LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Gesloten
wabbas
Berichten: 11
Lid geworden op: 27 apr 2007 23:20

Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door wabbas »

Hier de derde rechtzaak, die ED verloren heeft.
Deze zaken zijn ook na te lezen op:
http://jure.nl/energiedirect
Veel leesplezier....


LJN BJ7060, Rechtbank Alkmaar, 292372 CV EXPL 09-1215 LT
Datum uitspraak: 05-08-2009
Datum publicatie: 07-09-2009
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Zaaknummers: 292372 CV EXPL 09-1215 LT
Sector toon: Sector kanton
Inhoudsindicatie:
Energiedirect vordert betalingvoor geleverde energie. Onvoldoende onderbouwd dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen. Beroep op ongerechtvaardigde verrijking faalt.

Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR
Sector Kanton

Locatie Alkmaar

Zaaknr/rolnr.: 292372 CVEXPL 09-1215 LT
Uitspraakdatum: 5 augustus 2009

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Energiedirect B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Waalre
eisende partij
verder ook te noemen: Energiedirect
gemachtigde: Van Arkel, gerechtsdeurwaarders te Leiden

tegen

[naam]
wonende te [adres] Heerhugowaard
gedaagde partij
verder ook te noemen: [gedaagde]
procederend in persoon..


Het procesverloop

- Energiedirect heeft een vordering ingesteld, zoals omschreven in de dagvaarding d.d. 19 februari 2009.
- [gedaagde] heeft bij antwoord verweer gevoerd.
- Vervolgens is gediend van repliek en dupliek.
- De inhoud van de processtukken geldt als hier ingelast.
- Ten slotte is heden uitspraak bepaald.

De vaststaande feiten

1.1. Eergiedirect heeft met [gedaagde] een overeenkomst gesloten terzake de levering van gas en elektra tegen betaling van de op het moment van levering geldende tarieven. Van de Meer dient hiertoe maandelijks een voorschotnota te voldoen.

1.2. Eenmaal per jaar en/of bij beëindiging van de overeenkomst tot levering wordt het werkelijk verbruik van gas en/of electriciteit vastgesteld aan de hand van de meterstanden waarna Energiedirect aan [gedaagde] een eindafrekening verstrekt, waarbij de betaalde voorschotbedragen worden verrekend.

1.3. Met ingang van 29 november 2005 is de overeenkomst beëindigd.

Het geschil

2.1. Energiedirect vordert, na vermindering van eis bij repliek, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, veroordeling van [gedaagde] tot betaling van een bedrag ad € 824,24, rente en kosten rechtens.

2.2. Energiedirect stelt hiertoe, zakelijk samengevat, dat zij feitelijk tot levering van gas en elektra is overgegaan, doch dat [gedaagde] in gebreke is gebleven met betaling van de hiervoor verschuldigde eindnota. Ondanks sommatie is [gedaagde] in gebreke gebleven met betaling, waardoor Energiedirect genoodzaakt was de vordering uit handen te geven aan haar gemachtigde. Zij maakt derhalve aanspraak opde buitengerechtelijke incassokosten ad € 75,00. Energiedirect maakt tevens aanspraak op de wettelijke rente.

2.3. [gedaagde] heeft verweer gevoerd waarop, voor zover van belang, hierna zal worden teruggekomen.


De beoordeling

3.1. Primair stelt Energiedirect dat zij recht heeft op betaling van het gevorderde omdat zij met [gedaagde] een overeenkomst voor energielevering heeft gesloten. [gedaagde] heeft dit van meet af aan betwist. Het lag daarom op de weg van Energiedirect om nader te specificeren op welke wijze een overeenkomst tot stand is gekomen en daarvan bewijsstukken in het geding te brengen. Nu zij dit heeft nagelaten, heeft Energiedirect onvoldoende onderbouwd dat er tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2. Subsidiair stelt Energiedirect dat [gedaagde] ongerechtvaardigd is verrijkt doordat Energiedirect in de periode van 12 mei 2005 tot en met 29 november 2005 elektriciteit en van 10 juni 2005 tot en met 29 november 2005 gas heeft geleverd aan het adres Omgang 40 te Wolvega. De openstaande hoofdssom zou € 749,24 bedragen, aldus Energiedirect.

3.3. Voor het bestaan van een vordering wegens ongerechtvaardigde verrijking is vereist dat [gedaagde] is verrijkt en Energiedirect daardoor is verarmt. Bovendien dient die verrijking ongerechtvaardigd te zijn. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Energiedirect om twee redenen onvoldoende gesteld om aan te nemen dat [gedaagde] door de levering van gas en elektriciteit ongerechtvaardigd is verrijkt.

