Lotisico B.V.

Goede of slechte ervaringen met kansspelen? Geef hier jouw mening.
redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Op dit moment zijn er ca. 15 aanmeldingen. Hoofdzakelijk van mensen die hier op het forum actief zijn. Hoewel er dus in theorie 63.000 gedupeerden zijn (series A, B en C van elk 21.000 polissen/loten) zal dit aantal praktisch lager uitvallen omdat meerdere mensen over diverse polissen/loten beschikken.
(getallen van 8 polissen bij 1 persoon zijn al voorbij gekomen).
De redactie is verzocht een oproep te doen aan polishouders om zich te melden. Ook weten we dat er reacties zijn binnengekomen bij de KSA en bij de advocaat die in de uitzending van 6 januari was te horen.
Uiteraard beschikken we niet over de polisadministratie van Lotisico. Dat maakt het lastig om (meer) mensen te bereiken.
Voor een faillissementsaanvraag zijn 3 rechthebbenden op een niet uitgekeerde prijs in principe al voldoende.
Het grote probleem is dat er geen recent overzicht is van activa en passiva (de laatste jaarrekening dateert van 2015).
Dat zijn zaken die we morgen met de advocaat ongetwijfeld zullen doornemen.

Manmila3
Berichten: 2
Lid geworden op: 13 apr 2018 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Manmila3 »

Hallo Allemaal,

Ook ik heb een 4 tal Lotisico-polissen, ooit door mijn opa aangeschaft en via mijn vader bij mij terecht gekomen. In het verleden wel eens een paar kleinere prijzen gehad, maar sinds 2017 toen de trekkingen eerst verlaat werden en vervolgens helemaal niet meer plaatsvonden, heb ik volgens mij geen "prijs" meer gehad. Ik wil me graag aansluiten bij jullie om "ons" geld te claimen.

divaro
Berichten: 3
Lid geworden op: 10 apr 2018 08:07

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door divaro »

Beste Redhead55, kun je ons al iets vertellen over het onderhoud met de advocaat op 12 april jl.?

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Afgelopen woensdag contact gehad met Mr. Lars Westhoff van Vissers Advocatuur. Had wat langer geduurd dan de bedoeling was en daar zijn ook een aantal redenen voor.
Het kantoor is niet erg groot, maar zij hebben als specialisatie kansspelen en begeleiden daarin organisaties die een vergunning voor (een) kansspel(en) willen aanvragen. Dat betekent dat er een belangentegenstelling zou kunnen ontstaan als men TEGEN een kansspelorganisatie zou gaan procederen. En dat is een zorgvuldige afweging die een advocaat in zo'n geval zou moeten maken bij het eventueel aanvaarden van een opdracht. Daarover moest dus eerst duidelijkheid komen. De conclusie was dat de markt ook gebaat is bij een geordende markt.
Lotisico verstoort die markt, door geen trekkingen meer te houden en door niet meer bereikbaar te zijn. Mr. Westhoff was nog niet bekend met het feit dat de website van Lotisico eveneens offline is.

Daarnaast zijn er verschillende groepen die een belang hebben. Enerzijds de groep van polishouders die op grond van trekking 255 en 254 recht hebben op een prijs (in totaal zijn dat 1.140 polissen, het aantal polishouders kan minder zijn) anderzijds is er de groep die belang heeft bij toekomstige trekkingen (dat zijn 63.000 (totaal aantal polissen in serie A, B en C die elk 21.000 polissen/loten omvatten) - 1.140 polissen (we winnaars van trekking 255 en 254). De groep die belang heeft bij toekomstige trekkingen is dus veruit in de meerderheid.
Dat betekent dus dat niet "zomaar" voor de meerderheid beslist kan worden.

Daar staat tegenover dat uit de recente ontwikkelingen min of meer kan worden afgeleid dat de kans op toekomstige trekkingen als nihil kan worden
bestempeld. Immers, de website is offline (hoewel er natuurlijk andere mogelijkheden overblijven om trekkingslijsten te publiceren), er zijn inmiddels 2 trekkingen verstreken die gehouden hadden dienen te worden op grond van de Algemene Voorwaarden (3e trekking 2017 en 1e trekking 2018) .
Dat betekent dat de groep die belang heeft bij toekomstige trekkingen haar belang zal moeten afwegen. Kort gezegd, gaan zij, ondanks hun belang,
mee in de te volgen procedure. Dat betekent dat we die grotere groep moeten zien te bereiken.

