LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Wie heeft welke vergunning nodig?

Hier kan je discussiëren over de onderwerpen rondom Legio Lease.
Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Poging analyse werkwijze Legio-Lease en Labouchere.
Met wie is het contract gesloten? Wie heeft welke vergunning nodig?

Op mijn Winstverdubbelaar-contract eind 1996 en Beleggen met Korting eind 1997 staat dat ik met:
"De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Legio-Lease B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Leiden, hierna te noemen "Legio-Lease" ben overeengekomen als volgt:

Art. 1. " Lessee least van Legio-Lease, gelijk deze aan lessee verleast de hierna te noemen aandelen, verder ook te noemen de "waarden" (In het kader) beurs: Amsterdamse Effectenbeurs " ( bij BmK: Amsterdams Exchanges N.V.) gevolgd door aankoopdatum/valutadatum (hierna de fondsen, de aantallen, aankoopkoersen, de te betalen rente, enz.) De aandelen en optie(s) zijn overigens één dag voor dagtekening van het contract al gekocht, nog voordat je die hebt getekend en/of hebt kunnen lezen.

In artikel 4 staat dat (de verplichte automatische) betaling geschiedt: "op een rekening van (bij BmK: op een rekening van Legio-Lease bij) Bank Labouchere N.V. te Amsterdam."
In artikel 6 garandeert Bank Labouchere N.V. de levering van de 'waarden', uitbetaling van dividenden en verkoopopbrengst (onder voorwaarden) (bij BmK: Art. 7 garandeert Bank Labouchere N.V. het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien…)

Gezien de ALGEMENE VOORWAARDEN Art. 3, 6,10 en 11 (Bij BmK: BIJZONDERE VOORWAARDEN EFFECTENLEASE (!) Art. 14 en 15) is Bank Labouchere N.V. kennelijk de beheerder van de aandelen.

Art. 10 (bij BmK: Art.14) geeft verder aan dat: "In verband met en ter uitvoering van de door haar verstrekte garanties NEEMT Bank Labouchere N.V de lease-overeenkomst tussen Legio-Lease en lessee OVER . ( bij BmK: NEEMT Bank Labouchere N.V. de rechten en de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst OVER) onder de tussen Bank Labouchere N.V. en Legio-Lease overeengekomen voorwaarden [welke?], De voor deze leaseovereenkomstovername noodzakelijke medewerking van Lessee wordt door deze hierbij verleend.
Naast Bank Labouchere N.V. blijft Legio-Lease aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze leaseovereenkomst." (Bij BmK: Deze laatste regel staat er niet bij)

Art. 11 (bij BmK: Art.15) geeft verder aan dat: "Vanwege onder meer het bepaalde in artikel 5 en 9 gaat lessee ermee akkoord ..." Lessee gaat akkoord met verstrekking door Legio-Lease van NAW-gegevens aan Bank Labouchere N.V., het in pand geven van de waarden en maandtermijnen en erkenning dat die verpanding hem is medegedeeld. (Bij BmK: woorden met dezelfde strekking echter aangevuld met "en stemt in met het recht van herverpanding. Deze verpanding (en herverpanding) eindigt in ieder geval indien lessee aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.")

In de bij dit contract bijgeleverde Fiscale opinie "Legio-Lease Winstverdubbelaar 1996" van Bruinzeel van der Graaf belastingadviseurs staat o.a.:

"In het kort komt de "Legio-Lease Winstverdubbelaar 1996" erop neer dat Legio-Lease op naam en voor rekening en risico van de deelnemers een pakket aandelen en call-opties koopt op de Amsterdamse effectenbeurs, c.q OP DE OVER-THE-COUNTERMARKT [dit laatste staat NIET in het contract vermeld!]

De met de aandelenkoop gemoeide investering vindt door Legio-Lease plaats …" (Lego-Lease verzorgt op normale (?) condities voor de deelnemer de financiering.) "De investering in de call-opties vindt eveneens door Legio-Lease plaats. …" (betalen hiervoor door het afstaan van dividend ontvangen op de aandelenportefeuille)

(Bij BmK: ook hier een Fiscale opinie "Beleggen met Korting" de aankoop van aandelen en verkoop call-optie door Legio-Lease in dit geval alleen op Amsterdam Exchanges. De aankopen worden door Legio-Lease B.V. op normale condities voor de deelnemer gefinancierd. BmK kent overigens dividenduitkeringen gedurende de looptijd - art.3. Volgens een begeleidend schrijven van Bank Labouchere is het leasecontract BmK een overeenkomst "waarop van toepassing zijn verklaard de Bijzondere Voorwaarden Effectenlease van Legio-Lease (tezamen de overeenkomst). Wij zijn met Legio-Lease onder meer overeengekomen dat wij de door U te leasen effecten ten behoeve van Legeio-Lease in bewaring zullen nemen en aan U zullen uitleveren. ..")

Ergo conclusio (dit is een volkse uitdrukking)? U mag het zeggen. Ik constateer veel maar kom er eventjes niet uit.

Okerene :oops:

willem S
Berichten: 307
Lid geworden op: 30 jul 2003 19:55

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door willem S »

otc... denk eens na.
bij wie zouden de aandelen en opties aangeschaft zijn?
otc is bedoeld als transactie mechanisme tussen twee professionele instanties. Er zijn geen aandelen gekocht op de AEX. Dat is een feit, maar er zijn wel bij een derde partij aandelen en opties gekocht. Was dit misschien Labouchere dan? Zo ja dan is er stront aan de knikker....
maar hoe bewijs je dit?
zeg het maar!
Gr

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Met dank aan peewee zet ik zijn opmerking in deze topic.
Wellicht kunnen verwante zaken met datum inwerkingtreding wet e.d hier bij elkaar gezet worden om de onderlinge verbanden beter te kunnen (over)zien..

De Wet Consumptief Krediet

Geplaatst op 11 Nov 2004 19:58 door peewee
-----------------------------------------------------------------------------
De WCK van vóór 1986 bestaat niet. De WCK dateert van 1990. Voor 1990 gold in Nederland de Wet op het Afbetalingsstelsel en de Wet op het Consumptief Geldkrediet. Beide wetten zijn in 1990 als het ware samengevoegd en met een groot aantal wijzigingen (die voortvloeien uit de Europese Richtlijn inzake het Consumentenkrediet uit 1986) heeft dit geleid tot de WCK. Na de inwerkingtreding in 1990 is de WCK enkele keren (ik meen 3 keer) gewijzigd. Voor aandelenlease-gedupeerden is de wetsversie van belang die van kracht was op het moment dat zij hun aandelenlease-overeenkomst sloten.

Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Bedankt Impact en Willem S voor jullie rake opmerkingen
Om een goed overzicht te hebben van de gebeurtenissen en erachter te komen hoe de werkwijze van Legio-Lease en Bank Labouchere was helpt het onderstaande:

Gedeeltelijk overgenomen uit het SOBI-rapport [http://www.sobi.nl/12-1b.html] Inmiddels verandert in: http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/l ... se-03.html zie ook: http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/l ... se-02.html en http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/legio_lease.html
"Grote lijnen van het betoog dat Pieter Lakeman op 25 mei 2004 bij de comparitie van partijen in de zaak Leaseverlies/consumentenbond tegen Dexia Bank NL N.V. heeft gehouden"

Structurele voordelen van het aandelenleasen
Piet Hein Bloemink heeft het aandelenleasen uitgevonden als alternatief voor het beleggen via banken. Daarbij was het doel de enorme nadelen van het beleggen via banken te ontgaan. Het enige nadeel van het beleggen via aandelenlease was de hoge rente die men moest betalen. Aan de andere kant was dat natuurlijk wel het aantrekkelijke punt voor Labouchere en moedermaatschappij Aegon. …

(Voor)financiering door Labouchere?
Omdat bij het afsluiten van een leasecontract direct alle aandelen gekocht werden [van de contracten door Pieter Lakeman onderzochte broshures!], moest Legio Lease de aankoop financieren. Legio Lease had daarover met bank Labouchere afspraken gemaakt.(welke?) Labouchere leende (?!) de aankoopbedragen aan Legio Lease. ...

Werkwijze verkoop aandelen-leaseproducten.
De verkoop ging aanvankelijk schriftelijk, door het ongevraagd rondzenden van brochures (direct mail) en via krantenadvertenties. In de loop van 1994 of 1995 schakelde directeur Bloemink van Legio Lease voor de verkoop een callcenter in. Dat was een organisatie van enkele tientallen mensen die potentiële klanten thuis opbelde om leasecontracten te verkopen. Op een gegeven moment bleek dat medewerkers van het ingeschakelde call-center beweringen deden die niet gedragen werden door de inhoud van de brochures. …[waarvan akte]

Kwaliteit door hoge koersen leaseproducten steeds slechter.
Nadat Bloemink zijn aandelen aan Bank Labouchere had verkocht, bepaalde Aegon via Bank Labouchere het beleid binnen Legio Lease.

De kwaliteit van het produkt werd al direct slechter, zij het gedeeltelijk door omstandigheden waar Aegon en Labouchere niets aan konden doen. Allereerst werden de prijzen van de aangeboden aandelen voortdurend hoger. Dat was de logische consequentie van de steeds maar stijgende aandelenkoersen maar het gevolg was wél dat de kwaliteit van de aangeboden leasecontracten automatisch daalde.

Ik wil met klem benadrukken dat een koopaanbod van een aandeel voor 15 maal de winst een inferieur koopaanbod is vergeleken met van hetzelfde aandeel voor 8 maal de winst.

Ook de contractsperioden werden veelal korter, hetgeen volgens de AFM maar ook volgens serieuze economen een kwalitatieve achteruitgang van het produkt aandelenleasen is. Die achteruitgang in kwaliteit is wel aan het beleid van Aegon/Labouchere te wijten.

Gewijzigde marktbenadering door Fiscale beperkingen.
Toen in 1998 de fiscale beperkingen werden aangekondigd moet de oorspronkelijke doelgroep uit de markt zijn getreden. Kennelijk is Aegon sindsdien andere markten gaan benaderen, met name de markt van volledige beginnelingen. Dat was omstreeks 1998/1999 een enorme groeimarkt.

Deze verandering van marktbenadering was voor Aegon/Labouchere commercieel succesvol, wederom door externe ontwikkelingen. Ten eerste viel de gewijzigde marktbenadering samen met het universele verschijnsel dat hoe langer een beurshausse duurt, hoe meer mensen gaan geloven dat de hausse nog langer duurt (de hausse was omstreeks 1993 al begonnen). Het tweede verschijnsel waardoor de gewijzigde marktbenadering succes had was de opkomst van het Internet waardoor sommige hoogleraren zelfs dachten dat de economische groei ononderbroken zou voortgaan.

Deze beide externe omstandigheden leidden tot een enorme groei van het aantal beginners dat in aandelenbelegging was geïnteresseerd. Het percentage van de Nederlandse bevolking dat in aandelen belegde is in de jaren negentig dan ook verveelvoudigd.

Rendement van aandelenleaseproducten drastisch gedaald!
Ondertussen bleef de kwaliteit van de aangeboden produkten gestaag dalen door de immer hoger wordende koers/winstverhoudingen en door de steeds korter wordende looptijden van de contracten. Ook door de wijziging van de fiscale regels was het produkt veel onaantrekkelijker geworden. Om een positief resultaat te behalen moesten de geleasde aandelen met 6,6% per jaar in koers stijgen, dus twee keer zo snel als aanvankelijk nodig was om tot winst te komen.

Wordt vervolgd

Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 07 aug 2006 21:02, 4 keer totaal gewijzigd.

HvdB
Berichten: 1097
Lid geworden op: 25 aug 2004 17:58

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door HvdB »

Impact gaat hier toch echt te ver. Dreigen op een forum oh oh wat zijn we bang. Ping my ass

Hollander
Berichten: 1290
Lid geworden op: 20 okt 2003 22:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Hollander »

Die Impact is gewoon niet goed wijs, misschien wel zwaar gestoord. Met zulke mensen kun je alleen maar medelijden hebben.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Gedeeltelijk overgenomen uit het SOBI-rapport
[http://www.sobi.nl/12-1b.html] Inmiddels verandert in: http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/l ... se-03.html zie ook: http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/l ... se-02.html en http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/legio_lease.html
"Grote lijnen van het betoog dat Pieter Lakeman op 25 mei 2004 bij de comparitie van partijen in de zaak Leaseverlies/consumentenbond tegen Dexia Bank NL N.V. heeft gehouden" Vervolg

Optreden Dexia [blunder van historisch formaat]
Hoewel vele beginners dachten dat de groei van de beurskoersen ononderbroken zou doorgaan kan dat idee in 1999 en 2000 niet meer hebben geheerst bij de top van Aegon. Voor Aegon was toen het moment gekomen om Bank Labouchere en Legio Lease in de verkoop te zetten. Ik [kan] niet begrijpen waarom Dexia deze vennootschappen in augustus 2000 van Aegon heeft willen kopen. De waarde van het product aandelenlease was toen, mede door de inmiddels ingezette koersdalingen, tot vrijwel nul gereduceerd. Ik beschouw de aankoop door Dexia als een blunder van historisch formaat.

