LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Een uitzending over de psychiatrie?

Heb jij een uitgesproken mening over de gezondheidszorg? Ventileer hier jouw mening.
Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 29 jul 2008 00:33

Beste Tros Radar,

Mijn interesse in jullie uitzending werd gewekt door jullie documentaire over de wijze waarop de farmaceutische industrie hun producten in de markt positioneert (deel 1 & deel 2) waarin blijkt dat jullie neutraal zijn en lef hebben.

Hierbij wil ik graag een poging doen om jullie op een neutrale wijze inzage te geven in de malafide praktijken van de Nederlandse psychiatrie, in de hoop dat jullie er aandacht aan kunnen besteden.

Voordat ik verder ga wil ik benadrukken dat een ontmaskering van de psychiatrie gevaren met zich mee kan brengen omdat veel patiënten wel degelijk baat vinden bij psychiatrische behandeling in de vorm van houvast en grip op het leven. Er wordt misbruik gemaakt van hun problemen maar dat maakt de problemen nog niet minder echt. Er zal dus een alternatief geboden moeten worden.

Psychiaters bedriegen ons op ongekend grote schaal. De omvang van de fraude is fenomenaal en schrikt mensen vaak af.

Het begint al tijdens de opleiding tot psychiater waarin psychiaters als het ware met oogkleppen op worden geïndoctrineerd om ziekte te zoeken in de hersenen als oorzaak voor psychische problemen. Talloze ogenschijnlijk logische factoren die volgens gerenomeerde wetenschappelijke onderzoeken een hoofdrol kunnen spelen bij het ontstaan van psychische problemen worden niet of nauwelijks behandeld tijdens hun studie zodat een patiënt wanneer hij of zij een psychiater bezoekt voor consult in de meeste gevallen geestveranderende medicijnen voorgeschreven krijgt. [Hoogleraar Wim J. Van der Steen]

Psychiatrische medicijnen doen in veel gevallen meer kwaad dan goed [Robert Whitaker, 2004] en zorgen voor een miljarden omzet die de omzet van alle andere medicijnen samen overtreft!

De medicijnen veroorzaken in veel gevallen problemen die weer andere medicijnen benodigen zodat de patiënt uiteindelijk verschillende medicijnen moet gebruiken.

Antipsychotica

Antipsychotica zijn een van de duurste medicijnen binnen de psychiatrie waarbij soms tot 1400 euro per maand wordt betaald voor een onderhoudsbehandeling die patiënten in principe hun hele leven moeten ontvangen. De medicijnen worden voornamelijk voorgeschreven aan patiënten die een psychose hebben maar in plaats van een psychose tegen te gaan maakt het medicijn patiënten biologisch meer gevoelig voor een psychose zodat patiënten wanneer zij stoppen met het nemen van de medicijnen grote kans hebben om terug te vallen in een extra zware psychose. [Robert Whitaker, persoonlijke brief]

Hoe vreemd het ook mag klinken dat de "goede doktoren" dit zomaar toelaten, het is de realiteit en de farmaceutische industrie verdient er wereldwijd honderden miljarden mee.

Antipsychotica is dodelijk, maar psychiaters informeren patiënten niet of nauwelijks over de vele risico's van de medicijnen zodat patiënten de medicijnen sneller gaan gebruiken.

Een van de meerdere fatale risico's van zowel de nieuwe Atypische antipsychotica (Risperdal, Zyprexa en Seroquel) als de oude varianten (Haldol) is het Maligne Neuroleptica Syndroom (NMS). Volgens de officiëel bekende cijfers komt de aandoening maar heel erg weinig voor maar ik weet uit berichten van mensen die de aandoening ervaren hebben dat psychiaters het in de doofpot stoppen. De symptomen van de aandoening zijn hoge koorts/hevig transpireren en ernstige spierstijfheid/verkramping. Vaak gepaard gaand met versnelde hartslag/ademhaling, kwijlen, trillen en insulten.

Ik ken een jongen die NMS ervaren heeft en dagen lang in een isoleercel heeft liggen verkrampen waarbij hij zelfs beina stikte en waarvan de psychiater uiteindelijk in het rapport schreef: "dhr. x heeft last van stijve spieren en is akineton gegeven". Het is waarschijnlijk dat de aandoening veel vaker voorkomt dan wordt verondersteld en dat psychiaters het aan het oog van de Inspectie voor de Gezondheidszorg onttrekken om de medicijnen op grote schaal te kunnen blijven voorschrijven.

Diagnosticerings systeem

Psychiaters stellen dat zij een ziekte in de hersenen behandelen. Een hersenstoornis die zich in veel gevallen laat beschrijven als een biochemisch onbalans waarbij verschillende stofjes in de hersenen uit balans zijn die met medicijnen weer in balans moeten worden gebracht.

Er zijn vele gerespecteerde wetenschappers die roepen dat het bedrog is, waaronder hoogleraar Jospeh Glenmullen (Harvard Medical School) en hoogleraar Dr. Thomas S. Szasz (State University of New York). Het bewijs voor een biochemisch onbalans bestaat niet volgens hen en daarmee zijn psychiatrische diagnoses bij voorbaat dubieus. [Video reportage psychiatrie, Debat tussen Joseph Glenmullen en Steven Sharfstein, de president van de APA]

Er is geen enkele objectieve test die kan aantonen welke psychiatrische stoornis iemand heeft. Het kan zelfs voorkomen dat de ene psychiater je diagnosticeerd met ADHD en een andere psychiater je diagnosticeerd met Schizofrenie of Manisch depressiviteit. En voor elke diagnose wordt weer een totaal ander type medicijn voorgeschreven, en allemaal denken ze dat hun diagnose de juiste is en kunnen ze die verdedigen.

ADHD medicijnen

De medicijnen die worden voorgeschreven zijn bij lange na niet ongevaarlijk. Ook medicijnen voor ADHD zijn verre van onschadelijk. ADHD is een ware hype en steeds meer kinderen in Nederland krijgen medicijnen voorgeschreven omdat ze te druk zijn, moeilijk gedrag vertonen of slecht presteren op school. Psychiaters schrijven zonder objectieve test, puur op basis van hun persoonlijke mening, medicijnen uit die de geest van het kind veranderen. Veel oudere gebruikers van ADHD medicijnen klagen over een verminderde creativiteit en verstomming van emoties.

