LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Intrum Justitia

Goeie of slechte ervaringen met incasso's? Ventileer hier jouw mening.
Jay79
Berichten: 2
Lid geworden op: 07 apr 2008 12:10

Intrum Justitia

Ongelezen bericht door Jay79 » 07 apr 2008 13:18

Hallo,

Al eerder heb ik hier ervaringen gelezen over Intrum Justitia.
Helaas ben ik nu zelf de dupe geworden van deze personen.

Het gaat om het volgende:

Wij hebben internet via tele 2. Wij hadden een factuur openstaan van 21,97. Hier heb ik twee keer achteraan gebeld, tevens met de mededeling dat we voor de zoveelste keer een storing hadden.
(Door de storingen zouden ze 10 euro in mindering brengen op de nieuwe factuur).

Heel graag wilde ik de factuur betalen via telebankieren, maar dat lukt niet zonder internet. Mijn vraag aan Tele 2 was dan ook of ze nu eindelijk eens de storing (3 weken) wilden gaan verhelpen.

Gelukkig heeft ons internet het weer tijdelijk gedaan, alleen vrijdag
28-4-2008 weer geen internet. Ik weer gebeld. Bleek dat we waren afgesloten!
Ik heb met de mevrouw van de klantenservice afgesproken dat ik het bedrag van 21,97 z.s.m. zou gaan betalen. Dit was accoord.

3 dagen later, maandag 31-3-2008 hebben we bij onze buren door middel van een spoedoverboeking het bedrag overgemaakt.
Die middag krijgen we een brief van Intrum Justitia.

Of we even voor 8-4-2008 84,29 willen overmaken.
Dat wil zeggen 21,97 hoofdsom, 0,32 rente, 37 incassokosten en 25 registratiekosten.

Natuurlijk heb ik direct Tele 2 gebeld, maar die geven aan dat ik het zelf maar met Intrum Justitia moet uitzoeken. De afspraak die ik de vrijdag de 28e heb gemaakt met Tele 2 telt niet mee..

Tele 2 heeft ons ondertussen weer aangesloten, maar Intrum wil nog steeds de kosten op ons verhalen terwijl ik mijn afspraak met Tele2 ben nagekomen.

Bij Tele 2 willen ze me niet verder helpen, ik moet het dus echt uit zien te vechten met Intrum , Intrum wil me niet te woord staan.

Ik heb het juridisch loket gesproken en die geven aan dat de incassokosten buitensporig hoog zijn en de registratiekosten wettelijk uitgesloten zijn.

Dit heb ik ook verteld aan de dame van Intrum Justitia, maar ze zei: "Dan ga je maar lekker niet betalen, dan gaan wij lekker verder met stappen tegen je ondernemen"(...)

Wat moet ik hiermee???

rene117
Berichten: 698
Lid geworden op: 12 mei 2007 10:14

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door rene117 » 07 apr 2008 14:41

gewoon niety betalen
men begint geen zaak tegen uw van 50 euro
en als uw kunt aantonen dat het bedrag is overgemaakt
aan tele 2 laat ze dan lekker in de strond zaken
dus gewoon niet meer antworden als zij het zo doen
geen een rechter zal uw veroordelen om dat uw het berag aan tele2 al heb overgemaakt
het is dus weer zo ver met die oplichters

Jay79
Berichten: 2
Lid geworden op: 07 apr 2008 12:10

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door Jay79 » 07 apr 2008 14:51

Intrum Justitia Nederland BV
Postbus 84096
2508 AB Den Haag


7 april 2008, Hoogeveen


***********
***********
***********

Betreft: uw brief met referentienummer TL / 67766823


Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van bovengenoemde correspondentie van uw kant bericht ik u als volgt. Voor zover ik kan nagaan heb ik aan al mijn betalingsverplichtingen tegenover uw opdrachtgever voldaan. Bewijsstukken van betaling zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd.

