GGN verjaringsverzoek

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Moet ik bij het 2de verzoek ook weer een termijn van 7 dagen hanteren waar ik dan de gevraagde stukken over aanvraag?
Maar waarom plaatst u hier een vraag als u al contact hebt met het juridisch loket? Bovendien wijst u alle (terechte) adviezen af die hier worden gegeven.
Als u denkt dat het juridisch loket het beter weet, ga daar dan mee verder.
Ik heb geen contact met het juridisch loket, ik heb daar slechts de voorbeeld brief vandaan gehaald.
Tevens heb ik geen enkel advies afgeslagen.

Ik vind aan de hand van uw reactie u een heel naar persoon en vraag u vriendelijk om zich niet meer in deze discussie te mengen, aangezien lezen niet uw sterkste punt blijkt te zijn en uw opmerking dan ook niets bijdraagt aan deze discussie.
Dank u wel.

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

henry.withoot schreef:
08 dec 2020 15:38
Moet ik bij het 2de verzoek ook weer een termijn van 7 dagen hanteren waar ik dan de gevraagde stukken over aanvraag?
Termijnen stellen hoeft uberhaupt niet. Vaak wordt gedacht dat dat indruk maakt of rechtsgevolgen heeft, maar dat is niet zo. Een vriendelijke, maar duidelijke mail zonder loze dreigementen werkt vaak het best. Bedenk dat ook bij een deurwaarderskantoor gewoon mensen werken, die af en toe fouten maken, maar ook gewoon gevoelig zijn voor hoe ze aangesproken worden.

angel1978
Berichten: 8207
Lid geworden op: 30 aug 2005 11:08

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door angel1978 »

Ik vind aan de hand van uw reactie u een heel naar persoon en vraag u vriendelijk om zich niet meer in deze discussie te mengen, aangezien lezen niet uw sterkste punt blijkt te zijn en uw opmerking dan ook niets bijdraagt aan deze discussie.
:shock: :roll:

henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Beste Mevrouw xxxx

In een vorig schrijven verzocht ik om stukken waaruit blijkt dat deze vordering niet verjaard blijkt te zijn.
Zou u alsnog aan dit verzoek willen voldoen zodat ik vast kan stellen dat dit niet het geval blijkt.
Het is namelijk nu aan u om aan te tonen dat dit niet zo is.

Bij dezen nogmaals in alle vriendelijkheid, maar expliciet: "Zou u mij kopieën van alle aan mij verzonden sommaties, aanmaningen en stuitingen kunnen toesturen?"

Tevens ben ik bereid te betalen als blijkt dat de vordering terecht en nog niet verjaard is, en maak dan gaarne gebruik van de eerdere door uw aangeboden betalingsregeling.

Met vriendelijke groet
Is dit een korte nette brief die ermee door kan?

@Moneyman

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

Ja hoor, dat is prima zo!

henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Ok, indien gewenst , wilt u dan de uitkomst hier inzake weten.
Of er al dan niet sprake is van verjaring?

Verder natuurlijk nogmaals bedankt voor alle positieve adviezen die bijgedragen hebben aan deze discussie.

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

Graag, het is altijd fijn te weten of adviezen geholpen hebben. En als ze niet helpen, kunnen we verder adviseren.

juliomariner
Berichten: 2039
Lid geworden op: 27 apr 2007 16:55

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door juliomariner »

Het is altijd prettig als een TS ook de afloop van een topic meldt. Is zeer leerzaam.

henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Beste Mevrouw xxxx

In een vorig schrijven verzocht ik om stukken waaruit blijkt dat deze vordering niet verjaard blijkt te zijn.
Zou u alsnog aan dit verzoek willen voldoen zodat ik vast kan stellen dat dit niet het geval blijkt.
Het is namelijk nu aan u om aan te tonen dat dit niet zo is.

Bij dezen nogmaals in alle vriendelijkheid, maar expliciet: "Zou u mij kopieën van alle aan mij verzonden sommaties, aanmaningen en stuitingen kunnen toesturen?"

Tevens ben ik bereid te betalen als blijkt dat de vordering terecht en nog niet verjaard is, en maak dan gaarne gebruik van de eerdere door uw aangeboden betalingsregeling.

