Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

@Moneyman: Natuurlijk is die opmerking ietwat gechargeerd. Maar in WO II hadden mensen wel iets anders aan hun hoofd dan een Lotisico trekking!
Namelijk hoe die periode te overleven.

Hoe moeilijk kan het zijn om een financieel onderlegd persoon te vinden die de verwerking van een trekking kan organiseren ? Als wij een trekkingslijst kunnen analyseren, hoe moeilijk is het dan om een persoon te vinden die dat administratief kan verwerken ?
Met 3 trekkingen per jaar heb je daar geen fulltime baan mee! Maar ik begrijp je laatste zin volkomen!

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Wat ik bijzonder zou waarderen is een reactie van forumleden op dit deel van mijn posting:

Het derde punt zou ik hier graag aan de forumleden willen voorleggen. Uiteindelijk zou het voor alle polishouders moeten gelden.
Elke polishouder kan schade hebben. Die schade bestaat uit de aanschafprijs van de polis (NLG 150) minus de gedane uitkeringen.

Mijn eigen polis heeft bijvoorbeeld 3 uitkeringen gehad : op 11/10/71 NLG 13.40, op 12/10/88 NLG 41,65 en op 11/10/90 NLG 4,90, totaal NLG 59,95
De directe schade is dus NLG 150,00 - NLG 59,95 = NLG 90,05.

Om de procedure te financieren zou ik de volgende suggestie willen voorleggen: symbolisch 1% van de aanschafwaarde per polis, ofwel NLG 1,50 (68 eurocent) als bijdrage in de proceskosten. Mensen die al meer dan NLG 150,00 hebben ontvangen lijden, juridisch gezien, geen schade (meer).

Dat genereert meer dan nodig is voor de procedure als zodanig, maar er moet ook rekening worden gehouden met mogelijk verweer van de zijde van Lotisico, uitvoeringskosten, extra werkzaamheden advocaat en/of curator etcetera.
Zou dit een acceptabele suggestie zijn ? Jullie reactie hierop verneem ik graag zodat we dit wat verder kunnen uitwerken.

We beseffen dat de direct getroffen forumleden maar een zeer klein deel vormen van het totaal aantal gedupeerden. Maar als we hiermee naar buiten
willen is het wellicht handig om te weten hoe we hier als gedupeerde forumleden zelf in staan. Als die dat als een onbegaanbare weg zien dan heeft verdere uitwerking natuurlijk geen zin. Vandaar dat ik allereerst hier de reacties wil peilen op deze suggestie.

Ik hoor graag, positief of negatief!

WRaymond
Berichten: 8
Lid geworden op: 22 jan 2018 15:08

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door WRaymond »

Zoals reeds eerder gemeld- u kunt op mij rekenen en ik doe natuurlijk mee!
Nu nog de andere deelnemers van dit forum en alle polishouders.
Wens u veel succes.
Raymond

rewemoro
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 jun 2013 19:27

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door rewemoro »

Ik was even een tijdje niet op dit forum geweest maar heb nu met grote belangstelling alles doorgelezen.
IK heb een vordering openstaan van de 254e trekking welke ik nooit uitgekeerd heb gekregen! Heb bewijs van het email verkeer met Mevr Waal
Ik heb zelf in mijn oude archieven oude trekkingslijsten gevonden. Wat te denken van de trekkingslijst van de 120e trekking van 29 mei 1972! of de 130e van 29 sept 1975. De lijst van de 213e en214e trekking ook nog gevonden (wie wat bewaard heeft wat )
IK heb mij inmiddels via het gmail email adres aangemeld.
Ben met liefde bereid om desnoods met een grotere bijdragen van enkele tientjes het op een rechtszaak te laten aankomen.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Wat betreft mevr. Waal: we hebben een mevr. Aleid E. Waal gevonden die een bedrijf runde op Ditlaar 7 in Amsterdam (Basickantoor).
Dat bedrijf, dat kantoorruimtes verhuurde, is in 2015 failliet gegaan.
https://www.faillissementsdossier.nl/nl ... r-b-v.aspx
Nog geen idee of er enige connectie bestaat, anders dan het feit dat Lotisico op Ditlaar 1 gevestigd is/was. Kan een toevallige samenloop van omstandigheden zijn waarnaar we proberen, voor zover mogelijk, nog nader onderzoek te doen.

