LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] gratis dongel van kpn

Heb je goede of slechte ervaring op het internet of met het internet? Hier kan je jouw mening geven over de zaken rondom het internet.
marnee
Berichten: 1
Lid geworden op: 15 dec 2008 18:59

gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door marnee » 15 dec 2008 19:05

heeft iemand ervaring met de "gratis"dongel van kpn voor ondernemers
onze ervaring is dat we de dongel gratis aangeboden kregen maar ondertussen hebben we € 1200,-- aan rekeningen binnen gekregen.

na een onbeschofte behandeling van een van de medewerksters van kpn konden we eindelijk een klacht indienen.

D1RK
Berichten: 2868
Lid geworden op: 10 mar 2007 07:51

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door D1RK » 15 dec 2008 21:49

Het apparaat was gratis maar gebruik niet.
Lees eerst de voorwaarden wat je moet betalen als je meer gebruik dan de bundel.

Vooraf goed informeren of hier vragen is beter dan achterafklagen.
Wifi werkt met enig zoeken gratis op vele plaatsen en kost niets!

jah66
Berichten: 7
Lid geworden op: 08 jan 2009 14:37

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door jah66 » 09 jan 2009 20:11

!niets is gratis! :shock:

bushmaster
Berichten: 7
Lid geworden op: 30 dec 2008 21:11

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door bushmaster » 11 jan 2009 11:56

voor € 67,00 per maand had je een all-in abbonement gehad,
had je dus max. 12x67,00 gekost per jaar.

Tinus0802
Berichten: 1
Lid geworden op: 24 jan 2009 20:45

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door Tinus0802 » 24 jan 2009 20:59

:twisted: Ik ben het niet helemaal eens met jullie kritiek, wat nou als je niet zoveel verstand hebt van internet, en zo, en je gaat naar de kpn winkel en vraagt om draadloos internet en krijgt vervolgens te horen dat dit de beste is. Ik vraag nog: is dit echt gratis? En krijg vervolgens als antwoord: ja meneer! Alleen het abonnement hoeft u te betalen (€17,50) per maand. De algemene voorwaarden heb ik nooit te zien gekregen. Ik heb nu dus een rekening liggen van ruim 700 euro.

teknecolor
Berichten: 1
Lid geworden op: 25 jan 2009 13:27

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door teknecolor » 25 jan 2009 14:54

My partner and I have moved to the Netherlands recently from England to start a family and a new life. We both decided that because our current (temporary) address doesn't have a telephone line, a dongle was the only option for an internet connection. We live in Bergen (Noord Holland) and the internet is essential for job hunting/administration/skyping phone calls to set up our life etc.

So we went to Bel Company in Alkmaar to ask a few questions on a dongle and the costs.I am learning Dutch, however, I still needed the salesman to explain to me in English the details of the dongle. Not once was a data capacity mentioned.I was told it was 20Euros a month, the first being free. We were told about the ease of setup, no need to mess around with complex configuration etc. Just plug and play. When we agreed this sounded great, we were asked "Do you want fast internet or slow internet?". Slow was fine as we wanted to cut down on costs. So we paid for the dongle and left happy that we could now have a cheap and conveinent internet at home.

So as far as I knew, the limitations of our dongle was a slower download speed. If there was any other important fact we needed to know surely the salesman would've told us right? So adding to our daily emailing and admin I was uploading photos to Flickr (I am an avid photographer) ,watching You Tube, Facebook and Skype (with webcam) to friends around the world (I am from New Zealand and it's a good way to keep in touch with my family) and general research.

So yesterday we recieved our first bill - 1700.00 Euros (not including an added 6 days after the billing). At first we thought this was a mistake until we noticed in small brackets (400mg) and I figured out this meant download capacity. The information provided in the booklet that came with the dongle is only in Dutch. Even then, with help , we find the only mention of extra costs are hidden deep within the pages and point to the website (again only in Dutch)

So these are my questions-

1 Why did the salesman not inform us of this very important fact?

2 When buying most electrical items, information is usually provided in a few languages, why not in this case?

3 This also adds to my arguement against the salesman knowing I wouldn't be able to translate the instruction booklet, so therefore he should've warned me

4 Why is there no system to warn you of used credit ? (eg: when you are about to run out of credit on a mobile phone you recieve a SMS telling you this) I now know I could've checked my useage but why would I look for that if I didn't know I had a limit?

