LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Reclame acties die niet kloppen of correct lopen? Ventileer hier jouw mening.
ekn
Berichten: 16
Lid geworden op: 18 mei 2009 15:09

Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door ekn »

Wij hebben momenteel een probleem met de firma Flexifront, een zogenaamde leverancier van scheermesjes. Wij zijn al maanden met dit bedrijf aan het touwtrekken omdat ze een welkomstaanbieding niet hebben geleverd, maar wel een vordering claimen, die inmiddels is opgelopen tot boven de € 60,00.

Ondanks telefoontjes, brieven etc.... weigert het incassobureau Alektum Incasso BV op haar schreden terug te treden, en weigert Flexifront elk contact met een manager of directielid van het bedrijf, omdat Flexifront naar eigen zeggen van de telefoonmedewerkster geen managers en directeuren hebben.

Ik heb al een post gedaan in een vrij oud onderwerp over Flexifront hier op het Tros Radar forum (3 jaar oud), maar daar geen reactie meer op gezien. Wellicht is het topic te oud om nog goed zichtbaar te zijn voor lezers. Daarom heb ik er toch maar een nieuw topic voor gemaakt, omdat ik graag wil horen of er ook nu nog lotgenoten zijn die op dezelfde wijze zijn bedonderd door Flexifront. Het lijkt wel of de geschiedenis zich dus weer herhaald met dit bedrijf.

Hieronder mijn volledige verslaglegging van mijn verwikkelingen met Flexifront tot nog toe:

Inleiding:
Ook wij zijn de dupe geworden van dit bedrijf Flexifront. Wij werden in mei 2011 telefonisch door dit bedrijf benaderd met de welkomstaanbieding van € 3,90 voor scheermesjes. Wij ontvingen echter niets, tot we in september een betalingsherinnering kregen verhoogd met € 9,00 herinneringskosten.

Bellen leverde niets op, want of er was altijd een drukke wachtrij met verzoek het op een later tijdstip nog een keer te proberen, of werd de verbinding na lang wachten gewoon verbroken.

Begin november kregen we weer een herinnering, nu voor een 2e zending. Na vele malen bellen eindelijk verbinding, en de toezegging dat de 2e zending geannuleerd zou worden, maar dat de 1e zending al bij de incasso lag, en dat alleen de incasso dit kon terugdraaien. Dit zou geregeld worden.

Niets hiervan was waar. Vorige week een brief van Alektum. Per ommegaande € 62,59 betalen aan Courlux International, een bedrijf waar wij nog nooit van gehoord hadden. Na telefonisch contact met Alektum blijkt dit de Zwitserse eigenaar van Flexifront te zijn. Alektum gaf aan dat ze het te toevallig vonden dat de zendingen niet aankwamen, maar de betalingsherinnering wel, en dat wij hiermee heel zwak zouden staan.

Vervolgens Flexifront weer gebeld, en werkelijk onbeschoft behandeld aan de telefoon. De dame weigerde het probleem op te lossen, want hiervoor was zij niet gemachtigd. Na onze eis om dan direct haar manager te spreken kregen wij doodleuk te horen dat zij geen manager en geen baas hebben. Het bedrijf in Zwitserland is de baas, en iedereen bij Flexifront in Nederland is gelijk. Er is geen baas of manager. Hoogstens merkwaardig, want iedereen die daar dus werkt kan doen en laten wat hij wil.

Gesproken met onze rechtsbijstand die ons een aantal tips gaf. Deze tips nu verwerkt in een brief die vandaag aangetekend naar Alektum gaat, waarvan hieronder de tekst:
Brief aan Alektum Incasso d.d. 28 november 2011:
Alektum Incasso B.V.
Postbus 9916
1006 AP Amsterdam

Zeewolde, 28 november 2011

Betreft: uw dossier 00382.0010-0216313


Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief d.d. 21 november 2011 en ons telefonisch onderhoud afgelopen week maken wij langs deze officieel bezwaar tegen de door u ingestelde vordering namens Flexifront.

Flexifront heeft ons telefonisch benaderd met een welkomstaanbieding waarop alleen verzendkosten hoefde te worden betaald. Deze zending hebben wij nooit ontvangen. Vervolgens ontvingen wij ergens in september ineens een betalingsherinnering van Flexifront bestaande uit het bedrag van de welkomstaanbieding zijnde € 3,90 verhoogd met € 9,00 herinneringskosten.

Wij hebben geprobeerd contact te zoeken met Flexifront, en dit leverde geen resultaat op. Vele minuten in de wacht staan, gevolgd door een verbreking van de verbinding. Toen wij begin november wederom een herinnering kregen voor een 2e zending, hebben wij wederom contact proberen te zoeken met Flexifront. Na meerdere malen proberen, dit keer wel met resultaat. Na dit telefonisch contact werd ons toegezegd dat deze 2e zending (die wij ook niet hadden ontvangen) in de administratie geannuleerd zou worden (zie bevestiging e-mailbijlage), en werd mondeling toegezegd dat de 1e zending met de incassoafdeling zou worden afgehandeld. Echter bleek in het e-mail bericht te staan dat wij dit moesten afhandelen.