Met vriendelijke groet

Dit is het antwoord wat ik terug kreeg op bovenstaande (weet niet zo goed wat ik hiermee moet, ik vroeg toch expliciet om bewijs van hun):

U stelt dat de vordering is verjaard, helaas kunnen wij uit uw schrijven niet opmaken wat de reden van verjaring is.
Wettelijk gezien is het, op grond van artikel 150 Wetboek van Rechtsvordering, aan u om uw stelling te
onderbouwen zodat wij uw verzoek in behandeling kunnen nemen.
Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

berndv
Berichten: 9056
Lid geworden op: 29 dec 2005 11:10

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door berndv »

Wat een raar antwoord. Maar goed. Het artikel luidt als volgt:
Artikel 150De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.
Als ik dit zo lees, moet u het omdraaien. Op grond van artikel 150 dienen zij juist de partij te zijn die het bewijs dienen aan te leveren dat zij recht hebben om deze vordering nog te mogen incasseren. U beroept zich op verjaring, daarmee kunt u simpelweg het wetsartikel aanleveren waarin gesteld wordt dat dergelijke vorderingen verjaren. Het is aan hen om bewijs te leveren dat de vordering door hun actie niet verjaard zou zijn.

Heel simpel gezegd is de reden van verjaring dat het gaat om een vordering uit 2014, welke op grond van de wetgeving verjaard is, aangezien de termijnen voor verjaring 2 of 5 jaar zijn, 2 jaar voor producten, 5 jaar voor diensten. Tenzij er door GGN gestuit is. Het is onmogelijk om bewijs te leveren van iets dat u niet heeft ontvangen. Het is in mijn ogen dan ook zeer zeker aan GGN om bewijs te leveren.

Wellicht dat moneyman nog een goede juridische terugkoppeling kan geven op grond van dit schrijven.

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

Wat een onzinnig antwoord van GGN. Ik zou dit antwoord sturen:
Geachte heer, mevrouw,

Graag reageer ik op uw stelling dat de bewijslast dat de vordering niet verjaard is, bij mij zou liggen. Dat is pertinent onjuist. Ik zal u uitleggen waarom dat het geval is, en ik raad u aan deze zaak met een jurist binnen uw organisatie te bespreken om verdere escalatie te voorkomen. Een vordering verjaart op grond van art. 3:307 lid 1 BW vijf jaar na opeisbaarheid.
Artikel 3:307 BW:
1Een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis uit overeenkomst tot een geven of een doen verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.
Het is dus niet mijn stelling, dat de vordering verjaard is, maar dat vloeit direct voort uit de wet. Die verjaring kan door de schuldeiser (dus door u) worden gestuit op grond van art. 3:317 lid 1 BW:
Artikel 3:317 BW:
1De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
Deze stuiting vloeit niet voort uit de wet, maar vereist een actieve handeling van de kant van u, namens de schuldeiser: de stuitingshandeling. U stelt dat de vordering niet verjaard zou zijn. Het door u aangehaalde artikel luidt:
Artikel 150 Rv.:
De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijkheid een andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.
In deze casus stel ik niets (want: verjaring vloeit direct voort uit de wet), maar stelt u wél wat, namelijk dat er geen sprake is van verjaring. Dat moet u dus bewijzen.

Nu ik toch bezig ben, wijs ik u er ook gelijk even op dat u niet alleen moet bewijzen dat u de vordering tijdig heeft gestuit, maar dat u ook moet bewijzen dat deze stuitingshandelingen mij bereikt hebben. Dat is geregeld in art. 3:37 lid 3 BW, 1e zin:
Artikel 3:37 lid 3 BW, 1e zin:
3 Een tot een bepaalde persoon gerichte verklaring moet, om haar werking te hebben, die persoon hebben bereikt.
Indien u geen bewijzen van de stuiting en de ontvangst ervan door mij wilt of kunt overleggen, ga ik er vanuit dat u niet tijdig en/of juist gestuit heeft. Ik dat geval sommeer ik u geen verdere actie meer richting mij te ondernemen.