Afgelopen jaar hebben onderzoekers aangetoond dat ADHD medicijnen op de lange termijn niet effectief zijn en de groei van het kind remmen en voor tal van problemen buiten het ADHD spectrum zorgen waarvoor het kind weer andere medicijnen moet zoals bijvoorbeeld antipsychotica. [BBC News en Fernand Haesbrouck, aphotheker]

Steeds vroeger diagnosticeren

Steeds vroeger diagnosticeren is de nieuwe weg die psychiaters bewandelen. In de praktijk worden de gevolgen zichtbaar door een waarschuwing van het Centraal Plan Bureau (CPB) die vreest voor een nieuw AOW debâcle door de excessieve groei in aantal Wajong uitkeringen (inmiddels meer dan 160.000) die voornamelijk wordt gevoed door de effectiever geworden diagnosticerings methoden van de psychiatrie. [rapport CPB]

Kinderen zijn een makkelijk doelwit voor psychiaters, want het overhalen van een derde (in dit geval een ouder) om iemand medicijnen te laten gebruiken is altijd makkelijker dan iemand zelf op latere leeftijd.

Protest tegen het massaal drogeren van kinderen

Het moge duidelijk zijn dat niet iedereen blij is met het feit dat psychiaters kinderen massaal aan de geestveranderende medicijnen helpen. Zelfs beroemdheden zoals Tom Cruise, John Travolta en talloze anderen bemoeien zich er inmiddels mee en voeren protest. [Protest, Tom Cruise]

Antidepressiva is fopspeen Afbeelding

Zouden ze er dan eindelijk voor uitkomen dat ze mensen massaal bedriegen heb ik mij afgevraagd.

Hoogleraar psychiatrie Ton van Balkom, verbonden aan het VU Medisch Centrum en voorzitter van de commissie Herziening Angst- en Depressierichtlijn stelt dat het gebruik van antidepressiva aan banden moet worden gelegd. Artsen moeten voorzichtiger worden met het voorschrijven van antidepressiva. Alleen zeer ernstig depressieve patiënten moeten nog medicijnen kunnen krijgen.

Hij stelt voor dit op te nemen in de richtlijnen voor huisartsen, psychiaters en psychotherapeuten, die in de loop van 2008 wordt vernieuwd.

Tot nu toe gebeurt er nog niets en gaan mensen massaal door met het slikken van hun antidepressiva die wel kwaad doen [Antidepressiva Schandaal, Fox News] maar het probleem waarvoor ze voorgeschreven worden niet verhelpen. Ze zorgen er alleen voor dat mensen die medicijnen blijven gebruiken zodat de farmaceutische industrie miljarden blijft verdienen. Met meer dan 850.000 officiëel gediagnosticeerde depressieve mensen in Nederland is het big business.

De gevolgen van het grootschalige medicijngebruik zijn al zichtbaar in het drinkwater in grote steden dat steeds meer vervuild raakt met het medicijn. De gevolgen daarvan op de lange termijn zijn onbekend. [RIVM]

Inhumane behandelingen

Naast het bedrog van psychiaters waarmee ze mensen massaal aan de medicijnen helpen zijn er ook nog eens de vele barbaarse behandelmethoden die psychiaters soms onder dwang ten uitvoering brengen op hun patiënten. Van het inspuiten van potentiëel dodelijke, lichaamsverkrampende medicijnen tot aan elektroshock onder dwang aan toe. Psychiaters lijken niet te schuwen voor de meest verschrikkelijke en barbaarse misdaden tegen de menselijkheid.

Jonge vrouwen worden soms wel tot 6 maanden achtereen in een isoleercel opgesloten omdat ze zich, ondanks de onder dwang ingespoten medicijnen, blijven verzetten tegen de behandeling. De behandeling is zo zwaar, dat het een ware marteling is voor velen. Wanneer patiënten meerdere jaren zich blijven verzetten tegen de behandeling en volgens de psychiater niets anders meer werkt of de patiënt "medicatie resistent" is verklaard, kan de psychiater bepalen om tot elektroshock onder dwang over tegaan waarbij de patiënt wordt vastgebonden op een bed en de psychiater eenvoudigweg stroom door de hersenen laat lopen waarbij de bloeddruk in de hersenen kan oplopen tot 200% en de bloedbarrières in de hersenen die de hersenen normaal gesproken moeten beschermen tegen oneigenlijke stoffen en giften de druk niet meer kunnen verdragen en er het risico bestaat dat de giften in het hersenweefsel terecht komen en voor fatale zwellingen zorgen als de patiënt al niet overlijd door een van de andere fatale risico's. Na de shocks is de patiënt zijn of haar geheugen volledig kwijt en heeft enorme hoofdpijn. De claims van psychiaters dat de ECT therapie geen schade aanricht zijn vals, zoals duidelijk wordt uit de vele schade claims van patiënten die de behandeling zijn ondergaan [BBC]

Shocks werden tot voor kort vaak als straf gegeven aan lastige patiënten. Die werden daarbij niet van tevoren verdoofd. Het was een regelrechte marteling die kon eindigen met botbreuken door de vele spasmen die veroorzaakt worden door de shocks.

Geschiedenis

Als men nog verder terug gaat dan komt men uit bij de holocaust. De meesten van ons hebben zich afgevraagd: "Hoe konden de Duitsers miljoenen Joden op een dergelijke gevoelloze en systematische manier vermoorden?" We hebben gelezen wat geschiedenisboeken en populaire bestsellers zeggen over de Duitse mentaliteit en Hitlers weg naar de macht, maar op de een of andere manier ontbrak er een stukje uit de puzzel. Wij bleven ons afvragen: "Wat was daar aan de hand waardoor zulke afgrijselijke onmenselijke praktijken mogelijk waren? "

De Duitse psychiatrie heeft de enige en belangrijkste rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ideologie en de praktijk van massasterilisatie en massamoord. Zonder de steun van de Engelse en Amerikaanse psychiatrie zouden Hitlers rassenprogramma's nooit in die mate zijn geaccepteerd en zonder de actieve inspanningen van de Duitse psychiatrie zou het uitroeiingsprogramma nooit van de grond zijn gekomen. De Duitse psychiatrie was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het idee van massasterilisatie en massamoord en de Duitse psychiatrie heeft systematisch 100.000 of meer patiënten systematisch vermoord as voorspel op Hitlers uitroeiingsprogramma – alles van de eerste vernietigingscentra tot de gaskamers en crematoria. De Duitse psychiatrie heeft in feite de eerste grootschalige moord op de Joden uitgevoerd en daarna de SS moordenaars opgeleid die de taak later van hen hebben overgenomen. [Psychiater Peter R. Breggin]

Voordat de holocaust in Duitsland van start ging, was men in Amerika met een psychiatrisch sterilisatie programma begonnen waarbij 15,000 psychiatrisch patiënten op systematische wijze onder dwang werden gesteriliseerd.

