LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
stefan33
Berichten: 17
Lid geworden op: 14 jun 2005 19:16

HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door stefan33 » 14 jun 2005 19:54

hallo ik heb in januarie 1992 een bedrag van 10.000 gulden geleend,
door middel van een persoonlijke lening via de ABN AMRO.

ik heb toen na een aantal termijnen betaal problemen gekregen
en de ABN AMRO heeft toen in 1992 een deurwaarder ingeschakeld.
kreeg dreigbrieven en ik heb toen in 1 keer 9700,-gulden overgemaakt.

en niks meer over gehoord tot de dag van vandaag.

ik heb gewoon altijd ingeschreven gestaan bij de gemeente
en heb nooit zonder werk gezeten.
dus ben vindbaar voor een deurwaarder via mijn persoonsgegevens

ik kreeg vandaag een brief van oordijk & partners gerechtsdeurwaarders en incassobureau te leeuwarden.

hoofdsom € 8.591,68
rente € 14.478,20
proceskosten € 603,31
overige executiekosten € 413,37
informatiekosten € 85,82
in mindering voldaan - € 6.476,18
-------------- +

totaal € 17.696,20


kan dit zomaar deze belachelijke bedragen ????
mag dit allemaal na zoveel jaar ????
wat moet ik hier nu aan doenalvast bedankt voor die info

stefan. :(

wrx
Berichten: 47
Lid geworden op: 29 jan 2005 23:11

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door wrx » 15 jun 2005 01:17

Dit is toch echt een fout van de bank.Als je alles hebt betaald zoveel jaar geleden,dan zou ik een schadeclaim indienen,als dit berust op een fout.Trek gelijk alles na ivm bkr noteringen.
Succes.

berendjan
Berichten: 469
Lid geworden op: 25 jul 2004 17:58

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door berendjan » 15 jun 2005 01:53

Een nogal vreemd verhaal. Als er proceskosten berekend worden betekent dit dat er een vonnis van de rechtbank geweest is waarin de rechter dit bedrag in het vonnis aan de schuldeiser heeft toegewezen. Want anders kunnen er geen proceskosten berekend worden. Een vonnis wordt gewezen als slot van een rechtzaak. Die wordt ingeleid met een dagvaarding. Die wordt persoonlijk uitgebracht op het adres dat de deurwaarder die de dagvaarding uitbrengt op juistheid kan nagaan in de GBA. Als de deurwaarder op dat adres niemand thuis treft wordt de dagvaarding in een enveloppe met daarop groot gedrukt GERECHTELIJK STUK, DIRECT OPENEN. Stel dat de dagvaarding aan je aandacht ontsnapt en je voert geen verweer, dan volgt een verstekvonnis. Dat wordt door de rechtbank rechtstreeks naar de partijen in het conflict toegezonden. Tegen een verstekvonnis kun je binnen een bepaalde tijd alsnog in beroep gaan. Het definitieve vonnis wordt ook aan de betrokken partijen toegezonden en ook door de deurwaarder betekent bij de in het ongelijk gestelde partij. Vervolgens zal de deurwaarder het vonnis executeren ofwel het bedrag waartoe de tegenpartij is veroordeeld te incasseren. Als dat niet lukt zal de deurwaarder op andere wijze, meestel door beslaglegging op salaris of uitkering of roerende en onroerende zaken alsnog geld te vangen. Geen enkele deurwaarder zal een vonnis jaren laten liggen om ooit in de toekomst te proberen alsnog de vordering te incasseren. Een vonnis verjaart niet zo gauw, maar dan nog zal een deurwaarder proberen zo snel mogelijk te incasseren. Of er is sprake van een nalatige deurwaarder of hij probeert je te imponeren door te doen alof een vonnis is geveld. Als ik jou was zou ik in elk geval SCHRIFTELIJK protest aantekenen en vragen om kopie van het vonnis waaropm de bij jouw ingediende vordering is gebaseerd.