Bij haar due diligenceonderzoek heeft Dexia Bank één element misschien wat moeilijker na kunnen gaan (hoewel ook dat nog wel mogelijk was geweest). Dat was de wijze waarop de leasecontracten waren verkocht. Daarover doen treurige verhalen de ronde. Een snelle blik op de jurisprudentie tot heden leert dat door klagers gestelde tekortkomingen in brochures door de verschillende rechterlijke colleges nauwelijks zijn erkend maar dat de verkooppraatjes erom heen een aantal malen tot veroordelingen van Dexia hebben geleid.

Een andere blunder van Dexia is de latere fusie met Labouchere. Ik kan geen zinnig argument bedenken waarom je met een in diskrediet geraakte dochter zou fuseren. Leaseverlies heeft daar publicitair heel handig op ingespeeld door haar kritiek niet te richten op Legio Lease of Labouchere maar op de naam Dexia. Door de fusie heeft Dexia het publicitaire onheil echter wel over zich afgeroepen.

VEB achtte Legio Lease betrouwbaar
Ter completering van het beeld zij nog vermeld dat Legio Lease in 1994 of 1995 ook contact met de Vereniging Effectenbezitters heeft gezocht. Dat leidde tot de afspraak dat de VEB het stemrecht op alle lease-aandelen verkreeg, wanneer de belegger daar althans geen bezwaar tegen maakte(?!). Dat had tot gevolg dat de VEB nogal wat stemrecht kon uitoefenen. Toen ik van Legio Lease afscheid had genomen duurde die situatie nog voort. Ook de VEB was in die tijd kennelijk van mening dat Legio Lease een bona fide organisatie was. Dat de VEB nu achter Leaseverlies staat markeert eens te meer dat Legio Lease pas ná het vertrek van Bloemink is verworden.

Samenvatting aandelen leasen
De historische werkelijkheid is dat na het vertrek van Bloemink en Lakeman zowel het product aandelenlease, als de verkoopmethode als de informatieverstrekking aan lager wal zijn geraakt. In plaats van een minder dan gemiddeld riskant werd het product méér dan gemiddeld riskant.Dit zijn niet mis te verstane woorden van Drs. P. Lakeman van de Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie SOBI. Pikant detail: In de Colofon Van FisAlert Magazine is hij vermeld als voorzitter van de Raad van Toezicht en staat bij Uitgave van het blad: (jawel,..) Legio-Service B.V.


Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 07 aug 2006 21:03, 4 keer totaal gewijzigd.

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 05 dec 2004 23:45, 1 keer totaal gewijzigd.

Hollander
Berichten: 1290
Lid geworden op: 20 okt 2003 22:01

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Hollander »

Lakeman is de man die meer dan een miljoen heeft verdiend aan de promotie van aandelenlease via Legio, en die nu een vroom gezicht opzet dat hij het allemaal anders had gewild.

Kortom: een hypocriete miljonair. Zit thuis schatrijk vanaf de bank te kijken naar al die verleasers die moeten dokken voor zijn inkomen.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Achtergrond uit het Standpunt SOBI over Legio Lease
[http://www.sobi.nl/12-1a.html] gewijzigd in: http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/l ... se-02.html zie ook:
http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/legio_lease.html en http://www.sobi.nl/4_lopende_dossiers/legio_lease.html
Sinds begin 1994 bood Legio Lease B.V. aandelenlease contracten aan beleggers aan. In de loop der jaren heeft Legio Lease 89 verschillende produkten/brochures verspreid. Tot en met het eerste kwartaal 1995 is een aantal van die brochures (in totaal acht) door SOBI-voorzitter Pieter Lakeman op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Nadat Legio Lease op aanwijzing van Lakeman tientallen verbeteringen in de brochures had aangebracht heeft Lakeman ze goedgekeurd.

Omstreeks 1996 heeft de initiatiefnemer van Legio Lease, Piet Hein Bloemink, zijn aandelen in Legio Lease B.V. aan Bank Labouchere NV verkocht. Dat was een dochter van Aegon.

In augustus 2000 verkocht Aegon zowel Bank Labouchere als Legio Lease aan Dexia Bank Nederland. Nadien is Dexia Bank gefuseerd met beide vennootschappen. Daardoor is Dexia Bank rechtsopvolger van Legio Lease en direct aansprakelijk voor alle onrechtmatige daden van Legio Lease BV. (Niet alleen de aankoop maar vooral dit fuseren roept vraagtekens op bij Pieter Lakeman)Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 07 aug 2006 21:06, 3 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Respect voor Impact gezien zijn herstelactie(s). KLASSE!! Bedankt.

Okerene :D

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

ALLE HIERONDER VERMELDE BEDRIJFSACTIVITEITEN KOMEN UIT DE KOKER VAN 'LEASEFABRIEK' LABOUCHERE/LEGIO-LEASE.
Geen geringe prestatie, dat moet gezegd. Alleen voor een groot deel gefinancierd door de nu berooide 'beleggers' / aandelenleasers.

http://www.vebbottomline.com/inf2.html

Over de VEB Bottom-Line…

De VEB Bottom-Line is in 1995 ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Bank Labouchere en de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

In 2003 heeft de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (Rabobank Nederland) de VEB Bottom-Line overgenomen. Rabobank Nederland valt onder het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is een toegelaten instelling bij Euronext Amsterdam.

Rabobank Nederland is voor de VEB Bottom-Line de 'uitvoerder' van de orders, 'administrateur' van effectenposities en 'bankier' voor de bijbehorende geldrekeningen. De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) behartigt de belangen van effectenbezitters en ziet erop toe dat de VEB Bottom-Line voor een aantal afgesproken diensten alleen de kostprijs aan u doorberekent. Het handelen en/of bewaren van effecten is in Nederland aan strenge reglementen gebonden. (waarvan nota genomen)

Tijdens een eerder onderzoek:
Geplaatst op 20 Apr 2004 14:39 door Okerene
------------------------------------------------------------
Beste Maarten,

In het Legio Nieuws van Legio Lease welke een paar keer per jaar verscheen (verschijnt?) aan de contractanten was, zeker gedurende heel 1997,een geelkleurig katern ingevoegd met als titel:

VEB Verenigingsnieuws

met voorwoord van onze bekende Drs. P.P.F.de Vries
Op de laatste bladzijde telkens een kolom met titel

"Verenigingsnieuws

Legio-Lease is ten behoeve van haar klanten lid van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die de belangen behartigt van de Nederlandse effectenbezitter.

