LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Bespreek hier jouw ervaringen met dealers en garagebedrijven.
Nevyn
Berichten: 300
Lid geworden op: 27 jul 2016 18:15

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door Nevyn »

Schakel zo wie zo de BOVAG in voor je in gesprek gaat

nielsvangeem
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 nov 2017 12:37

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door nielsvangeem »

Bron : https://kassa.bnnvara.nl/vraag-beantwoo ... gen-gebrek

Verborgen gebreken:

Als u een tweedehands auto koopt, dan koopt u deze auto in de staat waarin de auto zich op dat moment bevindt. Dit betekent dat u de auto koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Ontdekt u ná de overdracht van de auto een gebrek, dan is het uitgangspunt dat u zelf, als eigenaar van de auto, verantwoordelijk bent voor eventuele gebreken. Soms is het echter wel mogelijk de verkoper aansprakelijk te stellen voor een gebrek.

Er zijn twee situaties die onderscheiden moeten worden:

1) U kunt geen normaal gebruik van de auto maken

Het moet dan gaan om een wel heel ernstig gebrek (bijvoorbeeld stuurinrichting kapot). Is dit het geval, dan kunt u in principe de verkoper hiervoor aansprakelijk stellen. Ongeacht de vraag of hij wel of niet bekend was met het probleem. In de wet staat namelijk dat de auto de eigenschappen moet bezitten die u op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. U mag verwachten dat de auto de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn. Voor zo'n gebrek kunt u de verkoper alleen aansprakelijk stellen als het gebrek er al was vóór het afsluiten van de koopovereenkomst. Bovendien moet het gebrek niet zichtbaar zijn geweest tijdens de bezichtigingen.

2. Het gaat om een minder ernstig gebrek

U kunt de verkoper hiervoor slechts in uitzonderlijke omstandigheden aansprakelijk stellen. U moet als koper namelijk een aantal zaken aantonen, waaronder bekendheid bij de verkoper met het gebrek. Die bekendheid is vaak vrij lastig aan te tonen. Daarnaast spelen de volgende omstandigheden een belangrijke rol bij de vraag of u de verkoper aansprakelijk kunt stellen:

? Het gebrek was er al vóór het afsluiten van de koopovereenkomst. Dit moet u kunnen aantonen. Gaat het om een nieuw gebrek, dan bent u daar namelijk zelf verantwoordelijk voor.
? U moet aan uw onderzoeksplicht hebben voldaan. Als het gebrek bij de inspectie van de auto en/of een proefrit eenvoudig te ontdekken was, dan komt het gebrek waarschijnlijk voor uw rekening. Bij het sluiten van de koopovereenkomst hebt u dit gebrek juridisch gezien voor lief genomen. Gebreken die ontstaan na de koop, maar vóór de overdracht van de auto, zijn in principe wel (gedeeltelijk) voor rekening van de verkoper.
? De verkoper heeft een mededelingsplicht. De verkoper moet de hem bekende gebreken melden aan u. Ook al staat het gebrek het normale gebruik van de auto niet in de weg. Ook als een gebrek wel zichtbaar is, maar de volledige omvang van het gebrek voor u niet in te schatten is, moet de verkoper u hiervan op de hoogte stellen.
? De leeftijd van de auto is van belang. De leeftijd van de auto bepaalt in zekere mate wat u van de auto mag verwachten. Van een auto die drie jaar oud is, mag men verwachten dat die technisch in een betere staat verkeert dan een auto die veel ouder is. Gebreken die samenhangen met de ouderdom van de auto komen al snel voor rekening van de koper en zijn dus minder snel een verborgen gebrek.