L. Affûteur
Berichten: 28
Lid geworden op: 08 jun 2005 23:59

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door L. Affûteur » 15 jun 2005 12:22

Als er buiten je weten om een proces is geweest dan ben je veroordeeld bij verstek.Je kunt binnen 4 weken verzet instellen nadat het vonnis persoonlijk aan je is betekend of indien je een daad hebt gepleegd van bekenheid (brief geschreven of iets dergelijks naar aanleiding van het vonnis) Betekening aan de woonplaats of het verzenden- en voor ontvangst tekenen van aangetekende brieven of per post opgestuurde vonnissen tellen niet mee voor de termijnen van verzet. Verzet is net zolang mogelijk als een verstekvonnis werking heeft. Wist je dus niets af van een procedure dan kun je nu nog verzet instellen en mogelijk het rentebedrag naar beneden krijgen.
Wist je er wel van dan sta er minder gunstig voor. In beide gevallen zou ik je adviseren juridische bijstand te zoeken. In dit specifieke geval zou ik een gesprek aanvragen bij een deurwaarderskantoor. Deurwaarders zijn in dit soort zaken uitstekende adviseurs en kunnen ook vaak bemiddelen. Zo'n eerste gesprek is meestal kosteloos.

L. Affûteur
Berichten: 28
Lid geworden op: 08 jun 2005 23:59

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door L. Affûteur » 15 jun 2005 12:37

Als ik jou was zou ik in elk geval SCHRIFTELIJK protest aantekenen en vragen om kopie van het vonnis waaropm de bij jouw ingediende vordering is gebaseerd.
Berendjan wat ben je toch een grote jurihufter. Zou er inderdaad een verstekvonnis zijn dan heb je 4 weken tijd om verzet in te stellen.

Let op: na persoonlijk betekening of daad van bekendheid met het vonnis.

Nu is zo'n stomme raad -om een aangetekende brief te versturen- precies het tijdstip waarom de termijn van verzet zou kunnen ingaan en betrokkene nog maar 4 weken heeft.

Berendjan je pretenteert van alles te weten maar je weet echt niet waar de klepel hangt.

peewee
Berichten: 2194
Lid geworden op: 15 mar 2004 12:00

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door peewee » 15 jun 2005 14:42

Stefan,

Waar je ook op moet letten of in de gevorderde veroordeling geen zg. buitengerechtelijke incassokosten zijn opgenomen (hoe ook genaamd). Het in rekening brengen van deze buitengerechtelijke incassokosten is in het geval dat het om een lening gaat die onder de Wet op het Consumentenkrediet valt namelijk VERBODEN. Dit is geregeld in artikel 34 van de Wck, staat niet duidelijk in dit wetsartikel zelf,maar blijkt wel uit nde Memorie van Toelichting bij deze wet. Dit verbod wordt met de nodige regelmaat door banken (en hun incassobureaus of gerechtsdeurwaarders) overtreden. Mij is bekend dat de Vereniging Consument & Geldzaken (www.geldwijs.nl) in de jaren negentig in tientallen gevallen deze onterecht in rekening gebracht buitengerechtelijke incassokosten voor sommige van haar leden heeft weten terug te vorderen. In sommige gevallen ging het om vele duizenden guldens. Net als andere consumentenorganisaties is Consument en Geldzaken wel een ledenvereniging, je zult dus lid moeten worden, de contributie is 21,50 per jaar.