My guess is that if we had known that the download limit was a small 400mb and the costs were 30c per mb after that, I would've laughed at that offer and walked out of the shop. I feel that that one vital piece of infomation was left for me to find for myself.

In other countries there are rules set in place to protect the consumer against "hidden costs". For example, an advert on TV for a mobile phone game line/competition must have clearly displayed, the cost per minute of that call. This is also made obvious to children before they decide to ring these numbers and create huge phone bills for their parents to pay. The amount of people complaining about the expensive rates hidden in the "fineprint" brought about these laws. You shouldn't have to hunt for these costs, it should be there in black and white from the start.

So as a consumer, I feel like my rights for clear and concise knowledge has been violated. We will owe over 2000.00 Euro when the final cost is calculated.I have yet to find work and my partner is expecting a baby in March. This has been a nightmare for us. I hope this story can help anyone else avoid falling into the same situation.

D1RK
Berichten: 2868
Lid geworden op: 10 mar 2007 07:51

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door D1RK » 26 jan 2009 17:18

Als je niet goed Nederlands weet een Nederlander vragen voor dit soort aankopen.

Ik weet ook geen voldoende Engels en neem ook iemand mee als ik zaken ga doen.

Ik hoop dat U dit kunt lezen en begrijpen, want als je weet hoe slim bepaalde contracten zijn, voor Nederlanders erg moeilijk, dus lees eerst goed voor je teken en als je twijfel of het niet begrijp nooit tekenen!

franck846
Berichten: 52
Lid geworden op: 22 jan 2009 22:01

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door franck846 » 28 jan 2009 16:55

Even een vertaling via Google van tecnecolor

====================================================

Mijn partner en ik zijn verhuisd naar Nederland onlangs uit Engeland om een gezin te stichten en een nieuw leven. We besloten dat omdat onze huidige (tijdelijke) adres niet over een telefoonlijn, een dongel was de enige optie voor een internetverbinding. We leven in Bergen (Noord Holland) en het internet is van essentieel belang voor de werkgelegenheid jacht / administratie / skyping telefoongesprekken op te zetten ons leven, enz.

Dus gingen we naar Bel Company in Alkmaar te vragen een paar vragen over een dongle en het leren van Nederlands costs.I ben ik echter nog steeds noodzakelijk de verkoper om uit te leggen aan mij in het Engels de details van de dongle. Geen enkele keer werd een data-capaciteit mentioned.I werd verteld was 20Euros een maand, de eerste is gratis. Wij kregen te horen over het gemak van installatie, geen behoefte aan rotzooi rond met complexe configuratie enz. Just plug and play. Wanneer we afgesproken dit klonk geweldig, we werden gevraagd "Wilt u een snelle internetverbinding of traag internet?". Slow is fijn als we wilden bezuinigen op de kosten. Dus we betaald voor de dongle en links blij dat we kunnen nu een goedkope en gemakkelijke internet thuis.

Dus voor zover ik wist, de beperkingen van onze dongel was een tragere download snelheid. Als er een ander belangrijk feit dat we nodig om te weten zeker de verkoper zou hebben verteld ons recht? Dus voegen aan onze dagelijkse e-mailen en admin Ik was het uploaden van foto's naar Flickr (ik ben een enthousiaste fotograaf), het bekijken van You Tube, Facebook en Skype (met webcam) naar vrienden in de wereld (ik kom uit Nieuw-Zeeland en het is een goede manier om voeling houden met mijn familie) en algemeen onderzoek.

Dus gisteren ontvingen we onze eerste factuur - 1.700,00 euro (exclusief een toegevoegde 6 dagen na de facturatie). Op het eerste wij dachten dat dit een vergissing was, totdat we gemerkt in kleine haakjes (400 mg) en ik dacht dat dit betekende downloaden capaciteit. De informatie die in het boekje dat bij de dongel is alleen in het Nederlands. Zelfs dan, met hulp, vinden we de enige vermelding van extra kosten zijn verborgen diep in de pagina's en wijzen op de website (weer alleen in het Nederlands)

Dus dit zijn mijn vragen -

1 Waarom heeft de verkoper niet ons dit zeer belangrijke feit?

2 Bij het kopen van de meeste elektrische apparaten, de informatie is meestal in een paar talen, waarom niet in dit geval?

