LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Nuon en kosten

Heb je bepaalde ervaringen met een energiebedrijf? Deel hier jouw mening.
De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 20 nov 2008 15:22

De Nuon hanteerd de volgende policy bij het niet betalen van de voorschotnota;
Nuon schreef:Wat gebeurt er als u niet op tijd uw termijnfacturen betaalt? Er zijn een aantal mogelijkheden. Wij brengen u graag op de hoogte.

Uw termijnfactuur heeft een factuurdatum. U heeft 14 dagen de tijd om te betalen. Dit is de uiterste betaaldatum. Heeft u op de uiterste betaaldatum nog niet betaald? Dan sturen wij u een herinneringsbrief. Betaalt u voor de derde keer dit jaar later dan de uiterste betaaldatum? Dan brengen wij u € 5,- herinneringskosten in rekening.

Heeft u 35 dagen na de factuurdatum nog niet betaald? Dan sturen wij u een tweede herinneringsbrief. In dit geval brengen wij u € 15,- aanmaankosten in rekening.

De incassoprocedure start uiteindelijk 44 dagen na de factuurdatum. Hiervoor brengen wij u € 50,- kosten in rekening.

Stel u heeft (door omstandigheden) 3 nota's van ieder 80,- onbetaald gelaten. De Nuon zal dan de volgende kosten in rekening brengen;

- 15,- t.w. 3 x 5,- herinneringskosten
- 45,- t.w. 3 x15,- aanmaankosten
- 150,- t.w. 3x 50,- incassoprocedurekosten

Totaal 205,- aan kosten bovenop de 240,- voor de termijnen. En dit terwijl de termijnen samen dienen te worden genomen en er uiteindelijk maar 37,- in rekening mag worden gebracht !

Op dit moment wordt een rechtzaak tegen de Nuon voorbereid om deze praktijken tegen te gaan. Ook voor de andere netwerkbeheerders.

Mocht je ervaringen hebben hiermee laat het dan weten. Ook is ons gevallen bekend waar incassokosten over incassokosten wordt berekend.

Shine
Berichten: 2487
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Shine » 21 nov 2008 00:05

....... door omstandigheden.......
Ja kom op zeg........ tenzij de contracthouder zelf is overleden vind ik het excuus 'door omstandigehden' nietszeggend en eigenlijk ook niet aanvaardbaar.

Waarom zouden de termijnen volgens u samen dienen te worden genomen/gevoegd terwijl u als klant iedere afzonderlijk ontvangen factuur niet bijtijds/tot op heden nog niet hebt betaald?
Er staat immers duidelijk vermeld dat het steeds om de enkelvoudige. afzonderlijke niet betaalde factuur gaat. En u ontvangt toch ook over ieder afzonderlijk niet betaalde factuur een herinnering!!
Uw termijnfactuur heeft een factuurdatum. U heeft 14 dagen de tijd om te betalen.(..)
(..) Heeft u 35 dagen na de factuurdatum nog niet betaald? sturen wij u een tweede herinneringsbrief. In dit geval brengen wij u € 15,- aanmaankosten in rekening.
De incassoprocedure start uiteindelijk 44 dagen na de factuurdatum.(..)

Men spreekt dus duidelijk over de afzonderlijke factuur.

Daarnaast klopt de door u gepresenteerde berekening ook niet.
U berekent namelijk al meteen 3x5,=. Als dit het geval is dan mag worden vastgesteld dat de klant een notoire te laat of wanbetaler is.
Immers, vanaf de 3e ontvangen herinnering worden er 5,= herinneringskosten in rekening gebracht.
Binnen uw berekening zou dat betekenen dat het om 1x5,= moet gaan.
Verder is het me een raadsel hoe u aan het totaal bedrag (bij samenvoeging) van 37,= komt. Als er volgens u al samengevoegd moet worden klopt uw berekening presentatie mijn inziens ook niet. Volgens mijn berekening op kom ik dan op een totaal van 70,= uit:
Te weten:
1x 5,=
1x 15,=
1x 50,=
Dan pas voeg je mijn inziens goed en correct samen.
Toelichting stappen betaalproces

U ontvangt een factuur van Nuon. Zorg ervoor dat het bedrag binnen 14 dagen op de rekening van Nuon staat.

