LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] EDR (Economic Data Research bv)

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
lhardeman
Berichten: 250
Lid geworden op: 02 jul 2003 19:33

EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door lhardeman »

Deze brief kregen wij vandaag:

Wij hebben, in opdracht van onze klant, uw financiële positie in kaart gebracht en rapportage uitgebracht. Over dit onderzoek bent u reeds eerder door EDR op de hoogte gesteld. De rapportage door EDR is uitgebracht omdat onze opdrachtgever u herhaaldelijk verzocht had om aan uw betalingsverplichting te voldoen, echter zonder resultaat.

Hierbij ontvangt u een formulier van de over u vastgestelde gegevens. U heeft de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen of te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn. EDR draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke correctie behandeling van uw verzoek, na ontvangst van het formulier, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs én na ontvangst door EDR van de, mbt deze procedure verschuldigde vergoeding van euro 6,81 op rekening xxxxxxx t.n.v. Economic Data Recearch te Den Haag.

EDR is een organisatie, die met haar werkzaamheden de Wet bescherming persoonsgegevens en uw privacy in acht neemt. Deze brief dient tevens om u te informeren dat uw gegevens door ons verwerkt worden.EDR verzamelt\verwerkt gegevens ten behoeve van het opstellen van door opdrachtgevers van EDR aangevraagde verhaalsrapportages en voor het kunnen opstellen van (mogelijke) toekomstige verhaalsrapportages. Deze gegevens worden tot vijf jaren na het uitbrengen van de meest recente verhaalsrapportage bewaard.
Ook wordt het feit dat een rapportage is opgemaakt, gebruikt in het kader van de advisering door ERD bij betalingsanalyse. in het geval de rapportage/advisering, betaalkredieten betreffen alsmede het uitvoeren van een check die deel uitmaakt van de overeenkomst / acceptatie tussen aanbieder en degene die bij aanbieder een dienst wil afnemen, en dit bij de afnemer bekend is.

Hoogachtend,
ERD Economic Data Research bv.
Afdeling consumentencontact.


Bijlage;
Naam xxxxxxx
geslacht xxx
geboortedatum xxxx

Huidig adres xxxxx
Postcode/woonplaats xxxxxxx
telefoonnummer xxxxxxxxxx
Soortpand Huurwoning
Eigenaar/beheerder pand xxxxxxx
Vestigingsplaats eigenaar xxxxxx
Algemeen Aangevraagde is nog altijd aan bovenstaand adres woonachtig

Bron van inkomsten;

Bijzonderheden ; Betrokkene is momenteel in loondienstverband werzaam. Wij hebben niet kunnen verifiéren bij welk bedrijf aangevraagde werkzaam is. Dit daar de heer xxxxxxx niet mee wilde werken aan ons onderzoek.

Financiële relatie ; geen

Diverse waarnemingen
faillissement/wsnp/surs. geen

betalingsdiscipline; geen enkele negatieve betalingservaring vernomen

Gebruikte bronnen
- Aangevraagde, door contact opnemen van Informant
-Openbare registers
-leveranciers van contactinformatie (buren e.d.)
-overige openbare bronnen

einde gegevens....

Heeft iemand op het forum ook zo'n brief wel eens ontvangen?
Op de eerste plaats zijn wij nooit op de hoogte gesteld van dit onderzoek.Na een telefoontje naar het EDR bleek de opdrachtgever Dexia te zijn. Om prive redenen heb ik niet alles ingevuld op de bijlage.

Wij zijn eagaleaser en betalen niet voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. Kan iemand mij vertellen wat voor conclusie ik uit deze brief moet trekken??

bvd groet; Anne,
Laatst gewijzigd door lhardeman op 18 sep 2003 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.

susanna
Berichten: 24
Lid geworden op: 04 aug 2003 20:23

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door susanna »

ze melden dat "" u Over dit onderzoek bent u reeds eerder door EDR op de hoogte gesteld"

is dit waar?
heeft u al eerder een bericht van edr ontvangen?

lhardeman
Berichten: 250
Lid geworden op: 02 jul 2003 19:33

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door lhardeman »

Nee wij hebben nooit bericht van EDR ontvangen. Ze mochten ook eigenlijk niet de identieteit van de opdrachtgever zeggen, maar na aandringen zeiden ze toch dat het dexia was.

