LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
Gesloten
ditmiv
Berichten: 5
Lid geworden op: 02 aug 2010 20:30

E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door ditmiv »

Ik ben verhuisd naar mijn eerste huis en had mij daarvoor aangemeld bij E.on, wat op dat moment de beste keuze leek. Ik heb echter een aantal negatieve ervaringen en zou iedereen afraden om zich bij E.on aan te melden. Het is veiliger je direct via de netbeheerder aan te melden, iets wat bij E.on niet kan (iig voor netbeheerder Liander).

E.on heeft mij bij aanmelding niet aangemeld bij mijn netbeheerder en tot het laatste moment verzuimd mij daarover in te lichten - ik kreeg de waarschuwing van Liander dat na vijf werkdagen wordt afgesloten op dezelfde dag binnen als een brief van E.on, lang nadat ik mijn meterstanden al door had gegeven en het bedrijf de schijn had gewekt dat ik al geaccepteerd was. E.on zei dat ik volgens EDR Credit Services een slechte kredietwaardigheid heb, iets wat duidelijk onterecht is aangezien ik nooit een rekening niet betaald heb of een lening heb afgesloten. Later las ik hier op het forum dat het blijkbaar de postcode is die hiervoor gebruikt wordt, een twijfelachtige aanpak lijkt me. Overigens heeft E.on noch EDR mij toestemming gevraagd voor een kredietwaardigheidscheck en er staat ook niet in de voorwaarden dat gegevens aan derden verstrekt worden.

E.on wilde mij alleen aanmelden tegen betaling van een waarborgsom van € 450. Ik ben uiterst ontevreden over deze gang van zaken; E.on meldt mij niet aan, informeer mij niet tot op het laatste moment en maakt daarvan misbruik mij onder druk te zetten een waarborgsom te betalen.

Volgens EDR is het alleen mogelijk de uitslag aan te vechten door alle gegevens op te sturen: identificatie, bankgegevens, bewijs van inkomen, bewijs van woonplaats. Kortom, dit bedrijf misbruikt de credit checks om informatie over mensen te vergaren. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt ze dit te geven. Zelfs dan zou het ze vier weken kosten, een stuk langer dan de termijn van 5 werkdagen die volgens de netbeheerder beschikbaar is.

Daarnaast heeft een medewerker van E.on mij telefonisch onjuist ingelicht; ze zei dat de procedure niet sneller kan bij andere bedrijven. Na contact met Liander is gebleken dat het mogelijk is bij bedrijven die op hun lijst staan meteen bij Liander aan te melden. De vijf werkdagen termijn vervalt dan.

Ik heb me nu bij een ander aangemeld via Liander en zou eenieder aanraden zich niet bij E.on aan te melden en om de mogelijkheid te gebruiken zich direct via de netbeheerder aan te melden.

Ik zou overigens graag horen welke bedrijven verder nog gebruiken van EDR Credit Services. Ik zal zeker geen klant meer worden bij een klant van hen.

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Shine »

Ik adviseer je om contact op te nemen met het CBP en zeker met hun onderdeel:
Mijn privacy: http://www.mijnprivacy.nl/Pages/Home.aspx

Maak er melding van.
Vertel daarin duidelijk dat u als starter nergens geregistreerd staat, maar dat de uitkomst (die u niet bekend was evenmin dat Eon bij EDR een screening verzoek had ingediend en EDR u hierover niet heeft geinformeerd!!
Meldt ook dat EDR de screening uitvoert op postcode en de uitkomst dus op u als persoon absoluut niet kan kloppen)
Het is belangrijk dat dit soort meldingen gedaan worden (ja ik weet kost even tijd en energie) anders blijft dit maar dooretteren.
Dit soort bureau's moet ene halt worden toegeroepen omdat de info die ze verstrekken (uitgaande van uw verhaal wat klopt) gewoon niet deugt!
Daarnaast heeft EDR zich in geen enkel opzicht aan de voorwaarde voor deze screening gehouden. Schandalig.
Kortom.......... melden bij CBP en mijnprivacy

Ik vond op cbp nog iets inzake EDR: http://www.cbpweb.nl/downloads_av/AV18.pdf

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Shine »

Ik pik er wat dingen uit, maar eigenlijk moet u het totale bovenvermelddde bestand lezen.

Blz 32:
b Mogen de gegevens die zijn verkregen van een potentiële klant door een aanbieder
van een product vervolgens verder worden verwerkt voor het vervaardigen van een
profiel van de klant?

