LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Heb jij een uitgesproken mening over de gezondheidszorg? Ventileer hier jouw mening.
mens
Berichten: 102
Lid geworden op: 13 mei 2007 23:59

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door mens »

Helaas heb ik op dit moment vanwege mijn werk (leraar basisonderwijs) met een aantal gezinnen te maken, waar het even niet zo lekker mee gaat. (In een aantal gevallen, is dit erg zacht uitgedrukt.)

Er is in één geval pas melding gemaakt bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. (AMK) En ik noet zeggen; tot nu toe niets dan lof. Mijn ervaring wijkt dus erg af van een deel van de vorige schrijvers.

Het AMK heeft na de melding contact opgenomen met de school om onze mening te vragen. Wij hebben (geloof ik / hoop ik) vrij goed in beeld wat er op dit moment in het gezin speelt. Dit door (intensief) contact met ouder(s) en kind(eren).
Wij hebben het AMK de informatie gegeven waar wij over beschikken. Hierover zijn wij altijd open en eerlijk naar ouder(s), zij mogen precies weten wat wij verteld hebben.
We hebben het AMK ook doorverwezen naar de wijkagent, omdat ook die met het gezin te maken heeft gehad.

In dit geval gaat het om een gezin dat door omstandigheden absoluut hulp nodig heeft. Wij hebben ouder(s) geadviseerd mee te werken en ook om die hulp te vragen. Verder verwacht ik dat dit gezin zich geen zorgen hoeft te maken. Zodra ik weet hoe het in dit geval 'afloopt', zal ik het hier nog eens berichten, maar ik heb er alle vertrouwen in.

(Ik hou het expres een beetje vaag, omdat het gaat om het privéleven van anderen.)

Overigens kan ik ook een boek vol schrijven aan een bijzonder slechte ervaring met jeugdzorg. Een kind waarvoor we zovaak aan de bel hebben getrokken, maar dat volledig ontspoort. Vreselijk! :( Dat gaat mij echt aan het hart.
Maar goed, ik probeer mij vooral kracht te halen uit mijn positieve ervaringen!

hugo123
Berichten: 58
Lid geworden op: 04 jun 2007 19:18

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door hugo123 »

De makkelijkste 'oplossing' voor een moeder is om de ex-partner ten onrechte te beschuldigden van partner- / kindermishandeling en vervolgens van incest. Op die manier wordt het erg makkelijk om het contact tussen het kind en de vader te frustreren.

Dit is helemaal 'makkelijk' om op die manier te fraude en verduistering te verdoezelen.

Scholen en jeugdzorg denken te snel "waar rook is is vuur" en worden bunzig. Kiezen snel 'in het belang van het kind' voor de moeder en dus niet voor het kind, die immers 2 ouders heeft.

Ik plaats hierom kantekens bij de opmerking van "mens". In hoeverre weet de school zeker dat ze correct geinformeerd zijn? Zijn er gesprekken geweest met beide ouders, voordat er een melding gemaakt werd? Op welke signalen worden er gelet? De gevolgen voor de kinderen en ouders kunnen levenslang zijn!!!

kanovaarder
Berichten: 2889
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door kanovaarder »

In ieder geval is het nu duidelijk geweest dat baby's, kleine kinderen in ziekenhuizen opgenomen met blauwe plekken en zelfs in het ziekenhuis opgelopen gebroken beentjes niet direkt als kindermishandeling kon worden aangemerkt.
Immers, bij die baby's met gebroken beentjes waarvan eerst verpleegkundigen werden beschuldigd bleek het uiteindelijk te gaan om een zeldzame ziekte waarbij botten uiterst broos waren.

Maar soms is mishandeling en/of geestelijke verwaarlozing zeer duidelijk zichtbaar.
Een kind van 6,7 jaar hoort niet om middernacht bij het Concertgebouw alleen over straat te zwerven.
Is het pure mishandeling als je een kind van 13 letterlijk naar beneden schopt van drie-hoog en toeschreeuwd dat ze nooit moeer thuis mag komen terwijl een babykopje al tussen de benen van dit kindmoedertje uithing en het meiske het uitschreeuwde van de pijn.
(gelukkig was de vroedvrouwenschool (OLVG-Amsterdam) erg dichtbij.)

