Hoist Portfolio Holding Ltd.

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 21 aug 2014 19:41

Discovery19 is er een vonnis geweest? Wie was toen de eisende partij? Was dit IDM of Hoist?
Of is de lening opgemaakt met een notariële akte? Verwacht van Hoist geen kwijtschelding! Zeker niet zolang je nog enkele honderden euro,s per maand kan betalen.

dojama
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 aug 2014 13:19

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door dojama » 26 sep 2014 12:21

na een radio stilte aan de kant van het incassobureau gaat de Hoist terror weer verder;
in de tussentijd heb ik brieven geschreven richting het incassobureau waar zij van meenden niet op te hoeven reageren., tenslotte wordt ik nu gemaand te betalen anders volgen er executiemaatregelen!
het incassobureau is van mening dat zij vanaf begin dit jaar ons uitgebreid hebben geïnformeerd. Dit uitgebreide informeren bestaat uit het versturen van 1 brief welke helaas door ons niet is ontvangen! Pas toen het ons opviel dat er HOIST boven de brief stond ipv IDM hebben wij om opheldering gevraagd richting het incasso bureau. Het incasso bureau schrijft dat zij ons een kopie van de cessie- akte en de volmacht te hebben gestuurd maar dat wij hebben gemeld deze "algemeen" te vinden. Volgens het incasso bureau is het juist dat er op grond van artikel 3:84 lid 2 BW in voldoende mate door de akte moet worden bepaald ECHTER, de hoge raad heeft evenwel in enkele arresten geoordeeld dat dit vereiste niet strikt moet worden uitgelegd. het houdt niet in dat de vordering in de akte zelf moet zijn geïndividualiseerd; voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat, bijvoorbeeld met een cessielijst, waarvan in dit geval sprake is. Deze lijst, die de specifieke data van enkele tienduizenden vorderingen bevat, waaronder NAW gegevens, worden niet aan ons verstrekt, niet alleen vanwege praktische bezwaren maar ook met oog op de privacywetgeving" aldus het incassobureau.
Omdat wij ons beroepen op artikel 6;37 BW meld het incassobureau " enkele twijfel is dus niet voldoende, die twijfel moet ook berusten op redelijke gronden, en aan dat laatste schort het volgens het incassobureau. Wij zijn immers volgens het incassobureau begin dit jaar op de hoogte gesteld van de rechtsovergang, tevens hebben wij de akte van cessie en de volmacht ontvangen en al betalingen verricht.
Verder wordt er nu gezegd dat het ons vrij staat informatie in te winnen bij Hoist maar dat uit niets blijkt dat wij hier moeite voor hebben gedaan!
er wordt gesommeerd om de betaling te hervatten, doen we dit niet volgens er onmiddellijk executie en beslagmaatregelen
is hier nog iets wat wij kunnen doen, kan dit zomaar? Ik snap dat wij niet de gehele lijst toegestuurd gaan krijgen en dit is ook niet wat wij gevraagd hebben. Wij hebben herhaaldelijk gevraagd om een bewijs dat deze vordering aan Hoist zou zijn verkocht. Moeten wij nu betalen terwijl niet eens duidelijk is of onze vordering is verkocht aan hoist en op basis van een deze zin " de hoge raad heeft evenwel in enkele arresten geoordeeld dat dit vereiste niet strikt moet worden uitgelegd. het houdt niet in dat de vordering in de akte zelf moet zijn geïndividualiseerd; voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat, bijvoorbeeld met een cessielijst, waarvan in dit geval sprake is".
kan radar hierin adviseren?