Blz: 35
Als een informatiebureau het credit scoring systeem beheert en daar ook
(mede)verantwoordelijke voor is, kan verdere verwerking van gegevens op
persoonsniveau onder voorwaarden plaatsvinden. Allereerst kan verwerking
alleen plaatsvinden met toestemming van betrokkene. De grondslag voor de
verwerking is artikel 8, onder a. De verwerking kan ook plaatsvinden op grond
van artikel 8, onder f, indien voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. De
betrokkene moet duidelijk voorgelicht worden over de (verdere) verwerking
van zijn (betalingsgedrags)gegevens. De betrokkene moet in de gelegenheid
gesteld worden om zich hiertegen te verzetten (opt-out in het contract). Als de
betrokkene niet op de hoogte is van deze verwerking (optimalisatie van het
systeem), ontbreekt de rechtsgrond om de persoonsgegevens voor dit doel te
verwerken.

Blz 36
BLz 37 !!!!
Redlining is geen aanvaardbare selectiemethode indien uitsluitend op generieke
buurtkenmerken tot een afwijzing van de consument besloten wordt. Indien in
strijd wordt gehandeld met andere wetgeving (zoals de AWGB), vindt
verwerking plaats in strijd met artikel 6 WBP.25

Let op: in uw geval is dus gebruik gemaakt van de methode Redlining !!!

Blz 38: LEES !! en daaropvolgende bladzijden

Lees dan het voorbeeld op blz 43

En tot slot,.super interesting en hier komt uw voorbeeld in voor:
Blz. 47. KNELPUNTEN

Het is zelfs zo dat na een verhuizing, de betalingservaringsgegevens
aan het adres gekoppeld blijven. Zo worden de nieuwe bewoners
geconfronteerd met de wanbetaling van de vorige bewoners. Dit heeft al geleid
tot credit scores waardoor potentiële klanten werden afgewezen. Ook maken
sommige databases geen onderscheid tussen huisnummertoevoegingen. Dit
heeft tot gevolg dat alle bewoners van een huisnummer (bijvoorbeeld 13 a t/m
13 g) worden afgewezen. Het komt zelfs voor dat hele postcodegebieden
worden uitgesloten van levering (redlining). Geen van de potentiële klanten in
zo’n postcodegebied komt dan in aanmerking voor een kredietfaciliteit.
Consumenten worden op deze wijze in hun maatschappelijke
ontplooiingsmogelijkheden belemmerd.

Bij alle klachten valt op dat consumenten niet weten dat er een credit score van
hen gemaakt wordt, laat staan dat zij weten hoe, en op grond waarvan deze
score tot stand komt. Bij een toetsing voor bijvoorbeeld de aanvraag voor een
mobiel telefoonabonnement wordt alleen bij een afwijzing duidelijk dat er een
soort toets is uitgevoerd. Vaak is dan niet duidelijk waarom iemand niet als
klant mag worden geaccepteerd. Ook weet de verkoper dat vaak niet. Deze weet
alleen dat Als de score bijvoorbeeld onder de 35 is, hij geen overeenkomst mag
afsluiten. De klant wordt vervolgens vaak met een kluitje in het riet gestuurd.

De relevante grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens voor credit
scoring zijn:
– het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek
van de betrokkene (artikel 8, onder b, WBP),
– met ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 8, onder a,
WBP) of
– noodzakelijk in verband met een gerechtvaardigd belang van de
verantwoordelijke (artikel 8, onder f, WBP).


Alles bij elkaar denk ik steeds meer dat, zoals het met u is gegaan de EDR en EON niet deugt. Ze hebben zich niet aan de geldende voorschriften gehouden.

Kortom, trek aan de bel bij CBP !!!!!!!!!!!!!

ditmiv
Berichten: 5
Lid geworden op: 02 aug 2010 20:30

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door ditmiv »

@Shine: bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik zal dit melden bij het CPB, ben benieuwd. Ik bvermoed dat ze pas na een groot aantal meldingen in actie komen, maar ik kan volgens mij ook niet de enige zijn bij wie dit is gebeurd.

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Shine »

Ik heb eens wat algemene voorwaarden van leveranciers doorgenomen en ik concludeer dat ze eigenlijk allemaal zo'n kredietwaardigheidstest kunnen doen.

Ik citeer:
Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel behoudt de leverancier zich het recht voor
om vóór of bij aanvaarding van de aanvraag van de contractant dan wel na totstandkoming van
de leveringsovereenkomst, doch voordat de levering aanvangt, het betalingsgedrag van de
contractant te toetsen en zekerheden als bedoeld in artikel 15 te vragen.

Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan de leverancier het aangaan van de
leveringsovereenkomst weigeren dan wel de leveringsovereenkomst vóór aanvang van de levering
ontbinden indien:
-(..)