Vervolgens kunnen we proberen aan diverse strootjes te trekken om te zien of er een reactie volgt van de kant van Lotisico.
Een faillissementsaanvraag kan resulteren in verzet van de zijde van Lotisico. Die zal dan echter het nodige hebben uit te leggen.
Bovendien zijn er de nodige feiten die duiden op onbehoorlijk bestuur. Conservatoir beslag zou een andere, maar duurdere, optie kunnen zijn.

Naar mijn oordeel dienen de volgende stappen genomen te worden:

1. Meer naar buiten treden. Radar heeft, ondanks diverse oproepen om (tenminste) een oproep in hun TV uitzending te doen, helaas geen verdere
aandacht hieraan besteed. Dat betekent dat andere wegen gevolgd moeten worden. Desnoods via de concullega's. Andere suggesties zijn natuurlijk
welkom.!
2. Er dient in elk geval een inventarisatie gemaakt te worden van winnaars uit trekking 255 en 254 om een eventuele faillissementsprocedure
op te starten.
3. De coordinatie van het geheel kan de Stichting Platformaandelenlease (www.platformaandenlease.nl) eventueel op zich nemen.
4. Er dient duidelijkheid te komen dat diegenen die belang hebben bij (mogelijke) toekomstige trekkingen zich achter de te volgen stappen zetten.
Voornemen is om een ieder die zich heeft aangemeld via [email protected] middels nieuwsbrieven op de hoogte te houden van ontwikkelingen.

sylvesterb
Berichten: 4178
Lid geworden op: 26 apr 2015 10:52

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door sylvesterb »

De schade is maximaal NLG 150,00 dus bijna € 68,00 per lot, je hebt nu ca 19 aanmeldingen. Je denkt dat de bijdrage in de advocaat circa EUR 0,68 is, dus totaal € 12,92 tot op heden. De totale vordering is € 1.292,-- dat is niet echt veel.

1. Meer media aandacht. Programma's zoals Radar en Kassa (en vergelijkbare programma) behandelen enkel items als het voor een hele groep interessant is. Jullie claim/probleem heeft sinds november 2017 nog maar ca 19 belangstellende getrokken.

2. Je zult moeten kijken of de winnaars uit trekking 255 en 254 in de 19 aanmeldingen bevind. Je hebt minimaal 2 winnaars nodig. Een faillissement aanvraag kost circa € 1.549,00 (bron: https://www.bierensgroup.com/nl/aanvraag-faillissement/) waarvan je een deel achteraf terug krijgt. Met voorgestelde € 0,68 per deelnemer kom je ca. 2.257 deelnemers te kort.

Puntje 3 en 4 laat ik ff buiten beschouwing.

Concreet is wel mijn vraag waarom steek je zoveel tijd in iets waarbij de claim zo laag is? Welk belang dien je hiermee (wat is de verborgen agenda).

Ik vind het heel nobel maar ik zou eens goed nadenken wie straks die advocaat gaat betalen? Want met 19 aanmeldingen blijft er na kosten weinig over.

En Lotisico BV zal vermoedelijk na een procedure de 19 deelnemers schadeloos stellen, maar de kosten om dit te bereiken zijn waarschijnlijk vele malen hoger dan de opbrengsten. Jij spiegelt ze een kostenpost van € 0,68 voor, maar ik mis de onderbouwing hiervan en krijg er een naar gevoel van.

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

De vraag waarom er zo weinig aanmeldingen zijn, is simpel te beantwoorden:
Er zijn 63.000 polissen/loten in omloop. Nog geen heeft het verzekerd kapitaal van NLG 10.000 bereikt. En dat gaat ook voorlopig niet gebeuren.
Al in 1957 werd berekend dat het nog 3300 jaar (!) ging duren voor alle polishouders hun 10.000 gulden zouden hebben ontvangen.

De polissen staan voor hun nominale waarde op de balans als schuld. Het gaat "maar" om 9.450.000 gulden, bijna 4,3 miljoen euro!

