LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Thuiszorg ontslaat massaal.

Heb jij een uitgesproken mening over de gezondheidszorg? Ventileer hier jouw mening.
S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

http://www.parool.nl/nieuws/2007/JUL/18/eco1.html


Droevig.

Volgens mij kost deze reorganisatie meer dan dat het als bezuinigingsmaatregel oplevert.....

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

lang leve de uitverkoop van collectieve voorzieningen aan de "vrije markt" :x

S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

Ja, en die sukkels hebben zo scherp op prijs geconcurreerd dat ze hun eigen personeel niet eens meer kunnen betalen. :shock:
Hoe dom, en hoe wanhopig kun je zijn.
En nu moet de werkgevers-organisatie (ActiZ) er geld op toeleggen om het huishoudelijk personeel bij te scholen zodat ze op andere plekken inzetbaar zijn. En die kosten preberen ze ook weer via het rijk ( jaja gemeenschapsgeld) te verkrijgen.
Ten eerste; wanneer HV- personeel dit zelf al gewild had, de mogelijk had, dan hadden ze allang zelf werk gemaakt van bijscholing, loopbaangroei.
Nee, de meesten die ik ken hebben bewust voor HLV-werk gekozen, omdat ze de werktijden prettig vinden, of zien het niet zitten om door te leren.
Maar nu hebben ze geen keuze, en worden ze noodgedwongen in de positie gedrukt dat ze een soort eigen baasjes worden. Moeten zelf pensioenvoorzieningen regelen en andere, nogal lastige 'baasjes taken'.
Moet je ook maar net kunnen, leuk vinden.

Lekker zooitje he?

jeroentje271
Berichten: 585
Lid geworden op: 22 nov 2006 21:28

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door jeroentje271 »

Een hoop tehuizen schreeuwen letterlijk om goed geschoold personeel in de verzorging.

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

Ja, en die sukkels hebben zo scherp op prijs geconcurreerd
Het ligt toch wat genuanceerder S.
Toen de huishoudelijke verzorging nog onder de AWBZ viel werd een indicatie door het CIZ afgegeven. De indicatiestelling is (vanwege de WMO) overgeheveld naar de gemeenten. De financiering is óók overgeheveld naar de gemeenten. De gemeenten hebben contracten afgesloten met thuiszorginstellingen, óók instellingen die al sinds jaar en dag in een bepaalde gemeente werkzaam zijn moesten hun "eigen" gebied opnieuw aanbieden, op basis van uitvraag van de gemeente. Gemeenten hebben offertes opgevraagd op basis van een onderverdeling in (thuis)zorg soorten waar verschillende tarieven gelden, en op basis daarvan zijn contracten gesloten.
Diezelfde gemeenten hevelen nu steeds meer indicaties over naar de goedkoopste vorm: alpha hulpverlening, waardoor de thuiszorginstellingen gedwongen worden "goedkoper" personeel in te zetten.
En voor wat betreft het "zo scherp op prijs concurreren": als je als bedrijf al sinds jaar en dag zorg levert in een bepaalde gemeente, dan is de keuze "een minder contract" binnenhalen, óf een flink deel van je werkgebied kwijtraken.
In beide gevallen zit je dus met "overtollig" personeel.

S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

Ja kiz, dat is mij bekend. Precies de uitleg die jij geeft, kregen wij als personeel (toen ik nog werkzaam was bij een thuiszorginstelling) middels nieuwsbrieven. En ook toen wist men dat een alpha-hulp door de het rijk gezien wordt als een eigen ondernemer. Iemand die enigzins administratief onderlegd dient te zijn, een boekhouding dient bij te (laten) houden, zijn pensionering zelf moet regelen. En het enige waar halleluja over gepredict werd was wanneer er een gunstige voortgang was te melden inzake een verworven gunning, die dan blijkbaar niet volgens de juiste juridische pietluttigheid was doorlopen en die vervolgens weer verviel, zodat het hele proces opnieuw kon beginnen. Maar daar werd dan maar heel tactisch enkele regeltjes aan gewijd.