Gasssst

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door Gasssst » 15 jun 2005 16:18

je pretenteert van alles te weten maar je weet echt niet waar de klepel hangt
My sentiments exactly.
Ik ben ook al vaker op een reactie van hem ingesprongen als de plank weer eens volkomen misgeslagen werd. Vaak zijn de verhalen rechtstreeks overgetypt uit Recht voor Dummies en leveren weinig concreet advies op maar kunnen ook geen kwaad. Totdat er een situatie zich voordoet zoals deze waar het advies inderdaad kostbare tijd opsoupeert die er staat voor de termijn voor verzet.
Echter, mijn indruk van het verhaal is dat er helemaal geen zitting is geweest en dat dit een 'concept-vordering' is van wat de topicstarter moet gaan betalen ALS er een zaak komt. In de veronderstelling dat hij in het ongelijk wordt gesteld uiteraard. Deurwaarders die ook incassodiensten aanbieden bedienen zich soms van dit soort bedenkelijke intimidatie technieken. Iets waar de KBvG ook niet blij mee is.

Ik weet niet of Stefan33 nog mee leest maar ik zou hem willen vragen zeer goed naar de details van de brief te kijken om te zien of hij vanuit het incassobureau of de deurwaarder is verstuurd, en tegelijkertijd te bellen naar deze deurwaarder om het rolnummer na te vragen van de gevoerde zaak. In een verstekzaak wordt het vonnis alleen naar de gedaagde gestuurd als die verweer heeft gevoerd, dus de mogelijkheid is nog steeds niet uit te sluiten dat die zaak inderdaad gediend heeft. Als er geen rolnummer is en geen zaak is geweest, brengt de deurwaarder je kosten in rekening van een proces dat niet is gevoerd. Is hij van plan die in eigen zak te steken? Het is op de zaken vooruit lopen, maar zelf zou ik in dat geval onmiddellijk hierover een klacht sturen naar de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders, Rechtbank Amsterdam, Postbus 84500, 1080 BN Amsterdam.
Zou je die brief niet eens kunnen scannen en ergens op het net zetten?

Gasssst

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door Gasssst » 15 jun 2005 16:37

Overigens, dat de bedragen absurd zijn ben ik met je eens. Je leent €4537,80 waarvan je binnen een jaar €4401,66 aflost en een aantal termijnen waarna een hoofdsom van €8591,68 overblijft. Maar volgens de gegevens heb je €6476 voldaan, dus was de hoofsom ooit rond de €15.000? De relatie met de 10.000 gulden ontgaat me hier totaal. Het lijkt erop dat de aflossing bij de schuld is opgeteld in plaats van eraf getrokken. Ik hoop dat je de bankgegevens hiervan nog hebt?

L. Affûteur
Berichten: 28
Lid geworden op: 08 jun 2005 23:59

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door L. Affûteur » 15 jun 2005 18:34

Inderdaad de bedragen lopen nogal door elkander. Wat wel bekend is dat credietverstrekkers nogal eens de methodiek gebruiken dat de rente steeds over de hoofdsom berekend wordt tot er uiteindelijk afgelost is. Bij boeteclausules staat dan ook dat deze boetes steeds over de hoofdsom verschuldigd zijn. Op deze wijze krijg je aardig oplopende bedragen.

Wat de opmerking van gasssst betreft over die Berendjan. Inderdaad een dummie. Dat blijkt ook wel uit het feit dat ik ergens gelezen heb dat hij ook vrij zou maken om een legiolease vergadering te bezoeken. Dus de wijsneus was niet zo slim om het legioverhaal te doorzien. Op dit forum is hem ook regelmatig gevraagd zijn kreten te staven met te controleren teksten. Maar op de vraag: waar staat dit dan, komt nooit antwoord. Hij weet dus wel dat als je geknipt en geschoren wordt je stil moet blijven zitten. Hopelijk zwijgt hij nu voor voorgoed. Anders geven we hem naast een knip- en scheerbeurt ook een royale wasbeurt. Waarvan akte :twisted:

stefan33
Berichten: 17
Lid geworden op: 14 jun 2005 19:16

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door stefan33 » 15 jun 2005 19:14

Ik weet niet of Stefan33 nog mee leest maar ik zou hem willen vragen zeer goed naar de details van de brief te kijken om te zien of hij vanuit het incassobureau of de deurwaarder is verstuurd,
weet ik niet precies denk incasso want er staat:

ABN AMRO Bank n.v. te amsterdam heeft ons haar vordering op u ter incasso gegeven met betrekking tot persoonlijke lening .