Uiteindelijk ontvingen we afgelopen week uw aanmaning ter hoogte van € 62,59 zonder specificatie, en hebben we contact met u gehad en met Flexifront.

Wij hebben duidelijk aangegeven dat het onacceptabel is om een consument te dwingen tot betaling van een product dat niet is geleverd. Als leverancier is Flexifront verplicht een bewijsstuk te leveren dat een product daadwerkelijk is geleverd. Wij hebben voor geen enkel product getekend, of een Track & Trace zending ontvangen met ontvangstbevestiging, of wat voor ander bewijsstuk van levering. Wij eisen dan ook langs deze weg dat Flexifront met bewijsstukken van levering komt.

Los daarvan geld dat er een zichttermijn is van 7 dagen na ontvangst van een product. Aangezien wij nog geen enkel product hebben ontvangen,is dus ook deze zichttermijn nog niet ingegaan. Flexifront kan wat ons betreft alsnog het product leveren, zodat de zichttermijn alsnog kan ingaan. Wel geven wij hierbij aan dat we dan op voorhand de overeenkomst reeds ontbinden.

Tevens maken wij bezwaar tegen de manier van verkoop / aanprijzing van het product. Voor zover wij ons kunnen herinneren is er in het telefoongesprek niet gewezen op de wet kopen op afstand. Volgens ons is de consequentie hiervan dat er dan automatisch een zichttermijn is van 3 maanden.

Kortom, elke verkoopovereenkomst kan worden ontbonden zolang de zichttermijn niet is ingegaan, en daar is bij ons sprake van. Tevens wijs ik u op de vele klachten die er zijn over uw cliënt Flexifront. Op de consumentensites zoals Tros Radar en VARA Kassa zijn talloze voorbeelden te vinden van wanprestatie door dit bedrijf, variërend van niet leveren tot niet beëindigen van leveringen, en diverse andere klachten, waardoor wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat Flexifront niets meer is dan een dekmantel voor malafide praktijken rondom spookleveringen en spooknota’s. En wij wensen hier geen slachtoffer van te worden.

Wij hebben ook Flexifront zelf gebeld, en na enkele pogingen toch weer contact kunnen krijgen. De medewerkster aan de telefoon weigerde ons correct te woord te staan. Tevens weigerde zij ons door te verbinden met haar directe manager en werd ijskoud beweerd dat de medewerkers geen manager of baas hebben, en dat zij dus ook geen leidinggevende aan de telefoon kon geven. Tevens hebben wij geprobeerd Flexifront via een niet 0900-nummer te bereiken, maar op een normaal telefoonnummer, waar werd beweerd dat we verkeerd verbonden waren, en dat degene die wij belden Flexifront niet was, ondanks duidelijke bewijzen dat dit wel het geval was.

Wij eisen dan ook een schriftelijk excuus van Flexifront waarin zij duidelijk aangeven dat hun claim op een fout berust, en waarin zij onze gegevens per direct uit hun systeem halen.

In elk ander geval zullen wij niet aarzelen dit aanhangig te maken bij onze advocaat of de politie in te schakelen teneinde deze malafide praktijken te ontmaskeren, en alsnog ons gelijk te halen.

Met vriendelijke groet,
Vervolgens stuurt Alektum ons in december de volgende brief:
Geachte E. Knoop

Naar aanleiding van uw schrijven willen wij als volgt reageren.

Volgens onze opdrachtgever Courlux Int./Flexifront is men benaderd middels hun telemarketingbureau. In dit opgenomen gesprek is er akkoord gegeven tot de toezending van hun scheerproducten. Na dit gesprek heeft onze opdrachtgever een orderbevestiging naar het opgegeven adres gestuurd.

Hierna is pas het proefpakket scheerproducten naar uw adres verstuurd, op 27 juni 2011. Ondanks herinneringen heeft de opdrachtgever helaas geen betaling en/of reactie mogen ontvangen, vanwaar de uiteindelijke overdracht aan Alektum Incasso BV.

Uit uw verweer begrijp ik dat u meerdere malen getracht heeft de opdrachtgever te bereiken, echter is dit niet afdoende de vordering te laten vervallen. Uw verweer kan de opdrachtgever pas bevestigen op 2 november 2011, echter na interventie. Gezien uw situatie heeft de opdrachtgever ook het vervolgpakket, wat volgens u niet ontvangen is, gecrediteerd.

De opdrachtgever heeft u 2x aangemaand inzake het intropakket, waarop helaas nimmer een verweer en/of betaling is geweest. Nu na interventie maakt u uw verweer kenbaar. Helaas kan er na al deze tijd geen onderzoek meer gedaan worden naar genoemd pakket.

Gezien uw situatie hebben wij daarom de buitengerechtelijke kosten € 44,03 voor u verlaagd naar onze minimale administratiekosten € 25,00, ervan uitgaande dat de totale vordering binnen 10 werkdagen is voldaan.