Reeds rond 1890 waren psychiaters bezig met het concept voor het systematisch uitroeiien van geestelijk zieke patiënten en voordat Hitler de Nazi partij had opgericht schreef de meest gerespecteerde hoogleraar psychiatrie van Duitsland, Alfred Hoche, het boek "De exterminatie van levensonwaardige mensen" [Vernichtung lebensunwerten lebens]

Ik hoop dat jullie een uitzending aan de psychiatrie willen wijden, opdat er ruimte ontstaat voor meer succesvolle alternatieven zoals bijvoorbeeld het Soteria Project van hoogleraar psychiatrie Loren Mosher. Meer dan 90% van alle schizofrenie patiënten kunnen via Soteria op een menselijke wijze zeer goed herstellen met een zeer lage kans om terug te vallen in tegenstelling tot 30% slagingskans voor behandeling met medicijnen waarbij de patiënt zijn leven lang medicijnen moet gebruiken en een veel groter risico loopt om terug te vallen.

http://www.moshersoteria.com/

Met vriendelijke groet,
Arjan Dokelaar
Laatst gewijzigd door Arjan Dokelaar op 29 jul 2008 08:57, 6 keer totaal gewijzigd.

siggy
Berichten: 27
Lid geworden op: 08 mar 2008 10:37

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door siggy » 29 jul 2008 07:32

Ik erger mij al jaren kapot aan het excessief voorschrijven van medicijnen. Niet voor mijzelf maar voor ex die gediagnosticeerd is met schizoaffectieve stoornis. In plaats van inzicht proberen te krijgen in waar angstverschijnselen vandaan kwamen werd er maar weer een lading oxzacepam tegenaan gegooid. Totdat ex zeer afhankelijk werd. Ik heb dit diverse keren gemeld bij de behandelaar en ook dat ex daar stevig bij dronk...( levensgevaarlijk!!). het enige antwoord wat je krijgt : "het heeft onze grote zorg ". Nou daar kun je 't mee doen.Eindelijk na twee jaar nadat ex recepten had vervalst en opgenomen was geweest met overdosis werd er wat aan gedaan en kon ie detoxen.....maar heb er nog steeds een zure smaak van...

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 31 jul 2008 12:07

Het is jammer dat er door bepaalde lieden verdiend moet worden aan de Psychiatrie.
Het gaat er niet meer om of de patient inderdaad geneest(wat meestal niet zo is) maar meer om het idee van"hoe kan ik er als Psychiater zo veel mogelijk uitslepen"?
Het zou tijd worden dat de psychiaters en consorten hun monopolie deelden met andere specialismen zoals de Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsdeskundigen,veel Psychische aandoeningen zijn lichamelijk bepaald en hebben totaal niets met de hersenen te maken.
Maar zolang het bij de Psychiatrie "tussen de oren" zit zal het kwartje niet vallen.

Ingeting
Berichten: 59
Lid geworden op: 27 jul 2008 05:04

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Ingeting » 07 aug 2008 01:37

Arjan,

Zo dat was een hele lap tekst zeg.

Het eerste wat me opviel dat je nogal erg van leer trekt tegen de psychiaters. Je geeft een heleboel bronnen die aantonen dat psychiatrie niet werkt. Maar ja zo kun je ook een heleboel bronnen vinden die aantonen dat psychiatrie wel werkt. Ik denk, zoals altijd, dat de waarheid in het midden ligt. Misschien zijn de prijzen van de medicijnen die worden voorgeschreven wel te hoog. Eerlijk gezegd kan ik niet beoordelen wat de onderzoekskosten van de pharmaseutische industrie zijn, maar ik twijfel er niet aan dat ze grote winsten maken op hun pillen (het zijn bedrijven). Toch zijn er veel mensen die baat hebben bij hun psychiatrische hulp. Jij zegt dat moet worden voorkomen dat mensen een psychose krijgen, hoe zou jij dat dan aanpakken?

Het voorschrijven van medicijnen aan kinderen vind ik ook dubieus. Maar er zijn genoeg kinderen die er toch baat bij hebben, en dat is volledig de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders willen het beste voor hun kinderen en daar bemoei ik me niet mee.

Verder haal je de 2e wereldoorlog erbij, alsof die is begonnen door psychiaters. Hier dwaal je erg af van je onderwerp. Of zie jij alle psychiaters als bron van het kwaad?

Tot slot heb je de "bronnen" Tom Cruise en John Travolta.
Nou had je zo een mooi verhaal en dan verpest je echt echt met deze 2 heren. Deze heren hangen de scientologyleer aan en geloven dat buitenaardse wezens nog steeds bezit hebben genomen van onze lichamen. (Je bent goed met bronnen zoeken, dus zoek dat ff op youtube).

Het is jammer van die 2e wereldoorlog en de scientology leer die je door het verhaal heen hebt geschreven, hierdoor kan ik je inbreng niet meer heel serieus nemen.

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 07 aug 2008 13:25

Misschien zijn de prijzen van de medicijnen die worden voorgeschreven wel te hoog.
Dat lijkt me nog het minste probleem. Als de medicijnen zouden werken dan is de prijs toch van ondergeschikt belang? Het moet wel eerlijk zijn natuurlijk, maar daar hebben we de overheid dan voor om dat te reguleren.

Maar heb je niet meegekregen dat bijvoorbeeld Antipsychotica ervoor zorgen dat iemand chronisch ziek wordt en meer gevoelig wordt om een psychose te krijgen wanneer hij of zij stopt met het nemen van het medicijn? En dat wanneer "gezonde" mensen het medicijn zouden binnen krijgen, dat die dan acuut psychotisch worden door het medicijn?

De medicijnen onderdrukken symptomen en dat kan best prettig zijn, en mensen kunnen er ook wel blij mee zijn soms, maar het gebeurt op basis van leugens en mensen worden er op termijn slechter door, niet beter.

Mensen worden (over het algemeen) extra ziek door antipsychotica, als je het op de langere termijn bekijkt.
Toch zijn er veel mensen die baat hebben bij hun psychiatrische hulp. Jij zegt dat moet worden voorkomen dat mensen een psychose krijgen, hoe zou jij dat dan aanpakken?
Ik weet niet waar je dat hebt gelezen maar het lijkt me wel wenselijk dat het voorkomen moet worden. Maar hoe je het zou aanpakken, ik denk dat je het niet vanuit de psychiatrie moet bekijken en zoals het nu is. Er is geen basis van respect voor mensen, dus zo kun je al niet tot een goede oplossing komen.

Vanuit de basis zou er respect moeten zijn voor mensen die worden opgenomen. Hoe kun je nu een jonge vrouw van 19 jaar oud meer dan 6 maanden in een isoleercel gevangen houden en met lichaams verkrampende medicijnen inspuiten puur op basis van een verondersteld gevaar dat voortkomt uit een gediagnosticeerde ziekte die zo dubieus is als het maar kan (aangevochten door menig wetenschapper, dus dubieus en onbetrouwbaar).

Mensen worden niet in hun waarde gelaten. Zware criminelen worden nog met 10x meer respect behandeld dan psychiatrisch patiënten die mogelijk iets fout kunnen doen maar dat nog niet gedaan hebben.