Ik heb geen verborgen agenda. De stichting waarvoor ik (belangeloos) werk heeft als doel om op te komen voor de belangen van gedupeerden.
We hebben dat gedaan in de Dexia zaak, we hebben dat gedaan voor de DSB gedupeerden en in deze zaak menen we op te moeten komen voor de gedupeerden van Lotisico. Een kern is dat we transparantie betrachten. Wat overblijft na een procedure dient te allen tijde terug te vloeien naar de gedupeerden.

Overigens is 1.549,00 Euro (vanaf) al aan de hoge kant. Van Diepen van der Kroef geeft als indicatie 1.300 euro inclusief alle kosten. Met Visser zijn nog geen afspraken gemaakt maar die zullen niet veel afwijken. Nemen wij een deel van het geheel uit handen, worden die kosten ook lager. En dat is ook ons streven. Hoe lager de kosten, hoewel sommige onvermijdbaar zijn, hoe meer
er overblijft voor de gedupeerden.

Het grote probleem is natuurlijk dat je niet bij de polis administratie kunt komen. Anders was het erg makkelijk om alle polishouders te benaderen.
Pas na een faillissement zou je met de curator daarover afspraken kunnen maken zodat alsnog vorderingen kunnen worden ingediend.
Want het is inmiddels een vaststaand gegeven dat Lotisico HAAR verplichting uit de overeenkomst, 3 trekkingen per jaar, (art 3) niet nakomt.
Daarnaast speelt de discussie zich voornamelijk hier op het forum af en zijn veel mensen zich wellicht niet eens bewust dat ze ook zo'n polis (of meerdere) in hun bezit hebben. Dat geld is destijds door (over)grootouders ingelegd met de bedoeling iets voor hun nageslacht te regelen.
Dat geld kan 1 persoon zich niet zomaar toe eigenen zonder dat daar enige controle op is en onder het mom dat zij onder geen enkele controle vallen.

Moneyman
Berichten: 17320
Lid geworden op: 18 feb 2015 11:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Moneyman »

redhead55 schreef:Het grote probleem is natuurlijk dat je niet bij de polis administratie kunt komen. Anders was het erg makkelijk om alle polishouders te benaderen.
Vergeet bij deze inschattingen niet dat je, als de casus zich daar voor leent, altijd nog conservatoir bewijsbeslag kunt leggen. Het is nog wat onontgonnen gebied, maar in sommige gevallen kan het nuttig zijn. Zie hier wat basale informatie.

JBD
Berichten: 1
Lid geworden op: 16 apr 2018 14:36

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door JBD »

Hallo,
Met veel interesse de berichten op dit forum gelezen.
Ik bezit een polis (18045) en won in trekking 249 een prijs van 200 gulden.
Dus (?!) werd er €2,22 op mijn rekening overgemaakt.
Werkte toen dus nog, maar daarna heb ik niets vernomen.

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Momenteel probeer ik contact te leggen met William Haighton via Facebook. Of hij op mijn uitnodiging ingaat is op dit moment niet bekend.
Als ik zijn FB account moet geloven is zijn huidige woonplaats Londen. Dat zou al veel kunnen verklaren. Zoals waarom de website offline is.
Van de uitkomst hou ik jullie uiteraard op de hoogte.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 »

Goede morgen redhead55,
ik heb het even een tijdje niet gevolgd, maar ik heb zo hier en daar wat berichten gelezen hier op het forum en zo te lezen zit er wel wat schot in, ik vind het knap dat u er zo veel energie in steekt aangezien dat u er niet echt veel belangen bij heeft, ik/wij, zo zullen er wel meer zijn die er zo over denken, vind het wel fijn dat u er zo veel aandacht aan besteed.
Maar nu het volgende, ik ben een van de eerste die dit in werking heb gezet (zo te lezen op de 2de pagina van dit forum) en in de radio uitzending van januari dit jaar was te horen, maar nu, hebben jullie nog iets van mij nodig of moet ik nog iets doen, wand mijn prijzengeld (wat niet veel is) wil ik wel ontvangen, of kunnen wij er op rekennen dat zij de polis nog helemaal vergoeden terwaarden van € 4700,- zo te lezen hebben zij nog voldoende geld op de rekening staan en ook zoals op de polis beschreven staat keren zij het hele bedrag uit en dan is het ook afgelopen met die polis. Ik hoor graag van u, of een prive bericht, ik denk dat Radar mijn email adres wel hebben.

