Woekerhypotheek afgeschoten

Hypotheek of hypotheekverstrekkers kan je hier bespreken.
ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Een tussenpersoon moet ruim € 40.000 betalen als vergoeding voor de schade die een klant heeft geleden door het sluiten van een hypotheek met effectenleaseconstructie. Dat heeft Klachteninstituut Kifid geoordeeld. Geldverstrekker SNS Bank en AEGON wordt de hand boven het hoofd gehouden en hoeven geen schadevergoeding te betalen.

In 2002 sluit een echtpaar zijn hypotheek over. Een aflossingsvrije lening van € 59.000 bij ING Bank en een spaarhypotheek van € 28.000 bij Rabobank worden omgezet in een hypotheek van € 113.445 bij Hooge Huys (SNS Reaal). Daarnaast wordt een AEGON Optimum Vliegwiel Vermogen gesloten tegen koopsom. De spaarverzekering van Interpolis is afgekocht; het saldo van ruim € 11.000 wordt samen met de uit de nieuwe hypotheken verkregen gelden gebruikt voor een storting van € 28.800 als inleg voor het effectenleaseproduct, dat een leasesom van een kleine € 38.000 kende:
(...) waarmee we over 15 jaar de gehele hypotheek van € 113.445,05 af kunnen lossen op basis van een voorbeeldpercentage van 8%. Er resteert dan nog een bedrag van € 6.322,59 wat voor u vrij beschikbaar is en waar u in de toekomst een eventuele renteverhoging mee kunt compenseren
Oversluiten
Vijf jaar later adviseert de tussenpersoon de lening over te sluiten naar SNS Bank, omdat daarmee 0,65% rentevoordeel te behalen valt. Daar gaat het echtpaar op in: er wordt – wél op basis van inkomensgegevens die niet stroken met de werkelijkheid – een hypotheek gesloten van ruim € 115.000 tegen een maandlast van € 494,72.

In juli 2009 zijn 90 maanden van de looptijd van het AEGON-product voorbij: AEGON laat het echtpaar weten dat gedurende de resterende looptijd maandelijks nog eens € 400 moet worden ingelegd! Dat is een tegenvaller; na zijn beklag te hebben gedaan, moest het echtpaar de overeenkomst noodgedwongen beëindigen. De opbrengst van het Optimum Vliegwiel Vermogen: € 2.688.

Ernstig tekortgeschoten
Het echtpaar dient een klacht in bij Kifid en vordert vernietiging van de aandelenlease-overeenkomst, vergoeding van 80% van de inleg, terugbetaling van het verschil tussen de oude en de nieuwe hypotheekleningen én terugbetaling van de hypotheekkosten na 1 augustus 2007. De klager stelt gedwaald te hebbben doordat de adviseur tekort is geschoten in de informatie- en zorgplicht. Bovendien is het advies niet passend geweest.

De Geschillencommissie geeft de klager gelijk wat betreft het tekortschieten in de zorgplicht:
Het advies – in dit geval een hypotheekadvies met het oog op lagere lasten en/of grotere zekerheid aangaande de (termijn van) aflossing – bracht naar zijn aard mee dat Consument en zijn echtgenote binnen een zekere periode een voor hen dwingende doelstelling zouden moeten behalen. Aangeslotene diende derhalve tot uitgangspunt te nemen dat een bepaalde, vaste verhouding tussen (debet)rente en rendement voor Consument en zijn echtgenote wezenlijk was. Een constructie waarin effectenlease is opgenomen, kan per definitie niet aan dit vereiste voldoen, gelet op de onzekerheid aangaande koersontwikkelingen die aan effectenlease verbonden zijn.
Bovendien had de adviseur moeten weten dat de toen beiden 57 jaar oude echtgenoten niet in de financiële positie waren om een aandelenleaseproduct te sluiten en dat zij qua achtergrond en opleiding niet in staat waren de consequenties van hun keuze te overzien. de adviseur is ernstig tekortgeschoten, aldus de commissie, die de schade begroot op een kleine € 40.000. Dat bedrag moet de adviseur, vermeerderd met wettelijke rente, terugbetalen.

Ook AEGON is met het Vliegwiel tekortgeschoten en moest bij de Ombudsman 60% van de inleg vergoeden. De Geschillencommissie veegt dit oordeel echter van tafel: er is toch geen restschuld? Ook SNS treft geen blaam, aldus Kifid: de inkomenstoets voor het sluiten van de hypotheek in 2007 is juist uitgevoerd, ook al waren de gegevens niet correct (met een pensioen exact gelijk aan het bruto loon, CC).

ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

Via de notaris werd uit de Vliegwielhypotheek € 28.800 gestort bij AEGON. Een constructie waar de Ombudsman in 2013 AEGON nog voor 60% mede aansprakelijk achtte, geheel in de lijn van Kifid en geworteld in de arresten van de Hoge Raad van 5 juni 2009 (BH2815)
4.4.2 (…) Indien dit voor [De T.] onvoldoende duidelijk was, had het op zijn weg gelegen zich, al dan niet met hulp van anderen , inspanningen te getroosten de strekking van de overeenkomst wél te begrijpen.
Eén klacht tegen drie partijen, waarover op 6 november 2014 een gezamenlijke hoorzitting is gehouden:

GC-2015-067 tegen de aanbieder van de effectenlease;
GC-2015-068 tegen de aanbieder van de hypothecaire geldlening;
GC-2015-069 tegen de tussenpersoon.

Eén klacht, door de Commissie Wortel uit elkaar getrokken in drie verschillende uitspraken. Over de tussenpersoon:
3.2 (..) De inkomensgegevens van Consument en zijn echtgenote waren onvoldoende om de geadviseerde constructie te adviseren. Ter onderbouwing hiervan heeft Consument een Biljet van Proces van Consument over 2002 overgelegd waaruit een inkomen van Consument van € 22.974,- bruto blijkt en een jaaropgave UWV waaruit een uitkering van € 6.843,55 voor de echtgenote van Consument blijkt. Consument en zijn echtgenote moeten sinds eind 2010 (sinds hun 65e) rondkomen van € 1.400,- AOW per maand.
Volgens de Commissie Wortel een onaanvaardbaar zware last:
5.9 (..) In juli 2009 werden Consument en zijn echtgenote immers opeens onverwacht geconfronteerd met het feit dat hij (na de vooruitbetaalperiode van 90 maanden) voor de resterende looptijd van de effectenlease-overeenkomst € 400,- per maand moest gaan voldoen. Het is, gelet op het hiervoor overwogene, aannemelijk dat Consumenten deze betalingsverplichting als ondraaglijk konden beschouwen
De Commissie Wortel schiet vervolgens AEGON op onnavolgbare wijze te hulp: de wijze van totstandkoming is bij AEGON totaal niet meer van belang, en er is opeens geen sprake meer een onaanvaardbaar zware last!
5.15 Consument heeft gesteld dat sprake is van een onaanvaardbaar zware last als hier bedoeld en heeft daartoe overgelegd een biljet van proces over belastingjaar 2002 waarin een jaarinkomen van Consument staat opgenomen van €23.201,- en een kopie jaaropgaaf 2002 van de echtgenote van Consument waarin een fiscaal loon staat opgenomen van €6.843,55. Naar het oordeel van de Commissie volgt hieruit niet dat sprake was van een onaanvaardbare zware last

ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verplichte kost voor een ieder die zich misleid voelt door AAGUS, Achmea, AEGON, Afab, ANWB, Defam, Dexia, DSB, Gelink, InterBank, NBG, SpaarSelect, SNS enzovoort, en gerechtigheid probeert te zoeken!


ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

SNS en Rabobank verliezen oude hypotheekzaak
SNS en Rabobank moeten alsnog over de brug komen in een oude hypotheekzaak. Rond de eeuwwisseling financierden ze via een tussenpersoon een aantal dubieuze beleggingen. Volgens het gerechtshof in Arnhem hebben de banken daarbij hun zorgplicht geschonden.

Tussenpersoon Wagner & Partners adviseerde klanten van wie het huis meer waard was dan de hypotheek destijds om hun hypotheek te verhogen. Het extra krediet dat vrijkwam stak de tussenpersoon vervolgens in een aantal schimmige beleggingen en hij gebruikte het voor stortingen in woekerpolissen. De huizenbezitters werd een mooi beleggingsrendement voorgespiegeld, maar dat bleef uit. De klanten bleven met torenhoge maandlasten achter.

Het hof vindt dat de banken dit nooit hadden mogen financieren. Ze hadden hun klanten juist voor de risico's moeten waarschuwen. In een schadeprocedure moet nu bepaald worden, hoeveel de banken de gedupeerden moeten vergoeden. De tussenpersoon is inmiddels failliet
(...)
Bron: De Telegraaf 29 december 2015

"Het extra krediet dat vrijkwam stak de tussenpersoon vervolgens in een aantal schimmige beleggingen en hij gebruikte het voor stortingen in woekerpolissen." Gerechtshof Arnhem vernietigt het eerdere vonnis van rechtbank Utrecht die de bank niet aansprakelijk achtte voor illegale activiteiten van Wagner & Partners.