Van de advocaat waarmee we in gesprek zijn, hadden we gehoopt deze week een reactie te krijgen. Dat is nog niet het geval geweest dus daarover valt op dit moment nog weinig verder nieuws te melden.

Aanmeldingen op het gmail adres beginnen gestaag binnen te komen. Sommigen geven daarbij ook hun polisnummer(s) door.
Dat is prima, dat helpt ons bij het opzetten van een claimadministratie! Vermeld in dat geval wel in welke klasse Uw polis(sen) val(t)llen.
Dus klasse 1 t/m 5. De afdeling speelt op dit moment nog geen rol. Elk van de klassen heeft, op basis van de polisnummers in de trekkingslijsten, een omvang van ca. 21.000 polissen (gebaseerd op de analyse van de trekkingslijsten, zoekend naar het hoogste polisnummer in die klasse).
Als U polisnummer(s) doorgeeft wilt U dan ook aangeven welk bedrag (in guldens) daarop is uitgekeerd. Dat maakt het gemakkelijker om Uw werkelijke schade te kunnen bepalen. Die werkelijke schade bestaat uit het bedrag dat Uw (groot)ouders of andere familie destijds hebben betaald voor de polis(sen) minus de gedane uitkering(en), die als het goed is zijn aangetekend op de polis met nr. trekking, datum betaling en het uitgekeerde bedrag (in guldens) alsmede vermelding van het resterend saldo (t.o.v. het verzekerd kapitaal van Fl. 10.000).

Volgens de balans zijn er nog 63.000 polissen in omloop. Wat er met het verschil (105.000 - 63.000) aan de hand is proberen we te achterhalen.
Het kunnen polissen zijn die in de loop der jaren verloren zijn geraakt, waar wellicht het eindresultaat bereikt is en dus de polis vervallen is verklaard,
maar ook polissen die op afbetaling waren en waarbij 1 of meerdere termijnen niet zijn voldaan waardoor de polis vervallen is verklaard.
Dat alles is nog onderwerp van onderzoek (voor zover mogelijk, want we beschikken natuurlijk niet over de administratie van Lotisico).
We proberen dus een soort van database op te zetten, buiten Lotisico om, en vooral ten behoeve van de eventueel aan te stellen curator.
Door hem/haar werk uit handen te nemen c.q. dit voor hem/haar te coördineren, blijft er meer over om aan de gedupeerden uit te keren.

rewemoro
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 jun 2013 19:27

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door rewemoro »

Het laatste bericht welke ik ontvangen heb van Mevr A. Waal inzake Lotisico dateert van 4 mei 2017.
(ik had je mijn correspondentie al Redhead gemaild)

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Die correspondentie is in goede ontvangen. De naam was voor ons aanleiding om uit te zoeken of er meer van haar te traceren viel.
Daarbij stuitten wij op een faillissement waarin ene A.E. Waal werd genoemd en dat, toevallig of niet, op Ditlaar 7 was gevestigd.
Het faillissement dateert uit 2015 en er was sprake van het niet tijdig deponeren van jaarstukken wat wettelijk vermoed wordt een belangrijke
oorzaak te zijn van dat faillissement en van onbehoorlijk bestuur.
Niet uit te sluiten valt dat zij wellicht bij "de buren" (lees: Lotisico) naar een vacature gevraagd heeft, of dat zij gevraagd is als receptioniste /administratief medewerkster. Dat zou dan goed kunnen verklaren dat zij in 2017 namens Lotisico emails beantwoordde en/of de telefoon beantwoorde. Vandaar dat we daarnaar nog nader onderzoek doen.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Die correspondentie is in goede ontvangen. De naam was voor ons aanleiding om uit te zoeken of er meer van haar te traceren viel.
Daarbij stuitten wij op een faillissement waarin ene A.E. Waal werd genoemd en dat, toevallig of niet, op Ditlaar 7 was gevestigd.
Het faillissement dateert uit 2015 en er was sprake van het niet tijdig deponeren van jaarstukken wat wettelijk vermoed wordt een belangrijke
oorzaak te zijn van dat faillissement en van onbehoorlijk bestuur.
Niet uit te sluiten valt dat zij wellicht bij "de buren" (lees: Lotisico) naar een vacature gevraagd heeft, of dat zij gevraagd is als receptioniste /administratief medewerkster. Dat zou dan goed kunnen verklaren dat zij in 2017 namens Lotisico emails beantwoordde en/of de telefoon beantwoorde. Vandaar dat we daarnaar nog nader onderzoek doen.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Die correspondentie is in goede ontvangen. De naam was voor ons aanleiding om uit te zoeken of er meer van haar te traceren viel.
Daarbij stuitten wij op een faillissement waarin ene A.E. Waal werd genoemd en dat, toevallig of niet, op Ditlaar 7 was gevestigd.
Het faillissement dateert uit 2015 en er was sprake van het niet tijdig deponeren van jaarstukken wat wettelijk vermoed wordt een belangrijke
oorzaak te zijn van dat faillissement en van onbehoorlijk bestuur.
Niet uit te sluiten valt dat zij wellicht bij "de buren" (lees: Lotisico) naar een vacature gevraagd heeft, of dat zij gevraagd is als receptioniste /administratief medewerkster. Dat zou dan goed kunnen verklaren dat zij in 2017 namens Lotisico emails beantwoordde en/of de telefoon beantwoorde. Vandaar dat we daarnaar nog nader onderzoek doen.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Omdat voor veel mensen de werking van Lotisico wellicht niet helemaal duidelijk is/was, hier een korte toelichting.
Lotisico is opgezet als een schaduwloterij van de Staatsloterij. De Staatloterij op haar beurt is geregeld in de Wet van 23 juli 1885 (!) tot regeling der Staatsloterij (ontwerp van wet en de bijbehorende Memorie van Toelichting (mvt) als bijlagen toegevoegd).

