LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Goede of slechte ervaringen met huren? Geef hier jouw mening.
Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld voor schending van de zorgplicht.

Helaas weinig compensatie voor gedupeerde verhuurders.
Om een duidelijk beeld te krijgen van de gebeurtenissen verwijs ik u naar http://www.veiligleefbaar.nl/verhaal/de ... elaar-heet

De verhuurbemiddelaar in kwestie is Direct Wonen.

Bij arrest van 17 juli 2012 met rolnummer 354732/ HA ZA 09-4269 is verhuurbemiddelaar Direct Wonen wederom veroordeeld tot schending van de zorgplicht ex artikel 7:401 BW.
Direct Wonen heeft niet alleen onvolledige verificatie gedaan naar de kandidaat-huurder, maar Direct Wonen heeft de door haar aangetroffen onregelmatigheden van die verificatie niet doorgegeven aan de verhuurder.
Na een lange en dure strijd heeft de particuliere verhuurder dus gewonnen.
Goed nieuws, echter het Hof heeft de vergoeding van de gemiste huurpenningen wederom niet toegewezen. De reden hiervoor is dat er, althans volgens het Hof, geen causaal verband is tussen de gemiste huurpenningen en de wanprestatie van Direct Wonen.

Het Hof ziet hierbij echter over het hoofd en hier wordt in het arrest ook niets over aangegeven, dat er 4 maanden geen toegang tot de woning mogelijk was i.v.m. de ontruimingsprocedure die in gang gezet was om de malafide huurder uit de woning te krijgen, noch dat er 2 maanden nodig zijn om de woning weer in verhuurbare staat te brengen. (n.b.: de aangerichte schade wordt wel als causaal verband gezien, echter de tijd die men nodig heeft de schade te herstellen niet)

Zowel de rechtbank als het Hof houden vast aan de redenering dat er niet is aangetoond dat er zonder de wanprestatie van Direct Wonen wel een bonafide huurder zou zijn gevonden voor die periode.
Niet dat dat veel uitgemaakt had want de letterlijke tekst in het arrest van de bodemprocedure was: " en al zou er dan een andere huurder gevonden zijn dan was dit nog geen garantie dat deze huurder wel voldaan had aan zijn/haar verplichtingen".

Kortom dit argument gaat een verhuurder niet winnen. M.i. bijzonder kort door de bocht redeneringen:

A) Hoe kan een particuliere verhuurder vooraf ooit aantonen dat een andere huurder wel bonafide zou zijn geweest. Dat is toch het werk van de verhuurbemiddelaar die men inschakelt en betaald. (loon)

B) Zowel de rechtbank als het Hof doen een "aanname" dat het gros van de huurders malafide zou zijn

C) Deze redeneringen zijn gelijk een vrijbrief voor niet- integere verhuurmakelaars; namelijk als de schade, veroorzaakt door een wanprestatie van een verhuurbemiddelaar, zich beperkt tot het niet betalen van de huur dan betekent dat een verhuurbemiddelaar hiervoor nooit aansprakelijk gehouden zou kunnen worden. De bemiddelaar kan wel veroordeeld worden, maar er zijn geen consequenties aan verbonden.

D) Het voorstellen van een bonafide huurder is immers het bestaansrecht van een verhuurbemiddelaar/makelaar. Wat zou anders de toegevoegde waarde zijn om een verhuurbemiddelaar in te schakelen?

U begrijpt dat wij bijzonder teleurgesteld zijn. Helemaal gezien het feit dat er voldoende jurispudentie is overlegd die juist aantonen dat in soortgelijke zaken wel geheel of gedeeltelijke huurderving is toegekend.

Ondanks het feit dat wij de zaak gewonnen hebben hebben wij noch van de rechtbank in de bodemprocedure noch van het Hof onze advocaat- en proceskosten vergoed gekregen. Onze advocaat heeft hier in het memoir van grieven weer om gevraagd, maar zowel in het arrest van de rechtbank als van het Hof wordt daar niet verder op ingegaan. Wij worden eigenlijk gestraft vanwege het feit dat wij ons recht proberen te halen?