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 26 sep 2014 14:13

Dojama, ik heb met meerdere Hoist zaken te maken. In geen van deze zaken heeft Hoist een volledige acte kunnen overleggen.
Hoist kan andere namen op de lijst onleesbaar maken voor de privacy van zijn andere schuldenaren.
Wat de hoge raad hier over heeft gezegd is dat er niet expliciet de naam van de schuldenaar in de akte hoeft te staan. Er mag ook een verwijzing zijn naar een lijst. Uit deze verwijzing moet dan wel af te lijden zijn dat het deze persoon betreft. Dit kan bv het nummer zijn van het leencontract.
Niet jij, maar Hoist moet bewijzen dat ze een vordering op jouw hebben. Gebruik alle bankschandalen van de laatste jaren voor jouw rede dat je deze cessie in twijfel trekt. (noem ze ook allemaal bij naam!)Ik heb binnenkort een rechtszaak waar eenzelfde geval speelt. Ik zal je op de hoogte houden.

dojama
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 aug 2014 13:19

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door dojama » 27 sep 2014 16:09

Bedankt Sacredfour voor je reactie, hier kan ik weer wat uithalen om mee te reageren richting het incassobureau. heb je ook wat voorbeelden van bankschandalen of waar ik deze kan vinden?
het bureau geeft ook ineens aan dat ik vrij ben om contact op te nemen met hoist en verwijd mij in de brief dat ik dit nog niet heb gedaan, is het verstandig om contact op te nemen met hoist
ik ben uiteraard zeer nieuwsgierig naar de uitspraken in de rechtzaken die gaan komen
ik zal dit onderwerp blijven monitoren op eventuele ontwikkelingen in de zaak Hoist

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 27 sep 2014 16:48

dojama,
Als je “bankschandalen” intoetst op Google kan je al aardig wat bankschandalen vinden.

Schrijf onder je correspondentie naar het incassobureau:

Kennisgeving aan Agent/Vertegenwoordiger is kennisgeving aan Achterman.
Kennisgeving aan de Achterman is kennisgeving aan Agent/Vertegenwoordiger.

M.a.w. als gemachtigde voor Hoist zijn ze verantwoordelijk om alle informatie met Hoist te delen mocht dat relevant zijn.

Geef ze alsnog 14 dagen om met een geldige kopie akte van cessie voor de dag te komen.
Doen ze dit niet stuur ze daarna een ingebrekestelling waarin je aangeeft dat Hoist geen partij meer is in dit geschil.

Nu moet je ook de bevoegdheid van het incassobureau betwisten:

Het mag duidelijk zijn dat ik door het gebrek aan berichtgeving van Hoist ook de bevoegdheid van (naam incassobureau) in deze zaak niet meer accepteer.
Handelt (naam incassobureau) als bevoegde voor IDM Finance dan verzoek ik u voor bewijs dat de vordering nog steeds bij IDM Finance in de boeken staat
en dat (naam incassobureau) nog steeds bevoegd is voor IDM Finance te handelen.


dojama
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 aug 2014 13:19

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door dojama » 29 sep 2014 09:06

hallo Sacredfour,

ivm onze case Hoist ben ik ook het internet aan het afspeuren of ik meer informatie kan vinden. heel toevallig stuitte ik op onderstaande link,
http://www.google.nl/url?url=http://www ... 3Q05HD8dcQ
toe ik deze openende zag ik de akte van cessie die ook ik heb ontvangen vanuit het incassobureau.
Is deze akte wel rechtsgeldig? Moet hier geen stempel op staan van een notariskantoor of van de belastingdienst?
Kun je mij adviseren of ik Hoist moet aanschrijven over de vermeende vordering of dat ik dit aan het incassobureau moet overlaten?
alvast bedankt
groet Mary

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 29 sep 2014 09:25

dojama,
Er hoeft geen stempel op te staan van de belastingdienst of geregistreerd te worden bij een notaris als het gaat om een openbare cessie.
zover ik weet werkt Hoist met openbare cessie. Dit betekend wel dat wanneer cessie heeft plaatsgevonden dit zo spoedig mogelijk aan de schuldenaar gemeld moet worden.

Doe een verzoek voor welke vorm van cessie heeft plaatsgevonden.