Groet. Anne.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Anne, dit is een heel raar verhaal. Overigens, als deze organisatie al rechtmatig deze gegevens heeft verwerkt, dan is het nog zo dat ze je geen geld mogen vragen voor de behandeling van een verzoek om corrrectie. Daar biedt de Wet bescherming persoonsgegevens geen ruimte voor. Het correctierecht is opgenomen in artikel 36 Wbp. Indien de corrrectie gweigerd wordt kun je op grond van artikel 46 Wbp overigens een verzoekschrift procedure starten bij de rechtbank. Maar hoe dan ook, voor het in behandeling nemen van een correctieverzoek mag dus geen geld gevraagd worden. Waar ze wel geld voor mogen vragen is inzage in en afschrift van de door hen over jou als betrokkene verwerkte gegevens, maar dat bedrag mag maximaal 4,50 betreffen. Maar inzage in de verwerkte gevens heb je dus kennelijk al gekregen op hun initiatief.

Misschien kun je mij een e-mail sturen, ik wil hier graag verder naar kijken namelijk, want ten eerste betwijfel ik de rechtmatigheid van de gegevensverwerking, vooral omdat ze jou in beginsel van te voren moeten berichten van hun voornemen je gegevens te verwerken en dat alleen mogen doen indien jij ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor die verwerking (artikel 8 Wbp). Ten tweede omdat ik wil kijken in hoeverre dit niet ook strafrechtelijk gekwalificeerd kan worden als iets wat Dexia verkeerd doet, nu Dexia de opdrachtgever was, wetende dat het contract vernietigd is. Dit soort praktijken zijn mijns inziens buitengewoon onfris.

Overigens is de begin zin van de derde alinea van het schrijven van EDR wel heel erg ongelukkig geformuleerd:
EDR is een organisatie, die met haar werkzaamheden de Wet bescherming persoonsgegevens en uw privacy in acht neemt.
EDR neemt met haar werkzaamheden niet de Wbp en jouw privacy in acht, EDR moet zich bij haar werkzaamheden onderwerpen aan de dwingende werking van de Wbp.

Ik hoop van je te horen.

Groet, Sara

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

PS: en om deze belachelijke en duidelijk privacy schendende opsomming van gehanteerde bronnen moet ik in het kader van de door EDR wel genoemde Wbp erg hard lachen:
Gebruikte bronnen
- Aangevraagde, door contact opnemen van Informant
-Openbare registers
-leveranciers van contactinformatie (buren e.d.)
-overige openbare bronnen

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

PS2:
Over dit onderzoek bent u reeds eerder door EDR op de hoogte gesteld.
Zelfs als dat zo zou zijn, dan nog rechtvaardigt dat de verwerking niet nu er ondubbelzinnig toestemming gegeven moet worden door betrokkene voorafgaand aan de verwerking. De bewijslast voor die toestemming ligt bij de verwerker. OM die reden adviseert het CBP dat toestemming schriftelijk verkregen wordt.

L. Blok
Berichten: 155
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:35

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door L. Blok »

Beste Anne,

Ik heb even gezocht op internet naar deze (dubieuse)?? lui. Dit is hun link: http://www.edrgroup.nl/. Zo te lezen kunnen bedrijven en ook particulieren financiël geheel in kaart gebracht worden door deze lui. Dit lijkt mij toch wel een zeer grove intimidatie die Dexia nu gaat toepassen. Wellicht bepaald Dexia met behulp van deze informatie wie een makelijke prooi is voor de rechter en wie wat meer vermogen zou hebben om het Dexia wat moeilijker te maken. Ik vraag mij af of dit geen enorme aantasting is van je privacy.

tester
Berichten: 253
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:27

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door tester »

Wij hebben, in opdracht van onze klant, uw financiële positie in kaart gebracht en rapportage uitgebracht

Albert
Berichten: 1164
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:45

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Albert »

Als zij in opdracht van Dexia werken, is dat dan niet het zelfde als wat GGN doet en eegaleasers benaderen, terwijl er volgens SLV en Sara geen overeenkomsten zijn.

Dexia overtreedt de wet op weet ik niet hoeveel manieren ?? Wanneer gaan die dooie clubjes SLV en EL eindelijk eens over tot aktie.

De meesten van ons hebben geen geld om een advocaat te betalen. Hoe lang moeten we dit nog slikken ?

Dit is toch te maf voor woorden.

Albert.

Ik denk dat iedereen nu SLV en EL plat moet bombarderen met berichten.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Albert,

Dit soort zaken vallen buiten het werkgebied van de stichtingen, moet je zelf oplossen. Het platbombarderen met berichten belast enkel de stichtingen en daar heb je dus helemaal niets aan. Werkt zelfs in je nadeel, want dan hebben ze minder tijd voor zinnige zaken.

Albert
Berichten: 1164
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:45

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Albert »

Sara,

Het is allemaal te gek voor woorden zo langzamerhand. Maar als jij zegt, dat het geen werk voor de stichtingen is, dan geloof ik je meteen.

Maar het is om uit je vel te springen.


