LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

Als sociaal raadsman / schuldhulpverlener heb ik diverse cliënten die een of meerdere schulden uit hebben staan bij het bedrijf bol.com. Indien bol.com na herhaalde herinnering geen betaling ontvangt, geeft zij de vordering uit handen aan het incassobureau Accountor Group te Utrecht. Tot zover niets aan de hand. Ik heb echter ontdekt dat dit incassobureau in strijd met de wet malafide incassopraktijken gebruikt en daardoor debiteuren van bol.com op veel hogere incassokosten jaagt dan deze mensen wettelijk verplicht zouden zijn te betalen. Ik zal dat hieronder uitleggen:

BTW-KOSTEN OVER INCASSOKOSTEN ONTERECHT IN REKENING BRENGEN
Per 1 juli 2012 zijn nieuwe wettelijke regels van kracht voor de (maximale) hoogte van buitengerechtelijke incassokosten: de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten. Deze regeling is m.b.t. consumenten van dwingend recht, wat wil zeggen dat bol.com hier niet van mag afwijken (bijv. in haar algemene voorwaarden). In het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is een staffel opgenomen inzake de incassokosten die (maximaal) in rekening mogen worden gebracht:
Over de eerste €2.500 schuld -> 15% incassokosten(met een minimum van € 40).
Over de volgende € 2.500 -> 10%.
Over de volgende € 5.000 -> 5%.
Over de volgende € 190.000 -> 1% Over het meerdere 0,5% (met een maximum van € 6.775).
Voor de meeste consumenten (zoals klanten van bol.com) zal het met name om de eerste categorie gaan: schulden tot 2.500 euro, waarover dan ten hoogste 15 % incassokosten mag worden gerekend. Voorbeeld: schuld bij bol.com = 400 euro, dan mag (hooguit) 15% van 400 euro = 60 euro aan incassokosten worden gerekend. Wat doet Accountor Group nu echter?:
Zij berekenen naast deze 15% aan incassokosten OOK NOG EENS 21% BTW over deze incassokosten. Voor het vorige voorbeeld betekent dit dus: schuld aan bol.com = 400 euro, komt 15% = 60 euro aan incassokosten bij en vervolgens rekent Accountor Group nog eens 21% BTW over deze 60 euro aan incassokosten, wat een extra verhoging betekent van (21% van 60 euro =) 12,60 euro. In totaal betaalt men dus bij een hoofdschuld van 400 euro dan 60 + 12,60 = 72,60 aan incassokosten (incl. BTW). Mag dit zomaar, vraagt u zich af? NEE !!! Er mag over incassokosten uitsluitend BTW worden berekend indien de schuldeiser (hier bol.com) zelf NIET BTW-plichtig is. Bol.com is echter WEL BTW-plichtig (vandaar dat u over de producten die u bij bol.com bestelt, ook een toeslag voor BTW betaalt). Dit is door de wetgever letterlijk vastgelegd in de wet (artikel 3 lid 3 van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten). Noch bol.com, noch Accountor Group mag van dit wetsartikel afwijken. Zij moeten zich hieraan houden. Nu gaat het in mijn voorbeeld met een schuld van 400 euro 'slechts' om een extra kostenpost van 12,60 euro m.b.t. deze onterechte BTW-toeslag, maar bij hogere schulden loopt dit al gauw flink in de papieren. Bedenk daarbij dat Accountor Group jaarlijks vele duizenden vorderingen van bol.com aldus afhandelt en het is duidelijk dat zij hier dik op verdienen met deze onterechte BTW-toeslag. Je maakt mij niet wijs dat een groot en professioneel incassobureau als Accountor Group niet op de hoogte is van deze wettelijke regel die het verbiedt om aan consumenten BTW over de incassokosten in rekening te brengen, indien de schuldeiser/opdrachtgever BTW-plichtig is. Natuurlijk weten ze dat donders goed. Ze brengen die onterechte BTW-kosten gewoon standaard willens en wetens doodleuk in rekening bij al hun debiteuren, omdat 99 van de 100 mensen niet weten dat ze die extra BTW-kosten helemaal niet verschuldigd zijn. En voor die ene slimmerik die dit wel weet en weigert deze extra BTW-kosten te betalen, zijn er 99 anderen die dit wel gewoon klakkeloos betalen. En deze extra bonus steekt Accountor lachend in zijn broekzak. Echt schandalig, dit soort praktijken (juridisch te qualificeren als bedrog c.q. oplichting). Ik heb mijn cliënten dan ook geadviseerd om GEEN CENT over te maken naar de Accountor Group, maar het verschuldigde bedrag + incassokosten (maar ZONDER de BTW-toeslag over de incassokosten) rechtstreeks aan bol.com over te maken. Ik adviseer iedereen dienovereenkomstig te handelen.

alfatrion
Berichten: 18220
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door alfatrion »

Ik adviseer over het algemeen om aan het incassobureau te betalen, om problemen te voorkomen. De schuldeiser verwacht dit tenslotte. Verder is het niet aan de schuldenaar om te treden in de overeenkomst tussen de schuldeiser en het incassobureau. Hooguit de wettelijke incassokosten betalen dus.

Overigens vermoed ik dat in dit geval niet aan de voorwaarden is voldaan om de wettelijke incassokosten in rekening te kunnen brengen, en deze terug te eisen zijn.

ArneLH
Berichten: 1662
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door ArneLH »

alfatrion schreef:Ik adviseer over het algemeen om aan het incassobureau te betalen, om problemen te voorkomen.
Met het oog hierop ben ik het daar helemaal mee eens.

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

alfatrion schreef:Ik adviseer over het algemeen om aan het incassobureau te betalen, om problemen te voorkomen. De schuldeiser verwacht dit tenslotte. Verder is het niet aan de schuldenaar om te treden in de overeenkomst tussen de schuldeiser en het incassobureau. Hooguit de wettelijke incassokosten betalen dus.

