LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Faunaland Entius

Bespreek alle vormen van illegale handel in dieren hier.
floyd
Berichten: 85
Lid geworden op: 07 sep 2005 13:45

Faunaland Entius

Ongelezen bericht door floyd » 30 jan 2007 11:18

Omstreden hondenhandel begint weer

Gepubliceerd op 29 januari 2007, 23:44

medemblik - De omstreden hondenhandelaar J. Entius uit Medemblik is weer begonnen met de verkoop van puppy's. Vanaf afgelopen weekend staan er weer advertenties op de internetsite marktplaats.


Daarbij staat alleen een mobiel telefoonnummer maar geen adres vermeld. Als echter contact wordt opgenomen verwijst J. Entius, die zijn naam niet noemt, naar een adres aan de Nieuwstraat waar ook zijn dierenwinkel Faunaland is gevestigd.

Eind vorig jaar stopte de hondenhandelaar voor de tweede keer nadat er in deze krant en via consumentenprogramma 'Kassa' klachten binnen kwamen over de verkoop van zieke hondjes bij Petsjoy, de naam waaronder hij toen opereerde. 'Kassa' nam de proef op de som en kocht twee hondjes waarvan er eentje na korte tijd overleed. In twee maanden tijd overleden er veertien hondjes.

De Dierenbescherming wilde via een rechtszaak Entius dwingen te stoppen met de verkoop van pups. Ze noemde in een uitzending van 'Kassa' de handel van Entius 'malafide'. Gisteren was de Dierenbescherming niet bereikbaar. Entius heeft de aantijgingen altijd ontkend

gelijk
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 jan 2007 12:29

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door gelijk » 30 jan 2007 12:33

Hieronder vindt u de Tweede Kamer Vragen aan Minister Veerman omtrent programma KASSA

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
ons kenmerk : DL. 2006/2923
datum : 27-11-2006
onderwerp : Malafide hondenhandel
bijlagen :Geachte Voorzitter,

Bij deze ontvangt u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Ormel (CDA) over de malafide hondenhandel. (Ingezonden 31 oktober 2006).

1
Is de dierenspeciaalzaak, waar onlangs een tv-uitzending¹ aan is gewijd, regelmatig door de Algemene Inspectiedienst (hierna AID) en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (hierna LID) gecontroleerd? Zijn daarbij geen overtredingen van het Honden en Kattenbesluit vastgesteld?

De handelaar is de laatste jaren verscheidene malen gecontroleerd door de AID op naleving van diverse wet- en regelgeving, waaronder het Honden- en Kattenbesluit (hierna HKB). Hierbij werd geconstateerd dat de dierenspeciaalzaak nog geen uniek bedrijfsnummer had, hetgeen verplicht is op grond van het HKB.
De dierenspeciaalzaak kreeg hiervoor een waarschuwing. Dit jaar heeft de LID over de betreffende dierenspeciaalzaak verscheidene meldingen ontvangen, waarna ter plaatse een onderzoek is ingesteld. De feiten en omstandigheden op dat moment waren zodanig dat er geen redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit was. Hierdoor was er geen reden voor strafrechtelijk optreden in het kader van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, waaronder het HKB. Tijdens het onderzoek werden geen kennelijk zieke dieren aangetroffen.

2 en 3
Hoe verklaart u dat in deze dierenspeciaalzaak vaccinatiebewijzen aanwezig zijn, waarin het identificatienummer van de hond niet is vermeld en dat dit niet is aangemerkt als overtreding van artikel 21.5 van het Honden- en Kattenbesluit?
Hoe verklaart u dat puppies zonder uniek identificatienummer aanwezig zijn en dat dit niet wordt aangemerkt als een overtreding van artikel 20.1 van het Honden- en Kattenbesluit?

Op 2 april 2004 is vrijstelling verleend van artikel 20, eerste, tweede en derde lid van het HKB. Hierdoor hoeven honden en katten niet meer verplicht geïdentificeerd te worden door middel van een transponder of een tatoeage, maar zijn ook andere vormen van identificatie toegestaan. Bij controles op het HKB moet uit het dierenpaspoort (vaccinatiebewijs) duidelijk worden bij welk dier het paspoort hoort. Dit kan door middel van een chipnummer dat verwijst naar de chip die is aangebracht in de hond, maar het mag ook een foto van het dier zijn of een duidelijke omschrijving van het dier in het paspoort. Als er twee dieren van hetzelfde ras zijn, moet er uit het paspoort opgemaakt kunnen worden aan welk dier het paspoort toebehoort.