Indien u in gebreke blijft, zijn wij helaas genoodzaakt ons incassotraject voort te zetten met de originele buitengerechtelijke kosten van € 44,03.

Hoogachtend,

Alektum Incasso BV.
Conclusie:
Alektum incasso gaat niet inhoudelijk in op de door ons gestelde punten in onze brief. Er wordt voorbij gegaan aan leveringsverplichting, zichttermijn, de wet kopen op afstand, en alle andere argumenten in onze brief aan Alektum.

Op 20 december stuurt Alektum wederom een brief waarin zij dreigen met een gerechtelijke procedure.

Op 3 januari, enkele dagen voor een zware hernia operatie alle krachten bij elkaar geraapt om alsnog een keer te reageren tegen dit wangedrag. Hieronder de brief die ik op 3 januari stuurde, en waarop nog geen reactie is ontvangen. Wel ondertussen een voicemailbericht op mijn mobiele nummer van Alektum, waar ze nog steeds doen alsof hun neus bloed, en het verzoek om terug te bellen i.v.m. een openstaande vordering van Flexifront. Hier heb ik niet op gereageerd. Hier de brief:
Brief d.d. 3 januari 2012 aan Alektum Incasso:
Alektum Incasso B.V.
Postbus 9916
1006 AP Amsterdam

Zeewolde, 3 januari 2012

Betreft: uw dossier 00382.0010-0216313

Geachte heer,

Langs deze weg reageer ik nogmaals inzake het door u aangelegde dossier inzake mijn vermeende schuld aan de firma Courlux International, en uw brief d.d. 6 december 2011. Om deze brief te kunnen schrijven moet ik al mijn krachten aanspreken, omdat ik enkele dagen voor een zware hernia operatie sta. Met het wangedrag van de firma Flexifront en uw onkundige optreden hierin vergt u dus het uiterste van me, omdat één woord typen al schreeuwende pijn veroorzaakt.

Laat ik in de eerste plaats alvast te kennen geven dat ik u dringend verzoek hiermee rekening te houden. U zult begrijpen dat ik in de komende 3 tot 4 weken niet zal kunnen reageren gezien de operatie die eraan zit te komen, en de zware revalidatie die hierna volgt.

Het zou u helemaal sieren als u deze belachelijke wanvertoning per direct stopzet, want uw cliënt heeft totaal geen recht van spreken.

Dan uw brief d.d. 6 december 2011, en hiermee de inhoud.

Wat mij zeer verbaast is dat u in uw brief nagenoeg in het geheel niet ingaat op mijn aangetekende brief d.d. 28 november 2011, waarin ik u een aantal punten voorleg, waar u in het geheel niet op reageert. Daarnaast probeert u met uw antwoord volledig af te wijken van de gehele wanprestatie van Flexifront ten aanzien van het niet leveren van het product. U probeert nog steeds te doen voorkomen alsof Flexifront wel heeft geleverd, maar u komt hiervoor nog steeds niet met argumenten en bewijzen.

Ik verzoek u daarom dringend om gedetailleerd in te gaan op elk punt welke ik in mijn brief aan u heb gesteld. Deze punten heb ik niet voor niets gesteld, en betreffen allemaal punten die juridisch onderbouwd zijn.

Ik heb het hier over:

• Zichttermijn
• Bewijs van levering
• Wet kopen op afstand
• Het niet te woord willen staan door een manager bij Flexifront
• Spookbedrijf
• Melding bij politie, media en consumentenorganisaties
• U gaat volledig aan deze en andere punten voorbij, en daarmee neemt u een stelling in die u juridisch en op basis van de realiteit niet kunt onderbouwen.

Vervolgens komt u zelf wederom met een aantal punten die reeds lang duidelijk waren, en die ik ook in een eerder telefoongesprek allemaal heb tegengesproken. U somt dus weer een aantal stellingen op die ik eerder telefonisch van tafel heb geveegd. Wat u dus doet is puur een herhaling van eerder uitgesproken stellingen zoals, en ik citeer (rood), gevolgd door mijn commentaar (zwart):

Na dit gesprek heeft onze opdrachtgever een orderbevestiging naar het opgegeven adres gestuurd.
Na de telefonische toenadering is door Flexifront geen orderbevestiging gestuurd. Dit betekent dus dat Flexifront duidelijk niet doet wat zij zeggen, en dit geeft des te meer aan dat Flexifront een “bedrijf” is dat wanprestatie levert, of misschien zelfs wel een spookbedrijf is. Het bewijs hiervan wordt ook geleverd als ik verzoek tot een telefonisch onderhoud met een manager, en deze helemaal niet schijnt te bestaan.

Hierna is pas het proefpakket scheerproducten naar uw adres verstuurd, op 27 juni 2011.
Zoals al meerdere malen is aangegeven is er door Flexifront nooit een pakket scheerproducten geleverd. En tot op de dag van vandaag hebben zowel Flexifront als u geen enkel bewijs van levering aangetoond.