Overigens vermoed ik dat in dit geval niet aan de voorwaarden is voldaan om de wettelijke incassokosten in rekening te kunnen brengen, en deze terug te eisen zijn.
Dit laatste is correct (in casu niet voldaan aan de voorwaarden om de wettelijke incassokosten in rekening te brengen) : daarom heeft de cliënt in kwestie naast de hoofdsom enkel de incassokosten betaald die bol.com zelf al in rekening had gebracht voor de door hen zelf verstuurde herinneringen aan cliënt (een relatief gering en alleszins redelijk bedrag van 7,50 euro of daaromtrent). En wel rechtstreeks aan bol.com zelf en niet aan Accountor. De door Accountor in rekening gebrachte (maximale) wettelijke incassokosten kunnen ze wat mij betreft naar fluiten (omdat deze én te hoog zijn vastgesteld - onterecht BTW in rekening gebracht - en tevens niet correct in gebreke is gesteld).

Ik adviseer cliënten doorgaans echter wél om NIET aan het incassobureau te betalen, maar rechtstreeks aan de oorspronkelijke schuldeiser, in de navolgende gevallen:
- incassobureau brengt onterecht of te veel incassokosten in rekening of voert naast de incassokosten nog extra dubieuze kostenposten op ('registratiekosten', 'administratiekosten', 'overige kosten' etc.
Indien je niettemin in zo'n geval direct aan het incassobureau het gehele bedrag betaalt wat zij van jou verlangen, kan het achteraf wel eens een hele kluif worden om het onterecht teveel betaalde terug te vorderen.
Natuurlijk kun je ook gewoon de hoofdsom plus incassokosten rechtstreeks betalen aan het incassobureau, waarbij je eenvoudigweg hetgeen zij teveel vorderen, aftrekt. Voorbeeld (uit de praktijk):
Credios vordert op een hoofdsom van 300 euro de volgende bedragen van cliënt:
- incassokosten: 65 euro (dus 20 euro méér dan conform de wettelijke 15% van 300 = 45 euro)
daarnaast worden echter nog de volgende - onterechte - posten opgevoerd:
- registratiekosten: 25 euro
- overige kosten: 7 euro
In totaal wordt aldus 20 + 25 + 7 = 52 euro teveel berekend.
Cliënt betaalt enkel de 300 euro hoofdsom op wettelijk verschuldigde incassokosten van 45 euro = 345 euro aan Credios en stuurt hen bovendien een email waarin wordt aangegeven dat hij niet van zins is om de 20 euro bovenwettelijke incassokosten noch de 32 euro aan registratie- en overige kosten te betalen omdat hij hiertoe wettelijk niet gehouden is (deze laatste kostenposten behoren immers reeds inbegrepen te zijn in de incassokosten).
Reactie Credios (vereenvoudigd weergegeven):
U heeft 345 euro betaald. Dit is niet het volledige bedrag dat wij van u gevorderd hebben. Van het bedrag dat u wél hebt betaald, trekken wij eerst onze eigen kosten af (niet alleen de 65 euro door ons gerekende incassokosten, maar ook de registratie- en overige kosten, dus totaal 65 + 25 + 7 = 97 euro). Van uw betaling van 345 (minus 97 euro) resteert dan 248 euro welke in mindering komt op de hoofdsom van 300 euro. Dus: u bent onze opdrachtgever (de oorspronkelijke schuldeiser) nog 300 - 248 = 52 euro schuldig.
Malafide incassobureaus (pleonasme?) die teveel in rekening brengen, zullen dus (indien men minder aan hen overmaakt dan zij van jou willen) vermoedelijk pogen om hetgeen jij inhoudt op hun incassokosten, simpelweg te verhalen op het bedrag dat je overmaakt voor de hoofdsom. Natuurlijk is dit aanvechtbaar, maar je wilt niet in zo'n situatie terecht komen en je staat sowieso sterker als je in zo'n geval (waarbij het incassobureau dubieuze / te hoge kosten rekent) rechtstreeks te betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. Dan mag die laatste het samen met het incassobureau verder onderling maar gaan uitzoeken.
Geen geld overmaken naar incassobureaus die zich bedienen van malafide praktijken.
Vandaar.

53o
Berichten: 710
Lid geworden op: 21 apr 2011 13:20

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door 53o »

Ik adviseer over het algemeen om aan het incassobureau te betalen, om problemen te voorkomen. De schuldeiser verwacht dit tenslotte. Verder is het niet aan de schuldenaar om te treden in de overeenkomst tussen de schuldeiser en het incassobureau. Hooguit de wettelijke incassokosten betalen dus.
Waarom?

Een incassobureau heeft geen juridische status. Iedereen mag incasseren voor een bedrijf of persoon en iedereen mag een incassobureau beginnen. Het is geen deurwaarder.

Stel, een vriend van mij heeft twee boeken uitgeleend aan iemand anders. Ik bied aan om deze terug te halen en eis een extra boek van de nalatige persoon. Die nalatige persoon geeft dankzij mij die twee boeken terug. Ik kan hoog en laag springen, maar ik heb gewoon geen juridisch recht op het boek wat ik probeerde af te dwingen.

Incassobureaus doen precies dat, ze proberen personen te dwingen aan hun verplichtingen te voldoen, verder eisen zij hiervoor compensatie, maar er is geen enkele reden om hun te compenseren.

ArneLH
Berichten: 1662
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door ArneLH »

53o schreef:Een incassobureau heeft geen juridische status. Iedereen mag incasseren voor een bedrijf of persoon en iedereen mag een incassobureau beginnen. Het is geen deurwaarder.
Vertegenwoordiging ken gelukkig een prettige basis in het BW.
53o schreef:Stel, een vriend van mij heeft twee boeken uitgeleend aan iemand anders. Ik bied aan om deze terug te halen en eis een extra boek van de nalatige persoon. Die nalatige persoon geeft dankzij mij die twee boeken terug. Ik kan hoog en laag springen, maar ik heb gewoon geen juridisch recht op het boek wat ik probeerde af te dwingen.