Met mevrouw XXX is op 28 maart 2008 de afspraak gemaakt dat de betaling binnen enkele dagen door mij zou worden gedaan. Deze afspraak ben ik netjes nagekomen, Op 31 maart 2008 is deze met een spoedoverboeking betaald aan Tele 2.
Daar wij meerdere weken in februari én maart hinder ondervonden van storingen bij Tele 2 hebben wij de nota niet eerder kunnen voldoen.

Hierover heb ik meerder malen contact gehad met Tele 2 en wel op 12 maart 2008 met XXX en op 28 maart 2008 met XXX.
Bij beide keren heb ik de openstaande nota besproken en op 28 maart heeft mevrouw XXX zelfs €10,-- in mindering gebracht op de nota.

Als u de vordering desalniettemin handhaaft, zie ik graag de onderliggende stukken die bewijzen dat ik niet aan al mijn betalingsverplichtingen heb voldaan tegemoet.

Overigens ben ik niet gediend van de intimiderende toon van uw correspondentie én tijdens de telefonische contacten, die overigens ook in strijd is met de gedragscode van de NVI (Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen). Daarin is voorgeschreven dat debiteuren uitsluitend op gepaste wijze benaderd worden zonder dat bedreigende en/of intimiderende methoden worden gebruikt. Ik verzoek u derhalve uw toon te matigen en op correcte wijze te communiceren, daarbij zijn er nog andere regels in de gedragscode van de NVI:
Ik kan bijvoorbeeld uit de brief van 31 maart 2008 niet opmaken bij wie ik moet reageren, Intrum Justitia is dan wel een heel breed begrip. En wie verzorgt momenteel de afhandeling van mijn zaak in dit stadium?

Daarbij, als ik, als debiteur, inzage verzoek om onderliggende stukken die de vordering staven, dienen deze aan mij te worden verstrekt. Jullie weigeren dit keer op keer (Mevrouw XXX en mevrouwXXX).

Indien ik vragen heb over de in rekening gebrachte kosten, dienen jullie mij deze te verstrekken en/of hierover uitleg te geven. Ook dit wordt geweigerd.Hierover heb ik ook contact gehad met de NVI en Bureau van Rechtshulp.

Ook heb ik het met het Bureau van Rechtshulp gehad over de kosten die jullie rekenen.
De incassokosten, die een richtlijn zijn en niet wettelijk bepaald zijn, zijn buitensporig hoog voor een bedrag
van € 21,97.
De registratiekosten van € 25,-- die jullie rekenen zijn wettelijk uitgesloten.
Hieronder kunnen jullie een klein gedeelte van het Rapport Voorwerk II nog eens doorlezen.
17.1
AANBEVELING I: Een vordering ter zake van bedongen buitengerechtelijke kosten,waaromtrent onweersproken wordt gesteld dan wel na betwisting is bewezen dat kosten zijn gemaakt, wordt – zonodig met toepassing van art. 57ab Rv - forfaitair gematigd tot twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vervallen rente voor zover deze in een bedrag is uitgedrukt, met dien verstande dat in kantonprocedures het tarief geldt als hierna in de bijlage is opgenomen, een en ander tenzij de schuldeiser gemotiveerd stelt en zonodig bewijst dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag als hiervoor bedoeld en deze redelijk zijn.
17.2
AANBEVELING II: Een vordering ter zake van niet bedongen buitengerechtelijke kosten, waaromtrent onweersproken wordt gesteld dan wel na betwisting is bewezen dat kosten zijn gemaakt, wordt – zonodig bij wijze van begroting/schatting van de schade ex art. 6:97 BW en eventueel bij wijze van matiging ex artikel 6:109 lid 1 BW - forfaitair vastgesteld op twee punten van het toepasselijke liquidatietarief in eerste aanleg met een maximum van 15% van de hoofdsom, te vermeerderen met de tot aan de dagvaarding vervallen rente voor zover deze in een bedrag is uitgedrukt,met dien verstande dat in kantonprocedures het tarief geldt als hierna in de bijlage is opgenomen, een en ander tenzij de schuldeiser gemotiveerd stelt en zonodig bewijst dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag als hiervoor bedoeld, een en ander voor zover het redelijk is dat deze kosten zijn gemaakt en - wat de kosten hoger dan het forfaitaire bedrag betreft – voor zover deze kosten zelf redelijk zijn.