Mocht u hiermee in gebreke blijven, zal ik niet aarzelen een tuchtklacht tegen u in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, waarbij ik mijn kosten op u zal verhalen.

Met vriendelijke groet,

xxxxxxx"

henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Bedankt!

Hij is verzonden, ben eens benieuwd.
[ ik moet stiekem een beetje lachen, gisteren moest ik nog aardig zijn tegen ze van je]

Meiklokje
Berichten: 139
Lid geworden op: 20 aug 2018 14:10

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Meiklokje »

Moneyman, zeer symphatiek de wijze waarop u Ts bij staat, dat mag ook wel eens gezegd worden.
Ik stop een paar duiten in de digitale fooienpot voor aandragers van goede adviezen :D

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

henry.withoot schreef:
10 dec 2020 15:15
[ ik moet stiekem een beetje lachen, gisteren moest ik nog aardig zijn tegen ze van je]
Haha! Klopt, gisteren nog wel. Maar dat was vóórdat ze van die stompzinnige mails stuurden :D

En, eerlijk gezegd: ik wordt er niet blij van als collega's uit het vak op deze manier blijk geven van een totaal gebrek aan kennis, gecombineerd met eigenwijsheid. Iets niet weten is niet erg, iets vol blijven houden wél. Vandaar de nu wat meer vileine toon :wink:
Meiklokje schreef:
10 dec 2020 15:21
Moneyman, zeer symphatiek de wijze waarop u Ts bij staat, dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik stop een paar duiten in de digitale fooienpot voor aandragers van goede adviezen :D
Dank :oops: Weet je wat, als die fooienpot vol genoeg zit koop ik een mooie borrel voor jullie :wink:

ben321
Berichten: 1
Lid geworden op: 13 dec 2020 21:14

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door ben321 »

NeoDutchio schreef:
08 dec 2020 12:48
Een verjaringstermijn gaat lopen vanaf het moment dat de laatste brief verstuurd is. Dus niet vanaf het moment dat de rekening er is. Met doe reden zou je nooit meer hoeven te betalen na 5 jaar.
U bent in 2016 verhuisd, hebt u op het oude adres nooit een herinnering ontvangen? De kans is ook zeer groot dat er ook na 2016 een herinnering verstuurd is naar het laatst bekende adres. Vanaf dat moment wordt de verjaring gestuit en begint het termijn opnieuw.

Maar waarom betaald u niet gewoon die factuur? Ik lees nergens een betwisting.
Beetje flauw, maar je schrijft de termijn

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

ben321 schreef:
13 dec 2020 21:18
Beetje flauw, maar je schrijft de termijn
Met je allereerste post op dit forum een ander terecht wijzen op het gebruik van "het" in plaats van "de", is misschien niet helemaal de bedoeling. Ik heb je bericht gemeld.

16again
Berichten: 12112
Lid geworden op: 02 jul 2003 22:18

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door 16again »

Moneyman schreef:
10 dec 2020 15:33
En, eerlijk gezegd: ik wordt er niet blij van als collega's uit het vak op deze manier blijk geven van een totaal gebrek aan kennis, ...
...of GGN heeft simpelweg geen stuitingsbewijzen, of GGN weet niet eens zeker of TS wel de persoon is die men zoekt:
Gewoon op goed geluk mails sturen naar personen waar het email adres lijkt op de naam van de schuldenaar.

Moneyman
Berichten: 19650
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Moneyman »

Dat eerste zou goed kunnen, dat is exact de reden waarom ik die bewijzen op liet vragen.

Dat tweede is niet logisch in deze casus en ook niet de werkwijze van een gerechtsdeurwaarder.

Hawk-Eye
Berichten: 1149
Lid geworden op: 08 jun 2005 19:46

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door Hawk-Eye »

heb ook gestort in die digitale pot, heb wel zin in een borrel!!!!

henry.withoot
Berichten: 18
Lid geworden op: 08 dec 2020 08:13

Re: GGN verjaringsverzoek

Ongelezen bericht door henry.withoot »

Inmiddels een week geleden, en heb nog niets gehoord!
Maar dat kan natuurlijk altijd nog.

Plaats reactie