Albert

lhardeman
Berichten: 250
Lid geworden op: 02 jul 2003 19:33

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door lhardeman »

Beste hr Blok
Natuurlijk is het een aantasting in onze privacy, maar aan de andere kant is het ook zo knullig dat ik er ook de humor maar van inzie.
Het is precies wat sara hier boven ook doet schateren, ik heb nog wel aan de buren gevraagt of zij benaderd zijn door EDR, gelukkig zijn we goede buren en kunnen er over praten, en lachen.

Vriendelijke groet, Anne.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Tsja, dat laatste kan ik niet ontkennen. Het beste is gewoon proberen rustig te blijven en de situatie aanpakken via de wegen die daarvoor zijn, liefst met hulp van iemand die die wegen kent, een advocaat bij voorkeur. Het overkomt je, dat is een feit, aan jou om er wat tegen te ondernemen.

Groet, Sara

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Anne,

De humor inzien van de knulligheid is belangrijk, maar tegelijkertijd moet je ook de ernst inzien van de mogelijke schending van je privacy zonder rechtvaardiging. Recht op privacy is een grondrecht. De Wbp is afgeleid uit het privacy artikel in de grondwet en een Europese richtlijn. Verder zijn er nog internationale (mensenrechten) verdragen die het recht op privacu toekennen. Niet iets om mee te sollen dus.

Groet, Sara

Harry 12
Berichten: 249
Lid geworden op: 29 jul 2003 19:36

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Harry 12 »

Ik ben het met Albert eens het zijn onze centen, die worden beheerd door een stelletje lummels. Ze doen geen zak en als je wat wilt ondernemen, moet je een advocaat inschakelen. Laten die stichtingen mij mijn geld terugbetalen, want ze presteren niets, dus een ieder die het hier mee eens is, plat e-mailen die gasten en je geld terugeisen, wegens wanbeleid.

Harry.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Harry 12,

wat een onzin, je hebt helemaal niet betaald voor individuele rechtshulp en zeker niet m.b.t. dit soort zaken. En waar je niet voor hebt betaald krijg je dus ook niet. Ga dat de stichtingen maar kwalijk nemen. Lijkt me productief. Heet dit soort gezeur niet gewoon stemmingmakerij? Wat win je hiermee denk je? Dacht je met die minimale bijdrage voor aansluiting je eigen verantwoordelijkheid voor je situatie af te kopen? Of dacht je dat er per definitie geen enkele eigen verantwoordelijkheid zou bestaan?

Luc
Berichten: 565
Lid geworden op: 02 jul 2003 20:15

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Luc »

Hierbij ontvangt u een formulier van de over u vastgestelde gegevens. U heeft de mogelijkheid om deze gegevens aan te vullen of te corrigeren als deze feitelijk onjuist zijn. EDR draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke correctie behandeling van uw verzoek, na ontvangst van het formulier, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs...
Is dit een nieuwe variant om iemand te dwingen zijn hele financiële hebben en houwen op tafel te leggen??? Dit is gewoon chantage.

Wat een walgelijke tent is dat zeg. Het moet toch niet veel gekker worden. Als ik nog één reactie van iemand lees die deze 'brief' ook ontvangen heeft ga ik ze platbellen.

Luc

Harry 12
Berichten: 249
Lid geworden op: 29 jul 2003 19:36

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Harry 12 »

Ze hebben ons destijds mooi op het verkeerde been gezet in die Tros Radar uitzendingen. Schonewille kwam maar wat graag opdraven als de Tros het vroeg. Nu hoor of zie je hem nooit meer.

Als jij dit opruiend vindt, dan is dat jouw mening. Ik bevoel me belazerd door ze.

Niet persoonlijk tegen jou bedoeld maar ik vind het oplichterij.

Harry.

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Hi Luc,

Zoals gezegd mogen ze geen geld vragen voor correctie en is correctieverzoek een wettelijk toegekend recht van betrokkene. Een belangrijk recht, maar indien de verwerking geheel onrechtmatig is, kom je aan een correctieverzoek niet eens toe.

Indien de gegevensverwerking onrechtmatig is dan moet die vernietigd worden, en ook derden die de gegevens gekregen hebben van de verwerker moeten dan die gegevens vernietigen.

Vandaar dat ik de rechtmatigheid wil gaan bekijken, want daar gaat het uiteindelijk vooral om in deze vermoed ik.

Groet, Sara

Sara Etty
Berichten: 654
Lid geworden op: 02 jul 2003 18:34

Re: EDR (Economic Data Research bv)

Ongelezen bericht door Sara Etty »

Harry 12,

wat is er dan oplichterij? Wat doen ze niet wat ze wel hebben aangegeven te doen? Waarin komen ze de met jou gemaakte afspraken niet na? Projecteer je woede over de situatie niet op de verkeerde persoon of instantie.

Gesloten