U ontvangt een herinnering als het bedrag van de factuur niet binnen 14 dagen op de rekening van Nuon is binnengekomen. De eerste 2 herinneringen die u binnen een periode van 12 maanden ontvangt, zijn kosteloos. Vanaf de 3e herinnering betaalt u € 5,- per herinnering. Zorg ervoor dat het bedrag binnen 10 dagen op de rekening van Nuon staat.

U ontvangt een aanmaning. Hieraan zijn € 15,- aanmaankosten verbonden. Zorg ervoor dat het bedrag dient binnen 9 dagen op de rekening van Nuon staat.

U ontvangt een laatste betaalmogelijkheid. Hieraan zijn € 50,00 incassokosten verbonden. Zorg ervoor dat het bedrag binnen 6 dagen op de rekening van Nuon staat.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 21 nov 2008 08:33

@Shine,

Het gaat er niet om waarom iemand te laat betaald, dat is een heel andere discussie. Feit is dat er altijd situaties zijn dat dit kan ontstaan. Voor maandbedragen is geen uitstel of regeling mogelijk.

Nuon spreekt zichzelf tegen, en heeft het niet over fakturen maar voorschotnota's. Voorschotten op een "te komen faktuur". Waarom maakt Nuon geen faktuur welke aan de einde van de periode gecorrigeerd word d.m.v. een aanvullende faktuur of creditfaktuur ? Omdat in dat geval de energieprijs van het moment van fakturatie moet worden gedaan. Zoals het verleden aangeeft is deze altijd lager.

Lees het stukje van de sociaal raadslieden er nogmaals op na.
voorbeeldbrief Tros Radar schreef:Indien er meerdere termijnen niet zijn betaald, dienen de incassokosten berekend te worden over het totaalbedrag. Dus wanneer twee keer € 100,-- niet betaald is, moeten de incassokosten berekend worden over het totaal bedrag ad. € 200,--. De incassokosten mogen dan maximaal € 37,-- bedragen.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 22 nov 2008 14:48

@Shine,

Ben je de wetsteksten nog aan het doornemen ?? :wink:

Shine
Berichten: 2487
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Shine » 24 nov 2008 13:28

Weekend he! Dan gaan mensen er (gelukkig) ook wel eens van-tussen!

Zoals u in mijn quote kunt zien spreekt Nuon over factuur!
Verder wilt u de herinneringskosten en aanmaankosten laten vervallen en deze onder het hoedje brengen van incasso-kosten.
Dit klopt mijn inziens niet.
Incassokosten is een afzonderlijk traject met daarbij vergezeld gaande kostenberekening.

Als u 3 termijnen à 150,= niet hebt betaald dan zou het totaal aan incassokosten, berekend moeten worden over:
1x herinneringskosten 5,=
3x aanmaankosten 45,=
3x termijnbetaling 450,=
Dus totaalbedrag 500,=

en niet over alleen de termijnbedragen. Een bedrijf zelf, maakt kosten middels het sturen van herinneringen en aanmaningen. Het zou te gek zijn als deze komen te vervallen en alleen de achterstallige termijnen bij elkaar opgeteld worden waarover dan incassokosten worden berekend.
Ga maar na: iemand die maandelijks te laat betaald, herinneringen en aanmaningen verzameld, dan staan de incassokosten (volgens de gepresenteerde rekenvoorbeelden) niet meer in balans met de kosten (het versturen van herinneringen en aanmaningen) die een bedrijf zelf al heeft moeten maken om aan zijn centjes te komen. Die kosten moeten namelijk ook ergens vandaan komen en betaald worden.
Incassokosten bovenop incassokosten acht ik echter niet eerlijk.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 24 nov 2008 13:41