Ondanks herinneringen heeft de opdrachtgever helaas geen betaling en/of reactie mogen ontvangen,
Ook hier weer een herhaling van stappen, want het is u al geruime tijd duidelijk dat de firma Flexifront niet eerder dan ergens in september ineens met een zoveelste betalingsherinnering op de proppen komt. Het wordt telkens verdachter. Flexifront laat het op de allerlaatste herinnering aankomen, en probeert zichzelf vrij te waren door eerdere herinneringen gewoon niet te versturen, zodat de stap naar incasso heel snel gezet kan worden.

Uit uw verweer begrijp ik dat u meerdere malen getracht heeft de opdrachtgever te bereiken, echter is dit niet afdoende de vordering te laten vervallen.
U komt als incassobureau op de proppen en dit is voor ons de 2e aanleiding om wederom te proberen contact te krijgen met Flexifront, waar dat eerder al niet lukte. En ook dit is u bekend. U gaat hier echter aan voorbij, en durft zelfs te beweren dat er nooit eerder een verweer mijnerzijds is geweest. Laat ik u nogmaals duidelijk maken dat Flexifront door zichzelf onbereikbaar te maken mij de gelegenheid niet heeft gegeven om een eerder verweer te kunnen stellen.

Uw stelling dat ons verweer niet afdoende is om de vordering te laten vervallen kunt u ook niet onderbouwen., en dat doet u dus ook niet in uw brief. Wetende dat de leverancier een leveringsverplichting heeft, en wanneer levering niet plaatsvindt, een wanprestatie pleegt, ben ik nog coulant in mijn houding, door toch nog pogingen te ondernemen de leverancier te bereiken, of u eindelijk eens te overtuigen van de wanprestatie van uw cliënt.

Helaas kan er na al deze tijd geen onderzoek meer gedaan worden naar genoemd pakket.
Eén van uw, en met name Flexifront’s zwakste punten. Een leverancier dient aan te tonen dat hij heeft geleverd. Kan een leverancier dit niet, dan is het risico hiervan voor de leverancier, en niet voor de klant. Flexifront heeft een wanprestatie geleverd door niet aan haar leveringsverplichting te voldoen, en vervolgens ook de levering niet te kunnen aantonen. Er kan volgens u geen onderzoek meer worden gedaan naar het genoemde pakket. Daarmee heeft Flexifront zichzelf het recht ontnomen om een vordering te leggen, aangezien geen enkele leverancier een vordering kan leggen op grond van een product dat niet geleverd is. De bewijslast hierin ligt nog steeds bij Flexifront, en omdat er geen onderzoek meer kan worden gedaan, is ook de vordering van Flexifront niet rechtsgeldig, en verzoeken wij u deze alsnog in te trekken.

Gezien uw situatie hebben wij daarom de buitengerechtelijke kosten € 44,03 voor u verlaagd naar onze minimale administratiekosten € 25,00
Hiermee doet u duidelijk een zwaktebod. U bent zich er dus blijkbaar van bewust dat de claim van Flexifront, en hiermee uw claim nergens op berust. Wanneer u 100% overtuigd zou zijn van de terechtheid van uw claim, zou u een dergelijke handreiking niet doen. Los daarvan hebben wij ons al in de kosten moeten steken door ons vorige schrijven aangetekend te verzenden voor ongeveer
€ 7,00. Hiermee jaagt u ons dus al op kosten, terwijl u uw schrijven afdoet met een simpele postzegel zonder enige vorm van aantekening. Daarom zal ik deze brief ook maar met een simpele postzegel afdoen, want ik heb geen zin om me weer in de kosten te steken, aangezien de € 7,00 aangetekende verzending al duurder waren dan het hele niet ontvangen welkomstpakket. Daarbij denk ik dat ik zelf maar een incassobureau zal inschakelen om deze kosten bij Flexifront, of u te claimen, aangezien u Flexifront vertegenwoordigd in deze belachelijke claim.

Slotconclusie:

Zoals u ziet, is uw claim nog steeds nergens op gebaseerd, en verzoek u dringend deze belachelijke vertoning stop te zetten, en u te beraden op uw dubieuze relatie met Flexifront, die u wel heel makkelijk voor het karretje spant. Mag ik een gok wagen? Is Flexifront uw enige cliënt? Of maakt u toevallig deel uit van het Flexifront bedrijf en daarmee Flexifront schandaal?

Ik verwacht dat u binnen enkele weken een schriftelijke verklaring uitbrengt waarin u toegeeft dat u foutief gehandeld heeft, dat u de onterechte claim intrekt, en dat u onze kosten voor aangetekende verzending alsmede een postzegel aan ons vergoed.

Wanneer u hier geen gehoor aangeeft, zullen wij op alle mogelijke wijzen aandacht aan onze zaak geven door middel van aandacht in de landelijke media. Tevens zullen wij de politie inschakelen en aangifte doen wegens oplichting, en zullen wij de consumentenorganisaties inlichten over deze zaak.