De VEB verzorgt in dat kader dit katern in Legio Nieuws
en [VEB] oefent het stemrecht in aandeelhoudersvergaderingen uit op de aandelen, die Legio-Lease namens haar klanten houdt.

Daarnaast kunnen klanten van Legio-Lease VEB-producten bestellen en deelnemen aan de cursus Omgaan met Effecten (zie verdere informatie elders op deze pagina), tegen de VEB-ledenprijs.

Inhoudelijke vragen kunnen slechts schriftelijk worden gesteld en wel via Legio-Lease, die na ontvangst en controle of de afzender inderdaad klant is de brief aan de VEB doorsturen.
U krijgt dan van deVEB rechtstreeks antwoord.

Voor de goede orde: de VEB geeft geen beleggingsadviezen."

Hoe de samenwerking verliep (verloopt) weet ik ook (nog) niet. Blijft schimmig.


Okerene :wink:
https://www.alex.nl/content/Algemeen/Or ... isatie.asp

Alex Beleggersbank – Online Broker

Geschiedenis
René Frijters en Peter Verhaar richtten op 1 mei 1999 Alex Beleggersbank op, de eerste online broker die het voor zelfstandige particuliere beleggers mogelijk maakte 24 uur per dag tegen zeer voordelige tarieven te beleggen op diverse beurzen. In de loop der tijd zijn geregeld vernieuwende producten en diensten ontwikkeld. Meer daarover vindt u onder Profiel.

Sinds 28 maart 2003 is Alex Beleggersbank een onderdeel van de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., ofwel Rabobank Nederland. De Triple A-status van deze internationale financiële marktleider, staat garant voor de veiligheid van de portefeuille van de belegger die bij Alex handelt. Rabobank Nederland gelooft, vanuit haar strategie, in internet als distributiekanaal voor particuliere beleggers. Dit biedt continuïteit voor verdere ontwikkelingen van Alex Beleggersbank en nieuwe investeringsmogelijkheden. Alex Beleggersbank opereert zelfstandig in de markt en is een aparte business unit binnen Rabobank Nederland.

N.B. Alex verzwijgt hier om begrijpelijke redenen hun eerdere banden met Bank Labouchere en Dexia Nederland.
Uit het RTL Dossier (Telegraaf 12-08-2004):
"De risicomanager van Dexia had berekend dat het risico omgerekend voor 60 miljoen euro kon worden dichtgetimmerd. Deze manager werkt tegenwoordig voor Rabo-dochter Alex.nl, een van de eerste internet-brokers, uit de grond gestampt door ‘lease-fabriek’ Labouchere. De man wordt door zijn huidige werkgever afgeschermd en geeft geen toelichting meer."
In de bijlage van Legio, Toelichting aflopende overeenkomst Winstverdubbelaar eind 2001, staat:
"Alex is een beursordersysteem waarmee u direct online kunt beleggen en is net als Legio een onderdeel van Bank Labouchere. "
Je kon bij afloop gelijk het uitgekeerde geld deponeren. Een tijdje hoefde je dan zelfs geen bewaarkosten te betalen als je zelf ging beleggen. Handig toch?

http://www.belegger.nl/html/nieuws/rabobank-alex.php

Rabobank neemt online broker Alex van Dexia Bank Nederland over
De Rabobank Groep neemt de E-brokerage activiteiten van Dexia Bank Nederland over. Hierover is vrijdagmiddag 20 december jongstleden (2002) een overeenkomst ondertekend.

De definitieve overgang van de twee labels Alex en VEB Bottom-Line (samen de business unit 'Alex') naar de Rabobank Groep is gepland op 1 maart 2003. In de tussenliggende periode zullen de klanten van Alex actief worden benaderd. Zij zullen worden gevraagd in te stemmen met de overgang van hun effectenportefeuille…

Bron: Gezamenlijk persbericht van Dexia Bank Nederland, Alex en de Rabobank Groep, 23 december 2002
http://www.fiscalert.nl/ De site was direct na plaatsing hier Tijdelijk in onderhoud.

Neemt FiscAlert afstand van Legio-Lease (Legio-Service B.V.) en Bank Labouchere / Dexia?
FisAlert B.V.
Wegens de verzelfstandiging van FiscAlert per 1 jan. 2004 is uw abonneenummer gewijzigd. ..
E [email protected]
Uiteindelijk hebben deze bedrijven grote invloed gehad op de Nederlandse Kapitaal- en Effectenmarkt. De lachende derde blijkt dus Rabobank Nederland te zijn. (De bank voor de boeren weet u wel)

Al eerder memoreerde ik al aan het feit dat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), die zo dicht bij het vuur gezeten hebben, zelfs stemrecht hebben uitgeoefend, de aangewezen 'persoon'zijn om inzicht te geven in het reilen en zeilen in die tijd. Ik ben benieuwd.


Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 13 mar 2005 12:23, 2 keer totaal gewijzigd.

HvdB
Berichten: 1097
Lid geworden op: 25 aug 2004 17:58

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door HvdB »

In deze topic werd ik wederom bedreigd met fysiek geweld.
Impact......wie speelt hier nu de vermoorde onschuld????

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Hoewel de Vereniging van Effectenbezitters nog niet is ingegaan op hun betrokkenheid bij de aandelenleaseproducten van Legio-Lease, waarvan zij het stemrecht op de aandelen mochten uitoefenen, heeft directeur directeur Drs. Peter Paul de Vries wel het volgende commentaar gegeven in Effect jaargang 2004 nummer 20.

http://www.veb.net/effect/effectartikel.php?newsnr=2485
Aanval Dexia op Aegon

De frontale aanval van de Belgisch-Franse bank Dexia op Aegon in het kader van de leasekwestie is een steun in de rug van gedupeerde beleggers. Tijdens de rechtszitting op 14 september stelde Dexia dat Aegon haar onjuist en onvolledig heeft voorgelicht over Labouchere – waaronder de activiteiten van Legiolease vielen – toen Dexia dit bedrijf in 2000 overnam van Aegon. De Haagse verzekeraar zou aanwijzingen hebben verzwegen dat er rond aandelenlease een ware volksopstand onder beleggers broeide. “Zij zagen het teken aan de wand en hebben de tikkende tijdbom aan Dexia overgedaan.” Volgens Aegon is dit onjuist en de advocaat van Aegon heeft gevraagd om inzage in het due-diligenceonderzoek van Dexia.