Uit deze opsomming blijkt wel dat lang niet ieder gebrek een verborgen gebrek is, waarvoor de verkoper aansprakelijk is. Bovendien moet u alle punten in uw beoordeling meenemen. Alleen in samenhang kunt u nagaan of u de verkoper aansprakelijk kunt stellen. Raadpleeg zo nodig een deskundige.

alfatrion
Berichten: 19339
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door alfatrion »

Kassa schreef:Als u een tweedehands auto koopt, dan koopt u deze auto in de staat waarin de auto zich op dat moment bevindt. Dit betekent dat u de auto koopt met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Ontdekt u ná de overdracht van de auto een gebrek, dan is het uitgangspunt dat u zelf, als eigenaar van de auto, verantwoordelijk bent voor eventuele gebreken. Soms is het echter wel mogelijk de verkoper aansprakelijk te stellen voor een gebrek.
Waar de auteur het woord gebrek gebruikt, bedoelt hij defect. Er zijn meer mogelijkheden waaronder de verkoper aansprakelijk is voor het defect. Partijen kunnen over de staat van de auto afspraken maken. Als de verkoper aangeeft dat de radio werkt en de radio blijkt niet te werkt, dan is de verkoper daar uiteraard aansprakelijk voor.

olaf79
Berichten: 8273
Lid geworden op: 17 okt 2011 23:53

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door olaf79 »

Moneyman schreef:Toch weet je nooit hoe een rechter oordeelt. Het aanvaarden van de auto zonder goed door te vragen en zonder aankoopkeuring kan tegen je werken, zie bijvoorbeeld deze uitspraak.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2017:5366

Uiteraard geen identieke casus, maar toch... ik lees heel veel zaken die je niet gezien hebt en niet gedaan hebt, die je wel had kunnen zien of doen.
Goed doorvragen is niet nodig, maar dat heeft klant gedaan, product was 100% in orde, niet geimporteerd, etc. Leugens. Een aankoopkeuring is alleen voor de gemoedsrust van de koper, normalitair is het niet nodig een product te laten keuren dat verkocht wordt. De verkoper mag helemaal geen product verkopen dat zo onveilig is. Tevens mag je voor dit geld gewoon een goede auto verwachten, uiteraard niet in nieuwstaat maar in gebruikte staat.

nielsvangeem
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 nov 2017 12:37

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door nielsvangeem »

De juridische term is "verborgen gebrek". Het verborgen gebrek wordt gesanctioneerd door 1644 B.W., de actio redhibitoria. Deze vordering veronderstelt een rechtsgeldige koop en kan derhalve niet gecombineerd met een vordering tot nietigverklaring wegens wilsgebrek.
Een verborgen gebrek in de zin van artikel 1641 B.W. is een gebrek dat een  zekere ernst dient te vertonen. Hierbij geldt een functioneel criterium.

Maar het functioneel criterium vereist daarom niet dat het gebrek de zaak definitief onbruikbaar maakt. Het volstaat dat de zaak gedurende een zekere tijd onbruikbaar is voor het doel waarvoor hij werd aangekocht.
Het gebrek moet in de kiem bestaan op het ogenblik waarop het risico op de koper overgaat. Voor later ontstane gebreken moet de verkoper niet instaan.

alfatrion
Berichten: 19339
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door alfatrion »

Dat wetsartikel bestaat niet. Het wetsartikel dat hier centraal staat is artikel 7:17 BW. De verkoper kan een auto best aanprijzen als zijnde een klusauto, waarbij de auto allerlei ernstige defecten heeft, waardoor hiermee niet veilig kan worden gereden op de openbare weg, zonder dat de koper de verkoper in rechte kan aanspreken op de "gebreken".

nielsvangeem
Berichten: 5
Lid geworden op: 16 nov 2017 12:37

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door nielsvangeem »

Uittreksel Burgerlijk Wetboek 1641-1649

Art. 1641
De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Art. 1642
De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

Art. 1643
Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

Art. 1644
In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald.

Art. 1645
Indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet alleen gehouden tot teruggave van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding van alle schade aan de koper.

Art. 1646
Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft, is hij slechts gehouden tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door de koop veroorzaakte kosten.