Kiz, wanneer jij goed bekend bent met deze materie, dan weet je ook welke mazen er binnen de wet gevonden zijn, en hoe men dit personeel, wat doorgesluist wordt naar de persoonlijke verzorging, uitbuit.

En men heeft economen in dienst, men wist hoeveel personeel per uur kost, en hoe scherp een offerte kan zijn.

Berichtgeving was dermate summier, en eenzijdig, dat het enkel propaganda was en geen ondersteuning t.b.v het personeel, zoals het zou moeten.

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

@ S.
Wat ik er van weet is dat de gemeenten voor HV een lager tarief kennen dan in de AWBZ gebruikelijk was. Linksom of rechtsom zul je dus je bedrijfsvoering moeten aanpassen om geen verlies te draaien.
Als je dan ook nog weet dat de zgn. "productie-afspraak" al jarenlang door de zorgkantoren wordt afgeknepen, dan snap je ook dat er een ordinaire bezuiniging in de zorg wordt doorgevoerd, die de instellingen financieel maar weer glad moeten zien te strijken.
Het lijkt prachtig natuurlijk, "marktwerking" in de zorg, maar vergeet niet dat een zorginstelling tot 3 cijfers achter de komma gebonden zit aan (door de overheid vastgestelde) tarieven en productie-afspraken, en dat men voor inkomsten voor het grootste deel afhankelijk is van door de overheid vastgestelde subsidies (zoals de AWBZ).
Ga er maar vanuit dat bij elke wijziging (of dat nu de WMO is of het niet meer financieren van de kapitaalslasten voor verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit de rekenstaat) er simpelweg op neer komt dat de overheid weer een procentje of 10 op het totale budget bezuinigt. Hoe een zorginstelling dit dan ook gladstrijkt in de begroting, het resultaat is altijd boe-geroep, is het niet door de cliënten/patiënten dan is het wel door het personeel.
NB: ik werk nog steeds bij een instelling die o.a. thuiszorg levert.

S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

Wat ik er van weet is dat de gemeenten voor HV een lager tarief kennen dan in de AWBZ gebruikelijk was. Linksom of rechtsom zul je dus je bedrijfsvoering moeten aanpassen om geen verlies te draaien.
Wat ik ervan dacht te begrijpen is dat de gemeente mag kiezen hoeveel ze wensen te besteden en óf ze voor de goedkoopste offerte kiezen.
Maar ik begrijp wellicht ook niet alles. :wink:
Als je dan ook nog weet dat de zgn. "productie-afspraak" al jarenlang door de zorgkantoren wordt afgeknepen, dan snap je ook dat er een ordinaire bezuiniging in de zorg wordt doorgevoerd, die de instellingen financieel maar weer glad moeten zien te strijken.
Die zal best heel scherp gesteld zijn, de produktie-afspraak, maar als ik soms zie hoe onefficiënt er gewerkt wordt en wat voor een rare bokkesprongen er worden gemaakt om die produktie maar zo hoog mogelijk te maken, dan heb ik ook zo mijn bedenkingen.
Het lijkt prachtig natuurlijk, "marktwerking" in de zorg, maar vergeet niet dat een zorginstelling tot 3 cijfers achter de komma gebonden zit aan (door de overheid vastgestelde) tarieven en productie-afspraken, en dat men voor inkomsten voor het grootste deel afhankelijk is van door de overheid vastgestelde subsidies (zoals de AWBZ).
Hmmm, tarieven en afspraken die zo vast liggen als een huis, en dan nog spreken van marktwerking? Staat "marktwerking" daarom tussen haakjes?