4
Is het injecteren van een chip een instrumentele ingreep bij dieren, gepaard gaande met verbreking van de natuurlijke samenhang van levende weefsels en dus een diergeneeskundige handeling die krachtens de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde aan dierenartsen is voorbehouden?

Nee, het injecteren van een chip is weliswaar een diergeneeskundige handeling, maar is niet voorbehouden aan dierenartsen. De Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (hierna WUD) is ingevolge het Besluit tot uitvoering van artikel 1, vierde lid, WUD niet van toepassing op het bij wijze van beroep subcutaan of intramusculair aanbrengen van micro-elektronica voor zover dit gebeurt voor de identificatie van dieren. Het is overigens ook aan veehouders toegestaan om bij schapen, geiten, runderen, varkens of pluimvee subcutaan of intramusculair micro-elektronica aan te brengen. Op basis van de Regeling toegelaten handelingen is hiervoor aan veehouders vrijstelling verleend.

5
Acht u het wenselijk dat kennelijk ook eigenaren van dierenspeciaalzaken diergeneeskundige handelingen kunnen verrichten en is dit geen aanleiding om te heroverwegen welke personen door u worden aangewezen om dieren op deskundige en betrouwbare wijze van een uniek identificatienummer te voorzien?

Eigenaren van dierenspeciaalzaken zijn bevoegd diergeneeskundige handelingen te verrichten voor zover die buiten de toepassing van de WUD zijn gehouden op basis van artikel 1, vierde lid, van de WUD en voor zover die ingrepen toegestaan zijn op basis van het Ingrepenbesluit. Zie ook mijn antwoord op vraag 4.
Ik zie geen aanleiding om te heroverwegen welke personen zijn of worden aangewezen om dieren op deskundige wijze van een uniek identificatienummer te voorzien.

6
Heeft de AID ook de dierenarts die de puppies heeft gevaccineerd en de fokker(s) waar deze handelaar puppies van koopt, gecontroleerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, wat waren de bevindingen?

Naar aanleiding van het recentelijk uitgevoerde onderzoek van de LID heeft de AID geen onderzoek meer gedaan bij de dierenarts of de fokker, omdat er te weinig aanknopingspunten waren om een onderzoek te doen op grond van de WUD en het HKB. Zie ook het antwoord op vraag 1.

7 en 8
Op welke wijze kan voorkomen worden dat puppies vanuit commerciële overwegingen bij elkaar worden gebracht in een omgeving waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen, vanwege meerdere meldingen van puppysterfte, dat daar een besmetting wordt opgelopen of doorgegeven?
Op welke wijze kan voorkomen worden dat puppies gewoon verhandeld worden, terwijl aan de handelaar is gemeld dat een puppy die vóór de verkoop in hetzelfde verblijf heeft gezeten, overleden is aan een besmettelijke ziekte? Is de eigenaar niet op zijn minst verplicht dit te melden bij verkoop van andere puppies?

In het HKB zijn regels opgenomen om de gezondheid van dieren te waarborgen, zoals verplichte vaccinaties en regels op het gebied van quarantaine. Wanneer deze regels niet goed worden toegepast kan tegen het bedrijf een proces-verbaal worden opgemaakt. De eigenaar is overigens niet verplicht om aan de koper te melden dat andere puppies afkomstig uit hetzelfde verblijf ziek zijn geworden. Mocht een pup hierdoor wel ziek worden of overlijden dan is het consumentenrecht van toepassing. Ik verwacht dat deze problemen in de toekomst beter kunnen worden voorkomen door het op te zetten certificatiesysteem en het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren (hierna LICG). Door de informatie van het LICG over het houden en kopen van een pup zal een potentiële koper beter in staat zijn om een betrouwbare fokker/handelaar te selecteren. Het LICG wordt gedragen door de partijen in het Forum Welzijn Gezelschapsdieren. Deze partijen zijn: de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, de Koninklijke Maatschappij voor Diergeneeskunde, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, het Platform Verantwoord Huisdierenbezit en de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo. Het LICG wordt voor de helft door mij gefinancierd, de Forumpartijen financieren de andere helft.