Ik denk dus dat het belangrijk is om eerlijk te blijven en mensen alleen op basis van feiten te vervolgen. Natuurlijk moet je (hard) kunnen ingrijpen als dat nodig is. Maar niet op basis van de mening van een psychiater die bepaalt of iemand gevaarlijk is of niet omwille van een psychiatrische diagnose. Je kunt niet zien of weten wat of hoe iemand denkt uit een boekje. Je moet mensen in hun waarde laten.

Wanneer er een bewezen gevaar is, dat bijvoorbeeld blijkt uit een strafblad dan is het iets anders.

Nu worden onschuldige mensen aan brute mishandelingen onderworpen en juist degene die vinden dat ze niets mankeren die worden agressief als je ze in een isoleercel opsluit en medicijnen injecteert. Dat vind ik erg logisch.
Het voorschrijven van medicijnen aan kinderen vind ik ook dubieus. Maar er zijn genoeg kinderen die er toch baat bij hebben, en dat is volledig de verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders willen het beste voor hun kinderen en daar bemoei ik me niet mee.
Ouders hebben steeds minder tijd beschikbaar voor opvoeding dus veel ouders kiezen graag voor een pil die hun kind rustig maakt als een psychiater ze dat adviseert.
Verder haal je de 2e wereldoorlog erbij, alsof die is begonnen door psychiaters. Hier dwaal je erg af van je onderwerp. Of zie jij alle psychiaters als bron van het kwaad?
Ik was er niet bij, maar het schrift van Alfred Hoche voordat de Nazi partij was opgericht spreekt boekdelen. Ze waren al sinds 1890 bezig met het concept voor het uitroeiien van geestelijk zieke patiënten. Dat idee komt uit de psychiatrie en ik herken dezelfde denkwijze van toen ook terug in de huidige psychiatrie.

Stel je eens voor als verpleegster zijnde: een jonge vrouw van 21 jaar wordt opgenomen onder dwang en is het totaal niet eens met de opname en is boos. Haar ouders hebben haar "onrechtmatig" zonder dat ze iets misdaan heeft en zonder dat ze iets mankeerde laten opnemen, en de psychiater denkt dat ze schizofrenie heeft. De vrouw is woedend en wil haar vrijheid terug. Dan kom jij als verpleegster en sleept de vrouw naar een isoleercel. De vrouw wordt nog bozer (logisch?) en de psychiater geeft opdracht om antipsychotica in te spuiten. Je doet de cel deur open en met 4 collega's neem je de vrouw al huilend in de houtgreep en spuit, terwijl ze stribbelend in je armen probeert los te komen, de antipsychotica in.

Waarom doe je dat tegen die vrouw als verpleegster zijnde? Toch niet om de vrouw te helpen, je bezorgt haar namelijk een ernstig trauma. Je doet het voor de maatschappij (omgeving).

Nogmaals, ik weet er zelf het fijne niet van wat betreft de holocaust maar ik vind het wel erg logisch dat psychiaters het idee hebben bedacht om geestelijk zieken uit te roeiien, dat hebben zij voor die tijd namelijk al zo vaak geprobeerd en gedaan met massa sterilisatie programma's etc. Dat is echt iets van de psychiatrie.
Tot slot heb je de "bronnen" Tom Cruise en John Travolta.
Nou had je zo een mooi verhaal en dan verpest je echt echt met deze 2 heren. Deze heren hangen de scientologyleer aan en geloven dat buitenaardse wezens nog steeds bezit hebben genomen van onze lichamen. (Je bent goed met bronnen zoeken, dus zoek dat ff op youtube).

Het is jammer van die 2e wereldoorlog en de scientology leer die je door het verhaal heen hebt geschreven, hierdoor kan ik je inbreng niet meer heel serieus nemen.
Ach, wat maakt het nu uit welk geloof iemand aanhangt. Het is toch discriminerend om informatie niet serieus te nemen puur om het geloof dat iemand aanhangt. Je kunt op die manier ook wel stellen dat alle Moslims niet te vertrouwen zijn omdat ze soms radicale dingen doen.

Ik heb zelf ook niets met Scientology, maar Tom Cruise en John Travolta zijn beroemdheden en hetgeen ze vertellen is niet onwaar zoals je in het debat tussen hoogleraar Glenmullen en de directeur van de APA kunt zien.

Ingeting
Berichten: 59
Lid geworden op: 27 jul 2008 05:04

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Ingeting » 07 aug 2008 16:56

Arjan,

1. De prijzen van medicijnen
quote
Antipsychotica zijn een van de duurste medicijnen binnen de psychiatrie waarbij soms tot 1400 euro per maand wordt betaald voor een onderhoudsbehandeling

Dus je snijdt het onderwerp zelf aan, vandaar mijn reactie.

2 Quote
Ik was er niet bij, maar het schrift van Alfred Hoche voordat de Nazi partij was opgericht spreekt boekdelen.

Arja, je was er inderdaad niet bij en ik ook niet. Een aantal mensen uit mijn familie wel en die hebben nog nooit van deze onzin gehoord. (En deze familieleden zijn mensen die de verschrikkingen hebben meegemaakt en daardoor VOOR MIJ betrouwbare bron.

En dat verhaal van die verpleegster is niet zo mooi. Maar dan wil ik graag de naam van de verpleegster en van de patient en welke instelling we het over hebben, naam van de psychiater en in welk jaar dit is gebeurt. Zonder deze gegevens beschouw ik dat vooralsnog als een broodje AAP verhaal.3 Quote
Je kunt op die manier ook wel stellen dat alle Moslims niet te vertrouwen zijn omdat ze soms radicale dingen doen.

Het verschil tussen Moslims en scientology is het volgende:

Moslims hebben een, door mij, gerespecteerd geloof.
Scientology is, voor mij, een levensgevaarlijke sekte

4. Mensen hebben prima de tijd om hun kinderen op te voeden en dat
doen ze volgens mij, in de regel, prima. Misschien dat jij vindt
dat je te weining tijd doorbrengt met je kinderen maar dat geldt niet
voor iedereen.

Gr. Ingeting

PS je bent niet terug gekomen op mijn verwijzing naar youtube
(nog ff gechecked??)

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 07 aug 2008 17:17

Arja, je was er inderdaad niet bij en ik ook niet. Een aantal mensen uit mijn familie wel en die hebben nog nooit van deze onzin gehoord. (En deze familieleden zijn mensen die de verschrikkingen hebben meegemaakt en daardoor VOOR MIJ betrouwbare bron.

En dat verhaal van die verpleegster is niet zo mooi. Maar dan wil ik graag de naam van de verpleegster en van de patient en welke instelling we het over hebben, naam van de psychiater en in welk jaar dit is gebeurt. Zonder deze gegevens beschouw ik dat vooralsnog als een broodje AAP verhaal.
Het is geen voorval Inge, het gebeurt structureel. Daarom is het zo zorgwekkend. Het komt denk ik door de mentaliteit binnen de psychiatrie. De wijze waarop ze naar mensen kijken en hoe ze met mensen omgaan.