Artikel 3 bepaalt dat er niet meer dan 3 loterijen per jaar plaatsvinden. Dat komt overeen met de 3 trekkingen per jaar van Lotisico.
Voorts bestaat elke loterij uit ten hoogste 21.000 loten. Wie de trekkingslijsten van Lotisico bekijkt, ziet dat de hoogste polisnummers van Lotisico in de hoge 20.000 zitten (de hoogst gevonden polis was 20940). De series A, B en C kunnen daarmee ook verklaard worden: blokken van telkens 7000 polisnummers: serie A nrs 1 t/m 7000, Serie B nrs. 7001 t/m 14.000 en serie C nrs 14.001 t/m 21.000.

De prijzen van Lotisico zijn gebaseerd op prijzen van 100 gulden t/m 100.000 gulden (zie de vermelding op de trekkingslijsten). Op grond van artikel 6 wordt op prijzen van 100 gulden en hoger ten behoeve van de Staat een korting toegepast van 15%. Dat is ook het percentage dat Lotisico inhoudt en dat wij voor het gemak "loterijbelasting" hebben genoemd. Het staat er mooi verbloemd geschreven maar het is natuurlijk gewoon een belasting. Bij de invoering van de Wet op de Kansspelen (begin jaren 60) heeft Lotisico verzuimd om die 15% te verdisconteren in de in te houden kansspelbelasting. In tegendeel: Lotisico houdt 15% loterijbelasting in op elke prijs en rekent daarnaast nog een in voorkomende gevallen kansspelbelasting! Dan wel over de nettoprijs maar volgens de Wet op de Kansspelbelasting zou dit over de brutoprijs dienen te geschieden! Omdat de Wet op de Kansspelbelasting ook een vrijstelling kent, worden dus met name de winnaars van kleinere prijzen benadeeld!

Dan het "eigen geld". De grondslag daarvoor ligt in art 8 onder B (pagina 2 wet Staatsloterij). We zien dan dat de Staatsloterij 5 klassen kent. Lotisico kent eveneens 5 klassen. Aangezien alles gebaseerd is op 1/20 lot moet gekeken worden naar de onderste regel van dit tabelletje. Het eigen geld in de eerste klasse
is dan 0,75 (in onze berekening 0,85, maar Lotisico is opgericht in 1902 dus 17 jaar na invoering van de wet dus zal aanpassing van het bedrag hebben plaatsgevonden) Hetzelfde geldt voor de overige klassen. De bedragen liggen in lijn met wat door ons is berekend.