9
Acht u dit voorbeeld, met meerdere klachten over sterfte van puppies binnen enkele dagen na aankoop, een goede aanleiding om met grote voortvarendheid te streven naar een verplichte certificering van de bedrijfsmatige handel van levende dieren?

Ik zie veel meerwaarde in certificering, maar niet in de vorm van verplichte certificering. In mijn brief, d.d. 15 mei 2006, heb ik aangegeven dat er een vrijwillig certificatiesysteem volgens de toezichtondersteunende variant zal worden ingesteld, te beginnen met de spelers die nu onder het HKB vallen. Bij deze vrijwillige certificatievariant is er sprake van een relatie met wettelijke voorschriften. Wanneer partijen het initiatief nemen tot het opstellen van certificatienormen, zal parallel daaraan ondersteunende regelgeving worden opgesteld die in de plaats komt van het HKB. De overheid zal het toezicht met name toespitsen op degenen die niet deelnemen aan certificatie.


De minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit,

dr. C.P. Veerman

gelijk
Berichten: 2
Lid geworden op: 30 jan 2007 12:29

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door gelijk » 30 jan 2007 12:35

Hier is nog de link van de website van de Tweede Kamer voor de mensen die dit graag zelf met eigen ogen op de website willen lezen.

http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pag ... _id=134583

jeroentje271
Berichten: 586
Lid geworden op: 22 nov 2006 21:28

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door jeroentje271 » 06 feb 2007 22:21

Ik heb die aflevering gezien. Die smerige rotschoft verdient een stevige behandeling met een koevoet tot de dood erop volgt. Ik zou mijn handen graag vuil maken aan dit soort figuren.

Peter H.
Berichten: 1
Lid geworden op: 27 feb 2007 19:55

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Peter H. » 27 feb 2007 19:58


DreamOn2003
Berichten: 23
Lid geworden op: 01 feb 2005 23:44

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door DreamOn2003 » 17 mar 2007 16:43

gelijk=entius??

jaj3
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 jan 2008 19:34

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door jaj3 » 29 jan 2008 19:45

Een vraag,vorig jaar was er tijdens de uitzendingen over de omstreden hondenhandelaar J. Entius uit Medemblik met de verkoop van puppy's. Toevallig dat ik aan het surfen was op Marktplaats staan er weer advertenties op de internetsite marktplaats over honden dat deze weer te koop zijn bij/via hem.
Is hij nu legaal bezig of gaat hij gewoon weer op de oude voet verder met zijn handel.

Gr een dierenvriend

Kelly1969
Berichten: 1
Lid geworden op: 29 jan 2008 22:00

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Kelly1969 » 29 jan 2008 22:09

Ja klopt Entius is helemaal LEGAAL aan het hondjes verkopen en het moet nu eens ophouden met deze HETZE.
Hij heeft de rechtzaak gewonnen tegen de dierenbescherming en wel al op 13 december 2007.
Het gehele vonnis is VERNITIGD door de rechtbank ik Amsterdam.
Dus Entius heeft altijd via de wetgeving gehandeld en is dus niet MALAFIDE, dat heeft de rechtbaak in Amsterdam bepaald!

Zie ook artikel Noord Hollands Dagblad.


Entius mag weer hondjes verkopen

Gepubliceerd op 13 december 2007, 19:13
Laatst bijgewerkt op 14 december 2007, 15:14

medemblik -
Een overwinning voor hondenhandelaar John Entius uit Medemblik. Hij heeft zijn hoger beroep bij het Amsterdamse Gerechtshof tegen de Dierenbescherming gewonnen. Hij mag nu weer honden verkopen.

Eerder nog moest de handelaar, die dierenwinkel Faunaland heeft, stoppen met de handel in honden voor een periode van vijf jaar, zo had de Alkmaarse rechtbank gevonnist. Het Gerechtshof denkt daar anders over. Volgens het hof is het aantal klachten over de honden van Entius 'niet significant' hoger dan het normale. Tenminste daar had de Dierenbescherming meer onderzoek naar moeten doen, aldus het hof. De zaak had bovendien moeten worden bepleit in een bodemprocedure en niet in een kort geding, zoals is gebeurd, aldus het arrest.