__oi__
Berichten: 441
Lid geworden op: 16 apr 2008 20:11

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door __oi__ »


ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:De RADAR-uitzending van 13-04-2015: is het Kifid laagdrempelig genoeg?

Verplichte kost voor een ieder die zich misleid voelt door AAGUS, Achmea, AEGON, Afab, ANWB, Defam, Dexia, DSB, Gelink, InterBank, NBG, SpaarSelect, SNS enzovoort, en gerechtigheid probeert te zoeken!
@_oi_ Nee, maarrr Ministerie van Financiën evalueert functioneren Kifid

ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

● 2002 Vliegwielhypotheek met voor de toekomstige aflossing € 28.800 koopsom in spaarbeleggingsproduct Aegon Vliegwiel (soort woekerpolis)

● Half 2009, koopsom leeg en € 400 premieverhoging per maand, inkomen vanaf 65e alleen AOW (daarvoor WAO)
● Begin 2012 naar Kifid, na stuklopen collectieve onderhandelingen met Aegon
● Herfst 2012: Kifid bevriest klachtbehandeling op verzoek van Aegon, zodat deze de klagers rechtstreeks kan benaderen (!?)
● Reden: lastige belangenbehartiger (?!) (pikant detail: rechtstreeks bod gemiddeld € 1.100 hoger dan collectief via mij )
● Onze rode draad? Onvolledige/onjuiste advisering door de tussenpersoon, Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink:

● 6 maart 2015, uitspraken Geschillencommissie Kifid: Aegon en SNS geheel vrijuit, tussenpersoon 100% aansprakelijk
13 maart 2015, ClaimConcept schreef:Een tussenpersoon moet ruim € 40.000 betalen als vergoeding voor de schade die een klant heeft geleden door het sluiten van een hypotheek met effectenleaseconstructie. Dat heeft Klachteninstituut Kifid geoordeeld. Geldverstrekker SNS Bank en AEGON wordt de hand boven het hoofd gehouden en hoeven geen schadevergoeding te betalen
Helaas pindakaas, dit kleine assurantiekantoor is niet-bindend bij Kifid aangesloten. En evenmin voldoende kapitaalkrachtig.

Het vervolg, deel 3 (of 4, of 5, of ...) :
● april 2015, Beroep tegen uitspraak Aegon. SNS moeten we onder protest laten varen, Kifid vraagt opeens € 500 per partij
● 3 juli 2015, Waarschuwing Kifid: Gedraag je! Ophouden met dat gedram over tussenpersonen
● 6 juli 2015, de behandeld Secretaris bij de Commissie van Beroep vliegt de laan uit (mss vanwege mijn aangifte bij Justitie??)
● 20 oktober 2015, aanhouding Kifid-procedure in afwachting van de Hoge Raad over advisering tussenpersonen
● 23 januari 2016, kritische uitzending Vara’s Kassa over de klachtbehandeling bij Kifid
(onder meer op basis van een aantal voorbeelddossiers van ClaimConcept, waaronder…)
● 21 maart 2016, Uitsluiting ClaimConcept. De stok? 1 dossier waar een echtpaar voor ca. € 40.000 wordt genaaid
● 2 september 2016, Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2012): Bank aansprakelijk voor (verboden) beleggingsadvies tussenpersonen!
● september 2016, verzoek rehabilitatie en voortzetting procedures (gevolgd door de ene na de andere herhaling)
● februari 2017, helaas het overlijden van de heer [Klager]
● 1 juni 2017, congres Kifid. Ik neem de aanhoudingsbrief van 20 oktober 2015 mee, plus het overlijdensbericht
● 1 juni tot 4 oktober 2017, diverse verzoeken om de procedure weer te starten. Telkens inclusief overlijdensbericht

Afgelopen woensdag 15 november 2017 belt Kifid wijlen de heer [Klager] om te checken waarom hij niet reageert op de aan hem gerichte brief van 12 oktober 2017. Verhuisd misschien? Of ook gewoon dood? :oops:

Kifid, Dit.Kan.Echt.Niet.