Incassobureaus doen precies dat, ze proberen personen te dwingen aan hun verplichtingen te voldoen, verder eisen zij hiervoor compensatie, maar er is geen enkele reden om hun te compenseren.
Nee, dat doet het incassobureau niet. Het incassobureau vraagt vergoeding van de vermogensschade (= oa. incassokosten) van de vertegenwoordigde, namens de vertegenwoordigde. De 'compensatie' is voor de cliënt van het incassobureau, wat die vervolgens met het incassobureau afspreekt doet niet ter zake.

alfatrion
Berichten: 18220
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door alfatrion »

incassospecialist schreef:Dit laatste is correct (in casu niet voldaan aan de voorwaarden om de wettelijke incassokosten in rekening te brengen) : daarom heeft de cliënt in kwestie naast de hoofdsom enkel de incassokosten betaald die bol.com zelf al in rekening had gebracht voor de door hen zelf verstuurde herinneringen aan cliënt (een relatief gering en alleszins redelijk bedrag van 7,50 euro of daaromtrent).
Ik kan me zo snel geen reden bedenken waarom herinneringskosten betaald zouden moeten worden. Voordat er incassokosten inrekening mogen worden gebracht moet het verzuim zijn ingetreden en moet er een aanmaning verstuurd is die aan alle voorwaarden voldoet. De aanmaning moet een termijn van 14 dagen of meer bevatten. Bovendien moeten de gevolgen van het uitblijven van betaling moeten genoemd worden. Daarbij moet ook gewezen worden op de verhoging met de buitengerechtelijke kosten. De genoemde vergoeding moet in overeenstemming zijn met de bedragen genoemd in het besluit. Als hier niet aan voldaan wordt dan hoef je geen buitenrechtelijke kosten te betalen.
incassospecialist schreef:Indien je niettemin in zo'n geval direct aan het incassobureau het gehele bedrag betaalt wat zij van jou verlangen, kan het achteraf wel eens een hele kluif worden om het onterecht teveel betaalde terug te vorderen.
Ik zie de schuldeiser er anders niet voor aan om het wel terug te betalen. De schuldeiser heeft de zaak wel uit handen gegeven. Als je dan aan de schuldeiser gaat betalen in plaats van aan zijn vertegenwoordiger dan loop je het risico dat de vertegenwoordiger gaat dagvaarden om hij dit niet weet. Als deze zaak voor de rechter zou komen dan verwacht ik dat de rechter wijst op o.a. art. 3:37 BW en art. 6:116 BW.
incassospecialist schreef:Natuurlijk is dit aanvechtbaar, maar je wilt niet in zo'n situatie terecht komen en je staat sowieso sterker als je in zo'n geval (waarbij het incassobureau dubieuze / te hoge kosten rekent) rechtstreeks te betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser.
Los van het bovenstaande, maakt het volgens mij geen enkel verschil. Het incassobureau is de vertegenwoordiger van de schuldeiser en de schuldeiser kan zich ook net zo goed op het standpunt stellen dat de schuldenaar hem nog 52 euro schuldig is.

Jolijn
Berichten: 6309
Lid geworden op: 02 apr 2011 23:45

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door Jolijn »

incassospecialist schreef: Natuurlijk kun je ook gewoon de hoofdsom plus incassokosten rechtstreeks betalen aan het incassobureau, waarbij je eenvoudigweg hetgeen zij teveel vorderen, aftrekt. Voorbeeld (uit de praktijk):

Cliënt betaalt enkel de 300 euro hoofdsom op wettelijk verschuldigde incassokosten van 45 euro = 345 euro aan Credios en stuurt hen bovendien een email waarin wordt aangegeven dat hij niet van zins is om de 20 euro bovenwettelijke incassokosten noch de 32 euro aan registratie- en overige kosten te betalen omdat hij hiertoe wettelijk niet gehouden is (deze laatste kostenposten behoren immers reeds inbegrepen te zijn in de incassokosten).
Reactie Credios (vereenvoudigd weergegeven):
U heeft 345 euro betaald. Dit is niet het volledige bedrag dat wij van u gevorderd hebben. Van het bedrag dat u wél hebt betaald, trekken wij eerst onze eigen kosten af (niet alleen de 65 euro door ons gerekende incassokosten, maar ook de registratie- en overige kosten, dus totaal 65 + 25 + 7 = 97 euro). Van uw betaling van 345 (minus 97 euro) resteert dan 248 euro welke in mindering komt op de hoofdsom van 300 euro. Dus: u bent onze opdrachtgever (de oorspronkelijke schuldeiser) nog 300 - 248 = 52 euro schuldig.
Laat cliënt dan eenzelfde mail aan de oorspronkelijke eiser sturen. Dan kan die het alsnog uitvechten met het incassobureau.

Demmie19622
Berichten: 2
Lid geworden op: 03 aug 2012 16:04

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door Demmie19622 »

Hallo

Ik kreeg ook een rekening van een incassobureau, deze rekening is echter niet correct want ik heb helemaal niets besteld bij Bol.com, de zaak ligt nu bij de rechtsbijstand.

grt Marion

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

@ alfatrion » 26 okt 2012 11:45

Op zich snijden je argumenten wel hout natuurlijk. Indien een incassobureau bonafide is, is het op zich ook geen enkel probleem om (conform de wens van de oorspronkelijke schuldeiser) de kwestie met dat incassobureau af te handelen. Zo heb ik recent met Solveon (incassobureau van o.m. ABNAMRO) in een individueel geval nog een redelijke (betalings)afspraak kunnen maken namens een cliënt, waarbij me ook niet is gebleken dat dit bureau te veel of onnodige kosten in rekening brengt. (Let wel: dit geval is mijn enige ervaring met dit bureau tot nu toe, dus ik wil hier niet meteen de algehele conclusie aan verbinden dat Solveon nooit fout handelt - daar kan ik geen oordeel over geven).