Dit soort ervaringen die je als oplettend en daarvoor gevoelige taxichauffeur was geen schering en inslag maar kwam toch regelmatig voor.
Ik was dan ook een grote fan van het J(ongeren)A(ktieC(entrum) al werden later toch ook de fouten herkend die de professionele hulpverlening daarna maakte.

Een enkele beslissing in een bepaald geval liet ik dan ook weten aan mijn eigen huisarts die gelukkig op tijd toch hulpverleners ervan heeft kunnen overtuigen dat mijn hulpvraag serieus genomen moest worden.
Het had geen week langer moeten duren.

Echter, in mijn persoonlijke geval als (toen) stiefvader en de moeder met de noorderzon vertrokken kan ik niet anders zeggen dat uiteindelijk het bureau Jongeren en Ouders en de Raad vd Kinderbescherming mij en mijn toen nog stiefzoon uitstekend hebben geholpen.

Het kan dus wel ook al weet ik dat er ook veel mis kan en kan gaan.

Grootvader

hugo123
Berichten: 58
Lid geworden op: 04 jun 2007 19:18

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door hugo123 »

Geachte kanovaarder,

Natuurlijk moet je genuanceerd blijven en is voorzichtigheid geboden, natuurlijk zijn er mensen bij jeugdzorg etc. bezig met hart voor de zaak. De drie voorbeelden die je noemt zijn overduidelijk.

Ik heb het heel specifiek over mijn situatie waarbij hetgeen ik stel is mijn ervaring en kan ik aantonen!

Jou historie heb ik uit de eerdere posts op het forum gelezen en daar had ik bewondering voor, meer in de zin van he het kan ook goed gaan.

Groet,

kanovaarder
Berichten: 2889
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door kanovaarder »

Wat er mis kan gaan bij een scheiding.

Aan Hugo123 en andere lezers.

Ik heb al eens eerder geschreven over het verschijnsel 'dwaze vaders' waarop ik erg veel moeders over mij heen kreeg die of vonden dat ik geen gelijk had of de problemen die er zijn bij een niet goed verwerkte echtscheiding bagatellisseerde.

Welnu, in deze materie mij te hebben verdiept kwam ik veel schokkende voorbeelden tegen waarbij het feit dat zo'n 30 % van de aangiftes van incest vals waren.
Bovendien, dat kinderen veel te vaak tegen hun vaders worden opgehitst en dat moeders, zelfs als er een rechterlijke uitspraak is van een omgangsregeling deze moeders dit straffeloos naast zich neer mogen/kunnen leggen.

En dit lezende besef ik hoeveel geluk ik heb met een zoon waar ik trots op kan zijn (in alle oprechtheid).

Hugo123 en dwaze vaders, sterkte in de strijd om gelijkwaardigheid in de opvoeding van uw kinderen.

Grootvader

mens
Berichten: 102
Lid geworden op: 13 mei 2007 23:59

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door mens »

Hugo heeft wat 1 ding betreft helemaal gelijk; je weet nooit 100% zeker wat er in een gezin speelt, tenzij je deel uitmaakt van dat gezin. Ik heb mij post nog eens nagelezen, volgens mij suggereer ik nergens dat wij dat wel exact weten.

In dit geval zijn er meerdere signalen die wijzen op een probleem; (extreme) gedragsverandering, lichamelijk letsel waar vreemde verklaring voor worden gegeven en verhalen van de ouder(s) en kind(eren) waaruit blijkt dat kind(eren) veelvuldig en langdurig alleen thuis zijn en regelmatig gekleineerd en geduwd worden door ouder(s).

Alles bij elkaar zijn dit zoveel signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling, dat het onverantwoord zou zijn dit te negeren. Als school kunnen wij niet meer doen dan ouder(s) adviseren. Op het moment dat de situatie (in onze ogen) niet verbeterd, zullen andere instanties verder onderzoek moeten doen en wanneer nodig hulp geven aan kind(eren) en ouder(s). Wij zijn namelijk in eerste plaats een onderwijsinstelling en geen maatschappelijk werk!