Rapport Voorwerk II geeft duidelijk aan dat alle kosten om een bedrag te incasseren samen niet meer dan een bepaald bedrag mogen zijn. Dus ook de herrinneringskosten en aanmaankosten van Nuon.
Tros Radar voorbeeldbrief schreef:Het maximum aan incassokosten geldt ongeacht hoe de kosten worden genoemd. Bijvoorbeeld: administratiekosten, registratiekosten, aanmaankosten, buitengerechtelijke kosten.
Indien de opdrachtgever zelf al aanmaankosten heeft berekend en het incassobureau brengt ook kosten in rekening, dan geldt het maximum voor het totaalbedrag.

Bij abonnementen/termijnbedragen geld het volgende;
Indien er meerdere termijnen niet zijn betaald, dienen de incassokosten berekend te worden over het totaalbedrag. Dus wanneer twee keer € 100,-- niet betaald is, moeten de incassokosten berekend worden over het totaal bedrag ad. € 200,--. De incassokosten mogen dan maximaal € 37,-- bedragen.
Deze voorbeeldbrieven zijn door Tros Radar i.s.m. de sociaal raadsleden gemaakt en zijn door deze ook zo behandeld binnen de bespreking van de Tweede Kamer.

Shine
Berichten: 2487
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Shine » 25 nov 2008 00:28

Dat kan en mag dan allemaal wel zo zijn, maar ik ventileer mijn MENING !! en visie mbt incassokosten. En die is anders dan de uwe.
Punt is namelijk, dat wij met ons allen, lees betalende burgers, uiteindelijk voor de kosten zullen opdraaien die bedrijven weg moeten schrijven omdat ze deze niet in rekening mogen brengen of kunnen verhalen op de wanbetaler. De kostendekking voor het uitsturen van herinneringen/aanamningen moeten namelijk ergens vandaan gehaald worden. Met de Voorwerk II indicatie lukt dat namelijk niet.

Daar komt bij dat.....

Rapport voorwerk II is een indicatie, een leidraad en vooralsnog niet een, oftewel dé daadwerkelijk wettelijke bepaling ten aanzien van in rekening te mogen brengen van incassokosten. Daar is namelijk officieel gene wettelijke bepaling voor.
U presenteert echter anders, wat incorrect is.
Voorwerk II?
In de wet staat dat incassokosten redelijk moeten zijn. Er is derhalve geen wet die bepaalt wat die kosten daadwerkelijk zouden moeten zijn. Rechters in Nederland hebben gezamenlijk een staffel afgesproken op basis waarvan zij in eventuele rechtzaken over incassokosten bedragen toewijzen. Deze staffel, Voorwerk II, is dus een leidraad voor rechters bij geschillen over incassokosten.
Met andere woorden: hoe mooi voorwerk II ook moge zijn, het is en blijft slechts een indicatie/leidraad maar is niet, zoals u doet voorkomen, een vaststaand feitelijk kostenbepalend gegeven.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 25 nov 2008 16:25

Kwestie van tijd, kamer is er mee bezig. NVI ligt nog wat dwars. Maar de rechters in Nederland hanteren nagenoeg allemaal het Rapport.