De hondenhandelaar kon gistermiddag nog niet reageren op de uitspraak. De Dierenbescherming toont zich teleurgesteld. ,,We staan nu met lege handen'', zegt woordvoerder Rob Hageman. De Dierenbescherming roept nu minister Verburg actie te ondernemen in Europees verband. ,,Met de huidige regelgeving en handhaving is het vrijwel onmogelijk om grensoverschrijdende malafide hondenhandel effectief aan te pakken.''

Lees de uitspraak op www.rechtspraak.nl (Zaak: LJN: BC0126, Gerechtshof Amsterdam , 745/07 SKG (106.006.837) )


Stad & Streek | 37 reacties
Link | Stuur dit artikel door | Printen | Bewaar dit artikel

DreamOn2003
Berichten: 23
Lid geworden op: 01 feb 2005 23:44

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door DreamOn2003 » 08 feb 2008 07:53

Hopelijk houden zoveel mogelijk instanties en particulieren die kerel in de gaten. Hij moet toch een keer gestopt kunnen worden!

Overigens is het een slechte zaak dat de Dierenbescherming een dergelijke zaak niet voldoende kan onderbouwen...

Mariekemooi
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 nov 2008 13:34

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Mariekemooi » 17 nov 2008 13:40

In de zomer van 2008 heb ik een hondje gekocht bij www.puppywereld.nl, van de heer J. Entius. Thuis aangekomen wou de pup niet eten en na paar dagen kreeg hij vreselijke diaree en moest het overgeven. Entius wilde er niets van weten en zei dat het mij eigen schuld was. Na een paar verschrikkelijke dagen heb ik het hondje moeten laten inslapen... vreselijk!!! Ik heb gelezen en gehoord dat J. Entius geen betrouwbare hondenhandelaar is en ik wil graag in contact komen met mensen die ook een pup bij hem hebben gekocht. Je kan mij mailen op [email protected]

DreamOn2003
Berichten: 23
Lid geworden op: 01 feb 2005 23:44

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door DreamOn2003 » 17 nov 2008 23:02

Beste Marieke,

Heel vervelend wat je overkomen is.
Waardoor zei deze Faunalandwinkelier dat het je eigen schuld was?
(mosterd na de maaltijd, maar toch) Koop nooit een hond in een winkel en helemaal niet via internet!

Succes met je actie,

Edwin

MonneVis
Berichten: 6
Lid geworden op: 18 nov 2008 19:51

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door MonneVis » 18 nov 2008 20:36

Ik heb, samen met mijn partner, in oktober een puppy (Labrador) gekocht bij deze heer Entenius, John als ik me niet vergis.

Kenissen van ons wonen in Medemblik dhr. Entenius heeft een echte dierenwinkel in het centrum van Medemblik! Je begrijpt het al, dat geeft gelijk vertrouwen.

Eenmaal binnen waren we gelijk verkocht en hebben we een puppy meegenomen. Meneer was erg behulpzaam en we hebben haar mee naar huis genomen.

Eenmaal thuis ging het in eerste instantie goed. Ik zat wat op internet te surfen en zo kwam ik verhalen tegen van deze heer Entenius, ik schrok me rot! Hadden we voor de aankoop maar uitgebreid op internet gekeken.

Mijn man heeft gelijk met John gebeld en gevraagd naar uitleg! Volgens hem is hij volledig ongeschuldig en inderdaad hij is in zijn gelijk gesteld. Volgens hem is hij nu bezig om zijn naam te zuiveren en gaat in hoog beroep.

Toch hadden we er geen goed gevoel bij en dit werd bevestigd. De pup wilde niet meer eten en drinken en leek op een gegeven moment zelfs bewusteloos. We konden haar moeilijk wakker krijgen en weer met John gebeld en gezegd dat we naar de dierenarts reden. Heel bewust hebben we steeds contact met John gezocht zodat hij niet achteraf kan zeggen dat de pup goed was.