Overigens begrijp ik niet goed waar Hugo's reactie vandaan komt over moeders die (bij een echtscheiding) de vader onterecht beschuldigen. Dit komt inderdaad voor, maar waar hij vandaan haalt dat dit bij de betreffende leerling(en) het geval zou zijn, is mij een raadsel.

hugo123
Berichten: 58
Lid geworden op: 04 jun 2007 19:18

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door hugo123 »

Dat het bij de betreffende leerling het geval zou zijn heb ik nooit willen beweren, ik ken de situatie niet! Dat zou aanmatigend zijn en waarschijnlijk betrokkenen te kort doen.

Wat ik wel wenste te benadrukken is dat scholen een zeer bijzondere positie hebben. Enerzijds laten ouders (te makkelijk) een deel van de opvoedtaken over aan de school, maar anderzijds zien de scholen vaak maar een deel van wat er in een gezin afspeeld. Natuurlijk moet er wat gebeuren als een kind in de knel zit, maar de oorzaak kan vaak een andere zijn dan wat gesuggereerd wordt.

Vanuit mijn eigen ervaring kan ik aangeven dat ik ten onrechte bijzonder zwart gemaakt ben en de school op geen enkel moment wederhoor heeft toegepast. Een gesprek kwam pas totstand nadat ik daar herhaaldelijk om verzocht had en de school op informatieplicht derden gewezen had. Let wel: ik ben gezagsouder met een omgangsregeling, waarbij de moeder zich daar niet aan stoord.

De school was zo in haar verhalen gaan geloven dat zij zelfs melding deden bij politie dat ik mogelijkerwijs naar de uitvoering van de musical van mijn dochtertje zou komen. Ik vreesde ook al allerlei tafrelen en met pijn in mijn hart ben ik toen bewust niet gegaan.

Nu zit mijn dochter in het afgelopen jaar op de 3e school omdat ze is gaan zwerven om zich te onttrekken aan de omgangsregeling. BJZ staat er bij en kijkt ernaar, er rust een OTS.

kanovaarder
Berichten: 2889
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door kanovaarder »

Kindermishandeling

Ik moet nu die Hugo123 in beshcerming nemen omdat hij e.e.a. niet specifiek gericht had op uw geval maar meer in algemene zin.

In uw geval is het mij redelijk duidelijk. Ook ik zou dit als signalen zien.
Vraag uw huisarts naar het adres/telefoonnummer van de dichtstbijzijnde vertrouwensarts .

Indien geen reaktie dan een brief (track&trace) naar het hoofdbureau Raad vd Kinderbescherming (Liever niet in 1-e instantie naar een regionaal kantoor daarvan want er gaat nogal regelmatig wat mis in die hulpverlening).
Krijgt u de kinderen ook wel gewoon over de vloer of kunt u deze (in bijv. een spelsituatie)vrij fotograferen zonder consequenties van de desbetreffende ouders, doe dit dan ook.
Maak ook een verslag van uw observaties.
Wellicht zult u dit nodig kunnen hebben.

Ik verbaasde mij altijd hoe makkelijk en open kinderen contact met mij zochten en snel alle lek en gebrek openlijk vertelde.
Vooral kinderen uit gebroken gezinnen of waar het niet zo'n veilige warme plek was zoeken die warmte vaak bij een ander en dus ook bij mij, een situatie waarmee ik altijd heel voorzichtig mee moest omgaan en zo goed mogelijk in het zicht van een groep mensen want de naam van pedofiel valt vaak veel te snel.

Kortom, ook met zulke open gesprekken (en wonderlijk hoe goed die ook jonge kinderen dit tegenwoordig kunnen verwoorden)kreeg ja al gauw een beeld van een situatie.

Echter, zoals eerder aangegeven, was ik zeer voorzichtig in het bemoeien met een situatie.
Slechts in één geval vond ik snelheid van beslissen nodig en diit oordeel bleek de juiste te zijn.

Grootvader

hugo123
Berichten: 58
Lid geworden op: 04 jun 2007 19:18

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door hugo123 »

Kan mij bij de kanovaarder aansluiten.

Met wat ik de afgelopen jaren meegemaakt heb, kan ik alleen maar bevestigen van wat kanovaarder zegt: alles vastleggen, foto's maken zonder dat dit extra belastend is voor de kinderen, eventueel zaken opnemen (het opnemen is niet strafbaar als je zelf aan het gesprek deelneemt, het gebruik is wel aan restricties) en altijd zoveel mogenlijk in het zicht van anderen.