Ga er maar vanuit dat bij elke wijziging (of dat nu de WMO is of het niet meer financieren van de kapitaalslasten voor verpleeg- en verzorgingshuizen vanuit de rekenstaat) er simpelweg op neer komt dat de overheid weer een procentje of 10 op het totale budget bezuinigt. Hoe een zorginstelling dit dan ook gladstrijkt in de begroting, het resultaat is altijd boe-geroep, is het niet door de cliënten/patiënten dan is het wel door het personeel.
Nou, heel veel valt en staat door een goede boekhouding en planning te voeren en ja, daar zit duidelijk verschil in tussen de ene en de andere organisatie.
NB: ik werk nog steeds bij een instelling die o.a. thuiszorg levert.
Ik werkte tot voor kort bij 2 verschillende thuiszorgleverende werkgevers die eigenlijk ook nog concurrenten van elkaar zijn. ( ja weet het, rotwoord, ik moet daar ook aan wennen)
Maar ik heb dus vergelijkingsmateriaal en dan zie je verschillen hoe de ene en de andere werkgever zaken oppakken en personeel begeleiden en informeren. Waarbij ik ook eerlijkheidshalve moet zeggen; bij de één vind je wat, en bij de ander laat je wat. Het is niet zo dat de ene org. alles fout doet en de ander alles goed, maar verschil in die balans zat er zeker.

En tot slot; de moraal van het verhaal:
Een thuiszorg-organisatie is over het algemeen niet opgewassen tegen marktwerking en kan niet commercieel denken en handelen. Daar hebben ze de know-how niet voor.
En daar gaat een hoop geld aan verloren en loopt het op stuk.

Groeten.

jeroentje271
Berichten: 585
Lid geworden op: 22 nov 2006 21:28

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door jeroentje271 »

MAW, ze zijn niet in staat om efficient te werken.

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

@ jeroentje:
M.a.w. ze verzuipen in de wet- en regelgeving.
Waar eerst de huishoudelijke zorg verantwoord moest worden aan het Zorgkantoor, verlangt nu elke gemeente een maandelijkse verantwoording, maandelijkse facturatie en uiteraard wenst elke gemeente dit op een andere manier aangeleverd te krijgen.
Hoezo administratieve lastenverlichting? Het enige dat omlaag gaat is de prijs per geleverd product (door de overheid vastgesteld dus... hoezo "marktwerking"??)

@ S.:
Een niet nader te noemen zorginstelling in het midden des lands heeft inderdaad teveel extern ingehuurd (via particuliere bureaus) terwijl het "eigen" personeel niets te doen had. Inderdaad niet bijster efficiënt. Zal wel door de recente fusie komen.
Heb geruchten gehoord dat er in het midden des lands wederom een fusie aan zit te komen.

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

Marktwerking (aanbesteding) in de zorg (en overigens ook in het OV) is als het solliciteren op je eigen baan, maar dan tegen een lager salaris...

kanovaarder
Berichten: 2889
Lid geworden op: 01 mar 2006 12:17

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kanovaarder »

Thuiszorg

Wie het nooit verwacht zou hebben dat het met die geprivatiseerde thuiszorg al snel mis zou lopen is wel erg naief geweest.

Immers, al heel snel bleken grotere thuiswerkorganisaties met te hoogbetaalde directeuren hun thuiswerk weer aan te besteden aan kleinere bedrijven maar ook met goed betaalde directies die het thuiswerk weer uitbesteede aan nu kleine organisaties die dus niet het geld hebben om thuiswerkers in loondienst te hebben.
Daarom zijn die alphahelpers/sters voor die organisaties noodzakelijk maar maatschappelijk bezien onaanvaardbaar.

Deze afgelopen regeringen die het zo heeft op normen en waarden heeft heel bewust dit graaien uit de AWBZ-pot toegestaan. Ook al omdat hun eigen politieke vriendjes juist in die top van dat geprivatiseerde thuiswerk terecht zijn gekomen.

Kortom een graaicultuur die uitgebreid en meermalen in het nieuws is gekomen maar niemand die daar wat aan wilde doen.