Ik verzoek u ook duidelijk aan te geven of dit een stille cessie betreft waarvan ik nu op de hoogte wordt gebracht of een openbare cessie waarvan door de bekendmaking aan mij op (datum) de levering is afgerond. In geval van stille cessie verwacht ik een datum van registratie. (notaris of belastingdienst)
Voor de zekerheid stuur het naar Hoist en ook een kopie hiervan naar het incassobureau.

puma73
Berichten: 5879
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door puma73 » 29 sep 2014 09:41

Er zijn ook mensen die geen enkel middel schuwen om onder hun (financiële) verplichtingen uit te komen. En dit soort zaken hier op een forum te mogen plaatsen.

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 29 sep 2014 09:53

dojama, het incassobureau schrijft aan jouw:
..............de hoge raad heeft evenwel in enkele arresten geoordeeld dat dit vereiste niet strikt moet worden uitgelegd. het houdt niet in dat de vordering in de akte zelf moet zijn geïndividualiseerd; voldoende is dat de akte zodanige gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat, bijvoorbeeld met een cessielijst, waarvan in dit geval sprake is. Deze lijst, die de specifieke data van enkele tienduizenden vorderingen bevat, waaronder NAW gegevens, worden niet aan ons verstrekt, niet alleen vanwege praktische bezwaren maar ook met oog op de privacywetgeving" aldus het incassobureau
.
Ja, de banken staan er bekend om dat als het gaat om belangrijke informatie ze zich gaan verschuilen achter "privacy" en "concurrentie gevoelige informatie" Het feit blijft echter staan, in de akte moet de vordering voldoende zijn bepaald. Een akte van cessie zonder de "lijst" is een totaal nutteloos stukje papier. Ook de rechter moet er vanuit gaan dat alle beweringen van partijen gestaafd moeten worden door het nodige bewijs. Ook al is een van deze partijen de machtige bank. Zou de rechter aan de beweringen van de bank meer waarde hechten dan aan die van jouw dan moet je gelijk een wrakingsverzoek indienen!

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 29 sep 2014 12:55

Puma 73, je bent waarschijnlijk niet bekend met Credit default swaps, Robo signing, securitisatie hypotheek fraude, Libor en Euribor fraude en alle andere bank schandalen.
Ik stel voor dat je het boek “Bailout” van Neil Barofsky eens leest.

Alle leenovereenkomsten die de bank sluit zijn bedrog, tenzij de bank aangeeft dat ze jouw promesse omruilen voor digitaal geld. Het is mijn missie deze wanpraktijken zoveel mogelijk duidelijk te maken.

puma73
Berichten: 5879
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door puma73 » 29 sep 2014 13:03

sacredfour schreef:Puma 73, je bent waarschijnlijk niet bekend met Credit default swaps, Robo signing, securitisatie hypotheek fraude, Libor en Euribor fraude en alle andere bank schandalen.
Ik stel voor dat je het boek “Bailout” van Neil Barofsky eens leest.

Alle leenovereenkomsten die de bank sluit zijn bedrog, tenzij de bank aangeeft dat ze jouw promesse omruilen voor digitaal geld. Het is mijn missie deze wanpraktijken zoveel mogelijk duidelijk te maken.
Ik ga helemaal geen boeken lezen, dat hoef ik niet. Ik zie overduidelijk wanneer iemand met op z'n zachts gezegd met vage redeneringen onder zijn blijkbaar bestaande schulden probeert uit te komen met allerlei handelingen die de loop van het incassoproject (proberen te ) frustreren.

Gezien diverse postings van u blijkt u een van die mensen te zijn die misbruik maakt van die mogelijkheden.

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 29 sep 2014 15:19

Omdat wij ons beroepen op artikel 6;37 BW meld het incassobureau " enkele twijfel is dus niet voldoende, die twijfel moet ook berusten op redelijke gronden, en aan dat laatste schort het volgens het incassobureau
"Enkele twijfel is niet voldoende". Dit heeft echter niks te maken met de quote van de hoge raad. "de twijfel moet berusten op redelijke gronden" Ook deze quote heeft niks te maken met de uitspraak van de hoge raad. Art 6:37 BW zegt niks over twijfel op redelijke gronden. Er is ook geen jurisprudentie die dit zegt.