Iemand die kwaad wil kan je van meer dingen beschuldigen dan dat je kunt weerleggen. Sterker vaak kan je het niet eens, terwijl jij en diegene die je beschuldigd allebei weten dat het niet waar is.

Dus voordat je iets uit, moet je het heel zeker weten en je zelf kunnen bescheremen, voordat je actie neemt.

cybertomaat
Berichten: 2177
Lid geworden op: 23 mei 2007 00:45

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door cybertomaat »

@ mens ......
Als school kunnen wij niet meer doen dan ouder(s) adviseren. Op het moment dat de situatie (in onze ogen) niet verbeterd, zullen andere instanties verder onderzoek moeten doen en wanneer nodig hulp geven aan kind(eren) en ouder(s). Wij zijn namelijk in eerste plaats een onderwijsinstelling en geen maatschappelijk werk!
Wij hadden vroeger op school een logopediste
een schoolarts EN schoolmaatschappelijk werk ......
bestaat dat tegenwoordig dan helemaal niet meer ???
En als dat NIET BESTAAT ... word t dan niet eens tijd dat de scholen,
die blijkbaar ZEER maatschappelijk betrokken zijn GEZAMELIJK
ministers Vogelaar en Rouwvoet aan hun jasje gaan trekken ???
Of was dat NIET wat ze bedoelden met "de brede school" ???
>zomaar een tomaat<

hugo123
Berichten: 58
Lid geworden op: 04 jun 2007 19:18

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door hugo123 »

Sterker op een zogenaamde breede school (ik weet niet of dat ook bij andere scholen het geval is) bestaat er een Interne Begeleider. Deze dient de docenten en leiding bij te staan o.a. in dit soort gevallen.

Het opleidings- en kennisniveau van een IB is mij echter compleet onbekend.

Daarnaast is het rouvoet (zonder w).

Zowel Vogelaar als Rouvoet zijn schier onbereikbaar met deze materie. Hele lieve gedachtes maar het lijkt wel alsof ze het zelf nooit meegemaakt hebben.

Lady-Dkny
Berichten: 1
Lid geworden op: 18 jun 2008 10:44

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door Lady-Dkny »

Hallo,

Ik ben een moeder van een dochtertje van 4 jr.Afgelopen april ben ik geconfronteerd op de kinderopvang van mijn dochtertje van mishandeling :evil: Ze beweren dat ik mijn dochtertje zou hebben geslagen.Mijn dochtertje heeft al sinds haar geboorte van die Mongoolse plekken op haar onderrug en billen(dat zijn van die blauwe/groene plekken en verschillen van grootte).Dus na aanleiding van deze plekken beschuldigen ze mij van mishandeling en ze zeiden dat mijn dochtertje had verteld dat ik haar had geslagen :evil: Maar als je een tik op je vingers mishandeling noemt, nou dat vindt ik dat wel HEEL ERG overdrevend niet?????? :evil: Mijn dochtertje is al ook nogal tenger en zo is ze eigenlijk altijd al geweest, en dat weten ze bij het consultatiebureau ook,beweren ze nu ook nog eens dat ze erg mager is.Ze eet echt veel goed en gezond,wat willen ze dan?Dat ik haar helemaal ga vetmesten ofzo? :twisted: Ze hadden mij op het matje geroepen.Ik was/ben er heel erg van geschrokken :shock: ,ik zou ECHT NOOIT van mijn leven mijn kind zo erg slaan dat ze blauwe plekken aan over zou hebben :evil: .Maar goed,ik heb dit ook tegen de arts vd consultatiebureau verteld en die is het er ook niet mee eens,want ze heeft mijn dochtertje van klein af aan behandeld en ja die Mongoolse plekken had en heeft ze nog steeds.Wat moet ik nu nog meer doen?Ik kreeg gisteren een brief binnen van AMK Meldpunt Kindermishandeling met de mededeling dat ze as vrijdag 20 juni langs willen komen voor een gesprek.Uit frustratie heb ik de telefoon gepakt en gezegt dat ik het NIET MEE EENS ben om dit gesprek aan te gaan, omdat ik ZELF weet dat ik geen mishandeling heb gepleegd.Maar nu zeggen ze als ik niet meewerk dan is het zo dat ik tegenwerk en dus consequenties kunnen zijn voor mij.Wat moet /kan ik nu in hemelsnaam nog doen om te bewijzen dat ik mijn kind nog nooit heb mishandeld zoals zij bij de kinderopvang hadden beweerd? :cry: Wie kan mij aub helpen?Ik weet het echt niet meer :(

sarina123
Berichten: 1
Lid geworden op: 17 jul 2008 16:52

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door sarina123 »