3 Dit voegt ook aan mijn argument tegen de verkoper weet ik niet in staat zou zijn om de instructie boekje, dus daarom moet hij heeft me gewaarschuwd

4 Waarom is er geen systeem om te waarschuwen u gebruikte krediet? (bijvoorbeeld: wanneer u aan het opraken van het krediet op een mobiele telefoon ontvangt u een SMS-je te vertellen hierover) Ik weet nu kon ik mijn eigen gebruik hebt gecontroleerd, maar waarom zou ik zoeken naar dat als ik niet wist, ik had een beperken?

Mijn gok is dat als we hadden geweten dat de download limiet was een kleine 400MB en de kosten waren 30c per MB na dat ik heb gelachen op dat aanbod en liep uit de winkel. Ik denk dat dat een vitaal stuk van informatie werd achtergelaten voor me te vinden voor mezelf.

In andere landen zijn er regels in de plaats om de consument te beschermen tegen de "verborgen kosten". Bijvoorbeeld, een advertentie op tv voor een mobiele telefoon game lijn / concurrentie moeten duidelijk zichtbaar zijn, de kosten per minuut van dat gesprek. Dit wordt ook duidelijk gemaakt aan kinderen voordat zij besluiten om ring deze nummers en maken enorme telefoonrekeningen voor hun ouders om te betalen. Het bedrag van de mensen klagen over de dure prijzen verborgen in de "fineprint" gebracht over deze wetten. U dient niet te jagen voor deze kosten, moet er in zwart en wit vanaf het begin.

Dus als een consument, Ik heb het gevoel dat mijn rechten voor een duidelijke en beknopte kennis is geschonden. We zullen meer dan 2000,00 euro verschuldigd wanneer de uiteindelijke kosten is calculated.I nog om werk te vinden en mijn partner verwacht een baby in maart. Dit is een nachtmerrie voor ons. Ik hoop dat dit verhaal kan helpen voorkomen dat iemand anders die in dezelfde situatie.
Naar boven
Engels

>
Nederlands

omdraaien
Vertaal

carola1707
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 apr 2009 14:31

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door carola1707 » 08 apr 2009 14:47

Wij hebben in januari een vaak online contract afgesloten (dongel)
Op advies van de kpn winkel zou een abonnement van 58,78 voldoende zijn. Dit bleek bij lange na niet afdoende, we hebben het dubbele verbruikt en zitten met een torenhoge rekening van ruim 1800 euro!
Als we een abonnement van 20 euro meer hadden afgesloten zou het onbeperkt zijn, maar ....dat zou niet nodig zijn. Om dit te adviseren is duidelijk in het voordeel van de kpn!!!!!
We voelen ons behoorlijk benadeeld en verkeerd voorgelicht, daarbij komt dat we nu niemand rechtstreeks van de kpn kunnen spreken die ons een antwoord kan geven hoe dit op te lossen.
De kpn winkel kan het alleen doorgeven, net als de klantenservice.
De klantenreactie zal binnen 15 tot 20 werkdagen bericht geven, dat is best heel lang als je gefrustreerd met een hoge rekening zit!
Heeft iemand al ervaring hoe kpn dit oplost? Of is het gewoon helaas pindakaas en trekken we aan het kortste eind!

jelle.
Berichten: 230
Lid geworden op: 16 jul 2008 23:44

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door jelle. » 08 apr 2009 16:46

Ik begrijp nooit zo goed hoe mensen blind op het advies van een verkoper kunnen afgaan... natuurlijk verwacht je dat deze je goed adviseert, en dat zal hij of zij ook ongetwijfeld hebben geprobeerd, maar om daarna als een blinde kip als een dolle te gaan internetten...? Er zit gewoon een datateller op die software hoor, dus je kunt precies zelf in de gaten houden hoeveel je al hebt gebruikt en wanneer je er over heen zit. Dan sta je achteraf ook niet voor verrassingen met zulke rekeningen.