Bijkomend probleem voor gedupeerde verhuurders is dat de rechters verwachten dat de gedupeerde verhuurder schadebeperkend bezig is. M.a.w. de gedupeerde moet achter de oplichter aan wat in een aantal gevallen levensgevaarlijke situaties met zich mee kan brengen.
De zg. katvangers die hennepkwekerijen in de woningen opzetten zijn veelal deel van een criminele organisatie en van "onze" oplichter weet ik dat hij banden heeft met de criminele onderwereld. Daar mogen wij dan achter aan!
Dit, terwijl de verhuurbemiddelaars de oplichters in de woningen geplaatst hebben en niet eens verplicht zijn aangifte te doen van valsheid in geschrifte? Hoe krom is dat.

Heeft u soortgelijke ervaringen met Direct Wonen of een andere verhuurmakelaar/bemiddelaar dan wil ik graag met u in contact komen.

Met een groep gedupeerde verhuurders en andere belanghebbenden zijn wij aktief om deze oneerlijke handelspraktijken ( BW 6 Artikel 193 schenden van meldingsplicht) en schenden van zorgplicht voor het voetlicht te brengen en de verhuurmakelaars te bewegen om op een fatsoenlijke manier zaken te doen en het kaf van het koren te scheiden.

Dank voor het doorlezen.

alfatrion
Berichten: 20132
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door alfatrion »

Louise75 schreef:Ondanks het feit dat wij de zaak gewonnen hebben hebben wij noch van de rechtbank in de bodemprocedure noch van het Hof onze advocaat- en proceskosten vergoed gekregen. Onze advocaat heeft hier in het memoir van grieven weer om gevraagd, maar zowel in het arrest van de rechtbank als van het Hof wordt daar niet verder op ingegaan. Wij worden eigenlijk gestraft vanwege het feit dat wij ons recht proberen te halen?
Misschien vind de rechtbank en het hof dat partijen in (ongeveer) gelijk mate in het ongelijk zijn gesteld.

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Alfatrion, dank voor je reactie. Zowel de rechter in de bodemprocedure als de rechters van het Hof hebben duidelijk aangegeven dat Direct Wonen zich 100% heeft schuldig gemaakt aan schending van de zorgplicht. Gedupeerden valt in deze niets te verwijten.
De advocaat-en proceskosten die ik niet vergoed heb gekregen zijn die van de bodemprocedure, hoewel ik daar ook al gewonnen had. Ik ben in Hoger Beroep gegaan vanwege het feit dat mijn huurderving niet is vergoed wat een groot deel van het schadebedrag is.

Direct_Wonen
Berichten: 31
Lid geworden op: 20 jul 2012 13:44

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Direct_Wonen »

In de weinige rechtszaken die Direct Wonen in haar 20-jarige bestaan heeft moeten voeren, hebben wij tot nu toe altijd gemeend deze zaken individueel en dus buiten de publiciteit om af te handelen. Met andere woorden: in rechtstreeks dialoog met de partijen in kwestie.

Echter, de huidige publicatie op deze site betreft een zaak die zich nu zo'n 2,5 jaar geleden heeft voorgedaan. Het is dusdanig eenzijdig dat wij ons toch genoodzaakt voelen een reactie te geven. Dit doen wij dus bij deze.

De zaak waar het hier om draait heeft, zoals gezegd, 2,5 jaar geleden plaatsgevonden. Het betreft hier een bemiddeling waarbij bleek dat de huurder in kwestie zijn gegevens had vervalst en schade had toegebracht aan de woning. De verhuurder heeft Direct Wonen aansprakelijk gesteld en is een rechtszaak begonnen. De Rechter heeft in eerste aanleg een uitgebreid vonnis opgesteld. Het gaat te ver om hier in detail op in te gaan, maar de Rechter heeft in ieder geval gemeend Direct Wonen te veroordelen tot het betalen van een compensatiebedrag. Wij als organisatie hebben deze compensatie betaald en uit dit vonnis onze lering gehaald en onze werkprocessen verder aangescherpt.