Maar volgens de gegevens heb je €6476 voldaan, dus was de hoofsom ooit rond de €15.000? De relatie met de 10.000 gulden ontgaat me hier totaal.
ja je hebt gelijk was 15.000 gulden wat ik had geleend sorrie voor de foute informatie

zal zometeen rond 9 uur de brief online zetten. moet eerst langs me vader heb zelf geen scanner.

resp00112469
Berichten: 851
Lid geworden op: 14 okt 2003 22:11

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door resp00112469 » 15 jun 2005 21:01

Aan dit zaakje zit volgens mij een luchtje. Een bank zal, als er iets te vorderen is, eerst contakt moeten opnemen met de debiteur. Er kan dan na in gebreke stelling een gerechts deurwaarder namens de bank de vordering komen innen. Als ik het goed heb onthouden, en sorry als ik het mis heb, mag een bank NOOIT voor een persoonlijke lening een incasso bureau inschakelen. De bank is namelijk ZELF verantwoordelijk voor het innen van de vordering. Dus geen incasso kosten en meer van dit soort kosten, want dat is gewoon bij WET verboden.

Vr. Gr. Hans.

stefan33
Berichten: 17
Lid geworden op: 14 jun 2005 19:16

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door stefan33 » 15 jun 2005 21:20

Laatst gewijzigd door stefan33 op 15 jun 2005 22:53, 3 keer totaal gewijzigd.

berendjan
Berichten: 469
Lid geworden op: 25 jul 2004 17:58

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door berendjan » 15 jun 2005 22:28

Affuteur en Gassst, het moet aan jullie reacties te lezen toch wel zwaar frustrerend zijn wanneer aan het einde van een moeizaam voltooide rechtenstudie bij NTI geen roemrijke loopbaan als fameus top advocaat op je wacht doch je elke dag opnieuw achter je vervallen burootjes in de bezemkamer van de rechtsbijstandsverzekeraar moet kruipen om daar de enveloppen te openen of dicht te likken. En dan vast te stellen dat in tegenstelling tot waarvan jullie overtuigd zijn noch de rechter, noch de tegenpartij geimponeerd is door een titel maar wel door argumenten. En weer een zaak verloren gaat met aan het eind een pissige klant die je met het hand op het hart beloofd had dat zijn zaak een eitje was en het vonnis in zijn voordeel nog slechts een kwestie van uittikken is. Ik heb dossiers vol met jullie non argumenten waaruit een ding blijkt: ik weet nog steeds niet waar jullie wel verstand van hebben. Ik heb zaken tegen jullie giga frustries tenminste allemaal glansrijk gewonnen. De frustraties worden klaarblijkelijk nog verhoogd doordat jullie verleasers zijn. Ook een teken dat jullie zelfs gezakt zijn voor de cursus begrijpend lezen. Waarschijnlijk kunnen jullie beter overweg met plaatjes. Een goede raad aan forumdeelnemers, neem de adviezen van deze frustries met een treinlading zout en laat ze daaronder liggen.

Gasssst

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door Gasssst » 15 jun 2005 22:29

Oei, ik zou hem weer even off-line halen en zonder je persoonlijke gegevens terugzetten.