Hallo

Vandaag kreeg ik totaal onverwachts ook een brief van amk binnen over dat er zorgen zijn geuit , over mijn dochter , mijn vriend heeft ze direkt gebeld met de vraag waar over het ging , en wie er die uitingen heeft gemaakt , de brief verteld ons ook helemaal niets , en die lui willen al helemaal niks zeggen , ik ben zo ontzettend kwaad , want er is helemaal niks aan de hand , hoe durven ze er ook maar over te speculeren dat ik mijn dochter iets aandoe , het is toch bezopen dat elke gek , die maar iets in zijn hoofd haalt andere mensen zo kan kwetsen , ik zweer het op ons leven , dat wij ziels veel van haar houden , en haar nooit maar dan ook nooit pijn zullen doen , ik weet echt niet wat ik hier van moet denken , maar zodra ze binnen zijn kunnen ze niks maken , er is niks mis met mijn meissie ze is hartstikke happy met haar papa en mama , laat maar komen die lui.

diddie
Berichten: 3
Lid geworden op: 28 aug 2008 12:34

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door diddie »

ik ben niet zolang geleden ook aangemeld bij het amk.
Dit is gedaan door een kinderarts van het ziekenhuis waar mijn dochtertje met onbegrepen darmklachten heeft gelegen.
Volgens de kinderarts geen oorzaak aantoonbaar voor haar klachten, er is echter wel een parasiet gevonden waarvan later bleek uit medische boeken dat de symptomen van mijn dochter veroorzaakt konden worden daardoor.

Er is veel gebeurd tijdens de opname, ook beschuldigd, uitgezocht en "vrijgepleit" door de bewijzen die ze vonden of niet vonden. In overleg met huisarts etc uiteindelijk besloten contact terug te leggen naar huisarts, ging veel beter met mijn dochter en het verder zijn beloop te laten. Helaas ging de kinderarts door. Ondanks dat de huisarts tegen de kinderarts heeft gezegd dat hij totaal geen twijfels had over de thuissituatie enz van mijn dochter bleef de kinderarts hameren op onderzoek en heeft een melding gedaan.
Beetje onder mom van munchausen by proxy.

Nou kan zeggen dat je dan door de hel gaat als ouder. Zo ver dat je zelf psychologische hulp moet inschakelen etc. Helemaal in dit geval, kind is allang beter , de arts wil er niet aan en weet de antwoorden niet van wat het kind gemankeerd heeft (zou soms beetje moeten lezen en bijscholen naar mijn mening) doen zelf veel wat wettelijk echt niet mag en om alles nog complexer te maken doen ze maar melding bij het amk.
Die heeft een onderzoek gestart , school , huisarts, ggd , consultatieburea enz enz allemaal ingeschakeld . Gelukkig kreeg ik naderhand te horen dat ze totaal geen zorgen hadden over mijn dochter enz. Maar ondertussen staat je leven wel compleet op de kop en kan je echt nergens met je verhaal terecht.

En je krijgt echt geen excuus of wat dan ook van het ziekenhuis. Daarnaast blijft het voortaan hierdoor moeilijk om ooit nog medische hulp in te schakelen omdat dit alles wel in het dossiers van mijn dochtertje staat en andere artsen dit ook weer eerst kunnen denken enz enz.

Ik ben ervoor dat men meldingen doet en het gaat uitzoeken enz. Maar vind wel dat er betere regelgeving moet komen ter bescherming van het kind en de ouders. Dat VOOR men gilt eerst eens alles goed op een rijtje zet, eerst onderzoek doen en dan pas de ouders daarvan inlichten, want ze zetten hele levens op de kop. Ik had liever gehad dat ze eerst school etc ingeschakeld hadden voordat ik wist dat ik gemeld was bij het amk. Dan had ik niet eerst weken in de stress en verdrietig rond gelopen zonder ergens ook maar terecht te kunnen met mijn twijfels en gevoelens.