dojama
Berichten: 16
Lid geworden op: 02 aug 2014 13:19

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door dojama » 30 sep 2014 06:40

bedankt voor je adviezen Sacredfour, er zijn nu twee brieven onderweg, een in antwoord op het schrijven van het incassobureau, en een richting hoist en deze in kopie naar het incasso bureau. Daarnaast heb ik gevraagd om medewerking van het incassobureau aan deze waarheidbevinding. Ik zal je op de hoogte houden van het verloop van deze case

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 09 okt 2014 09:21

Omdat Hoist meekijkt op dit forum is het niet verstandig een eventuele verdediging in rechte hier op het forum te bespreken. Ik wil echter wel nog een belangrijke mededeling doen i.v.m. de akte van cessie zou Hoist deze toch overleggen. Ik heb er nog geen onder ogen gehad waarvan ik kan zeggen dat deze voldoet aan de eisen van art 3:94 BW De akte is altijd in het Engels, er missen belangrijke pagina’s en er is geen verband tussen de akte en de vordering mocht Hoist überhaupt een print-out van de gedigitaliseerde vordering lijst geven.
Verwacht van Hoist en zijn incasso partners ook geen 'fair play" Ze zullen alle "dirty tricks" gebruiken om jouw er in te luizen.

puma73
Berichten: 5879
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door puma73 » 09 okt 2014 09:34

sacredfour schreef: Verwacht van Hoist en zijn incasso partners ook geen 'fair play" Ze zullen alle "dirty tricks" gebruiken om jouw er in te luizen.
O en jouw tips en trucjes zijn wel eerlijk? Jij bent net zo "fair" dat je de party die nota bene een vordering probeert te innen, met allerlei onzinverhaaltjes en onzinnige eisen frustreert en traineert in de hoop dat men stopt.

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 09 okt 2014 13:16

Nog wat interessante informatie m.b.t. deze akte van cessie. De laatste akte die ik onder ogen kreeg was een credit claims transfer instrument. Onder de Nederlandse wet nog steeds cessie, maar we hebben het hier nu over een veel ingewikkelder financieel instrument. Dit gaat meer lijken op securitisatie omdat deze door Hoist weer doorverkocht wordt (of kan worden) als CDO.
(collateralized debt obligations) jouw invorderbare schuld wordt dan samen gegooid met vele andere, daarna weer in stukken gesneden en verhandelt op de financiële markten. Het zou dus zomaar kunnen dat Hoist al niet meer de eigenaar is van de vordering maar alleen nog maar de beheerder van de pool (SPV) Dit is dan ook de reden dat Hoist zeer geheimzinnig doet met de akte van cessie. Deze pool van vorderingen, Project NPL ( non performing loans) is waarschijnlijk al verhandeld voordat cessie aan jouw gemeld werd.
Hoist heeft dan een service contract om de gelden te innen.

Julie4444
Berichten: 5046
Lid geworden op: 04 jul 2014 13:36

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door Julie4444 » 09 okt 2014 13:44

puma73 schreef:
sacredfour schreef: Verwacht van Hoist en zijn incasso partners ook geen 'fair play" Ze zullen alle "dirty tricks" gebruiken om jouw er in te luizen.
O en jouw tips en trucjes zijn wel eerlijk? Jij bent net zo "fair" dat je de party die nota bene een vordering probeert te innen, met allerlei onzinverhaaltjes en onzinnige eisen frustreert en traineert in de hoop dat men stopt.
+1.
Als je nou gewoon je rekeningen betaalt heb je nooit last van dit soort situaties. Het is toch helemaal niet zo onrechtvaardig dat er bedrijven zijn die vorderingen bij wanbetalers proberen te innen IMO. Wanbetalers kosten de samenleving al genoeg geld. Als je een verplichting hebt moet je er gewoon aan houden, ongeacht wie je wijst op je verplichting.

sacredfour
Berichten: 1729
Lid geworden op: 08 jul 2011 18:15

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door sacredfour » 09 okt 2014 16:05