De Verhuurder in kwestie meende echter dat met deze eerste uitspraak de Rechter niet voldoende compensatie had gegeven. Hij had een heel hoog bedrag geëist en van de Rechter slechts 8 procent van dit bedrag toegezegd gekregen. Hierop heeft de Verhuurder gemeend in hoger beroep te moeten gaan. De uiteindelijke uitspraak in dit hoger beroep heeft deze week plaatsgevonden. In de basis is deze uitspraak niet veel anders dan de eerste uitspraak. De Hogere Rechter heeft in tweede aanleg ook geoordeeld dat wij inderdaad op sommige punten een fout hebben gemaakt, maar heeft uiteindelijk ook bepaald dat de compensatie nog iets lager moest worden (ca. 6 procent) en heeft tevens geoordeeld dat de Verhuurder de juridische kosten van dit proces dient te betalen. Tot zover de feiten.

Helder is het ons geworden dat in de huidige verhardende (claim)maatschappij er meer controles moeten plaatsvinden op de personen met wie wij als bemiddelaar te maken krijgen. Dit geldt voor zowel de huurders als de verhuurders. Wij hebben hierop, zoals reeds gemeld, onze procedures verder afgestemd. Helaas is het voor een bedrijf als Direct Wonen onmogelijk om op voorhand personen die kwaad willen te ontmaskeren of huurders die uiteindelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen te compenseren. Wij begrijpen overigens zeer zeker de onmacht van verhuurders als ze te maken krijgen met een vervelende huursituatie, maar wij denken toch dat wij te allen tijde naar eer en geweten ons werk uitvoeren en proberen in de praktijk vast te houden aan ons basis uitgangspunt; vertrouwen in de mensheid in het algemeen.

Direct Wonen is al meer dan 20 jaar lang een lerende organisatie. Gelukkig hebben wij jaarlijks te maken met vele duizenden tevreden klanten. Wij begrijpen dat we als marktleider altijd midden in de belangstelling staan en een fout breed uitgemeten kan worden. Het spreekwoord "Hoge bomen vangen veel wind" is zeker op ons van toepassing. Wij vinden dit niet erg, als er maar eerlijk wordt gecommuniceerd. De "groep" van gedupeerde verhuurders nodigen wij, nogmaals, uit om met ons in een constructief gesprek te gaan i.p.v. alleen maar in de media te melden dat wij het niet goed zouden doen. Dit levert buiten veel negativiteit uiteindelijk niet veel goeds op. Juist als wij weten wat er speelt, kunnen wij hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan en de kwaliteit van onze dienstverlening verder verbeteren. Hier maken wij graag tijd voor!

Afsluitend willen wij nog melden dat wij met veel plezier onze werk doen en zullen blijven doen. We luisteren hierbij altijd naar onze klanten. Helaas kunnen we het niet altijd goed doen, ook wij maken wel eens een fout. Het bemiddelen in huurwoonruimte is onze passie. Er is niets leuker dan mensen blij maken met het vinden van een geschikte woning!"

Wij nodigen iedereen uit om voor vragen of opmerkingen ons rechtstreeks te benaderen op [email protected]. U krijgt zeker antwoord!

Team en Directie Direct Wonen

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Geachte Direct Wonen, Dank voor uw, helaas, wat eenzijdige en niet volledige reactie.