carola1707
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 apr 2009 14:31

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door carola1707 » 08 apr 2009 17:31

oké nou bedankt voor de "bruikbare" tip, kan ik echt gebruiken!

jelle.
Berichten: 230
Lid geworden op: 16 jul 2008 23:44

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door jelle. » 08 apr 2009 20:00

Graag gedaan hoor! (sarcasme druipt er van af ja)

Mensen zouden problemen eens bij zichzelf moeten gaan zoeken ipv meteen een ander er de schuld van te geven.

carola1707
Berichten: 3
Lid geworden op: 08 apr 2009 14:31

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door carola1707 » 08 apr 2009 20:18

zo is het jelle!
maar gedane zaken nemen geen keer, en ik zoek nou naar mensen die ook zo'n blind vertrouwen hebben gehad en die misschien al een antwoord hebben van de kpn.
Dus bedankt voor het inzicht, zal aan je "advies"denken als ik naar een verkoper luister!

peterrobertnl
Berichten: 6
Lid geworden op: 27 mar 2009 15:45

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door peterrobertnl » 08 apr 2009 23:08

graag een opmerking ober dongles van verschillende aanbieders.

Waardeloos, waadeloos en nog eens waardeloos. Alles....en dan voor maar € 20,- in de maand, de eerste maanden gratis. HELAAS!!!!!!


Mensen..trap er aub nooit in. Lees eerst die rottige sluwe lettertjes.
Internetten zoals thuis is er absoluut niet bij. Als je zoals thuis internet ben je een vermogen kwijt. en hier wordt voor geen meter
over gesproken. Ik zie dit als een soort frauduleuze verkoop.

Waarom nu niet gewoon internet voor een bepaalde prijs zonder al die rottigheden.(de KPN is hier koploper in, en klagen helpt ook niet)
De KPN is namelijk alleen maar bezig telefoontjes op te nemen van klagende en boze klanten, en het worder er per dag steeds meer.

Hoe gaan die aanbieders die rottigheid oplossen????


Peterrobert

stofzuigertje

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door stofzuigertje » 09 apr 2009 00:27

Beetje dom , KPN geloof ik niet, Vodafone bied voor €20,- per maand een trage die na enig gebruikt nog trager word maar ik betaal niets extra.

Een vast bedrag en verder niets, elke maand in begin snel en daarna....

maar omdat ik toch teveel gebruikte willen ze mij een zwaardere geven en anders moet ik vroeger weg dan het contract op is. FUP zeggen ze...

Ron58
Berichten: 1157
Lid geworden op: 21 feb 2007 12:07

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door Ron58 » 09 apr 2009 12:29

Het is nu eenmaal KPN en die heeft er geen moeite mee dat verkopers liegen, zolang ze maar klanten maken.

Hier in Almere wordt momenteel glasvezel aangelegd en volgens de lokale krant gaan KPN vertegenwoordigers momenteel de deuren langs met de boodschap dat KPN het eerste jaar de enige provider is die via deze glasvezel haar diensten mag aanbieden.
Dit is een pertinente leugen, het was juist een keiharde voorwaarde dat het glasvezelnet (wat wel door o.a. KPN aangelegd wordt) vanaf het begin voor iedere aanbieder toegankelijk is.
KPN liet in een reactie weten er geen moeite mee te hebben dat de colporteurs de zaken "in hun enthousiasme" iets anders voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn.

Dit geeft duidelijk de mentaliteit van deze kl...club aan.

Ik ben nog elke dag blij dat ik helemaal niets meer met ze te maken heb en wat de glasvezel betreft, het aansluitpunt zit in de meterkast, dat was gratis, en er komt pas iets op aangesloten als dat produkt a.: niet van KPN is en b: zich een poosje bewezen heeft.

Sorry, mijn reaktie gaat niet over de dongel, maar over de mentaliteit van KPN.