Ik heb dit al zo vaak op dit forum verteld! Maar goed dan maar, daar gaan we nog een keer. Ik ben het helemaal met je eens dat een schuld terug betaald moet worden. Dat betekend nog niet dat je iedereen moet geloven die zegt een vordering op jouw te hebben. De wetgever heeft niet voor niks de schuldenaar beschermd met art 3:94 BW. Omdat we de banken niet meer op hun blauwe ogen kunnen geloven raad ik iedereen aan om te controleren of de cessie rechtmatig is verlopen en of er überhaupt nog wel een vordering is. Het kan best zijn dat de schuldeiser al in zijn vordering is voldaan door een çredit default swap. Ik stel voor dat je je ook maar eens securitisatie and double dipping gaat googelen. Ga dan eens alle bankschandalen nalezen. Ben je dan nog steeds van mening dat de banken eerlijk spel spelen, dan praten we wel verder.

puma73
Berichten: 5879
Lid geworden op: 28 nov 2003 13:41

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door puma73 » 09 okt 2014 16:23

sacredfour schreef:Ik heb dit al zo vaak op dit forum verteld! Maar goed dan maar, daar gaan we nog een keer. Ik ben het helemaal met je eens dat een schuld terug betaald moet worden. Dat betekend nog niet dat je iedereen moet geloven die zegt een vordering op jouw te hebben. De wetgever heeft niet voor niks de schuldenaar beschermd met art 3:94 BW. Omdat we de banken niet meer op hun blauwe ogen kunnen geloven raad ik iedereen aan om te controleren of de cessie rechtmatig is verlopen en of er überhaupt nog wel een vordering is. Het kan best zijn dat de schuldeiser al in zijn vordering is voldaan door een çredit default swap. Ik stel voor dat je je ook maar eens securitisatie and double dipping gaat googelen. Ga dan eens alle bankschandalen nalezen. Ben je dan nog steeds van mening dat de banken eerlijk spel spelen, dan praten we wel verder.
Ik ben van mening dat u ook een oneerlijk spel speelt met frustreren en traineren van vorderingen die op u lopen. Dit heeft u al verschillende malen hier laten zien.

U verwijt de banken iets, ik ben van mening dat mensen zoals u het voor heel veel mensen moeilijk maken om op een normale manier tot een regeling te komen met banken.

Ik heb u al eerder verteld dat ik niks ga lezen. Ik lees uw bijdragen en zie dan gewoon iemand die met allerlei truuks onder zijn schulden probeert uit te komen.

Julie4444
Berichten: 5046
Lid geworden op: 04 jul 2014 13:36

Re: Hoist Portfolio Holding Ltd.

Ongelezen bericht door Julie4444 » 09 okt 2014 17:05

sacredfour schreef:Dat betekend nog niet dat je iedereen moet geloven die zegt een vordering op jouw te hebben. [..] ...raad ik iedereen aan om te controleren of de cessie rechtmatig is verlopen en of er überhaupt nog wel een vordering is.
Als mensen hun zaakjes niet op orde hebben kunnen er vorderingen zijn. Wanneer mensen hun financiële zaken gewoon op orde hebben komt dat helemaal niet ter discussie aangezien dit soort dingen doorgaans niet betaalde rekeningen betreft. Ik zeg niet dat iedereen elke incassocowboy meteen moet geloven, maar als je weet dat je ergens niet aan je verplichtingen hebt voldaan en er dus een vordering is die niet is voldaan moet je gewoon betalen.

Als de vordering terecht is en klopt dondert het toch niet hoeveel handtekeningen er op zo'n cessieformulier staan en of alle blaadjes wel netjes zijn opgestuurd? Tuurlijk, controleren is één ding, maar je draaft het nogal door. Je hebt alsnog gewoon een betalingsverplichting als de vordering terecht is, en dat soort acties maken het alleen maar moeilijk voor andere mensen om tot fatsoenlijke regelingen te komen.

Zoals Puma ook zei: het leest alsof je onder je schulden uit probeert te komen terwijl deze wel gewoon terecht zijn. Wanbetaler zijn is niet iets om trots op te zijn.

Plaats reactie