17.3
AANBEVELING III: "Administratiekosten" of "bureaukosten" worden geacht begrepen te zijn in het forfaitaire bedrag ter zake van buitengerechtelijke kosten, tenzij de betreffende contractsbepaling als een boetebeding moet worden aangemerkt. Indien geen andere buitengerechtelijke kosten worden gevorderd of toegewezen, is afzonderlijke toewijzing van deze kosten echter wel mogelijk. Informatiekosten (bevolkingsregister/handelsregister) zijn aan te merken als verschotten.


In ieder geval één schrale troost, ik ben niet de enige die te maken heeft met jullie dubieuze praktijken als ik kijk op internet. Dat jullie me er continu op wijzen dat jullie zijn aangesloten bij de NVI wekt alleen maar wantrouwen, als jullie zeker zouden zijn van jullie praktijken hoeven jullie dat niet iedere keer te melden.

Ik ga er vanuit dat deze kwestie hiermee afgedaan is, dan wel dat ik binnen een week na heden van u de bewijsstukken ontvang waaruit blijkt dat en waarom ik toch iets verschuldigd ben.

Tevens wil ik jullie erop wijzen dat deze brief ook naar Tele 2 én naar de NVI zal worden verzonden.

Hoogachtend,

XXX

Wanbetalert
Berichten: 5
Lid geworden op: 06 apr 2008 02:22

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door Wanbetalert » 08 apr 2008 02:21

Niet betalen aan IJ, lijkt me duidelijk

Je hebt immers gewoon je bedrag aan tele2 betaald dan zoeken hun het maar met IJ

pieterm
Berichten: 28
Lid geworden op: 03 mar 2007 14:35

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door pieterm » 14 apr 2008 18:28

In de eerste plaats mag registratie kosten niet berekend worden uitspaak van het gerecht.
men moet eens op een site kijken Staffel Incassokosten dan weet men gelijk wat men moet betalen voor incasso kosten dat is gehanteerd door rechters.
Men betaald veelste veel kosten kijk op die site wel spatie er tussen

anton76
Berichten: 19
Lid geworden op: 29 feb 2008 13:42

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door anton76 » 18 apr 2008 13:58

Heb je al een reactie op je brief van 7 april 2008?

[email protected]€p
Berichten: 1
Lid geworden op: 21 apr 2008 21:59

Re: Intrum Justitia

Ongelezen bericht door [email protected]€p » 21 apr 2008 22:13

Waarschijnlijk niet, want het duurt 2 à 3 weken voor ze bij IJ de post behandelen. Zelf vernomen van een medewerker n.a.v. een fax die ik naar ze gestuurd had waarin ik om een schriftelijke ontvangstbevestiging had gevraagd.
Jijzelf moet maar snel reageren op alles wat zij sturen, maar zij permiteren het zich om jouw correspondentie een hele tijd te laten liggen. De arrogantie!! Ik ben toen redelijk pissig geworden (temeer omdat ik al vanaf feb'07 bezig ben met IJ en Tele2 over een factuur die ik destijds al betaald had) en geeist dat ik haar manager te spreken kreeg. Ik werd toen een half uurtje later teruggebeld en opeens kon alles opgelost worden. De vordering was door Tele2 teruggetrokken en het dossier was gesloten. Ik zou nog wel een schriftelijke bevestiging van hem krijgen. Drie maal raden waar ik na ruim een week nog op zit te wachten :roll:

Gesloten