Bij de dierenarts kwamen we erachter dat de pup uit Brabant (!!!) kwam en vervolgens naar Medemblik is vervoerd, veel eerder uit het nest gehaald dus. En daarna een hele reis weer richting Friesland. Voor zo'n klein beestje was dat natuurlijk teveel en bleek dit dus de gevolgen van stress te zijn. Ze heeft er het nodige voor gekregen en eenmaal weer thuis leefde ze helemaal op.

Gelukkig gaat het ontzettend goed met haar maar impulsief nog eens een hondje kopen doen we zeker niet!!

Meneer Entenius heeft ons vriendelijk te woord gestaan en ook steeds gezegd dat als er wat is we hem altijd kunnen bellen.

Helaas heeft hij na dit alles niks meer van zich laten horen. We hebben bij thuiskomst hem een sms gestuurd dat alles goed leek te zijn maar we er niet van gecharmeerd waren dat de pup eerst helemaal uit Brabant leek te komen. Uiteraar werd ons dit bij de aankoop niet verteld.

Een belletje om te vragen of de pup nog leefde de volgende dag hadden we alleen wel zo netjes gevonden. Helaas hebben we na onze sms nooit meer iets van hem gehoord.

Onze pup is, voor zover bekend, kerngezond! Maar zodra ze ook maar even slecht eet hebben we er gelijk een naar gevoel bij......... toch bang dat er iets mis is.

Mariekemooi
Berichten: 3
Lid geworden op: 17 nov 2008 13:34

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Mariekemooi » 19 nov 2008 09:52

Beste Monne, zou je mij misschien willen mail, want ook ik heb dingen op internet gelezen en weet niet zo goed wat ik nu moet doen

kuhn
Berichten: 1
Lid geworden op: 26 jan 2009 00:56

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door kuhn » 26 jan 2009 01:07

Vandaag in de uitzending "Das je goed recht - sbs6" was wederom vastgesteld dat dhr J. Entius gewoon doorgaat met parvo pups te verkopen!!! Tevens is dhr. J Entius betrokken geweest bij het piramide spel "TEAM" waar hij heel goed zijn zakken heeft gevuld!! Wees waakzaam!

prizz
Berichten: 2
Lid geworden op: 24 apr 2009 08:41

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door prizz » 24 apr 2009 08:56

Wij zijn gisteren thuis gekomen met een fransbulletje uit medemblik. we waren natuurlijk op slag verliefd en hebben ons toch door de meneer entius laten overtuigen.
Na het surfen op i-net voel ik me echt heel dom en ben erg ongerust over de pup. Dit is ons eerste beestje en weet nu niet zo goed wat ik moet doen. Hij lijkt gezond maar is wel erg angstig en bevuilt zijn eigen nestje. Wat voor zover ik weet niet helemaal normaal is. Het angstig zijn weet ik niet of dat normaal is of niet mischien kan iemand mij daar iets over vertellen.

Ga zo meteen de dierenarts bellen om het beestje na te laten kijken.
Opnieuw ik voel me heel erg stom we hebben zo goed over een hondje nadacht en nu zijn we toch de mist in gegaan. kan nu moeilijk genieten van ons kleine schatje. Weet iemand of het ook goed kan gaan en we uiteindelijk toch van het beestje kunnen genieten

mvg Priscilla

Soraya
Berichten: 501
Lid geworden op: 08 feb 2006 15:04

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Soraya » 24 apr 2009 22:12

in eerste instantie is de gezondheid het belangrijkste.

Ik heb geen ervaring met entius, maar ik denk dat het goed kan gaan, maar even goed fout. Helaas kan je er weinig met dit antwoord en zal de tijd het moeten gaan uitwijzen hoe het verloopt.

prizz
Berichten: 2
Lid geworden op: 24 apr 2009 08:41

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door prizz » 24 apr 2009 22:20

bedankt voor je reactie,

Vandaag de dierenarts gebelt die zei me niet teveel zorgen te maken het kan ook goed gaan. Ze vroeg me naar hoe de pup at en dronk en of zijn onlasting wel goed is dat is allemaal in orde. Hij is ook erg speel met de kinderen en al een stuk minder bang.

de dierenarts raadde aan even tot dinsdag te wachten zodat de pup tot rust kan komen en dinsdag gaan ze hem even helemaal nakijken. dan zal ik nog even laten weten hoe het met Binky is.