ClaimConcept
Berichten: 1780
Lid geworden op: 22 mei 2012 10:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door ClaimConcept »

ClaimConcept schreef:
20 nov 2017 17:18
● 2002 Vliegwielhypotheek met voor de toekomstige aflossing € 28.800 koopsom in spaarbeleggingsproduct Aegon Vliegwiel (soort woekerpolis)

● Half 2009, koopsom leeg en € 400 premieverhoging per maand, inkomen vanaf 65e alleen AOW (daarvoor WAO)
● Begin 2012 naar Kifid, na stuklopen collectieve onderhandelingen met Aegon
● Herfst 2012: Kifid bevriest klachtbehandeling op verzoek van Aegon, zodat deze de klagers rechtstreeks kan benaderen (!?)
● Reden: lastige belangenbehartiger (?!) (pikant detail: rechtstreeks bod gemiddeld € 1.100 hoger dan collectief via mij )
● Onze rode draad? Onvolledige/onjuiste advisering door de tussenpersoon, Het ClaimConcept ® sinds 2011 :wink:

● 6 maart 2015, uitspraken Geschillencommissie Kifid: Aegon en SNS geheel vrijuit, tussenpersoon 100% aansprakelijk
13 maart 2015, ClaimConcept schreef:Een tussenpersoon moet ruim € 40.000 betalen als vergoeding voor de schade die een klant heeft geleden door het sluiten van een hypotheek met effectenleaseconstructie. Dat heeft Klachteninstituut Kifid geoordeeld. Geldverstrekker SNS Bank en AEGON wordt de hand boven het hoofd gehouden en hoeven geen schadevergoeding te betalen
Helaas pindakaas, dit kleine assurantiekantoor is niet-bindend bij Kifid aangesloten. En evenmin voldoende kapitaalkrachtig.

Het vervolg, deel 3 (of 4, of 5, of ...) :
● april 2015, Beroep tegen uitspraak Aegon. SNS moeten we onder protest laten varen, Kifid vraagt opeens € 500 per partij
● 3 juli 2015, Waarschuwing Kifid: Gedraag je! Ophouden met dat gedram over tussenpersonen
● 6 juli 2015, de behandeld Secretaris bij de Commissie van Beroep vliegt de laan uit (mss vanwege mijn aangifte bij Justitie??)
● 20 oktober 2015, aanhouding Kifid-procedure in afwachting van de Hoge Raad over advisering tussenpersonen
● 23 januari 2016, kritische uitzending Vara’s Kassa over de klachtbehandeling bij Kifid
(onder meer op basis van een aantal voorbeelddossiers van ClaimConcept, waaronder…)
● 21 maart 2016, Uitsluiting ClaimConcept. De stok? 1 dossier waar een echtpaar voor ca. € 40.000 wordt genaaid
● 2 september 2016, Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2016:2012): Bank aansprakelijk voor (verboden) beleggingsadvies tussenpersonen!
● september 2016, verzoek rehabilitatie en voortzetting procedures (gevolgd door de ene na de andere herhaling)
● februari 2017, helaas het overlijden van de heer [Klager]
● 1 juni 2017, congres Kifid. Ik neem de aanhoudingsbrief van 20 oktober 2015 mee, plus het overlijdensbericht
● 1 juni tot 4 oktober 2017, diverse verzoeken om de procedure weer te starten. Telkens inclusief overlijdensbericht

Afgelopen woensdag 15 november 2017 belt Kifid wijlen de heer [Klager] om te checken waarom hij niet reageert op de aan hem gerichte brief van 12 oktober 2017. Verhuisd misschien? Of ook gewoon dood? :oops:

Kifid, Dit.Kan.Echt.Niet.

Eind 2018 wachten we nog altijd tevergeefs op een teken van leven van Kifid en tussenpersoon Top Quality Lifestyle

Theotrucker
Berichten: 5011
Lid geworden op: 21 jan 2018 19:42
Locatie: Landgraaf

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door Theotrucker »

Je gaat jezelf herhalen?

jonis
Berichten: 2135
Lid geworden op: 23 okt 2007 01:45

Re: Woekerhypotheek afgeschoten

Ongelezen bericht door jonis »

Theotrucker schreef:
26 nov 2018 11:00
Je gaat jezelf herhalen?
Onnodige reaktie van je.
Dit is wat er nodig is om je gelijk te behalen en hoe lang het kan duren, je nog moet wachten en laat zien hoe men de zaken onderuit probeert te halen.
Het napapegaaien van algemene voorwaarden, daarbij neerleggen en een woekerpolisschikking tekenen van een paar euro kan iedereen altijd nog.

Gesloten