Artikel 15 Zekerheidstelling
1 De leverancier kan van de contractant zekerheden verlangen in verband met de bedragen die de
contractant op grond van deze algemene voorwaarden verschuldigd is, zoals een bankgarantie
of waarborgsom, tenzij de leverancier toepassing geeft aan het bepaalde in lid 2.
2 De leverancier is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de op grond van deze algemene
voorwaarden verschuldigde bedragen.
3 De in lid 1 bedoelde zekerheid zal als regel niet hoger zijn dan het bedrag dat de contractant naar
het oordeel van de leverancier vermoedelijk gemiddeld voor levering over een periode van zes
maanden zal moeten betalen. Een waarborgsom wordt terugbetaald zo spoedig mogelijk nadat
de noodzaak tot zekerheidstelling niet meer aanwezig is en in ieder geval uiterlijk zes weken na
de eindfactuur bij beëindiging van de leveringsovereenkomst, onder aftrek van het bedrag dat
even tueel nog betaald moet worden.
4 Over de waarborgsom wordt vanaf de datum van ontvangst door de leverancier rente vergoed,
waarvan het percentage gelijk is aan dat van de wettelijke rente verminderd met 3 procentpunten2.
Uitbetaling van de rente geschiedt uiterlijk bij de terugbetaling van de waarborgsom.
Blijft natuurlijk het feit overeind staan dat EON u niet in kennis heeft gesteld evenmin heeft EDR dat gedaan wat ze wel moeten.
Als 2e blijft natuurlijk overiend staan dat de uitkomst gerelateerd is aan de postcode en niet aan uw persoonlijke situatie.
Misschien ook wel leuk om verschillende partijen dit eens te mailen (uw ervaring) om deze gang van zaken eens beter onder de aandacht te brengen.
Partijen als D66, SP en Groenlinks staan hier veelal open voor.

Houd u me/ons op de hoogte?

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Shine »

ditmiv schreef:@Shine: bedankt voor de uitgebreide reactie. Ik zal dit melden bij het CPB, ben benieuwd. Ik bvermoed dat ze pas na een groot aantal meldingen in actie komen, maar ik kan volgens mij ook niet de enige zijn bij wie dit is gebeurd.
Al gemeld bij het CBP? Wat was hun reactie?

ditmiv
Berichten: 5
Lid geworden op: 02 aug 2010 20:30

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door ditmiv »

Ik heb een klacht ingediend bij E.on zelf. Zij beweren dat bij het toetsen van de kredietwaardigheid geen gegevens worden verstrekt en dat de melding dat kredietwaardigheid wordt getoetst impliceert dat ze dat door een externe partij mogen laten doen. Bij beide punten heb ik mijn twijfels, maar ik denk niet dat het de moeite zal lonen om hier verder veel aandacht aan te besteden. In ieder geval kan ik eenieder afraden zich bij E.on aan te melden.

Ik zit onderhand bij Eneco. Ondanks verhalen op internet dat ook zij met EDR samenwerken heb ik hier geen problemen mee gehad. Ze hebben me dezelfde dag nog aangemeld bij Liander. De procedure is nu helemaal afgerond en alles lijkt in orde nu, zonder waarborg of zelfs vooruitbetaling.

Nogmaals bedankt voor de eerdere suggesties.

Shine
Berichten: 2475
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Shine »

Uw twijfels zijn meer dan terecht. Eon neuzelt zich er uit.
Daar komt bij dat de controle die gedaan is tav u, u hierover niet op voorhand in kennis bent gesteld.
Jammer dat u het er bij laat zitten omdat ik van mening ben dat dit juist een uitermate goede voorbeeld case is waarin persoonsgegevens, kredietwaardigheidstest uitgevoerd op deze manier absoluut niet deugen en zelfs regelgeving overtredend zijn.
Maar goed, ik respeceteer uw keuze, maar blijf het wel uitermate jammer vinden. Dit betekent namelijk dat dit soort test en uitkomsten en gevolgen ongestoord door kunnen gaan.

Chanmaster
Berichten: 2893
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Chanmaster »

ditmiv schreef:Ik ben verhuisd naar mijn eerste huis en had mij daarvoor aangemeld bij E.on, wat op dat moment de beste keuze leek. Ik heb echter een aantal negatieve ervaringen en zou iedereen afraden om zich bij E.on aan te melden. Het is veiliger je direct via de netbeheerder aan te melden, iets wat bij E.on niet kan (iig voor netbeheerder Liander).