Was nog even bij de side van entius aan het kijken www.puppywereld.nl en die staat nu al weer helemaal vol met nieuwe pups. Hopelijk dat er toch weer iets tegen hem gedaan kan worden.

Priscilla

janamba10
Berichten: 27
Lid geworden op: 13 sep 2009 11:41

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door janamba10 » 13 sep 2009 11:53

Help de honden op marktplaats doordat marktplaats hopelijk eens advertenties van broodfokkers gaat verbieden.
Zoals eerder in een topic aangegeven heeft E-Bay besloten geen huisdierenadvertenties toe te laten ivm vele klachten van gebruikers. Marktplaats is onderdeel van E-Bay, maar doet dit nog wel. Op deze manier kun je je klacht indienen bij Marktplaats, en hopelijk volgen ze dan het goede voorbeeld van hun moederbedrijf E-Bay.

Momenteel gaat er een standaard brief de ronde welke ik hieronder zal plaatsen.
Deze brief kun je mailen naar de redactie van marktplaats via de onderstaande stappen.
Met deze actie wil men proberen de dierenrubriek van marktplaats te verwijderen, of in ieder geval het te koop aan bieden van dieren door broodfokkers eens aan te pakken. Hopelijk heeft het resultaat, ik heb hem al doorgemailt, wie volgt?

Stap 1: Kopier de onderstaande inhoud:

----------- start brief ----------

Geachte heer/mevrouw,

Marktplaats.nl is een erg grote site waar jong en oud komt om hun spullen te verhandelen die ze niet meer gebruiken. De site heeft in de afgelopen jaren een grote rol gespeeld in onze maatschappij. Tegenwoordig kent daarom bijna iedereen marktplaats.nl wel. Hierdoor heeft marktplaats niet alleen een grote positie in de maatschappij, maar betekent dit ook dat marktplaats een maatschappelijke functie heeft gekregen. Bedrijven met een maatschappelijke functie staan in de positie om een grote bijdrage te leveren aan de maatschappij. En daarom vragen wij u om dit ook te gaan doen.
Uw moederbedrijf 'Ebay' heeft pas geleden al besloten om broodfokkers niet meer toe te laten tussen de advertenties. Ebay kreeg een enorme stroom van klachten, omdat de mensen die dieren kopen via sites als Ebay achteraf zien dat ze van een broodfokker hebben gekocht. Broodfokkers zijn fokkers welke alleen oog hebben voor geld en niet voor het welzijn van de dieren. Mensen kopen dieren op uw site welke achteraf al ziek blijken te zijn, doordat de jonge dieren te vroeg bij de moeder zijn weggehaald of door verwaarlozing. Ook beloftes komen deze fokkers niet na. Uw website marktplaats.nl is de standaard aanbiedingsplek voor broodfokkers. Deze krijgen vrij spel en hebben hierdoor een zeer groot bereik gekregen om hun 'handel' te verkopen. Veel mensen kopen vaak uit een reflex een huisdier en beseffen later pas dat het dier niet goed in huis past, of dat ze het dier niet de aandacht kunnen geven die het verdient.
Ik vraag u dan ook om te kiezen voor een bijdrage aan de maatschappij en dezelfde weg te kiezen als uw moederbedrijf Ebay en te stoppen met de mogelijkheid tot het aanbieden van huisdieren door broodfokkers. U zou een speciale meldingsknop kunnen instellen voor broodfokkers die mensen aan kunnen klikken als ze iemand verdenken van broodfok.

Met vriendelijke groet,
- naam -

----------- eind brief ----------

Stap 2: Klik op onderstaande link:
www.marktplaats.nl/r/contact

Stap 3: Contactformulier invullen:
- Kies op het contactformulier voor "Algemeen onderwerp" en klik op "verder"
- Kies in het formulier als onderwerp "Algemeen->Marktplaats" (of een ander onderwerp wat je gepast lijkt)
- Plak de inhoud van de brief in het grote tekstveld en vergeet je naam niet
- Naam en emailadres invullen (let op, wel geldig invullen, anders heb je kans dat ze er niets mee doen)
- Klik op "verzenden"

Stap 4: Afwachten wat marktplaats er mee doet

antidierenleed
Berichten: 8
Lid geworden op: 15 jan 2011 10:42

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door antidierenleed » 15 jan 2011 10:56

HIJ IS ER WEER???? HIJ IS ER NOG STEEDS!!!