Nogmaals, rekent u erop dat ik de eerstkomende 3 tot 4 weken niet zal kunnen reageren. De reden is in het begin van deze brief genoemd.

Met vriendelijke groet,
Zijn er momenteel meer lotgenoten?
Wat zijn jullie ervaringen?
En hoe kan ik verder nog handelen?

Jolijn
Berichten: 6308
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Jolijn »

Geen ervaringen er mee.
Je hebt tot nu toe al juist gehandeld, vermeldingen van persoonlijke situaties zou ik zelf hebben weggelaten.
Je hebt al duidelijk te kennen gegeven dat je niets ontvangen hebt, (dat kunnen zij ook niet bewijzen) en dat je niet betaalt.
Laat het daarbij, een evt. volgend schrijven een allerlaatste keer beantwoorden met 'ga svp over tot een rechtszaak, welke ik met vertrouwen tegemoet zie, dit is mijn laatste schrijven aan u, verdere correspondentie van u wordt niet meer beantwoord'.

MAXIEM

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door MAXIEM »

@

Jouw zaak ligt vrij simpel. Als zij niet zwart op wit kunnen bewijzen, dat de welkomstaanbieding ook daadwerkelijk bij jou is afgeleverd, dan hebben zij geen rechtsgeldige vordering. Wel hoop ik dat je tot nu toe je schriftelijke reakties niet van een handtekening hebt voorzien. Het komt namelijk in dit land nogal eens voor dat bedrijven met zo'n handtekening een nepdocument in elkaar fröbelen.

Maxiem.

Guardian72
Berichten: 6852
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Guardian72 »

@ EKN,

prima verwoord.
Ik hoop dat de operatie ondertussen is geslaagd.

Behalve de reeds gegeven adviezen kunt u nog overwegen aangifte te doen.

Waarvan?
Oplichting en bedreiging.
Oplichting daar men wil dat u voor niets betaald.
Bedreiging omdat men hun brieven op een zodanig (min of meer misleidende) toon zetten, dat iemand dit als bedreigend zou kunnen ervaren. (zeker in een degelijke medische positie als u zich bevind!).
Daarnaast zou afpersing kunnen zijn. Dit omdat men op valse gronden met bedreigingen (rechtsvervolging, hoge kosten e.d) probeert u te laten betalen.

Poot stijf houden, en de communicatie verder schriftelijk laten verlopen - zeker met 'courlux'. Belachelijk dat dit bedrijf nog steeds zo handelt, en niemand hier een einde aan maakt..

jaccomaas
Berichten: 1
Lid geworden op: 22 jan 2012 13:20

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door jaccomaas »

Ik las uw verhaal, en ik dreig in een zelfde situatie terecht te komen. Ik kreeg een email van flexifront, waarbij mij werd aangeboden het scheermesje te proberen voor 3,90 euro. Ik heb dit besteld en de 3,90 betaald. Na een test bleken de mesjes nog botter als een heggeschaar, dus meteen een volgende bestelling afgemeld. Na enige tijd ontving ik weer een setje vervangende mesjes, die ik meteen heb teruggestuurd. 17 januari 2012 ontving ik, na bijna 3 maanden een betalings herinnering met een verhoging van 4,50 Euro. Na uw verhaal te hebben gelezen, zie ik de bui al hangen. Iemand nog een advies? :roll:

Guardian72
Berichten: 6852
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Guardian72 »

@ Jacco,

belangrijk is - hoe heb je afgemeld, en heb je een bevestigin?

MAXIEM

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door MAXIEM »

@

"Ongevraagde toezending" betekent, dat je het produkt mag houden zonder dat daar van jou kant een tegenprestatie tegenover staat (BW7/7). Je hebt immers nergens om gevraagd of uitsluitend gevraagd om een proefzending.
Je kunt het bedrijf een (aangetekende) brief sturen, waarin je aangeeft dat je geen toezending wenst van vervolgpakketten en dat je dat ook al reeds hebt aangegeven op (datum noemen). Mocht het bedrijf je blijven lastigvallen met vervolgpakketten en rekeningen, dan geldt dat het bedrijf moet bewijzen dat je een overeenkomst met hen hebt afgesloten. Dit kan zijn in de vorm van jouw handtekening onder een koopovereenkomst of een voicelog (een telefonische bestelling die zij op de band hebben opgenomen). In het eerste geval moet je dus goed kijken of het wel jouw originele handtekening is en in het tweede geval kan het zo zijn dat iemand wel ja zegt op verschillende vragen, maar dat dat niet jouw stem is. Vraag hen in een brief om bewijs, pas als ze dat kunnen overleggen, moet je te betalen. Let op: als je een brief stuurt naar deze firma, dan kun je wel je naam en adres opgeven maar zet onder die brief NIET je handtekening. Er zijn namelijk firma's in Nederland die dan met jouw handtekening creatief gaan knippen en plakken, zodat het lijkt alsof jij wél een overeenkomst hebt afgesloten (valsheid in geschrifte dus).