Hans

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Beste Hans,

Ik hoop jou, en ook de andere forumleden, in de loop van komende week wat meer informatie te kunnen verschaffen. Radar heeft in elk geval aangegeven wel wat meer informatie aan consumenten te willen verstrekken, mits er een claimstichting het voortouw neemt in deze. En het verzoek hen op de hoogte te willen houden van de ontwikkelingen. Er zijn nog wat andere touwtjes waaraan op dit ogenblik getrokken wordt, maar dat wil ik op dit ogenblik nog even niet naar buiten brengen.

Hansp17
Berichten: 12
Lid geworden op: 21 dec 2017 10:59

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Hansp17 »

Oké, dank je wel voor je toelichting, we wachten nog even af.

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

In een ultieme poging een minnelijke regeling te bewerkstelligen, zit ik momenteel op een aantal sporen.

Allereerst heb ik de, tot en met 2016 financieel manager benaderd met een aantal vragen. Aanleiding daartoe was de bijlage bij deze posting.

Daarbij constateer ik een verschil bij de premie van 3000 gulden. Uit het schema blijkt dat die alleen in de 5e klasse zou kunnen vallen.
In de 241e trekking viel deze premie echter in de 2e klasse. Volgens het schema zou dit niet mogelijk zijn.

Voorts probeer ik, in het kader van hoor en wederhoor, contact te krijgen met William Haighton.
Alvorens een procedure te starten lijkt me dat fair.
(ook om verwijten achteraf dat geen contact is geprobeerd te krijgen met de bestuurder/commissaris te voorkomen)

A.s. woensdag (9 mei) moet ik sowiezo voor een vergadering bij Consumentenclaim in Amsterdam zijn. Het voornemen is om voor die vergadering
langs te gaan bij de Ditlaar 1, om na te gaan of Abni BV, NV Handelmaatschappij in onroerend goed Nieuwe Uitleg of Lotisico BV nog op dat adres
gevestigd zijn. Ik acht het namelijk niet uitgesloten dat dhr. Haighton daadwerkelijk woonplaats heeft in Londen en dat het niet deponeren van jaarekeningen over 2016 en 2017 van al deze BV's met name te wijten is aan het vertrek van de financieel manager (en het niet zorgen voor een opvolger daarvan). In theorie kan dat al leiden tot een boete, op te leggen door de Belastingdienst, van 20.250 euro per BV.
Overigens staat het adres bij de KvK bekend als een "katvangersadres" hoewel ik daar v.w.b. Lotisico niet op voorhand van uit ga.

Uiteraard zal ik van dat bezoek hier verslag doen. Tegelijkertijd zal ik ook een bezoek brengen aan Vakantie-Garant.com ten behoeve van
de collega's van Opgelicht. Die zitten in het pand naast Consumentenclaim. Wordt dus een productief dagje .
Bijlagen
specificaties prijzen lotisico.pdf
(100.27 KiB) 99 keer gedownload

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Ik hou er van om transparant te zijn naar de deelnemers op dit forum die hun recht zoeken. Daarom deel ik vandaag met jullie de mail die ik naar de advocaat heb gestuurd waarmee we in gesprek zijn. Gezien de lengte zal ik het in twee delen moeten splitsen.
Uiteraard heb ik, indachtig de forumregels, de volledige naam verwijderd, maar een ieder zal begrijpen om wie het gaat.

Quote
Dank nog voor ons prettige onderhoud van woensdag 11 april j.l.

Uiteraard zijn wij verder gegaan met ons onderzoek naar Lotisico en haar eigenaar/directeur, de heer W. H.

De website van Lotisico is omstreeks half januari j.l. offline gegaan. Een mogelijke reden daarvoor zou kunnen zijn dat de hoster
van de website niet langer betaald kreeg en de website vervolgens offline gehaald heeft.
Mogelijk is daardoor ook de registratie van de domeinnaam lotisico.nl beëindigd.
De domeinnaam wordt vervolgens door SIDN voor een periode van 40 dagen “in quarantaine” geplaatst. Daarna kunnen andere
partijen de domeinnaam eventueel registreren. Dit nu is gebeurd.