Tsja, en dan net als zo'n MLM-constructie; dan loopt het fout!
Zoals dit ook in de verzorging en verpleging foutloopt omdat de top veel te hoge salarissen krijgen.

Grootvader

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

@ kanovaarder:
De geleverde uren per "product" in de thuiszorg moeten tot 3 cijfers achter de komma worden verantwoord om AWBZ-gelden te krijgen. Hiervoor heeft de overheid de zgn. "AO/IC" procedures in het leven geroepen, waarbij door een accountant gecontroleerde steekproeven worden genomen om te zien of er toevalling niet-geïndiceerde zorg wordt geleverd. Een afwijking van 2% is toegestaan.
Ook geldt sinds een jaar of 2 de zogenaamde "productie-afspraak", waarbij het Zorgkantoor feitelijk éénzijdig vaststelt hoeveel thuiszorg er geleverd mag worden. Een waar wurgcontract: blijf je onder je productie-afspraak word je gekort op de AWBZ, ga je over je productie-afspraak dan werk je voor eigen kosten.
Voor het 2e achtereenvolgende jaar heeft het Zorgkantoor gemeend (ondanks uiteindelijk toegelaten, aangetoond noodzakelijke overproductie) de productie-afspraak voor het komend jaar vast te stellen op 95% van het lopend jaar, een bezuiniging van 5% op hetgeen dit jaar al onvoldoende is dus.
Zoals ik al zei, aanbesteding is als het solliciteren op je eigen baan, maar dan tegen een lager salaris.

Uitvinder
Berichten: 62
Lid geworden op: 29 sep 2003 15:58

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door Uitvinder »

Grootvaarder is een beetje dement toch....kletst dag in dag uit het forum vol en is ook nog eens in de olie :lol:

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

Grootvader heeft over 't algemeen een zeer scherpe blik, vergissen blijft menselijk.
Dat de "top" in de zorg (véél) te veel verdient is evident, maar de ontvangen subsidies moeten daadwerkelijk tot 3 cijfers achter de komma worden verantwoord.
En het tot 3x onder-uitbesteden van huishoudelijke hulp is niet aan de orde waar ik werk, hooguit wordt van meerdere particuliere bureaus personeel ingezet als de "eigen" personeelspool niet aan de vraag kan voldoen.
Uit bedrijfseconomisch oogpunt wordt dit begrijpelijkerwijs zoveel mogelijk beperkt; particuliere bureaus rekenen namelijk tarieven die vér boven de subsidietarieven liggen.

Uitvinder
Berichten: 62
Lid geworden op: 29 sep 2003 15:58

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door Uitvinder »

U bent vast de Oma van Grootvader :lol:

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

:P eg nie...

S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

@ Kiz, huppel je wel eens rond over de werkvloer?

kiz
Berichten: 2262
Lid geworden op: 11 okt 2005 21:37

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door kiz »

@ S.: ligt er aan wat ze in m'n koffie doen... :wink:

S.
Berichten: 2164
Lid geworden op: 22 mei 2005 23:52

Re: Thuiszorg ontslaat massaal.

Ongelezen bericht door S. »

Haha, ik bedoel of je ook wel eens diegenen beziet die daadwerkelijk produktief zijn, oftewel, de handen aan het bed, aan het interieur? :wink:

Je hebt veel verstand van de meer administratieve/bedrijfseconomische? kant en ik was/ben vooral een 'producent'.

Maar bedankt voor je goede uitleg van jouw werkgebied. Nu snap ik waarom al die managers en HBO-ers bij mijn vorige werkgever de kuierlatten namen, ze massaal bij een andere 'baas' aan de slag gingen.
Het is dus gewoon voor deze mensen een zinkend schip, geen eer meer aan te behalen, geen uitdaging meer te vinden binnen je werk met zovele beperkingen en hijgende controleurs in je nek.

Gesloten