De kosten zijn ooit geprognotiseerd en staan in de Regeling van Economische 29 november 2006 WJZ 6101739
In de regeling wordt bepaald dat bij
uitblijven van betaling tenminste eenmaal
een betalingsherinnering moet
worden verstuurd. De gemiddelde kosten
van het verzenden van een betalingsherinnering
zijn € 2. Naar schatting van
EnergieNed worden er in de winterperiode
in totaal zo’n 5.750.000 eerste
betalingsherinneringen verstuurd. Bij
deze eerste betalingsherinnering kan de
afzender reeds informatie over het oplossen
van betalingsachterstanden opnemen.
EnergieNed heeft echter aangegeven
dat er veel kleinverbruikers zijn die
een keer vergeten hun rekening te betalen.
Bij veel kleinverbruikers wekt het
verstrekken van de informatie in dit stadium
tot onnodige irritatie. Het ligt meer
in de rede om bij het versturen van een
tweede betalingsherinnering de informatie
over het oplossen van betalingsachterstanden
op te nemen. De omvang van
de verzending van de tweede betalingsherinnering
wordt geschat op zo’n
2.000.000. De kosten van het sturen van
een tweede betalingsherinnering bedragen
€ 4.000.000.
Deze last wordt gedragen door degene
die de rekeningen verstuurt. Zoals is
eerder aangegeven, zijn dat in de meeste
gevallen de vergunninghouders. Voor de
levering van elektriciteit zijn er 37 vergunninghouders,
voor de levering van
gas zijn het er 28. Dit betekent ongeveer
€ 60.000 per jaar per vergunninghouder.
In de regeling is de inspanningsverplichting
opgenomen dat er persoonlijk
contact moet worden opgenomen met de
kleinverbruiker om hem mondeling te
wijzen op de mogelijke consequenties
van de betalingsachterstanden en de
mogelijkheden om het probleem op te
lossen. De goedkoopste manier is het
telefonisch contact opnemen met de
kleinverbruiker. Naar schatting van
EnergieNed kost dit € 20 per kleinverbruiker.
Het aantal kleinverbruikers
waarmee persoonlijk contact moet worden
gelegd ligt tussen de 2.000.000
(kleinverbruikers die een tweede betalingsherinnering
ontvangen) en de
17.500 (huidig aantal afgesloten kleinverbruikers
in de winterperiode). Na de
eerste betalingsherinnering daalt het
aantal wanbetalers met een derde. Ervan
uitgaande dat het aantal wanbetalers na
de tweede betalingsherinnering ook met
een derde afneemt, betekent dit dat er
naar schatting ongeveer 670.000 keer
persoonlijk contact moet worden
gezocht in de winterperiode. De kosten
hiervan bedragen € 13.400.000. Per
bedrijf is dit ongeveer € 200.000 per
jaar. In totaal bedragen bovengenoemde
kosten ongeveer € 17,4 mln., oftewel
ongeveer € 0,25 mln. per vergunninghouder
per jaar. Alle bovengenoemde
verplichtingen sluiten aan bij de gangbare
praktijk.
Op enkele punten is er wel sprake van
nieuwe verplichtingen. Bij de betalingsherinnering
moet informatie worden
verstrekt over de mogelijke gevolgen
van een betalingsachterstand, en over
manieren om betalingsproblemen te
voorkomen en op te lossen. Dit betekent
dat éénmalig de standaardherinnering,
die verder vormvrij is, moet worden
aangepast. Bovendien moet worden aangeboden
om schuldhulpverlening in te
schakelen. Ervan uitgaande dat dit per
vergunninghouder één dag werk is, met
een gemiddeld uurtarief van € 60, betekent
dit voor de 65 vergunninghouders
tezamen (37 elektriciteit en 28 gas) een
eenmalige kostenpost van € 31.200.
Indien de kleinverbruiker instemt met
het aanbod om schuldhulpverlening in te
schakelen, zal de vergunninghouder persoonsgegevens
doorgeven aan een
schuldbemiddelaar. Het doorgeven van
deze gegevens kost € 2,50 per keer dat
gegevens worden doorgegeven. Onduidelijk
is hoeveel kleinverbruikers hun
toestemming zullen geven. Daarom is
bij de kwantificering uitgegaan van een
minimum- en een maximumvariant.
Indien wordt uitgegaan van 2.000.000
tweede herinneringen, en indien in 5%
van de gevallen toestemming wordt
gegeven om schuldhulpverlening in te
schakelen, bedragen de structurele kosten
€ 250.000 per jaar. Indien er in 50%
van de gevallen op het aanbod wordt
ingegaan bedragen de structurele kosten
€ 2,5 mln. Gemiddeld is dit ruim 1 miljoen.
Oorspronkelijk was in de conceptregeling
de verplichting opgenomen om
ten minste twee betalingsherinneringen
te sturen waarbij aan de tweede beta-
Uit: Staatscourant 1 december 2006, nr. 235 / pag. 8 3
lingsherinnering inhoudelijke eisen
werden gesteld. Van deze inhoudelijke
eisen moet een preventieve werking uitgaan
zodat kleinverbruikers tijdig een
oplossing zoeken voor hun betalingsachterstanden.
Zoals Nuon op dit moment zijn kosten hanteerd is het voor hun bijzonder lucratief, en meer dan kostendekkend. Nuon geeft niet voor niks geen openheid hierin.