3.4. In de eerste plaats heeft Energiedirect niet onderbouwd voor welk bedrag zij is verarmd c.q. schade heeft geleden. Daartoe overweegt de kantonrechter dat Energiedirect slechts inzicht heeft gegeven in het door haar gehanteerde tarief. Dat tarief kent echter een component kosten en een component winst. Aannemende dat er geen overeenkomst tot energielevering tussen partijen heeft bestaan, is de winst die Energiedirect op de levering van energie maakt niet te beschouwen als verarming/schade. Nagelaten heeft Energiedirect inzicht te geven in haar werkelijke kosten voor de onderhavige energielevering.

3.5. In de tweede plaats heeft Energiedirect onvoldoende onderbouwd waarom de verrijking van [gedaagde] ongerechtvaardigd is. Energiedirect heeft immers zelf bewerkstelligd dat zij energie aan [gedaagde] ging leveren. Dit terwijl er vanuit moet worden gegaan dat daaraan tussen partijen geen overeenkomst ten grondslag lag. Gelet op de wijze waarop Energiedirect met haar klanten communiceert, overwegend langs elektronischeweg, valt bovendien bepaald niet uit te sluiten dat [gedaagde] lange tijd niets van die levering door Energiedirect heeft geweten. Onder die omstandigheden is het niet zonder meer ongerechtvaardigd dat [gedaagde] door Energiedirect’s energielevering is verrijkt.

3.6. De conclusie is dat het gevorderde wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Energiedirect de proceskosten te dragen.


De beslissing

De kantonrechter:

Wijst de vordering af.

Verwijst Energiedirect in de proceskosten, die tot heden voor [gedaagde] worden vastgesteld op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H. Gisolf, kantonrechter, bijgestaan door de griffier en op 5 augustus 2009 in het openbaar uitgesproken.

De griffier De kantonrechter


Groeten,
Wouter.

ejwedje
Berichten: 28
Lid geworden op: 30 sep 2004 17:49

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door ejwedje »

Haal even je naam en adres uit het vonnis.

Overigens proficiat met het resultaat

Gr

Pindakaaspotje
Berichten: 1673
Lid geworden op: 02 jan 2009 19:01

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door Pindakaaspotje »

ejwedje schreef:Haal even je naam en adres uit het vonnis.

Overigens proficiat met het resultaat

Gr
ik geloof dat ie zijn eigen zaak verloren heeft, ik zou alle vonnissen is hetzlefde topic zetten, nu is het zo vaag.

ejwedje
Berichten: 28
Lid geworden op: 30 sep 2004 17:49

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door ejwedje »

3.6. De conclusie is dat het gevorderde wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Energiedirect de proceskosten te dragen.
Volgens mij niet maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo thuis ben in veroordelingen (gelukkig)

Gr
Ed

Pindakaaspotje
Berichten: 1673
Lid geworden op: 02 jan 2009 19:01

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door Pindakaaspotje »

ejwedje schreef:
3.6. De conclusie is dat het gevorderde wordt afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij dient Energiedirect de proceskosten te dragen.
Volgens mij niet maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo thuis ben in veroordelingen (gelukkig)

Gr
Ed
dit vonnis dat je aanhaalt is idd gewonnen door de aangeklaagde.. Alleen zijn zaak heeft ie verloren (staat in een ander topic.) Deze zaken heeft ie er als jurisprudentie bijgehaald en daarom is het vreemd dat ie zijn zaak verloren heeft.

Bob Schurkjens
Berichten: 8668
Lid geworden op: 13 jun 2005 01:41

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door Bob Schurkjens »

De suggestie dat je naar de kantonrechter moet om een geschil met je energieleverancier uit te vechten moet toch echt de wereld uit geholpen worden!

Voor dit soort geschillen is er de Geschillencommissie Energie en Water, http://www.sgc.nl

Ik blijf dit op dit forum herhalen gezien het feit dat kennelijk slechts een paar procent van de consumenten met een conflict de weg naar de Geschillencommissie weet te vinden.

Dit gegeven wordt geïllustreerd door het feit dat bedrijven hardnekkig doorgaan met hun oplichterspraktijken, zonder daarvoor gestraft te worden.

wabbas
Berichten: 11
Lid geworden op: 27 apr 2007 23:20

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door wabbas »

Ja de geschillencommissie is er ook inderdaad.
Maar die kon voor mij niks doen, althans wat ik een keer bekeken had.
In mijn geval werd me een rechtzaak aangespannen door die schurken van ED en ik krijg haast het gevoel dat die rechter M.H. van Rhijn ook een van die schurken is, gezien zijn vonnis.
Ik probeer de weg van de media om ED schade te kunnen berokkenen maar de lopen helemaal niet warm voor dit onderwerp helaas.......
Wouter.

VioletPrue
Berichten: 3574
Lid geworden op: 03 mar 2009 15:37

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door VioletPrue »

Waarom nu weer drie verschillende topics?
Dit had net zo goed in één topic gekund.
Had ook overzichtelijker gelezen.

wabbas
Berichten: 11
Lid geworden op: 27 apr 2007 23:20

Re: Andere Vonnissen tegen ED (no.3)

Ongelezen bericht door wabbas »

Reageer anders is inhoudelijk.....
Wouter.

Gesloten