Problemen weggemoffeld
De boodschap is duidelijk. Dexia verwijt Aegon dat zij Dexia onvoldoende heeft geïnformeerd over de risico’s van aandelenlease. Met een beroep op dwaling wil Dexia de acquisitie, waarvoor zij 900 miljoen euro heeft betaald, ongedaan maken. Tijdens de zitting zei de advocaat van Dexia: “We zijn nog eens met een stofkam door de dossiers gegaan en we ontdekten een patroon van achterhouden van informatie door Aegon.” Alle zaken die wezen op de aanstaande problemen met aandelenlease zouden zijn weggemoffeld. Zo kreeg Aegon al voor de verkoop van Labouchere een schrijven van de financiële toezichthouder met kritiek op de verkoopbrochures voor aandelenlease.

Misleiding in Aegons tijd
De opstelling van Dexia betekent impliciet een steun in de rug voor gedupeerde aandelenleasebeleggers. Het risico waarover Dexia onvoldoende is geïnformeerd betreft immers juridische risico’s die voortvloeien uit tekortkomingen in de informatievoorziening (misleidende brochures) en procedures (niet meetekenen van de partner). De boosheid van Dexia is wel enigszins begrijpelijk. Het overgrote deel van de leasecontracten is verkocht toen LegioLease deel uitmaakte van Labouchere en daarmee tot Aegon behoorde. Dexia heeft zich inmiddels teruggetrokken uit Nederland. De aandelenleaseproducten worden niet meer verkocht, Alex is verkocht aan de Rabobank en Kempen wordt via een management buy-out ontkoppeld. Erfenissen uit het verleden bieden een garantie voor een zorgelijke toekomst.

Peter Paul de Vries
Effect jaargang 2004 nummer 20
Tevens is te lezen in: Effect jaargang 2003 nummer 06 :

Ago en Ennia 20 jaar samen

In 2003 zijn ze twintig jaar samen: Ago en Ennia. De twee bedrijven fuseerden tot Aegon, een pure levensverzekeraar zonder schadebedrijven of bankactiviteiten. Zo werd een hoge groei gerealiseerd bij een laag risico. Jarenlang was Aegon een van de favorieten van beleggers. …

Inmiddels is de Aegonmachine tot stilstand gekomen. Na de bekendmaking van de jaarcijfers 2002 en de voorgenomen dividendverlaging is het aandeel in een vrije val geraakt en lijkt de koersbeweging – zelfs zonder boekhoudschandaal – sterk op die van grootgrutter Ahold. …

Aegon wordt inmiddels bijna een jaar bestuurd door de Amerikaan Don Shepard. Het is echter een aardige exercitie om zijn twee voorgangers te vergelijken. …

In 2001 en 2002 werd Aegon geconfronteerd met de gevolgen van de riskante obligatieportefeuille en het gebrekkige risicobeheer. Inmiddels is ook het onverantwoorde gedrag van Legio (Lease) blootgelegd waarmee koper Dexia Bank wordt geconfronteerd, maar waarvan de basis is gelegd in de tijd dat Legio Lease onderdeel was van Aegon. En tenslotte werd de winst 2001 opgepoetst met de verkoopbate op de Mexicaanse joint venture waardoor in het afscheidsjaar van Storm de beloofde vijftien procent winstgroei kon worden geboekt. Onder Storm kregen de financiële cowboys een kans…

W.H. Zeldenrust

Effect jaargang 2003 nummer 06

Misschien is (een deel van) de sleutel tot het vinden van een oplossing wel te vinden bij AEGON. Wie zal het zeggen. Konden wij maar de stofkam die Dexia heeft eventjes gebruiken.
Voorlopig is AEGON uit de wind gebleven, maar we moeten niet vergeten dat er een grote waarheid schuilt achter bovenstaande woorden.Okerene :wink:
Laatst gewijzigd door Okerene op 31 jul 2006 21:09, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Het volgende brengt ons nu op de verdere analyse van de werkwijze en samenwerking van de 100% dochter van AEGON, Bank Labouchere en Legio-Lease.

Graag nodig ik iedereen uit te reageren en/of aanvullende informatie te verschaffen over de vergunningen die bij het optreden van Bank Labouchere (Aegon) en Legio-Lease vereist zijn (waren).

Climax in leasegeschil
"Volgens Schonewille (de advocaat van Stichting Leaseverlies) staat vast dat Dexia zich gericht heeft tot een publiek dat gemiddeld genomen weinig tot geen verstand had van beleggen en/of in financieel opzicht weinig draagkrachtig was. Deze stelling wordt ondersteund door het Rapport Aandelenlease van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In dit rapport constateert de AFM op basis van gegevens van De Nederlandsche Bank dat zes procent van de gezinnen met een laag inkomen in 2001 een of meer aandelenleaseplannen in hun bezit hadden.

Essentieel kenmerk van aandelenleaseproducten is namelijk dat het mogelijk is zonder eigen geld te beleggen in aandelen.

Wie wel over (enige) financiële middelen beschikten, stapte vaak in een leaseconstructie zonder enige ervaring op de aandelenmarkt en zonder zich bewust te zijn van de vele risico’s van beleggen met geleend geld".- (Effect jaargang 2004 nummer 12 "Climax in leasegeschil")

Volledige Beginnelingen als doelgroep

Gewijzigde marktbenadering door Fiscale beperkingen.
Toen in 1998 de fiscale beperkingen werden aangekondigd moet de oorspronkelijke doelgroep uit de markt zijn getreden. Kennelijk is Aegon sindsdien andere markten gaan benaderen, met name de markt van volledige beginnelingen. Dat was omstreeks 1998/1999 een enorme groeimarkt. (betoog Pieter Lakeman)
Rendement van aandelenleaseproducten drastisch gedaald!
Ondertussen bleef de kwaliteit van de aangeboden produkten gestaag dalen door de immer hoger wordende koers/winstverhoudingen en door de steeds korter wordende looptijden van de contracten. Ook door de wijziging van de fiscale regels was het produkt veel onaantrekkelijker geworden. Om een positief resultaat te behalen moesten de geleasde aandelen met 6,6% per jaar in koers stijgen, dus twee keer zo snel als aanvankelijk nodig was om tot winst te komen. (betoog Pieter Lakeman)
Ook serieuze economen vinden dat:

volgens de AFM maar ook volgens serieuze economen een kwalitatieve achteruitgang van het produkt aandelenleasen is. Die achteruitgang in kwaliteit is wel aan het beleid van Aegon/Labouchere te wijten. (betoog Pieter Lakeman)
Terwijl de onzekerheden wereldwijd waren toegenomen !
(FisAlert Magazine oktober 1998 bladzijde 14 en 15.)