Zodra echter blijkt dat een incassobureau malafide is (en dat is helaas op deze ongereguleerde cowboymarkt nogal eens het geval), ben ik er persoonlijk niet zo'n voorstander van om met zo'n bureau nog zaken te doen. Met malafide bedoel ik incassobureaus die standaard willens en wetens teveel incassokosten in rekeningen brengen, extra (onterechte) kosten opvoeren of andere kunstgrepen toepassen om debiteuren onnodig veel geld afhandig te maken. Bijv. Credios (Fa-Med), Graydon, Accountor Group. In dit soort gevallen gaat er een brief/email naar het incassobureau waarin uitvoerig uiteen wordt gezet waarom de door hen gerekende kosten niet kloppen en wat het juiste (maximale) bedrag aan incassokosten dan wél zou moeten zijn. Indien hierop gereageerd zou worden door de wederpartij dat men de incassokosten naar beneden zal bijstellen, kan alsnog met dit bureau de zaken worden afgehandeld. Dit laatste heb ik echter tot nu toe niet meegemaakt nog: doorgaans houden de incassobureaus hardvochtig en tegen beter weten in vast aan hun oorspronkelijke standpunt inzake de incassokosten of gooien er zelfs nog een bedrag bovenop (Credios). Een en ander gaat veelal gepaard met veel bluffen en dreigen met dagvaardingen, beslagleggingen en aanmeldingen bij BKR.
Is aldus eenmaal duidelijk dat het incassobureau niet voor rede vatbaar is, dan wordt de hoofdsom gewoon alsnog betaald aan de oorspronkelijke crediteur + plus het bedrag dat wettelijk gezien verschuldigd is qua incassokosten. Hiervan wordt het incassobureau wel mede in kennis gesteld (en dus moeten schuldeiser en incassobureau het onderling maar regelen verder). Tot dusverre heeft dit steeds afdoende gewerkt (dossiers gesloten zonder verdere stappen). Daarbij moet ik wel opmerken dat de afzonderlijke vorderingen veelal relatief geringe bedragen betreft, waardoor het vermoedelijk voor het incassobureau onrendabel was om voor een paar tientjes aan gederfde incassokosten de zaak op de spits te willen drijven met een rechtsgang (ook omdat de door cliënt "ingehouden" incassokosten natuurlijk sowieso juridisch onterecht werden gevorderd, zodat geen kantonrechter deze alsnog zal toewijzen).

Wellicht is het echter ook een goede optie om (bij malafide bureaus) de hoofdsom naar de oorspronkelijke schuldeiser over te maken en uitsluitend de incassokosten (met aftrek van de teveel/onterecht gevorderde incassokosten) aan het incassobureau - met de mededeling dat je de overige incassokosten betwist (en op welke gronden) en dat je daarvoor de dagvaarding wel afwacht als ze zich daar niet bij willen neerleggen.

alfatrion
Berichten: 18220
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door alfatrion »

Als er na het verzuim geen aanmaning is verstuurd, minder dan 14 dagen betaaltijd is gegeven of als hierin te hoge incassokosten zijn genoemd, dan zou ik alleen de hoofdsom betalen.

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

alfatrion schreef:Als er na het verzuim geen aanmaning is verstuurd, minder dan 14 dagen betaaltijd is gegeven of als hierin te hoge incassokosten zijn genoemd, dan zou ik alleen de hoofdsom betalen.
Ik heb een van mijn dossiers met bol.com vorderingen er nog eens op nageslagen, voor een leuk voorbeeld:

Op 25 juli 2012 bestelt client online een product ad 359 euro bij bol.com
Product wordt op 1 augustus 2012 naar cliënt gezonden met acceptgiro en verzoek binnen 14 dagen te betalen.
Betaling blijft evenwel uit.

Op 16 augustus 2012 heeft bol.com een betalingsherinnering gestuurd naar cliënt.

1 september 2012 is een 2e betalingsherinnering gestuurd:
"Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 14 kalenderdagen te betalen middels de aangehechte acceptgiro of middels de betaalknop in uw klantaccount. Als u deze termijn overschrijdt, zijn wij genoodzaakt de herinneringskosten te verhogen." Aanvullend wordt nu tevens 2,50 euro aan herinneringskosten in rekening gebracht.

Op 26 september 2012 volgt een 'Laatste herinnering':
"We verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te betalen middels de aangehechte acceptgiro of middels de betaalknop in uw klantaccount. Als we de betaling niet voor 10 oktober 2012 hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de vordering aan ons incassobureau over te dragen. Uw vordering wordt dan verhoogd met incassokosten: 15% van de hoofdsom plus € 19,99 (excl. btw)."
Aanvullend wordt wederom een bedrag van 2,50 euro aan herinneringskosten in rekening gebracht.
[waar baseren ze in godesnaam die 19,99 op trouwens, ze hebben immers slechts maximaal recht op 15% der hoofdsom?! Overigens wordt later in dit geschil in het geheel niet meer over deze 19,99 gerept]

Cliënt is graag bereid te betalen, maar op dat moment niet in staat om dit vóór 10 oktober 2012 te doen.
Hij stuurt daarom na ontvangst van de 'Laatste herinnering' van 26 september en ruim vóór de uiterste betaaltermijn van 10 oktober een brief naar de Klantenservice van bol.com, waarin hij aangeeft door een onverwachte financiele tegenvaller niet in staat te zijn om het verschuldigde bedrag reeds vóór 10 oktober over te maken. Concreet stelt hij aan bol.com voor om het gehele verschuldigde bedrag ad 359 euro plus de 2 x 2,50 aanmaningskosten meteen over te maken op 20 oktober, zodra zijn nieuwe salaris binnenkomt. Een verzoek om uitstel van betaling van slechts 10 dagen derhalve.

Bij email van 11 oktober reageert bol.com als volgt op dit verzoek:
"U vraagt of het mogelijk is om uitstel te krijgen voor het betalen van uw bestelling. Wij kunnen helaas niet aan uw verzoek tot uitstel van betaling voldoen. Bol.com hanteert een betalingstermijn van twee weken. Indien u de vordering na deze termijn niet heeft voldaan, ontvangt u via e-mail automatisch de eerste aanmaning. Als betaling uitblijft volgt de tweede betalingsherinnering na nogmaals twee weken. Het openstaande bedrag wordt dan vermeerderd met euro 2,50 aanmaningskosten. Zes weken na ontvangst van uw bestelling wordt de derde aanmaning verstuurd. Het bedrag is dan vermeerderd met euro 5,00 aanmaningskosten.