De gehele kwestie loopt al vanaf november 2008. Ikzelf (de gedupeerde verhuurder) heb, na ontdekking van de oplichter in mijn woning, u in januari 2009 hierover geinformeerd en uw hulp gevraagd. U heeft nauwelijks gereageerd, m.u.v. een brief van uw juridische dienst april 2009 "er zijn door ons (Direct Wonen) gedurende de verificatie-periode geen inconsistenties geconstateerd".
Deze reactie staat haaks op de mededeling van uw medewerkster in januari 2009, namelijk dat uw medewerkster mij toen vertelde dat Direct Wonen gedurende de verificatie periode getracht had het door kandidaat-huurder opgegeven bedrijf te traceren via het adres op de werkgeversverklaring. De receptioniste van het pand waar dit "bedrijf" zou moeten zitten gaf aan uw medewerkster aan dat zij dit bedrijf niet kende. Uw medewerkster is met deze informatie teruggegaan naar kandidaat-huurder die haar daarop aangaf dat dit waarschijnlijk kwam omdat het een BV in oprichting betrof. Kandidaat-huurder heeft daarop uw mederkster een o6 telefoonnummer gegeven met de mededeling dat dit het nummer van zijn manager was die kon bevestigen dat kandidaat-huurder werkzaam was bij dat bedrijf. Uw medewerkster (Direct Wonen) heeft dit toen gedaan en uiteraard bevestigde "diegene" van het 06 nummer dat kandidaat-huurder daar werkzaam was.
Het probleem is dat Direct Wonen NOOIT heeft aangegeven, vooraf aan het tekenen van de huurovereenkomst, aan mij, de verhuurder, dat men de gegevens geverifieerd had aan de hand van een kandidaat-huurder opgegeven 06 nummer en dat Direct Wonen uberhaupt al problemen had gehad met het vinden van de werkgever.
Daarnaast heeft Direct Wonen, ondanks 2 e-mails en een telefoontje van mij in de week van de sleuteloverdracht, NIET aangegeven dat de eerste maand huur en borg nog NIET op de rekening van Direct Wonen stond, wat nb een van uw voorwaarden is.
Uw toenmalige directeur verhuur heeft zelf in een brief van 13 juli 2009 aangegeven; "Direct Wonen heeft er vervolgens ALLES aan gedaan om de eerste maand huur en borg alsnog voor u te innen." Dit verneem ik dus pas na 8 maanden. U had dit mij gelijk moeten mededelen, dan hadden wij onmiddelijk aktie richting huurder kunnen ondernemen en waren de vervolgschades berperkt gebleven.

Direct Wonen wat ik niet begrijp is dat u niet inziet of wilt inzien dat het achterhouden van relevante informatie tot rampzalige resultaten kan leiden voor uw klant.

Wij hebben voor deze bemiddeling u een bedrag betaald van 1547,= Euro incl BTW
Direct Wonen heeft van kandidaat-huurder uiteindelijk ruim 2600,=Euro aan bemiddelingskosten ontvangen.

Deze totale transactie leverde u op dat moment 9november 2008) een loon op van bijna 4200,= Euro.
Pas toen ik dreigde met een rechtzaak in juli 2009 wist u niet hoe snel u mij de door mij betaalde bemiddelingskosten moest terugbetalen.
(M.b.t dubbele bemiddelingskosten zijn er toch ook al de nodige rechtzaken over gevoerd.)

Ik kan mij heel goed indenken dat al deze publiciteit uitermate vervelend en schadelijk voor u is, maar m.i. heeft u dit over uzelf afgeroepen.
Het had echter nooit zover hoeven te komen als u vanaf november 2008 en later op ieder willekeurig moment met ons had gecommuniceerd.
U heeft er zelf voor gekozen om dit te laten escaleren tot de lawine die er nu ontstaan is.
U bent niet veroordeeld voor "foutjes", maar voor het schenden van de zorgplicht en achterhouden van relevante informatie.
Mag ik u er tevens op wijzen dat wij niet de enige gedupeerden zijn en er al vele jaren ernstige klachten over uw bedrijf op het internet verschijnen.

Dat u nu bereidt bent openheid van zaken te geven tegenover een ieder juich ik zeker toe, echter het zou u nog meer sieren gewoon het boetekleed aan te trekken en mij de maanden huurderving vanwege het geen toegang hebben tot mijn woning vanwege het ontruimingsproces, de maanden die ik nodig had om de woning weer in verhuurbare staat te brengen en alle proces-en advocaatkosten die ik heb moeten maken om u ertoe te bewegen fatsoenlijk zaken te doen, te restitueren.

Dank,
Louise

alfatrion
Berichten: 20132
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door alfatrion »

Louise,

Het heeft weinig waarde om je tot Direct Wonen te richten. Hen overtuig je toch niet.

De rechtbank heeft je in de proceskosten en het gemachigde salaris veroordeeld omdat je grotendeels verloren hebt. Dit heeft te maken met je inzet. Van de 100% heb je uiteindelijk maar zes procent vergoed gekregen.

Ik zou niet weten waarom Direct Wonen deze kosten, vanuit een moraal oogpunt, zou moeten vergoeden, als het vonnis van de Rechtbank en arrest van het Hof niet geanonimiseerd is in te lezen.
Laatst gewijzigd door alfatrion op 21 jul 2012 01:55, 1 keer totaal gewijzigd.

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Alfatrion, ik waardeer je reactie, maar zolang de vonnissen nog niet gepubliceerd zijn op rechtspraak.nl probeer ik de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen.