Maar het komt zo veel voor, het zijn geen incidenten meer ook al zal het misschien maar met een relatief klein gedeelte van alle patiënten gebeuren.

Het gebeurt met mensen die zich verzetten tegen de behandeling. Dus bijvoorbeeld mensen die van zichzelf vinden dat ze gewoon ok zijn. Mensen die geen ziekmakende spullen in hun lichaam willen om welke reden dan ook, want dat voel je hoor, hoe slecht antipsychotica voor je lichaam is. Het maakt je echt ziek. Je spieren verkrampen, je denken vertroebeld, je emoties verstompen. Dat is niet zomaar, het is heel ernstig en zeer eng als je het niet wil en je de psychiater niet vertrouwd, omdat die leugens over je heeft verteld (dat hoor je zo vaak, dat psychiaters liegen over patiënten om ze opgesloten te krijgen).

Verschrikkelijk gewoon.
Je kunt op die manier ook wel stellen dat alle Moslims niet te vertrouwen zijn omdat ze soms radicale dingen doen.

Het verschil tussen Moslims en scientology is het volgende:

Moslims hebben een, door mij, gerespecteerd geloof.
Scientology is, voor mij, een levensgevaarlijke sekt.

Gr. Ingeting

PS je bent niet terug gekomen op mijn verwijzing naar youtube
(nog ff gechecked??)
Of je nu gelooft in een spiritueel wezen dat nog niemand ooit heeft gezien (God) of Goden uit de hemel die ook nog niemand heeft gezien (Osiris, Athena of Triton) of dat mensen op aarde zijn gevormd door een buitenaardse beschaving. Wat doet dat er toe?

Doen psychiaters niet veel meer kwaad dan zij die mensen in iets laten geloven dat mogelijk niet eens bestaat? Psychiaters doen toch precies hetzelfde als ze je vertellen dat een pil een biochemisch onbalans (hersenziekte) hersteld. Ze bedriegen je toch net zo goed, zodat jij in die pillen gaat geloven?

Geloof is iets heel krachtigs en kan mensen tot buitengewone prestaties drijven.

Voor zover ik weet uit berichten van Tom Cruise en John Travolta over de Scientology die ik heb gelezen helpt het ze om zichzelf te kunnen blijven overtreffen, als super ster zijnde.

Dat is toch heel goed?

Christenen hebben ook dingen gedaan waar de honden geen brood van lusten, maar dan zijn alle christenen toch niet meteen onbetrouwbaar of potentiële moordenaars?

De psychiatrie is ook niet alleen maar malafide en inhumaan, er zijn ook goede onderdelen en eerlijke psychiaters. De eerlijke psychiaters verzetten zich echter vaak tegen hun eigen wetenschap, juist omdat die vanuit de basis zo malafide is en ze inzien hoe gevaarlijk het is dat men dergelijke praktijken blijft goedkeuren. Want een fout zit in een klein hoekje, zo hebben we met de holocaust kunnen zien. We moeten leren van het verleden om dezelfde fouten in de toekomst te kunnen voorkomen.

En als je zo tegen de scientology bent, wat doen ze dan met mensen dat erger is dan wat psychiaters met mensen doen? Kun je me daar een voorbeeld van geven?
Laatst gewijzigd door Arjan Dokelaar op 07 aug 2008 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 07 aug 2008 18:38

Als ik zo lees wat de Scientology beweging doet voor de psychiatrie dan heb ik alleen maar respect voor die beweging,wie hebben ze ooit kwaad gedaan?
Lees deze link eens aandachtig door,misschien verander je dan wel van inzicht(gaat ook over de holocaust en Hitler)

http://www.euronet.nl/~kmj/Newduits.html

Zie naar wie Methadon is genoemd....http://www.euronet.nl/~kmj/Weerstnd.html#Methadon

Lees dit en kijk verder dan je neus lang is.

http://www.psychopolitiek.nl/

En wees maar blij dat je geen antidepressiva,antipsychotica of wat dan ook hoeft te gebruiken,ik heb het wel gebruikt,en het heeft mij heel veel schade berokkend,heel veel schade.

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 07 aug 2008 19:33

Ik vraag me ook af waarom mensen zo'n afkeer hebben tegen de Scientology, maar ik neem aan dat er best wel een geldige reden voor is dat het in Duitsland en België verbannen is.

---------------------------------------------

Hubbard werd vorige eeuw in diverse landen beschuldigd van de goedkeuring van godsdienstige facade voor Scientology opdat de organisatie een van belastingen vrijgestelde status handhaafde. Deze beschuldigingen achtervolgen de Scientology kerken hier en daar nog steeds. In een aantal Duitse deelstaten is scientology onder observatie van de Verfassungsschutz, een veiligheidsdienst die belast is met de monitoring van organisaties die men als staatsgevaarlijk beschouwt. De Duitse scientology vertegenwoordiging stelt dat deze surveillance geschiedt op grond van een verkeerde voorstelling van zaken en beschuldigt deze deelstaten er op haar beurt van een negatief beeld te willen handhaven. Het Duitse hof van justitie in Keulen heeft echter geoordeeld dat de observatie terecht is. Als motivatie gaf de rechtbank dat de activiteiten van Scientology gericht zijn tegen de vrije democratie. Omdat de doelstellingen van Scientology volgens de Keulse rechtbank in strijd zijn met de mensenrechten, de rechten van het volk, het recht op vrije verkiezingen en het recht op vrije keuze zoals deze zijn vastgelegd in de Duitse grondwet, vindt de rechtbank observatie van Scientology door de "Verfassungsschutz" gerechtvaardigd. [10] In april 2005 besliste het hoger gerechtshof in Saarland ook dat de observaties toegestaan waren, maar dat de middelen van de geheime dienst niet langer waren toegestaan omdat dat niet in verhouding stond tot de situatie in Saarland waar Scientology geen vestiging had en er slechts twintig leden waren. [11]

Scientology wordt het meest nadrukkelijk vertegenwoordigd door de Scientology Kerk. Dit is een door tegenstanders omstreden instelling. Critici beweren dat de Scientology Kerk een commerciële organisatie is met een lange geschiedenis van het verdedigen van haar onderwijs door middel van auteursrecht en handelsgeheimen, en gebruik te maken van drukmiddelen om geld van haar leden los te krijgen. Haar geschiedenis van het gebruiken van haar volledig commercieel gewicht in processen tegen privépersonen heeft veel kritiek opgeleverd.


Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Scientology

---------------------------------------------

Maar goed, dit gaat volgens mij meer om politieke kwesties. De psychiatrie doet veel ergere dingen met mensen en is veel gevaarlijker voor ons allemaal, heb ik het idee.