Als wij na acht weken nog geen betaling hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de vordering over te dragen aan ons incassobureau.

Na het sturen van drie betalingsherinneringen, hebben wij voor uw bestelling met bestelnummer xxxxxxxx helaas nog geen betaling ontvangen. Daarom waren wij genoodzaakt onze vordering bij het incassobureau neer te leggen en uw gegevens bij ons te blokkeren. Bestellingen die u op onze site plaatst worden om deze reden ook niet meer verwerkt.

Voor al uw vragen en opmerkingen omtrent deze vordering kunt u contact opnemen met ons incassobureau:
Accountor Netherlands BV "

etc.

[Kennelijk hebben ze bij de klantenservice van bol.com nog nooit van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gehoord (art. 3:12 BW / 6:248 BW) die schuldenaar en schuldeiser jegens elkaar in acht horen te nemen...]

Vervolgens meldt Accountor zich schriftelijk (dagtekening 19 oktober 2012) bij cliënt en vordert het volgende:
- hoofdsom: 359(dus de oorspronkelijke hoofdsom van bol.com zonder de 2 x 2,50 herinneringskosten)
- (wettelijke) rente: 0,00
- incassokosten: 65,16
Een en ander met verzoek om het totaalbedrag binnen 5 dagen over te maken naar hen. Tevens wordt aangegeven dat een betalingsregeling kan worden voorgesteld door cliënt (onder de volgende voorwaarden: minimaal 25/maand, max. duur regeling is 6 maanden, per termijn brengt Accountor 4,50 euro in rekening (!)).
Let op: Accountor brengt qua incassokosten hier niet alleen 15% van de hoofdsom in rekening, maar ook nog een extra toeslag van 21% BTW over die incassokosten. Zie rekenmodule: https://www.ggn.nl/nl-NL/zakelijk/Diens ... assokosten
Dit is echter wettelijk (art. 3 lid 3 Besluit incassokosten) uitsluitend toegestaan indien de schuldeiser (bol.com) NIET zelf reeds BTW-plichtig is. Bol.com is echter WEL BTW-plichtig, dus Accountor brengt die extra BTW kosten ten onrechte in rekening.
[Ironisch genoeg stelt Accountor in haar schrijven van 18 oktober "Accountor Nederland B.V. vordert maximaal de wettelijk toegestane incassokosten" - een vuige leugen dus]

Client maakt op 20 oktober het volledige verschuldigde bedrag aan hoofdsom (359) + de 2 x 2,50 = 5,00 euro herinneringskosten, totaal 364 euro, rechtstreeks aan bol.com over. Hij acht zich hiermee gekweten en die mening deel ik met hem.

kokka
Berichten: 3551
Lid geworden op: 30 mei 2012 10:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door kokka »

@incasso specialist,
wat reken jij eigenlijk voor je " hulp"

alfatrion
Berichten: 18220
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door alfatrion »

incassospecialist schreef:1 september 2012 is een 2e betalingsherinnering gestuurd:
"Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 14 kalenderdagen te betalen middels de aangehechte acceptgiro of middels de betaalknop in uw klantaccount. Als u deze termijn overschrijdt, zijn wij genoodzaakt de herinneringskosten te verhogen." Aanvullend wordt nu tevens 2,50 euro aan herinneringskosten in rekening gebracht.
Bij de 2 euro 50 gaat het m.i. om kosten zoals bedoelt in art. 6:96 lid 2 onder c BW. Ik vermoed dat de schuldenaar op dit moment al lang en breed in verzuim is, omdat bij een koop betaling moet geschieden op het moment van levering. (Met instemming mag dit hier later plaats vinden.) Dan heeft Bol.com met de eerste herinnering aan haar verplichting voldaan om om eerst kosteloos een aanmaning te versturen met een betalingstermijn van veertien dagen. Maar er moet ook op de gevolgen van niet betaling gewezen worden. Niet gebleken of gesteld is dat aan deze voorwaarden voldaan is, dus de kosten van 2 euro 50 zijn onterecht.
incassospecialist schreef:Op 26 september 2012 volgt een 'Laatste herinnering':
"We verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk te betalen middels de aangehechte acceptgiro of middels de betaalknop in uw klantaccount. Als we de betaling niet voor 10 oktober 2012 hebben ontvangen, zijn wij genoodzaakt de vordering aan ons incassobureau over te dragen. Uw vordering wordt dan verhoogd met incassokosten: 15% van de hoofdsom plus € 19,99 (excl. btw)."
Als de hoofdsom € 105.41 of lager is dan hebben ze nu aan alle voorwaarden voldaan en is 15% van de hoofdsom + € 19,99 + 21% verschuldigd indien de hoofdsom niet voor 10 oktober op de rekening van de schuldenaar staat. Maar ik lees even verder dat de hoofdsom 359 euro was en daarmee komen de incassokosten boven het wettelijk maximum uit. Deze kosten zijn daarmee onterecht.
incassospecialist schreef:[Kennelijk hebben ze bij de klantenservice van bol.com nog nooit van de maatstaven van redelijkheid en billijkheid gehoord (art. 3:12 BW / 6:248 BW) die schuldenaar en schuldeiser jegens elkaar in acht horen te nemen...]
Bol.com heeft m.i. niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid gehandeld. Wel in strijd met de regels rondom incassokosten.
incassospecialist schreef:Vervolgens meldt Accountor zich schriftelijk (dagtekening 19 oktober 2012) bij cliënt en vordert het volgende:
- hoofdsom: 359(dus de oorspronkelijke hoofdsom van bol.com zonder de 2 x 2,50 herinneringskosten)
- (wettelijke) rente: 0,00
- incassokosten: 65,16
De kosten zijn wederom onterecht omdat ze a) te hoog zijn en b) er eerst nog een kosteloze aanmaning verstuurd moet worden.
incassospecialist schreef:Client maakt op 20 oktober het volledige verschuldigde bedrag aan hoofdsom (359) + de 2 x 2,50 = 5,00 euro herinneringskosten, totaal 364 euro, rechtstreeks aan bol.com over. Hij acht zich hiermee gekweten en die mening deel ik met hem.
Ik niet. Accountor is de vertegenwoordiger van Bol.com en heeft in haar naam een ander rekeningnummer aangewezen. Client had 359 euro moeten overmaken op de rekening van Accountor. Het eventueel meer betaalde is terug te vorderen van Bol.com op grond van onverschuldigde betaling.