Verder is dit een aanschrijving van het incassobureau, en dreigen ze nog alleen maar met de te nemen verdere rechtsmaatregelen. In dat kader is het zeer interessant wat die proceskosten en executiekosten dan wel mogen betekenen. Mijn inschatting is dat ze om zich in te dekken met een verhaal zullen komen dat het hier om de 'bankprocessen' bij het afhandelen van een lening en de executie bij het beëindigen ervan gaat. Een ranzige vorm van intimidatie poging. Stap morgen even een rechtswinkel binnen. Over de bedragen en de lange periode zou je nog wat nadere informatie kunnen vragen bij de bank. Ik kan het in ieder geval niet thuisbrengen. Mijn grove berekening kwam uit op een oorspronkelijke hoofdsom van 15.000 euro, dat is nog altijd 2,2 keer zoveel als je geleend hebt. Maar ook zit er een gat tussen de geleende 15.000 gulden en de afgeloste 9700 gulden en het 'aantal termijnen' dat je had afgelost. In 12 jaar kan dit inclusief boetes en rente nogal opgelopen zijn, maar ook valt de bank waarschijnlijk verwijtbaar gedrag aan te rekenen door je nooit ergens van op de hoogte te stellen. Maar om daarmee op een kleine 24.000 euro uit te komen lijkt wel zeer onwaarschijnlijk.
Als het bedrag dat voldaan is van 6476,18 euro (14.271 gulden) juist is, dan klopt het wel dat de lening niet geheel is terug betaald.
Als je op 1 januari 1992 15.000 gulden leende en op 31 december 9700 afloste, had je op dat moment een schuld -bij 12% rente- van 7100 gulden minus de betaalde termijnen plus de eventuele boetes. Nu, 12 jaar later met diezelfde 12% rente zou de schuld 3,9 maal zo hoog zijn opgelopen tot een bedrag dat in de orde van grootte van 12.500 euro ligt. Echt, het is dus zaak dat je al je administratie bij elkaar pakt en even bij de rechtswinkel binnenstapt om te kijken hoe je hier verder mee om moet gaan.

Gasssst

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door Gasssst » 15 jun 2005 22:34

Het is goed berendjan, heb je ook nog een advies aan de topicstarter?

stefan33
Berichten: 17
Lid geworden op: 14 jun 2005 19:16

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door stefan33 » 15 jun 2005 23:26

oke bedankt voor de reakties ga wel langs mijn advocaat kijken wat die er van zegt.

ik heb trouwens nog 1 vraag

ik heb 1 jaar vast gezeten [drugshandel]
ook hier stond ik ingeschreven op het gevangenis adres.
maar daarna heb ik tijdelijk tot ik weer woonruimte had
na mijn vrijlating een postadres gehad.

ik kreeg op een gegeven moment ruzie met de mensen waar ik ingeschreven stond als postadres en had dus even geen post
dus het kan zijn dat er post is geweest in die periode.

maar ik had wel gewoon werk
moet een deurwaarder niet via mijn sofinummer natrekken waar ik werk
en loonbeslag leggen als ik geen gehoor geef op het postadres ???

berendjan
Berichten: 469
Lid geworden op: 25 jul 2004 17:58

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door berendjan » 15 jun 2005 23:41

Gasst, mijn advies aan de topic starter is in elk geval niet te doen wat jij adviseert. Want het bureau voor rechtshulp zal hem met de allergrootste waarschijnlijkheid adviseren naar een advocaat te stappen en hem advies en bijstand te vragen. Een doorwrochte brief van een goede advocaat (dus geen rechtsbijstand) maakt op het incasobureau dat met de vordering gekomen is indruk en kan hen ertoe bewegen om in te binden en terug te keren tot de realiteit. Bovendien, als de schuldeiser niet in wil schikken of een acceptabel schikkingsvoorstel doet en de incasso doorzet zal deze, gelet op de hoogte, voor de civiele rechter komen en daar kan alleen met een procureur geprocedeerd worden. En dat zijn dus geen medewerkers van een bureau voor rechtshulp of een rechtsbijstandhulpje. Doch eerst maar eens afwachten wat een brief van een advocaat voor effect heeft. Niet zelden eindigen deze intimidatiepogingen in een roemloos einde als het incassobureau en de schuldeiser merken dat de schuldenaar gefundeerd tegengas biedt.