De 8% en 6% waar Direct Wonen het overheeft zijn de percentages van de dagvaarding in eerste aanleg. Mijn toenmalige advocaat had ook alle boetes (zoals verwoordt in een standaard huurcontract) van huurderving over de gehele huurperiode opgevoerd. Dit bleek dermate onrealistisch dat ik al heel snel van advocaat ben veranderd.
Deze eerste advocaat had ik een vooraf afgesproken vaste prijs betaald en daarna moest ik natuurlijk mijn nieuwe advocaat ook betalen. Dat Direct Wonen niet mijn eerste advocaat hoeft te vergoeden is redelijk, maar dat zij ook mijn tweede advocaat niet hoeven te vergoeden, terwijl de uitspraak in de bodemprocedure volkomen duidelijk is m.b.t. schuldvraag gaat er bij mij niet in.

Direct Wonen heeft het er over dat het Hof mijn bedrag verlaagd heeft van 8% naar 6% heeft te maken met het feit dat ik van de rechter in de bodemprocedure de nieuw waarde van mijn gestolen goederen heb gekregen en het Hof heeft dat teruggedraaid tot de dagwaarde.

Uiteraard niet leuk, maar daar kan ik wel in mee gaan.

Direct Wonen probeert ons m.i. af te schilderen als een stelletje geldwolven.

Het enige wat ik wil is gewoon mijn recht halen en er tevens voor te zorgen dat deze hele hel, want dat is het, andere mensen niet overkomt.

Ben je bekend met @foutemakelaar? Dit is een groep van gedupeerde verhuurders die samen met integere makelaars en politici zich inzetten voor een veilige verhuurmarkt.

Zo te lezen ben je enigszins bekend met Direct Wonen. Mag ik vragen hoe?

MVG,
Louise

alfatrion
Berichten: 20132
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door alfatrion »

Louise, ik ben niet bekent met Direct wonen noch met @foutemakelaar.
Louise75 schreef:Beste Alfatrion, ik waardeer je reactie, maar zolang de vonnissen nog niet gepubliceerd zijn op rechtspraak.nl probeer ik de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Wat let je om het vonnis en het arrest zelf geanonimiseerd te publiceren?

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Alfatrion,

Wij zullen zowel vonnis als arrest op korte termijn op het internet plaatsen.

Met vriendelijke groet,
Louise

rotterdam2003
Berichten: 152
Lid geworden op: 21 jul 2012 20:03

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door rotterdam2003 »

Interessante discussie!
Kort samengevat stelt de verhuurder dat zij in het gelijk gesteld is vanwege het feit dat Direct Wonen door de rechtbank is veroordeeld op tekortkomingen in de uitvoer van haar taken (niet nakomen van de zorgplicht en het achterhouden van relevante informatie) als verhuurmakelaar. Direct Wonen is hiervoor veroordeeld tot het betalen van een vergoeding.

Direct Wonen stelt dat de vergoeding waartoe zij veroordeeld laag is.

Beide partijen zijn dus eens over de veroordeling, alleen de hoogte van de vergoeding is een punt van discussie.
Al met al is het ironisch dat de Direct Wonen veroordeeld wordt en dat de verhuurder voor de schade opdraait!

Wat betreft de stelling dat Direct Wonen de laatste 20 jaar weinig rechtzaken heeft moeten voeren is eenvoudig te achterhalen door alle zaken in lijst te zetten. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat in de meerderheid van de gevallen de particuliere klant nooit een rechtzaak zal starten omdat de kosten hoger zullen zijn dan de gevraagde vergoeding.
De klachten over Direct Wonen zijn niet gering, zie als voorbeeld de klachten geregistreerd op dit forum. Anderzijds zijn er ook onder druk van aangespannen rechtzaken schikkingen getroffen. Het is meer realistisch om een lijst van klachten, schikkingen en rechtzaken op te stellen, uiteraard met bronvermelding, om het totale beeld te verkrijgen.

Direct Wonen stelt dat zij de processen wil aanpassen, zij constructief gesprekken wil voeren en wil verbeteren.