Shine
Berichten: 2487
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Shine » 26 nov 2008 09:32

...... ervan uitgaande dat,....indien,...... als,......stel dat..... dat is wat ik lees in het tergend lange stuk.

Het zijn mooie teksten die u kopieert en plakt, maar ik kan er weinig tot niets mee.
Verder: iig bij Nuon zijn de eerste twee betalingsherinneringen binnen 1 kalenderjaar gratis. Daarna worden pas kosten geheven over iedere extra uit te sturen betalingsherrinering en opvolgende, oplopende aanmaning.
Zoals uzelf al kunt zien zijn de kosten die vergezeld gaan met de uitstuur van betalings herinneringen niet mis. We spreken over miljoenen.
Nederland kent ongeveer 16 miljoen inwoners. De omvang van het uitsturen van een 2e betalingsherinnering wordt geschat op 2 miljoen. Moet u nagaan,.........nederland kent dus minimaal 2 miljoen niet bijtijds betalenden!! Welgeteld is dat 1/8 deel van de nederlandse bevolking!
Neem daarbij (en dat mis ik totaal in dit verhaal) de nodige bedragen welke een leverancier en netbeheerder kan afschrijven omdat de rekeningen uiteindelijk toch niet betaald worden (hetzij door fraude, wanbetaling, overlijden) ......... al deze kosten moeten op de een of andere manier gedekt worden. Met 37,= red je het dan echt niet.
En dus,.......mogen wij allemaal de ellende van deze 2 miljoen niet bijtijds betalenden dragen.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de recentelijk ingevoerde verpakkingskosten. AH berekend dit door aan de consument. AH heeft namelijk gene zin om zelf voor deze kosten op te draaien. Terwijl wij als consument geen keuze hebben in de wijze van verpakking.

Maar goed, u en ik verzanden in een oeverloze discussie.
U hebt uw punt gemaakt, ik het mijne. :-)

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 26 nov 2008 11:32

Yep, onze standpunten zijn duidelijk Shine.

Dat het stukje wat moeilijk leest is omdat de minister alle soort situaties heeft willen beschrijven. Als je goed (tussen de regels doorleest) zal je lezen dat er gemiddeld per netwerkbeheerder en vergunninghouder 250.000 per jaar aan kosten gemaakt wordt voor het aanschrijven van de debiteur.

Wist je dat geprognotiseerd wordt dat Nuon Incasso een omzet genereerd van minimaal 14 miljoen euro op jaarbasis ? M.a.w. het incassotraject is een hele leuke verdiensten voor Nuon geworden.

Tuurlijk ben ik met je eens dat de rekeningen betaald moeten worden, maar zoals het er nu uitziet verdient Nuon bakken met geld over de ruggen van gebruikers, en dat vind ik niet kunnen.

Misschien dat iemand anders hier ook een mening over heeft ??

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door polderboy » 26 nov 2008 18:23

Nou, "mening". Ik was er al lang achter dat het einde van de zwaar op fossielen leunende energieholdings nabij is, en dat ze alleen nog maar aan allerlei dubieuze nevenactiviteiten inkomsten kunnen genereren (je weet wel, breedstralende douchekoppen of spaarlampen verkopen, alarminstallaties, etc.).