Uit dit artikel van FiscAlert Magazine (van Legio-Services) is op te maken dat Legio-Lease heel goed wist wat er gaande was op de beurs en dat de onzekerheden wereldwijd waren toegenomen. Zij maakten een maand eerder al op het Damrak een ''fluwelen krach'' mee op 21 september 1998 (30% koersdaling in één maand). Notabene groter dan de krach in 1929 en 1987. Toch ventileerde de schrijver Prof. Dr. A.Knoester (nu voorzitter raad van bestuur van FiscAlert B.V.):

''Naar mijn mening is de huidige daling van de koers sterk overtrokken...."

Er is in Nederland nog steeds economische groei, lage inflatie, lage rente, en een groei van de wereldhandel die nog steeds in de plus zit. Toch moesten ze wel erkennen:

quote:
"De koersontwikkeling op de effectenbeurzen is echter een belangrijk signaal dat beleggers er niet gerust op zijn dat deze optimistische vooruitzichten ook werkelijkheid zullen worden...''

quote:
''Als een voortzetting van de Azië-crisis ook gepaard zou gaan met een beurskrach zou dit een flinke domper zetten op het al door de Azië-crisis beschadigde vertrouwen in de westersche industrielanden...''

De berekende cijfers (OESO) zouden meevallen, maar:

quote:
'' Dit neemt niet weg dat een cumulatie van ongunstige berichten (Azië, Rusland, beurskrach) de kans op een WERELDRECESSIE wel doet toenemen...''


Het kader meldde voorzichtigheid met beleggen op de korte termijn. Omdat men koersdalingen verwachtte luidde het laatste kader: "Cash is King", om aan te geven dat de meest verstandige optie was, NIET BELEGD te zijn en LIQUIDE (Cash) te gaan op zijn effectenrekening. Des te opvallender is het tegengestelde gedrag van Legio-Lease die hun inspanningen om contracten af te sluiten juist vergrootten!

Getuige ook de Najaarsactie 1998 met de WinstVerDrieDubbelaar.

In het Legio Nieuws van december 1998, nummer 6, pagina 6 staat:

“ ...maar liefst zes miljoen poststukken zijn door Nederland verspreid om klanten en mogelijke nieuwe klanten kennis te laten maken met de WinstVerDrieDubbelaar.”
Drie weken later nog een herinnering mocht je het nog niet gelezen hebben. Ja, de druk werd opgevoerd. De “Service” van Legio Lease werd i.v.m de najaarsactie met de WinstVerDrieDubbelaar geoptimaliseerd.

Producten niet aangepast ondanks verslechterde omstandigheden.
Er zijn meer aanwijzingen en artikelen in de richting dat Legio-Lease tegendraads heeft gehandeld en contunuering van het bedrijf voorop stond ten koste van de klant. In een tijd dat men beter niet kon beleggen.

Dexia-top negeerde advies om leaserisico af te dekken
telegraaf 12 augustus 2004
http://www.beursklacht.nl/toondetails.php?SRC=MED&ID=41


Niet voor niets eist de Stichting Leaseverlies een verklaring voor recht dat Dexia Bank N.V. onrechtmatig heeft gehandeld.

"Leaseverlies, dat 93.000 beleggers vertegenwoordigt, stelt dat alle 89 brochures die Legio Lease (en rechtsopvolger Dexia Bank) hebben verspreid misleidend zijn, dat het produkt aandelenlease een slecht produkt is, dat Legio Lease onzorgvuldig is geweest bij haar verkoopinspanningen, dat Legio Lease onvoldoende heeft gekeken naar de financiële draagkracht van de potentiële klanten en dat Legio Lease vooral contracten probeerde te verkopen aan personen met een lager dan gemiddeld inkomen. Leaseverlies eist een verklaring voor recht dat Dexia Bank, mede als rechtsopvolger van Legio Lease, onrechtmatig heeft gehandeld…" (betoog Pieter Lakeman)


Er zijn al personen die met de aangehaalde artikelen naar hun advocaat zijn gegaan. De Vereniging Pay Back die hiervan in bezit is gesteld lijkt mij voor iedereen zeker welwillend te zijn verdere medewerking hierin te geven. "Samen staan wij sterk" is hun devies. Natuurlijk is mijn eigen visie als leek en gedupeerde wellicht gekleurd en kan negativisme de overhand gekregen hebben. Daarom haal ik vaak uitspraken aan mede uit hun eigen bronnen. Eerlijk is eerlijk. Advocaten en journalisten dienen hiermee dan ook rekening te houden, de juistheid ervan te controleren en na bestudering hun eigen oordeel te trekken.

Okerene :wink:

Lees ook het artikel "Getild op de beurs", Intermediair dd 29 juli 2004
http://www2.trosradar.nl/forum/viewtopi ... tild+beurs
Bron: Intermediair nummer nummer 31/32 d.d. 29 juli 2004, 39e jaargang, P. 32 t/m 37 Auteur: De heer Bart van Oosterhout
Laatst gewijzigd door Okerene op 03 mar 2005 18:40, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Hieronder het zoveelste bewijs dat Legio-Lease meer belang hechtte aan de winsten voor hun bedrijf dan dat zij oog hadden voor hun klanten. Het lijkt wel of zij met twee tongen spreken. Legio-Lease gaat onverdroten door met zoveel mogelijk contracten afsluiten terwijl nota bene het onder hun eigen beheer uitgegeven blad zegt, dat het niet het juiste instapmoment daarvoor is. Of je moet grote risico's willen nemen. Lees het in:

"Hoeveel gaan uw aandelen opleveren"

Dit artikel uit FiscAlert Magazine van maart 1999 bladzijdeb 14 t/m 17, Hoeveel gaan uw aandelen opleveren, geeft een meer dan gebruikelijke uitgebreide beschouwing op het voorspellen van het rendement op aandelen. De gedaalde inflatie en rente geven als fundamentele factor verregaande consequenties voor toekomstig aandelenrendement. Normaliter:
"Degene die belegt verwacht dat hij of zij meer verdient dan met sparen het geval is.."
Door het risico bij beleggen voor lief te nemen hebben velen in de goede jaren beter resultaat behaald dan de spaarders. Jaren achtereen is de beurs hen gunstig gestemd geweest. Toch laat hij zien wat de oorzaak is dat ook velen minder gelukkig waren in die periode.:
"Sommigen zijn op een ongelukkig moment ingestapt en/of uitgestapt. Zij hebben (veel) geld verloren.."