Art. 1647
Indien de zaak welke gebreken had, is teniet gegaan ten gevolge van haar slechte hoedanigheid, is het verlies voor rekening van de verkoper, die jegens de koper gehouden is tot teruggave van de prijs, en tot de overige schadevergoedingen in de twee vorige artikelen bepaald.
Maar het verlies door toeval veroorzaakt is voor rekening van de koper.

Art. 1648
De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

Art. 1649
Deze vordering kan niet worden ingesteld wat betreft verkopingen die op rechterlijk gezag geschieden.

alfatrion
Berichten: 19339
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door alfatrion »

Het Nederlandse wetboek is opgedeeld in verschillende boeken. Ik neem aan dat je deze uit 7A haalt en die zijn allemaal al lang vervallen.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006000/2017-01-01

Nijogeth
Berichten: 6376
Lid geworden op: 28 apr 2017 19:51

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door Nijogeth »

alfatrion schreef:Het Nederlandse wetboek is opgedeeld in verschillende boeken. Ik neem aan dat je deze uit 7A haalt en die zijn allemaal al lang vervallen.
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006000/2017-01-01
Als dat zo is, dan moeten we die gauw terughalen. Dat zijn best aardige regeltjes.

witte angora
Berichten: 25788
Lid geworden op: 21 okt 2009 20:44

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door witte angora »

nielsvangeem schreef:Uittreksel Burgerlijk Wetboek 1641-1649

Art. 1641
De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht.

Art. 1642
De verkoper moet niet instaan voor de gebreken die zichtbaar zijn en die de koper zelf heeft kunnen waarnemen.

Art. 1643
Hij moet instaan voor de verborgen gebreken, zelfs wanneer hij die niet gekend heeft, tenzij hij in dat geval bedongen heeft dat hij tot geen vrijwaring zal zijn gehouden.

Art. 1644
In het geval van de artikelen 1641 en 1643, heeft de koper de keus om ofwel de zaak terug te geven en zich de prijs te doen terugbetalen, ofwel de zaak te behouden en zich een gedeelte van de prijs te doen terugbetalen, welk gedeelte door deskundigen zal worden bepaald.

Art. 1645
Indien de verkoper de gebreken van de zaak gekend heeft, is hij niet alleen gehouden tot teruggave van de prijs die hij ervoor ontvangen heeft, maar bovendien tot vergoeding van alle schade aan de koper.

Art. 1646
Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet gekend heeft, is hij slechts gehouden tot teruggave van de prijs, en tot vergoeding aan de koper van de door de koop veroorzaakte kosten.


Art. 1647
Indien de zaak welke gebreken had, is teniet gegaan ten gevolge van haar slechte hoedanigheid, is het verlies voor rekening van de verkoper, die jegens de koper gehouden is tot teruggave van de prijs, en tot de overige schadevergoedingen in de twee vorige artikelen bepaald.
Maar het verlies door toeval veroorzaakt is voor rekening van de koper.

Art. 1648
De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is.

Art. 1649
Deze vordering kan niet worden ingesteld wat betreft verkopingen die op rechterlijk gezag geschieden.
Allemaal heel interessant, maar dit is het Belgisch Burgerlijk Wetboek. Aangezien Nederland niet door België is geannexeerd (en waarom zouden de Belgen dat willen) is de Belgische wetgeving hier niet van toepassing. :wink:

dhtilligte
Berichten: 8
Lid geworden op: 11 nov 2017 23:46

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door dhtilligte »

Allen wederom bedankt voor de reacties!
Ik heb adv een word document een klein verslag gemaakt met alle bevindingen incl enkele foto's. Dit leg ik hem voor, en uit. Ik zal hem dan ook vertellen dat ik mijn geld terug wil aangezien er van alles beloofd is wat niet na gekomen is of kan worden.
Daarbij heb ik random 4 auto's uit zijn huidige aanbod genomen en daar zijn er 3 van geïmporteerd, opzich niets mis mee. Maar hij beloofd op zijn site enkel auto's te verkopen met nap gegarandeerde kilometers. Geen zuivere koffie dus..