resp00112469
Berichten: 851
Lid geworden op: 14 okt 2003 22:11

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door resp00112469 » 15 jun 2005 23:52

In Uw geval zou ik helemaal NIET met enige vorm van incasso onderhandelen. Ik zou gewoon DIRECT met de bank in overleg gaan om de rechtmatigheid van de vordering te toetsen. Iedere vorm van correspondentie met de incasseur kan negatief uitpakken. Mocht dit niet lukken, dan kunt U altijd nog naar een advocaat of rechtsbijstand gaan.
Verder staat er in de brief dat bij in gebreke blijven van betaling er rechts maatregelen zullen worden genomen, is wel heel vreemd want als er al een vonnis is, is dit geheel overbodig. Sommige incasso bureau's kopen oude vorderingen op die allang zijn afgeschreven en proberen zo iemand te intimideren. Laat U vooral niet gek maken en ga alleen met de bereffende bank in zee! Laat de incasseur maar een procedure starten, ik denk dat ze geen poot hebben om op te staan.

Vr. Gr. Hans.

L. Affûteur
Berichten: 28
Lid geworden op: 08 jun 2005 23:59

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door L. Affûteur » 16 jun 2005 01:29

stefan 33, Als je toch al hebt besloten om een advocaat te consulteren. laat dan ook even weten hoe zaak zich verder ontwikkelt. :?:

Gasssst

Re: HELP gerechtsdeurwaarder ingeschakeld na 13 jaar mag dit ???

Ongelezen bericht door Gasssst » 16 jun 2005 01:57

maakt op het incasobureau dat met de vordering gekomen is indruk en kan hen ertoe bewegen om in te binden
Waar komt bij jou toch het idee vandaan dat het nederlands rechtsstelsel is gebaseerd op indruk maken? Jouw belevingswereld vertoont wel erg veel gelijkenis met die van de breedbekkikker. Maar het gaat niet om wie er het hardste kwaakt maar wie zich baseert op de degelijkste rechtsgrond. Wederom rijst de vraag in welke hoedanigheid jij je nou eigenlijk met enige vorm van juridische werkzaamheden bezig houdt.
Je wijst de gang naar de wetswinkel pertinent af omdat men daar naar een advocaat zal verwijzen en jij... verwijst de topicstarter naar een advocaat. Eentje die vooral errug duur moet kosten, want dat maakt indruk. Alsof niet ook Moszcowicz zijn quotum pro-deo zaken doet. Maar niet het tarief van de in de arm te nemen advocaat, maar de rechtspositie van de topicstarter is het subject van de discussie in deze. Je moet ook eens even je terminologie aanscherpen voordat je iemand wijs kan maken dat je jurist bent; sinds wanneer is de sector kanton er niet meer voor de civiele zaken?
Niet zelden eindigen deze intimidatiepogingen in een roemloos einde als het incassobureau en de schuldeiser merken dat de schuldenaar gefundeerd tegengas biedt.
Oh maar nu snap ik het, jij bent al een stuk verder dan ieder ander van ons; je hebt al uitgemaakt dat de vordering niet rechtmatig is. Dat zal dan wel de topjurist kenmerken, dat hij de ontbrekende feiten zelf weet in te vullen. Daar was ik nog niet aan toe.

Nu, aan stefan,
moet een deurwaarder niet via mijn sofinummer natrekken waar ik werk en loonbeslag leggen als ik geen gehoor geef op het postadres ???
Dit komt pas ter sprake als je gedaagd wordt, en loonbeslag ten behoeve van de afbetaling van een lening is al helemaal niet aan de orde. Hiervoor moet een uitspraak van de rechter aan ten grondslag liggen in een zaak die nog zeer zeker niet gediend heeft. Je moet je nu allereerst bezig houden met uit te (laten) zoeken of de vordering correct is en of deze nu nog rechtmatig kan worden geïncasseerd en je niet kan beroepen op bevrijdende verjaring.

Gesloten