Wat is erger, iemand geld afhandig maken op commerciële wijze terwijl het een kerk is, of mensen nog veel meer geld afhandig maken met pillen die onder valse voorwendselen aan de man worden gebracht terwijl veel van de gebruikers het niet zouden willen als ze wisten welke risico's er aan verbonden zijn en dat de medicijnen vaak alleen werken als je er zelf in gelooft.

Ingeting
Berichten: 59
Lid geworden op: 27 jul 2008 05:04

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Ingeting » 07 aug 2008 21:47

Da Silva,

Als je de tijd hebt (dat hoop ik echt het duur nl +/- 2 uur) dan kun je als je dat wil (en/of mag) het volgende nakijken. http://nl.youtube.com/watch?v=NNUjMz9-W2I

Het kan zijn dat je geen 2 uur over hebt in je planning zoek dan ff op de naam Jason Beghe en zoek de korte versie op van +/- 3 minuten. Dan praten we verder over scientology.

Ik hoop echt dat je de tijd en de kans hebt om dit te kijken want misschien wil je je dan niet meer associeren met deze groep.

Hiermee wil ik NIETS zeggen over je oordeel over psychiatrie. Jouw oordeel over psychiatrie is voor mij ook waardevol want ik wil graag alles belicht zien van verschillende standpunten. Maar ik wil GEEN standpunten van mensen die zich laten bedonderen door een cult. Dus als je een originele bijdrage hebt van persoonlijke aard (die voor iedereen te controleren is, dus namen en rugnummers) dan wil ik het heel graag van je horen want ik sta open voor ALLES wat ZINVOL is.

Ingeting

Ingeting
Berichten: 59
Lid geworden op: 27 jul 2008 05:04

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Ingeting » 07 aug 2008 21:52

Hoi Arjan.

Het gebruik van generalisaties (zoals "alles is veroorzaakt door de psychiaters") is het kenmerk van een SP (zie boeken van Hubbart).

Ik zou graag met jou willen praten over scientology (als ervarings deskundige van sea org) maar dit is niet het goede forum.

veel liefs Ingeting

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 07 aug 2008 23:05

Ingeting,ik wens me niet te associeren met de scientologie,maar zeg alleen dat zij(wat mij betreft) betreffende de psychiatrie gelijk hebben,ik ben het zeker niet met alles eens wat zij doen,en als ik die Tom Cruise op de bank zie springen bij Oprah Winfrey word ik ook lichtelijk onpasselijk.
Ik heb me nooit zo verdiept in deze beweging,behalve dan het gedeelte betreffende de psychiatrie omdat daar mijn interesse ligt,maar ik ga het filmpje op you tube zeker bekijken.
Maar om nog even door te gaan op de psychiatrie (on topic) het handboek van de psychiater de D.S.M. bijvoorbeeld,als je ziet wat daar de laatste jaren aan geestes ziektes bij is gekomen dan mag je je toch afvragen of er nog wel "normale" mensen rondlopen?
Als je dan ziet dat alleen al in Nederland ong. 1 miljoen mensen aan de antidepressiva zitten,waar is men dan mee bezig?

http://www.dsm-leugen.nl/
Dan is toch iedereen die even uit balans is potentieel kandidaat voor de psychiater?

Hier een schrijnend voorbeeld uit de psychiatriehttp://psychiatrie.hewejosplace.nl/Het% ... genoeg.htm
En wat het met dit gezin gedaan heeft.
http://psychiatrie.hewejosplace.nl/schade.htm
Onderaan de pagina staat het kopje "Home" daar is nog meer informatie te vinden over Sanne en de werkwijze van de psychiatrie.

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 08 aug 2008 12:11

Ook in het wetenschappelijke artikel van hoogleraar van der Steen wordt duidelijk dat de DSM dubieus is.

De psychiatrie is gewoon zo malafide als het maar kan, maar je kunt er niet onderuit dat het toch allemaal maar gebeurt en toegestaan wordt.

Hoe komt dat toch? Ik begrijp het nog steeds niet.

Psychiaters doen ongelooflijk veel kwaad, niet alleen aan de mensen die ze behandelen maar aan iedereen. Het bedrog zorgt ervoor dat een groot gedeelte van onze hele samenleving psychiatrische medicijnen neemt die hun geest veranderen. De gevolgen daarvan op de lange termijn lijken mij bepaald niet rooskleurig want het is bekend dat psychiatrische medicijnen emoties afstompen, mensen gevoelloos maken, minder creatief maken etc. etc. (ook ADHD medicijnen en antidepressiva doen dat)

Dat lijkt mij toch een ernstige bedreiging voor ons allemaal.

Ik vind het alleen zo jammer dat er niets aan gedaan wordt, en mensen het massaal blijven negeren. Natuurlijk draagt de felle kritiek van een vaak gehate organisatie daartoe bij, maar dan nog. Heeft dan niemand compassie voor die jonge onschuldige vrouwen die door psychiaters met harde hand onschadelijk gemaakt worden in een isoleercel.

Ik heb mensen echt tenonder zien gaan. Onschuldige mensen, die anders waren dan anderen, maar niet onaardig en zeker niet totaal ontspoord. Gewoon voor reden vatbaar als je ze op een goede/respectvolle manier zou benaderen.

Ik kan het echt niet geloven, dat psychiaters zulke kwade dingen met mensen kunnen doen en dat iedereen het maar toestaat met het commentaar "die gekken zitten er niet voor niets". Zelfs criminelen worden nog met meer respect behandeld.

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 08 aug 2008 12:43

Als je de geschiedenis van de psychiatrie kent zul je begrijpen waarom het zo uit de hand gelopen is met de psychiatrie
Wat men niet begrijpt kan men ook niet goed uitoefenen

Al heb je ook hele goede psychiaters die wel weten hoe je het vak behoort uit te oefenen.
Zie deze documentaire over psychiater Detlef Petri die uitbehandelde psychiatrisch patienten een toekomst geeft.
http://player.omroep.nl/?aflID=6794682& ... 481e82c23.

Hier een boeiend artikel over Chizofreniehttp://home.tiscali.nl/gibbon/waterput/ ... happij.htm

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 11 aug 2008 19:17

Wat ik ook maar niet kan begrijpen is dat "verpleegsters" verschrikkelijke dingen met mensen doen die bijvoorbeeld (verondersteld) stemmen horen. Soms horen die mensen helemaal geen stemmen volgens zichzelf, of zeggen ze er geen last van te hebben. Maar als die mensen dan weigeren om medicijnen te nemen, dan gebeurt er iets afschuwelijks. Dan ben je een gevaar, en moet je in een isoleercel en worden de medicijnen hardhandig ingespoten. Sta je daar, en komen er 4-5 verpleegkundigen op je af en zeggen overdreven kalmerend tegen je: we gaan je een injectie geven.