Onderstaande wie-wat-waar trok mijn aandacht op Hyves:

Hoi Hoi, Ik zat net even op marktplaats te kijken naar herderpups. Tot mijn grote verbazing zag ik het volgend staan op de site: De pups die u op de foto's + Video ziet (klik op "Pups te koop") zijn echt de pups die wij op dit aanwezig hebben in onze puppykennel. Zo weet u zeker dat het de pups van de foto's en video zijn waar u voor kunt komen kijken. Deze site wordt bijna dagelijks bijgewerkt. Ik weet niet waar die woont maar ik heb in ieder geval in de laatste weken geen bloemen zien bloeien. Ben even aan het zoeken geweest en trof dit aan: http://www.hondenpage.com/hondenforum/2 ... ereld?.php Dit is toch te zot voor woorden, ik word hier heeeeel erg boos over. Wat ik heb gedaan is op marktplaats op al de advertenties van die ene john een tip naar marktplaats gestuurd met de aanmerking %u201Cverboden of verdacht object%u201D Zouden jullie dit ook willen doen?? Was wel benieuwd of die advertenties worden verwijderd. Ik vind dat dit niet zou moeten kunnen. Link naar advertentie op marktplaats is: http://link.marktplaats.nl/412008235

Na enig speurwerk van mijn kant ben ik er achter gekomen dat deze handelaar dus echt niet ok is!
Maar wat schertst mijn verbazing wanneer ik het contactformulier aanklik op de website puppywereld.nl??? Achter dit adres zit een Faunaland vestiging!
Omdat ik mij moeilijk kan voorstellen dat deze nevenactiviteiten ondersteund worden door faunaland, heb ik een klacht ingediend via een contactformulier op de Faunaland website.
Hopelijk kan dit bedrijf gestopt worden!!!Geachte lezer,

Ik heb een klacht. Het betreft jullie filiaal te Medemblik.

Daarom wil ik u vragen u in het volgende te verdiepen:

Dit (waarschijnlijk franchisers) koppel, maakt zich schuldig aan broodfokken en malafide honden handel.
Wilt u de links welke ik erbij vermeld heb serieus bekijken alstublieft!
Ik mag aannemen dat u als winkelketen met een zeer goede reputatie deze niet wilt laten vernietigen door dergelijke medewerkers.
En ook mag ik aannemen dat u als goede dierenhandelaar ook de belangen behartigd t.b.v. dieren!

De puppywereld.nl website zelf doet nietsvermoedende en onwetende mensen vermoeden dat alles prima geregeld is... ook wanneer je de emails en foto's ziet en leest van de tevreden klanten door de jaren heen... wat kan iemand dan toch vreselijk sneaky zijn om dit zo te faken en op te zetten!?

http://www.google.nl/search?sourceid=na ... ervaringen

http://www.puppywereld.nl/contact.htm

http://verkopers.marktplaats.nl/7112402

http://link.marktplaats.nl/412008235

http://www.siberischehusky.info/puppywe ... handelaar/http://www.hondenpage.com/hondenforum/2 ... ereld?.php

http://www.hondenforum.nl/plaza/viewtop ... &view=next

Hoe meer ik er in duik, hoe bozer ik mij maak zeg! dat dit gewoon allemaal maar kan in een zogenaamd beschaafd land!
Doe er alstublieft iets aan!

Inactieve uSIM
Berichten: 3
Lid geworden op: 13 sep 2010 10:28

Re: Faunaland Entius

Ongelezen bericht door Inactieve uSIM » 15 jan 2011 11:09

Koop NOOIT een pup, waarvan de moeder hond niet aanwezig is. De hondjes van Entius maar ook van bv de dierenwinkel Koppen te Haarlem worden al met 3/4 weken van de moeder gescheiden!
Ook kennels die aangesloten zitten bij het VBK is een hele foute club, die alleen voor het geld fokken!

Gesloten