Dit zijn goede voornemens, maar het lijkt erop dat dit in deze zaak faliekant is misgegaan en uiteindelijk de verhuurder ernstig benadeeld is

janssenj
Berichten: 39
Lid geworden op: 22 jan 2011 21:47

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door janssenj »

Als ik zo alle verhalen lees dan lijkt DirectWonen trekken te hebben van een veelpleger.
Ik begrijp niet dat een goed draaiend bedrijf de tijd die ze nu besteden aan al die rechtszaken niet gaat besteden aan het verbeteren van zijn interne bedrijfsprocessen; dat lijkt immers hard nodig.
Mocht het zo zijn dat juist het verbeteren van de interne procedures het bedrijf minder winst oplevert (ook op de lange termijn) dan is er natuurlijk iets goed mis in de verhuurbranche en moet de politiek ingrijpen !


Groet,


Jos Janssen

SJZ
Berichten: 4103
Lid geworden op: 09 aug 2003 21:03

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door SJZ »

Al met al is het ironisch dat de Direct Wonen veroordeeld wordt en dat de verhuurder voor de schade opdraait!
Nou, ik begrijp dat Direct wonen wel een fout(je?) gemaakt heeft, maar dat er geen verband is tussen de fout en de schade. Als ik bij jou de hele avond ga belletje trekken zonder reden, en er wordt daardoor een baby wakker is dat fout. Maar als diezelfde avond jouw schoorsteen instort dan kun je niet de schade op mij verhalen.

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste SJZ, dank voor je reactie. Jazeker kan ik de schade op jou verhalen, omdat er naast de bel een briefje hing dat bij meerdere malen bellen de schoorsteen in zou storten:)

Jij was dus VOORAF gewaarschuwd voor wat er kon gaan gebeuren, m.a.w. de schade was voorzienbaar.

MVG,
Louise

Linoge
Berichten: 392
Lid geworden op: 21 feb 2012 16:38

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Linoge »

Direct_Wonen schreef:Helaas is het voor een bedrijf als Direct Wonen onmogelijk om op voorhand personen die kwaad willen te ontmaskeren
Als je geen onderzoek doet en alles maar voor zoete koek slikt lukt dat zeker niet.

Dat hele verhaal van die verhuurder leest al als een standaar scammer/oplichter verhaal en als je dat niet eens ziet kan je beter stoppen met bemiddelen.

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Linoge, dank voor je reactie en je support.

Idd, als een bemiddelaar geen of onvolledig onderzoek doet en de bemiddelaar licht haar klant niet in over de onvolkomenheden van het onderzoek kun je jezelf afvragen of dit misleiding en/of oplichting is.

Er is een wet BW 6 artikel 193 met name lid B en D die in 2008 in het leven geroepen is om consumenten te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken.

Ikzelf ben geen jurist, verre van dat:) maar na 4 jaar avontuur met Direct Wonen ben ik veel wijzer geworden op dat gebied.
Mijn ervaringen wil ik gebruiken om anderen te waarschuwen.

MVG,
Louise

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Rob Schurkjens,

Dank voor je reactie.

De reactie van Rotterdam2003 en jouzelf komen m.i. op hetzelfde neer: hoe is het mogelijk dat een bedrijf met zoveel vonnissen en negatieve meldingen op het internet kan blijven voorbestaan.
Zelfs al heeft de gemeente Amstedam de vergunning ingetrokken blijft Direct Wonen daar doorgaan met hun andere "dochter" Just Housing.

Ik neem aan dat je op de hoogte bent dat Qmulus het moederbedrijf is met 4 dochterondernemingen, te weten Direct Wonen, Just Housing, Kamernet.nl en Settleservice.com.

Qmulus handelt onder de vlag van de volgende kernwaarden http://www.qmulus.nl/content.php?lang=n ... ns&item=38

De woorden als transparant en respect doen mij de wenkbrauwen al optrekken, maar de uitlating "wij zijn altijd eerlijk" komt gezien vonnissen met veroordelingen "schending van de zorgplicht" en "achterhouden relevante informatie" bijzonder vreemd over.

Is dit bedrijf alleen te dwingen tot integer zakendoen via ingrijpen van politiek?