Inmiddels is ook bekend wie de nieuwe eigenaar is van de domeinnaam:
https://www.sidn.nl/whois?q=lotisico

Dit heeft tot gevolg dat mail aan [email protected] niet meer arriveert bij de Lotisico die wij voor ogen hebben. Daarmee is contact
via mail en telefoon niet meer mogelijk (hoewel dat in de praktijk al sinds medio mei vorig jaar het geval was.)

Omdat ik toch wil nagaan of post die aan Lotisico is gericht wordt gelezen, heb ik bijgaande ingebrekestelling persoonlijk bezorgd
op het adres Ditlaar. Ik moest op 9 mei toch voor een vergadering bij Consumentenclaim zijn en besloot daarom vooraf langs te
gaan op de Ditlaar. Ten bewijze daarvan heb ik enkele foto’s gemaakt die door het tijdstempel exact aangeven op welke dag/tijd
ze gemaakt zijn. Img_20180509_114822 is een foto van het volledige pand. Iets rechts van het woord “Staete” bevindt zich de
ingang van nr. 1-3. Rechts om de hoek bevindt zich de ingang naar nr. 5-7. Zie daarvoor Img_20180509_115413.
De ingang van nr. 5 is op de 1e verdieping, die van nr. 7 op de begane grond.
Img_20180509_115713 betreft een foto van de linkerzijde van het pand (evenwijdig aan de Sloterweg). Het raamwerk dat zichtbaar is, betreft de postvakken voor de bedrijven die er gevestigd zijn.
Op aanbellen op het bellenbord werd niet gereageerd. Er stonden ook nauwelijks namen geregistreerd, dus mogelijk dat precies is aangebeld bij een bedrijf waar niemand aanwezig was. Wel stonden er ca 8 auto’s op het (kleine) parkeerterrein dus vermoedelijk waren er wel mensen in het pand aanwezig.

Ook opvallend is Img_20180509_115546. Een dichtgeplakte brievenbus (bij de ingang van nr. 1-3) met de mededeling dat alle post bezorgd dient te worden op nr. 7. Bij een blik naar binnen aldaar blijkt dat deel leeg te staan of in elk geval een verlaten indruk te maken. Bij gebrek aan iemand aan wie de ingebrekestelling persoonlijk overhandigd kon worden heb ik de brief vervolgens, indachtig de mededeling op de brievenbus van nr. 1-3, in de brievenbus bij nr. 7 achter gelaten. Als gezegd, het datum-/tijdstempel geeft aan op welk moment die bezorging (omstreeks) heeft plaatsgevonden.

Het is wellicht bekend dat de heer H. zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit heeft.
Via Facebook (verwijderd) is de juiste W. H. achterhaald. Dat blijkt o.a. uit zijn incheck bij (verwijderd) in 2015. Bij (verwijderd) is de notaris werkzaam (Mr. (verwijderd) die toezicht hield op de laatste trekkingen. Voorts was (verwijderd) betrokken bij de laatste statuutswijziging van Lotisico in 2015.
Als woonplaats wordt daar opgegeven Londen.

Dat gaf aanleiding om wat naspeuringen te doen in Engeland.
Allereerst via deze link:
https://companycheck.co.uk/director/907 ... ON/summary

Daaruit blijkt dat de heer H. bij 7 firma’s Director is geweest en dat alle 7 firma’s zijn opgeheven (dissolved).
Onder “financials” zijn nog de resultaten van enkele firma’s te zien.
Er is nog 1 actieve firma waarvan hij (nog) Director is: BGS Holdings PLC. Hierin zitten aanmerkelijke bedragen (zowel activa als passiva)

Nader onderzoek naar deze firma leverde deze link op:
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05161958
Deze firma is/wordt per 15 mei opgeheven en de activa, zo aanwezig, vervallen aan de Kroon.
Er is, blijkens The Gazette, sprake van een z.g. “compulsory strike off”. Daar waar normaal een liquidatie plaats vindt, heeft het niet publiceren van de annual turnover (balans) een compulsory strike off tot gevolg.
Wat de consequenties van een compulsory strike off kunnen zijn wordt duidelijk in dit artikel:
https://www.gov.uk/government/publicati ... estoration

vervolg in de volgende posting
Laatst gewijzigd door redhead55 op 11 mei 2018 23:30, 9 keer totaal gewijzigd.

