LET OP: Dit topic is meer dan drie jaar geleden geplaatst. De informatie is mogelijk verouderd.

[ archief ] Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Problemen met jouw aansluiting of met jouw provider van internetdiensten? Discussieer dan hier daarover.
MJonkers
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 sep 2008 13:14

Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door MJonkers » 11 sep 2008 13:19

Beste,

Mijn contract is verlopen op 31/8 en dus verlengd met een jaar. Ik las ergens op het internet (http://www.tweedekamer.nl/images/30520% ... -98437.doc) een artikel van de wet dat indien abo verlengingen langer dan 3 maanden zijn die verlenging per maand opzegbaar moeten zijn. Dus vervallen de Algemene voorwaarden van Orange. Kan iemand me hier duidelijkheid over geven.
Waarom wil ik opzeggen, ik heb al 1 maand geen telefoon, ze zeggen dat er een fout in de database zit maar snappen de fout niet.
Ik vind dat ze niet kunnen leveren waar ik voor betaal en wil ik alles opzeggen.

Alvast bedankt voor het advies.

gr Marc

Stuk van wetsartikel:

30 520 Voorstel van wet van de leden Crone en Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

Nr. 5 Herdruk VOORSTEL VAN WET ZOALS GEWIJZIGD NAAR AANLEIDING VAN HET ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat lidmaatschappen, abonnementen en overeenkomsten binnen redelijke termijn kunnen worden opgezegd en dat daartoe een aantal bepalingen betreffende opzegtermijnen en stilzwijgende verlenging in Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek dienen te worden gewijzigd;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:


ARTIKEL I

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

B

In artikel 36, lid 1, vervalt in de tweede volzin de zinsnede: door opzegging.

ARTIKEL II

Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 236 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel j komt te luiden:
j. dat in geval van een overeenkomst tot het geregeld afleveren van zaken, elektriciteit daaronder begrepen, of tot het geregeld doen van verrichtingen, leidt tot stilzwijgende verlenging of vernieuwing van meer dan drie maanden, tenzij de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd en de wederpartij de bevoegdheid heeft om de overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van een maand;.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
o. dat de wederpartij verbiedt om de overeenkomst, die schriftelijk of langs elektronische weg tot stand is gekomen, op een overeenkomstige wijze op te zeggen.

B

Artikel 237 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel k wordt “telkens na een jaar” vervangen door: telkens na een maand.

2. Onderdeel l komt te luiden:
l. dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand of langer dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;.


ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de dertiende kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie,

jaywalker
Berichten: 238
Lid geworden op: 04 nov 2006 20:52

Re: Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door jaywalker » 11 sep 2008 20:03

Beste heer Jonkers, wat begrijpt u niet aan: "Voorstel van wet" ofwel wetsvoorstel ?

MJonkers
Berichten: 3
Lid geworden op: 11 sep 2008 13:14

Re: Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door MJonkers » 11 sep 2008 20:30

Mijn vraag is eigenlijk wat kan ik nu kan ik toch maandelijks opzeggen?

Met vriendelijke groeten,

Marc Jonkers

TdeHond
Berichten: 2846
Lid geworden op: 19 jan 2008 14:42

Re: Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door TdeHond » 12 sep 2008 08:37

Daar moet u uw A.V. over doorlezen + wat daar eventueel aanvullend over te lezen is op hun site.
Mij is n.l. niet duidelijk of dit wetsvoorstel al is aangenomen en in de Staatskrant is gepubliceerd. Als deze wet is aangenomen dan staat de wet boven de A.V.

m1ch1elvg
Berichten: 1
Lid geworden op: 16 sep 2008 16:11

Re: Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door m1ch1elvg » 16 sep 2008 16:46

Beste Marc,

Ik heb de afgelopen maanden ook enorm veel problemen met de telefonie van online gehad. Wel al een aantal keer niet mijn telefonie abo hoeven te betalen ( € 6,-), maar nu alweer een aantal dagen zonder telefoon. Helpdesk weet het niet meer, maar gaan het zo snel mogelijk regelen (5 tot 8 werkdag). Dat heb ik al zo vaak gehoord. :evil:
Nu heb ik het echt helemaal gehad met online en wil mijn abo opzeggen. Nu krijg ik te horen dat mijn abo toevallig net per 31/8 weer voor een jaar verlengt is en dat voortijdig opzeggen niet mogelijk was. Verder werden we onbeschoft te woord gestaan.

Ik ben benieuwd of het wetsvoorstel wat jij gevonden ook aangenomen is, dat zou een hele verbetering zijn.

groeten
Michiel

Waterlelie
Berichten: 287
Lid geworden op: 22 dec 2007 01:15

Re: Online/Orange geen telefonie opzeggen na 1 jaar verlenging

Ongelezen bericht door Waterlelie » 16 sep 2008 17:11

@ TS.

Het duurt wel even voordat dit inderdaad van toepassing is. Het duurt wel 3 jaar voordat het inderdaad ingevoerd is. Helaas kan je niet eerder opzeggen omdat het contract, indien je het niet op tijd opzegd, verlengd word met 1 jaar.

Wat je geplaatst heb is een wetsvoorstel. Die is inmiddels wat aangepast na advies van de raad van state. Het moet ook eerst door de 2de en de 1ste kamer worden goedgekeurd en dan kan de koningin het bekrachtigen, door middel van een handtekening + tekent in dit geval de minister van justitie het ook.

Dan pas komt het in de staatscourant te staan, vaak gaat het in per begin van het jaar, dus bijv. per 1 januari 2009.

Wat je kan doe is een brief schrijven met een redelijke termijn om het probleem op te lossen. Lukt dat niet kan je proberen de contract te ontbinden vanwege wanprestatie, je betaald namelijk terwijl je geen gebruik van kan maken.

Gesloten