MVG,
Louise

Bob Schurkjens
Berichten: 9777
Lid geworden op: 13 jun 2005 01:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Bob Schurkjens »

Beste Louise,

Het siert je dat met je juridische strijd bent doorgegaan; tot én met een bodemprocedure. En dat je op dit forum verslag doet van je ervaringen met dit louche bedrijf. Dit forum is altijd snel via Google te vinden wanneer je zoekt op "Direct Wonen". Zo kunnen in elk geval argeloze potentiële slachtoffers gewaarschuwd worden. Voor bedrijven zeker niet leuk; vandaar de reactie van Direct Wonen hierboven. Dit forum wordt goed bezocht en gelezen.

Ik vind het ook van de zotte dat wet- en regelgevig niet zodanig wordt aangepast dat hard tegen bedrijven als Direct Wonen kan worden opgetreden.

Recent was in het nieuws dat demissionair minister Spies huisjesmelkers gaat aanpakken. Op zich toe te juichen. Je vraagt je wel af: Waarom nu pas?

https://www.google.nl/search?q=huisjesm ... =firefox-a

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Beste Bob,

Mijn juridisch avontuur met Direct Wonen is verder gegaan dan de bodemprocedure.

Ik had de bodemprocedure al gewonnen, maar de rechter vond niet dat ik recht had op huurderving, tewijl ik niet eens mijn eigen woning in kon omdat ik een ontruimingsvonnis op de malafide huurder moest halen.
Er zijn allerlei wettelijke termijnen waaraan een verhuurder zich dient te houden, ook als de huurder de huurpenningen niet betaald.
De verhuurder loopt anders kans op een klacht wegens huisvredebreuk.

Toen ik na 4 maanden de woning weer in bezit had was er zodanig schade aangericht dat ik 2 maanden nodig had de woning weer te herstellen.

Kortom de woning is 6 maanden niet eens voor verhuur geschikt geweest.

Daarop ben ik in Hoger Beroep gegaan en die ervaring is echt schokkend gweest.

Het gekronkel, gedraai en het ronduit verkondigen van allerlei zaken die niet kloppen is van een dusdanig laag niveau dat je totaal verbijsterd bent.

Ik kan mij heel goed voorstellen dat een advocaat ervan alles aandoet om de zaak voor haar klant te winnen en uiteraard moet afgaan op de informatie die de klant aan haar verstrekt, maar dit was zo ongelofelijk.... Ik heb er eigenlijk de goede "nette" woorden niet voor.

Als je dan bedenkt dat we hier te maken hebben met "de zakenvrouw van het jaar 2005" dan vraag ik mij af wat er met deze manager gebeurd is sinds 2005.

MVG,
Louise

Louise75
Berichten: 396
Lid geworden op: 20 jul 2012 05:41

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door Louise75 »

Geachte heer Jos Janssen,

Dank voor uw reactie.

Het goede nieuws is dat mevrouw Betty de Boer van de VVD heeft aangegeven dat zij m.b.t. (malafide)verhuurbemiddelaars al vragen heeft gesteld en zij wenst op de hoogte gehouden te worden.

De heer Paulus Jansen van de SP heeft al kamervragen gesteld en wordt door ons geinformeerd.

Het zou geweldig zijn als de politiek in samenwerking met de makelaarswereld er voor kunnen zorgen dat zowel verhuurders en huurders met een gerust hart zaken kunnen doen met integere (verhuur)makelaars.

Ik zal u op de hoogte houden.

MVG,
Louise

maaike2010
Berichten: 68
Lid geworden op: 24 jul 2012 06:47

Re: Direct Wonen wederom door Hof veroordeeld

Ongelezen bericht door maaike2010 »

Allereerst wil ik zeggen dat ik het heel erg vind voor deze mevrouw. :(

Wat ik erg raar vind is dat in deze zaak http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BP9121
betreffende uitspraak 200.050.971. de verhuurmakelaar wel huurpenningen moest vergoeden aan de verhuurder.

Als ik het goed lees is de uitspraak toch ook schending van de zorgplicht ex artikel 7:401
Dat begrijp ik niet.

Het ene Hof denkt er anders over dan het andere Hof???

Ik hoop dat deze mevrouw geholpen gaat worden. DIT IS ERG ONRECHTVAARDIG!!!!!
Laatst gewijzigd door Radar op 29 jan 2014 10:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Reden voor wijziging: Ongefundeerde uitspraken

Gesloten