Waar rook is is vuur is onzin ! Er zijn genoeg voorbeelden dat er uit wraak, uit onbegrip, zonder kennis enz enz toch mensen "vals beschuldigd"worden.

In deze gevallen vind ik vals beschuldigd een verkeerd woord, want er worden twijfels uitgesproken die het amk dan gaat uitzoeken Beschuldiging echt is er pas als zij tot de conclusie komen dat het zo is en je jezelf moet gaan verdedigen dat het niet zo is.

groeten Diddie

annamee
Berichten: 2
Lid geworden op: 20 jun 2008 12:00

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door annamee »

ik maak dit steeds mee dat ze bellen vanwege kindermishabdeling,het punt bij ons onze zoon is autistisch en heeft adhd en heeft veel last van woedeaanvallen en hij schreeuwt er op dat moment van alles eruit zoals bijvoorbeeld sla me niet enzo en toevallig is het zondag weer gebeurt en binnen 10 minuten staat de politie voor de deur die zagen dat er niks aan de hand was,dus die gingen na tien minuten weer weg maar ondertussen gaat het door de stad dat we losse handjes hebben en onze kindermishandelt hebben,ik wil hier wat tegen gaan doen,dus als er meerdere mensen zijn die het zelfde probleem hebben,wil ik daar graag mee over praten en samen bekijken wat we hier tegen doen kunnen,want samen sta je sterker

sandraxx
Berichten: 1
Lid geworden op: 05 sep 2008 14:01

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door sandraxx »

hoi allemaal,ik ben het niet eens dat mensen denken dat anonieme meldingen niet behandeld worden,dat worden ze wel degelijk.wij zijn getuige!wij zijn ook onterecht beschuldigd en dat weten we zeker aangezien we een gesprek hebben aangevraagd met de directeur van de instantie we konden alleen de melders niet aangeven omdat ze anoniem waren.we moesten met bewijs komen dat hun het hadden gedaan(wij wisten wie) om een lang verhaal kort te maken,,,een van de melders heeft zich gemeld en verteld dat ze opgestookt was door de ander en er heel veel spijt van heeft,,en wat blijkt!!!! we kunnen er nog niets mee!!goh wat een fijn rechtsysteem hebben we hier in nederland.je hele gezin is geestelijk kapot en niemand kan er wat mee,en jullie mogen best weten wij hebben er spijt van ondanks dat we met onze hele hart van onze kinderen houden,dat we ze op deze wereld hebben gezet,,,ik heb onze kinderen dit nooit gegund maar ze krijgen het wel op hun bordje terwijl er niets aan de hand was,,,wat word er dan verstaan onder mishandeling,,ook toevallig stalking ,dreiging,en geestelijk kapotmaken van een heelgezin?????ik wil in ieder geval iedereen waarschuwen want ze kunnen dichter bij zijn dan dat je denkt (zijn wij ook achtergekomen)en veel sterkte voor de gene die dit ook overkomt.

lievemoeder
Berichten: 24
Lid geworden op: 05 jan 2009 19:23

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door lievemoeder »

:cry:
Laatst gewijzigd door lievemoeder op 10 dec 2009 17:11, 1 keer totaal gewijzigd.

jeroen&luisa
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 jan 2009 16:55

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door jeroen&luisa »

Om het kort te maken : 30/12 is onze dochter geboren , 8/01 wordt er een melding gemaakt bij het amk. De zorgen ........ een instabiele relatie. En wie was de melder juist ja mijn schoonouders omdat ze mij niet mogen. Meneer zelf heeft altijd beweert dat hij alles in het werk zal stellen om mijn leven kapot te maken , hij heeft de uithuis plaatsing van onze eerste dochter al bewerk stelligt , een scheiding geforceerd ( die mijn vrouw duidelijk niet wilde maar toch deed omdat haar werd beloofd dat ze dan haar dochter terug zou krijgen als ze van mij ging scheiden !!!! ) en meneer kan vrijelijk alles beweren en ja hoor buro jeugdzorg gelooft hem wel maar ons niet, raar maar waar !! En nu dus deze melding. Het AMK stond nog voor wij de brief hadden ontvangen al bij ons op de stoep, om 10.00 uur 'sochtends. Uiteraard wilde men niet zeggen wie die melding had gedaan maar de inhoud van de melding was al voldoende om te weten wie het was. Uiteraard is gelijk de RvK ingelicht en de gezinsvoogd terwijl we vorige week al een afspraak hadden gemaakt voor aanstaande dinsdag om hen te informeren over de geboorte.