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

vervolg posting

Er blijkt echter ook nog een “Debenture” gefiled te zijn van HSBC Bank (zie bijlage BGS.pdf), een financieel instrument.
Zie o.a. deze uitleg: https://www.purnells.co.uk/limited-comp ... -debenture

Het bovenstaande doet het vermoeden rijzen dat Dhr. H. straks activa van Lotisico gaat gebruiken om zijn
vermogen aan te vullen. Hij is tenslotte alleen bevoegd.

Overigens blijkt hij dus in Engeland over 2016 wel jaarrekeningen op te kunnen (laten) maken terwijl in
Nederland de laatste jaarrekening van 2015 dateert. Dat geldt zowel voor Lotisico, de NV Handelmaatschappij
in onroerend goed Nieuwe Uitleg (waarvan Lotisico 100% aandeelhouder is) als ABNI BV, de financiële holding
waartoe Nieuwe Uitleg (en dus indirect ook Lotisico) behoort.

Formeel kan de KSA niet optreden/handhaven op grond van art 44 lid 1 Wok.
Dit artikel is enkel opgenomen in de Wok ten faveure van Lotisico. Immers zij is de enige particuliere loterij
die dateert van voor 1 juli 1905, de datum waarop de Loterijwet 1905 in werking trad.

De missie van de KSA is het bewaken van een eerlijk en betrouwbaar kansspelaanbod en haar visie is dat de belangen van consumenten goed worden geborgd. Beiden worden door Lotisico thans met voeten getreden.
https://www.kansspelautoriteit.nl/organ ... sie-visie/

Een handhavingsverzoek heeft op grond van het bovenstaande weinig zin, omdat KSA niet de bevoegdheid heeft om handhavend
op te treden.

Vast staat dat in de 2 in 2017 gehouden trekkingen 1020 polissen prijswinnend waren (510 polissen per trekking)
Het netto bedrag dat diende te worden uitgekeerd bedroeg euro 7969,30 per trekking zodat de directe netto schade aan onbetaalde vorderingen Euro 15.938,60 bedraagt.
Het vinden van 3 met name genoemde schuldeisers voor het aanvragen van het faillissement levert geen probleem op.
Zou het een idee zijn de KSA te benaderen met de vraag of zij namens de overige 1017 winnende polissen zich in zo’n procedure zou willen voegen, refererend aan haar missie en visie ?

Immers, uit dit hele relaas blijkt dat de kans dat er ooit nog trekkingen door Lotisico gedaan zullen worden als nihil te beschouwen is.

Daarmee is ook het dilemma dat U mij voorlegde, dat er polishouders zouden kunnen zijn die tegen een faillissementsaanvraag zijn vanwege een toekomstige winkans, beantwoord.

Graag verneem ik Uw gedachten hierover.

Mvg

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Als we het prijzenschema doorrekenen dan zijn er per trekking 510 polissen die "winnen".

Bij 3 trekkingen per jaar resulteert dat in 1530 polissen die "winnen". Als je dat afzet op het totaal van 63.000 polissen dan hebben we het over 0.027% van de polissen die in 1 jaar "een prijs" winnen. Bedenk voorts dat niet geïncasseerde prijzen 3 jaar na trekking vervallen en dus geheel ten goede komen aan de Fam. H. Dat zal dus betekenen, om verval van rechten te voorkomen, dat een z.g. stuitingsbrief zal dienen te worden gezonden.

Dan zou een z.g. 3:305a BW procedure gestart moeten worden. (Veel) kostbaarder dan een faillissementsaanvraag.

