toepassing is bij aandelenlease (zie discussie) maakt dit voor deze situatie toch niet uit. De lease som is immers meer dan EUR 40.000,- (nl EUR 42.552,43)

Artikel 3 (WCK)
1. Deze wet geldt niet voor krediettransacties, waarbij de kredietsom meer dan EUR 40 000 bedraagt.

groet Maarten

Pieter, In jullie schrijnende geval zal dan de vernietiging gebaseerd moeten worden op dwaling cq onrechtmatig handelen van Dexia en adviesorganisatie.

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Bedankt maarten voor je posting.

Is er dan geen enkele wetgeving waar deregelijk kredieten ondervallen?

mvg Pieter

*Sorry Arnoud dat ik perongeluk "Willem" in de vorige posting plaatste ipv Bosch.

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Bedankt maarten voor je posting.

Is er dan geen enkele wetgeving waar deregelijk kredieten ondervallen?

mvg Pieter

*Sorry Arnoud dat ik perongeluk "Willem" in de vorige posting plaatste ipv Bosch.

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Er blijkt een bug te zitten in dit forum programma.

Tijdens verversen van de pagina werd mijn laatste posting nogmaals geplaatst.

Mvg Pieter

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Ja Pieter je kunt maar beter van F5 afblijven als je aan het posten bent op deze website.

Wat betreft jullie situatie. Was het jullie van tevoren bekend dat jullie op een gegeven moment zelf die maandtermijnen van EUR 453,- moesten gaan betalen? Ik vraag dit omdat deze maandtermijn bijna gelijk is aan het hele maandinkomen van je partner.
Betreft het hier een korting-kado plan of een variant daarop?
groet Maarten

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Nee! er werd verteld als je zelf een bedrag stort dat je dan geen maand termijnen hoefde te betalen.
Stom natuurlijk want we hebben het contract niet goed doorgelezen.

Pieter

Pieter

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Pieter »

Er schiet me nog iets te binnen.
Als we meer klanten aanbregen dan konden we reizen jassen etc winnen.
Dit hebben we gelukkig achteraf niet gedaan. Ik moet er niet aan denken dat mijn familie en of kennisen met het zelfde produckt opgezadeld waren.

Als dit jouw vraag beantwoord over "Variant daar op". Ja

Mvg Pieter

Maarten

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Maarten »

Pieter,
Ik kan alleen maar concluderen dat de adviseur enorm speculatief te werk is gegaan:
1. Omdat het aandelenlease betreft
2. Omdat de maandtermijnen betaald worden vanuit een aandelendepot waardoor de continuiteit van de maandtermijnen onzeker is
3. Omdat hij, de adviseur dus, ervan uitging dat de aandelen een bepaald rendement zouden behalen waardoor er in de toekomst geen extra maandtermijnen verschuldigd zouden zijn zodat het tijdelijke karakter van het inkomen van je partner geen belemmering zou zijn voor het afsluiten van het contract. (als dit laatste niet gecommuniceerd is met jullie dan ging deze man/vrouw echt over lijken)

Je zou dit een driedubbele hefboom kunnen noemen.
Dit contract had nooit afgesloten mogen worden. Zeker niet bij het opgegeven inkomen. Aan de andere kant hadden jullie het contract natuurlijk moeten lezen (zoals je zelf al aangeeft). Toch ben ik van mening dat een dergelijke constructie niet door leken is te begrijpen en dat jullie een goede kans maken om dit contract op basis van dwaling te laten vernietigen. Hadden jullie de constructie wel begrepen dan had je hem niet afgesloten (denk ik). Ik zou jullie willen adviseren om toch een afspraak met een advocaat te maken. Jullie zijn dan wel aangesloten bij Leaseverlies en Pay-back maar gezien de extreem hoge bedragen is het raadzaam om een eerste gesprek met een advocaat te hebben. Al is het alleen maar om sturing te krijgen in deze situatie.
Ik vind trouwens, maar dat was wel duidelijk, dat met name de adviesorganisatie hier blaam treft.

groet Maarten

Arnoud Bosch

Re: Aandelen Lease contracten nietig?

Ongelezen bericht door Arnoud Bosch »

Maarten,
Bij de WCK wordt verstaan onder het bedrag ƒ 90.000
netto verstrektkrediet.
Dit betekent concreet het bedrag wat je in handen zou
krijgen. Bijvoorbeeld bij een Doorlopendkrediet.
Als voorbeeld kan ik je geven.
€ 10.000 DK met een rente van 1% per maand effectief
is dit per jaar 12.6825 bij een maandbedrag van
€ 222.444 zou het doorlopendkrediet voldaan zijn in
precies 60 maanden. ( indien de rente niet wordt gewijzigd
Voor een Persoonlijkelening zou dit precies het zelfde zijn.
Vandaar dat de wetgever heeft geopteerd voor netto
verstrektkrediet of toegestane roodstand in een DK

Gesloten