E.on heeft mij bij aanmelding niet aangemeld bij mijn netbeheerder en tot het laatste moment verzuimd mij daarover in te lichten - ik kreeg de waarschuwing van Liander dat na vijf werkdagen wordt afgesloten op dezelfde dag binnen als een brief van E.on, lang nadat ik mijn meterstanden al door had gegeven en het bedrijf de schijn had gewekt dat ik al geaccepteerd was. E.on zei dat ik volgens EDR Credit Services een slechte kredietwaardigheid heb, iets wat duidelijk onterecht is aangezien ik nooit een rekening niet betaald heb of een lening heb afgesloten. Later las ik hier op het forum dat het blijkbaar de postcode is die hiervoor gebruikt wordt, een twijfelachtige aanpak lijkt me. Overigens heeft E.on noch EDR mij toestemming gevraagd voor een kredietwaardigheidscheck en er staat ook niet in de voorwaarden dat gegevens aan derden verstrekt worden.

E.on wilde mij alleen aanmelden tegen betaling van een waarborgsom van € 450. Ik ben uiterst ontevreden over deze gang van zaken; E.on meldt mij niet aan, informeer mij niet tot op het laatste moment en maakt daarvan misbruik mij onder druk te zetten een waarborgsom te betalen.

Volgens EDR is het alleen mogelijk de uitslag aan te vechten door alle gegevens op te sturen: identificatie, bankgegevens, bewijs van inkomen, bewijs van woonplaats. Kortom, dit bedrijf misbruikt de credit checks om informatie over mensen te vergaren. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt ze dit te geven. Zelfs dan zou het ze vier weken kosten, een stuk langer dan de termijn van 5 werkdagen die volgens de netbeheerder beschikbaar is.

Daarnaast heeft een medewerker van E.on mij telefonisch onjuist ingelicht; ze zei dat de procedure niet sneller kan bij andere bedrijven. Na contact met Liander is gebleken dat het mogelijk is bij bedrijven die op hun lijst staan meteen bij Liander aan te melden. De vijf werkdagen termijn vervalt dan.

Ik heb me nu bij een ander aangemeld via Liander en zou eenieder aanraden zich niet bij E.on aan te melden en om de mogelijkheid te gebruiken zich direct via de netbeheerder aan te melden.

Ik zou overigens graag horen welke bedrijven verder nog gebruiken van EDR Credit Services. Ik zal zeker geen klant meer worden bij een klant van hen.
Dien een klacht in tegen Uw leverancier wegens schendig van goed vertrouwen. Dit is smaad van de eerste graad. Zou EDR deze info verstrekt hebben dan hangt EDR. Ze mag deze uitspraken, afgezien van de vraag of de info juist is dan wel niet, helemaal niet verstrekken. Maar u moet E.on aanspreken.
De netbeheerder kan inderdaad bepalen dat er alvorens voor een aansluiting op een bepaald adres wordt geaccepteerd een voorschot van een dergelijk bedrag wordt betaald. Indien u in het verleden geen wanbetaler was kan het zijn dat er een persoonsverwisseling heeft plaatsgevonden dan wel dat de acceptatie stokt op basis van het adres vanwege een voormalige bewoner.
Geeft u naar uw leverancier aan dat u de bewering welke deze jegens u heeft gedaan niet accepteert en dat u derhalve rechtsmaatregelen overweegt ten einde een schadevergoeding te realiseren en dat moet u dan ook doen door naar een advocaat te gaan. Men moet maar eens voelen dat men niet alles kan maken.

KJBoltjes
Berichten: 1
Lid geworden op: 01 apr 2013 11:34

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door KJBoltjes »

Mijn ervaring is precies hetzelfde!

Zes dagen voordat ik ga verhuizen kreeg ik een email dat ik 450 euro borgstelling moet betalen. Dit op basis van een betalingscheck van EDR Credit Service. Dit houd in dat ik niet aangesloten wordt voordat ik dat bedrag betaald heb. Deze controle is niet gemeld voordat ik via www.energievergelijker.nl een contract afsloot. Nu kan ik in de problemen komen omdat ik niet op tijd een nieuwe leverancier heb. Waardoor er de mogelijkheid bestaat dat ik afgesloten wordt en opnieuw moet aansluiten wat mij bijna hetzelfde bedrag gaat kosten als de borgstelling!

Bij deze wil ik mijn klacht toevoegen aan de steeds langere lijst van klachten.

Chanmaster
Berichten: 2893
Lid geworden op: 25 jan 2006 08:05
Locatie: Almelo

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door Chanmaster »

De wetgeving staat deze praktijken niet toe mensen, klacht indienen bij NMa

puma73
Berichten: 5877
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: E.on meldt netbeheerder, informeert niet, wil € 450 waarborg

Ongelezen bericht door puma73 »

Chanmaster schreef:De wetgeving staat deze praktijken niet toe mensen, klacht indienen bij NMa
Jij claimt jurist te zijn, wil je dit onderbouwen met wetboek(en) en artikel(en) i.p.v. zo maar wat te roepen dat het niet mag.

Gesloten