En dat een groeiend aandeel van de inkomsten bestaat uit door de telefoon gesleurde niet oppassende "nieuwe klanten" en heftige boeteclausules voor het geval de getroffen klant jankend terug wil naar de oude leverancier (of een nieuwe, nog onbekende). Dus zou me niks verbazen dat incasso een lucratieve job voor de NUON holding aan het worden is. Alvast een mooie binnenkomer voor de Europese gigant die de holding straks op gaat slokken (al zegt NUON slechts "minderheids-participatie" te willen).

Gelukkig word je d'r in ieder geval niet van. Toch maar zelf zoveel mogelijk besparen en zelf opwekken, da's een leuk begin.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 27 nov 2008 16:45

Voor veel huishoudens is de Nuon geen optie maar een must, deze handelen ook alles voor Liander af (voorheen ContiNuon).

Liander is een netwerkbeheerder en geen vergunninghouder.

polderboy
Berichten: 921
Lid geworden op: 20 okt 2005 01:03

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door polderboy » 27 nov 2008 17:30

DT:

ik snap je opmerking en de context niet zo goed.

(a) ja, ik weet dat Continuon Liander heet (ben ik zelf mee gekomen in een ander draadje). Die heeft formeel niks meer met de andere takken van de NUON holding te maken, en zouden daartoe gecontroleerd dienen te worden door de Energiekamer van de NMa. (je weet wel, "Chinese Walls" en zo...)

(b) ja, ik weet dat het NUON CCC voor Continuon factureert als de klant nog bij NUON Energie als leverancier zit, of dat 'ie hem al lang is gepeerd naar een andere leverancier. Maar dat dat straks moet gaan veranderen als de door hen niet gewilde "splitsing" er door geramd gaat worden door de nitwits in de Tweede Kamer. Dan zullen ze hun eigen facturatiebureau moeten gaan opzetten, anders heeft die hele "splitsing" geen zin.

(c) waarom kon je nu opeens met de netbeheerder van de holding terwijl de "discussie" over de leveringstak van de NUON holding ging en het feit dat die waarschijnlijk heftig meeverdienen aan de incasso jongens?

(d) hoezo is voor "veel huishoudens NUON geen optie maar een must"??? Alleen als je in netbeheergebied van Liander zit, krijg je een nota van NUON CCC, voor netbeheer, maar je hoeft niks meer met de leveranciersonderdelen ("vergunninghouder" voor gas en/of elektra) te maken te hebben als je een andere hebt gekozen. Tenzij je aan de niet geliberaliseerde/te liberaliseren stadswarmte vast zit (zoals wij in Leiden).

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 27 nov 2008 18:25

Of zoals in Purmerend, Almere, alle plekken waar stadsverwarming is, en idd het probleem zal straks aanmerkelijk minder zijn.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 02 dec 2008 09:40

En ja hoor, we hebben er weer 1 ! De Nuon wil afsluiten op basis van het niet betalen van kosten. Er zijn geen maandtermijnen die open staan, alleen aanmaankosten, herinneringskosten en incassokosten, totaal z'on 500,- :shock:

De vordering wordt niet erkent door de gebruiker zijnde buitenproportioneel en niet conform de richtlijnen Rapport Voorwerk II. Hier is diverse keren contact over geweest (o.a. via e-mail)

Bij incasso is de vordering als dispuut aangemerkt, maar de dreigbrieven blijven komen, er zit geen rem op !

Om het gelijk te halen zal de rechtbank moeten worden ingeschakeld, terwijl de Nuon de macht heeft iemand (ondanks dat het niet mag) af te sluiten.

Ook de Bijstandbond heeft de Tweede Kamer al meer dan eens gewezen op deze handelswijze van de Nuon, maar die gaan gewoon door.

Iemand een gouden tip ??

Shine
Berichten: 2487
Lid geworden op: 17 jan 2007 11:02

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Shine » 02 dec 2008 10:15

Even rekenend a.d.h van uw eerte posting:
Dit betekent dat u naast de Nuonkosten (herinnerings-/aanmaan-/incassoprocedure kosten) over de drie weliswaar betaalde maar te laat betaalde termijnen:
290,= incassokosten moet betalen welke in rekening worden gebracht door het ingehuurde incasso bedrijf.