Het zonder tegenprestatie mogen houden van een ongevraagde toezending is gebaseerd op:

Artikel 7 van BW7
http://www.wetboek-online.nl/wet/BW7/7.html

Sukses, Maxiem.

vriesd
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 feb 2012 12:29

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door vriesd »

Ik heb ook te maken met het incassobureau. Maar ben nu in conclaaf omdat ik de vaart die richting hun (wat ik nu lees) eigen incassobureau gaat wel erg snel vind gaan. Ik ben het niet eens met gelijk herinneringskosten a 4.50 en de snelle overdracht naar dus hun incassobureau. Normaal gesproken krijg je eerst herinneringen maar in hun AV staat helaas wat anders bij niet of onvolledige betaling. Heb overigens net de AV ontvangen want zat natuurlijk niet bij de 1e levering maar ga je volgens mij wel mee akkoord bij 1e betaling.

Tevens heeft het incassobureau zomaar het bedrag verlaagd om mij tegemoet te komen....., erg "aardig" natuurlijk, maar het komt mij allemaal maar onbetrouwbaar en oplichterig over, vooral na het lezen van enkele verhalen.

Ik hoop dat dit "bedrijf" aangepakt gaat worden en ik heb helaas een lesje geleerd nooit meer in zee te gaan met dit soort aanbiedingen.

succes iedereen!

Lizle
Berichten: 1
Lid geworden op: 28 feb 2012 00:05

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Lizle »

Ik open nu ook zojuist een brief van FlexiFront dat ik een scheermes heb aangevraagd. Heel vreemd, want kan me dat totaal niet herinneren. Het is een complete orderbevestiging. Sowiezo raar wat ik als vrouw met een mannenscheerapparaat moet :) . Via de site heb ik me 'afgemeld'. Nu maar hopen dat dat goed overkomt. Word nu niet echt vrolijk van wat ik allemaal over dit bedrijf lees.

tomcheyenne
Berichten: 1
Lid geworden op: 07 mar 2012 14:53

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door tomcheyenne »

ja ook ik ben de dube geworden van het scheermesjesschandaal.
het bedrijf wat mij een rekening stuurde voor het ontvangen van scheermesjes
heet courluxinternational sa.
scheermesjes die ik nooit ontvangen heb.
ik heb hun gebelt en gezet dat ik die rekening niet ging betalen.
hun zeiden dat zehet uit gingen zoeken en mij terugzouden bellen.
een tijdje later kreeg ik een brief van alektum incasso of ik even 62 .55 wilde betalen.
dit was in opdracht van coulux.
ook werdt ik door alektum gebelt met de vraag waarom ik nog niet betaald had.
ik heb toen tegen een medewerker van alektum gezegd dat ik niet ga betalen voor iets wat ik niet ontvangen heb. hierop reageerde ze nors.
toen heb ik weer met courlux gebeld en die zegen dat ik nooit eerder heb gebeld omdat ze daar geen melding van terug kan vinden en dat ik maar met alektum contact moest opnemen want hun hadden het uithanden gegeven en konden er niets mee aandoen. toe heb ik alektum gebeld en die zeiden gewoon u adres gevens klopen en u emailadres ook dus dan heeft u het wel besteld.
waarop ik heb gezegd dat ik zeker wist dat ik niets besteld had en ook niets ontvangen heb en dat ik dit bedrag zeker niet ga betalen.
toen belde ze me terug of ik even een email wilde sturen met mijn klacht.
nu is het afwachten wat ze daar op terug sturen.
maar betalen doe ik niet.
en ze reageren niet op als je zegt dat er nog meer mensen de dupe zijn geworden van courlux waar ook flexifront ondervalt.

Guardian72
Berichten: 6852
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Guardian72 »

@ tomcheyenne..

Niet bellen - ze beloven van alles, maar malafide bedrijven kunnen bij navraag ineens niets meer vinden van uw telefoontje.

Ik zou een brief / fax/ mail zenden , naar zowel courlux als het incassocluppie waarin u het volgende vermeld:

- Vordering is onterecht. Dit omdat men zaken in rekening brengt die nooit ontvangen zijn (heb je ze wel besteld?? anders moet je vermelden dat er geen overeenkomst is omdat er niets is besteld!!)
- Verzoek om staken van vordering op bovenstaande grond
- Melding dat indien men van mening is dat het wel terecht is, je binnen 3 weken rechtsgeldig bewijs wilt ontvangen van: a) overeenkomst, en b) bewijs van aflevering bij jou. (Aangezien ze niets verzonden hebben, zal b zowiezo niet lukken)
- Melding dat indien men zonder bewijs volhard in hun vordering, en dus blijft dreigen met 'betalen want anders' je aangifte zal doen wegens oplichting.

Ik wil niet beledigend zijn, maar laat deze brief wel opstellen door iemand die het 'formele' Nederlands beheerst.
Als je zo`n brief stuurt zoals je posting is - word deze niet serieus genomen.
Als je een brief per post stuurt, dan wel aangetekend - zodat je kan bewijzen dat het verzonden en aangekomen is - anders verdwijnt de brief 'spontaan'.