Wat het geloven van een verkoper betreft, volgens mij is misleiding nog steeds niet toegestaan, en zou je wel degelijk een punt hebben, alleen zie het bij dit soort piraten maar eens recht te breien.
Ik geloof dus ook geen enkele verkoper meer, ik doe eerst mijn eigen research wel.

derek993
Berichten: 1
Lid geworden op: 17 apr 2010 14:29

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door derek993 » 17 apr 2010 14:46

Geachte lezer,

Haalde begin maart dit jaar een Dongel voor mijn pa zodat ie in het ziekenhuis kan internetten.
De afgelopen maand heeft ie slechts 3uur39min verbinding gehad en geeft aan 8GB verbruik !!! bij een abonnement van 1GB (zou toch meer dan voldoende moeten zijn is ons verzekerd).
Dat zou betekenen 0,18 x 7000mb = een rekening van €1.260,- los van de maandelijkse 40,-.
Bel je de KPN; we kunnen u niet helpen, we kunnen u alleen straks een overzicht sturen, maar om privacy redenen kunnen we nooit precies nazien wat u gedaan heeft op het internet, dus ook niet corrigeren als er met KPN-Dongel iets fout zou zijn.

Als ik zo uw reacties lees weet ik zeker dat er iets goed mis is met de voorlichting van KPN-Dongel.
Als je wilt klagen proberen ze je eerst nog andere abonnementen te verkopen en een fijne dag te wensen!

Dit gaan we niet accepteren.
KOOP GEEN DONGEL!

Derek

dvdgraaf
Berichten: 2
Lid geworden op: 19 apr 2010 12:57

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door dvdgraaf » 19 apr 2010 13:10

Zelfde probleem hier. Ben 12 weken geleden gebeld door KPN callcenter voor de dongel die per maand ong. 12 euro zou gaan kosten. Er is aan de telefoon niets verteld over de limiet van 400 mb, niets over feit dat er geen waarschuwingen worden verstuurd als je over de limiet heen gaat of wat dan ook. En ja hoor; bij 2e factuur was het raak: te betalen bijna 700 euro. Het wordt nog extra zuur als je nagaat dat we de dongel extra veel hebben moeten gebruiken omdat notabene door KPN (!!!) mijn verhuizing van Telfort 20 mb internet abonnement van mijn zakelijk naar prive adres fout is gelopen en een nieuwe poging niet eerder dan 3 weken later uitgevoerd kon worden. Voor ons werk zijn we van een internet verbinding afhankelijk en dus hebben we de dongel gebruikt maar ook zonder enige notie van feit dat elke Mb boven de 400 Mb limiet stevig in de papier gaat lopen. Daar komt bij dat ik bij mijn mobiel internet abonnement op mijn telefoon, van Telfort (dochter van KPN!!) er een fair use policy geldt en je dus keurig, als je je niet aan normaal gebruik houdt, eerst een brief ontvangt met mededeling dat je je gebruik moet aanpassen en dat daarna pas kosten in rekening worden gebracht. Ook vreemd is dat je bij een duurder abonnement wel waarschuwingen zou moeten krijgen als je over de limiet heen gaat maar dat kan dus blijkbaar niet het goedkope abonnement. Ook dat is niet aangegeven door callcenter en heb ik dus geen keuze voor kunnen maken (in abonnementsvorm).

Het is weer zo typisch KPN, zo arrogant en klant-onvriendelijk. Als je dan boos belt kunnen ze alleen verwijzen naar de voorwaarden terwijl het hier om fatsoenlijke voorlichting aan de klanten zou moeten gaan. Lijkt wel iets op DSB formule; er wordt je niets verteld en dan ben jij de dommerik die de voorwaarden er niet op nagekeken heeft. Zou er in de brochure duidelijk de 400 mb limiet hebben gestaan, de kostprijs per Mb over die limiet heen en dat andere abonnement deze limieten niet kennen dan was ik mij bewust geweest hiervan.

Tante Neel
Berichten: 2
Lid geworden op: 20 apr 2010 11:08

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door Tante Neel » 20 apr 2010 11:59