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

@alfatrion:
Bol.com heeft m.i. niet in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid gehandeld. Wel in strijd met de regels rondom incassokosten.
Indien schuldenaar een goed onderbouwd voorstel tot een redelijke betalingsregeling doet, bestaat er wel jurisprudentie waarin door de rechter wordt geoordeeld dat schuldeiser o.g.v. redelijkheid en billijkheid zo'n voorstel niet (straffeloos) te allen tijde kan weigeren.
Zie:
http://schuldinfo.nl/fileadmin/Rechtspr ... ewezen.pdf
Essentie: De wet regelt nadrukkelijk in artikel 6:29 Burgerlijk Wetboek dat een debiteur zonder toestemming van de schuldeiser een betaling niet in gedeelten mag voldoen. Er bestaat dus geen recht op een betalingsregeling. Toch zijn er grenzen, zo oordeelt de rechtbank Rotterdam in voornoemd vonnis. Een schuldeiser die ondanks een redelijk en goed onderbouwd betalingsvoorstel gaat dagvaarden moet hiervoor zelf de kosten dragen.
incassospecialist schreef:Vervolgens meldt Accountor zich schriftelijk (dagtekening 19 oktober 2012) bij cliënt en vordert het volgende:
- hoofdsom: 359(dus de oorspronkelijke hoofdsom van bol.com zonder de 2 x 2,50 herinneringskosten)
- (wettelijke) rente: 0,00
- incassokosten: 65,16
De kosten zijn wederom onterecht omdat ze a) te hoog zijn en b) er eerst nog een kosteloze aanmaning verstuurd moet worden.
Ik vermoed dat Accountor zich (als vertegenwoordiger van bol.com) op het standpunt zal stellen dat bol.com reeds zelf een eerste kosteloze aanmaning heeft verstuurd, zodat zij (Accountor) dit niet nog eens opnieuw hoeven te doen.
En brengt het enkele feit dat de incassokosten onterecht te hoog worden vastgesteld door Accountor, volgens jou mee dat in het geheel geen incassokosten meer in rekening kunnen worden gebracht (indien op dat moment de hoofdsom al is ingelost)? Dat lijk je namelijk te suggereren, of lees ik het verkeerd?
incassospecialist schreef:Client maakt op 20 oktober het volledige verschuldigde bedrag aan hoofdsom (359) + de 2 x 2,50 = 5,00 euro herinneringskosten, totaal 364 euro, rechtstreeks aan bol.com over. Hij acht zich hiermee gekweten en die mening deel ik met hem.
Ik niet. Accountor is de vertegenwoordiger van Bol.com en heeft in haar naam een ander rekeningnummer aangewezen. Client had 359 euro moeten overmaken op de rekening van Accountor. Het eventueel meer betaalde is terug te vorderen van Bol.com op grond van onverschuldigde betaling.
Daar zullen we wel over van mening blijven verschillen. Schuldeiser kan een incassobureau als vertegenwoordiger/gevolmachtigde aanwijzen om de betaling aan te verrichten, maar dit houdt volgens mij niet in dat niet meer aan de oorspronkelijke eiser zelf de hoofdschuld kan worden betaald ter voldoening van de schuld. Het gaat hier immers niet om cessie van de vordering. Nogmaals, in principe geen enkel probleem om de betalingen te verrichten aan een incassobureau, maar zodra er discussie bestaat over de hoogte van de incassokosten (doordat het incassobureau meer in rekening brengt dan ze wettelijk recht op hebben en hier niet op willen terugkomen na hierop gewezen te zijn), dan heeft die 'vertegenwoordiger' voor mij afgedaan en wordt gewoon rechtstreeks de hoofdsom + enkel de wettelijk verschuldigde kosten aan de oorspronkelijke crediteur voldaan. Dat je in theorie het teveel betaalde terug kunt vorderen, klinkt leuk, maar in de incassopraktijk is gelijk hebben en gelijk krijgen 2. Men zal immers doorgaans geen gehoor geven aan een verzoek tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde kosten en dan kan het nog wel eens een lange en moeizame weg worden om je gelijk (en geld) te halen. Zet een malafide incassobureau gewoon meteen buitenspel door de hoofdsom over te maken aan de oorspronkelijke crediteur en de (uitsluitend voor zover wettelijk verschuldigd) aan het incassobureau. Laat het bureau je dan maar dagvaarden voor de extra (onterechte) incassokosten die ze vorderen - wat ze toch niet durven omdat ze wel graag dreigen en bluffen maar in wezen in- en inlaf zijn.

ArneLH
Berichten: 1662
Lid geworden op: 19 okt 2011 13:05
Locatie: Utrecht
Contacteer:

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door ArneLH »

incassospecialist schreef:Daar zullen we wel over van mening blijven verschillen. Schuldeiser kan een incassobureau als vertegenwoordiger/gevolmachtigde aanwijzen om de betaling aan te verrichten, maar dit houdt volgens mij niet in dat niet meer aan de oorspronkelijke eiser zelf de hoofdschuld kan worden betaald ter voldoening van de schuld. Het gaat hier immers niet om cessie van de vordering.
Het standpunt van alfatrion heb ik ook al eens betoogd, zoals in de 3e post aangegeven:
ArneLH schreef:In theorie klopt het wat alfatrion zegt, immers wijst het incassobureau namens de schuldeiser een bankrekening van het incassobureau aan in de zin van art. 6:116 lid 2 BW. Of je dit echter kunt opvatten als een (impliciete) uitsluiting van de eigen rekening van de schuldeiser weet ik niet (art. 6:114 lid 1 BW).