Gouden tip:

Klaarblijkelijk wilt u het tot op de spits drijven...... in dat geval een rechtzaak aanspannen en de rechter zijn uitspraak laten doen. Maar zoals ik al in uw 1ste posting opmaakte, bent u hiermee al bezig.

En nogmaals: Rapport Voorwerk II zijn tot op de dag van vandaag richtlijnen!! dus -nog steeds- niet een vereiste voor bedrijven.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 02 dec 2008 10:28

Nuon heeft maandbedragen gebruikt om kosten af te boeken, die bleven dan weer open staan, waardoor er weer herinneringkosten, aanmaankosten, incassokosten bijkwamen, die weer bleven open staan waar ook weer kosten op kwamen etc etc.

En idd dit gaat tot op de spits, de Nuon hanteerd een soort eigen wetten en trekt zich niks aan van de door de overheid opgelegde regels en richtlijnen. Daar moet maar eens een einde aan komen, en dat bereik je niet door gewoon maar te voldoen aan hun eigen gemaakte en gehanteerde regels.

Oh en @Shine, alle kosten zijn van de Nuon, niet van een ingeschakeld incassobedrijf.

marines
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 dec 2008 14:56

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door marines » 05 dec 2008 15:20

Nuon doet gewoon waar ze zelf zin in hebben. Ze hebben immers het "machtsmiddel" om te dreigen met afsluiting van je energie (waar niemand op zit te wachtten). Ze stappen echt zelf niet naar de rechter omdat ze weten dat ze er het schip ingaan. Hun aanpak is een ware terreur van aanmaningen en brieven met dreigen om je af te sluiten en het grootste gedeelte van de klanten zwicht daar uiteindelijk wel voor want het geeft heel veel spanning als je dat overkomt

Zelf heb ik al eens een advocaat ingeschakeld om van deze terreur van Nuon af te komen en ik wilde zelf een rechtzaak beginnen, maar zolang ze niet afsluiten kun je niks doen. Sluiten ze je af pas dan kun je naar de rechter.

Vanaf dat moment kreeg Nuon op elke aanmaning/brief een standaard antwoord van mij:"U en ik komen toch niet uit deze impasse, dus voer uw dreigement alstublieft zo spoedig mogelijk uit en sluit me van alles af, dan kunnen we samen naar de voorzieningrechter" Pas op het moment dat je zo duidelijk laat blijken dat je echt zover met ze wilt gaan blijken er wel degelijk mensen bij NUON te werken die ineens het gesprek met je aan willen gaan over een oplossing.

De Tegenpartij
Berichten: 366
Lid geworden op: 29 mei 2008 17:14

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door De Tegenpartij » 05 dec 2008 15:43

marines, licht dat eens toe ? Wat gebeurde er uiteindelijk en hoe is e.e.a. opgelost ?
Ik heb nu diverse zaken lopen waarin de Nuon idd maar doet, ondanks diverse klachten, brieven, mails, gaat de Nuon gewoon door met incasseren en dreigen met afsluiten.

De Bijstandbond heeft een tijdje terug een proces aangespannen, en gewonnen, de Nuon beloofde verbetering, maar helaas, ze doen gewoon hetzelfde.

Ik zit ook te wachten op de eerste "klant" van Nuon die alleen voor wanbetaling van kosten, wordt afgesloten. Ben heel benieuwd hoe de rechter daar over denkt.

Tommie57
Berichten: 6
Lid geworden op: 19 dec 2008 12:05

Re: Nuon en kosten

Ongelezen bericht door Tommie57 » 19 dec 2008 12:31

Mag de NUON een versnelde incasso toepassen van 50 euro voor de 1e aanmaning? Die krijg ik namelijk iedere maand omdat ik al langere tijd betalingsproblemen heb, heb al enkele maanden maar 1 betalingstermijn achterstand maar na 3 weken krijg ik steevast 50 euro er bovenop zowel via de NUON alsmede via het incassoburo.

Gesloten