Cath5
Berichten: 12
Lid geworden op: 14 mar 2012 12:28

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Cath5 »

Jeetje wat ik nu allemaal over dit bedrijf Flexifront, is wat ik totaal niet verwacht had.
Maar ook heb ik er wel ervaring mee, ik ben al een poosje klant bij hun, en heb mijn pakketjes ook ontvangen en betaald, maar nu komt het, zij geven aan een pakketje te hebben verstuurd vorigjaar okt, en ook uiteraard herrinneringsbrieven verzonden.
Maar van alles wat ze aangeven heb ik niets gehad, nu moet ik ook aangeven dat ik dit niet op mijn adres had staan, maar op het adres van mijn vriend, maar dat maakt niet uit, die heeft dus onder mijn naam niets ontvangen.
Ik open mijn postvak en wat zie ik tot mijn verbazing Incassobureau Alektum, of ik even 76.60 wil betalen, en mijn schuld aan Courlux International SA, en wel binnen 7 dagen dit dus moet betalen, ik belde dat incasso bureau op en sprak met die man die me zei, dat ik dus een mailtje moest sturen met mijn verhaal wat ik hem dus ook vertelde, ik heb dat direct gedaan.
Kreeg een bevestigingsmail hierop en dat ik binnen aantal dagen hiervan zou horen of lezen.

Het vage is dat ik mijn vriend ook klant maakte, maar hij stuurde beide proefpakketjes retour, omdat hij er niets aanvond, maar nu komt het en ja hoor, ook hij kreeg meteen een brief van Alektum incasso met een rekening van dus die scheermesjes, die hij retour gestuurd heeft.
Hij dus ook een mailtje gestuurd nadat hij gebeld heeft, nu weet ik op dit moment niet hoe dit afgelopen is, maar ik zei ook tegen die mannen van dat incassobureau dat ze volgens mij ons door elkaar gooien, en ook zomaar wat doen.
Ik heb dat flexifront gebeld, en heb ze angegeven mij ook never meer wat moeten sturen, want ik zit niet op problemen te wachten en zeker niet op smeerlapperij, want dit is niet de manier om zaken te doen, en ik wil zeker niet belazerd ( mag dit woord wel ) ( zo niet sorry dan ) worden, dus werd mij verteld dat ze mij uit hun systeem gooide.
Ik moet wel zeggen dat die man van het incassobureau zeker nadat hij mij verschillende keren aanhoorde en ook er zeker van overtuigd was dat ik die spullen van okt vorigjaar niet heb ontvangen mij geloofde en hij zei ik ga mijn best doen flexifront hiervan te overtuigen, uw zaak is zo goed als afgedaan.
En dat is ook zo, maar daarom wil ik hier ook mee aangeven dat ondanks dat het me heel wat energie gekost heeft ik er wel in geslaagd ben dit positief af te sluiten, want het incassobureau heeft deze zaak gesloten, en ik krijg ook niets meer van dit bedrijf, daar zorgt dit bureau ook voor. Ik heb ze wel om een bevestigingsmail gevraagt hierover, zodat ik zeker weet dat ik sterk in mijn schoenen sta, en flexifront mij niets meer kunnen maken.
Dus u leest wel dat ondanks mijn inzet en energie heeft het me uiteindelijk toch wat opgelevert, dat ik zeker niet hoef te betalen voor iets wat ik never nooit heb ontvangen.
Ik zeker ook als ik u allen was die hier nog mee bezig is, steek er energie in, want als u dupe bent van zoals ik was belazerij is het de moeite waard om hiervoor te vechten.
Ik wens U dan ook heel veel succes.
Groetjes van Cath5

MAXIEM

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door MAXIEM »

Cath5

Dit muisje zal nog wel een staartje krijgen. Dan is het goed te weten, dat jij als koper niet hoeft te bewijzen dat je het produkt niet gehad hebt, maar dat zij als verkoper moeten bewijzen dat jij het produkt wél in ontvangst genomen hebt. En dat kunnen ze niet, want zij versturen hun produkten niet aangetekend.

Maxiem.

Guardian72
Berichten: 6852
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Guardian72 »

MAXIEM schreef: En dat kunnen ze niet, want zij versturen hun produkten niet aangetekend.
Ik denk dat men soms zelfs gewoon niets verzend, en er op rekent dat het gebluf van hun incassoafdeling (het is volgens mij gewoon een en hetzelfde bedrijf) mensen voldoende angst aanjaagt om toch maar te betalen.

MAXIEM

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door MAXIEM »

Guardian72

Je schrijft:
Ik denk dat men soms zelfs gewoon niets verzend, en er op rekent dat het gebluf van hun incassoafdeling (het is volgens mij gewoon een en hetzelfde bedrijf) mensen voldoende angst aanjaagt om toch maar te betalen.
Ook die mogelijkheid sluit ik gezien de vele berichten op de diverse fora, niet helemaal uit.