De uitslag van het gesprek zal ik delen hier.

Mvg,
Bas

Moneyman
Berichten: 21799
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door Moneyman »

olaf79 schreef:
Moneyman schreef:Toch weet je nooit hoe een rechter oordeelt. Het aanvaarden van de auto zonder goed door te vragen en zonder aankoopkeuring kan tegen je werken, zie bijvoorbeeld deze uitspraak.
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inzie ... :2017:5366

Uiteraard geen identieke casus, maar toch... ik lees heel veel zaken die je niet gezien hebt en niet gedaan hebt, die je wel had kunnen zien of doen.
Goed doorvragen is niet nodig, maar dat heeft klant gedaan, product was 100% in orde, niet geimporteerd, etc. Leugens. Een aankoopkeuring is alleen voor de gemoedsrust van de koper, normalitair is het niet nodig een product te laten keuren dat verkocht wordt. De verkoper mag helemaal geen product verkopen dat zo onveilig is. Tevens mag je voor dit geld gewoon een goede auto verwachten, uiteraard niet in nieuwstaat maar in gebruikte staat.
Ware het niet dat er allerlei zaken zichtbaar juist niet in orde waren...

dhtilligte
Berichten: 8
Lid geworden op: 11 nov 2017 23:46

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door dhtilligte »

Allen,

Bedankt voor jullie reacties!

Het gesprek met de garage houder ging goed, heb hem de zaak voor gelegd en de auto is daar ook op de brug geweest. Na een klein half uur discussiëren zijn ze overstag gegaan en zijn we tot een compromis gekomen. Ik heb een andere auto uitgezocht bij een ander garage bedrijf, deze heeft de garage waar ik mn golf gekocht had, gekocht van dat autobedrijf en ik heb dus mijn golf omgeruild voor de andere auto (een Renault Mégane uit 2013).

Eind goed, al goed.

Weer een wijze levensles verder.

Een ieder nogmaals van harte bedankt voor jullie reacties en hulp!

Met vriendelijke groet,

Bas

Edit: natuurlijk nu mèt aankoop keuring.

Moneyman
Berichten: 21799
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door Moneyman »

Mooi zo. Nu maar hopen dat die Renault niet de typische eigenschappen bezit waar ze om bekend staan...

thecure
Berichten: 2647
Lid geworden op: 05 apr 2011 16:21

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door thecure »

Moneyman schreef:Mooi zo. Nu maar hopen dat die Renault niet de typische eigenschappen bezit waar ze om bekend staan...
Waar staan ze bekend om dan? Die tijd hebben we allang gehad. Uw autokennis verdiend een update. De Megane 3 is een prima auto met weinig mankementen.

Moneyman
Berichten: 21799
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Gekochte auto heeft gebreken, wat zijn mijn rechten?

Ongelezen bericht door Moneyman »

thecure schreef:
Moneyman schreef:Mooi zo. Nu maar hopen dat die Renault niet de typische eigenschappen bezit waar ze om bekend staan...
Waar staan ze bekend om dan? Die tijd hebben we allang gehad. Uw autokennis verdiend een update. De Megane 3 is een prima auto met weinig mankementen.
Mwoah. De Phase III is een stuk beter dan de Phase II, maar dat moest ook wel: de Phase II was dramatisch slecht. Maar ook de Phase III kent genoeg issues. Ik had en heb er heel wat collega's in rondrijden, vanwege de gunstige lease-versies die er een paar jaar geleden waren, maar er zijn nog steeds genoeg problemen. Elektronica (vaak issues met de keycard, maar ook allerlei andere vage problemen), doorgesleten kabelbomen, beroerd interieur (slijtagegevoelig) en dergelijke.

Nogmaals: niet zo erg als het was, maar nog steeds niet de top. Zeker niet bij intensiever gebruik.

Gesloten