Tot slot hebben we ontdekt dat met name in de jaren 20 van de vorige eeuw ook polissen zijn uitgegeven met een waarde van Fl 100,00.
Latere polissen (jaren 1940 en later) hebben een uitgifteprijs van FL. 150,00. Wanneer precies met de uitgifte van die polissen met een hogere aanschafwaarde is gestart proberen we nog te achterhalen.
Op de balans staat een voorziening dekking polissen van Fl. 9.450.000 (bijna 9,5 miljoen gulden ofwel bijna 4,3 miljoen euro). Gedeeld door Fl. 150,00 komt dat neer op 63.000 polissen. Echter, als we meenemen dat er ook polissen van Fl. 100,00 zijn, dan stijgt dus het aantal nog lopende polissen. In oudere artikelen wordt gerept over ca. 88.000 verkochte polissen. Dat zou dus goed kunnen kloppen. Daarmee stijgt uiteraard ook het totaal gedupeerden!
Bijlagen
mvt staatsloterij.pdf
(989.11 KiB) 59 keer gedownload
staatsloterij 1885.pdf
(855.63 KiB) 46 keer gedownload

mzungu
Berichten: 2
Lid geworden op: 23 mar 2018 11:20

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door mzungu »

aanmelding
Omstreeks '95/'96 ben ik in bezit gekomen van een polis met nummer [nummer verwijderd].
De polis is momenteel onvindbaar. Wel een brief van Lotisico dd. 21.10.'65 waarop handmatig een uitkering van Hfl 7,75 is genoteerd.
Verder staan er aantekeningen op van mijzelf. In oktober '96 bleek er nog een prijs van Hfl 42,50 opeisbaar te zijn. Ik heb daarvan ontvangen Hfl. 22,50 op 14-11-96.
Laatst gewijzigd door Radar op 23 mar 2018 13:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Nummer verwijderd

Andre_P
Berichten: 3
Lid geworden op: 23 mar 2018 13:04

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Andre_P »

Beste forumleden,

Ik ben nog in het bezit van 8 polissen en heb daarover in 2015 email kontakt gehad met Lotisico.
De naam van mijn kontaktpersoon mag ik van Radar hier niet noemen. Hij was tot begin 2017 financieel beheerder
van lotisico, aldus zijn LinkedIn profiel. Hij is makkelijk te vinden als je binnen LinkedIn zoekt op "lotisico"
Is er met deze beheerder kontakt geweest ?

m.vr.gr. Andre

Erthanax
Berichten: 5394
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erthanax »

Hoewel ik geen belanghebbende ben, volg ik dit topic met belangstelling. Mag ik mijn respect betuigen aan redhead55? Zijn/haar inspanningen vind ik bewonderenswaardig. Hulde!

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Wie dit in gang heeft gezet is niet van belang. Ik kwam enkele maanden geleden hier ook slechts als belangstellende in dit topic.
Met 1 groot verschil: ik had onderhandelingservaring in het bereiken van een schikking (DSB). Uit de reacties hier proefde ik dat deze zaak wel eens groter zou kunnen zijn dan menigeen vermoedde. En dan ben ik iemand die zich in de zaak "invreet".

Inmiddels weten we dat het om, minimaal, 63.000 polissen gaat met een totale (nominale) waarde van 9.450.000 gulden ofwel bijna 4,3 miljoen euro! Geld dat door hardwerkende (over)(groot)ouders van forumleden hier en anderen bij elkaar is gebracht en aan Lotisico is toevertrouwd .
Dat Uw (over)(groot)ouders niet begrepen hoe klein de kans was dat het verzekerd kapitaal "op redelijke termijn" zou worden ontvangen, kan hen niet kwalijk worden genomen. Velen sloten deze polis af met de gedachte zo een appeltje voor de dorst af te sluiten voor hun (klein)kinderen.

Arpiko was uiteindelijk degene die mij tot een direct betrokkene maakte. Op een zaterdag hebben we afgesproken op een mooie locatie aan de Nieuwe Waterweg en onder het genot van een kop koffie de nodige informatie met elkaar uitgewisseld. Daarbij ook een polis van hem ontvangen waarop een prijs was gevallen. Een van fl. 0,65 ofwel 29 eurocent. Het gaat niet om het bedrag, want ons onderzoek naar Lotisico heeft al een veelvoud van dat bedrag gekost. Maar met die polis werd ik dus wel een direct betrokkene. En ben ik vervolgens me verder in deze zaak gaan verdiepen.