Dit risico blijft in een steeds beweeglijkere markt, maar in 1998 voltrok het onheil zich binnen één maand en was het grootste verschil tussen de hoogste en laagste koers maar liefst 39% (crach). Als een langetermijnbelegger (zo'n 10 tot 15 jaar) zijn de kansen veel beter. Maar ook dan geldt:
"In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.."
Heb je dan geluk als je bij beleggen meer winst maakt dan bij sparen? Sommigen denken van wel. Toch is hier een plausibele verklaring voor.
Na verklaart te hebben hoe het marktmechanisme vraag en aanbod werkt en de prijs van de aandelen bepalen, zegt het artikel:
"We hebben vastgesteld dat het extra rendement van aandelen wordt verklaart door het risico dat de belegger loopt. Naarmate het aandeel meer risico met zich meebrengt, moet dat aandeel ook een hoger rendement opleveren..."


Van belang zijn de winstverwachtingen van de aandelen, uitgedrukt in de koers/winstverhoudingen. Alleen wanneer de winstverwachting duidelijk hoger is willen beleggers een hogere koers er voor betalen. Daarbij speelt de aanhoudende lage rente ook een belangrijke rol. Sparen is minder interessant geworden en de vraag naar aandelen aanmerkelijk gestegen. Conclusie:
"De koersen van de aandelen zijn relatief meer gestegen dan de bedrijfswinsten, zodat de belegger in de toekomst met een lager rendement genoegen moet nemen. Nieuwe beleggers moeten duur beginnen en bestaande beleggers hebben de koerswinst al tot hun beleggersresultaat gerekend. .."

Hoewel het beleggen in aandelen beslist niet wordt ontraden, dient men hiermee terdege rekening te houden. Ten opzichte van sparen zal het voordeel, door het te verwachten lagere rendement op aandelen, dus minder groot worden. (zie ook kader)

Op pagina 17 worden banken gevraagd naar de rendementsvewachtingen van aandelen. Ten aanzien hiervan:
ABN AMRO: ".. De huidige hoge waardering maakt de kwetsbaarheid van de beurs groter. Als er tegenvallers optreden treed er meteen een forse koersbeweging op. Ook renteveranderingen leiden tot koersschommelingen. .."

VAN LANSCHOT: ".. schrijft een deel van de stijging van de koersen, die de afgelopen jaren is opgetreden, toe aan de daling van de rente. Dit positieve effect op de aandelenrendementen zal naar verwachting de komende jaren niet meer optreden. .."

BANK LABOUCHERE: ".. Wijst erop dat de volatiliteit van de beurzen sommige beleggers kopschuw heeft gemaakt, maar door de lage rente is sparen geen reëel alternatief voor beleggen. Het beleggen zal daarom aantrekkelijk blijven. .."

HET HAAGS EFFECTENKANTOOR: ".. Benadrukt (tenslotte) het belang van beleggen op de lange termijn. Door op lange termijn te beleggen vermindert de kwetsbaarheid voor de grote uitslagen van de koersgrafieken. .."


Het was, gezien deze duidelijk omschreven ontwikkeling en verwachting op de beurs, mijn inziens ONVERANTWOORD TE GAAN BELEGGEN MET GELEEND GELD ! (zeker wanneer er zoals bij aandelelease veel rente voor betaald moet worden) Door de relatief hoge koersen zal het instapmoment in de meeste gevallen al verkeerd uitpakken. Het RISICO zal niet alleen door de te verwachten lagere winst, maar ook door de kwetsbaarheid van de beurs veel te groot zijn.

Het plan van aanpak bij Bank Labouchere met Legio-Lease (en overige aanbieders) moet dan ook in deze situatie als het leggen van een tijdbom op de financiële Nederlandse markt gezien worden. Tegen beter weten in zo blijkt uit dit onder hen resulterend tijdschrift, verzwegen zij het hoge(re) risico dat er aan aandelenlease verbonden was. Zij spiegelden juist de te behalen winsten met de in het verleden behaalde resultaten mooier af dan ze in werkelijkheid waren. (dit heet in gewoon Nederlands liegen en voor de gek houden) Potentiele beleggers moesten in feite hiertegen in bescherming genomen worden.

Okerene :wink:

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

KANSEN OP EEN GOED RENDEMENT ENORM GEDAALD.

"Beslissende maanden voor koers van de economie"

Dit artikel uit FiscAlert Magazine van november 1998 bladzijde 12 en 13 - Beslissende maanden voor koers van de economie - is een vervolg op "Onzekerheden wereldwijd toegenomen'' (FAM okt.1998)

De auteur Prof. dr.A.Knoester gaat hier in op de grote risico's die ons bedreigen. De economische groei in de VS zou afvlakken maar daardoor ook de rente onder druk komen te staan. De centrale banken zouden immers proberen om te vermijden dat wij in een wereldrecessie terecht komen.
''Zelfs als de winsten van de bedrijven (en dus de dividenduitkeringen) dit jaar en volgend jaar helemaal niet zouden stijgen, lijkt het beleggen in aandelen bij het huidige koersniveau nog steeds perspectiefrijk....''
Toch had hij zelf al eerder aangegeven dat het beursklimaat de laatste maanden aanzienlijk was verslechterd. Gelukkig was er in Europa en zelfs in de VS nog geen sprake van deflatie maar die moest dan wel beperkt blijven.
''Het is echter niet helemaal uit te sluiten dat er geen zachte maar een harde landing in de lucht hangt met een LANGDURIGER PROCES van deflatie met bijbehorende daling van de afzet en de productie. Voor beleggers betekent dat behoedzaamheid beter troef kan zijn...''
Ook het kader geeft duidelijk aan:
'' [het]..mag niet langer uitgesloten worden dat de wereldeconomie afglijdt naar een recessie met deflatie... ''


Hij benadrukte nogmaals dat behoedzaamheid bij beleggen aan te raden was. Legio-Lease deed precies het tegenovergestelde en versterkte de hype van beleggen met geleend geld.

Dus pas op! De kansen op een goed rendement op aandelen waren enorm gedaald.