Logisch dat ik geen verantwoordelijkheid voor mijn daden neem als ik mijn schoonvader tegenkom hier in het dorp.

daniroma
Berichten: 1
Lid geworden op: 12 apr 2009 22:29

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door daniroma »

Ook wij zijn de dupe van een zieke treitercampagne...
Ik kreeg 3 dagen terug een telefoontje van GGD Vangnet dat er anonieme meldingen waren binnen gekomen ,mijn jongste zoontje van 7 zou regelmatig blauwe plekken in het gezicht hebben, continu kindergegil in ons huis en regelmatige mishandeling van beide zonen.
IEDEREEN die mij en mijn kinderen kent zegt wat een onzin , ik heb hem nog nooit met blauwe plekken in het gezicht gezien, ja wel soms een blauw plekje op zijn scheentjes maar wel kind van 7 heeft dat niet af en toe?
Ik heb een vermoeden wie de melding gemaakt heeft maar daar kan ik niets mee.
Ik kan nu alleen maar afwachten tot jeugdzorg contact met me opneemt......
Ik heb de school achter me staan, de sportvereniging,familie(mijn ex woont samen met een hoofdagente en daar is mijn jongste zoontje 3 dagen in de week) maar ik ben WOEST !
Hoe haalt iemand het in zijn hoofd om zo misbruik te maken van een systeem wat helaas absoluut nodig is.
Bij twijfel melden...tuurlijk,meteen doen maar ik sla mijn kinderen NOOIT , mijn oudste zoon is bijna 16 en die zegt nu : mam maak je niet druk,laat ze maar komen ....maar o, wat voelt dit beroerd .... :cry:

Erico
Berichten: 1
Lid geworden op: 16 apr 2009 19:25

Re: onterecht beschuldigd worden van kindermishandeling door....

Ongelezen bericht door Erico »

Ook wij worden onterecht beschuldigd van kindermishandeling.

Onze kinderen zouden er als schoffies bijlopen volgens een anonieme melding.
Vorig jaar is naar aanleiding van een rapport van de raad OTS uitgesproken door de kinderrechter. Wij zijn niet in beroep gegaan doordat wij al jaren bezig zijn om goede hulp te krijgen voor onze oudste zoon. We weten dat hij emotioneel achter ligt op zijn leeftijdsgenootjes en hebben op eigen initiatief hiervoor hulp gezocht. Middels de OTS hadden wij gehoopt dat er meer/betere hulp beschikbaar zou komen. Echter heeft de voogd totaal geen initiatieven ontplooid en hebben wij wederom uit eigen financiele middelen een kinder therapeute in de arm genomen.
De aangestelde voogd kwam pas na maanden met een concept plan van aanpak, en dat is tot op heden niet besproken.
Wel heeft BJZ ineens gemeend om uithuisplaatsing van onze oudste zoon. Volledig ridicuul omdat BJZ geen vinger uitsteekt om de juiste hulp in te schakelen en vervolgens ons beschuldigd van passiviteit.

BJZ maakt ons gezin totaal kapot middels een treiter campagne en valse beschuldigingen. Achter onze rug om lopen zij school en de door ons ingeroepen hulp te manipuleren zonder ons daarvan op de hoogte te stellen.
Je kunt wel klagen over de gang van zaken, maar vreemd genoeg kan dat alleen bij BJZ zelf. Een vreemde situatie omdat dit regelrecht tegen het rechtssysteem in Nederland indruist. Volgens ons is dit gebaseerd op het systeem van trias politica en kan het dus nooit zo zijn dat de uitvoerende macht ook de controlerende macht is. Tevens is het de absurditeit ten top dat de eerste voogd (sedert 2 maanden is deze vervangen) on letterlijk heeft geadviseerd om te gaan scheiden.

Graag zouden wij in contact komen met mensen die ook onterecht beschuldigd zijn van "kindermishandeling".

Als u wilt reageren, dan hebben we daar het email adres [email protected] gemaakt.

Gesloten