Hier worden minimaal 63.000 polishouders gedupeerd en dat is wat telt. In je eentje begin je niet zoveel, maar als collectief kun je wel stappen maken. Dat geeft ook gelijk de waarde van dit forum aan. Er is een sneeuwvlokje gedaald en dat begint uit te groeien tot een niet meer te stoppen, rollende sneeuwbal. Dat is de verdienste van jullie als forumleden. Wie het dan oppikt is niet van belang. Als er maar transparantie is! Niet een of ander schimmig clubje dat het vervolgens naar zich toe trekt, maar vanuit dit forum actie ondernemen en vooral: de forumleden blijven informeren! Dat is de crux van belangenbehartiging.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Nadat de website Lotisico.nl omstreeks 15 januari 2018 offline ging, blijkt hij nu (opnieuw?) geregistreerd dan wel overgezet te zijn naar een andere registrar/houder, namelijk Domeinguru BV in Nieuw Vennep. Gelieerd aan hen is DomainOrder. Deze heeft na de 40 dagen quarantaine periode de domeinnaam lotisico.nl geveild en verkocht aan de hoogste bieder (aldus de berichten). De naam is geregistreerd op 20 maart 2018, dus zeer recent.

ALS Lotisico al uit de as zou herrijzen, zal waarschijnlijk fors betaald moeten worden voor de naam. Dat wordt dus een groot probleem om trekkingslijsten te publiceren. Overigens is Lotisico niet uitgeschreven bij de KvK. Het bedrijf bestaat formeel dus nog.

Met de overname van de domeinnaam Lotisico zal het tevens duidelijk zijn dat mailen naar [email protected] thans geen enkele zin meer heeft.

Overigens is Lotisico thans duidelijk in verzuim. Niet alleen is er geen 3e trekking in 2017 geweest, maar ook de eerste trekking 2018 zou rond deze tijd hebben moeten plaatsvinden. Nu zij dit heeft nagelaten, handelt zij in strijd met art. 3 van haar eigen voorwaarden. Dat betekent dat ontbinding van de overeenkomst voor de hand ligt en dat schade kan worden gevorderd, bestaande uit de aanschafprijs minus de gedane uitkering(en) .
Voor sommigen zal dat betekenen dat er, juridisch gezien, geen schade meer is (als het totaal aan uitkeringen uitstijgt boven de aanschafprijs).
Voor alle anderen geldt dat zij schade lijden, hoe gering ook. Dat vraagt bundeling van krachten en gelukkig melden zich steeds meer mensen aan.
Die info zijn we nu aan het structureren ten behoeve van de advocaat.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Voor wie zich toch iets verder in de geschiedenis van Lotisico wil verdiepen kan deze link behulpzaam zijn:
https://www.delpher.nl/nl/boeken/result ... oll=boeken

Vooral het vlugschrift van Mr. B.H. Vos uit 1914 (let wel nog geschreven in ouderwetsch Nederlands) is interessant.
Ook toen al was er een vereniging van polishouders die opkwamen tegen de willekeur van Lotisico!
En als je goed leest, oppert hij zelfs iets wat we tegenwoordig een WCAM procedure zouden noemen!

rewemoro
Berichten: 6
Lid geworden op: 10 jun 2013 19:27

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door rewemoro »

Fantastisch verwoord Readhead. Heb de artikelen gelezen. Met name de link naar het boek van Delpher was taaie kost. Je geeft aan dat de schade vergoeding bij ingebrekestelling blijven van art 3 de aanschaf prijs minus de gewonnen prijzen bedraagt.
Dan komen de lotisico nazaten er wel erg voordelig vanaf lijkt mij. Ik werk graag met je mee in het opzetten van een claimzaak. Wordt zeker vervolgd.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Even een update voor een ieder.
Door drukte en afwezigheid van de betreffende advocaat plus de feestdagen heeft het contact met hem langer geduurd dan gebruikelijk is.
Er staat nu een afspraak voor woensdagmiddag a.s. voor een eerste korte telefonische bespreking. Van de uitkomst daarvan zullen we hier uiteraard melding doen.

redhead55
Berichten: 777
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

De nieuwe eigenaar van de domeinnaam Lotisico is Neskio BV, gevestigd in Deventer. (www.neskio.net)
Mailen naar hen over Lotisico heeft uiteraard geen zin.

divaro
Berichten: 3
Lid geworden op: 10 apr 2018 08:07

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door divaro »

Ik ben ook in het bezit van diverse Lotisico polissen en wil graag meedoen met de juridische stappen.
Is er bekend hoeveel bezitters van Lotisico polissen zich al hebben aangemeld voor actie?

Plaats reactie