Als je het goed bekijkt is dit tevens het moment waarop Legio Lease en overige aandelenlease-aanbieders als professionals een pas op de plaats hadden moeten maken. De bomen groeien niet eeuwig de lucht in. Zij wisten als geen ander dat na een aantal zeer goede jaren, zelfs gewaarschuwd met een geweldige beursdip, de kansen voor hun klanten om een goed rendement te behalen enorm was gedaald. De kans op een heuse crash was volop aanwezig. Tot dat oordeel is de AFM ook gekomen. Hierover de volgende keer meer. Maar de euforie was groot (Zie Legio Nieuws december 1998 - Beursnieuws op radio en televisie.) en zij deden er juist een schepje bovenop. Veelal met specifiek aan de klant gerichte brieven en aanbiedingen. 'Uitsluitend voor u als klant van Legio-Lease'.

Ze hadden kennelijk lak aan het droevige lot van de beginnende instappers en speelden juist in op hun gebrek aan ervaring.


Okerene :wink:

impact
Berichten: 2157
Lid geworden op: 04 jul 2004 17:04

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door impact »

...
Laatst gewijzigd door impact op 06 dec 2004 00:26, 1 keer totaal gewijzigd.

Okerene
Berichten: 529
Lid geworden op: 08 apr 2004 16:40

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Okerene »

Impact,

Het doet me goed dat specifiek van jou te horen. Gelukkig zie ik dat jij zelf ook (weer) goed bezig bent. Hoewel dat soms moeilijk is. Jijzelf geeft soms heel goed commentaar en getuigt van betrokkenheid.

Pikant waardeerde mijn werk ook maar zijn bericht is helaas totaal verdwenen. Gek he.

Schroom niet inhoudelijk in te gaan op mijn postings. Kennelijk hebben de meesten op dit forum geen geduld meer om dit echt goed te lezen. Het valt ook niet mee. Ze zijn vaak murw geslagen terwijl er juist nu goede resultaten geboekt gaan worden. Er zitten belangrijke punten in. Advocaten zoeken er al langer naar. Dus neem de informatie door met hen. Baat het niet schaadt het niet.

Ik zie ik het zelf als een plicht de kennis die ik heb hier te delen met andere gedupeerden. Mijn eigen zaak is weer uitgesteld tot 22 december. We zullen een lange adem nodig hebben. Ik leef enorm mee met anderen.

Volhouden hoor.


Okerene :wink:

Job68
Berichten: 279
Lid geworden op: 13 okt 2004 21:32

Re: Wie heeft welke vergunning nodig?

Ongelezen bericht door Job68 »

Okerene,

Met veel belangstelling heb ik jouw postings gelezen. De rode draad hierin wordt mij ook wel duidelijk. Bij de ontwikkeling van de aandelenlease produkten is vooral gekeken hoe op een gemakkelijke manier klanten konden worden binnengehaald. Hierbij vielen mij een paar dingen op.
Gewijzigde marktbenadering door Fiscale beperkingen.
Toen in 1998 de fiscale beperkingen werden aangekondigd moet de oorspronkelijke doelgroep uit de markt zijn getreden. Kennelijk is Aegon sindsdien andere markten gaan benaderen, met name de markt van volledige beginnelingen. Dat was omstreeks 1998/1999 een enorme groeimarkt
Interessant is te bedenken dat het hier onder andere ging om de aftrekbaarheid van de rente. Dit maakte naar nu blijkt de aandelenlease produkten nog minder interessant dan ze al waren, omdat het rendement dan nog hoger zou moeten zijn. Vermoedelijk was de oorspronkelijke doelgroep een groep mensen die bereid waren om grote risico's te nemen. Er werd immers belegd voor korte periodes in een relatief kleine aandelenmandjes. De verkorting van deze periodes bracht nog veel meer risico's met zich mee. Op grond hiervan zouden juist beginnelingen nooit hebben mogen zijn aangeschreven. De meeste mensen uit deze groep behoren juist tot de groep van spaarders, en zouden dan of afgeraden moeten worden te gaan beleggen, of moeten beleggen met een risicoprofiel dat bij dit type belegger hoort, namelijk zeer defensief. De produkten die Dexia heeft aangeboden behoren echter tot een groep beleggingen die zeer risicovol is. Het is dan ook geen wonder dat er nooit een beleggersprofies is opgesteld, anders hadden de meeste, zo niet alle contracten nooit afgesloten kunnen worden. Vraag is nu: is dit met opzet gebeurd?

Naar mijn mening is dit met opzet gebeurd. Een aanwijzing hiervoor is te vinden in het proces dat Dexia tegen Aegon aan het voeren is. In de subsidiaire eis stelt Dexia het volgende:
A. voor recht te verklaren dat de navolgende feiten en omstandigheden inbreuken vormen op de door Aegon N.V. in de koopovereenkomst afgelegde garantieverklaringen:
(i) het feit dat Labouchere N.V. geen uitvoering gaf aan verplichtingen tot het inwinnen van inlichtingen met betrekking tot haar cliënten;
Dexia geeft hiermee toe dat er inlichtingen hadden moeten worden ingewonnen en stelt dat het een feit is dat Labouchere geen uitvoering gaf aan verplichtingen tot het inwinnen van inlichtingen met betrekking tot haar cliënten. Labouchere had een produkt op de markt gebracht, waarin aandelen verwerkt waren. Deze vallen daarmee direkt onder de NR 1999 effecten toezicht. Hoewel Dexia dit in de brochure van het verruimde aanbod ontkent, en zegt dat het om een kant en klaar produkt ging, staat nergens in de wet dat kant en klare produkten uitgezonderd zijn van de NR 1999. Het is slechts een niet onderbouwde mening van Dexia.

Mij begint het gevoel te bekruipen dat Labouchere bij het ontwikkelen van haar produkten alleen gekeken heeft naar het gemakkelijk over de streep trekken van cliënten. Dat er daarbij ook wetten zijn die nageleefd dienden te worden lijkt door Labouchere terzijde te zijn geschoven. Uit de artikelen die je hier hebt neergezet, begint het er mijns inziens steeds meer op te lijken dat er sprake is van fraude. Het lijkt mij sterk dat de mensen van Labouchere niet op de hoogte waren van de op dat moment geldende wetten.

Ik denk dat de ontwikkelingen in het proces van Dexia tegen Aegon zeer inzichtelijk zullen zijn.

Heel erg bedankt voor je spitwerk tot nog toe. Erg nuttig!!

Met vriendelijke groet,
Job68

Gesloten