Het persoonlijk bezorgen van de ingebrekestelling op het vestigingsadres heeft natuurlijk tot doel aan te kunnen tonen dat deze niet alleen is verstuurd maar ook is aangekomen op het vestigingsadres. Nu andere communicatiemiddelen (fax, email, post) geen garantie zijn dat deze de aangesprokene ook daadwerkelijk heeft bereikt, was dit de enig resterende oplossing, ondersteund met datum/tijdstip.
Mocht de vordering om euro 0,29 te betalen worden nagekomen, dan is dat in elk geval bewijs dat post gelezen wordt.
Uiteraard is dit bedoeld om een reactie uit te lokken!

Mocht er geen gehoor aan gegeven worden dan zou de conclusie moeten zijn dat post "kennelijk" niet meer gelezen wordt.
Dat zou dan ook impact hebben op ingebrekestellingen die door andere forumleden gestuurd zijn.

Mijn (persoonlijke) indruk is dat Dhr. H., linksom of rechtsom, zal proberen om in Lotisico aanwezige activa daaraan te onttrekken om aldus een (financieel) excessieve levensstijl te kunnen voortzetten. En ingeval van een faillissement een "lege huls" te presenteren.
Dit nu moet worden voorkomen aangezien de aanwezige gelden grotendeels afkomstig zijn van (over)grootouders van forumleden hier (en anderen die verder onbekend zijn). We beraden ons op dit moment hoe dit het beste kan worden aangepakt.
Bijlagen
Lotisico trekkingsschema in NLG update.xlsx
(430.77 KiB) 79 keer gedownload

redhead55
Berichten: 776
Lid geworden op: 24 nov 2008 19:53

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door redhead55 »

Een aantal avonden gespendeerd in het grasduinen door het rijke archief van vele duizenden advertenties en artikelen over Lotisico in de Koninklijke Bibliotheek. En daarbij zijn veel meer zaken aan het licht gekomen. Allereerst hebben we een grote deel van de actuele trekkingen vanaf 1932 weten te achterhalen.

Het sheet dat in de vorige posting werd geplaatst is daarmee aangevuld. In 1955 blijkt Lotisico nog voor de rechter gedaagd te zijn wegen overtreding van de Loterijwet 1905. Het OM was van mening dat het nieuwe systeem van Lotisico (de trekkingen vanaf 1932) zover afweek van het originele plan zoals dat in 1902 werd bedacht, dat sprake was van overtreding van de Loterijwet. In hoger beroep werd de directeur echter vrijgesproken.
In cassatie was de Hoge Raad in 1957 van oordeel dat Lotisico géén loterij was. We proberen de motivatie van de HR hiervoor nog terug te vinden.


Een ander interessant punt is een artikel uit Trouw van 19 augustus 1989. Daarin o.a. de volgende passage:
Voorzichtige beleggingen hebben dit bedrag inmiddels meer dan verdubbeld. De rente van het kapitaal is ruim voldoende om de rond 187 000 gulden prijzengeld per jaar uit te keren, het kantoor met vijf man personeel in stand te houden en daarnaast de nabestaanden van Jacobus een zorgeloos bestaan te garanderen.


Even terug redenerend: 187.000 gulden prijzengeld per jaar / 3 trekkingen = 62.333,33 per trekking. Uit het sheet hierboven genoemd blijkt dat het totale netto bedrag van trekking 255 bedraagt NLG 20.700,25. De conclusie lijkt dan gerechtvaardigd dat de gepubliceerde trekkingslijst 1 serie betreft
(van 21.000 polissen/dooropende loten) en dat identiek geldt voor de overige 2 series (van eveneens 21.000 polissen/doorlopende loten.)
Immers: 20.700,25 x 3 (series) = 62.100,75. Dit nu impliceert weer dat de heer H. ook de redactie van Radar heeft voorgelogen. Immers, in de uizending van 6 januari 2018 deelde hij mede dat het om een prijzenpakket van tussen de 6000 en 7000 euro per trekking zou gaan. Het lijkt er op dat hij hier, zonder dat dit iemand is opgevallen, bedoeld heeft : per serie.

Dat heeft op zijn beurt weer grote gevolgen voor de totale schade. Dan zijn het niet 510 polissen die winnen, maar 1530. Dan is het schadebedrag
van trekking 255 niet NLG 17.561,98 maar een factor 3 ofwel NLG 52.685,94!