Dan wordt je hardhandig in de houtgreep gelegd en tegen de grond/rubber mat gedrukt en spuiten ze de medicijnen in. Vervolgens gaat je lichaam heftig verkrampen, en voel je je ziek worden.

Dat allemaal omdat je "stemmen" hoort. Wat boeien die stemmen, waarom mag je geen stemmen horen? Toch?

Een verpleegster zei eens tegen me: ik ben er niet trots op, maar ik doe het voor jullie. In het belang van ons allemaal.

Dat is toch verschrikkelijk, vooral als je je bedenkt dat er gerenommeerde wetenschappers zijn die zeggen dat het geen hersenziekte is en dat de medicijnen het alleen maar erger maken? Dat het bijvoorbeeld bij iets van 80% van de gevallen aan de voeding te herleiden is. Dat maakt het sowieso al zo dubieus wat ze doen.

Maar ik blijf er bij: als je geen last hebt van de stemmen, laat iemand dan in zijn waarde. Heb eens wat respect. Stemmen horen is normaal, omdat 10% van alle mensen in Nederland stemmen horen. Positief of Negatief, dat maakt niet uit. Die zijn niet schizofreen, die ervaren iets waar nog geen duidelijke verklaring voor is. Of de stem echt is of een inbeelding, dat doet er niet toe.

Er zijn verschillende verklaringen voor het horen van stemmen:
  • Het zijn geesten die op tot noch toe onverklaarbare wijze voortleven (zie EVP/Bandstemmen)
  • Er is een chronisch tekort ontstaan aan bepaalde voedingsstoffen die jij specifiek nodig hebt, waardoor je immuunsysteem verzwakt raakt (zie hoogleraar van der steen)
  • Je hebt een hersenziekte waarvoor antipsychotica nodig is (onbewezen theorie van psychiaters)
  • Je bent paranormaal begaafd
  • Je staat open voor informatie uit ons (tot noch toe niet erkend) biologisch internet, waar Russische wetenschappers onderzoek naar doen (meer info)
  • Mensen bestaan voor 90% uit water, en de structuur van water kan veranderen door "intentie" oftewel emoties van zowel jezelf als van anderen. Als je verzwakt bent (door voeding of iets anders) kun je mogelijk geestelijk reageren op de veranderingen in de waterstructuur in je lichaam. (zie dubbel blinde test Radin EXPLORE)
Volgens wetenschappelijke onderzoeken hoort ten minste 10% van alle mensen in Nederland stemmen, dus dat zijn er nogal wat en vast ook wel wat mensen op dit forum. Het is dus mogelijk iets natuurlijks dat we nog niet kunnen begrijpen.

Het is niet voor iedereen lastig, voor paranormaal begaafden is het soms zelfs een belangrijk onderdeel van hun gave.

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 11 aug 2008 19:27

Psychiaters hebben oogkleppen op.

Afbeelding

Ze kijken naar het slechte in de mens, ziektes in de hersenen en negatieve symptomen in gedrag van mensen. Naar mijn mening is dat per definitie zeer verkeerd.

De manier waarop je naar mensen kijkt heeft wel degelijk invloed op wie ze zijn. Je kunt bij wijze van spreken het negatieve naar boven halen in mensen, als je je daar op richt. En het negatieve kan ook het positieve worden, door er totaal anders naar te kijken. Ik weet dat uit ervaring, iemand met "ADHD" (of althans zeer druk, en daardoor problemen met ouders etc.) vertelde mij dat eens. Hij vertelde mij dat altijd als ik er was dat hij zich super fijn voelde/geen problemen had (of nooit had gehad). Ik denk dat het gaat om respect hebben voor iemand, en het op een "andere manier" bekijken ipv. de problemen die iemand heeft (dus gewoon mensen in hun waarde laten).

Ik vind het persoonlijk erg jammer dat psychiaters dit soort dingen niet kunnen begrijpen. Ze hebben een gebrek, en dat is niet erg opzichzelf, maar wel erg jammer voor de patiënten. Voor de mensen die hulp nodig hebben en de psychiater met hun problemen vertrouwen.

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 12 aug 2008 08:46


Volgens wetenschappelijke onderzoeken hoort ten minste 10% van alle mensen in Nederland stemmen, dus dat zijn er nogal wat en vast ook wel wat mensen op dit forum. Het is dus mogelijk iets natuurlijks dat we nog niet kunnen begrijpen.

Het is niet voor iedereen lastig
Ik ben het helemaal met je eens dat de Psychiatrie aan alle kanten rammelt....
Maar wat zou jij iemand willen adviseren die stemmen hoort die hem de opdracht geven zijn moeder/vader,of zichzelf om te brengen?
Iemand die Psychotisch is bijvoorbeeld en een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving?
Soms is er helaas geen andere oplossing dan een isoleercel.of een spuit Haldol.
Je kunt zo iemand niet "loslaten" op de maatschappij,of indien in opname op de andere patienten.
Je moet ook voor oog houden dat in de meeste gevallen van een op zichzelf staande Psychose patienten slechts tijdelijk op de Anti-Psychotica gezet worden,dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand met Chizofrenie.
Er moet nog een hoop onderzoek verricht worden naar de lichamelijke oorzaak van "Psychische" aandoeningen,tot het zover is is het aanbod aan behandelingen helaas beperkt tot medicijngebruik,en onderdrukken van de symptomen.

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 12 aug 2008 09:06

Maar wat zou jij iemand willen adviseren die stemmen hoort die hem de opdracht geven zijn moeder/vader,of zichzelf om te brengen?
Iemand die Psychotisch is bijvoorbeeld en een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving?
Soms is er helaas geen andere oplossing dan een isoleercel.of een spuit Haldol.
Je kunt zo iemand niet "loslaten" op de maatschappij,of indien in opname op de andere patienten.
Je moet ook voor oog houden dat in de meeste gevallen van een op zichzelf staande Psychose patienten slechts tijdelijk op de Anti-Psychotica gezet worden,dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld iemand met Chizofrenie.
Iemand die stemmen hoort is toch niet meteen kwaadaardig of gevaarlijk. Dat is nu typisch weer zo'n psychiatrische stigma. Klinklare onzin.

Ook jij kunt stemmen horen hoor. En ben je dan meteen een gevaar? Of kun je het misschien (met moeite) relativeren en weet je van jezelf dat wat die stemmen ook mogen zeggen tegen je, dat je iemand nooit iets aan zal doen?

Psychiaters houden daar geen rekening mee. En ik denk dat veel mensen die dus echt kwaad doen, stemmen de schuld geven ervan. Dat is toch een makkelijke manier om er onderuit te komen?

En iemand in een isoleercel opsluiten omdat die stemmen zou horen, dat is gewoon inhumaan en barbaars. Een stem horen is helemaal niet gevaarlijk, en hoeft helemaal geen negatief effect te hebben op iemand.