Maxiem.

Cath5
Berichten: 12
Lid geworden op: 14 mar 2012 12:28

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Cath5 »

lieve mensen :D

Ik heb de bevestiging van het incassobureau binnen, dus geen staarten voor mij, want ik ben hier vanaf.
En heb navraag gedaan, bij mijn advokate, dit is rechtsgeldig, courlux-alias flexifront kunnen mij niets meer maken.
Want ik gaf al aan, het kost heel veel energie, maar ben ook niet dom, en dat ze me boos maken, ow dat is zeker waar, maar laat me niet gek maken.
En ja er word zeker in deze wereld een smerig spelletje gespeeld, en ik ben bang dat mensen die minder alert zijn angstig zijn en gelijk betalen, want incassobureau's kunnen heel erg overtuigend overkomen, en ook heel hard zijn ( heb er ervaring mee, helaas ) dus ik wil zeker die mensen waarschuwen, en hoop ik dat ze hier meelezen, dat ze er zeker voor moeten blijven vechten om er van af te komen, want wat je nooit en te nimmer hebt ontvangen, of zelfs retour hebt gestuurd NIETS betalen.
En blijven debateren met het incasso, want als je de goeie treft die naar je luisterd dan staan die ook voor je klaar.
Thnx voor jullie respons, en ik wens de gedupeerde die hier nog niet vanaf zijn heel veel succes. :|

Guardian72
Berichten: 6852
Lid geworden op: 04 jun 2008 13:37
Contacteer:

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Guardian72 »

@ Cath5,

goed nieuws.
Heel, heel goed bewaren die bevestiging, en als ze het weer proberen, gewoon direct aangifte doen.

Je hebt volgens mij gelijk dat veel van dit type bedrijven (courlux en hun incassotak) er op rekenen dat mensen angstig zijn en maar betalen om 'problemen te voorkomen'.

Cath5
Berichten: 12
Lid geworden op: 14 mar 2012 12:28

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door Cath5 »

Guardian72

Bedankt voor je respons.
En ja zeker dat bewijs bewaar ik zeker goed, want mij maken ze niet meer gek.
Althans dit bedrijf zeker niet, want ik ben wel goed, maar nog lang niet gek.

En ik hoop dat de staat eens een keer een oplossing vind voor dit soort uitbuiterijen, want dat is het, want inderdaad er zijn waarschijnlijk heel veel mensen die te intimideren zijn en uit angst betalen, en daarin staan ze sterk.
Het zijn gewoon een stelletje viespeuken, want als ze hun spullen nniet op een eerlijke manier aan de markt kunnen brengen en toch aan hun quotum willen komen doen ze het op deze manier, lager kan haast niet he als bedrijf zinken.
En dat ze eens moeten zinken is 1 ding wat zeker is.

Nogmaals heel veel succes medegedupeerde, zet em op en houd jullie poot stijf, want als ze een zwakke plek voelen hebben ze je hoor?
Dus pas op.
Bedankt voor jullie responses allemaal
gr van Cath

marc1970
Berichten: 5
Lid geworden op: 07 apr 2012 15:05

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door marc1970 »

Goedemiddag allemaal,

Ook ik ben dus een gedupeerde van flexifront waar ik gelijk na eerste zending telefonisch te kennen heb gegeven dat ik geen zending meer wens te ontvangen, en hun mij hebben gezegd me uit hun systeem te hebben gehaald, dit is gebeurt eind 2010 begin 2011, nooit meer een herinnering gehad of telefonisch benaderd voor mijn schuld, nu tot mijn verbazing heb ik vandaag een brief van alektuml gehad waar mij te kennen word gegeven dat ik verschillende keren telefonisch ben benaderd en schriftelijk om mijn betaling te voldoen, ik heb nooit brieven of telefoontjes gekregen dat ik een schuld bij hun had, tot ik vandaag inderdaad de brief zonder bedrijfsnaam van eiser en opgave van bestelling, wat kan ik nu het beste doen gelijk de mail overnemen die opgesteld is door rechtsburo, of eerst naar alektum bellen met verzoek tot het verwijderen van mijn gegevens daar ik niets ga betalen, doch ontvangen heb van flexifront aan herinnering, ben nu al radeloos als ik al uw berichten lees, en berichten van paar jaar terug, hoop dat iemand mij helpen kan, met de juiste stappen..

dank u allen

stofzuigertje

Re: Flexifront voldoet niet aan haar leveringsverplichting

Ongelezen bericht door stofzuigertje »

Als zij niet aangetekend of met bewijs van handtekening dit lieten bezorgen dus ook als je het wel zou krijgen....
Dan hebben zij geen enkel bewijs dus zal een rechtszaak voor U in winst eindigen.

Verder is het Incasso Bureau vaak een dochter bedrijf die meer winst maakte dan de moeder die niet leverde...

Dus negeer en weiger verder zaken te doen wegens het niet leveren en onschuldig vervolgen met incasso bureau.

Gesloten