Een ander saillant detail: Lotisico berekent 15% "loterijbelasting" vanaf 1932, indachtig art 6 van de Regeling der Staatsloterij.

Lotisico was deze echter helemaal niet verschuldigd.! Pas met de invoering van de Wet op de Kansspelbelasting (1964) was Lotisico dit verschuldigd, zoals ook blijkt uit de Volkskrant van 6 juli 1961! Op die manier zijn vele 10.000 guldens richting de Fam. H. gegaan die daar geen enkel recht op hadden!

De beerput gaat nu echt open en ongetwijfeld komt er nog wel meer aan het licht.
Bijlagen
Volkskrant 6-7-1961.pdf
(1.3 MiB) 60 keer gedownload
staatsloterij 1885.pdf
(855.63 KiB) 63 keer gedownload
Trouw 19-08-1989.pdf
(517.84 KiB) 63 keer gedownload

Erthanax
Berichten: 5379
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erthanax »

Al ben ik geen belanghebbende, ik volg dit topic met veel belangstelling. Een buitengewone en intrigerende casus!
De redactie van Radar lijkt niet geïnteresseerd. Misschien heeft een ander programma (bv Opgelicht?!) of medium (bv Follow the Money) meer interesse om bij te dragen aan het speurwerk.

Speedy123
Berichten: 666
Lid geworden op: 21 dec 2014 03:07

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Speedy123 »

Erthanax schreef:Al ben ik geen belanghebbende, ik volg dit topic met veel belangstelling. Een buitengewone en intrigerende casus!
De redactie van Radar lijkt niet geïnteresseerd. Misschien heeft een ander programma (bv Opgelicht?!) of medium (bv Follow the Money) meer interesse om bij te dragen aan het speurwerk.
Van de site van de kanspel autoriteit:
Wat is het probleem nu?
Van de drie trekkingen die in 2017 hadden moeten plaatsvinden, zijn er maar twee gehouden. En prijswinnaars krijgen hun in 2017 gewonnen prijzen niet uitbetaald. Polishouders die bij Lotisico aan de bel proberen te trekken, krijgen geen gehoor. De telefoon wordt niet opgenomen, op mails komt geen antwoord en ook de website is uit de lucht gehaald.

Wat kan de Kansspelautoriteit hieraan doen?
De Wet op de kansspelen (Wok) is het juridisch kader waarin de Kansspelautoriteit opereert. In artikel 44 staat dat de Wok niet geldt voor loterijen van vóór 1905. Formeel kan de Kansspelautoriteit dus niets doen, omdat Lotisico in 1902 werd opgericht. De Kansspelautoriteit begrijpt dat dat onbevredigend is voor polishouders, maar zonder wettelijke basis kan zij niet handelen.

Wat kunnen de polishouders doen?
Het consumentenprogramma Radar heeft eerder dit jaar aandacht besteed aan Lotisico (zie Lotisico-loterij betaalt winnaars niet uit). Een gespecialiseerde advocaat zegt dat gedupeerden aan kunnen sturen op een faillissement van Lotisico. Daarvoor is het eerst nodig dat zij het bedrijf in gebreke stellen. Dat kan door middel van deze standaardbrief op de website van Radar.
Beetje raar om te stellen dat radar geen interesse heeft, ze hebben er een item op tv over gehad. De conclusie is ook duidelijk, de voglel is gevlogen, trekkingen die plaats hadden moeten vinden hebben niet plaats gevonden. De schade is per deelnemer maximaal 10.000 gulden, dus 4537 euro minus de reeds uitgekeerde bedragen aangezien elk lot uiteindelijk 10.000 gulden wint. Loten die het eindbedrag hebben gehaald, spelen niet meer mee dus worden de kansen steeds groter om het eindbedrag te halen mits er genoeg geld in kas zit (lees er verantwoord is omgesprongen met de destijds opgehaalde inleg). De bedoeling was dat elk lot uiteindelijik 10.000 gulden op ging brengen.

Erthanax
Berichten: 5379
Lid geworden op: 19 jan 2018 19:57

Re: Lotisico B.V.

Ongelezen bericht door Erthanax »

Oké: Al onthoud ik niet alles meer, ik volg dit topic toch met veel belangstelling.

Plaats reactie