Ik heb vanaf 15 juli 2009 een abonnement afgesloten met een Dongel, een zgn. Snel Internet Comfort abonnement. De eerste 2 maanden ging prima, ik bleef ruim binnen het data-limiet omdat ik de Dongel niet zoveel gebruik. Thuis heb ik een vaste UPC internetaansluiting en op mijn werk kan ik ook internetten. Dus af en toe gebruik ik de Dongel, bijvoorbeeld s'morgens bij het koffie drinken in de tuin even de krant lezen, verder niets bijzonders.
Overdag is er niemand thuis aanwezig, maar ik liet wel de Dongel ingelogd in mijn laptop zitten.
Op 8 oktober 2009 kwam ineens een rekening (factuurnummer 3) van ruim 2300 euro. Mijn internetgebruik was niet veranderd. Ik dacht eerst aan een fout en belde de klantenservice van KPN op. Er zou een specificatie opgestuurd worden en dan kon ik bezwaar maken. In plaats van een specificatie kreeg ik op 30 oktober 2009 een aankondiging van "buiten gebruik stelling" omdat ik de factuur niet had voldaan. Ik heb direct een bezwaarschrift ingediend op 2 nov. 2009 met de vraag of dit uitgezocht kon worden want er klopte helemaal niets van.
Op 9 nov. kreeg ik de factuur nr. 4 met een bedrag van bijna 600 euro.
Op 11 nov. 2009 een mailtje van de KPN: De kosten waren volgens hun correct en ik kon een ander abonnement nemen, een zgn. Snel Internet Onbeperkt, van 80 euro per maand en dan zou het openstaand bedrag verrekend worden en ik zou dan een restbedrag van 895 euro moeten betalen.
Ik schrok hier erg van want ik wil helemaal geen duur abonnement van 80 euro per maand.
Tot mijn verbazing kreeg ik ook op 11 nov. 2009 uiteindelijk de specificatie opgestuurd. Daaruit bleek dat er dataverkeer was geweest op tijden waarop er niemand thuis was. Ik werk full-time en ben overdag op mijn werk.
Op 23 nov. 2009 heb ik een antwoord gestuurd met de mededeling dat ik GEEN ander abonnement wil en dat de specificatie helemaal niet klopt met mijn gebruik van de Dongel.
Op 24 nov. 2009 een antwoord van KPN:
De situatie blijft onveranderd en u dient de facturen te betalen.
Uw reaktie is hiermee afgehandeld.
Op 15 febr. 2010 een brief van preventel gekregen dat ik geregistreerd sta wegens een achterstallige vordering.
Op 23 febr. 2010 een factuur van 658 euro wegens voortijdige opzegging (???)
Op 24 maart 2010 een brief van GGN Incasso van 3.995,19
Op 7 april 2010 een herinnering van GGN Incasso van 4000,62
Op 19 april 2010 een bezwaarschrift gestuurd naar GGN Incasso met bovenstaand verhaal.
Het zou wel eerdaags een rechtszaak worden en dan moet IK bewijzen dat ik op de tijden van de specificatie geen gebruik heb gemaakt van de Dongel.
Het is toch de omgekeerde wereld.

amelissen
Berichten: 162
Lid geworden op: 08 sep 2009 09:55

Re: gratis dongel van kpn

Ongelezen bericht door amelissen » 20 apr 2010 14:25

marnee schreef:heeft iemand ervaring met de "gratis"dongel van kpn voor ondernemers
onze ervaring is dat we de dongel gratis aangeboden kregen maar ondertussen hebben we € 1200,-- aan rekeningen binnen gekregen.

na een onbeschofte behandeling van een van de medewerksters van kpn konden we eindelijk een klacht indienen.
Een gratis dongel waarmee u gratis kunt internetten? Zo dom kunt u toch niet zijn :shock:
U had op uw vingers kunnen natellen dat er voor het gebruik betaald zou moeten worden. U heeft dus de voorwaarden niet goed gelezen en dan is dit het resultaat. Op iedere internet pagina over de Dongel kunt u diverse contracten afsluiten voor het internet gebruik.

Overigens heb ik zelf de Dongel een maand gratis mogen uitproberen. Ons bedrijf had wegens verhuizing en de daarbij behorende internet perikelen bij KPN geen internet. Heb toen een jaarabo van toen geloof ik 39,= per maand afgesloten bij KPN met dien verstande dat ik het binnen een maand gratis kon retourneren zonder opgaaf van reden. Binnen die maand was gelukkig ons eigen internet weer werkend en kon in de dongel weer retourneren en het contract anuleren.
Was er niet super content mee, de snelheden waarmee geadverteerd werd, werden absoluut niet gehaald, maar het was een goede noodoplossing.

Gesloten