Maar dat heeft het dus wel als je hem onrespectvol in een isoleercel opsluit, woedend maakt over onrechtmatige handelingen (verkrachting in zijn of haar ervaring), ziekmakende spullen zoals Haldol inspuit die potentiëel dodelijk zijn en je heel erg ziek maken als je graag jezelf wil blijven.

Nogal logisch dat die stemmen dan extra negatief zullen worden. Zo'n patiënt komt vol met negatieve energie te zitten. Dus je creeërd eigenlijk gewoon tijdbommen, tenzij je ze echt geestdood maakt met jaren behandeling.

Het toont maar weer dat psychiaters een gebrekige visie hebben, en niet open staan voor de vele mogelijkheden van de geest. Ze zoeken naar 1 ding: ziekte/negatieve eigenschappen en alle mogelijke gevaren die daaruit voort kunnen komen.

Door op zo'n manier met mensen om te gaan, en zo naar ze te kijken maak je mensen juist ziek. Dat zien ze niet denk ik, omdat ze iets missen dat mensen tot mens maakt (hartelijkheid/compassie en respect)

Stemmen horen kun je echt 100% zeker ook in je voordeel gebruiken. Stel nu dat jij het overwint, en er omgang mee vindt op een manier waardoor je er geen last meer van hebt. In combinatie met goed onderbouwde voeding wordt je geestelijk weer sterk en ben je echt genezen, en hoef je niet geestdood gemaakt te worden met Haldol en nare trauma's te hebben door isoleercel.

Sommige patiënten horen helemaal geen stemmen, maar de psychiater verondersteld dat dan. Moet je voorstellen hoe dat voor die mensen is.

Wanneer iemand stemmen hoort kun je middels educatie, goede voeding en respectvolle/goede omstandigheden hem of haar daar vanaf helpen of leren dat het ook waardevol kan zijn.

Stap eens af van de gebrekige schadelijke visie, en probeer te begrijpen dat respect voor elkaar hebben een belangrijk onderdeel is dat mensen tot mens maakt.

Da silva
Berichten: 719
Lid geworden op: 31 jul 2008 09:01

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Da silva » 12 aug 2008 10:05

Psychiaters houden daar geen rekening mee. En ik denk dat veel mensen die dus echt kwaad doen, stemmen de schuld geven ervan. Dat is toch een makkelijke manier om er onderuit te komen?
Hier ben je wel erg kort door de bocht,dus jij wilt beweren dat iemand die Psychotisch is, stemmen hoort en daarnaar handelt dit als excuus gebruikt voor zijn daden?
Weet je wel wat een Psychose inhoudt?
En iemand in een isoleercel opsluiten omdat die stemmen zou horen, dat is gewoon inhumaan en barbaars. Een stem horen is helemaal niet gevaarlijk, en hoeft helemaal geen negatief effect te hebben op iemand.
Ik ben nog niemand tegen gekomen van al de Psychiatrisch patienten die ik ken,die alleen op basis van stemmen horen opgesloten is in een isoleercel.
Ja,je hebt het onschuldige stemmen horen,maar ik praat hier over de andere kant,de patienten die met zichzelf ook geen raad meer weten.
Waar zou je dan naar toe moeten,behalve naar een Psychiater?
Met voeding kom je een heel eind wat betreft sommige aandoeningen,maar (nog) niet alles valt te behandelen met een verandering van voedingspatroon.
Vlak ook de invloed van buitenaf niet uit,in wat voor wereld leven we?
Zet het nieuws aan,en de ellende vliegt je rond de oren,overal rond je heen hoor je dat het niet goed gaat met de wereld,geweld is aan de orde van de dag,kortom:genoeg om je depressief en onveilig te voelen.
De een uit het d.m.v. van depressie een ander d.m.v. van boosheid in de vorm van een Psychose(wat in feite niet meer of minder is dan het niet meer kunnen hanteren van je gevoelens).
Nee,het is meer dan voeding alleen,was het maar zo eenvoudig.


Wanneer iemand stemmen hoort kun je middels educatie, goede voeding en respectvolle/goede omstandigheden hem of haar daar vanaf helpen of leren dat het ook waardevol kan zijn.
Geef eens een voorbeeld?
Waardevol?

Arjan Dokelaar
Berichten: 197
Lid geworden op: 28 jul 2008 21:30

Re: Een uitzending over de psychiatrie?

Ongelezen bericht door Arjan Dokelaar » 12 aug 2008 11:10

Hier ben je wel erg kort door de bocht,dus jij wilt beweren dat iemand die Psychotisch is, stemmen hoort en daarnaar handelt dit als excuus gebruikt voor zijn daden?
Weet je wel wat een Psychose inhoudt?
Nee, dat zeg ik helemaal niet. Maar lijkt het je niet logisch dat mensen die kwaad (willen) doen de stemmen er logischerwijs de schuld van geven?

Wat ik dus zeg: mensen die echt kwaad doen, die kunnen de stemmen de schuld geven en dat hoeft niet eens bewust te zijn, maar misschien wel onbewust. Om er mee om te kunnen gaan, en hun daden te kunnen verantwoorden.

Wat je doet is stigmatiseren. Mensen die stemmen horen en het moeilijk hebben (door jouw handelingen?) die hoeven niet persee moordenaars te kunnen zijn.

Respect gaat al uit van het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel bewezen is, en dus niet mensen op basis van paranoïa (veronderstelling dat iets kan gebeuren zonder dat daar bewijs voor is) aan gruwelijke traumatiserende behandelingen onderwerpen die ze de rest van hen leven ziek maakt.

Je manier van kijken naar mensen met een psychose, dat maakt het zo moeilijk voor hun. Ze hebben het al zwaar, en dan krijgen ze ook nog eens doemdenkers om zich heen.

Psychose is geen hersenziekte, en het is geen risico opzich. Als je mensen op een goede manier behandeld vormen ze over het algemeen geen gevaar zoals psychiaters ons willen doen laten geloven.

Dat wil niet zeggen dat er geen risico is, maar als je kijkt wat psychiaters met mensen doen dat is ook te verschrikkelijk voor woorden. Zulke dingen doen "normale" mensen ook niet tegen anderen.

Dus wat dat betreft, of je nu psychische problemen hebt of niet. Een crimineel zijn is iets anders. Dat moet je niet met elkaar verbinden. Zo maak je de "goede" mensen tot crimineel.

Er was eens een moeder die mij vertelde dat haar goedaardige zoon tijdens de behandeling door verpleegkundigen (lees verkrachting met medicijnen en zeer langdurige opsluiting in een isoleercel) een agressieveling van hem had gemaakt. Iemand die een moord kon plegen.

Dat bedoel ik dus. De wijze waarop je met mensen omgaat, die kan een bepaald gevaar uitlokken vooral bij mensen die het moeilijk hebben.

Gesloten