alfatrion
Berichten: 18220
Lid geworden op: 25 jul 2006 21:05

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door alfatrion »

incassospecialist schreef:Indien schuldenaar een goed onderbouwd voorstel tot een redelijke betalingsregeling doet, bestaat er wel jurisprudentie waarin door de rechter wordt geoordeeld dat schuldeiser o.g.v. redelijkheid en billijkheid zo'n voorstel niet (straffeloos) te allen tijde kan weigeren. Zie:
http://schuldinfo.nl/fileadmin/Rechtspr ... ewezen.pdf
Essentie: De wet regelt nadrukkelijk in artikel 6:29 Burgerlijk Wetboek dat een debiteur zonder toestemming van de schuldeiser een betaling niet in gedeelten mag voldoen. Er bestaat dus geen recht op een betalingsregeling. Toch zijn er grenzen, zo oordeelt de rechtbank Rotterdam in voornoemd vonnis. Een schuldeiser die ondanks een redelijk en goed onderbouwd betalingsvoorstel gaat dagvaarden moet hiervoor zelf de kosten dragen.
Natuurlijk zijn er grenzen. Als een regel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dan gaat er een streep heen, maar het niet per definitie onaanvaardbaar om afwijzen tegen een redelijk voorstel te staan. In deze zaak vond de kantonrechter dat de omstandigheden dus danig waren dat het wel onaanvaardbaar was om een redelijk voorstel af te wijzen. De relevante omstandigheden in die zaak waren m.i. een groot bedrag (enkele duizenden euro's), een lage draagkracht (de schuldenaar zat in de schuldsanering) aan de kant van de schuld en aflossing binnen afzienbare tijd. Het voorstel omvatte aflossing met 300 euro per maand en de schuldenaar was al vijf maanden mee bezig.

Terwijl het hier gaat om een klein bedrag (enkele honderden euro's), de schuldenaar reeds twee maanden had gehad om deze te voldoen en daarvan nog geen cent heeft betaald. Over de draagkracht van de schuldenaar weet ik niets, dus dat zo eventueel nog gewicht in de schaal kunnen leggen.
incassospecialist schreef:Ik vermoed dat Accountor zich (als vertegenwoordiger van bol.com) op het standpunt zal stellen dat bol.com reeds zelf een eerste kosteloze aanmaning heeft verstuurd, zodat zij (Accountor) dit niet nog eens opnieuw hoeven te doen.
De kosteloze aanmaning van Bol.com voldoet alleen niet aan de voorwaarden, dus die vlieger gaat niet op.
incassospecialist schreef:En brengt het enkele feit dat de incassokosten onterecht te hoog worden vastgesteld door Accountor, volgens jou mee dat in het geheel geen incassokosten meer in rekening kunnen worden gebracht (indien op dat moment de hoofdsom al is ingelost)? Dat lijk je namelijk te suggereren, of lees ik het verkeerd?
Je zit erg warm. De inhoud van de aanmaningen geeft de doorslag. In dit geval is er geen moment geweest waarbij er een aanmaning is verstuurd die aan de voorwaarden voldeden.
art 6:96 lid 5 BW schreef:De vergoeding (...) kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, (...), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
In het geval dat de schuldenaar een consument is geeft dit lid de schuldeiser de verplichting om te wijzen op de gevolgen, waaronder mede verstaan moet worden "de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd". In de laatste herinnering heeft Bol.com geschermd met een vergoeding die niet overeenstemming is met de nadere regels.
incassospecialist schreef:Dat je in theorie het teveel betaalde terug kunt vorderen, klinkt leuk, maar in de incassopraktijk is gelijk hebben en gelijk krijgen 2.
Dat is alleen voor wanneer je het niet door hebt. De huidige wet beschermd de schuldenaar in dit opzicht. Een veroordeling bij de kantonrechter is daardoor zo goed als zeker. De schuldeiser zal de proceskosten moeten betalen. Als dit een aantal keer is gebeurt dan kost het hem te veel geld en verwacht ik dat een partij als Bol.com haar praktijken gaat aanpassen.
incassospecialist schreef:Zet een malafide incassobureau gewoon meteen buitenspel door de hoofdsom over te maken aan de oorspronkelijke crediteur en de (uitsluitend voor zover wettelijk verschuldigd) aan het incassobureau
Ik zou het zo eenvoudig mogelijk maken. Als je niet voor de eenvoudigste oplossing wilt gaan (betalen aan het incassobureau), dan zou ik voor de next best thing gaan: betalen aan de schuldeiser en dit kenbaar maken aan het incassobureau. Ik zou het bedrag al helemaal niet splitsen, dat leid alleen tot verwarring.

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

Goedendag, inmiddels heb ik de volgende email van bol.com ontvangen, waarin ik in het gelijk wordt gesteld wat betreft mijn klacht over hun incassobureau Accountor Group dat onterecht bij schuldenaren van bol.com 21 % BTW over de incassokosten in rekening brengt (waardoor mensen dus 21% teveel aan incassokosten betalen). Bol.com heeft aangegeven inmiddels Accountor opdracht te hebben gegeven om deze BTW-kosten niet meer in rekening te brengen. Op zich heel goed natuurlijk en dit siert bol.com ook wel, al moet ik daarbij wel de kanttekening maken dat ik eerst nog moet zien of Accountor Group zich hier nu en in de toekomst ook aan zal houden. ik zal dit scherp en de gaten houden en zodra ik merk dat Accountor wederom malafide bezig is, zal ik op dit forum (en andere fora) meteen groot alarm [email protected]: Jullie zijn gewaarschuwd!


Geachte heer (...),


U heeft via klacht.nl een klacht ingevuld naar aanleiding van de ervaringen van uw cliënten met ons incassoproces. Mijn excuses dat u niet eerder van ons een inhoudelijke reactie heeft ontvangen. Via deze e-mail reageer ik graag op de punten die u op klacht.nl aandraagt.

Ten eerste merkt u op ons incassobureau Accountor ten onrechte BTW rekent over de incassokosten die Accountor in rekening brengt. U ziet graag dat deze BTW niet langer in rekening wordt gebracht.

Inmiddels heeft bol.com Accountor opdracht gegeven om de BTW niet langer te rekenen over de incassokosten. Omdat bol.com BTW-plichtig is en de vordering door ons als schuldeiser uit handen is gegeven aan Accountor, mag Accountor de BTW inderdaad niet in rekening brengen over de incassokosten.

(...)

Met vriendelijke groet,

Simonebol.com, Customer Care

jovi198
Berichten: 13
Lid geworden op: 19 jun 2006 15:08

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door jovi198 »

Hoe pak ik dit aan...

Op 11/9 bestelde ik een cd met een totaalbedrag van 14,44, heb meerdere herineringen ontvangen dus het totaal bedrag is opgelopen naar 16,94. Ik heb een bedrag van 14,44 betaalt aan bol.com. Nu ontvang de laatste tijd nogal wat dreigende brieven van een incassoburo Accounter met het vriendelijke verzoek of ik het achterstallige bedrag van 22,16 wil betalen. Als ik dit niet doe vindt loonbeslag plaats, en inboedel verkocht. Ik ontving zelfs een 'concept' dagvaardiging van een vastrecht deurwaarder. (zie bijlage)

Op de site van Bol.com wordt alleen melding gemaakt van 1 niet betaalde herinering post van 2,50. Echter deze post zie ik niet op de vordering van het incassoburo. Ik ben niet onder de indruk van die dreigbrieven van het 'incassoburo', maar ik vraag met toch wel hoe ik ze op goede degelijke manier ze van repliek kan voorzien.

incassospecialist
Berichten: 22
Lid geworden op: 24 okt 2012 22:32

Re: Accountor Group hanteert malafide incassopraktijken

Ongelezen bericht door incassospecialist »

Accountor kan geen beslag leggen, daarvoor is eerst een rechterlijk vonnis nodig in dit geval waarbij u bent veroordeeld de gevorderde kosten te betalen. Dat is dus een loos dreigement.
U heeft de hoofdvordering al voldaan aan bol.com, dat is goed in elk geval.
Wat er is gebeurd is dit: volgens de algemene voorwaarden die bol hanteert hebben zij u eerst een kosteloze betalingsherinnering gestuurd en vervolgens (doorgaans) nog eens 2 herinneringen waarvoor per stuk 2,50 euro wordt gerekend, dus totaal 5 euro aan 'herinneringskosten/administratiekosten' (juridisch zijn dit echter gewoon incassokosten). Blijkbaar is dit in uw geval maar 1 keer gebeurt.
Vervolgens (bij uitblijven van betaling) draagt bol de vordering over aan hun incassobureau Accountor Group. De eerder in rekening gebrachte herinneringskosten worden dan 'weggestreept' waarna Accountor zelf incassokosten in rekening brengt.
Wettelijk mogen er in uw geval (hoofdschuld = 14,44) maximaal 40 euro aan incassokosten worden gerekend, maar bij dergelijke geringe bedragen hanteert bol als uitgangspunt 15% van de hoofdsom + 19,99. Dan kom ik uit op een bedrag van 36,60. Hiervan heeft u reeds voldaan aan bol zelf de hoofdsom van 14,44 euro, dus resteert 22.16 euro. Zo komt Accountor aan dit bedrag.

Mijn advies aan u: niet betalen die kosten.
Geen incassobureau gaat u voor 2 tientjes laten dagvaarden voor een civiele procedure, zeker nu de hoofdsom zelf al is betaald en de debiteur verweer zal voeren. Zelfs bij winst in de juridische procedure wegen de baten niet op tegen de kosten immers. Dat schrijven ze gewoon af, want voor die ene die ze zo laten schieten zijn er 9 anderen die wel gewoon de volle mep betalen. Ik had laatst ook 2 cliënten met eenzelfde geval, waarbij de hoofdsom al volledig was betaald rechtstreeks aan bol.com maar Accountor maar brieven en emails bleven sturen om de incassokosten (50 resp. 78 euro) binnen te halen nog. Op herhaald gemotiveerd verweer waarom de incassokosten onterecht zijn, werd in het geheel niet ingegaan door Accountor. Dus op een gegeven moment werd aan Accountor aangegeven dat op verdere correspondentie niet meer zou worden gereageerd en dat de dagvaarding wel werd afgewacht. Waarna nog een rits aan dreigbrieven volgde, inderdaad ook met zo'n knullige concept-dagvaarding erbij om de druk nog wat extra op te voeren. Maar vervolgens bleek via raadpleging van de status van de vorderingen bij de websites van accountor en bol dat deze vorderingen gesloten en afgedaan waren. Dus veel dreigen en blazen, maar actie ho maar. Als ze voor incassokosten van 50 resp. 78 euro niet door durven te drukken, gaan ze dat voor twee tientjes al helemaal niet doen.

Overigens is bol.com een van die bedrijven die nog steeds hun incassoprocedure niet (goed) hebben afgestemd op de per 1 juli 2012 in werking getreden nieuwe wettelijke regels inzake incasso. Om überhaupt incassokosten in rekening te mogen brengen, dient (indien er verzuim is ingetreden) eerst een kosteloze aanmaning te worden verstuurd die voldoen aan ALLE voorwaarden die art. 6:96 lid 5 BW daaraan stelt: De vergoeding (...) kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, (...), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

In de procedures die ik heb gevoerd inzake vorderingen van bol/accountor heb ik geen aanmaningen gezien die voldeden aan bovengenoemde eisen. Vermoedelijk is dit ook bij u het geval, dit kunt u zelf eenvoudig even nakijken.

Ik zou wel Accountor per email (print het verzonden bericht ten bewijze) laten weten dat je niet zult overgaan tot betaling van de incassokosten en waarom, plus dat je de dagvaarding afwacht en je juridisch tot het uiterste zult verzetten. Dan weten ze in elk geval dat het ze de nodige tijd en moeite (en dus kosten) zal kosten om die twintig euro aan incassokosten te incasseren. Waarschijnlijk zullen ze dan nog wel een of meer dreigbrieven sturen, maar uiteindelijk laten ze het er wel bij zitten.

Hakuna matata.

Gesloten